The Lord Of The Ring Verse 2007

172
Publikované 19. októbra 2019 od

2007

Miért készítettem a Gy.ura 2. verio´ját (2007-es v.)- immár a (fo´´leg a !) film megnézése után (megj.. 2001 – 2002-ben tudatossan keru´´ltem a filmet – csakis az irodalmi hatást akartam ko´´vetni!) :                                                                                                                                                                                                     Elo´´zetes 2 motto´:                                                                                                                                           Mozártnak van 2 ro´´vid opera jelenete (a címu´´kre már nem emlékszem) , mejjek (állíto´ag , Pernye elo´´adása alapján) quasi ôtruccbo´” készu´´ltek.                                                                                      Az egyik esetében Moz. halott egy más által megzenésített szo´´veget, ahol az egyes efektusokat zenénkívu´´li elemekkel hejettesítették (már nem emlékszem, hogy miket, élo´´ madárcsicsergés, libagágogás, emberi ho´´rgéssel utánzott vihar, stb.).                                                                                 Moz.nak azt mondták, hogy ezeket az efektusokat csak így lehet utánozni, ez most a “meno´´”.        Moz. azt válaszolta, hogy ezeket meg lehet tiszta zenei struktúrákkal, “szép zenékkel”, komponálni – s ezért ezt meg is tette.                                                                                                                         A másik esetben Moz.-to´l teljessen eltéro´´ (nem emlékszem, talán franciás,v.olaszos) zenei világban zenésítettek egy  ro´´vid jelenetet, Moz. szerint (állíto´lag) nagyon gyatrán. Moz. kifogására azt felelték, hogy “mester ez más zenei stílus, most nagyon divatos…” . Moz . azt felelte, hogy nem a stílusban van a baj, hanem a gyatra végeredményben.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Elo´´szo´´r a Gyu´´ru´´k  ura c. filmhez  (a znéto´´l elvonatkoztatva): Az hogy eltér (cselekményileg és taralmilag )a regényto´´l, az a rendezo´´-forgato´ko´´nyv íro´ szíve joga, etto´ még akár jobb (de más) mu´´alkotás is lehet.                                                                                                                                                                                                Nekem mégis az a szubjektív véleményem (meg merem kozkátatni itt – habár lehet, hogy tévedek), hogy egy kissé a most divatos “ezoterikus-mistikus-world” divat iányába vitte a Gyu´´ru´´k ura filmet filmet. Ellentétben  a Gyu´´ru´´k ura c. regény hihetetlenu´´l dinamikus, és színes világával szemben – lassú, állo´ – “szu´´rkés-lilás-fako´ színekben” (tényleges és átvitt értelemben is) “meditál”.                                                                                                                                                                                 S ehez igazodik a zene is, so´´tt miginkább elmegy a most divatos, állo´, szu´´rke, profilírozatlan, “ezoterikus-misterio´zus” zenék felé (fo´´leg as 2. és 3.-asban).                                                           Mindezeknek nem kéne feltétlenu´´l rosszat jelenteni.                                                                                              Most konkrétabban:                                                                                                                                    A probléma (a számomra nem túlságossan elfogadhato´ jelleg) nem a stílusban, irányzatban van, hanem ahogy csinálja (megjegyzem, ez most igen gyakori jelenség).                                                              a/ Vagyis a Gyu´´ru´´k ura film trilo´gia  zenei anyag gyakran nem struktuált (megragadhato´ formai, dallami, szerkezeti ,ritmikai struktúra) , hanem tessék-lássék “improvizált”  “motyogás “.                                                                                                                                                                              b/ A jelenleg készen állo´ zenei anyagokbo´l ( s a regény által szinte tálcán kívánt), allig vállaszt ki valamit. Rendkívu´´l beszu´´ku´´lt a zenei gondolkozása (azaz a mai divatot ko´´veti).                                              c/  (viz. az elso´´ Moz. példa) a számtalan ku´´lo´´nleges zenei efektusokat kínállo´ részeken a zenét ku´´lso´´ efektusokkal hejettesíti(pl.a most oj divatos “fo´´ldrengés ” efektus).                                     d/ Szinte teljessen abszentált a ritmikus (pl. osztinato´) elem, még ott is, ahol a cselekmény (és a megfilmesítés konkrét mikéntje!) ezt szinte kiko´´veteli (ez is most divat, lásd a számtalan CD-n az úgynev.”mistikus” zenéket, amik valo´jábasn halálossan unalmas végtelen , struktuálatlan akordok, kilométer hosszú menete).                                                                                                                                                    e/ Teljessen abszentáltak a” hagyományos” zenei formák – most nem csak a nagyobb formai szerkezetekre gondolok , mint pl. fúga, variácio´k, szonáta forma, stb.,  de a kis-ko´´sép formák (elo´´tag-uto´tag, aba, abaca,  szimetrikus 4+4,8+8,stb. ) szerkezetek is, amik nélku´´l motyogásnak hat a zenei fojamat.                                                                                                                                                                                 (megj.: Sajnos ezen “hiányok” oj renomélt , ma divatos, szerzo´´knél is meg van , mint pl. Ivo Part legujjabb vallási tárgyú mu´´vei (“rám úgy hatnak, mint egy vidéki kántor , orgona kipro´´bállo´s, improvizált, véletlenszeru´´ akordozása”), v. a 94-es évben minden CD eladási rekordot megdo´´nto´´  Go´reckí Requiemjének végtelen hosszú, kitartott langyos akordjai. )                                                                                                                                                                                                                                                             E´n -a Gyu´´ru´´k ura 2007-es megzenésítésében  amelett, hogy igyekeztem azon divatos  elemeket is alkalmazni, amiket a Gyu´´ru´´k ura filmtrilo´gia film alkalmaz (“népies”, “world”, “ezoterikus”,”neoprimitív”, “új egyszeru´´” stb.)- to´´rekedtem (tudatossan, “trucbo´l”) a világossan megragadhato´ (dallami, formai, szerkezeti, ritmikai,stb.)struktúrákra (so´´tt, hivalkodva, szánt-szándékkal, az utolso´ három részben klassikus nagy formákat alkalmaztam – Berghez és R. Straushoz hasonlo´an.                                                                                                                                                                        A ku´´lso´´dleges “efektusokat” , hivalkodva, zenei (azaz a hagyományos sinfo´n. zenekar által realizálhato´!!!) anyaggal hejettesítettem – mintegy : ezeket a furcsa, ijeszto´´, hanghatásokat meg lehet zenei (dallami) anyaggal is csinálni.                                                                                                                                         A jelenleg készen állo´ zenei leheto´´ségekbo´´l, anyagokbo´l  – amelett, hogy to´´rekedtem a ko´´zértheto´´ségre(hagyományos “tonállis” szerkesztésre) – igyekeztem  a leheto´´ legszé,lesebb skállán mozogni, mindég a cselekményhez illo´en.                                                                                                                            Végig to´´rekedtem a ritmikus elem jelenlétére (pl. az 1. végén a filmben csak kilométeres hosszú akordok vannak, a rendkívu´´l dinamikus jelenet ellenére, én is ezt alkalmaztam, de a méjben gyors, “vágtato´” ostináto´ du´´bo´´ro´´g).                                                                                                                 Végig to´´rekedtem a kis, ko´´zép és nagy , bevált (de most nem divatos) zenei formai szerkesztésre  – so´´tt az utolso´ három részben  klasszikus  variácio´´kat, szonáta-overtúra, passacaglia formákkal éltem, – mintegy egyesítve a zenénkívu´´li to´´rténést a bevált, szigorú zenei formákkal (lásd Berg, Straus).

