Spy-Kids xxzety Or – a journey into the depths of the earth – new Atlantis (Doctor whho 4x)

114
Publikované 26. augusta 2020 od

Spy-Kids xxzety

Avagy – utazás a föld mélyébe.

(„Doctor whho  4x“)

Szereplök:

A gyám apa (doctoe who amnéziában)

Anya  – sarah ronok

A leányuk – Michael

A fiuk  – Jonathan

Maria Orsic – a földalatti birodalom egyik vezetökje.

Rudof Hess – a krionikus állapotban visszafiatalított fanatikus  náci.

Történik 2020-ban – Amerikában.

Part A

A két ,gyerek hancúrozik:

„…azért még nem kell teljjessen szétvernünk a lakást – mert a szüleink valamijen fontos küldetésen vannak“

„…rögtön itt van Hagríd – aki vigyázni fog reánk…“

Hirtelen iszonyú robajjal szétrepül az ajtó, s berobban egy szakállas kövér magas férfi:

„Hagríd vagyok, azonnal induljunk,- elrabolták a szüleiteket –  s ti is élet veszéjjben vagytok“

„…mi-mi – csoda?…“

„nem hallottátok? – Indúljunk – már is itt vannak!“

„…kik?“

„…majd útközben!“

Kiráncigáljja a két gyereket.

„ezen az ócska motor byciklin akarsz minket menekíteni?“

„…ez nem akármijen kerékpár – anti gravitációs – Nikola Tesla tervei alapján…

Azonnal indúljunk!

A gép felrepül s óriási sebességgel kezd száguldani.

„már a nyomunkban vannak!“

„…miért…rabolták el  a szüleinket?“

„…mert titkos  szuperkémek… s az Antarktisz alatti birodalomba vitték öket…“

„…hogy … mi- cso-da?…“

„igen…majd a többit megtudjátok

…azt hiszem, hogy leráztuk öket…“

Megnyom egy gombot s hátúlról meleg háló zsák burkolja be a 2 gyereket.

„kell a meleg, mivel már  az Antarktis  fölött vagyunk“

Megérkezeznek az Antarktisz fölé – s az egyik jégtáblába be akar zuhanni.

„jaj – hiszen  széttörünk!?!

„Ne féljetek – ez csak hologram!“

Átrepülnek a látszat jégen s egy széles üregen át repünek lefelé – sok-sok mérföldön át.

Majd leálnak egy fojosó elött.

„na én már csak eddig mehetek, tovább már nektek kell továbbmennetek a fojosón.“

„…na dehát…?“

…nem hallottátok ?  Indúljatok!

Mentek  egy  hatalmas gignatikus  fojosón

 • (4,22)Majd magy hatalmas boltozathoz értek, amej mögött fényes térség látszódott .
 • Amint kiléptek, csodálatzos látvány tárult elébük:
 • Új Atlantis?
 • Nyilvánvalóan méjen a földalatti, sok-sok mérföld magas – fönt több , nyilvánvalóan mesterséges nap által megvilágítva – talán akár több száz mérföld  területü és átmérövel  kiterebéjesedett térség.
 • Egy mese beli, vagy földönkívüli ország – leírhatatlan látvány.
 • Mi ez, talán az Atlantis, vagy új Atlantis?
 • New Atlantis?
 • Ekkor szembe jön velük egy csodállatissan szép leány:
 • „Üdvözzelek titeket – Mária Orsic vagyok –
 • Már vártalak titeket – bajban vannak a szüleitek…“
 • „…ez…itten…mi…oly csodálatos…?“

(B)“…na igen…ez tulajdinképpen a felujjított új Atlantis…Hallottatok-e már róla?

