Romeo and Julieta – balet in 1 act (2004)

82
Publikované 14. apríla 2020 od

2004

1/ Ro´meo a júlia :                                                                                                      U´vod, hnˇev dvoch rodín –  pouličné šarvátky,chyxtanie na svaqdbu,                Romeo sa chystá na ples, portrét Júlii, ples – láska na prví pohlad,                         zoznámenie, scéna na balko´ne, priznanie vzájomnej láskay Ro´meo a                 páter vavrínec,svadba, duel – smrtˇ, pomsta, Júliu nútia na svadbu – zú-             falosť, posledné nočné milostné stretnutie, zúfalosť Júlii, tajný plán pátera             vavrínca, sebevražda, pohrab Júlii, zúfalosť Ro´mea – duel, smrť Ro´mea a           prebudenie Júlii – smrť – ich najdenie ráno – páterova zmiernˇujúce slová,                        uzmiernenie  v nádherné jarné ráno – finale. (2004 VI. 3. – 13(VII.1-3))                            (Bola prevedená v čechách v VII. ako vorksˇop.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1/ Ro´meo a júlia :                                                                                                      U´vod, hnˇev dvoch rodín –  pouličné šarvátky,chyxtanie na svaqdbu,                   Romeo sa chystá na ples, portrét Júlii, ples – láska na prví pohlad,                                   zoznámenie, scéna na balko´ne, priznanie vzájomnej láskay Ro´meo a               páter vavrínec,svadba, duel – smrtˇ, pomsta, Júliu nútia na svadbu – zú-                 falosť, posledné nočné milostné stretnutie, zúfalosť Júlii, tajný plán pátera           vavrínca, sebevražda, pohrab Júlii, zúfalosť Ro´mea – duel, smrť Ro´mea a           prebudenie Júlii – smrť – ich najdenie ráno – páterova zmiernˇujúce slová,                 uzmiernenie  v nádherné jarné ráno – finale. (2004 VI. 3. – 13(VII.1-3))                             (Bola prevedená v čechách v VII. ako vorksˇop.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ro´meo´ a Júlia                     Ro´meo´ a Júlia                                                                                                     balet v 1. dejstve                                balet v 1. dejstve                                                                        (2004)                  (2004)