Twilight-Opera-in 4 act 2014-15 considerably redesigned by Stephenie MeyerPart A+B

106
Publikované 26. októbra 2019 od

2014-15

A complete, unedited libretto – based on a novel by Stephenie Meyer – in Hungarian:

 

The Twilight.

Fantasi musical opera Stephenie Meyer regénye nyomán.

Megj.: A libretto ero´´ssen átdolgozott verzio´.

(screnplay: 2013 VIII.25. terv: Korábban, cc. 2011 o´ta)

(Screnplay and music: pl – (VvG) – 2013 IX,XI.13 – 2014 II. 10.)

 

1 Kép: Hejszín nélku´´- valahol,sehol. (PC=twl.A)

Magában(Iasbel Swann):  (megj.: a továbbiakban a fo´´szereplo´´ lány nincsen megnevezve, mivel o´´ a fo´´ szubjektum .)

(guasi motto) (tw6-zene-takt 57)

(b)” Sohasem gondolkodtam a halálomro´l,… de ha az embernek már el kell mennie ebbo´´l a világbo´´l , akkor már azért, akit mindennél jobban szeret.”(atacca)

2 Kép – Fenix : ” (v)Ezért nem sajnálom, hogy elmegyek Fenixbo´´l , habár kissé hiányozni fog az enyhén bolondos anyám.

Az apámmal fogok élni az új hejen. Ahová sokat jártam, mint kisleány.

De ez már nagyon régen volt ”

Esteledik. (t78 – a továbbiakban csak a szám jelo´´li az u´´temszámot )

Hirtelen fura fények jelennek meg az égen s mintha egy o´riási tárgy suhanna tova hangtalanúl a mennybolton.

(b) ” Mi ez ? Mit jelent ez?”

 

3.Kép – Forx. Eso´´s , borongo´s hangulat.(87)

Az új házba bemennek Charlival, az apjával.

Charli: (b)”Itt van a fu´´rdo´´szobád, itt az ágynemu´´d. Jo´ lesz?”

“(b)Igen . Minden oké.”

Charli elmegy

Magában: ” (b)Charlin az a jo´, hogy nem gondoskodik fo´´lo´´slegessen.”

Kint auto´ zaj.(95), Kimegy. Kint néhány o´´slakos, az egyik tolo´ kocsiban.:

A tolo´ kocsis indián:(kezet nyújtva)  ” (b)O´ru´´lu´´nk, hogy ide ko´´lto´´ztél, azo´ta Charli csak ro´lad beszél.  Back vagyok, emlékszel még rám? ”

Oda megy egy magasabb fiú :(b)” Back állapota egyre rosszabb. E´n Yakob vagyok.

(b)Annak idején sokat játszottunk a homokban”

“Igen . Emlékszem reá.”

A´tadnak egy auto´t:

(b)”Ezt neked vettu´´k “(

“Tényleg. ? Ez o´riási. !”

Beu´´lnek a kocsiba s a fiú magyarázza a vezetést .

(Ko´´vetkezik az elso´´ dal……)(v95 – megj.: v= vokál)

 

Jobb felé, bal felé,

fo´´lfelé, lefelé,

mindenu´´tt gombok és pedá-lok,

figyelni erre is, arra is,

mindenu´´tt ko´´rbe és fojtonossan. (repet.1.vers)

 

Nem ko´´nnyu´´, de nem ám az

auto´ vezetés, nem ko´´nnyu´´,

az már bizonyos,(rep. 2. vers.)

 

(repet. 1. vers. )

 

4.Kép. (125)Ro´´vid képek (klip szeru´´ gyorsasággal)az iskolábo´´l, kezet adnak neki, tornaterem- labda játék,

iskolai étterem.

Az (130) ablak elo´´tt elmegy egy fura ku´´lseju´´ pár, fiú és leány.

(is) ” (v132 )”Kik ezek? ”

Az egyik lány : ” (v133)Kaleinék, Dr. Kalien adoptálta o´´ket.

(134-b)A´llando´an egyu´´tt vannak. E´rted, hogy hogyan értem ugye? Rosalín és Emett.

E´s ezek is furcsák, Elíz és Jasper  ”

(139)(kint látszani egy magas fiút)(v-140) “…és…ez.. meg ki…?”

A lány: “(b) Ez Eduárd Kallen.Csodállatos, de  egy lány sem elég jo´ neki , de nekem ez fukk. ”

A fiú (145)bemegy, majd  leu´´l egy másik asztalhoz. Isabell akarva, karatlanúl is reá pillant, nézi, de Eduárd hasonlo´an o´´tet nézi. (atacca)

 

———————————————–(atacca)

 

Majd (149)egy technikai laborba megy, ahol már az egyik két szeméjes asztalnál u´´l Eduárd. Isaabell meglátja, s meredten bámulja, s a fi´u  viszont.

A tanár: “(b-165)Te vagy az új leány. U´´dvo´´zo´´llek. Ott van egy u´´res hej (arra az asztalra mutat, ahol Eduárd u´´l), oda u´´lj.”

Isabell (169-to´´l)félszegen, zavartan leu´´l. A fiú az egyik poharat s iratot a lány felé tolja, mintha el akarná hárítani magáto´l a lányt.

Mindketten nagy zavarban.

Isabell lesu´´tve u´´l, nem mer a fiúra nézni, a fiú viszont meredten bámulja.

Majd (179)hirtelen felugrik s  kirohanva el megy , mielo´´tt éppen megszo´´lall az iskola csengo´´.

Isabell bemegy az egyik tanulmányi szobába, ahol (181)Eduárd az elo´´ado´ no´´vel beszél.

Isabell zavartan, félénken s meredten bámulja, a fiú reá-reá pislant, majd gyorsan elmegy mellette, anélku´´l, hogy reá nézne.

Isabel az ajkát csu´´cso´´ríti, megmered, majd (183) hirtelen kirohan.

 

5.Kép: Este(185) az ágyán u´´l s az anyjával telefonál.

Az anya: “(b)Minden rendben? Rendesek a fiúk? Vannak-e szép fiúk is?”

Ekkor Isabell ideges lesz: “(v)Már be kell fejeznu´´nk , sok a tanúlni valo´m.”

Majd idegessen leteszi a telefont.

Hirtelen látja a fiú meredt tekintetét.(cc.193-194)

“Mi ez az érzés , ami  oj szív szorongatással jár?”(ko´´zben elindúl a dal bev. zenéje.)

(tw8-zene)(195)

 

Dall.:

“O´ čo je to so mnou, ten nekl´u-d v srdci,

O´ jaká to sladkosť, aj mučivá slasť,

čo sa deje v srdci mojom, celá som rozbúre-ná,

strácam sa, strácam sa, všetko je vôkol neisté,

 

všetko ťahá mn´a do temnoty,

na konci svetli, či muky slasť,?

 

Láska to pálí, láska to svietí,

do nebies, alebo do- pe–kla?

 

(Opakuje sa celý text v d´alšiej opakovačky melo´die…)

 

 

6.KPép. (tw-B)Másnap. Kint az utcán.

Magában:(b)”Meg…akartam o´´t szo´lítani, de nem tettem meg , isten tudja, hogy miért nem.”

Bemegy az ikolába, de a fiú nincs ott.

Magában: (b)”…már elmúlt néhány nap, s nincs itten… ez nagyon fura…”

(tw6zene)

 

7.Kép. Egy (21)elhagyott gyár-raktár komplexus. egy munkás meneku´´l, s u´´ldo´´zi néhány fiatal.Majd rávetik magukat s kezdik szétharabdállni.

Kint ijeszto´´ vihar felho´´k , a félelmetes so´´tét hegyek fo´´lo´´tt villámlik és do´´ro´´g.

De egyben o´nos eso´´ is esik.

——————-

A(26) házuk elo´´tt.

Isabel elcsúszik az apja fo´´lsegíti :

(b)”Ma este nem leszek othon, mert az egyik gyártelep o´´rét (v)valamijen állat szétszaggatta.”

 

8.Kép. Ismét(30) az iskola. Isabell bemegy.

A ketto´´s asztalnál ismét ott u´´l Eduárd. Isabell zavartan oda megy s mellé u´´l. majds radtan itt-ott reá pillant.

Ekkor Euárd: (v)Szia: Bocsánat, hogy leguto´bb n nem értem rá bemutatkozni. Eduárd vagyok. Te meg nyilvánvalo´an Bella.”

Isabell:(v)”Igen.”

A tanár feladja a feladatokat.

Eduárd oda tolja a készu´´lékeket.:

(v)A kisasszony elo´´nyben részesu´´l.”

Isabell: (v) ” Hiányoztál néhány napig.”

Eduárd: (b) “Igen. el kellett utaznom. ”

El kezdenek dolgozni, majd E.:(b)”…s mit szo´lsz az eso´´ho´´z…?”

Isabell nagyon zavartan: (b)… az … ido´´járásro´l …akarsz …beszélni…?”

To´´preng.

“(b)Tudod… nem szeretem az eso´´t, a hideget, semmit sem , ami hideg…”

Eduárd zavartan , sokat mondo´an elneveti magát.

Isasbell:(b) “…mi … van…?”

 1. : (b) …A´ … semmi…”

Kint a fojoso´n mennek .

E.: “(b)…ha nem szereted az eso´´t… akkor miért jo´´tél ide, ahol fojton esik…?”

I.:(b)”… ez bonyolúlt… miért kérdezed…?”

E.:(b)”… tudod …szeretnélek megérteni téged, nem értelek téged…”

I.:(b)”…kontakt lencsét hordassz…?”

E.:(b)”…miért kérded…?”

I.: (v)” Mert …leguto´bb más szinu´´ volt a szemed…”

E.: (b)” …ezt bizonyára a fényto´´rés okozza…”

Majd elrohann.

 

9.Kép. Isabell kint áll egy auto´ elo´´tt.  E. jo´val távolabb, egy másik csoportal . (43)Ekkor ko´´zeledik gyorsan egy kocsi, nem tud megállni , már már (45-vége)a kocsihoz nyomná Isabellt, de ekkor, (47)mintha  a semmibo´´l ott terem E. s megállítja a sebessen rohano´ kocsit s visszanyomja , úgy hogy az egész oldala behorpad.

Egymásra néznek(48) , I. do´´bbeneten és meredten.

Majd(50)  elrohan.

 1. do´´bbenten (51)egyedu´´l marad.

Odarohannak az iskola társak(53), s a megállított auto´ ablakán kinéz az egyik néger iskola társ.

(B) “Minden rendben? Nincsen bajod?”

Ne haragudj , elnéztem vezetés ko´´zben. ”

A ko´rházban- az apa , Kanel orvos (szemmelláthato´an szintén furán néz ki), s a garambo´lt okozo´ fiú.

A fiú: “(b)Ismét ne haragudj, az én hibám. ”

Kanel orvos: (b)” Szerencsésen megúsztad. ”

I.: (b) “Nem lettem volna ij szerencsés, ha nincs ott a fia, nem tudom, hogy hogyan tudott ij gyorsan oda ugrani? ”

 1. kimegy (59)a fojoso´ra, ahol távolabb E. beszél két mási Kanel gyerekkel.
 2. megbújik a sarok mo´´gé. Valamit elkap a beszédbo´´l:

A két Kanel gyerek: (b)” Vigyázz, most mindnyájunkro´l van már szo´.”

 1. odaszo´´l E. hoz.: (b)”Elnézést. Beszélhetek veled?”
 2. elbúcsúzik a két másik fiatalto´l.

Odamegy Bellához.

I.: (b)… Hogy …tudtál … oj gyorsan odajo´´nni hozzám?”

E.:(b)” …hiszen csak egy lépésre álltam to´´led…”

I.:(b)”…s megállítottál egy rohano´ auto´t, so´´t eltoltad puszta kézzel…”

 1. :(b)”…ezt senkki sem fogja neked elhinni…”

I.: (b)…csak az igazságot szeretném tudni…”

E.: (b-mérgessen)”…nem elég, ha megko´´szo´´no´´d…?”

I.: (mérgessen, sziszegve:) …Ko´´sz.. no´´m…”

E.:(b)…Te nem szu´´nsz meg furkállni, ugye…?”

I.:(sziszegve:)”…nem…!”

E.:(b)”…sajnos csalo´dás vár reád…”

S elmegy.

 

10.Kép. E.(76) meredten koncentráll, valahol. Majd Isabell hirtelen felriad álmábo´l, s a so´´tét sarokban áll Eduárd.

Felgyújtja a lámpát , de már nincsen ott senki.

Izabellen látni, hogy igen heves boldog érzelem vesz rajta úrrá- boldogan mosojog .. s elkezdi mormolni magában:

(B-81)”…szeretlek… szeretle… szeretlek ..”.(Miko´´zben bindúl a dal bev. zenéje (=tw3)

“L´úbím ťa, l´úbím , mučivou láskou,

ked´ som ťa zbadal , cítil som to,

acch tie muky, čo srdce žírá,

bez teba net pre mn´a život,

Možná že je to pre mn´a hanba,

si pre mn´a večná, nádherná láska.

 

Zo začiatku hanbil som sa…všetko ti to povedať…

no teraz… aj ked´ mn´a odmietneš…a zapreš…

l´úbím ťa vrúcne a navždy…

 

L´úbím ťa, l´úbím , mučivou láskou,

ked´ som ťa zbadal , cítil som to,

acch tie muky, čo srdce žírá,

bez teba net pre mn´a život,

Možná že je to pre mn´a hanba,

si pre mn´a večná, nádherná láska.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kép. Buszra(118) váro´ diákok. E. távolabb áll. Az egyik fiú Isabellhez:

(b)”eljo´´nnél velem a jo´´vo´´ héten az iskolai bálra. ?”

