Omen -Pop Album-1,1998

185
Publikované 19. októbra 2019 od

1998

the untreated slovák text:

Charakteristika a koncepcia textov (pôvodne v angličtine)                                                                     CD “Omenemo”:                                                                                                                                                                (Pozn.. niektoré texty sa počas menily, a ,mohé pesničky sa                                                                                ocitly v detskom musicalopera – Harry Potter.)                                                                                           1/Pôvodne Disnyland text (môj), neskvôr Mário Hrúška                                                                            napísal iný text s obsahom  discozábavy.                                                                                                 (Použitá v H.P.)                                                                                                                                                   2/ Výsmešná piesenˇ na Buffallo Billa, ale s nasrážkou na                                                                         Billa Gatesa(“…on je ten výťazný, na svet rodeo ovládne                                                                       celý svet…”)                                                                                                                                                  3/Text cituje z knihy T.Early Cyberpunck (tiež použitá v H.P.                                                                          – v scéne cesta vlakom do Rockf. školy)                                                                                                 4/Pôvodne bez textu , v H.P. použitá (s pôv.textom z Rowl. knihy)                                                          na básenˇ v knihe (scéna pri prvej večery).                                                                                    5/Pôvodne bez textu, v H.P. (z citovaným textom z Rowlingovej                                                                    knihy) v scéne v obchode s čarodejn. potrebamy:                                                                                                 6/Pôvodný (môj) text, o zázračnom vlaku s Coca-colou (vis.                                                                                    reklamný klip s  vianočným vlakom) – a takto použitá v H.P.                                                                                   vo vianočnej scéne.                                                                                                                                      7/Pôvodne text na štýl Abba, (v hudbe  ammagram A-B-B-A)                                                                                  – no neskoršie použitá v H.P. s textom(môj text) pri  prvej                                                                       večery (“…královská večera…”).                                                                                                                   8/Pôvodne narážka na Smrť v Benátkach (Th. Mann) , no neskvôr                                                               použitá v H.P. ako scéna pri mori (text=autor) .                                                                                      9/Pôvodne s textom z knihy T.Early – Cyberpunck, neskvôr                                                                       použitá v H.P. v scéne metlobal.                                                                                                                              10/ Bez textu, po prípade s nejakým rapom.                                                                                                              11/ Bez textu, použitá v H.P. ako náhradná skladba (na 2.CD).                                                                            12/ Pôvodne bez textu, neskvôr použitá v H.P. v scéne pri                                                                            mori (objavý sa Tadžú).                                                                                                                            13/ Bez textu (ale použité v musicali Big Brother 2 TV2, tiež bez                                                              textu, – obivatelia B.B. domu idú na výlet do Tatier)                                                                           14/ Malá kapitola 25. – ako na CD Esmeralda, len s iným klipom                                                                     (možno ukážky z filmu Sandmann, zo scéni v púšti).       x/                                                            15/ Ukážka zo štílu Raventechno.                                                                                                                 16/ Vis. opis z CD Esmeralda. Pozor ! Skladba tu sa nezmestilo                                                                 na CD, záver 3. časti híbá.                                                                                                                      2 pozn.: Texti = autor (iné je uvedené), v H.P. niektoré piesne                                                                                 sú trocha zmenené.

x/ Pozn.: použitá v H.P. v scéne výlet do lesa.

the ungar text:

Az “omenenom”cd (ered. angol)  szo´´vegeinek jellemzése:                                                                    (Megj.: Egyes dalok szo´´vegei az ido´´k fojamán változtak,                                                                 ill. egyes dalok átkeru´´ltek a Harry Potter gyermekmusical-                                                                        operába.)                                                                                                                                                              2 megj.: a szo´´vegek= a szerzo´´ (kivétel meg van jelo´´lve),                                                                  a H.P.-be áthejezett dalok némejike kissé meg van változ-                                                                  tatva.                                                                                                                                                                     1/Eredetileg Dysnyland szo´´veg, késo´´bb átírva  (M.Hrúška ),                                                                                mint discobuliszo´´veg s a H.P.-be hejezve.                                                                                                              2/Gúnydalocska Bufallo Bilre, – de valo´jában utalás Bill Gatesre                                                            (“…o´´  az akinek a konto´jára do´ a pénz, …a világgazdassági                                                            rodeo´t uralja…”)                                                                                                                                           3/ A szo´´veg T. Early ko´´nyvébo´´l idéz (Cyberpunck), de e szo´´-                                                           veggel áthejezve a H.P.-be a vonat jelenetbe (út Rockfort felé)                                                          4/ Eredetileg szo´´veg nélku´´l, késo´´bb felhasználva        a H.P.-ben                                                                 (ered. Rowling. szo´´vegével) a ko´´nyvben lévo´´ vers megze-                                                                nésítésével.                                                                                                                                                     5/Eredet. szo´´veg nélku´´l, késo´´bb a H.P.-ben alkalmazva (ered.                                                             Rowl. szo´´vegével) a boszorkánykellékek u´´zletének jelene-                                                                   tében.                                                                                                                                                               6/Ered. mint coca-cola reklám zeneszo´´veg (a karácsonyi coca-                                                              colavonat klippre utalva), késo´´bb e szo´´veggel áthejezve                                                                         a H.P.-be, a karácsonyi jelenetbe.                                                                                                                              7/ Ered. az ABBA (a zene az ABBA ammagrammát alkalmazza)                                                           homage szo´´veg lett volna, késo´´bb áthejezve (más szo´´-                                                                                   veggel) as H.P. vacsorajelenetébe (“…kiráji lakoma…”).                                                                              8/ Ered. utalás a Halál Velencében-re, késo´´bb a H.P. tengeri                                                                               kirándulásjelenetében (találkozás Tadzsúval) alkalmazva.                                                                                9/Ered. T. Early szo´´vege (az új nemzedék dicso´´ítése), ké-                                                                      so´´bb (e szo´´veggel) as H.P. sepro´´balljelenetében                                                                       alkalmazva.                                                                                                                                                     10/ Szo´´veg nélku´´l, esetleg valamijen rap szo´´veggel.                                                                          11/Szo´´vegnélku´´l, a H.P. 2 cd-n, mint po´t dal.                                                                                       12/Ered. szo´´veg nélku´´l, késo´´bb a H.P. tengeri jelen.                                                                                aslkalmazva (találkozás Tadzsúval).                                                                                                       13/ Szo´´veg nélku´´l (de felhasználva a Big Broother2                                                                                 Tátrai kirándulás jelenetében).                                                                                                                        14/ Hasonlo´ ihletésu´´, mint a nagy kap.25,  s felhasználva                                                                           a H.P. elvarázsolterdo´´ jelenetében (a klippben esetleg                                                                          lehet a Sandmann sivatagi jeleneteibo´´l idézni)                                                                                    15/ Szo´´vegnélku´´l.                                                                                                                                 16/Mint az Esemeralda Cd leírása (itt hiányzik a 3. szakasz                                                                      vége).