The Lord of the ring verse 2002 part A

130
Publikované 24. októbra 2019 od

2002.3.-6.

Tartalom:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             I.Bevezeto´´ zene(1-), Bilb. búcsúztatása(24), gyu´´ru´´-Gandalf(78), Gandalf elbeszéllíése a Sarumannal to´´rtént o´´sszecsapásáro´´(87 – ,97)l, a 4 hobit útja(100) – fekete lovas(124),ismét úton(132), elátkozott erdo´´(146)´, Tom Bomb.(166), a sziklato´´mbo´´k  hegye – fogság-a kísérteties kéz támadása(204), kiszabadulás(215), este kocsma – Arago´n-(235)-ill.gyanús éjjeli jelek- támadás a kocsma  és a Gro´fság ellen(249),ismét úton(263), út a mocsáron át – Gandalf jelzése(275) , elo´´hegy(281)- éjjeli támadás(287), sebesu´´lt Frodo vonszolása(296), u´´ldo´´zés – lovaglás(307) – a fekete lovasok elsodrása(324-to´´l-).                                                                                                                                          II.Vízivo´´lgy(1-) – tanácskozás – félelem,(23) Lúthien(61),út a Ko´´do´´s hegyeken át(75) , ho´fúvás –  démonikus farkasok(79),út a bánya to´ felé(109)), elátkozott to´ – polip(121), bányabarlang(145), támadás(160) – démon – Barlog(176) – Gandalf lezuhan(191), Elf faházak- kirájno´´(193), út a cso´nakok-hatyú

hajo´val(229), majd a so´´tét Nagy fojo´n, támadás, emberarcú félelmetes kanyonfalak(251) megérkezés a háromhegyu´´ to´hoz(257), az o´riás vízesés fo´´lo´´tt, fo´´n a hegyen(260) a vízesés elo´´t-csodállatos látvány:(megj.: ez már nem a regény s nem a film alapján, hanem az én olvasatomban) – alattunk egy idilikus, de mégis titokzatos to´ a késo´´ délutáni, ragyogo´, június elejei napban, a három pompázo´, színes hegyel, a délnyugat felo´´l hallatszo, hatalmas vízesés du´´bo´´rgése, – igen ko´´zel a sziklás, 2 ezres csu´csú hegység idomtalan, zord ormainak útveszto´´je, – de emelett, ko´´ro´´s-ko´´ru´´l az idilikus zo´´ldelo´´, színes mezo´´gazdassági táj, csodállatos falvakkal és városokkal,- lankás, sík, vagy enyhén halmos, dombos  tájék, – a távolban , délkelet és kelet-északkelet felé egy gyo´´nyo´´ru´´, méregzo´´ld hatalmas mezo´´, ami valo´´jában egy o´riási mocsár a gazdassági sikság és az északi ko´´do´´s hegy lánc, valamint a keleti Mordori o´riás hegységek ko´´zo´´tt, – a távolban három csodállatos o´riás hegység láthato´ – észak-kelet, észak, északnyugaton a Ko´´do´´s hegység, mej messze északon kettévállik, az egyik láncolat délkelet felé húzodik, benne látni távol északon 4600-4800 -es csúcsaival a ragyogo´ fehér, glecseres csoportot (alatta keltek át az utazo´ink a félelmetes bányavidéken) távoli o´riási, 1000 méteres glecservízesésekkel, délkelet felé to´´bb hatalmas csúcscsoportal, fo´´leg az impozáns Do´m csoporta(ko´´zépu´´tt a go´tikus katerállis, fu´´ggo´´leges falakkal és 4 tu´´hegyes csúcsával)l, a 4900-as fo´´do´mkupolávall, alatta az idilikus, de titokzatos Elf erdo´´ségekkel, – a délnyugati szárny valamivel alacsonyabb cśúcsai alatt a hegy-domvidékes méregzo´´ld, o´riásikiterjedésu´ Fangorni erdo´´, elo´´ hegyvonulata látszik, fo´´lo´´tte egy  Mastternhorn alakú vakíto´ fehér csúcs dominál, – mégtávolabb (a most  még idilikus) Isengardi elo´´ hegyvonulata látszik, magasras felhúzo´do´ falvaival, menházaival, kertjeivel, – délnyugattol´, délkeletig a még hatalmasabb Fehér hegység irdatlan fala húzo´dik, to´´bb tu´´hegys csúcsával, ko´´zépu´´tt a csaknem  6000-es fo´´csu´csával-a Nagy Fehér csúccsall,messze délkeletre , már a tenger ko´´zelségét érezni , ahol as Nagy fojo´ szinte to´vá szélesedik, az utolso 4900-as vulkáni csúcs alatt a terasszos hatalmas ragyogo´ ezertornyú fo´´vároas látszik, – messze keletre a Mordor , 4000-es,5000-es impozáns tu´´hegyes csúcsai alkotnak falat, sajnos az állando´ vulkáni tevékenység  miatt a glecserek egy része elolvadva, ill. elfeketedve, (257),Frodo´ látja . , látomászseru´´en, a ragyogo´ fo´´várost, és a so´´té tSauron székhejt,(273)  és a csu´´gedt  szétvállás(276) .                                                                                                