 1. a atávolabbi E.-ot nézi s nem is halja a fiút.

Majd felocsúdik :

(b)”Nem, mert Jaksonwillbe kell mennem.”

A fiú elmegy, odamegy E.:

“(b)Miért kell menned Jaksonwillbe?”

I.: (b)”Honnan tudod?

E.(b)”Nem válaszoltál a kérdésemre.”

I.: (b)”te meg az én kérdésemre nem válaszoltál.

Aazonkívu´´l nem ko´´szo´´ntél nekem.”

E.:(b)”Szia.”

I.:(b)”Hogy állítottad meg az auto´t?”

E.:(b)” …tudod felment az adrenalinom… ez gyakori eset.”

I.: (b)”Rokonaink vannak Jaksonwillben. ”

 

12.Kép.Egy(132) iskola busz elo´´tt. E.és I.

E.:(b)”Tudod… nem szabad barátkoznunk…nagyon sajnálom…”

I..:(b)”Azt is sajnállod, hogy megmentettél…? Akkor miért kezdtél egyáltalán velem barátkozni…?”

Odajo´´n a két Kanel gyerek:

“(b)Velu´´nk jo´´ssz Bella?”

E.(Durván)(b)”Már nincsen itt hej.”

 

13.Kép. Az(138) iskolai étterem. I. el akar venni egy almát, de leesik, ekkor E. egy mp. to´´redéke alatt elkapja. :!

“Szia”

I.(b)”…tudod , a te… u´´gyességed ijeszto´´en hat rám…”

E.:(b)”amikor azt mondtam, hogy ne barátkozzunk, akkor ezt úgy kell értend , hogy nem sza-ba-d barátkoznunk!”

I.: “(b)Ezt nem értem…”

 1. :(b)”Ha eszed lenne , elkeru´´lnél engemet…”

 

14.Kép. Kintá(146) a tengerparton.

Az egyik oszt.társ.:

“(b)Kalenék ide nem járnak.”

I.: “(b)Mit jelent ez?”

Az o.t.: “(b-153)Régi indián legenda, hogy valaha farkasok vo.ltak, érintkeztek az o´´slakosokkal, mejd valahogyan megegyeztek a terito´riumzukat illeto´´leg, de most visszajo´´ttek.”

 

 1. KépA (158)tenagerparton egy csoport fura ku´´lseju´´ fiatal ko´´ru´´lvesz egy munkást-halászt.

“(b) Mit akartok ?”

A to´´bbiek : (v) Mindég ez a kérdés, (nyávogva) Mit akartok, kik vagytok?”

Majd rávetik magukat, szétdarabolják.

 

16.Kép (164)Szép napsu´´tés. Az egyik o.t.:

Ha kideru´´l , akkor Kalenék eltu´´nnek, nem mennek iskolába.”

 

18.KépEste.(171) Egy csoport arogáns chuligán ko´´ru´´lveszi I.-t.

Molesztálják. :

“(v)De csini baba, mit csinálunk vele?”

Ekkor (176)váratlanúl ott terem E. s szét dobálja o´´ket, majd elrohannak az auto´val.

E.: (b-179)”Legszívesebben visszamennék s el látnám a bajukat”

I.: “(b)Ne bántsd o´´ket.”

E.:!(b)” El sem tudod képzelni, hogy mijen diszno´ságokra gondoltak,”

I.: (b)”Honnan tudod.? ”

e.:!(B)”            Ezt ko´´nnyu´´ eltalálni.”

 

19.Este ,(190) otthon étkezés ko´´zben, I.:

(b)”Eszel valamit ”

 1. (b)”Nem , de egyél , bizonyára éhes vagy.”

Majd egyedu´´l maradnak.

E´tterem.

I.:(b)” Várom a válaszokat. Hogyan találtár reám oj hirtelen?”

E.(hosszas gondolkodás után:) (v) E´n… úgy … érzem…,hogy védenem kell …téged…”

I.:”(b)…tehát mégis…csak ko´´vettél …engemet…”

Meghallottam.-.. hogy mire gondolnak ezek a diszno´k…”

I.: (b)Moment… tehát mégiscsak hallottad?”

Te …tudod …a …gondolatokat …olvasni?”

E.:(b)”…el …tudom… itt …ko´´ru´´lo´´ttu´´nk mindenki gondolatát …olvasni… a tiéden kívu´´l…”

Itt pénz…sex…ismét pénz…sex, s így tovább…”

A te esetedben semmi… s e miatt kétsébeesett vagyok…”

Ed. zu´´rzavaros hangulatban.

I.: (b)”Mi van veled?”

E.:(v)”Már nincs to´´bbé ero´´m… már nincs to´´bbé ero´´m , elkeru´´lgetni téged…”

I:: (v)”Hát akkor ezt ne csináld…”

e.:(v) “Találkozzunk ma este…eljo´´ssz… a kisparkban…?”

I.:(v) “…nem is …de igan…eljo´´vo´´k…”

—————-

Délután,(213) estefelé a szobájában késszu´´lo´´dik I.-eleinte o´´ru´´l , s vidáman dúdol magában –

(kezdo´´dik a 14/a dalocska 🙂

 

Te drága csávo´, te vagy életem,

reggel, délben este-,mindég kamullak,

te vagy a srácom, most és mindvégig,

a testem lázban ég, most és mindvégig.

 

Ugrálok frissen, mint egy kismadár,

rámhoztad te az o´´nkívu´´letet,

(repet. a két felso´´ sor…)

 

(Repet. az elso´´ 4 vers…)

 

(majd: )

te vagy a csávo´m , most és mindvégig,

te vagy a csávo´m , most és mindvégig.

 

 

majd (239 után…)  s kétségek kezdik gyo´´treni – (kezdo´´dik a 14/b dal 🙂

 

“(v) valami nincsen rendjén… valami nem stimmel e fiúval… s eme kapcsolattal… de mi ez…? … O´ Istenem… szo´´rnyu´´ ez a bizonytalanság…”

(Kezdo´´dik a dal)(tw14)(246)

 

“Mi az ami engem szíven szúr,

o´ ez a bizonytala-nság,

jaj de lázban ég már mindenem,

rettenetes ez a nagy rejtéj.

 

szívem o´´sszeszorúl, nyelvem kiszárad,

rámszakad az u´´r, ez a semmi,

mi ott a so´´tétben, ottan mocorog ?

a szívem megszakad, az agyam lázban ég.

 

segíts Istenem !

 

 

20.Kép.(-twC-0 to´l)

Haza felé rohannak az auto´ban.

I.véletlenu´´l hozzá ér E. kezéhez.:

(b)”Jéghideg a kezed.”

Lasssítanak, sok rendo´´r.

I.: (b)”Valami to´´rténik, az apám még itt van. Megállsz?”

E.: (b)”Ott van az apám auto´ja,. Mit csinál itt?”

Dr. Kanel:

“(b)Meg találtak egy halászt a cso´nakjában.”

I.: (b)” Meghalt?

Dr.Kanel(b)” Igen.”

I.: (b)”Hogyan?”

Dr.Kanel:(b) (Látni , hogy kem mondja meg az igazat.)””…hm…Megtámadta egy állat.”t(atacca)

(atacca)

21.Kép.I.nézi az internetet s hangossan olvassa:

(v)” Gyorsaság… rendkívu´´li ero´´, …jéghideg bo´´r…vért isznak… vámpírok…

(atacca) Másnap:

 1. elmegy E. mellett, szo´ nélku´´l, látni, hogy E. megértette, hogy I. kezdi érteni, hogy valo´jában ki o´´.

 

 1. Erdo´´. I. (19)Borongo´s, so´´tét, nyirkos.
 2. (magában beszél E. – hoz:_) (v(23) …Rendkívu´´l ero´´s és gyors vagy, …a bo´´ro´´d jéghideg,… változtatod a szemed színét,… nem jársz a napra… néha úgy beszélsz, mintha más ido´´bo´´l jo´´ttél volna, …

(33-b)semmit sem iszol s nem eszel…Hány éves vagy valo´jában…?”

E: (b”tizenhét…”

I.: (b)”Mijen régen vagy 17…?”

E.:! (b) ” …már eléggé régen…”

I.: (v)”…Tudom ki vagy…”

E.:(b)”… mond ki ezt

mond ki…”

I.: (v-39) “…Vámpír vagy…”

E.:(v-41)”… Félsz-e,…félsz -e to´´lem…?”

I.: (v-44)”……nem…”

E.: (v-47) “…hát akkor ad fo´´l az alap kérdést… mivel táplálkozunk…?”

I.: (v)”… nem fogsz bántani engemet….”

Ed. ekkor (c.66)megragadja ero´´teljessen Bellát, s szinte száguldva to´´rtet egy igen magas (sekvoj) fához.

I.: (b-68) “…hová húzol engemet…”

E.: (v-74) “…fo´´l …a fák fo´´lé , a felho´´k fo´´lé… hogy lássad, valo´jában hogyanis nézek ki…”(B)

Ekkor(77) E. ekrugaszkodik a fo´´ldto´´l s siklani kezd  néhány méterrel a fo´´ld színe fo´´lo´´tt, majd a magasba emelkedik, s leszáll egy napsuí´´to´´tte tisztáson.(Des) :

(b)”…ijenek vagyunk… (kezd égetté vállani as bo´´re) … s ezért nem mutatkozunk a napon… a to´´bbiek rájo´´nnének, hiogy mik is vagyunk valo´jában…

Ijen vagyok…” (E)

I.:”(b)…tele gyémántal……csodállatos vagy…”(G)

E.:(mérgesen)(b)”…csodállatos …ez a gyilkos bo´´re…

…gyilkos vagyok…”

I.: (b)”…ezt nem hiszem el…”

e.:(b) …mert saját magadat akarod becsapni…

(b)A leg veszéjessebb ragadozo´ vagyok…

ezt bizonyítja az a tény, hogy elejéto´´l fogva minden vonz téged rajtam… a ku´´lso´´m , a szagam, a hangom…

(b)habár egyáltalán nem igénylek téged…

(kiabálva)(b)…nem tudsz elo´´lem elfutni…”

El kezd to´´bb tíz méteres, villlámgyors ugrásokkal ide-oda ugrálni.

E.:(b) … s nem tudsz soha sem ellenem védekezni!…”

Egy o´riási faágat leto´´r s messzire eldobja.

E.: (b)”Az o´´lésre lettem teremtve…!”

I.: (b)…s mi van akkor?…”

E.: (b)”… már néhány embert meg is o´´ltem…”

I.: …Ez nekem teljessen mindegy…

E.: (b) “…téged is meg akrtalak o´´lni..

…soha sem vágytam ennyire az emberi vér iránt….”

I.. (b)”… bízom benned…”

E.:(sziszeve, de b) “…nem szabad…”

I.: (b, suttogva)”… de így is bízom benned, hiszek neked…”

Ekkor E. hirtelen elrugaszkodik, s felugrik egy magas faágra.

E.: (b) ” a mi családunk eltér a mi fajunkto´l, képesek vagyunk uralkodni az o´´szto´´neinken… csakis állatokra vadászunk…

(b)…de te… a te szagod… ojasmi vagy számomra, mint a kábíto´szer,

mint a heroín,

I..(b) “Miért keru´´lgettél engemet eleinte?…”

E.: (b)”…mert féltem, hogy nem leszek képes uralkodni az o´´szto´´neimen… rettenetes vágyat ébresztettél bennem…

I.: (v) “…képes leszel reá…”(vc-s.-100)

Ezt megelo´´zo´´leg s ekkor is E. állando´an távolodik I.to´´l, miko´´zben I. fojton fojvást ko´´veti E.ot.

 1. (b-suttogva)”… nem vagyok képes a te gondolataidat o´vasni… muszáj nekem elárulni, hogy mit gondolsz…”(nagy szu´´net)

I..: (b-s.)”… most félek…(n.sz.)

 1. (b-s.)” jo´´l van…”(végig n.sz.ek)

I.: (b-s.) “… nem to´´led félek…

…atto´l félek, hogy elveszítelek, hogy egyszer csak eltu´´nsz nekem…

E.: (b-s.)”… Oj sokáig vártelek téged… s így beleszerettem a kis báránykába…

I..(b-s.)”… buta bárányka…”

E.: (b-s)”… buta kis mazochista…”

I.: (b-s.) …” te édes …drága… kisfiú…”

Feku´´sznek némán egymás mellett.(cc.115-to´´l kezdeve)

Isabell hirtelen felkell s nézi E.ot,majd:

(Ko´´vetkezik a 15tw.dal-dou´.)(142-v)

 

Isabella:

“Moja večná, krásna láska,

moja nežná, nočná bytosť,

budem s tebou navždy,

aj ked´ budem navždy zatratená.

 

Ty si žiara v temnote-,

svetlo,svetlo- v temno-te-,

si môj pokla-d, krásne zlato,

vzácný drahokam zatratenia.

 

Eduard:

Zvolila si túto cestu temna,

budeš so mnou večne v temnote žíť,

avšak si pre mn´a oporou v pekle,

o´ jaká muka- tejto lásky.

 

Bud´ so mnou navždy,

zvolil som ťa  ako vernú,

večného druha.

 

Ked´ sa napiješ moje-j krvy,

už net cesty, už net cesty ,

cesty- speť.

Ked´ sa napiješ moje-j krvy,

už net cesty, už net cesty ,

cesty- speť.