The Lord of the Ring.                                                                                        (Version 2007 )                                                                                                                                           Six synfonic pieces for orchestra.                                                                                                                                                                                                                   N1/ -(Rondo for orchestra) –  2007 IV.10. – V.2.                                                    N2/- (Rondo for orchestra) –  2007 V.8.  – VI. 6.                                                     N3/- (Preludio- fantasi )      –  2007 VI.8 – VI. 15.                                                  N4/- (Thema con variatione)- 2007 VI.20. – VI. 26.                                                N5/- Overtures-sonate)       –  2007 VI. 29. – VII. 2.                                                        N6/- (Passacaglia for orch.) –  2007 VII.3. – VII. 6.                                               +N6-ende 2 version                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            The Lord of the Ring.                                                                                      (Version 2007 )                                                                                                                                            Six synfonic pieces for orchestra.                                                                                                                                                                                                             N1/ -(Rondo for orchestra) –  2007 IV.10. – V.2.                                                     N2/- (Rondo for orchestra) –  2007 V.8.  – VI. 6.                                                    N3/- (Preludio- fantasi )      –  2007 VI.8 – VI. 15.                                                   N4/- (Thema con variatione)- 2007 VI.20. – VI. 26.                                                N5/- Overtures-sonate)       –  2007 VI. 29. – VII. 2.                                                           N6/- (Passacaglia for orch.) –  2007 VII.3. – VII. 6.                                              +N6-ende 3 version