(biccentenek igenlöen a fejükkel)

„…de ez nem  az eredeti Atlantis…annak már nyomai sincsenek, mivel a tökéletes  hulladék nélküli technológiával dolgoztak…

…mindezt mi építettük ki  az elmúlt 80-90 év alatt…“

(látja a gyerekek csodálkozásait)

„…igen…valóában  125 éves vagyok…mivel fejlett  bio-nanit technológiák segítségével rendszeresen regeneráljják az itt lakók szervezeteiket…

::.igen ez az egyik alap technológia, amit alkalmazunk – – nem tudom, hogy megértitek-e már, okos gyermekeknek  látszotok…

…na majd most besugárzom az agyaitokba a tudást, hogy megértsétek azt, amit mondani fogok nektek…

…de mi is a bionanit technologia…

A Bionanit – egy,molekuláros méretü nanit ban tárolt terv alapján építi fel – felhasználva a környezet szubatomáris részecskéit, valamint az idön kívüli virtuállis részecskéket,szinte pillanatok alatt felepiti   az akár nagy város méretü építmény óriásokat , -akárcsak a Názáreti akarta volna felépíteni a nagytemplomot, de ö már csak puszta szellemi erövel alkalmazva ezt – valamint a lebomlás után töletessen felbomlik,eltünik / vagy is ez a  nulla hulladékú – tech nológia…

…de ez még nem minden…

…  az elöbbi kombinálva van a  – tisztán elektronikusan  (fénnyel ) építkezö tecnbológiával…

(a gyerekek értetlenül néznek)

…s hogy  milyen energia fajtákat használunk?

…nem tudom, hogy hallottatok-e már ezekröl?

az úgynevezett negatív energia –tágítja az univerzumot – egyelöre eléggé  körülményes  a kinyerése

továbbá az úgynevezett vákuum energia, avagy zéro pont energia – na persze a termodynamika alapszabájait nem megsértve…

…ugyanis egy zárt rendszerben a termodynamia  2 alaptörvénye miatt elfogy az energia – de – mivel a viloágegyetembenm a ZPO imeríthetetlen, ezért a nyílt rendszerben  ujabb és ujjabb energia lép be a rendszerber…

erröl bizonyára nem hallottatok még úgynevezt “hideganihilációs“ „  (anyag-antianyag) energia –

a virtuállii, tdönkívüli részecskék, anyag –antiynyag párok találkozása. Az igénytöl függöen néhány pártól – egésszen néhány ezres  számú  virtuállis részecse párig.

Pl. egy részecske pár , képes egy  hejséget  megvilágítani, 10000 pá kéípes  kissebb „üzemet “ üzemeltetni., 100000 pár,  egy nagy „város“ teljes energia igényét elégíti ki  – s erre elegendö egy köbmiliméternél is jóval kissebb anihilációs „készülék“

…s honnan szereztünk tudomást mindezekröl?…

…hallottatok-e már az úgynevezett quantum összekötödésröl?-illetve föként az idön keresztül?”

“hm…m?…”

“…nos ezt még Tesla .vetette fel  s Einstein is, de elutesitó értelemben…

Ugyanis az elmélet szerint – s a mi esetünkben már a gyakorlatban is – mivel miden hagy hátra információt, amely rögzödik a mindenség holografikus peremén, s eme információkat hordozó , reális és virtuális szubatomáris részecskék megtartják a quantum összekötödéssel rájuk ragadt információkat . Elegendö ha az alkalmas tudat összeötödok eme –a térben akár már régóta meglévö információkkal quantum , idön keresztüli  öszekötödéssel s máris a tudatába kerülnek a szükséges információk…

Ilyen módon megszereztük a régóta a térben lévö tudás anyagot – amit hátrahagyott többek között Nikola Tesla, jóval korábban valaha a földön emberformában müködö, a legmagasabb szintröl származó, a Názáreti Jézus nevén közismert központi világegyetemi entitás – valamint a valahha, 30-40 ezer évvel azelött itt lévö, úgynevezett Atlantisi társadalmiak tudásanyaga, akik talán még egyébb alien entitásokkal is kapcsolatban voltak..

…s eme általunk  megszerzett tudás segítségével felépítettük – úgyszólván néhány év alatt , akárcsak a Názáreti akarta volna újra építani az egész Jeruzsálemi nagy templom komplexust – az egész birodalmunkat , beleértve a fönt világító mesterséges napokkal együtt…

…de most verge térjünk át a szüleitekre –mivel emiatt kerültetek ide- elraboltatta  öket a velejéig gonosz által megszált Rudolf Hess…”
(b) …Hess?…hiszen ö?…”

“…tudom – már réges régóta halotnak kéne lennie…

De  egy fiatal náci csoport krionikus állapotba hejezte, majd ide menekülvén , az itteni technológia segítségével quasi visszafiatalította, s új eröre hozta.

