La Chartreuse de Parme -opera Part A-2019.

189
Publikované 23. októbra 2019 od

2019.8.-9.

parm.végleges

A Pármai börtön és kolostor.
Opera

Podľa Stendhala.

(Poznámka: Prepáčte mi za nie najkvalitnejšie zvuky a za použitéobrázky z filmov,ale v štáte -ktorúsíce milujem nadovšetko -kdežijem,Slovensko,vládne mafia a kultúra je pošliapaná oligarchamy, tak že umelec môjho rangu nemá šancu sa dostať k živému prevedeniu operi.)

“…stoj…ah ak…ti si na mojej strane, sinovec grófki, rebelky…ti si mmôj priateľ…

…vidíte …tam je Parma…a tá vež je najhroznejšie vezenia snáď v celej Europe…”

“…oh drahý Fabri…čo de s tebo…mám hrozný strach drahý Fabrício…všade na ceste číhá nebezpečenstvo…vráť sa mi milý drahý Habri,Fabrici…”

“…prečo ich odvážajú do väzenia? Preo?”
“…tu vládne kruto a nemilosrdne knieža…každúr rebeliu kruto potláča…”

“…prichádza Fabrício!…”
“…oh ti môj milý Fabrício! ti si môj najmilší…čo by som počal já bez teba…ti si môj malý chlapček…videl som ťa, keď si sa ešte viliezol z tvojej mamičky…”

“…že nejaký rebeli?..ha-ha-ha…všetkých do väzenia…Ha-ha-ha…však tie ani nie sú ľudia ale zvieratá…Ha-ha-ha…”
“…však veru tak…sú to zvieratá…”
“poďme si zaančiť vaša Excelencia…ha-ha-ha…”
“…krásne tančíte,ako dievča…kardinál,ako dievča,dievča…”
“…oúh…oúh…”
“…veru , ako krásne dievča…”
“…oúh…oúh…”

“…toto je hrozné…impecilný knieža…
zdegenerovaný arcibiskup,úpplný hnus…
musím okamžite ísť do francúzska bojovať za výťazného, našeho císára!!!”

“…nie,Fabrício…nechoď tam, zahyneš,…veď si ešte taký a krásný muž…ak sa ti niečo stane,já ihneď umriem…
oh ti môj milý chlapčísko…,nezahyň mi!”

“…krásná grófka, já vás milujem,nadovšetko…
chcem vás za svoju manželku,…budem vás celý život milovať,
aj keď ste odomňa o šyiridcaťpeť rokov mladšia…”

———————
Scene 2:
“…úbohý Fábi…si zničený,poranený z boja…vyčerpaný chlaček…na pokraji smrti…
…já ťa ošetrím, môj milovaný- sinček…mám ťa rada…
…prečo nie?…prečo nemôžeme spolu milovať?
…prečo nie-? preo nie?
…zakázané je pre nás sa ľúbiť…
…ráda by som na teba…sadla ako na koníka…
…na chlapčeka bračeka…
…chcela by som stebo mať, krásné milé dievčatká-
…žili by sme ako v ráji…večnú lásku vychutnajúc…
…andelky, v nebi, chránte nás…Bôže pomôž nám…
…nech ide celý svet do pekla …(opakovať…)
(asi rap)…prídú čerti…prídú
čerti…(oPakovať…)
…všetkých berte do pekla …(opakovať…)
(hrdelný , znetvorený mužský krik – “ala Arch Enemy”)
…i keď Napoleon prehral…budete sa večne smažiť v pekle…
…zdegenoravaný knieža, impecilný arcibiskup, a všetci naničhodný aristokrati a králi….usmažia vás v pekle…

(opeť klasický vokál)……prečo nie?…prečo nemôžeme spolu milovať?
…prečo nie-? preo nie?
..já ťa budem večne, marne milovať…
..já ťa budem večne, marne milovať…
..já ťa budem večne, marne milovať…


Prison et monast?re de Parme.
Opéra
Selon Stendhal.
(Remarque: ne me pardonnez pas les sons de qualité supérieure ni les images de film usagées, mais dans l’état du mois que j’aime par-dessus tout, la Slovaquie, la mafia est gouvernée et la culture est piétinée par des oligarques. Mon artiste de la chanson n’a donc aucune chance de vivre un opéra.)

“… tiens-toi … ah si … tu es de mon côté, comté de cyan, rebelles … tu es mon ami …
… tu vois … il y a Parme … et cette tour est la plus terrible prison de toute l’Europe … ”
“… oh mon cher Fabri … qu’est-ce qui ne va pas avec toi … je suis terrifié cher Fabrício … partout sur la route est menacé … reviens ch?re Fabri, Fabrici …”
“… pourquoi sont-ils emmenés en prison? Pourquoi?”
“… gouverna cruellement et impitoyablement le prince … chaque répression du rebelle cruellement …”
“… oh mon cher Fabrício! tu es ma bien-aimée … ce que j’aurais fait sans toi … tu étais mon petit garçon … je t’ai vu pendant que tu traînais encore devant ta m?re … ”

“… que des rebelles? .. ha-ha-ha … tous en prison … Ha-ha-ha … mais ce ne sont m?me pas des humains mais des animaux … Ha-ha-ha-.. “.
“… mais effectivement … ce sont des animaux …”
“prenons votre excellence … ha-ha-ha …”
“… tu danses magnifiquement en tant que fille … cardinal en tant que fille, fille …”
“… … Aie ..Aie …”
“… comme une belle fille …”
“… … Aie Aie …”

“… c’est un prince terrible … impeccable …
archev?que dégénéré, dégo?t total …
Je dois immédiatement me rendre en France pour me battre pour le vainqueur, notre empereur !!! ”
“… non, Fabrício … ne va pas l?-bas, tu mourras, … tu es un homme si beau … si quelque chose t’arrive, je mourrai immédiatement …
oh mon cher garçon … ne meurs pas! ”

“… belle comtesse, je t’aime surtout …
Je te veux pour ma femme … je t’aimerai toute ma vie,
m?me si tu refuses d’avoir cinq ans de moins … ”
————————
Sc?ne 2:
“… pauvre Fábi … tu es détruit, blessé au combat … merde épuisée … au bord de la mort …
… Je vais te soigner, mon cyan bien-aimé … Je t’aime …
… pourquoi pas? … pourquoi ne pouvons-nous pas aimer ensemble?
… pourquoi pas? pourquoi pas
… il nous est interdit d’aimer …
… J’aimerais m’asseoir sur toi … comme un cheval …
… le fr?re du garçon …
… Je voudrais avoir, belles filles douces-
… nous vivrions comme au paradis … en profitant d’un amour éternel …
… anges, au ciel, prot?ge-nous … que Dieu nous aide …
——————–
… laissez le monde entier aller en enfer … (répétez …)
(probablement rap) … les diables vont venir … ils vont
diables … (répéter …)
… emmenez tout le monde en enfer … (répétez …)
(Cris d’un homme mutilé, égorgé – “ala Arch Enemy”)
… m?me si Napoléon a perdu … vous serez frits pour toujours en enfer …
… un prince dégénéré, un archev?que impeccable, et tous les aristocrates et rois Odoslať spätnú väzbuméchants … vous font frire en enfer …

(encore une fois voix classique) …… pourquoi pas? … pourquoi ne pouvons-nous pas aimer ensemble?
… pourquoi pas? pourquoi pas
..Je t’aimerai pour toujours, en vain …
..Je t’aimerai pour toujours, en vain …
..Je t’aimerai pour toujours, en vain …
—————————-