III. Ku´´zdelem(cc.6-8-to´l) -halál(16)- eltemetés(20) a vízesésbe leeresztve(32), a 2 hobit elfogása-borzalmas vonszolásuk, lázálomban,seblázban(35) – kiszabadúlása(76), faemberek erdo´´je(78), Isengard szétrombolása(124), a másik csoport száguldása, a csodállatos 2 (3) o´riás hegység alatti virágbaborúlt, madarak énekéto´´l hangos júniusi , a Fehér hegyek alatti a vo´´lgyo´´n á(142)t, a csu´´gedeg kiráj s intrikusa(173), ismét fegyverbe(181), éjjeli támadás a kanyonban(193), ku´´rt és hegytu´´z  jelzés(Megj.: a tu´´zjelzések nem szerepelnek a regényben)(215) – segítség(227), gyilkos faerdo´´(249),Isengard – Saruman hangja(262) – Palantír(281).                                                                                              IV(Tema con variatione):: Frodo Sam-sziklás hegység(1) -vihar(14)  –  Gloch(21), mocsár – holtak(27),Frodo egyre veszéjesebb viszonya a gyu´´ru´´vel(40),  Mordor kapuja(49)Gloch dialo´gusa o´´nno´´nmagáva(63)l,  kedves táj(71) – vízeséses barlang szállás(csodállatos látvány: ko´´ro´´s-ko´´ru´´l dús no´´vényzet, virágok, sziklák, vizesések, fo´´nt a Nagy mordor csúcs-tu´´ látszik – rajta csillog a so´´tét firn, szemben a vakíto´ fehér Fehér hegygerinc nyugat-e-nyugat felé, távolabb kibukkan a Ko´´do´´s hegyek é-ny nyúlványa, ako´´zel 4500 m “Matternhorn alakú” , jeges csúcsával(80) – éjjel(holdfény- szemben a fehér hegyek holdfényben tu´´ndo´´klo´´ o´riásai (105)  Frodo és Sam Gloch a halott város elo´´tt(125), Frodo ku´´zdelme magával s gyu´´ru´´ve(135)l, a fekete lovasok kivonulása(145), út a lépcso´´s hágo´´n át(156), ku´´zdelem a po´kkal(145), Frodo elfogása és  Sam megmentése(166).                                                                                                                                                                            V.(Overtures for orchestra)Gandalf – Pipin – megérkezés a hétteraszos városba(1-21)(E-a),éjjeli szu´´rku´´let a vulkni felho´´ben – a másik (rohan) hadsereg készu´´lete – búcsúzás(13 – 18) (E-b),  a másik város elfoglalása-meneku´´lés-Nazgulok(34)(E-c), a reménytelen király – állando´an rituállis o´´ngyilkossággal fenyeget(44)j, a fia csapatának reménytelen ku´´zdelme(51)(E-c(1,2,3)),Araqon a halottak barlangja elo´´tt(61)- barlang-megegyezés a halott kiráj hadseregévl(75)(átvez.D) ,                                                                                                                                                                       Ostrom, ostrom(85 – 88-to´l), a felmento´´ hadsereg(129) , ismét reménytelenség – Nazgulok és (!!!Csak a filmben-a regényben nem!.) o´riás elefánto-a kiráj kétségbeesése – ketto´´s o´´négetési kísérlete, (137)(D), Aragon érkezése,gyo´´zelem(153)(R-a), csu´´gedt tanácskozás(- ismét a vulkáni so´´tétség166-169)(Rb)-, Mordor kapuja-reménytelenség – ku´´zdelem(189)(R-c)                                                                                                                                                                                                                                          VI(Overtúra and Passacasglia)bevez.: harc a Mordon Kapuja elo´´tt-reménytelenség-remény-csu´´ggedés (-1.