Isabell:

“Moja večná, krásna láska,

moja nežná, nočná bytosť,

budem s tebou navždy,

aj ked´ budem navždy zatratená.

 

Ty si žiara v temnote-,

svetlo,svetlo- v temno-te-,

si môj pokla-d, krásne zlato,

žiara večného  zatratenia.

 

Budem navždy, verne atvoja,

ty moja krásna, nežná bytosť,

spojené sme v jednom tele,

spojí nás večne ten vrúcny bozk.

 

Ty si žiara v temnote-,

svetlo,svetlo- v temno-te-,

si môj pokla-d, krásne zlato,

žiara večného  zatratenia.

 

 

 1. egyedu´´l marad – elgondokodva.

(Ko´´vetkezik a tw.11 dal:)

 

O´, verím v tebe, o´ moja láska,

už je mi všetko, všetko- v dial´,

dôverujem v teba, teraz aj navždy,

bez strachu si môj, verne ti slúžim,

ti chlapček sladký,

 

túžba v tebe mn´a žene,

následovať teba,

bez strachu som s tebou,

vo všetkom verne,

 

už net vo mn´a pochybnosť,

bez strachu v objatí,

môj nežný mílučkí,

nádherný chlapček,

 

V ohni aj v temnote večnej,

aj v nebeskej žiari,

ženia ma žial zatratenia,

ku svetlu žiarivých hviezd,

 

vznášam sa v nebi, alebo v pekle?

andelská láska v temnote svetla ?

 

V ohni aj v temnote večnej,

aj v nebeskej žiari,

ženia ma žial zatratenia,

ku svetlu žiarivých hviezd,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. kép.(tw.D)

Otthon Isabell. E´jjel, de már érezni a hajnal elo´´lehét.

(b)”…három dologban vagyok biztos…. elo´´sszo´´r, hogy vámpír, …másodszor, hogy kívánja a véremet, de nem tudom mijen nagy része kívánja ezt… s végu´´l, hogy ellenvetés nélku´´l s reménytelenu´´l szeretem o´´t…”

“hogy szo´´rnyeteg?… meglehet… (v)de nem rossz… semmiféle képpen nem rosz…(elindúl a dal bevezeto´´ zenéje)(tw.1)… nem rosz…nem rosz…”(12-v)

(Miko´´zben egyre ero´´so´´dik egy csodállatos reggel hajnala.)

 

“O´ nie si ty zlý, o´ nie si ty hrozný…

si pre mn´a všetok svet,dobrý, krásný chlapec,

však ti si dobrý, v srdci  svetlo aj neha,

si môj, navždy môj, večne ,

Nikdy ťa neopustím, nádherná bytosť,

chcem navždy byť s tebou,nikdy ťa neopustím,

o´ večné svetlo v temnom objatí s tebou,

som stratená, večne stratená,

ty krásná , nočná bytosť. ť

 

Ekkor látni egy másik hejen, hejšégben Eduárdot ki

(énekelni kezd:):

 

Ak budeš so mnou, čaká ťa temno,

vo večnom kruhu, vo večnom výre,

budeš padať do tej noci, vydedený !

 

Isabella :

 

(Ismétli az elo´´zo´´ dalt, szo´´veget…)

O´ nie si ty zlý… (etc….)

 

 

 

 1. kép. Készu´´lnek – csodállatos u´´de kora nyári reggel – az iskola elo´´tt a Hanach Montána koncertre.

Kint eso´´ utáni napsu´´tés, mintha tavaszi reggel lenne.

Elmennek a ko´´zeledo´´ fiatalok mellett.

I.: (b) ” mindnyájan minket néznek …”

E.: (b-71-72) “… az o´´sszes lehetséges szabájt megszegtem… úgy néz ki, hogy a pokolba zuhanok…”

A koncert kint van a szabadtéri po´diumon, messziro´´l látni , ahogyan (77)fokozatossan ko´´zelednek. Egyre jobban látni a csodállatossan , félbolondosan ugra.bugrállo´, baba ku´´lseju´´  Hanah Montánát.

A po´diumon Hanach Montána énekelni kezd.:

 

“Mindenkivel no´tázok,

mindenkivel táncolok,

rajongo´im itt vagytok,

teangerek hello´znak,

 

háthe nem is én vagyok,

hátha farmer lány vagyok,

fo´´ az, hogy nagyon,nagyon,

mindenki rajong értem,

 

Ezért mindenkinek azt u´´zenem,

dobja el minden napi bánatát,

dobja el, táncoljon, dobja el , daloljon,

dobja el, táncoljon, dobja el , daloljon,

 

E´jjel és nappal ugra-bugráljunk,

soha se de soha sem hagyjuk abba,

ragyogva és színes ko´´rben táncoljunk,

most és mindvégig veletek vagyok.

 

(Ismétli s dal  szo´´veget-miko´´zben:)

 

 

E:.. (b-97)”Rettenetessen kívánom a vérét…”

I.: (b100)”… pro´bálj uralkodni magadon… hisz oj hejes leány, egy egyszeru´´ farmro´´l szármlazik …s o´´ is ketto´´s szeméjiség akárcsak te… egyszeru´´ házi farmer leány, barna hajjal…… s a ko´´ru´´l rajongott énekesno´´ hosszú szo´´ke hajjal s baba kuí´´lso´´vel…”

 

25.Kép.(107) E´jjel otthon Isabell hállo´szbája. To´´preng.

(v)”…hátha mego´´l…

ekkor (110)valami fura ijeszto´´ hangot hall a szoba legso´´tétebb sarkábo´l.

Mivel nem lát semmit, fel akrja gyujtani a lámpát, de az nem gyullad meg.

Jobban odanéz s(112) meglát egy fura, ijeszto´´ alakot , mintha madárijeszto´´ lenne.

Borzalmassan vigyorog, majd (115)mintha boho´c arcot venne fo´´l, s a kezét kezdi kinyujtani, sok sok méterre felé.

Mivel nem ér el egésszen Izabellig, egy (116)so´´tét árnyék nyúlik ki feléje.

Már már eléri, I. rettenetessen(118-vége) felsikolt, ekkor(119) észre vesz  a szobában  egy ko´´zépkorú férfit, hosszú barna kabátban.

Megijed, habár a férfi kedves viccességgel , jo´indulatú humanizmussal mosojg Isabellára,amito´´ I. kissé megnyugszik.:(b)”Ki vagy…?”

A férfi :(b)(kissé vicces hangon)” Ne félj… nem bántalak,,, nem akarlak molesztálni… habár igen csinos leányka vagy…de már sok ijen leányka utazott velem…”

 1. még mindég halálra rému´´lt, de már mosojgo´ Isabella a boho´c szo´´rnyre mutat.

(b)”…ez ki…?

A férfi:(b) ” A te rémálmod.

I.. (b)”…s…te…meg ki vagy?”

A férfi:(b) ” E´n meg az (s rámutat a boho´cszo´´rnyre) az o´´ rémálma.”

S elo´´vesz a zsebébo´´l egy o´cska sro´fhúzo´t s  a boho´c felé irányítja.

(b)” nem tu´´nsz el azonnal , te semmirekelo´´ hímrinygyo´, egyx ijen to´´rékeny leánykát ijesztgetni! Akarsz-e egy kis ideigcsu´´csu´´lni a sfro´fhúzo´mban?”

A boho´c meglátván a sro´fhúzo´t, halálra rému´´l s ko´´nyo´´ro´´g:

(b) ” jaj-jaj csak ezt nem ,ne gyo´´mo´´szo´´lj bele abba a sro´fhúzo´ba, a szubatomáris részecskénél is kissebb o´´sszetekert dimenzio´s gubancba,  ro´´gvest eltu´´no´´k”

S a semmivé vállik.

A férfi:(b) “No csak lám-lám , megijedt a kurafi, hogy eme sro´fhúzo´ba húzom ro´´gvest , belezárva  és ráadásúl o´´ro´´kre.

Bezártam volna o´´kelmeségét, ráadásúl kvalizér méretu´´re zsugorítva…”

I.:”(b)…az meg mi…?”

A férfi:!(b)”…mi…? jaj… a húroknál is parányibb méretu´´´világ o´´sszetevo´´k … jaj (látván I. értetlen arcát ) … te ezt úgy sem érted… de se baj… fo´´ az , hogy elpárolgott az o´´kelem kurafiság…”

Kár lenne érted , egy ijen ártatlan szép leánykáért. ”

I.: (b)”Csak tán nem akar nekem udvarolni.?

… hát már hozzám talán korosabb vagy…”

A férfi: (b)… ha tuídnád, hogy valo´jában mennyivel korosabb vagyok… sokkal, de sokkal, sokkal, sokkal, de sokkal , sokkal (miko´´zben-140- kezd táncolni) , de sokkal, sokkal, sokkal  ido´´ssebb, mint bármit is gondolnál…

I.: (megdo´´bbenve(143)
(b) “… talán…talán … (s fo´´lfelé néz)…?

A férfi:(b)”… jo´l gondolod… nem-e eme fo´´ldro´´l származom… akárcsak a nagy szerelmed , Eduárd…”

Isabell do´´bbenten nézi.

A férfi:(b)”… igen… ide lettek szállítva… sok sok ezer éve, mivel az anya bojgo´jukon saját testu´´ket akarták to´´kéletesíteni, de ehez nem voltak eléggé morálissan fejlettek, s ezáltal megsértették az evolúcio´, s az értelmes civilizácio´k fejlo´´désének egyik , talán legfontossabb to´´rvényét, miszerint a technolo´giai fejlo´´désnek kéz a kézben a morállis fejlo´´déssal kell végbemenni.

Valo´jában a szakadás nem is jo´´het létre, ez kozmikus, természeti, evolúcio´s to´´rvény, de ez esetben magasabb szintu´´ fejlettségu´´ civilizácio´to´l lopták el az o´´tletet.

…s így a atechnolo´gia visszájára fordúlt, nem tudták igazábo´l mu´´ko´´dtetni, s ezért rosszúl mu´´ko´´do´´tt, … úgymond rosszúl mu´´ko´´tt, azaz degeneráltá vált, vagyis csakis gyilkolás s homo sapiens-sapiens vérének kiszívásával tartahto´fenn…

…ojan ez, mintha a nukleáris és anti anyag, vagy a WARP technolo´giát a cromanyo´ni emberek kapnák meg 30000 évvel ezelo´´tt…  ”

I.: (b) ” …s …az elo´´bbi alak is …onnan …valo´… ?(s ismét fo´´lfelé mutat)

A férfi:(b) “Igen, … o´´ is alien… alien inwaders… o´´ úgymond, hogy is mondjátok ti itt e bojgo´n… egy úgy nevezett “bukott alien”… bukott, volt angelus…valaha két evolúcio´s szintel fo´´ljebb volt nállatok, ahová ti csak leghamarabb tíz. tizeno´´t ezer év múlva juítottok el, feltéve, ha erko´´csileg is felfejlo´´dto´´k… de mára már igen csak széthullo´ban van, dezintegrált, félig még angelus, félig már primitív ragadozo´ állat.”

I.:(b)”… s… miért jo´´tt ide…?”

A férfi:(b)” Az Eduárdod irént érzett halállos szerelmed vonzotta o´´tet ide , ugyanis , ugyanis a bukásnak indulo´ angelusokto´l , vagyis az elo´´djeikto´´l , lopták el Eduárdék elo´´djeik az evolúcio´s o´´nfejleszto´´ technolo´giát az o´´s anya bojgo´jukon…

Pontossabban mondva azok odaadták nékik, megsértve az egyik legalapveto´´bb univerzállis to´´rvényt – nem szabad átugrani fejlo´´dési fokokat – mivel már az átado´k is bukásban, to´´rvény sértés fojamatában voltak,…

…  o´´k még magasabb fokra akartak ugrani… úgymond “istenekké ” akartak vállani…

O´´k ojanok , mint a ti jo´´vo´´to´´k- a sok ezer éves o´´nfejlesztéses jo´´vo´´to´´k, de annak a rossz, degenerált változata, …azaz mintha átugrottátok volna, kihagytátok volna ezt a sokezer éves erko´´lcsi és technolo´giai fejlo´´dést…”

I.:(b) … s…meggyo´gyíthato´…Eduárdnál…  hm …ez a degeneráltság…?”

A férfi:(b)”…igen, de igen lassú ez a fojamat… ezért is járok ide ko´´zétek, hogy to´´bbek ko´´zo´´tt  védjelek titeket to´´lu´´k…

persze fo´´l lehet gyorsítani… de ahoz kelll egy ember… a szerlmes lesz, szeretkezik egy ijen férfival …vagy ha no´´ , akkor a fiú a no´´vel… ez esetben hamarossan meegoldhato´ a pozitív mutácio´… de ehez…sajnos…”

I.. (b)”… mi ..kell…?”

A férfi:(b)”… a másik, ember, félnek is azzá kell vállnia egy kis ido´´re… ojanná kell vállnia… nagyon kell szeretnie a másikat, kétsébbeesetten, reménytelenu´´l, telsességgel odaado´an… s ez az érzés , o´´nfeláldosás csodákra képes..s ezáltal úgymond “megváltja” a szerelmét s o´´nno´´nmagát is…

…majd meglátod, hogy ido´´vel bátran ki fog tudni menni a fényes napra is, mert számára jelenleg a rendkivu´´li ero´´s láthato´ elektromagnetikus sugárzás ojan, mintha mi hasonlo´ereju´´ gamasugárzásba keru´´lnénk… azonnal szénné égnénk… számukra a láthato´ fény behatol a testu´´kbe, s pillanatok alatt szétbontja s elégati azt… de az Eduárd félék már enyhe napra is kimehetnek….”

