Tiszolc köszöntö

85
Publikované 18. septembra 2019 od

It sounded on the days of Tisovec r. 2004

U´vodná časť:                                                                                                                                                                                     Moja mama poklad je                                                                                                                      stále sa mi venuje,                                                                                                                                                 ten jej úsmev na tvári,                                                                                                                       moje oči rozžiari,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                vždy kedˇ večer usíname,                                                                                                                 mamina si ku mne sadne,                                                                                                                 prečíta mi rozprávku,                                                                                                                       pobozká mi na hlávku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     kedˇ mi bolí hlavíčka,                                                                                                                                       pobozká mi na líčka,                                                                                                                                                potíšku jej pošepkám,                                                                                                                                       mama já ťa rada mám.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (H.K.-R.Bobáková 12.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Refraine:                              Mamička, mamička,                                                                                                                                                princezná, krásavička,                                                                                                                                      na líčka bozkáva,                                                                                                                                              každé ráno,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          já si ju velmi lˇúbim,                                                                                                                                          budem dobrý, to jej slˇúbím,                                                                                                                           si moje slniečko,                                                                                                                                                já tvoje srdiečko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (H.K. – P.Sopko 10.)                                                                                                                                           (trocha skrátene)                                                                                                                                                                                                 Intermezzo 1.:                                                                                                                                                     (recitácia:)                            Kedˇ sa ťa dieťa nežne dotkne svojou                                                                                         hebkou a teplou rúčkou,                                                                                                                   sťaby tvoja duša stala sa                                                                                                                                 rozkvitnutou lúčkou,                                                                                                                                         čo hravý vetrík svojím vánkom sladko svieží.                                                                                                                                                                                                                                                       kedˇ hráš sa s dieťaťom,                                                                                                                   sťaby sa vlnka s vlnkou v potoku ihrala,                                                                                    a v očiach jeho hviezdička                                                                                                                              plamienoj láska zažala.                                                                                                                                                                                    (H.K.-J.Bavala-skrát.)                                                                                                                                                                                       Refraine 2x:                 ———————-                                                                                                                                                                                                                                                                         Intermezzo 2.:                     Dieťa je dôkaz,                                                                                                                                   lásky dvoch lˇ´udí,                                                                                                                                             dieťa je drahokam,                                                                                                                                            pre každého človeka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        dieťa je svetlo života,                                                                                                                                        dieťa je kvet jari,                                                                                                                                               dieťa je krása dnˇa,                                                                                                                                            dieťa je všetko,                                                                                                                                   v očiach rodiča.                                                                                                                                                                                                   (H.K.- J.Mišuráková                                                                                                                                       skrátene – 14.)                                      Refraine 3x:                                 ——————-                                                                                                                                                                                                                                                                      Intermezzo 3x:                    Mier to je slovko čarovné, úžasné,                                                                                 slnko, čo na oblohe žiari,                                                                                                                  ako ružie listie na zelenej pláni,                                                                                                                úsmev na mainkinej tvári.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (H.K.- M. Kisbenedek 13.                                                                                                                 fragment)                                                                                                                                                                                                                             Refraine 4x :                         ————————

Text piesni:Malé mesto v lone vysokých hôr                                             krásna perla v náruči pramen Rimavy                                                                                                                                                  Tisovec, Tisovec,  prines mi pokoj                                           vždy kedˇ  ťa navštívim, šťastie mi daruj.                                                                                                                                        Malé mesto v lone vysokých hôr                                              krásna perla v náruči pramen Rimavy                                                                                                                                          Tisovec, Tisovec,  prines mi pokoj                                           vždy kedˇ  ťa navštívim, šťastie mi daruj.                                                                                                                                                                                                                                       Malé mesto v lone vysokých hôr                                               krásna perla v náruči pramen Rimavy                                                                                                                                           Tisovec, Tisovec,  prines mi pokoj                                               vždy kedˇ  ťa navštívim, šťastie mi daruj.                                                                                                                                  Malé mesto v lone vysokých hôr                                                  krásna perla v náruči pramen Rimavy                                                                                                                                                Tisovec, Tisovec,  prines mi pokoj                                           vždy kedˇ  ťa navštívim, šťastie mi daruj                                                                                                                                                                                                                                   Malé mesto v lone vysokých hôr                                                 krásna perla v náruči pramen Rimavy                                                                                                                                            Tisovec, Tisovec,  prines mi pokoj                                           vždy kedˇ  ťa navštívim, šťastie mi daruj.                                                                                                                                  Malé mesto v lone vysokých hôr                                                 krásna perla v náruči pramen Rimavy                                                                                                                                          Tisovec, Tisovec,  prines mi pokoj                                           vždy kedˇ  ťa navštívim, šťastie mi daruj

Text piesni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Malé mesto v lone vysokých hôr                                                      krásna perla v náruči pramen Rimavy                                                                                                                                          Tisovec, Tisovec,  prines mi pokoj                                        vždy kedˇ  ťa navštívim, šťastie mi daruj.