-)     Frodo és Sam a vulkán felé egyre reménytelenbbu´´l- jobbra a Sauron hegyek iszonyú  tu´´hegyes so´´tét tornyai(24 – 27), ku´´zdelem Glochal – (52)Frodo mint világ ura (56)- ismét Gloch, a gyu´´ru´´ pusztulása (64)- meneku´´lés – Saurontorony elsu´´jjedése – az ellenség pusztulása, Frodo és Sam reménytelen hejzete( 65)- megmentésu´´k,Frodo ismét él -újra ragyog a fo´´város-újra fehérek (tiszta ho´, firn, gleccserek) a mordor csúcsain(72)Aragon megkoronázása- a késo´´délutáni napban a csodállatos látvány a három o´´riás hegységre, a nagy fojo´ deltájára, s a távoli tengerre-a legfelso´´ teraszon a nagy,o´´ro´´mujjongo´ to´´meg(98), hazafelé (116)- Saruman mini totalitárius gro´fsága(140), elu´´zetése(148), Sam esku´´vo´´jea ko´´nyv befejezése(151), a  háborgo´ tenger(167), búcsú a késo´´ délutáni-esti gtengerparton(178),Sam családja(211).

Megjegyzések : Az I. v.-al ellentétben, mej tudatossan csak a regény alapján készu´´lt – mégpedig a fojamatos olvasás ko´´zben,(de éppen ezért rendkívu´´l intenzíven átélt, szinte a megszállotsági bekelebezés határán) – a további fejleményekro´´l nem tudván, -( azaz a film tudatos meg nem nézésének szándéka), – itt most már a regény sokszorossan átélt komplex ismerete, cc. 4 éves multja után, – valamint a film ismerete alappján (cc. 2006 – 2007) készu´´l.                                                                                                                                                                                                                                      Azaz :! éppen a film zenéjének mintegy azonos , de mégis ellen-, jobb változataként . A most “divatos” zenék (mejnek” bedo´´lt” a film zeneszerzo´´je is – nem mindég túlságossan jo´l )stílusánakl “feljavított változatával, – azaz ahogyan én értelmezem, az én “stílusomban” eme zenék, szerintem jobb megnyilvánulásait.                                                                                                                                                                                                                                      Mej részek lesznek megzenésítve :                                                                I.Bevezeto´´ zene(1-), Bilb. búcsúztatása(24), gyu´´ru´´-Gandalf(78), Gandalf elbeszéllíése a Sarumannal to´´rtént o´´sszecsapásáro´´(87 – ,97)l, a 4 hobit útja(100) – fekete lovas(124),ismét úton(132), elátkozott erdo´´(146)´, Tom Bomb.(166), a sziklato´´mbo´´k  hegye – fogság-a kísérteties kéz támadása(204), kiszabadulás(215), este kocsma – Arago´n-(235)-ill.gyanús éjjeli jelek- támadás a kocsma  és a Gro´fság ellen(249),ismét úton(263), út a mocsáron át – Gandalf jelzése(275) , elo´´hegy(281)- éjjeli támadás(287), sebesu´´lt Frodo vonszolása(296), u´´ldo´´zés – lovaglás(307) – a fekete lovasok elsodrása(324-to´´l-).                                                                                                                                           II.Vízivo´´lgy(1-) – tanácskozás – félelem,(23) Lúthien(61),út a Ko´´do´´s hegyeken át(75) , ho´fúvás –  démonikus farkasok(79),út a bánya to´ felé(109)), elátkozott to´ – polip(121), bányabarlang(145), támadás(160) – démon – Barlog(176) – Gandalf lezuhan(191), Elf faházak- kirájno´´(193), út a cso´nakok-hatyú hajo´val(229), majd a so´´tét Nagy fojo´n, támadás, emberarcú félelmetes kanyonfalak(251) megérkezés a háromhegyu´´ to´hoz(257), az o´riás vízesés fo´´lo´´tt, fo´´n a hegyen(260) a vízesés elo´´t-csodállatos látvány:(megj.: ez már nem a regény s nem a film alapján, hanem az én olvasatomban) – alattunk egy idilikus, de mégis