Ekkor kimegy a másik hejségbe.

 1. (185)do´´bbenten áll, ko´´zben hallani valamiféle zúgást a másik hejségbo´´l, kirohan, de ott nincsen senki, pedig az ajto´k be voltak zárva.

I.:(b) ” …ez teljességgel érthetetlen…?

Mi volt ez?… állom…? éjtszakai merevedés…? uto´ állom?…

Reggelre bizonyára elfelejtem…”

 

 1. Jelenet. (193)Kint sétálnak a tengerparton.
 2. :(b)”…s … meg…kelll hallnia annak, aki ojanná vállik… mint te…?”

E.: (b)”nem egésszen… én sem haltam meg… Dr. Kallen harapott meg …

a nagy spanyol nátha idején…amikor már szinte meghalltam… megharapott… hogy megmentsem…  de a ko´´vetkezmények iszonyú fájdalmakkal járnak az áldozat részéro´´l, de mégnagyobbak a harapo´ félnél…csak hogy az a baj, hogy  ha megízleli az emberi vért , akkor szinte lehetetlen abbahagynia…”

I.. (b)” …ezért dr Kallen az oka annak, hogy nem gyilkolsz?”

E.: (b) ” Nem egésszen… azért sem o´´lo´´k, mert nem akarok szo´´rnyeteg lenni..

De ojan ez , miont ti nállatok a vegetariánusság, mintha csak tofut ennél… jo´l laksz, de sohasem telít meg igazán téged….”

I.: (b)”…s a to´´bbieket ki o´´lte meg…?”

E.: (b)”Vannak itt még to´´bben, akik igazi vámpírok…”

I.: (b)”…s mindnyájan tudnak gondolatokat olvasni…?”

E.:(b)”nem csak én… de a to´´bbiek látják a jo´´vo´´t…”

I.: (v) …azt is látják, hogy mi lesz velem… velu´´nk…?”

E.:(b)”… az o´´ látásuk szubjektív… s a jo´´vo´´ lehet teljessen más is”

 

 

27.Kép.(209) A házuk elo´´tt. E. nagy ugrásokkal ott terem.

I.: (b) ” pro´bálj már úgy viselkedni , mint az ember, hosz szomszédaink vannak.”

 1. :(b) Holnap meghívlak hozzánk”

I.: (b) “Be akarsz mutatni nekik… s mi lesz, ha nem leszek nekik szimpatikuís…?”

E.:(nevetve-b) “Te nem atto´l félsz , hogy egy vámpírokkala teli hiázaban leszel, hanem atto´l, hogy nem fogsz tetszeni a mieinknek?”

Ko´´zelednek auto´val az indiánok.

E.Megho´´kken.

I.: (b) “Mi van?””

E.:(b) ” Bonyodalom”

S elauto´zik – miko´´zben mérgessen s vésztjio´slo´an egymásra néznek az indiánusokkal.

Oda érkeznek I.hez az indiánusok.

“Szia- jo´´ttu´´nk megnézni az auto´t.”

Az egyik:(b) ” azt hiszem, hogy a legyilkolt emebereket nem medve o´´lte meg.”

A másik: (b) ” az elejéto´´l fogva ezt állítom.”

 

28.Kép. megérkeznek

ä225) auto´val E. ékhoz.

I.: (b) “!Meg vagyok lepo´´dve… hogy ojen ez, mint egy normállis ház…”

E.:(b)” Miért, mit vártál?…Sáncokat, ero´´dítményeket,,, vizes árkokat…,ô”

I.:(b)” vizes sáncokat nem…”

E.. (b)””Legalább itt nem bujkálnunk…

Szo´ltam nekei , hogy fo´´zzenek neked rendes ételt…”

Bemennek a konyhába, ahol tv-video´s adás alapján buzgo´n  fo´´z az egész család.

A leány megkérdi:(b)” S egyáltalán olasz-e?””

Az apa:(b)”” Bellának hívják… biztossan fog ez neki ízleni.”

A leány felnever.(b)” emberi szag.”

Bejo´´nnek.- a leányka elébu´´k siet.

“(b)Gyere- olasz ételeket fo´´zu´´nk neked.”

E.:(b)” Bella …ez  Eszme…”

Eszme:.(b)”bongiorno”

A fiú:(b) “Megtesztelju´´k a konyhát s az ételt…remélem, hogy éhes vagy…”

I.:(b)”persze hogy”

E.:(b)Bella már evett”

Ekkor az egyik házinak kiesik az ételes tál a kezébo´´l s o´´sszeto´´rik.

“(b)Kivállo´!”

I.: (b)”Csak azért, mert tudtam , hogy ti nem esztek…”

A másik család tag.:(b) Nagyszeru´´… továbbra is  viselkedju´´n úgy k, hogy o´´ nem veszéjjes a számunkra…”

I.:(b) …én semmi szín alatt nem mondanék el semmit sem…”

Ismét az elo´´bbi családtag.:(b) …s ha valami balúl u´´t ki…?”

I.. (b)”…balúl.. azaz, hogy belo´´lem étel lesz…?”

A to´´bbiek keseru´´en felnevetnek.

Bejo´´n Elísz és Jasper.

elísz Bellához rohan s magcso´ko´lja.

“(b)Szia Bella… csodállatossan illatozol…”

e..(B)”ne félj… o´´ is vegetariánus…”

Eszme:”(b)No ne legyu´´nk elkámpicsorodva…

majd átmennek ketten egy másik szobába, ahol van egy zongora. E. leu´´l s (247)elkezd csak úgy – kissé únottan – improvizálni, po´´tyo´´gtetve a sezteket.

Majd (250)vissza menek az elo´´bbi hejségbe, ahol a to´´bbiek tarto´zkodnak.

Tudjátok mi táncoljunk egyet… Tudod -e Bella , hogy hogyan keringo´´znek a vámpírok?…Vámpír keringo´´re…

S(257) el kezd Bellával tándolni, majd mindnyájan csatlakoznak (tw12)

Majd abbahagyják és E. és I.

felmennek az emeletre. (307)

E..(b)Te is oj hu´´jjén érezted magad?”

I.: (b)”éretségi bizonyítványok?… fura lehet o´´ro´´kké éretségizni…”

 1. (b)”Tudod ez egy családi vicecske

Ezért nem maradhatunk egyb ko´´zépiskolán sem sokáig.”

 1. meglát egy ágyat.

(b)Ӈgy?:

E.(b)”Tudod én nem alsszom.”

I.(b)” sohasem?”

E.:(b) “soha.”

 1. nézi a lemezgyu´´jteményt.

“(b)sok zenéd van itt. Mit szeretsz leginkább hallgatni?”

E.:(b) “Azt hiszem, hogy Debussyt.”

Feltesz egy lemezt.(315)

I.:(v) “A holdfény preludium.”

 1. pro´bálja táncoltatni.

I.: (b)”nem tudok táncolni”

 1. (b(320))”s mi lesz, ha reákényszerítelek?”

I.:(v)”S mi lesz, ha egyáltalán nem félek?”

Megragadja I. kezét.

(v-321) ” kapaszkodj belém szilárdan”

(326)S hirtelen kirepu´´lnek egy fára, a afélelmetes , éjfekete so´´tétbe.

Majd (330)repu´´lni kezdenek az immár éjjeli égbolt alatt, a so´´téten,zo´´ldes- feketén, félelmetessen ágaskodo´ magas fenyo´´k fo´´lo´´tt – elo´´re a távoli hegyek felé, mejek mintha a “pokol” kapuját o´´rizvén ágaskodnának.

(Megj.: Mintha a Twean Peaks, so´´téten zúgo´ , éjjeli erdo´´je lenne.)

Mindenfelé so´´tét felho´´k, a láto´határ ijeszto´´en fekete illetve vérvo´´ro´´s, itt-ott  távoli villámok viszfénye  – majd énekelni kezdenek:(=tw4)

 

(v-duo-333)” Temnou nocou vznášajúc,

ponad zemou lietajúc,

ponad stromamy osudom ťahajúc,

do ťemnoty náhliac, ženúc sa,

 

Pre nás úž niet návratu,

pre nás osud urče-ný,a

s tebou v temnom

bozku večne,

horko-sladko

večne previazane.

 

29.Kép.(Tw.E.) E´jjel- hajnal felé –  otthon. I.Felriad, de nem tudja, hogy álnodik-e még , vagy már nem, reggel van – e már , vagy még éjjel, so´´tét van még, vagy már dereng a hajnal ? .

Ismét ott van a fura férfi.

I.: (b)” te… állom vagy,… vagy sem…?

A férfi :(b)(viccesen) “te do´´ntsd el…”

I.: (b)”Miért jo´´ttél?”

A hosszú, barna kabátos férfi (továbbá is viccelo´´dve, ido´´nként már – már táncolva ) :

“(b)…tudod… Eduíárdto´l ne félj bízz benne, o´´, o´´k már kezdenek integrállo´dni a csillagko´´zi békés, toleráns civilizácio´k társadalmaihoz… habár még míndég bennu´´k van a gyilkolási, úgymond “o´´rdo´´gi”, “kárhozott” hajlam….

De más veszéjnek vagy kitéve, …vannak itt a fo´´ldo´´n ojanok is, akik valo´ban úgymond “kárhozottak”, “sátániak”…

I.. (b)” s ezeket nem lehet integrállni?”

A férfi:(b)” azért vagyok itt, hogy megpro´báljam ezeket is pacifikállni…

mert ti emberek… minden to´´rténelmi háborús, gyilkolási agresszivitás ellenére, békés társadalommá lettetek úgymond “teremtve”… s ezért kelôl nkektek ku´´zeni…”

I.: (b) ” ez csodállatos…”

A férfi:(” akarsz -e találkozni valamejiku´´kkel?”

I:(b)”szeretnék”

A férfi:(b)” de akkor el kell, hogy altassalak egy pillanatra, nehogy megtudd, azt, amit nem kéne… ku´´lo´´nben akkor e. hejett velem kéne maradnod… mint elo´´zo´´leg sok más fiatal leánykának…”

Elo´´vesrzi (23)a fura sro´fhúzo´ját és az kibocsájt valami gázat, s etto´´l I. elalszik.

—————

Felébred (28)egy szobában .

A ko´´zepén van egy nagy zsák , ahol szemmelláthato´lag két egyén van.

I.: (b) ” kik vagytok?”

A zsákbo´l :(b)” béke és ember s szociáljogi harcosok.”

I.: (b) “s miért nem jo´´tto´´k ki a zsákbo´?”

Eddig ketten beszéltek, egy férfi s egy no´´.

Most a férfi fojtatja:

(b)”Mert ez az  abszolút komunikácio´,

…szerintem az egész világot ,az usát, a szovjetúnio´t, kínát és a to´´bbit o´´ru´´ltek irányítják, – érdekelne megtudni , hogy mit gondolnak magukro´l s az egész irányításro´l úgy igazándibo´l s  legbelu´´lro´´l – szerintem o´´k o´´ru´´ltek…

Ezért elengedhetetlen a forradalom, de békés forradalom,

A béke, a világbéke magáto´l létrejo´´n, csak az o´´ru´´lt politikusok hagyjanak neki eséjt… eséjt a békének… ”

I.: (b)” mijen érdekessen beszél… s mijen szépen,,, s mijen igazakat…”

A férfi: “… de látod  “az o´´ru´´lt ..politikusok”…ezt is eltették a láb alo´l magányos o´´ru´´lt gyilkosnak álcázva….”

Ismét elo´´veszi a sro´fhúzo´ját s elkábítja Izabelt.

———–

Egy újjabb hejség.Benne egy fekete  bo´´ru´´:.”amerika erejének abban kéne lennie, hogy jogunk van harcolni a jogainkért, s ennek az egész világon kéne érvényesnek lennie.”

I.:(b)”Mijen igaz!”

A férfi:”… s lám-lám ezt is eltették  a láb alo´…”

Hirtelen keseru´´ iro´niával felnevet.

I.:”mivan… mit nevet?”

A férfi: ” azt , hogy mindegyik esetben, akárcsak ezt megelo´´zo´´leg is kétszer, az úgynev. magányos, indíték nélku´´li , gyilkos szeméjével lett az egész álcázva…

Még csak egy iciri-piciri s fantáziájuk sincsen …

Pedig az elo´´bb említett két szeméj egy új amerikát… s egyben egy új világot …akartak teremteni… a késo´´bbi egy méjjebb igazságot… az elo´´bbi , a bátyja pedig át akarta adni asz emberiségnek az olcso´, vagy szinte ingyen energia és termelés leheto´´ségét, amin egy tudo´s, talán a valaha élt legnagyobb tudo´s, dolgozott, de mego´´lték ezt a tudo´st ,nehogy elessenek a nagy korporácio´k az irdatlan haszonto´l , s azo´ta titokban a fo´´ld alatt dolgoznak a tudo´s hagyatékán, persze elso´´sorban hadászati célokkal…”

Ismét a gáz a sro´fhúzo´bol, majd egy ujjabb hejszín.

Egy másik fekete:

“…beszélhetu´´nk a szennyezésro´´l, a piszok ato´´rténelmi fasiszta aspektusáro´l, a to´´rténelmi piszok háborús aspektusáro´l, a ato´´rténelmi piszok to´´meges világ éhezés aspektusáro´l, a to´´rténelmi piszok gyilkolások, népirtások aspektusáro´l, s a to´´rténelmi piszok a mi elnyomott , megalázott, éhezo´´ szegények aspaektuísáro´l…s mindennek ko´´vetkezménye a ko´´rnyezet szennyezés itt s a világu´´rben…”

I.:(b-86) “…jaj de igazakat mond …a szívem szerint beszél..

