Meeting in Ragúza 2

162
Publikované 26. decembra 2019 od

2019.9.

the untreated slovak,ungar, deutsch text:

d
f(németül beszélnek- késöbb Jolánka is tört németséggal)
…üdvözlöm Egon…hogy s mint
…köszönöm…minden jót Adolf – hát ismét együtt…s lám itt a szép Jolánka is…
…elnézését kérem Egon, amiért a multkoriban kirohantam a zsidók ewlle,…valójában több zsidó barátom is van…
…nem történt semmi…
…tudja a minap olvaatam Marx könyvét a zsidókról – tudja ö is zsidó kapitalista családból származik – s ezáltal kivállóan leplezi le a zsidó kapitalistákat…
…a többségük válalkozó gazdag kapitalista…
…igen, mivel – ezt Marx fejti ki részletessen – többezer év alatt az üzleti , vámos, pénzbeváltó szakmába kényszerültek s ezáltal igen nagy gazdasságra tettek szert…
…ez valóban így volt – van…
(Adolf)…mi szépet fest Jolánka?…
…a Lajoskámat próbálom ábrázolni…szegény,…nagyon szeret…én is öt…de a szüleim nem engedik a házasságot – talán sohasem lehetünk egymáséi…
(megérkezik Tányicska)
(Jolánka-Adolf)
…csak nem akarja megint meztelenül festeni eme szegény kisleányt?
…Á dehogyis…
…menjünk arrébb…ott festeni…
—————–
…willkommen Egon … das ist wie
… danke … alles Gute Adolf – wieder gut zusammen … und hier ist auch schöne Jolánka …
… Ich entschuldige mich bei Egon dafür, dass mir in meinen multikulturellen Jahren die Juden ausgehen … Tatsächlich habe ich mehrere jüdische Freunde …
… nichts ist passiert …
… neulich habe ich Marx ‘Buch über die Juden gelesen – er stammt aus einer jüdischen kapitalistischen Familie – und so entlarvt er die jüdischen Kapitalisten …
… die meisten von ihnen sind wohlhabende Kapitalisten …
… ja, denn – wie Marx ausführlich erklärt – sie sind seit Tausenden von Jahren in den Bereichen Handel, Zoll und Geldverdienen tätig und haben auf diese Weise viel Wohlstand erlangt …
… es war wirklich – ja …
(Adolf) … wie sieht schöne Jolánka aus?
… Ich versuche, meine Lajoska darzustellen … arm … sehr gern … mich fünf … aber meine Eltern erlauben keine Ehe – vielleicht können wir uns nie sein …
(Tányicska kommt an)
(Jolanka-Adolf)
… willst du dieses arme kleine Mädchen einfach nicht mehr malen?
… natürlich nein …
… lass uns gehen … dort malen …
(Jolánka egyedül marad – festegetg))
(hirtelen furcsa szelet érez, felnéz és egy szép kislányt lát meg – úgy 10-11 éves körülit)
(Jolánka bleibt allein – malen)
(Plötzlich fühlt sie einen seltsamen Wind, schaut auf und sieht ein nettes kleines Mädchen – ungefähr 10-11 Jahre alt)
(-crying-angolúl-english)…Már másodszor kerültem ide…Ausztráliából…
… I’ve been here for the second time … from Australia …
(Jolánka – aki nem érti az angol nyelvet – annyit megért, hogy Auszutrália)
…Ausztrália???
(Jolánka – der kein Englisch versteht – versteht das Ausutral)
Australien … ???
…egyéve Amerikában voltunk s találkoztunk Nikola Tesla bácsival, aki elmondta, hogy lehetségesek ilyen térjukak,ö is ijesmin dolgozik…Te Jolánka vagy?
… we were in America one year and we met Uncle Nikola Tesla, who told me they could have spaces like that, she works like that … Are you Jolánka?
(Jolánka az elöbbiböl szinte semmit sem értett, de megértette a kérdést – magára mutat)
(Jolánka verstand fast nichts von alledem, verstand aber die Frage – zeigte auf sich selbst)
…ja…Jolánka…
…igen Jolánka…
(a kislány…megpróbál tört németséggal beszélni)
…te…tudni…német?…
(das kleine Mädchen … versucht gebrochenes Deutsch zu sprechen)
… Sie wissen schon … … Deutsch? …
…ja…
…van…álom (fejére mutat) te…férj…nem …kasztelán…hanem …pap fia…ez nagyon fontos…te …mindenképpen szülni …kislány…s az …férj …nem orvos…hanem…jogász…unoka…nagyon fontos… ha nem lesz…lesz…világ vége…de ha lesz…akkor is…talán…
… da ist … ein Traum (der auf deinen Kopf zeigt), den du … Ehemann … nicht … Kastellan … aber … den Sohn eines Priesters … das ist sehr wichtig … du … sowieso geboren zu werden. ..kleines Mädchen … und ihr … Ehemann … kein Arzt … aber … ein Anwalt … ein Enkel … sehr wichtig … wenn nicht … wird … das Ende der Welt sein. ..aber wenn doch … dann … vielleicht …
——————

… es gibt … einen Traum den du … Ehemann … nicht … Kastellan … aber … den Sohn eines …arm, mittellos Priesters … das ist sehr wichtig … du … musst sowieso geboren sein. ..kleines Mädchen … und ihr … Ehemann … kein Arzt … aber … ein Anwalt … ein Enkel … sehr wichtig … wenn nicht … wird … das Ende der Welt. ..aber wenn doch … dann … vielleicht …
——————–
…mi volt ez az egész??…
(Elöjönnek Adolf és Egon)
…Jól megy a festegetés?…
(Adolf und Egon kommen)
… ist malen gut?…
…igen…
…ja…
(Jolánka eltávozik festeni a domb mögé.)(Jolánka geht, um hinter dem Hügel zu malen.)