titokzatos to´ a késo´´ délutáni, ragyogo´, június elejei napban, a három pompázo´, színes hegyel, a délnyugat felo´´l hallatszo, hatalmas vízesés du´´bo´´rgése, – igen ko´´zel a sziklás, 2 ezres csu´csú hegység idomtalan, zord ormainak útveszto´´je, – de emelett, ko´´ro´´s-ko´´ru´´l az idilikus zo´´ldelo´´, színes mezo´´gazdassági táj, csodállatos falvakkal és városokkal,- lankás, sík, vagy enyhén halmos, dombos  tájék, – a távolban , délkelet és kelet-északkelet felé egy gyo´´nyo´´ru´´, méregzo´´ld hatalmas mezo´´, ami valo´´jában egy o´riási mocsár a gazdassági sikság és az északi ko´´do´´s hegy lánc, valamint a keleti Mordori o´riás hegységek ko´´zo´´tt, – a távolban három csodállatos o´riás hegység láthato´ – észak-kelet, észak, északnyugaton a Ko´´do´´s hegység, mej messze északon kettévállik, az egyik láncolat délkelet felé húzodik, benne látni távol északon 4600-4800 -es csúcsaival a ragyogo´ fehér, glecseres csoportot (alatta keltek át az utazo´ink a félelmetes bányavidéken) távoli o´riási, 1000 méteres glecservízesésekkel, délkelet felé to´´bb hatalmas csúcscsoportal, fo´´leg az impozáns Do´m csoporta(ko´´zépu´´tt a go´tikus katerállis, fu´´ggo´´leges falakkal és 4 tu´´hegyes csúcsával)l, a 4900-as fo´´do´mkupolávall, alatta az idilikus, de titokzatos Elf erdo´´ségekkel, – a délnyugati szárny valamivel alacsonyabb cśúcsai alatt a hegy-domvidékes méregzo´´ld, o´riásikiterjedésu´ Fangorni erdo´´, elo´´ hegyvonulata látszik, fo´´lo´´tte egy  Mastternhorn alakú vakíto´ fehér csúcs dominál, – mégtávolabb (a most  még idilikus) Isengardi elo´´ hegyvonulata látszik, magasras felhúzo´do´ falvaival, menházaival, kertjeivel, – délnyugattol´, délkeletig a még hatalmasabb Fehér hegység irdatlan fala húzo´dik, to´´bb tu´´hegys csúcsával, ko´´zépu´´tt a csaknem  6000-es fo´´csu´csával-a Nagy Fehér csúccsall,messze délkeletre , már a tenger ko´´zelségét érezni , ahol as Nagy fojo´ szinte to´vá szélesedik, az utolso 4900-as vulkáni csúcs alatt a terasszos hatalmas ragyogo´ ezertornyú fo´´vároas látszik, – messze keletre a Mordor , 4000-es,5000-es impozáns tu´´hegyes csúcsai alkotnak falat, sajnos az állando´ vulkáni tevékenység  miatt a glecserek egy része elolvadva, ill. elfeketedve, (257),Frodo´ látja . , látomászseru´´en, a ragyogo´ fo´´várost, és a so´´té tSauron székhejt,(273)  és a csu´´gedt  szétvállás(276) .                                                                                                 III. Ku´´zdelem(cc.6-8-to´l) -halál(16)- eltemetés(20) a vízesésbe leeresztve(32), a 2 hobit elfogása-borzalmas vonszolásuk, lázálomban,seblázban(35) – kiszabadúlása(76), faemberek erdo´´je(78), Isengard szétrombolása(124), a másik csoport száguldása, a csodállatos 2 (3) o´riás hegység alatti virágbaborúlt, madarak énekéto´´l hangos júniusi , a Fehér hegyek alatti a vo´´lgyo´´n á(142)t, a csu´´gedeg kiráj s intrikusa(173), ismét fegyverbe(181), éjjeli támadás a kanyonban(193), ku´´rt és hegytu´´z  jelzés(Megj.: a tu´´zjelzések nem szerepelnek a regényben)(215) – segítség(227), gyilkos faerdo´´(249),Isengard – Saruman hangja(262) – Palantír(281).                                                                                                