…ezt is eltették láb alo´l… az elo´´zek mo´dján?”

A férfi:

(b)” tervezték, mert igen veszéjesnek tartották, pedig egy igazságosabb, emberségesebb civilizácio´ért ku´´zdo´´tt…de nem akarták az elo´´zo´´ mo´dozatokat ismételni, s másra nem futott a képzelo´´ ereju´´kbo´´l…”

Ismét I. hálo´szobájában.

I.:(b)”S egyáltalán meg megvalo´síthato´ a békésebb, toleránsabb társadalom, amej nem a totaliszticizmuson , vagy az o´´nzésen épu´´l, hanem a méltányosságon, ahol mindenki elégedett s lelkes…?”

A férfi:” Már végbe is ment egy kis országban kétszer, 68-ban és 89-ben , de elo´´sszo´´r megfojtották, másodszor vakvágányra tolatták…

…s a vezeto´´jét, egy csodállatos idealistát, aki mind a kétszer színre lépett, ezt is kivonták a forgalombo´l, mert túlságosan belelátott a kártyáikba…de ezúttal immár úgymond auto´ ballesetnek álcázva …

…(hirtelen mintha egy kissé elpityeregne-96) … há bizony Sanyikám, téged is hu´´vo´´sre toltak…

…s Lajos, ha akkor mégsem mégy el Moszkvába, amiro´´l ojannyira lebeszéltek, bizony a to´´rténelem ugyancsak más irántt vett volna…nem is tudod, hogy e pillanatban mennyire a kezedben volt a világto´´rténlem ssorsa… akárcsak annak idején a Grouchy kezében, aki nem tudta, hogy tovább menjen-e, vagy visszatérjen…”

Ekkor I. hirtelen ismét elalszik.

 

30.Kép.

Az erdo´´ben egy csoport rendo´´r s vadász u´´ldo´´z valakit.

Az egyik: (b)” ez igen furcsa, innento´´l kezdve immár meztelen emberi lábnyomok kezdo´´dnek…?!?”

———-

 1. apja . valaki megkérdi :(b)”Találtatok valmijen nyomokat?”

Az apa:(b)” Igen de nem vadállaté, hanem mezítlábas emberé.”

————

E´jjel (118) hállo´szobában, az anyja telefonál:

(b)”Minden rendben, találtál valamijen fiút?”

I.(b)”Igen.”

A z anyja:(b)”S mijen… indián?”

ekkor észrevesz, hogy ott teremt Eduárd.

(b)” anya be kell fejeznu´´nk, majd késo´´bb visszahívlak.”

Az anya :(b)” de én még akarok to´´bbet beszélni, ne tedd le.”

 1. leteszi.

(b)”Hogy jo´´ttél be?”

E.:(b)” az ablakon”

I:(b)”Gyakran csinállod ezt?”

E.(v)”Igen…szeretem nézni, hogy ha alszol.”

Ko´´zeledik I.hez.

(v)Ne mozogjál.”

Majd lassan megcso´kolja.

Majd már már létrejo´´n az aktus,de ekkor E. felkiált.

“Elég!” s nagyuígrással elugrik.

I.:(b)”Ne haragudj.”

E.(b)”Látom, hogy ero´´s vagyok.”

I.: (b) “Ugyanezt nem mondhatom magamro´l.”

E.:(b)”Nem szabad elvesztenem az elleno´´rzést t magam fo´´lo´´tt. ”

I.:(v) “Ne menj el.”

S csak u´´lnek s nézik egymást.Majd feku´´sznek egymás mellett.

 1. elalszik – nem lehet tudni , hogy mennyi ido´´re- s felébred, e. már nincsen ott, de a mellette lévo´´ ágy rész mé g be van horpadva… s ,eleg.

Leírhatatlan boldo mosoj u´´l ki az arcára
lekezdo´´dik a dal bev. zenéje=tw2):

 

“Moja večná, krásna láska,

nežná, mocná bytosť,

budem s tebou navždy,

aj ked´ budem večne zatratený.

 

Ty si žiara v temnote,

svetlo večného zatratenia,

si môj poklad, krásne zlato,

vzácný drahokam v temnote. ”

 

 

 

 

31.Kép. (174)Otthon a házukban.

Apa és leánya.

I.: (b) “Edword Kalennel járok.”

Az apa:(b)”nem túl o´´reg hozzád?”

I.: (b)”Ojan ko´´zépiskolába ját , mint én.

Itt vár kint , szeretne veled oficiállissan megismerkedni.”

E.bejo´´n s kezet ráz az apjával:

(b)” e. Kallen vagyok. Megyu´´nk basabalt játszani.

—————-

Egy s(177)ziklás hegyek s hatalmas vízesés alatti tisztás.

Zivatar ko´´zeledik.

Az o´lomszu´´rke, feketésen so´´tétkék háttér égbolt alatt a so´´tét fenyvesek és sziklás hegyek nyomaszto´ és fenygeto´´ melancho´´liával tornyosúlnak fo´´lfelé.

I.: (b)”Mio´´ta játszanak a vámpírok basebalt?”

E.”(b)hiszen ez amerikai nemzeti sport.

Zivatar ko´´zeledik , máskor nem játszhatnánk .”

A kallen család tagjai szívéjessen u´´dvo´´zlik.

A leáyn “testvér”:

(b)Legyél a bíro´.”

I.:(b)Miért?…Esetleg E. csalhat is?””

A leány:(b)” Nem esetleg, hanem biztossan tudom.”

Elkezdenek játszani, villáámlások ko´´zepette, o´riási ugrásokkal s repu´´lésekkel.

Ekkor az egyik elo´´re láto´ leány megmerevedik.(b)”Stopp!”

A másik fiú.:(b)”Már távozo´ban voltak, de megéreztek minket, ezért errefelé igyekeznek.”

E:(I.hez)(b)”Engedd szét a hajadat.”

A leány :(b)” Ez nem segít, hiszen mérfo´´ldekre érezni a szagát.”

E.: (b) ” nem kellett volna téged ide hoznom… nagyon sajnálom.”

I.:(b)”Miért?ô

E.: (b)”Légy csendben s tarto´zkodj a ko´´zelemben s mo´´go´´ttem.”

Megérkezik a két fiú és egy nagyon csinos leány.

Az egyik fiú kezében egy labda.:

(b)”Azt hiszem ez a tiétek.”

Az egyik kalen fiú:(b)”Mi Kallenék vagyunk.

A ti vadász tevékenységeitek problémákat okoztak neku´´nk.”

A másik fél fiúja:

(b)”Elnézést… nem tudtuk, hogy ez a ti vadász teruí´´letek.”

A Kallen fiú:(b)”Itt lakunk a ko´´zelben.”

A másik fél:(b)”Akkor már nem fogunk erre járni.”

A kallne fiú.:(b)”Kivállo´.”

A leány :(b)”U´´ldo´´ztek minket , de rossz irányba csaliztuk o´´ket.”

A fiú.(b)”S nem askrtok veluí´´nk játszani?…Csak egy játékot.”

A Kallen fiú:(b)”Rendben van.”

A Kallen leány:(b)”Játszva gyo´´zu´´nk”

A másik leány:(b)”Majd még meglátjuk.”

Ekkor a “rossz” fiú megérzi I. szagát, szagolni kezd gyanakodva.

A Kallen fiú. (203)

(b)”Valamit érzek… ember szagot érzek…”

Vadúl nézik egymást e. és a másik fiú.

E.:(b)”Hozzánk tartozik.”

A másik fiú.:(b)”U´gy néz ki, hogy a játékvégetért.”

A kallen fiú..(b)”Vidd gyorsan haza.”(205)

Berohannak az auto´´ba, E. gyorsan beko´´ti I.t.

Rohannak, mintha az életu´´k lenne a tét.

Messze hátúl látni, hogy az u´´ldo´´z´´, 20 – 30 méteres ugrásokkal rohan, ugrálva az erdo´´n át, sziklákon át, u´´ldo´´zvén az auto´t, fojton – fojvást szagolván az uí´´ldo´´zo´´ttek szagait.

Menet ko´´zben pro´bálja E. beko´´tni I., mivel a gépkocsi szinte maximállis sebességgel száguld.

I.. (b)”Jo´l van …be tudom ko´´tni magam

Azt hisze u´´ldo´´zni fog.,”

E..(b) Nagyon nagy a baj !

James nyomozo´. Megszállott nyomozo´. Semmi sem képes o´´t megállítani.

Az én reakcio´m indította be o´´tet, karva -nem akarva  izgalmas játékot kínáltam fo´´l neki, s már semmi sem állítja meg o´´tet…”

I.. (v)”Mit csdinállunk.?”

E.:(v)”Meg kell o´´lnu´´nk o´´tet, szét  darabolni s elégetni..”

Ell kell jutnunk as asleheto´´ legmesszebbre, trajektel Wancouwerbe .”

I.: (v)Haza kell mennem Vigyél haza!”

E.:(v)”Kizárt dolog.!”

Ott fog legelo´´sszo´´r keresni téged a szag nyomán.”

I.: (v) “De mi lesz az apámmal?… Miattunk elvesztheti az életét.”

E..(v)”Kizárt.!”(221-to´´l)

I.: (b)”Muszáj apámhoz jutni, el kell terelni a nyomokat, ennek muszáj sikeru´´lni! U´tko´´zben valamit kigondolunk.”

 1. el kezd sírni.
 2. simogatja a száguldás ko´´zben.

E.: (b)” Mindenféleképpen megvédelek téged, ha kell az életem árán is !

A rohano´ auto´´vezetés ellenére szoorossan áto´´leli Izabellát.

I: ” (b)Most már végleg a tiéd vagyok, minden fenyegeto´´ veszéj és so´´tétség ellenére.”

E.:(b)”most már semmi sem vállaszthat el minket , téged to´´lem – a so´´tétségben a fényem vagy, so´´tét ragyogásom.”

Mindketten.:(b) A so´´tétségben rohanunk, o´´ro´´kre o´´sszefono´dva.”

(240) S rohannak tovább a so´´tét éjtszakában.

Allternatíva : 240-to´´l éneklik egyu´´tt a fo´´dallamot “a”-val.

———–

(tw.F)

Bent a házukban az ajto´ban elterelés képpen veszekednek:

I.:(b)Tu´´nj el!…Nem akarlak látni to´´bbé!”

Bevágja az ajto´t.

Az apjához :(b)”El kell mennem gyorsan.!”

Majd felrohan a hállo´szobájába, ahol már e.várja.

I.:(b)”Mit mondjak neki?…Nem akaraom megbántani.”

E.: (b)”Muszáj lesz. Megvárlak az auto´ban.”

 

 1. lerohan. (13)

Az apja:(b)”Megbántott?”

I.(b)”Nem!”

Az apa:(b)”Tehát szét vált to´´led?szakított veled?

I.:(b)”E´na mentem szét to´´leE´n szakítottam véle.!.”

Az apa:(b)”Dehát tetszett neked”

I.: (b)”és éppen ezért kell eltu´´nno´´m. Megyek haza.!”

Az apa:(b)”Haza?…Most nem mehetsz sehová. …aludj egyet reá. ”

Kint as “rosz” fiú, nyomozo´, nyomko´´veto´´ figyel a so´´tétbo´´l.

Az apa:(b)”Elviszlek a repu´´lo´´ térre.”

I.:(b)”Nem !. egyedu´´l megyek auto´val. U´tko´´zben gondolkozni akaraok.”

Valahol megállok egy motelben.”

Az apa:(b)”Hallgass meg Izabell: Tudom, hogy velem nem túlságossan szo´ratkoztato´ az élet,…to´´bb ido´´t fogunk egyu´´tt to´´lteni.”

I.: (b)”Minden nap basebalt nézni a tv-n, s steakkokkal to´´mni magunkat a bistro´ban.

Ko´´szo´´no´´m, de nélku´´lem!”

Az apa:(b)”Bella kérlek… hisz allig jo´´ttél ide…”

I.:(b)”Ha nem esem ki innen most, akkor megsavanyszom itt , mint az anyám.”

Kimegy.

 

32.Kép.(25)

Rohan az auto´vl, a “rosz” fiú ko´´veti.

Hirtelen a száguldo´ auto´ ablakában terem E.:

(b)”Ne félj, megbocsájt nkeked.

A kormányhoz engedsz?”

I.:(b)”Nem bocsájt meg… látnod kellett volna o´´t.

Ugynaz volt, mint amikor az anya hagyta el o´´t.”

E.:(b)” Csak így lehetett elmenni.”

E.:(b)”Ne féltsd, semmi baja sem lesz. James minket ko´´vet.”

ekkor hirtelen elsuhann valaki a feju´´k fo´´lo´´tt.

e.(b)”Krisztusom…ne félj, a családtagok ko´´vetnek s o´vnak minket.”

Megállnak a ház elo´´tt. (41)

Bemennek hozzájuk.

E.:(b)”Jo´´ttek minket figyelmeztetni.”

Az egyik néger családtag.:

(b)”Ij véréhes lényt nem láttam még az utolso´ 300 évben. E´´s a vikto´ra is nagyon veszéjjes. ”

E.:(b)”De meg lehet o´´ket o´´lni.”

A to´´bbiek:(b)”Nagyon nehezen.”

E.:(b)”Fo´´l kell o´´ket darabolni és elégetni.”

