Publikované 30. septembra 2019 od

 

 

 

A´llom utazás a -no vajon hol ?

Mejik hajo´n ?

Fanatazí , sci-fi opera daljáték.

 

Elso´´ álomkép : (Megj.: A leírást  részben látjuk, részben a narrátor írje le, ill. , vagy, az elso´´ szeméj mondja. )

(0)Bevezeto´ zene – elalvás.

Látok egy tengerpartot, fo´´vény is, de sok , nagy fa is , liánok, sok virág,- a ko´´zeli sziklákro´´l vízesések zuhognakalá…talán párás késo´´ délután, vagy még sem… s a hullámok a ko´´veken s a sziklákon zuhatagokként porlanak szér, mint számtalan vízesés, – s mindezek ko´´zo´´tt o´´nfeledt játszadozo´, ugrállo´ viháncolo´ gyermekek ,kisleányok hada a szétporlo´ hullám “vizesések” alatt, és a zuhatagok alatt……

… de a gyermekek o´´lto´´zékle mintha nem a mai megszokott lenne, hanem a 20. század elejei volnának…

(26)messziro´´l látni egy elmeno´´ o´´riási , kirándúlo´ hajo´t…

… majd (32)mintha a gyermekek már a hajo´ tetején lévo´´ medencék, mu´´vízesések, pápmák, bokrok , virágok játszadoznának…

…egy mai kirándúlo´ hajo´, vagy egy régmúlti-e ?”…

Majd (37)szinte azonnal egy hatalmas ha jo´ étterem- bálterem ragyogo´, elegáns elo´´csarnokában lennék

Bent  elegáns társaság keringo´´zik , de csak homájossan hallatszik ide a zene.

(b)-38″Hol vagyok ? – Hogy keru´´ltem ide ? – ”

(39)Megjelenik mellettem egy nyurga, magas, hosszú barna kabátos férfi :

(b-40)”Találd ki, hogy hol vagy, ill. hol nem vagy, hiszen csak álmodol, vagy még sem ?”

(43)Egy nagy , elegáns étterem, bálterem, ahol éppen keingo´´t táncol az illusztris ko´´zo´´nség.

Teljessen nyílvánvalo´an Monet, Renoire korabeli ruhákban…

vagyis az o´´lto´´zéku´´k egyértelmu´´en az elso´´ világháború elo´´tti.

(b-cc.46)”Istenem , hogy nézek ki, talán csak pijamában vagyok !?”

A magas, nyurga férfi :

(bcc.48)”Ugyan már, hiszen csak álmodol, – vagy mégsem ? – o´´k nem látnak téged, vagy mégis ? .”

(50)Bálzene.

Majd (57)ismét a hajo´ fedélzetén az o´´nfeledten játszadozo´ gyermekek .

Majd(62) a so´´tétebb fedélko´´zo´´k estefelé.

S egyszerre (69)csak megszu´´nik a hullámzás – kint vagyk egy elo´´retolt kabinbena magasban, a tenger tu´´ko´´rsimas, éjfekete,hirtelen nagyon hideg lesz, vacogok, a csillagok  úgy tu´´kro´´zo´´dnek a vízfeluí´´leten, hogy o´´nkénytelenu´´l suttogni kezdek – vagy csak gondolkodni az álmomban ? – hogy : ” hiszen nem is látni a láthatárt , mintha u´´veggo´´mben úsznánk.”

“Az bizony baj  (hallom a hátam mo´´go´´tt – s látom as fura, hosszú barna kabátos nyurga férfit , beburkolo´dzva a hosszú kabátjába ) – mivel a sima tenger , a két réteg határa, a meleg és a jéghideg találkozásánál víz felu´´leti  fata morgána alakúlt ki, s így túl késo´´n fogják észrevenni a …”

(s nem fejezte be a gondolatát )

E´n :”… no de mit?…”

A férfi :”… a´ — mindegy, úgy sem lehet semmit sem tenni… hisz ez fiksz, megváltozhastatlan pont a a világido´´ fojamatban…”

 

Második álomjelenet.:

Az (75)egyik eldugott fojoso´n o´´sszetalálkozik egy fiatal szerelmes pár – John é Klára.