(Hirtelen a domb mgül elöjön 3 leány – allig 17 éévesek)
(Suddenly 3 girls – 17 years old) come to the hill)

…HOVá KERüLTöNK…?…MI EZ AZ EGéSZ?…MI VOLT AZ A PIROS FELHö? …E MIATT VAGYUN FELIZGúLVA FéRFIéHESEN?..
… WHERE ARE WE GETTING …? … WHAT’S IT ALL? … WHAT WAS THE RED Cloud? … WHY ARE WE erotic-sex EXEMPTED?
…minö szép lányok…
… what nice girls …
(Adolf )… what SEXIS GIRLS …)
VéGRE IFJú FéRFIAK…MINDéG RÓLUK áLMODUNK…MáRIS VISZKET…HM…A PICSáNK…
FINALLY YOUNG PEOPLE … WE ALREADY ABOUT THEM … MARCH OF WHEELS … HM … OUR FUCK …
) … what SEXIS GIRLS …)
(AZ EGYIK éSZREVESZI, HOGY aDOLF NAGYON FEL VAN IZGúLVA…A KIS MESTER IGENCSAK áGASKODIK A NADRáGJáBAN)
(ONE NOTES THAT THE DOLF IS VERY EXTREMELY … THE LITTLE MASTER IS JUST SUGGESTING IN YOUR BOOT)
…AKARSZ VELEM…HM…BASZNI?…
(s ujjaival mutatja, hogy miröl van szó)
(showing with your fingers what it is)
(Adolf ugyan rgxy szót sem ért az angolból, de a félre érthetetlen jelzést megértatta, valamint azt is , hogy a rendkívül vonzó leány valójában zsidó.)
(Obwohl Adolf rgxy nicht auf Englisch verstand, verstand er das Missverständnis und dass das äußerst attraktive Mädchen tatsächlich jüdisch war.)
…JAJ NAGYON IS!…
… ja sehr viel! …
…megbaszlak te kis bajszos…megbaszlak te kis alacsony srác…
… fuck you little mustache … fuck you little little guy …
(aDOLF SZINTE AZ öRüLET HATáRáN VAN)
…TE ZSIDÓ VAGY …üLDöZIK AZ EMBEREINKET…MIKNDNYáJUNK ELLEN VANNAK…NEM ISMERIK EL AZ ISTENüNKET…VöRöS A HAJUK…FéRGEK A SZMüKBEN……MéGIS MEGRüLöK , ANNYIRA KíVáNLAK…
(ADOLF-STUFEN SIND AUSSERHALB DES GEBIETS)
… SIE SIND JUDEN ODER … GEBEN SIE UNSEREN MENSCHEN … WIR SIND UNSEREN SELBST GEGEN … ERKENNEN UNSEREN GOTT NICHT … ROTES HAAR … MENSCHEN IN IHREM EIGENEN …… ich vansinnig,SIE WOLLEN SO VIEL.
…nem félsz, hogy fajgyalázol?…,…nem félsz, hogY elfajzol?…
… are you afraid of being racist?…Don’t you worry about being a bastard?…

…megörülök te zsidó ribanc!…
… Ich bin froh, dass du jüdische Schlampe bist!
(falsett ének):
…meg kell bosszulni mindent!…
…el kell foglalni …egész világot!…
…te átkozott zsidó ribanc!…
…zsidók nélkül kell a violág!…

… du musst alles rächen! …
… muss besetzen … die ganze Welt! …
… du verdammte jüdische Schlampe! …
… ohne die Juden muss das Purpur sein! …
…die juden muss ausradieren!…

(10.45 beszéd-üvöltözés-Adolf)…az egész világ egy nagy sex orgia!…
(10.45 reden-schreien-Adolf) … die ganze Welt ist eine großartige jüdische Sexorgie! …
(10.55 beszéd -)
…akarsz mégegyszer?…majd én ismét felállítom…
(s mutatja, hogy mit akar)
(10.55 pm talk)
… do you want to do it again … … and I’ll set it up again …
(showing what you want)
————–
…akarsz-e velünk te sovány ifjú …hm…baszni?…
… do you want to fuck with us skinny young man … hm …fuck?…
(a két leány egy szikla peremén áll, s lentröl mászik föl, egy középkorú hölgy s kiabál:)
…hová kerültem?…lányok mit csináltok?…
(two girls standing on the edge of a rock climbing up from below, a middle-aged lady yelling 🙂
… where did I go? … girls what are you doing …
…úgy megbaszunk ketten, hogy életed végéig megemlegeted…
… we fuck you so much for the rest of your life …
(a két loány annyira hátrál, hogy megcsúsznak s lezuhannak a sziláról, magukkal rámntván a lentröl mászó nöt…mindhárman szörnyet halnak a lenti köveken)
(the two girls fall back so much that they crawl and fall from the silo, staring down at the woman climbing down below … all three dying on the rocks below)
(elöjön a harmadik leány):
…immár 8 napja közösülök veled …azt hisem terhes vagyok…
…hiszen csak egy óráje ismerlek…
…hová lettél…szép zsidó lány?…
… seit ich dich nur eine Stunde kenne …
… wo bist du … ein nettes jüdisches Mädchen geworden? …
(elöjön Jolánka)
…mi történt?…
(kommt Jolánka)
… was ist passiert? …
…ˇA…talán semmi…ugyan mi is történhetett volna …ugyabár?…
… ˇA … vielleicht nichts … was hätte passieren können … obwohl?

——————-