Az egyik Kallen lány:

(b)”S mi van , ha o´´k o´´lnek meg ko´´zu´´lu´´nk valakit?”

E.:(b)”Pro´báljátok elterelni a figyelmét.”

A to´´bbiek:(b)” Tudod , hogy ez lehetetlen. Titeket ko´´vet.”

Az egyik Kallen leány:(b)”Vigyázok Belára.elviszem valahová.”

E.: (b)”Itt vannak Bella ruhái. Vegyétek fo´´l, hogy a nyomko´´veto´´ a ti nyomaitokat ko´´vesse.”

Az egyik Kallen leány:(b)”Mirefo´´l?”

A Kallen vezeto´´ fiú:(b)” Rossa. Bella a mi családtagunk, s tudod, hogy a családunkat meg kell védeni.”

Kint az auto´ban.(57)Száguldani kezdenek.

I.:(b)”Jaj milesz, hátha valami rossz to´´rténik?”

E.: (b)”Ne félj. O´´k ketten vannak, mi heten. Semmi rosz nem fog to´´rténni.”

Miondenem vagy , az egész életem.”

Az auto´ban száguldva.

I.telefonál:(b)”Szia anya, már nem vagyok foxban, a to´´bbit késo´´bb elmagyarázom nkeked.”

Más irányba rohann a Kallen család to´´bb tagja.

“Jelo´´ld meg a fákat.”

ko´´zben James ko´´veti a hamis nyomokat.

 1. és I. Megérkeznek .(65)

Ekkor Eszme felriad.(b)

“Mond mit látsz ?”

Eszme:(b)”Leleplezett minket.James rájo´´tt, hogy a nyom hamis.”

 1. az erdo´´ben:(b)”Rájo´´tt a tru´´kre.”

Eszmle a házban:(b)”a nyomko´´veto´´ megváltoztatta az irányt.”

Az egyik Kallen fiú:(b)”hová igyekszik?”

Eszme:(b)”Tu´´kro´´k, egy nagy hejség tele tu´´kro´´kkel.”

A fiú:(b)”O´ látja az utat, ahol halad. s ha megváltoztatja az irányt, akkor a látomás is megváltozik.”

I.”(b)Tehát a balett stúdio´ felé igyekszk.”

Eszme:(b)”Ismered?”

I.. “Oda jártam baletre gyermekkoromban.”

Eszme:(b)”Itt van az iskolában, tehát ide igyekszik.”

E.telefonál :!(b)”Leleplezett minket. A to´´bbiek megpro´bálják elterelni, mi meg elmegyu´´nk nagyon messze, hogy biztonságban legyél.”

 1. csomagol, megszo´llal a telefon:

“(b)Anya te vagy az, mindent meg magyarézok.”

Az anya kétségbeesett hangja a telefonbo´l:(b)”Bella , mi van veled, mi ez az egész?

ekkor fo´´lvesz James a kagylo´t:

“(b)Az anyád aggo´dott érted s ezért ide jo´´tt.E´´n szintén de elo´´bb. Nem volt itt senki de ekkor megjelent az anyád.”

I.”Hagyd o´´t békében.”

James:(b)”Igen, de akkor találkozzunk valahol ketten, mit szo´lnál a balett stúdio´ terméhez?

Ne hozzál senkkit magaddal, mert akkor a te szegény anyád drágán megfizetne.”

T.Látja lent Eduíárdot, de nem szo´ll neki. (Kezdo´´dik a tw.X dal-duo´)

(88-v)

I.:(v)

Ach lásko, nechcem,nechcem stratiť ťa,

lásky večné, večné zúfalstvo,

život bez teba už sko-nčí,

ach večné temno ,temno nádeja,

ach túžbysvetla, svetla temno pochltí,

ešte nie je, nie je všetko stratené…

 

 

 1. i énekell, de nem látja Izabellát. (100-v)

 

Ach lásko, nechcem,nechcem stratiť ťa,

lásky večné, večné zúfalstvo,

život bez teba už sko-nčí,

ach večné temno ,temno nádeja,

ach túžbysvetla, svetla temno pochltí,

ešte nie je, nie je všetko stratené…

 

Obaja (112-v):

 

Ach lásko, nechcem,nechcem stratiť ťa,

lásky večné, večné zúfalstvo,

život bez teba už sko-nčí,

ach večné temno ,temno nádeja,

ach túžby svetla, svetla temno pochltí,

ešte nie je, nie je všetko stratené…

 

 

 

 

 

 

Elhajt(128) a taxi  auto´val.

Magában:(tw6-zene-136)

(v)”Soha sem gondolkodtam a halálomro´l. de ha már el kell távoznem e világbo´l, akkor azért, akit mindennél jobban szeretek.”

“Semmiféle képpen nem bánom az elhatározást, amej a halálom szélléhez vezetett, akárcsak nem bánom ama lépéseket , mejek eduárdhoz vezettek engem.”

(156)tovább rohan a taxi. Megérkezik .(164)

Bemegy aa terembe, ekkor meghalja az anyja hiangját.

Kideru´´l, hogy video´n, képernyo´´n van engedve egy régi felvétel, amikor még kisleány volt.

Ekkor(167) meglátja az o´´rdo´´gi vigyorú Jamest…. sok tu´´ko´´rben egyszerre.

“Az én kedvenc pillanatom.

Kemény feju´´ kisleány voltal.”

I:(b)”O´ nincsen is itten.”

J.:(v)”(gúnyossan)Ne haragudj… rendkívu´´l megko´´nnyítetted a dolgom. ”

“hogy szo´rakoztato´bb legyen , filmre veszem a találkozásunkat. Ko´´lcso´´n vettem a kamerádat. Remélem , hogy nem haragszol..

Akcio´. E.nak elto´´ri a szívét ez a látvány.”

I.:(felkiált-b)”De e.nak ehez semmi ko´´ze.!”

Sokkal szo´rakoztato´bb lesz, mint az a nyomorúságos pro´bálkozás, megmenteni téged..

Tehát.”

 1. (179)A szemébe spriccel.

S elrohan.

J.átrepu´´l a feje fo´´lo´´tt s magáll elo´´tte.

 1. eldobja I-t.

“(b-184)Parádés. vizuállissan rendkívu´´l dinamikus.

Jo´l vállasztottam ki a ko´´rnyezetet.

Kár hogy nem volt ideje átváltoztatni téged. Továbbra is csak védtelen, sebezheto´´ emberke vagy. ”

megragadja (189)a lábát fájdalmassan.

“(b)Mond meg néki, hogy mennyire fájo ez neked, mond meg! Hogy bosszúljon meeg! Mond meg!”

Ekkor  eldobja Izabelt, de (197)ott terem E. és Messze ello´´ki J.-t.

J.:(b)”Egyedu´´l vagy itt, mert gyorsabb, vagy mint a to´´bbiek. De nem elééggé ero´´s.”

E.(b)”elég ero´´s, ahoz, hogy mego´´ljelek.”

Oda (198)megy I.hez s gyo´´ngéden felemeli a karjaiba.

“(v)Ne haragudj.”

S felemelkednek(199) a plafon felé, de J. elkapja o´´ket, mindketten lezuhannak, I fájdalmas kiáltással odébb lo´´ko´´dik.

(200)E.ot feldobja a felso´´ ablakra.

()I.hez repu´´l, aki ero´´ssen séru´´lt az u´´vegszilánkokto´l s vérzik, az egyik be is van fúro´dva a lábába, de kihúzza.

()Ekkor J. e karjánál kezdi szívni.

De ott terem e. s iszonaú ku´´zdelem kezdo´´dik.

(208)Végu´´l e.megragadja J.t s kezdi szívni a vérét.

Ekkor megérkezik az egész család  s elszakítják e.ot J.-to´´l:

(b)” Elég volt, a to´´bbit mi bevégezzu´´k. ”

A lányok I.-hez rohannak:

(b)”Nagyon vérzik, el kell ko´´tni a sebeket.”

(209-210)Ko´´zben  két fiú megragadja J.-t, elszakítják a fejét s a testet a sebtiben megrakott mágjába dobják.

Mindezt látja a rángato´dzo´ Izabel , félig delírium szeru´´  állapotban .

A fiú:(b-211)”Ne ko´´sd el a sebeket, mer J. megharapta, meg van mérgezve, ellenkezo´´leg ki kell szívni a szennyezett vért.”

A leány:(b)”Már elindúlt az átváltozás… nem lehet megállítani”

A fiú:(b)”E. engedd o´´t átváltozni.”

E.(b)”Még nem … nem akarom…”

 1. oda megy.

A másik fiú:(b)”Légy ero´´s, hogy abba tudd hagyni idejében a szívást.!”

(213)E.elkezdi szívni.

A to´´bbiek kiabálnak:(b)”E. elég, hagyd abba, légy ero´´s, elég, elég, végy ero´´t magadon.!”

(215)Ko´´zben e. és I. is látzják az elo´´zményeket, a csodállatos eggyu´´t to´´lto´´tt napokat, pillanatokat .

 

33.Kép. (tw.G)

A ko´rterem. I. magához tér, mellette az anyja. :

Szia… jo´, hogy felébredtél.”

I.:(b)”Hol van…hol van Eduárd?”

Az anya:(b)”Melletted alszik.”

I.:(b)”Mi to´´rtént?”

Az anya :(b)”No leestél s elto´´rted a lábadat, sok vért vesztettél… te semmire sem emlékszel?”

Az anya:(b)” vissza akartál jo´´nni hozzám , de magáltál az apádnál, leestél a lépcso´´n s az ablaku´´vegen át kiestél a fu´´re.”

I.:(b)”Ez jellemzo´´ reám.”

Az anya:(b)”Találtunk neked hejet Floridán… fog neked tetszeni…”

I.”(b)Nem anya… Foxban akarok maradni …apánál…”

Az anya:(b)”Majd még beszélu´´nk erro´´l”

(simogatja Izabellt.)

ˇI.: (b)”behívnád apát… muszáj to´´le bocsánatot kérnem.”

 1. felébred.

I.. (b)” mi to´´rtént… hol van James?”

E.:(b)”Elpusztúlt,”

“De Vikto´ria valhová eltu´´nt.”

I.:(b)”Csak neked ko´´szo´´nheto´´en éltem túl:”

E.(b)”Nem …s az én bu´´no´´m, hogy itt vagy most betegen…  s alegrosszabb volt, hogy szinte nem tudtam abbahagyni…”

I.:(b”… de abbahagytad…”

 1. (v)” … de éppen emmiatt, el kell hogy hagyjalak…”

I:(felho´´rdu´´lve – v) “…nem …nem ..nem is tudom, hogy mit mondjak neked erre… miro´´l beszélsz…én nem hagyhatlak el téged….nem hagyhatsz el engemet…”

E.:(v)”értem… tudom… hisz itt vagyok melletted…”

I.:(v)”Nem lehetek nélku´´led… ne hagyj el engem…”

E.(v)”Hisz… itt …vagyok…”

I.:(v)”… jo´l van… de ijesmiket már sohasem mondjál… soha…”

E.:(v)”… hosz hová is mennék…”

S gyo´´ngéden megcso´kolja a homlokát.

—————

 1. egyedu´´l marad, elmélkedve.

“(v-19)Elvagyok-e erre készu´´lve?… el vagyok rá készu´´lve?… hogy ojanná legyek , mint o´´?… o´´ro´´kké vele?…

Igen…igen…igen.(26-kezdo´´dik a dal bev. zenéje).. o´´nként vállalom… akár az o´´ro´´k kárhozatot is…

Dal:(tw9)

 

“Tiéd leszek én , mindo´´ro´´kre , én  mindo´´ro´´kre,

te drága fiú,

én is vámpír leszek o´´ro´´kre,vámpír o´´ro´´kre,

válalva az o´´ro´´k , o´´ro´´k kárhozatot,

imádva téged, egye-su´´lve- véled,

 

egy testé vállunk, vállalva mindent,

vállalva jo´t és minden rosszat,

 

Tiéd leszek én , mindo´´ro´´kre , én  mindo´´ro´´kre,

te drága fiú,

én is vámpír leszek o´´ro´´kre,vámpír o´´ro´´kre,

válalva az o´´ro´´k , o´´ro´´k kárhozatot,

imádva téged, egye-su´´lve- véled,

 

Véled felemelvén a szerelmnek szárnyán repu´´lve,

lebegve a fényben, vagy az o´´ro´´k kárhozatnak széllén,

 

Véled a so´´tétben, véled a poko-lban,

véled az alkonyban, és mégis ko´´nnye-dén,

a so´´tét nem fáj, hisz kezem fogod…….

 

(R)       Mindo´´ro´´kre véled leszek,

véled leszek fájdalomban,

soha to´´bbé nem vállunk el,

o´´ro´´ko´´ssen kéjmámorban.

 

A szerelmet habzso-ljuk,

o´´ro´´ko´´ssen fájjo´-an,

Minden perc egy drága-ko´´,

soha nem múllo´ pilla-nat.

 

 

 

34.KépKint(87) a réten egy magas, virágos  dombon, mesziro´´l látni egy nagy tavat.eso´´ után. .I. és E.

E.. (b)”akarsz egy nagyot repu´´lni?”