(Megj.: Mindketto´´ egyszeru´´bb családbo´l származik, de régen o´´sszeveszett a két család s ezért tu´´zzel-vassa akadájozzák a két fiatal találkáit.)

John hirtelen megragadja Klárát s hesevesen cso´kolgatni kezdi.

John: (v77)”Megtalált szere-lmem…”

Klára(mosojogva) :(v) “No ne ojan hevessen. ”

De azért látni rajta, hogy élvezi a titkos szituácio´t.

John:(v) “Ha megérkezu´´nk ,megszo´´kte-tle–k –  (84b)besku´´szo´´m , hogy megszo´´ktetlek.”

Klára : (b-86)”No de hogyan fogunk megszo´´kni – s egyáltalán , hogyan fogunk megélni ?”

John :(b-88)Majd kitalálunk valamit.”

 

Harmadik álom jelenet. :

Egy (91)szgényes kajut szoba , szállás.

Egy szerény anya s három csodállatos kislánya – 5 – 6 – és 8 évesek.

Mindhárom egy ágyon – to´´bbre nem futotta.

Altato´dalt énekel nekik .:

(v)”Aludja-tok drága angyalkáím, aludjatok – á-lmaitokban tu´´ndérkék lesztek.”

 

Negyedik álom jelenet. :

Az (98)egyik eldugott fojoso´n settenkedve lopakodik egy fiatal ember – Sommersby.

(Megj.: Meneku´´l lopás-rablás miatt a arendo´´rség elo´´l.)

:(v)” Még itt is a nyomomban vannak, ro´´gvest elfognak. Hová bújjak ?”

 

 

O´´to´´dik álom jelenet.:

Az(111) egyik fojoso´n találkozi a magas, nyurga férfi  –  festo´´mu´´vésszel.

U´gy néz ki , mintha az ismert angol expresionista festo´´ – Sickert lenne.

A doktor : (éb)” Hova-hova oj sieto´´ssen mu´´vész úr!?

Csak tán nem atto´l fél, hogy végu´´l is mégis csak rájo´´nnek az igazságra s delfogják ?

Ugyan már – ennyi év után – mennyi is az , jo´ 26-27 és – végu´´l is úgy néz ki, hogy megúszta, hiszen o´´n geniállissan ko´´vette el a tetteit. ”

Talán a Sickert:(b)”Nem tudom, hogy hol vagyok ? – Nem tudom, hogy hogy hogyan keru´´ltem ide ?

Nem tudom , hogy ki maga ?

S végu´´l fogalmam sincsen , hogy maga miro´´l beszél.!”

Anyurga, barna kabátos férfi :(éb)”Ugyan már – maga is jo´l tudja , hogy miro´´l beszélek.

S mi to´´bb, bizonyos mértékig meg is értem, hogy miért tette mindezt.

Mint a legto´´bb késo´´n szu´´lt ember, –  s néhány koraszuĺetett is  – a maga tudata, sinopszisai, sokkal tovább fejlo´´dtek, mondhatno´k az egész élete fojamán, de ennek ko´´vetkeztében egész életében – mint a legto´´bb geniállis embernél – a jelleme megmaradt gyermekded, kamaszos, értlene szinten.

S mint így, nem bírte elviselni a cc. 10 éves korában ért sérelmét – miszerint 6 prostituáltbo´l lett ápolo´no´´ elvégezte a genitáliáján keresztu´´l azt a borzalmas, fájdalmas tesztet.

Ezt muszáj volt megtorolni, – mint amikor egy gyermek torolja meg az o´´t ért sérelmet.

Megértem magát, habár nagyon csúnya dolog volt, amit tett.

Ráadásúl az utolso´t szinte széttrancsírozta.

S ráadásúl meg is festette – no persze sok év után.

