Szent Terézke -és a pokoljárás

91
Publikované 18. septembra 2019 od

 

Nič? (Homage a David Lynch)

 

 

 

Bol som čistý,                                  (=”andelský, detský” hlas)

bol som dobrý,

čakal ma v nebi Ježiško,

 

Chce-l som byť

snúbencom krásnej,

svate-j,svatej Terezky.                                                            (čisteej, svatej Terezky)

 

Teraz som v temnote,           (“H.Metal” hlas)

v hrozivom, výryvom,

padajúc v prázdnote,

dole až do pekla.

 

(=guasi “falset-krik”)

Zúfalo kričím,

je tam nekdo hore?

alebo je tam ,

nicota, prázdnota?

Všade je nicota,

dole aj  hore?

už net nikde-

Boha,         nikde Boha!

 

Cˇi som  čistý?                                 (=”andelský, detský” hlas)

či som  dobrý?

či ešte čaká Jčžiško?

 

Cˇi ešte som

snúbencom krásnej,

svate-j,svatej Terezky?                                   (čistej, svatej Terezky)

 

Všetko sa pokazilo

v čierno temnom svete,

už net návratu do

detstva, len do pekla?

 

Zúfalo kričím,

je tam nekdo hore?

alebo je tam ,

nicota, prázdnota?

Všade  nicota,

dole aj tam hore!?

už net nikde Boha

už net nikde Boha!?

 

(pl-2011 XI.16. 21.)