Music for David Mináč

85
Publikované 31. mája 2020 od

Spojené nádobiek:

Kde je niekde z niečoho nadbytok (napríklad z enormne silnú , umeleckú tvorivú  kompozičnú  energiu a neustále narastajúce  množstva umeleckých  produktov ), tam t niečoho  je enormne veľa (napr. veľké množstvo krásnych ženských priateliek) – a naopak…

pl

Connected containers:

Where there is an abundance of something (for example, an enormously strong, artistic creative compositional energy and an ever-increasing number of art products), there is something enormously small (for example, a large number of beautiful female friends) – and vice versa …

pl