S no persze úgy, hogy mindebbo´l a sszéles nyilvánosság mit sem sejt a mai napig – s nem is fog sejteni egésszen a 21. századig, amikor egy kivállo´ kriminállpsycholo´gus no´´ végre felfedi az igezi tettest.

No ne féljen – addig még sok ideje lessz nyugadt lelkiismerettel s vígan élnie. ”

A talán Sickert :(b)” Maga meg mindezeket honnan tudja, még hogy 21. század – hisz allig kezdo´´do´´tt el a 20..”

A nyurga férfi :(b)

“Ezzel nem to´´ro´´djo´´n – tudom és punktum.

Ku´´lo´´nben is ami itt fog to´´rténni 1 o´ra múlva, az elfedi még a maga tettét is. ”

A talán Sickert :(b)”No de ki maga egyáltalán ?”

A barna kabátos férfi :(b)”Elégedjen meg annyival, hogy egy orvos, doktor vagyok itt a hajo´n – vagyis csak úgy a doktor.!

Na és apropo´ : maga ne  féljen itt, hiszen o´´n is csak álmodik, valo´jában otthon fekszik a kényelmes Londoni ágyában…. nincsen veszéjben, ellentétben eme sok-sok utassal szemben , akik ko´´zu´´l ro´´videssen a legto´´bben a tenger fenekére fognak alászállani…”

 

 

Hatodik álom jelenet. :

Hirtelen (28)apro´ morajt érezni, mintha valami súrlo´dna.

A ko´´vetkezo´´(133) pillanatban ugrok egy más állapotba : Mindenfelé rohanás és kháosz.

“Még mindég nem tudom, hogy mi ez az egész, hol vagyok ?”

Gyorsan váltakoznak az állomképek :

A szerelmes (143)pár o´´sszefut a fojo´n, majd kéz a kézben elrohannak.

A szegényes(149) szobában az anya gyorsan o´´lto´´zteti a három kislányát. :

“Gyorsan- gyorsan , sietnu´´nk kell.!”

Ekkor (153)meglátom homájossan, állomképszeru´´en a Titanic feliratot. :

“Atya úristen ! – A Titanicon vagyok.? E´ppen su´´jjedu´´nk.?”

 

 

Hetedik álom jelenet.:

Hirtelen l(157)átni a su´´jjedés elo´´ tti állapotot a du´´bo´´rgéssel- hirtelen teljessen nyilvánvalo´vá vállik a számomra, hogy hol vagyok.

Majd (164)ugrik a kép, s ismét látom a fojoso´n enyelgo´´ párost – szemmelláthato´lag még semmit sem sejtenek.

Majd (170) látni az anyát a három kislányával, amint altatja o´´ket.

Majd(176) az elo´´zo´´ beszélgetést látni a doktor és az állíto´lagos  Sikret ko´´zo´´tt.

Mintha az egyes ido´´síkok o´´ssze-vissza tekerednének, s ko´´r a ko´´rben vissza-vissza térnének, nem lehet tudni, hogy mi vo.lt elo´´bb és késo´´bb.

 

 

Nyolcadik állom jelenet.:

A mento´´cso´nakokban(185) az anya a három kislányával.

Ott úszik (193)csontig fagyva a meneku´´lo´´ fiú – Sommersby.

“Ko´´nyo´´rgo´´m, húzzanak ki ”

“Itt nincs már hej.”

No emberek , látják , hogy a halálán van, kerítsu´´nk nek egy kevés hejet.”

Kihúzzák s beteszik a cso´nakba.

Látni , (199-200)amint Sickert elsu´´jjed a vízben.

A hajo´ doktor ? utána kiabáll :

(b)”No ne féljen mu´´vész úr, ez csak egy állom .

Még sok jo´ képet fog festeni az életében.

S arra, hogy mit tett, csak jo´ száz év múlva deru´´l majd fény, de még  akkor sem fogja a legto´´bb to´´rténeteíro´ ezt az állíto´lagos képtelensséget elhinni.