S valószínüleg az angyali entitásokból kibukott lény is gazdatestként használja…

…ugyanis – hogy telessen képben legyetek  – a távolabbi múltban két fajta alien civilizáció által volt befojásolva a fold népessége – s nagyon közvetve még  a mai napig is tart eme befojásolás…

…az egyik az egész univerzumot , egy ngy családban egyesíteni akaró öszuniverzális blocs quasi “tanács” – mejnek  ténykedéseit leginkább a biblia és a korán rögzítette – Ábrahán, Ezekkiel, Jákób, Mózes, Mohamed, – s a Názáretit is ök közvetítették..,.

…de rajjtukon kívül sajnos vannak oj civilizációk, amejjek csakis a saját agresszív , önzö érdekeiket nézik s mindenkit leigáznak, kiirtanak, vagy rabszolgaságba döntenek. Ezek az úgynevezett goauldok, mint példáúl a Rá, Apófis, Anúbis, Báál, és atöbbi…

…az egyik relative közeli központjuk az Aldebaran sok csillagú bojgó rendszerben található…

…mindezek járhattak itten úgy 10 -20 ezer évvel ezelött – de nagyon közvetve , a már említett quantum összekötödés által szinte a mi napig érezhetö a kegyetlen, gonosz befojásolásuk…

…s hogy miért oj gonoszok?

…mert a sokkal fejlettebb , immáron szellemi-energetikai entitásokból kibukó quasi “démonok” által lettek gazdatestként használva, azaz úgymind az “ördög”által  “megszálva”

…ijenek a goauldok, az Adebarániak és a befojásuk alá került német nácik…

…mi eleinte hittünk nekik, s eleinte azt hittük, hogy a számukra fogjjuk – Tesla, az Atlantisi tudósok által hátraagyott , quntum összekötödés által objektivált tudás alapján – újra megvalósítani az ö elképzeléseiket és technológiájukat.

…de amikor láttuk, hogy velejéig gonoszok, psychopaták, parayonásak,tömeg gyilkosok, népirtók; – ott hagytuk öket s végleg ide költöztünk…

…sajnos az említett gonoszok gátoló hatása a fenti  földön is érezhetö – ugyanis az itteni technológiák fejlesztése  már Tesla óta csírájában fent is elkezdödött a csćs egyetemeken – sött a posttesla, postnáci , amerikába átkerült felfejlesztett technológiák ”nemlétezöen” titkos bázisokon- mint példáúl az AREA51, vagy a HAARP-  már meg is valósultak.

Lényegében mindarra képes, amiket itt megvalósítottunk, de sanos csakis a “nemlétezöen” titkos bázisokon –elzárva az emberiség 9,9,9,9,9%-tól.

S csakis gonosz célok érdekében alkalmazva, mint példáúl a Kennedy gyilkossága, szeptember 11., Lubitz látszat “öngyilkossága“,stb..

Eleinte a Hoover s a CIA támogatásával –valamint “pieperclyp” keretén az USA-ba , valamint latinamerikába került volt nácikkal együtt dolgozván – – mint példáúl Mengele, Kammler –  az Aldebarániak nagyon közvetett szándékaik ,intenciáik  szellemében…

…mint példáúl a posttesla technológiákon dolgozó Kammler, Gerlach, Mengele…az USA-ban, Paraquajban, és még sok más hejen…

…fel akarják építeni a negyedik náci birodalmat – s borzalmas ezközökel, a quantum összekötödéssel képesek ráhangolódni a bukásban lévö spiritus angelusokra – népissen mondva , démonokra,

…valamint a világegyetemek közötti nihil térség abszolút kháosz és értelmetlenség  “entitásaira”- az úgynevezett “SCP” jelenségekre.

…sött – mindezek segíteégével  el akarják foglalni a fenti világot s leigázni azt – csakhogy nincsenek kellö tudatában annak, hogy mindez totállis apokalypsist okozhat…