IV(Tema con variatione):: Frodo Sam-sziklás hegység(1) -vihar(14)  –  Gloch(21), mocsár – holtak(27),Frodo egyre veszéjesebb viszonya a gyu´´ru´´vel(40),  Mordor kapuja(49)Gloch dialo´gusa o´´nno´´nmagáva(63)l,  kedves táj(71) – vízeséses barlang szállás(csodállatos látvány: ko´´ro´´s-ko´´ru´´l dús no´´vényzet, virágok, sziklák, vizesések, fo´´nt a Nagy mordor csúcs-tu´´ látszik – rajta csillog a so´´tét firn, szemben a vakíto´ fehér Fehér hegygerinc nyugat-e-nyugat felé, távolabb kibukkan a Ko´´do´´s hegyek é-ny nyúlványa, ako´´zel 4500 m “Matternhorn alakú” , jeges csúcsával(80) – éjjel(holdfény- szemben a fehér hegyek holdfényben tu´´ndo´´klo´´ o´riásai (105)  Frodo és Sam Gloch a halott város elo´´tt(125), Frodo ku´´zdelme magával s gyu´´ru´´ve(135)l, a fekete lovasok kivonulása(145), út a lépcso´´s hágo´´n át(156), ku´´zdelem a po´kkal(145), Frodo elfogása és  Sam megmentése(166).                                                                                                                                                                                V.(Overtures for orchestra)Gandalf – Pipin – megérkezés a hétteraszos városba(1-21)(E-a),éjjeli szu´´rku´´let a vulkni felho´´ben – a másik (rohan) hadsereg készu´´lete – búcsúzás(13 – 18) (E-b),  a másik város elfoglalása-meneku´´lés-Nazgulok(34)(E-c), a reménytelen király – állando´an rituállis o´´ngyilkossággal fenyeget(44)j, a fia csapatának reménytelen ku´´zdelme(51)(E-c(1,2,3)),Araqon a halottak barlangja elo´´tt(61)- barlang-megegyezés a halott kiráj hadseregévl(75)(átvez.D) ,                                                                                                                                                                          Ostrom, ostrom(85 – 88-to´l), a felmento´´ hadsereg(129) , ismét reménytelenség – Nazgulok és (!!!Csak a filmben-a regényben nem!.) o´riás elefánto-a kiráj kétségbeesése – ketto´´s o´´négetési kísérlete, (137)(D), Aragon érkezése,gyo´´zelem(153)(R-a), csu´´gedt tanácskozás(- ismét a vulkáni so´´tétség166-169)(Rb)-, Mordor kapuja-reménytelenség – ku´´zdelem(189)(R-c)                                                                                                                                                                                                                                               VI(Overtúra and Passacasglia)bevez.: harc a Mordon Kapuja elo´´tt-reménytelenség-remény-csu´´ggedés (-1.-)     Frodo és Sam a vulkán felé egyre reménytelenbbu´´l- jobbra a Sauron hegyek iszonyú  tu´´hegyes so´´tét tornyai(24 – 27), ku´´zdelem Glochal – (52)Frodo mint világ ura (56)- ismét Gloch, a gyu´´ru´´ pusztulása (64)- meneku´´lés – Saurontorony elsu´´jjedése – az ellenség pusztulása, Frodo és Sam reménytelen hejzete( 65)- megmentésu´´k,Frodo ismét él -újra ragyog a fo´´város-újra fehérek (tiszta ho´, firn, gleccserek) a mordor csúcsain(72)Aragon megkoronázása- a késo´´délutáni napban a csodállatos látvány a három o´´riás hegységre, a nagy fojo´ deltájára, s a távoli tengerre-a legfelso´´ teraszon a nagy,o´´ro´´mujjongo´ to´´meg(98), hazafelé (116)- Saruman mini totalitárius gro´fsága(140), elu´´zetése(148), Sam esku´´vo´´jea ko´´nyv befejezése(151), a  háborgo´ tenger(167), búcsú a késo´´ délutáni-esti gtengerparton(178),Sam családja(211).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                V.v.G.vázlatai alapján:  (mikor ? , cc. 1848 – és 55 ko´´zo´´tt?, v.késo´´bb ?) meseszeru´´, baladisztikus témájú tervezett balett-opera(?) mu´´ve vázlatai, mejben – a fennmaradt vázlatok alapján ítélve – mytholo´giai kirájok, jo´ és gonosz (démonikus) varázslo´k, ku´´lo´´nféle szo´´rnyek, jo´ tu´´ndérek, stb.-k szerepeltek volna.                                                                                                                                                                                                                                                                              Motto:” sul ezt én j