I:(b)”Szeretnék”

Hirtelen kisu´´t a nap, minden kék-fehér azúr színekben úszik

I.. (b)”Jaj most nem lehet…”

E.:(fjére húz egy széles védo´´ kalap szeru´´séget, napersnyo´´ féleséget)

“(b)ne félj… így már lehet…a szerelmem kezd emberré tenni téged…”

S lassan leveszi e. fejéro´´l a kalapot…

…miko´´zben lassan felszállanak a magasba… eleinte … csak lebegnek (kezdo´´dik a dal bevezeto´´ zenéje=tw5):

 

(recitatív) E.:”O´ ty krásna svetlúška,”

I..:”chlapček nežnúčký,”

E.:”v tvojích vlasoch hviezda svietí,”

Spolu:      “Navždy svojí,”

I.: ” Z´iara noci,”

E.:”Svetlo v temne,”

I..” v žiari hviezdy,

spolu:  ” Ty si vždy môj (moja)”

 

Elkezdenek repu´´lni, száguldani a táj, rétek, tavak, hegyek fo´´lo´´tt, a távolban látni az azúrkék tengert.

 

(rytmická časť piesni)

 

(vždy spolu spivajúc)

I..”Tak už sa vznášam , letím do výš,

E..       tak už sa vznášam a letím hor,

I.:tak už letím s tebou v objatí,

E.. tak už sa vznášam a letím v objatí,

I: som l´achká ako pierko vtáča,

E.:siako vtáča, l´ahúčká svetlúška,

I.: a čistúščká, sťabi ako svetlúška svietivá,

E..  a čistúščká, sťabi ako svetlúška svietivá,

I.: a žiara čistá, ako škovránok čistúčký,

E.: a žiarička čistúčká,a škovránok čistúčký,

I.: s tebou naveky, s tebou naveky, s tebou navekz,

E.:a svetlúška čistá, svetlúška čistá, svetlúška svietivá,

 

(celé sa opakuje , asle druhíkrát záver:)

 

I:svetelná žiara, ako vtáča l´ahúčké, ako vtáča l´ahúčké,…

E.: svietivá žiara, žiarka čistúčká,čistúčká svetlúška, svetlúška

čistúčká…

 

 

 

35.Kép. A házukban.(tw.H)

Apa és e..

 1. lejo´´n befáslizott lábbal.

E.:(b)”Fantasztikussan nézel ki.”

Az apa::(b)”Vigyázz magadra…”

 

Kint a ház elo´´tt.

Az egyik indián barát.

(b)”Bella… csodálatossan nézel ki.”

I.:(b)”te is a bálba mégy…?”

Az indián:(b)”Nem… az apám ku´´ldo´´tt utánad… még pofont is lekent…

I.:(b)”Miro´´l van szo´?ô

Az indián:(b)”Ne légy haragos…(nevetve)Azt kéri az apám, hogy válj el E.-to´l… s hiogy figyelni fogja o´´t…”

I..(mosojogva-b)”Ko´´szi… s hogy tudomásúl veszem…”

Megjo´´n E..

Az indián:(b)”Hát akkor legko´´zelebb.”

S fura arcal eltávozik.

E.:(b)”egy kis ideig magadra hagylak és már o´´sszejo´´nnek a farkasok…”

 

Megérkeznek a bállba, kint a szabad ég alatt egy szép parkban.

Belépnek a táncterembe,ahol javában fojik a tánc.

 1. a nyomorék lábába,:

(b)”Istenem… meg akarsz itt engem o´´lni…?”

E.:(b)”Az éretségi bál igen fontos…”

“Ki akarsz menni?”

I..(b)”Igen…akarok”

Kint csak két pár táncol a lugas-teraszon.

 1. karatáncolni I.-el.

:(b)” viccelsz?”

E.:(b)”Nem viccelek”

elklezdenek 1(73)lassan táncolni.

E.:(b)”Látod te már táncolsz…”

I..(b)”…no…”

Táncolnak lassan.

I.:(b)Miért mentettél meg…?… ojan lettem volna , mint te…”

e..(b)Tudod… nem akartad volna ezt…”

I.:(v)”Téged akarlak…o´´ro´´kké…”

e.(v)”…tudod…nem akarhatom elvenni az életedet…Bella…”

I.:(v)”…de …én már haldoklom”

“Minden másodpercben ko´´zeledni a halálhoz…”

E.:(b)” Ez természetes…”

I.:(b)Alice elo´´re látta a vízio´jában az átváltozásomat…”

E.:(b)”Az o´´ látomásai változnak…”

I:(b)”Atto´l fuí´´ggo´´en, hogy ki hogyan határozza el magát…”

“Elhatároztam magam…”

E..(b)”Tehát erre vágysz…? Szo´´rnyeteg akarsz lenni?”

I..(v)”Nem …o´´ro´´kké veled akarok lenni…”

E.(v)”Tényleg el vagy erre készu´´lve… ez a komoj elhatározásod…?”

 1. Ko´´zeledik a nyakához, I. teljessen átadja magát neki, de ekkor e. ismét felemelkedik:

(v)”S nem elég leélni velem az egyszeru´´ boldog életet?”

 

I..(v)”Igen…egyelo´´re…”

“Senki sem fogja ma éjjel feladni ketto´´nket illeto´´leg… de én nem adom fo´´l…”

 

36.Kép. I. hazafelé (142)igyekszik egyedu´´l késo´´ este egy parkon át.

Egyszerre csak ott terem Vikto´ria – megragadja I. nyakát s szorongatja.

I.:(/cho´´ro´´gve)” …most…mego´´lsz…?”

Vikto´ria:(b)”O´´ nem… Ed.-ot akarom megbosszúlni…

Itt van ez a varázs nyako´´rv… a nyakadba akasztom…

ha megpo´ bállod levenni… meghalsz… ha viszont e. ko´´zeledik feléd… o´´ hal meg…

…s nem szo´hatsz senkinek erro´´l… mert akkor meghaltok mindketten…

(b)…ráadásúl…bármikor szívhatom a véredet… annélku´´l , hogy meghalnál… s átváltoznál… friss emberért…”

()Miko´´zben kéjessen nyalogatja a száját.

S elrohann.

 1. keservessen sírva fakad.:(b)”O´ mi lesz most..?”

Ott terem e.:

“O´ ez szo´´rnyu´´… oŕo´´kre szétvállasztott minket ez a cafka…”

Ha támogatom az átváltozásodat… akkor már ez nem ko´´vetkezhetett volna be…”

I.:(b)”Most érzem, hogy nagy kár, hogy nem lettem átváltoztatva…”

E.”(v)O´ Istenem … nem tudok nélku´´led élni…!”

I::(v)” E´n sem nélku´´led…”

Ko´´vetkezik a duo´. (tw.13)

 

E:        “ach niet už nikdy,nikdy lá-ska,

ach navždy,navždy,navždy  temnota,

Ach už bez teba som já stratený,

ach bez teba som já zatrtratený.

 

I..:       A-ch mô-j chlapček sladký,

bez teba žíť nemá zmysel,

nikdy už viac s tebou láska,

odlúčene až naveky.

 

(D´alej  všetko sa opkuje spolu s melo´diou, aj vo vyššých to´ninách.)

 

 

37.Kép.E´jjel I.(tw.I) nagy keservessen elalszik – de egyszerre csak felriad, vagy csak álmodik?

Ott áll a fura, hosszú barna kabátos férfi, kedves mosojjal:

(b)”Ne félj Izabell!- Van megoldás… az indián barátaid segíthetnek…

O´´sido´´k o´ta van nálluík egy , látszo´lg karikával végzo´´do´´ botféleség… de csak rituállis díszekként használják o´´ket… pedig ezek sokkal to´´bbek annál…

rendkívu´´li ero´´vel bírnak, amennyxiben tudják, hogy hogyan kell o´´ket alkalmazni… azok hagyták itt sok tízezer éve, akik ide telepítették a hm, úgymond “vámpír” fajt… hogy az o´´s lakosok védni tudják magukat… de az évezredek fojamán elfelejdkeztek erro´ a leheto´´ségro´´…

Rendkívu´´li ero´´ lakozik bennu´´k…”

I.:(b)”Mi ez valami o´´si mágia?”

A férfi felnevet:”A´ dehogy is… tudomány!”

Az atommagnál is milliárdszor kisebb o´´sszetekert dimenzio´kat tekeri ki  – de csak kis részben , ku´´lo´´nben kozmoszunknak annyi s még sok más kozmosznak is – s részben, de csak nagyon picikis részben, a nnu´´k lévo´´ i nter rzállis ero´´t.

Apropo´ – hallottál – e már az M elméletro´´l?

I.: “Nem…”

A férfi:”Ha-ha-ha.. ez nagyon jellemzo´´, gondohattam volna… no ne sérto´´dj meg… nem a te hibád… mivel az M elmélet to´´kéletessen, hm…mellékvágányra lett terelve… ne hogy rájo´´jjo´´n a széles nyilvánosság, hogy cc. 100 éve már ijesmiken dolgozott valaki – az esmberiség valo´színu´´leg a legnagyobb tudo´sa , a multkoriban már említettem név nélku´´l o´´tet, – aki áldást , megváltást akrt adni az emberiségnek, természetessen el tették láb alo´, s azo´ta is sokakat, akik a nyomdokába léptek, mivel a hatalmasok elesének az o´riási haszonto´l, s mivel titokban a fo´´ldalatt megváltás hejett elképzelhetetlen fegyverekké kovácsolják az elméleteit…ebbo´´l valami ki keru´´lt nagy titokban, s hellemzo´´, hogy egy náci és egy sztálinista alkalmazta o´´ket korlátozott ero´´vel…

Hallottál – e már Nikola Tesláro´l?”

I.. “Nem”

A férfi:”ha-ha-ha… ez nagyon jellmzo´´… s ezért sincsen M elmélet, vagy csak egy sszu´´k fizikus gárda számára létezik…

…s egy még titokzatosabb tudo´s réteg a titkos , fo´´ldalatti bázisokon – ami úgy mond nem is léteznek – már dogoznak a Tesla egyneletek s vázlatok alapján a mero´´ben új technolo´giákon… no persze néha-néha nem sikeru´´l ojannyira titokban tartani

…nem rég nállatok is Fenixben egy kis hm. baki to´´rtént, s ko´´znép is látott valamit… no persze úgymond csakis meteoritokat, repu´´lo´´kbo´´l kibocsájtott fényjelzo´´ket, ésatobbi… hisz a piszi ha hiszi …ha-ha-ha…

…s az M elméletet… a Blán elméletet.. a világegyetem hoolografikus modeljének elméleteiket  ugyan nem leheetséges szo´´nyeg alá so´´po´´rni… de igykeznek a leheto´´leg legkevésbé dobra verni o´´ket, se a most zajlo´ o´riási elméleti fizikai forradalmat sem veretik dobra … az illusztris fiatal gárda mennyen inkább politolo´giát tanúlni…

… nem véletlen, hogy az M elmélet, Blán elmélet, stb . létrehozo´ibo´l nem lettek oj “sztárok” – úgymond a túdo´s zseni par excelence  képviselo´´i – mint annak idején Einstein, Max Planck… úgyan ki hallott Turokro´l, Saskindro´´l,Geret Líziro´´l…

s hogy egy no´´t is említsek… nagyon szép no´´… hu´´m-hu´´m-hu´´m… Laura Laura mersíni Houtn… bizonyára o´´ro´la sem hallottál… (ismét hu´´mmo´´g) hu´´ de csinos no´´…pedig o´´ keru´´lt ezidáig a legko´´zelebb a mindenséget leíro´ multiverzum elmélet leirásáihoz…

de mára már a Tesla név is teljessen kito´´rlo´´do´´tt  s ko´´ztudatbo´l – pedig valha o´´ is úgymond sztár volt – no persze Edison él, igenis él … ez ojan, mintha mára Mozart teljessen eltu´´nt volna a ko´´ztudatbo´´l , de Salieri nagyon is élne, pedig Edison minden áron to´´nkre akarta tenni Teslát, még a borzaômas sszadista gyilkosságokto´l sem riadt vissza, nyolc percig su´´to´´getett egy szerncsétlent a villamosszékben, úgymond “véletlenu´´l” kifelejtve a vizes vezeto´´ réteget, hogy ezáltal megygyo´´zze a ko´´znépet a válto´áram lehetetlenségéro´´l.,arro´l nem is beszélve, hogy Tesla a valo´ban veszéjes válto´áramot nem kábeleken akarta terjeszteni, hanem szétsugárzo´ tornyok rendszerének a segítségével a levego´´n keresztu´´l, …no persze ez mára to´´kéletessen a szo´´nyeg alá lett seperve, mint úgymond fizikailag lehetetlen megoldás…

bizonyára Miguel Alcubierrero´´l sem hallottál… hát hogy is hallhattál volna ro´la… s a csillagko´´zi utazást leheto´´vé tévo´ WARP technolo´giájáro´ sem… s a híres, illetve “híresen” szo´´nyeg alá so´po´rt egyenletéro´´l sem (gyorsan felrajzol egy egyenletet az ott lévo´´ papírra ) ds2=-dt2+(dx-ysf(rs)dt)2+dy2+dz…ugyebár, pedig ez a technolo´gia, – no persze más szavakkal – már a bibliában is le van írva, konkrétan az Illés pro´féta találkozott vele

… ugyan már ki hallott Nikola Tesláro´l… Turokro´l, Saskindro´´l …

… no persze Howking “sztár” lett a szerencsétlen, mivel ez igen izgi a ko´´znépnek, hogy szo´tlanúl , mozgásképtelenu´´l u´´l immár félévszázada a tolo´´székben… hu´´ de izgalmas téma a bulvár sajto´nak…

…s ha már  nincsen  M elmélet, akkor Tesla sincsen… ha nincsen Tesla,… akkor M elmélet sem lehetséges…

