La Chartreuse de Parme -opera Part B-2019.

109
Publikované 17. novembra 2019 od

2019.8.-9.

partB:
“sinu môj-,chod študovať teológiu…aj Boh to chce…bude s teba výborný farár…”
“zastavte…vi ste tento mladík ktorého hladáme…vistúpte mi vás zatkneme…bude to?… lebo začnem na vás strielať…”
(68)”…však že vi ste moja snúbenica?”
“…..no–,vlasne– á-no…á-no…mi–…sme- –už dávno…zasnúbení,zasnúbemí…dávno…chystáme sa na svadbu…áno…áno…samozrejme…”

/grófka a Fabrizio – súčasne:/
“…nádherné DIeVča…KrásNá Tá CLeLiA…AnDeLsKý výtVOr z nEBIES…NEVIDELSOM EšTE KRAJšiu …krajšiu…nádheru…ó bOže daj mi…abY aj ona mňa ľúbila…”
“…si Ako šialený…StrAtil si vraj rozum?…veď ona je dcérou najhoršieho veznitela v celej Europe…opak mňA aj tebA …ultra konzervAtívEC…”

“…vi ste grófka prekrásna …budte mojou milenkou…budeme mi krásný pár…vášho sinovca už hladajú …já ho môžem ochrániť …
ak ho chytia…pôjde do najhoršieho vezenia…
…pretože ak sa dozvie Vatikán…že čo cítíte dooprevdi k sinovcovi…a možná že s ním aj obcujete…tak vás oboch popravia…tak že budte ku mne laskavá…rozumiete?”

“…aú…hi-hi-hi-hi…aú-aú….aú…
(opakuje sa…)..som prvá?….opravdu já som prvá-?…”…aú…hi-hi-hi-hi…aú-aú…ste velmi dobrí…”

/91/”…vi ste gróhka anjel…prekrásné stvorenie…dar z nebies pre mňa staršieho muža…dúfam, že som ešte dosť dobrý milenec,vi zaslúžíte najlepšieho…”
/99/
“…áno, ste ten najleší milenec…vi se už starší…ale napriek tom ste ešte celkom mladý…okľaduplný …vyneliezavý a nežní…zrelý partner…”

“…to je moja dcéra krásná sčítaná velmi vzdelaná nádherná…”
“budte moja manželka …som velmi bohatý…

 

PARTb:
PARTB:
“Mon p?re, aller étudier la théologie … m?me Dieu le veut … tu seras un grand pasteur avec toi …”
“arr?te … tu sais ce jeune homme que nous recherchons … entrez, nous vous arr?terons … est-ce que ce sera? … parce que je vais commencer ? vous tirer dessus …”
(68) “… mais sachez que vous ?tes mon fiancé?”
“….. oui – en fait– oh-non … oh-non … mi – … nous sommes – depuis longtemps … engagés, engagés … depuis longtemps … nous allons au mariage … oui … oui … bien s?r … ”
Comtesse et Fabrizio – en m?me temps: /
“… magnifique fille … belle celle-l? … une créature de néants … encore plus belle encore …
“… tu es folle … tu dis que tu as perdu la raison? … elle est la fille du pire prisonnier de
Comtesse et Fabrizio – en m?me temps: /
…plus belle … plus belle … splendide … oh, donne-moi … et elle m’aimait aussi … “.
toute l’Europe … le contraire de moi et de toi … ultra conservatrice …”

“… tu es comtesse belle … sois mon amant … nous serons un beau couple …
… ta creeper cherche déj? … je peux le protéger …
… S’ils l’attrapent … allez dans la pire prison …
… parce que si le Vatican apprend … ce que vous ressentez vraiment ? propos du pécheur …
… et peut-?tre que vous ?tes aussi avec lui … alors ils vous exécuteront tous les deux … alors soyez gentil avec moi … vous comprenez? ”
» … A?e … salut-salut-salut-salut … ow-ow …. a?e …
(rép?te …) .. suis-je le premier? ….
… vraiment je suis le premier -? … “… un … salut-salut-salut-salut … un-un-un … tu es tr?s bon …”
/91/”…vi tu es un cher ange … une belle créature … un cadeau divin pour moi un vieil homme … j’esp?re que je suis toujours un bon amant, vi tu mérites le meilleur … ”
“… oui, tu es le meilleur amant … tu es plus vieux … mais tu es encore assez jeune … obsc?ne … gingembre et tendre … partenaire m?r …”
“… c’est ma belle fille, tr?s instruite belle …”
“sois ma femme …
…. je suis tr?s riche …