További jo´ munkát  s kellemes , lelkiismeretes életet kívánok o´´nnek.!”

 

 

Kilencedik állomjelenet.:

Ismét (208)a bálterem, tánc, miko´´zben (226)a szerelmes pár ide-oda futkos titokban, s ko´´zben lopva fo´rro´n cso´kolo´znak.

ô…Nem tudom, hogy mi volt elo´´bb  s mi késo´´bb… minden o´´ssze-vissza tekeredik – ojan ez az egész , mint a kvantúm fizikában,…minden o´´sszevisszaság,… mintha nem is lenne ido´´…

…már su´´jjed a hajo´, vagy még az elo´´bbi ido´´pontban vagyok?…”

 

 

Tizedik állom jelenet.:

mindenfelé o´´mlik be a víz, meneku´´lo´´k…

Egy elzárt fojoso´ , mej az also´ kabinokbo´l jo´´n ki.

Nem tudnak kijutni lentro´´l , ko´´ztu´´k (248)az anya a három kislányával.

Ekkor valaki ki feszíti a rácsot és kiemeli a három kislányt vaslamint az anyát.

Ko´´zben (261)a háttérben a szerelmes pár meneku´´l , kézenfogva.

A fiú.:

“No erre talán feljutunk a fo´´ fedélzetre.”

 

 

Tizenegyedik állom jelenet.:

Látni, hogy a háromkislányos anyát nem akarják bevenni a cso´nkba.

Ekkor egy utas revolvert ránt :

“Ha nem veszik be o´´ket, akkor azonnal lo´´vo´´k. ”

S a levego´´be lo´´.

“Micsoda dolog, a harmadosztáj az nem ember, ezek do´´go´´ljenek meg ?”

Látni, hogy az egyik ereszkedo´´ cso´nak ba egy lejjebb lévo´´ kabinablakbo´l átmászik a szerelmes pár.

“No-no! Mit csinálnak ? Ez tiltva van.!”

John : (b)”Nekem pro´bálja ezt megtiltani ” – s megmutatja az o´´klét.

“Most e válságos hejzetben semmi sincsen tiltva, s semmi sincsen megengedve. ”

Ekko´´zben áthúzza, igen merész fogással , Klárát is a cso´nakba.

 

 

Tizenkettedik állom jelenet.:

Hirtelen (279)egy nagy, széles utca felu´´lnézeti pozícío´jában találtam magam.

Azonnal észrevettem, hogy az utca, az épu´´letek o´kori jellegu´´ek, – leginkább a régi ro´mára emlékeztetnek.

Az utca és az épu´´letek csodállatossak és impozánsak voltak.

Persze ami rajta to´´rtént , az már kevésbé. :

Egy(281) kézen hordott kocsiban u´´lo´´ , nagyon szép no´´t uĺdo´´z (283)egy hatalmas cso´´cselék. :

(v285)”A´tkozott boszorkány , démon, most meglakolsz.!

(b)Elpusztítjuk a mu´´szereidet is, meg a sok o´´rdo´´gi írást.!”

Egyre jobban úto´l érik a kocsit.

Borzalmas , torz , állati ábrázataik vannak – akárcsak a H. Bosch golgota képeinek Krisztust gyalázo´ állati to´´meg arcai, vagy a Go´´bels féle karikatúra rajzok

Ekkor odaugrik a magas barna kabátos fura férfi :

(b290,kiabál)”Emberek! – A´lljatok le!

Amire most készu´´lto´´k, ha megteszitek, 1500 évre állítja le az emberi faj fejlo´´dését. ”

A to´´meg (u´´vo´´lto´´zve) :(b)” Miket beszélsz ? De furán nézel ki ! Tán te is démon vagy ?”

A barna kabátos fura férfi :(b-nagyon gyorsan, hadarva) “Ha ezt most megteszitek,e no´´t mego´´litek,  ez beláthatatlan láncreakcio´t indít el .

Persze ti nem tudhatjátok még , mi az a láncreakcio´.

Másként mondom : Beláthatatlan domino´ efektust indít. Ja – ezt sem értittek.

A to´´meg : (v303)”De furán beszélsz, téged is meg kell o´´lnu´´nk.!”

A fura férfi :(b)” Emberek! – Lehet , hogy ez az esemény nem fix pont a to´´rténelemben, – persze ezt sem érthetitek – lehet, hogy még vissza leehetne állítani a to´´rténelmet. ”

A fura, barna kabátos férfi  u´´gyessen lavírozik , a magasba ugrik.

A to´´meg (v307)” Démen – Démon  !”

Majd már-már uto´lérik a kocsit.

A fura, hosszú barna kabátos férfi  még egy kétségbeesett kísérletet tesz. :

(V)”Emberek – ha hallgattok reám, akkor már 100 -200 év múlva beindúl az ipari forradalom, s a 18. sz.-ra már az emberiség rendelkezni fog a WARP technolo´giával, amivel a csillagokig utazhattok.!

… és megvalo´súlnak  a kvantúm gravitácio´s technolo´gia……s a multioverzállis evolúcio´ minden gyakorlati elo´´nye… s a Nikloa Teslák és a Fraqn de Aqino´k már néhány száz év múlva megszu´´letnek s mlegvalo´sítják  azt, amit az emberiség javára elgondoltak …”

A to´´meg : (b318)”Micsoda fura , boszorkányos szavak, warp technolo´gia , kvanatúm gravitácio´, multiverzállis evolúcio´-ez bizonyára valamijen boszorkányság – s egyáltalán   ki ez a Nikola Tesla,  s  Fran de Aquino- ? …bizonyára valamiféle boszorkányok…

… még hogy warp technolo´gia…mero´´ boszorkányság… mágia…”

A doktor :(b)”Dehogy is az. Már a bibliában is le van írva.

To´´bbek ko´´zo´´tt az Illés pro´féta is találkozott vele, valamint más pro´féták is . Az Illés szekere egy warp technolo´gával rendelkezo´´ csillagko´´zi égi szekér, két egymás ko´´ru´´l forgo´ o´riási fény go´´mb, mej egymás ko´´ru´´li forogásával  elhajlítja a térido´´t.

S ku´´lo´´nben is az emberiség nagyon magas fejlettségi szintjén  már szinte minden ojan, mintha mágia lenne.

Ha ezt most meg teszitek,  s felgyújtjátok a ko´´nyvtárat, mej az emberiség o´´sspontosított tudása  – akkor az emberiség hosszú- hosszú ideig rettenetes so´´tétségben és tudatlanságban fog élni.

Nem én vagyok a démon, hanem a (327)Cyril pu´´spo´´ko´´to´´k, mej egy fo´´ldo´´n kívu´´li , bukott angyal által van megszállva.

Ez az angyal kényszeríti o´´t a Jézus Krisztus emlékének meggyalázására.

A (331)Názáreti ko´´lcso´´no´´s megértést, szeretetet hirdetett – amit ez a szent no´´ is, akit (333)készu´´lto´´k borzalmas mo´don mego´´lni.

Ez a(338) to´´rékeny, csodállatos no´´ az emberiség felemelkedését, haladását, hirdette, – hogy eljusson a csillagokig. Az egész mindenség felemelkedését, és egységesítését akarta. ”

 

De már sajnos késo´´ volt – a to´´mg uto´lérte a kocsit , kirángatta a no´´t belo´´le, letépték a ruháit majd behurcolták a templomba, s ott mindenféle ko´´vekkel szerszámokkal véres húscafattá trancsírozták széjjel.

Majd berohantak a ko´´nyvtárba, to´´rtek- zúztak, égettek.

Estére az egész ko´´nyvtár a tu´´z martaléka lett.

A fura, barna kabátos férfi  : (v)”Késo´´ – Késo´´ – Az emberiség 1500 évet zuhant vissza. ”

(cc. 2013 ?)