… ugyan ki hallott a V=HoD egyenletro´´l… pedig ez legalább ojannyira mérfo´´ldko´´ az egyetemes emberi to´´rténetben, mint a híres E=Mc2 Einsteini egyenlet… ez s negatív energia egyenlete… lehetne Tesla egyenletnek is nevezni…

Pedig az M elmélet a mindenséget… a sok 100 milliárd számú univerzum alap to´´rvényeit írja le… amin annak idején hiába dolgozott Einstein…s a V=HoD egyenlet ojasmi, mint annak idején a tu´´z használatának kezdete volt az emberisésg számára… korlátlan és ingyen s tiszta energiát jelent az emberiségnek…persze egyelo´´re a fo´´ld alá van so´´po´´rve…

… ne persze a “nem rég felfedezett” negatív, népiessen, ko´´znyelven az ansatigravitácio´s energiának a létét  már nem sikeru´´lt ojannyira szo´´nyeg alá so´´po´´rni az illusztris vezeto´´ társaságoknak… mivel ugyebár a világegytem gyorsulo´an tágul… erre nem rég deru´´lt fény…ha-ha-ha … Tesla a negatív energia létéro´l  már jo´ 100 éve tudott…már-már azt is szinte sikeru´´lt szo´´nyeg alá gyu´´rni, hogy ki alkotta meg az elso´´ válto´áramos nagyteljesítményu´´ generátort – pedig ezt  annak idején elvileg lehetetlenségnek tartották… arro´l persze senki semmit sem tud (kivéve a HARPER és az 51 ko´´rzet fo´´ldalatti maroknyi tudo´sát ), hogy Tesla min dolgozott az élete utolso´ , csaknem 50 éveiben, napi 16-20 o´rában…

… ha-ha-ha… ja persze szegény már bolond volt, hiszen csak galambokat etetett naphosszat szegény , s amikor egy fehér kedvenc galambja megdo´´glo´´tt, szegény bolond napokon át búslakodott… és ja persze … irto´zo´´tt a fém gyu´´ru´´ s karperec tárgyakto´l, s ezért Morgennek le kellett vennie a gyu´´ru´´t vennie az ujjáro´l, mielo´´tt Teslával kezet rázott…

No minddegy …térju´´nk a lényegre…hogy hogyan kell a botot beu´´zemeltetni…

A bot alján van egy bigyo´… azt kell menyomni elo´´sszo´´r 3x… várni, majd 5x, ismét várni… majd 8x, várni majd 13x, várni… 21x… 34x… s így tovább… egésszen addig , ameddig el nem jut 618 – ig…

Ekkor I. felkiált:

“de hiszen ez a fibonachi sor s az aranymetszés, to´´kéletes aszimetriát leíro´ matematikai elmélet…!”

A férfi:!” Pontossan … legalább ezt ismered… no ne sérto´´dj… csak vicceltem… tudod én eg y afféle o´´ro´´k viccelo´´do´´ pasi vagyok…”

I.: “De… nem fog …ez sokáig tartani annyi botot mu´´ko´´do´´ képessé tenni?””

A férfi:! ” Nem , mert az egy bot muí´´ko´´dtetésével automatikussan asktiviozállo´dnak a to´´bbi botok is. ”

I: “De mit kell csinálni a botokkal…?”

A férfi:”Pontossabban mondva a karikákkal… A karikákat a vámpírok… már mint a gonosz ragadozo´ vámpírok fje ko´´ré kell áthúzni… de ezt lehet akár nagy távolágbo´, to´´bb mérfo´´ldro´´l is… a bot kinyúlik addig… majd az így megragadott lét vámpírt a magasban egy máshoz csapni… s ezáltal szétrobbannak… pontosabban – mivel az egyik anti anyag testé vállik – anihilizállo´dnak …”

I.. “De hát ez világméretu´´ robbanásst idéz elo´´?!?”

A férfi:!” Nem… mivel a karikák a felszabadúlo´ energiákat a messzi világ u´´rbe továbbítják… megvédvén a bojgo´tokat…”

I.:”S mi van ha csak egy vámpír van… Vikto´riára gondolok…?”

A férfi :” Ez esetben egy másik karirkához kell uí´´tni o´´tet…

…s akkor a nyako´´rv semmivé foszlik , illetve elvész az ereje…”

“Már távozom…Szio´ka”

A´trohan (39)as másik szobába… fura zúgás… I. utána rohan , de csak az u´´res szobát látja…

“A´lmodtam  illetve álmodom ismét… ki tudja…?”

 

38.Kép.A házuk elo´´tt. Megérkeznek az indián barátok.

Látni messziro´´l, hogy I. magyaráz nekik valamit. Az indiánok arcán látni a do´´bbenetet és a meglapetést.

Majd eltávoznak.

—————-

Kint az erdo´´ben, az indiánok és Izabell, mint csali.. Várnak.

()Megjo´´n o´riási ugrásokkal Vikto´ria.

“Hát itt vagy , te szép leányka…”

()Ekkor hátúlro´l az indiánok kiabállnak:

“Ugorj el Izabell!”

 1. elugrik.

()Vikto´ria:”Mi ez , talán elárúltál?… na most végetek…”

()Ekkor elo´ ugranak a so´´tétbo´´l a to´´bbszáz méteresre kinyúlt botok , végu´´ko´´n a karikákkal , ill. a karikák bo´l egy megnagyobbodott fénykarikák ugranak elo´´.

()Az egyik fénykarika Vikto´ria testét befogja, s felemeli a magasba.

()Majd a másik fénykarikához csapja. Iszonyú villanás, mej a másodperc to´´redéke alatt eltávozik fo´´l az u´´rbe, ahol nagyon messziro´´l egy nukleáris robbanásfélének a viszfénye villan foll.

()Ekkor I. nyakáro´l leesik a nyako´´rv s szintén elpárolog.

()Odarohannak az indián barátok, s mego´´lelik.

()”Hál istennek Bella, megmeneku´´ltél.”

 

 

38.Kép.E´jjel Bella hálo´szobájában.

Ismét felriad, mert ott áll a hosszú barna kabátos férfi.

Bella:(b)”Mi van…?”

A férfi:”(B)Mint mondottam már korábban, megmentheted a vámpír létto´´l Eduárdodat, de ahoz az kell, hogy elo´´sszo´´r te is vámpírrá váljál , miko´´zben végtelenu´´l szeresd o´´t.

De mindezek után elveszti a rendkívu´´li, alien képességeit, idevalo´s emberré vállik, halando´vá.

Vállalod-e ezt s válalja o´´ is ezt?”

I.:(v)…E´n mindenféleképpen vállalom… s szerintem o´´ is…”

A férfi: “(b)De így  mindketten ko´´ru´´lbelo´´l egyu´´tt haltok meg, de meglehet, hogy valamejito´´to´´k sok-sok évvel túléli a másikat s ez nagyon fájdalmas lesz!

Vállalod, vállaljátok?”

I.:(b)”Szerintem igen.”

A férfi:(b)”No persze a nagyon távoli, sok ezer évvel késo´´bbi  , jo´´vo´´ben , az úgynevezett omega ponton ismét élletre keltek, amikor a távoli az angelusi szinten kévo´´ uto´ emberi civilizácio´, – a világegyetem széllén lfojamatossan lerako´do´ o´´sszes informácio´kbo´l  – ismét életre hozza az o´´sszes valaha élt emberi lényt…”

I.: (megrému´´lve)(b)”S Hitlert is, Sztálint is!?”

A férfi:(b)”Ne félj , addigra ki fogják szu´´rni belo´´lu´´k az életu´´k fojamán rájuk rako´dott elkeseredett rosszat, s csak az o´´si – minden emberben o´´seredendo´´en meglévo´´  – szolidárris jo´ marad meg bennu´´k s minden volt gonosz emberben.”

I.: “(b)Tehát akkor elég ha megharapjuk egymást, s vért szívunk egymásbo´l?”

A férfi:(b)” Ne nem egésszen… mivel akkor mindketten o´´ro´´k vámpírrá vállnátok….

Amelett , hogy szinte végtelenu´´l kell , hogy egymást szerssétek… kell még mindehez valmi…”

S elo´´vesz egy darab finom fehér anyagbo´l valo´  sál szru´´séget.

“(b)Ezt tekerjétek a nyakatok ko´´ré,  mielo´´tt megharapnátok egymást…”

I..(b)”…mi ez az anyag…?”

A férfi:(b)” A kapitányé volt…”

I:(b)” Mijen kapitányé…?”

A férfi:(b)”A világegyetem, ill. minden világegyetemek kapitánya… mi felso´´bb civilizácio´k úgy hívjuk o´´tet…

valaha járt a fo´´ldo´´n is…

…s vissza fog térni, amikor a vákuum energia elo´´sszo´´r az alacsonabb , “megfagyott” szintre hullik vissza, majd az o´´seredeti forro´ szintre ero´´so´´dik fo´´l…

… már most is itt van, a számunkra láthatatlan ,hm a kozmikus méretu´´ , úgymond “u´´rhajo´ban”, vagy “katedrálisban”, s minden rosszat igyekszik eliminálni, szinthézisbe hozni…

…annak idején ,a fo´´ld égitestén járva  konnyu´´ fehér ruhát hordott, ko´´nto´´st… s ez az anyag a ko´´nto´´sének egy darabkája…

Rendkívu´´li ereje van, mivel az anyagában lévo´´ milliárdodszor, milliárdodszor, milliárdodszor kissebb dimenzio´k ki vannak tekerve s o´´ssze vannak kapcsolo´dva az egész mindenséggel…

…az o´´s integrácio´, o´´s szinthézis ereje s hatása van benne…

…de csak akkor mu´´ko´´dik, ha rendkívu´´li szeretetro´´l van szo´…csakis a szeretet, mind a mindenség legnagyobb ereje , szabadítja fo´´l a benne lévo´´ ero´´t… mivel a viselo´´je a legnagyobb szeretete sugározta szét itt és mindenu´´tt azo´ta is…

…s e szeretet révén a lelke hallhatatlanná vállik s megválto´dik…

…tehát bízzatok – e darabka anyag erejében… a ti húsvétotok u´´zenetét s erejét s  varázsát hordozza magában…

…nállatok  április ko´´zepe van… az északi fél  fo´´ldi tavaszának a násza ko´´zeledik… a húsvéttal eggyu´´tt…

… o´h ez a csodállatos fo´´ldi tavasz…

…ja és még valami …(sebtiben felrajzol egy egyenletet egy darabka papírra ) … itt van ez az egyenlet… te ismered Tegmarkot és Turokot is… add át nekik eme egyenletet… mego´´ru´´lnek neki…. részben vállaszt ad ama kérdésekre, amiken már sok éve dolgoznak… mond meg nékik, hogy egy ismeretlen férfi adta át neked… lehet, hogy o´´k sejteni fogják, hogy kiro´´l van szo´… mond meg nékik , hogy a doki kuí´´ldi…”

(viccesen) “Már távozom…”

I..(b) … no …de … végu´´l is…te  ki vagy …doki…?”

De addigra már a férfi kirohann, I. utána (ko´´zben a fura zúgás-119), de már csak az u´´res másik szobát látja.

I:(b)”Mi ez ?…ismét álmodom?…”

————-

Reggel felébred:(b-123)”Micsoda fura álmom volt…”

Ekkor meglátja az ágya mellett a fehér anyag darabkát, mej szinte ragyog a besu´´to´´áprilisi  felkelo´´ napsugarakban, no meg a papírra vetett egyenletet….

“(v)…tahát még sem állom volt mindez…?”

 

(atacca)

 1. Kép.

Kint egy szép virágba borúlt dombteto´´n, széles látvány mindenfelé, hegyek , tavak, vízesések.

I.és E.(suttogva , gyo´´ngéden)

I.:(b-124)”Tehát vállalod…?”

E.(b)”Igen… már mondtam, hogy vállalom…

I.. .(b) “amennyiben lehet hinni az álmombeli férfinak, -(v)s én hiszek neki, – akkor az omega ponton feltámasztanak minket a távoli uto´daink…”

E.:(b)” Remélem, hogy így lesz…”

I.:(b-126)”Akkor tekerju´´k a nyakuínk ko´´ré ezt a sálat és kezdju´´k el.”

(126-127)Gyo´´ngéden egymás nyakuk ko´´ré tekerik a sállat, majd () ko´´lcso´´no´´ssen megharapják egymást.

(128)Egy darabig csak feku´´sznek a virágos fu´´vo´´n, majd (130)allig érezhto´´, azonnal elmúlo´, enyhe rángato´ fájdalom vesz rajtuk ero´´t, amej kisvártatva ,  szinte azonnal  (131-132)eltu´´nik .

(133)Feltápászkodnak kábult, de boldog mosojjal. .

E.:(b-133)”Azt hiszem, hogy már nem vagyok vámpír.

Sokkal ko´´nnyebnek érzem magam.”

I.:(b135)”Most meg kéne esku´´dnu´´nk, itt a szabad ég alatt , a természet templomában…”

E.:(b-136)E´n is azt akarom.”

(Ko´´vetkezik a záro´ dal.)

 

I.ésE.:  Ach láska naša, sme navždy svoji,

ach túžba naša, nikdy nezhasne,

ach večná tá slasť,

čaká nás teraz ,aj po vzkriesení.

 

vzánášam sa s tebou nad krajinou-krásnou–,

letím nad vodu a nad vodopádamy ligotajúc,

I:         A ešte d´alej , do výšin zá–vra–tných

E:        A ešte d´alej, do výšin…     závra-tných ,

 

R: