Journey to the End of the World – sci-fi-fantasy novel-movie-melodram part A

136
Publikované 17. novembra 2019 od

2019.8.

The whole,part a…etc… idea – text, pictures, music – was completed in just 2 weeks.

Az egész mü – ötlet, szöveg, képek, zene – pusztán csak 2 hét alatt készült el.

komplet ungar screnplay:

 

Utazás a világ végére – Doktoor (Whoo) 2.

 

Filmforgato´ko´´nyv.

(Fantasi, sci-fi, dobrodružný velkofilm.)

(Screnplay – music : P.L.)

(2014 VIII. 15.-16.)

1.Jelenet .(utvvA)

Egy (z+1)távoli sziget a csendes o´ceánon. Délelo´´tt, távoli tengerzúgás. Egy kis háziko´ elo´´tt valamiféle lugas.

Kilátás a ko´´zeli partra.

Néhány ember fekszik a padlo´n.

Hirtelen felocsúdnak. Feltápászkodnak, szemmelláthato´lag teljességgel meglepo´´dve.

(Megj.:A kamera váltogatja a távolabbi csoportképeket a ko´´zeli arcokkal, valamint a tájjal.)

“Mi ez…?Hol vagyok…?…mi to´´rtént…?…mi ez az egész?…”

“Semmit sem értek az egészbo´´l!”

“E´n a villamoson utaztam San Francisko´ban s egyszerre mintha kiesett volna az emlékezetem….”

“E´n otthon szundikáltam az ágyamon Londonban s egyszerre csak a semmi…?”

“E´n a munkahejemen voltam Krakko´ban s egyszzerre csak semmire sem emlékszem…?”

Az egyiku´´k: “Kérem hagyják abba hiszen ,teljessen nyilvánvalo´an   mindegyiku´´nkkel ez to´´rtént… inkább mutatkozzunk be egymásnak s aztán pro´báljunk rájo´´nni, hoigy voltaképpen mi to´´rtént…

…én Fransoá vagyok Párizsbo´l… s ti?”

“E´n pedig Jozef San Francisko´bo´l, …vagyis amojan világpolgár…”

Egy szép no´´ – úgy 30 év ko´´ru´´li :

“E´n Klara vagyok Islandro´l …”

“E´n pedig Pete Austráliábo´l… de szintén amojan világpolgár…”

“nekem meg amojan fura nevem van…hm…Arzén… mint Arzén Lupin…

…Los Angelesbo´l .. hm egész amerikábo´l… hm az egész világro´l…”

E´n pedig John vagyok …John Forbes…az egyetemro´´l lettem úgymond eltávolítva… a dolgozo´ szobámbo´l, a kabinetembo´´l…”

A to´´bbiek do´´bbenve nézik, mintha kísértetet látnának:”

“John…For-bes… a matematikus ?”

De hiszen o´´n már régo´´te nem dolgozik az egyetemenen … s hogy hogy ij fiatalossan néz ki…?”

Forbes :!”… hiogy-hogy nem dolgozom ott, hiszen a ko´´vetkezo´´ héten egy komoj elo´´adásom lesz New-Yorkban…”

A to´´bbiek :!” mikor…?”

John:!”…hogy-hogy mikor… 73-ban…”

A to´´bbiek:”…de hát… most …”

John:!”…mi az , hogy most…?”

A to´´bbiek:”… hiszen most 2024-et írunk…”

John :” ez nem lehet…!?”

A to´´bbiek: ” de ez megmagyarázná azt, hogy ij fiatalossan néz ki…”

Klara : “…hm… most hogy már úgy-ahogy ismerju´´k egymást… pro´báljuk kideríteni, hogy miért is vagyunk itt… mi a ko´´zo´´s vonás bennu´´nk…”

“E´n…ko´´nyvelo´´ vagyok…”

“E´n mindenféle, kalandor, bárzenész… stb…”

“E´n amojan mindenféle… még talán dzsigolo´ is voltam…”

Klara elkiáltja magát :

“Kérem hagyják abba… ennek semmi értelem sincsen… talán van valamiféle érdeklo´´dési ko´´ru´´nk ami ko´´zo´´s bennu´´nk …?…

Mu´´vészet?… sport?…számíto´gépes játékok?..

…én példáúl azt hiszem csúcsjátékos vagyok..”

.           Egyszerre csak mindnyájan felkiáltanak:

“Ez az! én is…én is …hm… csúcsjátékos vagyok!”

Klara :”ezzel hát megvolnánk… de hátha van még valami ku´´lo´´nleges ko´´zo´´s vonás bennu´´nk…én példáúl …ha nagyon koncentrálok… tudok poharakat mozgatni a tudatommal az asztalon…”

Jozef:”…. én meg … ha nagyon koncentrállok… egy-egy pillanatra képes vagyok levitállni néhány centiméterre a fo´´ld fo´´lo´´tt..”

Pete :”…de hát én is … hm… illetve a víz fo´´lo´´tt néhány pillanatra mintha járnék…hm… ahogyan Jézus Krisztus tudott…”

Arzén:”… én meg néha nagy ritkán mintha a másik gondolatát olvasnám, illetve asz o´´ tudatába beleviszem az én gondolataimat s o´´ ezeket elmondja nékem,… so´´tt mintha a távolba is látnék… a rendo´´rség egy ido´´ben , mint extrasenzibilset akart alkalmazni… s talán ného mintha a jo´´vo´´t is látnám…”

John Forbes: “… nékem viszont, úgy néz ki, hoguy nincsen semmiféle úgynevezett paranormállis képességem…”

Klara : “…na végre van valami ko´´zo´´s bennu´´nk, Forbest nem számítva, de így sem értju´´k az egész hejzeteu´´nket… s hogyan kleru´´ltu´´nk ide… mi mo´don…?”

 

2.Jelenet.

Ekkor (takt57)hirtelen fura zúgás hallatszik, s nem túl messze az égen felbukkan egy fura, telefon fu´´lkére emlékezteto´´ bo´dé, majd leszáll a ko´´zelu´´kben.

Kinyílik az ajtaja s kiszáll belo´´le egy hosszú barna kabátos nyurga férfi, kedves mosojjal az arcán s humorossan kezd beszélni :(t-cc.77-78)

“U´´dvo´´zlo´´m magukat … én a doktor vagyok… csak amúgy a doktor…(z+2)

…ne ijedjenek meg to´´lem… az egész hejzetu´´kbo´´l már bizonyára sejtik, hogy nem idevalo´si vagyok… no persze nem e sszigetre gondolok… hisz itten amúgy sem lakik senki sem…

… hanem az egész fo´´ldi lako´heju´´kre…

… s hogy hoztam magukat ide…?”

Ki vesz a zsebébo´´l egy fura sro´fhúzo´t.

“Ezzel!… beosontam a maguk ko´´zelébe, s magukra irányítva a …hm hogy is mondjam… a mis-mas-puff plankrészecskehúr sugarakat… s hip-hop itt teremtek … no persze mindez az álmukban to´´rtént…

… s a John Forbes ?… nos ez kissé bonyolúltabb volt… vissza kellettz mennem jo´ 50 évet az ido´´ben… mivel neki ,hm úgymond “paranormállis ” képességei vannak as rejtjeles u´´zenetek megfejtésében…”

John Forbes meglepettetten néz a doktorra .

A doktor :”… igen John… amin te évtizedeken át dolgoztál s aminek a nyomában voltál az ujság cikkek o´´sszehasonlítgatásaival, – s amiro´´l mindenki azt hitte, hogy mego´´ru´´ltél – az valo´ságos volt…

… no persze azért volt némi schizofréniád, mint ahogy a legto´´bb géniusznak van, …a soha sem o´´regedo´´ szobatársad  meg a csodállatos kisleámyka  tényleg csak halucinácio´k voltak, legalábbis a kezdeti stádiumban…- mert késo´´bb talán materialázo´dtak is kissé a tudatod s a ko´´rnyezeteted kvantum átko´´to´´dései révén – no meg a titkos ágens is…igen is meg nem is… de az aminek a nyomában voltál az valo´ban reállis volt, csak hogy nem a szovjetek titkos atom bombatámadási tervek voltak azok hanem valo´jában a posttesla kísérletek elleplezései… ”

Forbes egyre do´´bbenten s egyre lelkesebben néz a dokktorra .:

“…tehát igaz volt …?”

A doktor : bizonyos értelemben igen…

… csak hogy nem atombombáro´l volt szo´, hanem a pstteslai ELF bombáro´l , amej sok-sok nahyságrendel iszonyúbb, mint a termonukleáris bomba…”

Forbes :”… no de hát ki s hol akarta volna bevetni…?”

A doktor :”…Valo´jában az a titkos , nem formállis szervezet, a leggazdagabbak, a nemzetko´´zi koncernek, bankok, hadiipari vezérek nkem formállis célja az abszolút világuralom s a széles népto´´megek teljes leki sorvadásba do´´ntése, … majdnem , hogy lelki genocídiuma…

… s hogy a atervu´´k. az abszolút kháosz utáni világdiktatúra megvalo´sístása sikeru´´ljo´´n, ehez kelett volna az ELF bomba (odaszo´ll a to´´bbiekhez ) – az ELF valo´jában az extrém elektricity long frekvencét jelenti, amin már Tesla kíésérletezett…

… az ELF bomba, amejet valo´színu´´leg amerikában akartak volna demonstrálni,,,

… de nem merték bevetni, mert o´´k is féltek, hogy egy teljes fo´´ldi o´´sszeomlást, úgymond világvégét okozhatna… azaz nem tudták, hogy mikor, mennyire, s hol vessék be…

… s az egyes titkos bázisiok, mint az 51-es ko´´rzet fo´´ldalatti bázisa, a HAARPER fo´´ldalatti lasborato´riuma, az Antarktisz jege alatti bázis, a Bermudák alatti titkos tengerfenékalatti laborato´riuma, s a hold tulso´ felén lévo´´ talajalatti bázisok egymás ko´´zo´´tt az ujságcikkakan keresztu´´l komunikáltak…”

Forbes csu´´gedten, do´´bbenten és egyben o´´ro´´mmel :

“… tehát minden igaz volt?”!?””

A doktor:!”…s valo´színu´´leg eleinte rajtad kezdték kipro´bálni a posttesala elektromos hullámok általi tudat befojásolát… s

… s korántsem csak azért, hogy hamis képzeteket sugározzanak be néked, a kislányét  a barátét  s a titkos u´´gyno´´két …

…hanem, hogy meg akarták tudni, hogy mij szinten vagy képes megfejteni az ujságok  rejtjeles u´´zengetéseiket… illetve  ezáltal te o´´nkénytelenu´´l is nékik ujj tippeket adtál nékik a még ko´´rmo´´nfontabb ujságcikk általi rejtjeles u´´zeneteikre…”

Forbes :”… azt hogy érti, hogy igen is meg nem is…?”

A doktor:”… ugyan is példáúl a titkos u´´gyno´´k valo´ságos volt, de te nem annak láttad, ahogyan valo´jában kinézett, s a psychyáterek is eredetiek voltak – ko´´ztu´´ egy titkos u´´gyno´´kkel, amej persze nem tudta, hogy végu´´l is mij célra használják fo´´l, csak utasítás végrehajto´ kis  “katona ” volt ..”

Forbes :”… és a kislány… hiszen ko´´nnyezve búcsúztam el to´´le végleg, amikor végérvényessen meggyo´´ztak arro´l, hiogy csak puszta képzelgés csupán …?””

A doktor:”… vele már bonyolúltabb a hejzet…

… valo´színu´´leg eleinte csak a te schyzofréniás képzeted volt… habár ki tudja… ugyanis a schizofréniás állapotban, a psychedelikus valamint az alvási állapotban valo´jában belépu´´nk a szélesebb, még nem integrált valo´ságba… oda amit a Schro´´dingeri, Heisenbergi, vagy akár a Max Tipleri egyneletek írnak le…

… oda , ahol a szubatomáris részek , hm úgymond “vannak” amikor éppen nem tudjuk, hiopgy hol vannak, honnan hová igyekeznek…”

Forbes :”… tehát igaz a kislány vagy nem ?””

A dokktor: “…igaz hogy éppen itt van a quark, vagy nem … hogy hullám-e , vagy pont, vagy valami identifikálhatatlan valami…?”

… egy ido´´ után lehetséges, hogy ido´´nként materializálta a tudatod, no meg a rákapcsolásod a posttesla kísérleti elektromos s eguyébb hullámokra…!?!”

Forbes :”… értem… s hol vannak emle titkos bázisok?””

 

A doktor:”..az elo´´bb említettem, hogy .nyilvánvalo´an az AREA51, valamint a HAARPER alatt, méjen a fo´´ld alatt…

…s hogy végérvényessen elrejto´´zzenek a lelplezés akár csak a legkissabb veszéjéto´´l is ezért …

…az egyes fo´´ld és tenger, valamint holdbéli titkos bázisok – a konspirácio´ legfelso´´bb fokán – valo´jában ujsá cikkek ko´´zé rejtett rejtjeles mo´don komunikáltak egymás ko´´zo´´tt…

… s te már már-már lepleztd o´´ket, de ekkor a postteslas agyhullmokat befojásolo´ technolo´gia segítségével besugárzták a tudatodba a hamis képzeteket, valamint értesítették a psychiátereket, illeteve psychiátereknek álcázott u´´gyno´´ko´´ket…”

Forbes egésszen elképed.

A doktor :!”… igen Forbes… joggal menekuí´´ltél az egyetem auílájában a psychiáterek elo´´l, csak hogy azok nemk szovjet u´´gyno´´ko´´k voltak, hanem valo´jában a hazád ágensei…”

A doktor – látván a to´´bbiek egyre elképedo´´bb tekintetét –

mindnyájuíkhoz fordúl :

“… persze most ne higyjék, hogy most éppen álmodnak… nagyon is éberen vannak …

… mert van egy kis feladatuk… no ne ijedjenek meg …a´–  semmiség az egész…   … pusztán csak a fo´´ldi civilizácio´tokat kell megmenteniu´´k…”

A to´´bbiek :! “… hu´´m…hu´´m… mi-cso-da…?”

A doktor :”…úgy bizony….”

Ekkor látja a rája mutogato´ tekintetu´´ket és ujjaikat.

“S hogy miért nem én… mert éppen azért, hogy nem idevalosi vagyok , nem eme fo´´ld bojgo´ro´l származom , …

…s az evolúcio´t nézve egy – to´´letek – magassabb szinten lévo´´ entitás vagyok, az úgynevezett ” homo morális et technicus univerzállis ” lény vagyok, …

…azon szinten lévo´´ lény ahová ti valo´színu´´leg  1000 vagy tízezer év muílva fogtok eljutni…

vagyis jelenleg   e feladatot csakis fo´´ldi – úgymond -fo´´ldi  DNS-el rendelkzo´ egyének képesek végrehajtani…”

A to´´bbiek:”… de hát akkor miért éppen a mi szeméju´´nk …?

A doktor:”… ja igen… mivel o´´no´´k a fo´´ld legjopbb úgymond “superman-batman ” típusú PC jiátékosai, s mert mindnyájukban hihetetlen plus képességek szunnyadnak,… ojanok mejek minden fo´´ldi lako´ban benkne szunnyadnak, de csak bizonyos, jo´´vo´´beli fejlo´´dés után válnak nyílvánvalo´kká…

John Forbes pedig hihetelen rejtvény megfejto´´ képességekkel rendelkezik…

… bennetek viszont már most kezd ébredezni,…s egy kis lo´´kettel  potenciállissan amojan szinte  “supermanok” vállhatnak belo´´letek…”

A to´´bbiek:”… de hát mi a veszéj…?”(cc-t100,115–153,156)

A doktor :”… ja igen…A jelenklegi fo´´ldi civilizácio´ végzetessen dezintegrált állapotba keru´´lt…”

A to´´bbiek:”… a globállis problémák… végzetes vagyonbeli ku´´lo´´nbégek emlberenként s teru´´letenként, enkergetikai  válság, pénzu´´gyi válság…hihetetlen polarizácio´, a széles to´´megek tudatlanságban valo´ tartása az olcso´ ôpop kultúra segítségével, amej felér egy szellemi , so´´tt fizikai genocídiummal…”

A doktor ko´´zbevág :”…Igen… ez is… de ezekre talán már van megoldás …

…bizonyára hallották már, hogy kezd kialakúlni a globállis világvezetés és világplebiszticek leheeto´´sége, valamint az eddig uralkodo´ koncernek kezdenek fokozatossan háttérbeszorúlni, mivel ero´´s nyomás nehezedik mindenfelo´´l az irányba, hogyx a nemzetko´´zi bankok s koncernek vezetetoośégei világplebiszticcel lehessenek megvállaszthato´k  , elleno´´rizheto´´k s visszahívhato´k…

…s hogy van remény, hogy a posttesla technolo´gia, – amin már titkos hejeken dolgoznak úgy cc. 1944 o´ta – s amej már igen elo´´reheladott, s ez a technolo´gia megoldást adhat  az egész jelenlegi fo´´ldi civilizácio´nak, mintegy “megváltást” és azonnali gyors elo´´rehaladást kínálván az emberiségnek…”

A to´´bbiek: ” …de hát akkor mi a probléma ?”

A doktor : “…igen is …csak hogy még sem… s ez a jelenlegi fo´´ probléma, ami miatt végzetes világvége fenyeget… s ami miatt o´´sszehívtam o´´no´´ket:

…azaz  minden kozmikus civilizácio´ eljut egy , hm úgymond , válságos hejzetbe, amikor – habár már van megoldás s akarják is ezt megvalo´sítani – ojannyira globállis és o´´sszefono´dott az o´´ssz gazdasság, társadalmi rendszer, hogy a legkissebb beleavatkozás végzetes o´´sszeomlást okozhat…”

Klara – felkiált “… ij példa az egységes mértékegység bevezetése amerikában… félo´´, hogy tarto´s világgazdassági válságot okozhatna…”

A doktor :”…pedig ez csak egy iciri-piciri csep a tengerben… ha a jelenlegi végzetes technolo´giákat, o´´zo´´nvízelo´´ttizszeru´´en elavúlt s embertelenu´´l primitív és  brutállis  foszíliásos termelést, emberek milliárdjait emberhez nem mélto´ életre kényszeríto´´ munkaero´´ piacos rendszert felváltanák a tesla által kínált rendszerek , akkor ez abszolút világfelfordúlást okozna a jelenlegi dezintgrált o´´sszefono´dás állapotában… …… vagyis egyfelo´´l dezintegráltság, amit egy globállis, hihetetlenu´´l érzékeny o´´sszefono´dás leplez..

…ha kiveszu´´nk akárcsak egy iciri-piciri pálcikát, akkor akár az egész globállis o´´sz rendszer o´´sszeomolhat….”

A to´´bbiek : “…no de hát akkor mit tehetu´´nk mi…?”

A doktor :” éppen ez az… létezik, vagy létezett egy oj szerkentyu´´, itt, s máshol is a világegytemekben, ahol civilizácio´k bontakoznak, bontakoztak ki, amej a végzetes pillanatban, amikor az adott civilizácio´ a végzetes hejzetbe keru´´l s a teljes pusztulása fenyegeti, akkor ez a készu´´lék újbo´l integrálja a társadalmat úgy , hogy az ero´´teljesebb változtatások ellenére is egységes marad…

… a probléma csak az, hogy valahol a ti 5. vagy 7. századotok ko´´zo´´tt eltu´´nt eme készu´´lék…

… pontossabban elvitték egy szinte fo´´ldrész nagyságú szigetre, amej már mára nem létezik , s amej valahol Island és Gro´´nland ko´´zo´´tt létezett…

…hogy egésszen pontos legyek , léteztek és léteznek – az evolúcio´ jo´´vo´´beli fázisit nézve – oj nagyon fejlett, úgymond “angyali” szinten lévo´´ , homo spiritus angelusi  entitások quasi “civilizácio´i”, mejekbo´´l  – a hiúság, írigység, “istent ” játszás miatt – kibukott egyedek, mejek, – hogy mlegakadájozzák a további zuhankásukat – energiákat meríteneka lejjebb lévo´´, homo sapiens-sapiens szinten lévo´´ civilizácio´kbo´l, mégpedig destruktíven, úgy, hogy elpusztítják az egyes egyéneket, – ideig o´ráig gazdatestként használva o´´ket  – s kényszerítvén o´´ket gyilkolásra, emlberáldozatokra…

… itt a ti bojgo´tokon úgymond “démonoknak” nebeztétek o´´ket …

… s ezek az entitások  akár egész fo´´ld méretu´´ civilizácio´k elpussztítását is tervezhetik…

… s éppen most eme veszéjjel áll szemben a jelenlegi fo´´ldi civilizácio´tok……

…azaz , hogy egy ij úgymond “bukott angyal” – Azael , valaha nagyon régen elrabolta az említett integrácio´s készu´´léket, s elvitte az említett fo´´ldrész szigetre … tudván, hogy az készo´´bb el fog su´´jjedni s szét fog porlani a lemez tektonikus mozgás , valamint a tengeralatti vulkanikus tevékenység fojtán …

… de fo´´ként egy akkor létezett o´´rvényny , ko´´ralakú lefelé zuhano´ o´ceáni vízzuhatag , ahol a tengervíz a fo´´ld alá áramlott  s a fo´´ld kérgében létezo´´ gigantikus járatokon át átáramlott más részekre, s ismét felszínre to´´rt nagy teru´´leteken a tenger fenekén, ido´´nként o´´riás tsunasmikat és globállis o´´zo´´nvizeket okozván a fo´´ld bojgo´tokon..

… s ebben a sziget méretu´´ o´´rvény zuhatagban fokozatossan eltu´´nt, szétmállott az említett fo´´ldrészsziget a készu´´lékkel egyu´´tt…

… s így  – mivel már a készu´´lék nem létezik, vagy valahol a fo´´ld méjén, megjában to´´nkrement,  – , ennek ko´´vetkeztében a ko´´zeledo´´ válságos pillanatban az emberi civilizácio´ elpusztúl , vagy legalábbis “ember, embernek farkasa” szintu´´ kháoszba su´´jed vissza, akkor o´´ – Azael – ebbo´´l o´´ egy teljes civilizácio´ pusztulásos energiáit felszedheti…”

A to´´bbiek :”… no de hát még mindég nem értju´´k a mi szerepu´´nket…?”

A doktor:”… nincs más leheto´´ség, mint az én (rámutat a fura bo´déjára ) Tárdisszommal vissza viszem o´´no´´ket a múltba, az 5. századba, mégpedig a mai Norvég nyugati partvidékére, ahol akkoriban a korához képest egy igen fejlett viking társadalom élt – nagy városokkasl , hajo´hadakkal…”

A to´´bbiek: .”… de hát még mindég nem értu´´nk korántsem mindent…?”

A doktor: “… azért esett reátok a vállasztásom, mert a feldat tartalmaz oj elemeket, emiket már ismertek a “supermen” típuísú PC játékaitokbo´l, csak ezúttal élesben fog menni az úgymond “játék”, …

…másfelo´´l a ti rejtett , szinte teljes agykapacitásaitok felsszabadulásának leheto´´ségével úgymond valo´ban “supermani” képességekre tehettek szert…”

A to´´bbiek :”… no de hát ezen képességek éppen hogy csak itt-ott mutatkoznak meg igen szerényen…?”

A doktor:”…Az akkori vikingeknél voltak oj készu´´lékek, amejek jo´val korábban itt járt fejlett fo´´ldo´´nkívu´´li civilizácio´k itt felejtett készu´´lékei voltak , s amejek a mai fo´´ldi technolo´giákto´´l jo´val fejlettebbek , – s amejeken legfo´´ljebb Tesla , s késo´´bb Fran de Aquino, Searl, Kozyrev,Sipov kezdtek  dolgozni , – de amejeket a vikingek sem tudtak igazándibo´l alkalmazni..

… ezen készu´´lékek már  quantumgravitácio´s elméletek gyakorlati alkalmazásának a leheto´´ségein alapúlnak.”

A to´´bbiek : “… már akkor…?”

A doktor :_”… igen, mivel- mint említettem-  ezek fo´´ldo´´nkívu´´li civilizácio´kto´l származnak akik sok ezer évvel ezelo´´tt jártak to´´bbszo´´r a fo´´ld bojgo´n…

… a ti mitolo´giátokban úgy ismertek  mint a tokrák, goauldok, azgárdok, vagy a Set, Izis, Ozíris , Apo´fis, Rá, Báál, Apollo´, Zeus, stb.,stb….

…persze nem mindegyiku´´k hagyott itt hátra valamit, mert példáúl a goauldok, a Rá, Apo´fis, Báál, Set, Zeus Izis, stb, úgymond “gonosz” entitások voltak, mejekben, az agyukban apro´ “gonosz” gyíkocskák voltak s azok irányították o´´ket…

… viszont a tokrák és az azgárdok erko´´lcsileg a mai embereknél jo´val fejlettebbek voltak…”

K´lara felkiált :!”…Igen a ho´´s azgárdok, a ho´´s sThor…”

A doktor :”… no ne essu´´nk félreértésbe, mert ugyan a tokrák úgy-ashogy hiasonlo´ DNS-u´´ek, mint az ember, tulajdonképpen az azgárdok is, csak hogy az azgárdok az ember egy sok száz év múlvabéli, o´´nevolúcio´s fejlesztésen túli állapotát tu´´kro´´zi…

… valo´jában apro´ kis emberkék, – ahopgyan a fo´´ldi magazínokban ábrázolják az úgynevezett ufo´kat…”

Klara :” … s a rendkívu´´li ereju´´k , as “Tho´r  po´´ro´´je “?”

A doktor :”… hát igen… a mert a technolo´giájuk igen fejlett volt,s  van ,

… fejlett ugyan, de    ojasmi, amin már  – to´´bbnyire csak elméletileg –  már  Nikola Tesla i sdolgozott, s elméletileg Fran de Aquino´ is…s amin már fejlesztések fojnak a titkos fo´´ldi bázisokon, mint pl. a HAARPER, Area 51, a bermudák alatti tengeri bázis, valamint a hold tulso´ oldalán lévo´´ bázisok…

…sajnos ezen technolo´giákro´l még allig tud valaki, pedig már alkalmazták is néhányszor – már a nácik is kísérleteztek ezen technolo´giákkal, mint pl. a harang projektum, a Foo fighter, a Sro´´der-Stranc fegyver – de sajnos rombolo´ célokra, mint példáúl az úgynev. filadelfiai kísérletben, vagy a Lee Oswald tudat befojásolásánál, vagy az iker tornyok és a 7. számú épu´´letek esetében…

…de az azgádokto´l itt maradt ezko´´zo´´k még az elo´´bb említett technolo´giákto´´l is sokkal fejlettebbek…mivel…

… ezen azgárd ezko´´zo´´k, “ku´´tyuí´´k” kvark technolo´gián, húr technolo´gán s plank részecske technolo´gián alapúlnak, akárcsak ez az én tárdiszom…

irányítani és ki használni tudja a térido´´energofojamatskalárismezo´´t…

… de vigyázzatok, eme technolo´gia egyu´´tt mu´´ko´´dik az alkalmazo´ tudatával , erko´´lcsi , érzelmi szintjével…

… azaz csakis a jo´ szándéknál mu´´ko´´dik, jo´ célra valo´ alkalmazásnál, – ellenkezo´´ esetben vagy nem mu´´ko´´dik, vagy pedig az alkalmazo´ja ellen fordúl s elpusztítja azt…”

A to´´bbiek :”… de még mindég nem értu´´nk sok mindent…?”

A doktor :”… tu´´relem, mindenre sor keru´´l…nos ezen , a vikingeknél maradt technolo´giai ku´´tyu´´k, mára már valahol elsu´´jjedtek a fo´´ld alá, isten tudja, hogy hol vannak, – a tárdisz segítségével ugyan némejiku´´ket meg tudnánk még talán találni, de ez rengeteg ido´´be telne…

… egyszeru´´bb, ha ti egyenessen megkapjátok o´´ket a vikingekto´´l … s ezen “ku´´tyu´´k” segítségével a ti rejtett tudati-agy képességitek teljese mértékben felszabadúl  s mu´´ko´´dni fog…

… ja és még valami… a ku´´tyu´´k ereje csakis a veszéj ko´´zvetlen ko´´zelében fog aktivállo´dnki… úgy hopgy ne ijedjetek meg, hogy eleinte nem mu´´ko´´dnek..azaz , hogy eleinete  nem éreztek semmit sem, de ne ijedjetek meg akkor sem , amikor  hirteln feltámad bennetek az úgymond “supermani” képesség.. ”

A to´´bbiek kérdo´´en néznek a doktorra .

AS doktor :”… ja értem, hiogy nem fognak-e titeket bizalmatlanúl fogadni a vikingek, mert bizonyáras azt hallottátok ro´luík, hogy holmi vad, durva emberek…

… nos ez korántsem igaz, valo´jában o´´k , akkor igen fejlett lények voltak, megérto´´ek, toleránsok, no persze komoj s elszánt harcosok, ha kenyérto´´résre keru´´lt volna a sor…

… s én adok neketek valami, mondjuk csip féleséget – amej a tárdisz egy egy darbkája – , beszúrván a bo´´ro´´to´´k alá, amej kisugározza a szándékaitokat a vikingek tudatába, pontossabban mondva egyfelo´´l érteni fogjátok egymás nyelveit az 1500 év ku´´lo´´nbség ellenére, mintha egy nyelven beszélnétek…

… ez a tudtotokban fogja lefordítani a nyelvet… oj technolo´gia ez mejjel  az emberiség is fog rendelkezni a nem túl távoli jo´´vo´´ben…So´´tt!:

Hasonlo´ ezko´´zt alkalmaztak a homo spiritus angelus entitások akkoriban az apostolokon is, akii egyszeriben kezdték érteni az idegen nyelveket és viszont.

… de nehogy megmondjátok nékik, hogy valo´jában nem kéne a nyelvu´´ket érteni… o´´k azt fogják hiinni, hogy az o´´nyelvu´´ko´´n beszéltek…

… nekik azt kell hinniu´´k, hogy ti messzi fo´´ldro´´l jo´´tt átutazo´k vagytok…

… s azonos frekvencián gondolkoznátok… ez amojan minio integrácio´s, civilizácio´s integrácio´s “Ku´´tyu´´”…

… s nem fognak titetekto´´l megijedni, mert a tárdisz segítségével – a kvantumátko´´to´´dés segítségével – besugároztam az álmaik tudatába a jo´´veteletek hírét…

…Ja és még adok valamti… nehogy a jo´szándékaitok roszz irányba fordúljon s fo´´leg a ko´´zponti “gonosz” Azael ne tudjon titeket befojásolni…ezért itt van egy egy darabka második csip, mejeket szintén beviszek a bo´´ro´´to´´k alá, s amej tartalmaz néhány molekuílányi anyagot abbo´ a fakeresztbo´´l , mejen az akkoriban itt járt, ember alakot o´´lto´´tt, illetve emberként kihordott, mindenségi kaspitány, -valo´jában a multiverzum szintézis elvének a hordozo´ja – kínhalált halt…”

A to´´bbiek do´´bbenten néznek a doktorra .

A doktor :”… ja igen ti itt úgy emlékeztek reá, mint a Názáreti Jézusra…

… az o´´ teste valo´jában a teljes integrácio´ princípiumait hordozta – ezért kelett az o´´t kihordo´ fo´´ldi any testét mo´dosítani egy homo spiritusi angelusi fény-

– , hm mondjuk úgy, hogy  – “u´´rhajo´ban” mo´dosítani…s ezért mára már o´´ is homo spiritus angelusi szintre emelkedett, átugorva a ko´´zbu´´lso´´ evolúcio´s fojamatokat, amin ti , fo´´ldi entitások még keresztu´´l fogtok menni az elko´´vetkezo´´ néhány ezer évben, exponenciállissan felgyorsúlva…

… ja és hát mi a konkrét feladat… ?

… nyilvánvalo´an az integrácio´s készu´´lék meglelése, s ide hozatala a mába … ahol már  vár várni foglak titeket az akkori norvég partokon…

… mivel a megtalált készu´´lék jelezni fogja nékem, hogy indúlhatok ti értetek…

…persze a teljes feladat megvalo´sításainak egyes fejleményeit még én sem ismerhetem…

… csak annyit tudok, hiogy Azael sok ezer éve ide hívott elbukott fo´´ldo´´nkívu´´li entitásokat, akik Azael segítésgével  valo´színu´´leg kiklo´noztak ku´´lo´´nféle gigantikus szo´´rnyeket, akik védik a készu´´léket, valamint emberszeru´´, de brutállis arcu´ kegyetlen harcosok hatalmas seregét…

… ezek valo´színu´´leg a készu´´lék szigete elo´´tt lévo´´, szintén kissebb fo´´ldrész kiterjedéeu´´ szigeten találhato´ak, s amej szigeten nektek keresztu´´l kell haladnotok, legyo´´zvén az ellenséget s a szo´´rnyeket…

…ezen szo´´rny emberek valo´színu´´leg el fogják akarni pusztítani a viking országot, mivel az ido´´kvantúmátko´´to´´dés miatt Azael már elo´´re sejti, hogy ti érkeztek s ezért hajo´hadat akar a szo´´rnyemberek segítségével kiépíteni…

… o´´ maga nem hagyhatja el a bázis szigetét, mert akkor nem tudja elleno´´rizni a készu´´léket, s ku´´lo´´nben is ez esetben  az ereje hatványozottan gyenkgu´´lne, mivel csak a bázisán van kialakúlva az úgymond “gonosz” mezo´´…

… lehetséges, hogy a ko´´zponti szigeten is lehetnek klo´nozott szo´´rnyek, de hát maga Azael is szo´´rny alakban védekezhet ellenetek…

… s ezért kell a “supermen” képességtek, valamint Pc jiátékokon nyert tapasztalotok, gyakorlototok , Forbes kivételével…

… de ha ti bennetek feltámad az úgymond “superman ” képesség , s ez automatikussan átterjed, átragad Johnra is…

… s nem lesztek egyedu´´l, mivel a bennetek feltámadt képességeitek feltámasztja  a vikingekben is szunnyado´ s rég elfelejtett úgynev. “paranormállis ” “supermani” képességeket…

… s ezen viking hasrcosok veletek egyu´´tt fognak ku´´zdeni…

… so´´tt !!…nem kizárt , hogy a skaláris mezo´´ben to´´rténo´´  “kisérteties kvantum átko´´to´´dés ” segítségével tudomást szerez ro´latok, illetve a kuí´´zdelmeteitekro´´l maga  Tho´r is, s segítséguí´´l jo´n, s ha nagyon nagy lesz a baj, akkor talán a- multiverzállis szintétikus elv tudatban realizállo´dott –  muíltiverzum “kaptánya” is a segítségetekre jo´´n, mivel neki az o´´sszkozmikus  szintézis az érdeke s nem a dezintegrácio´s pusztulás…”

… sitnetek kell, mivel Azael készu´´l leigázni a wiking civilizácio´t a norvég partokon, s ezzel ido´´ paradoxont hozna létre, ami kihatna a mára is, vagyis eltu´´nne a ma.

Rámutat a két fajta csipekre.

A doktor : “…hát igen …ezen mikrocsípek… a második mego´v titeket a rossz befojásáto´l, mivel a szintézis princípiumait hordozza magábasn a fakereszt molekulái révén… mi az also´bb sinteken – persze nektek még ez is igen magas szint – a világegyetemek “kapitányának” hívjuk, ahol a szintézis elve szellemi, fénytestu´´  perszo´naként testesu´´l meg… míg a teremto´´, antitézikus, entro´pia, “fényhordozo´” elv, – ha túlságossan egyoldalúvás s ezáltal rombolo´ elvé vállik, –  akkor a fo´´ldo´´n “démonoknak” nevezett entitásokban perszonifikállo´dik…”

Ekkor oda megy az egyes emberekhez, hogy beadja nékik a mikrocsípeket.

A doktor :”… no ne féljenek nem fog fájni… csak egy iciri-picirit…”

Beadja a csípeket, majd a tárdiszhoz hívja o´´ket.

Kinyxítja az ajtaját s amikor a to´´bbiek látják as hatalmas belso´´ teret, elképednek:!

“Mi-cso-da?”… Mi ez…?””

A doktor :! ” … no ne lepo´´djenek meg a tér és az ido´´, valo´jában térido´´energofojamatskarállismezo´´ nem ojan, ahogyan ti hiétko´´znapi lények képzelitek…

… valo´jában amojan suídli-budli-dudli-cudli mis- mas o´´sszevissza  féleség…

… egyszerre semmi kiterjedés ido´´ben és térben skarállis  mezo´´ben s egyszerre végtelen kiterjedés , elo´´re s hátra. itt is van s ott is ,(ekkor a doktor el kezd ide-oda ugrabugrálni) s egyben sehol sincsen, egyszerre itt is meg ott is , egyszerre van ku´´lo´´n-ku´´lo´´n is s egyszerre van minden mindenu´´tt…

… no de ne féljetek , gyertek be bátran mindnyárt indulunk…”

Ekkor az egyik polcro´l leszed néhánky korabeli komplett ruházatot. :

“A´t kell o´´lto´´znetek a korabeli ruhákba… lemásoltam o´´ket a tárdisz segítségével k´´lo´´nféle múzeomokban…gyertek … o´´lto´´zzetek át…”

 

A´t o´´lto´´zko´´dnek.

Egymásra néznek :

“De furán nézu´´nk, ti is , én is , mindnyájan…

… de hiszen visszutazunk úgy jo´ 1500 évet…”

A doktor ekkor látja Forbes kérdo´´ tekintetét . (cc.153,158-171)

A doktor :” … értem… azt kérded – tudván, hogy a mkúltbéli utazás csak addig a pontig lehetséges , amikor meg lett szerkesztve az eslo´´ ido´´gép…

… nos ez a tárdisz már to´´bb millio´ éve létezik az én – mára már elpusztúlt, illetve egy ido´´csabdába zárt – anya bojgo´mon…

… no de máris indulunk…”

Ekkor mindnyájasn éreztek valamiféle fura imbojgást, majd egyszerre a doktor :

(énekelve-énekbeszéd ) “Me-gé-rke-ztu´´-nk!”

 

3.Jelenet. (t172)

Kiszállanak a tárdsiszbo´l. (z+3)

Egy – borongo´s, so´´tét felho´´s, de itt-ott nap által megvilágította, sziklás , hegyes partvidéken találják magukat.

A ko´´zelben (t177)egy teraszossan épu´´lt, sok váras, sok tornyos hatalmas város látszik.

A stílusa fura keveréke a régi ro´mainak, román korabelinek, s valami soha sem látott, szinte “meseszeru´´” stílus keveréke.

Ku´´lo´´no´´ssen feltu´´no´´k a hatalmas várfalak – legalább 50 60 méter magasaknak látszo´ak – s az o´riási templom tornyok,- szemmelláthato´lag keresztény valásúak , – valamint a hatalmas templom hajo´k, mejek legalább 80 – 100 méteresek, s a tornyok talán akár 200 méter magasak is lehetnek.

S minden egymásra tornyosúlva, szinte a gravitácio´s to´´rvényeket meghazudtolva, emelkednek a meredek hegyoldalakon fo´´lfelé.

Ekkor (cct181)hirtelen egy felho´´tlen rész keru´´l a város fo´´lé s az kezd ragyogni ,csodállatos színekben, kék, piros, lila ,zo´´ld , ezu´´sto´´s, aranyozott szivárvány színekben pompázva.

Mindnyájan felkiálltva :!” Istenem de gyo´´nyo´´ru´´!!´´.

S a kiko´´to´´ben – mej o´riási, impozáns – egy nagy hajo´had találhato´, vitorlákkal.

Klara felkiált : ” Tehát már akkor ismerték a vikingek a vitorlás hajo´zást.!”

A hajo´k is színesek, s hatalmask to´´bbszintes ablakokkal – legalább 50 – 70 méter hosszúak, 30 méter szélesek, s úgy jo´ 20 – 25 méterre emelkednek ki a cc. 3 – 4 szintu´´ , szobrokkal cifrázott abalakikkal . Az árbo´cok,  vitorlák jo´´ 70 – 80 méter magasak, szobrokkal díszítettek, s a vitorlák szintén színesek, sárgák, kékek, narancsosak, pirosak, lilák…

A doktor : “… nos már mennem kelll, mivel már jo´´nnek titeket u´´dvo´´zo´´lni titeket a vijingek,…s nehogyan itt lássák a tárdiszt…”

Beszáll s elszáll a tárdisz.

 

4.Jelenet.

Látják, (t193)hogy(z+4a) egy kissebb embercsapat ko´´zeledik feléju´´k, meglepo´´en barátságos, inteligens, átszellemu´´lt arcal:

“U´´dvo´´zlu´´nk titeket távoli országobo´l ide utazo´ barátaim, testvéreim…

… már reggel sokan jelezték, hogy álmikban látták, hogy baráti látogato´ink érkeznkek, mejek a segítségu´´nkre sietnek…”

A másik viking : “…mert igen nagy a baj…”

Az elo´´bbi:”

E´n Laerson vagyok, o´´ meg Norson… a baj az, hogy a távoli szigeten, fo´´ldrészen egy gonosz birodalom épu´´lt ki, mlej hajo´kat akar építeni s iszonyú hadseregeivel, no meg egy feltételezett iszonyú szo´´rnyel ide akarnak jo´´nni s elpusztítani minket…”

Norson: “jo´´jenek velu´´nk … az imádott kirájno´´nk már vár titeket…”

A jo´´vo´´bo´´l jo´´tt kis embercsapt csodálkozi, hogy értik egymás nyelvét.

John odasúgja Klarának :!” ez szinte hihetelen…”

Klara :” John ne sutolo´zzál, ez kellemetlen lehet nékik, hiosz oj kedvessen fogadtak…”

Elindúlna az egyre szélesedo´´ úton, mej végu´´l kiko´´vezett, valo´ságos országúttá terebéjesedik ki.

Majd (t207)megérkeznek a várfalak alá, ahol a méj sáncárkon keresztu´´l ívelo´´ , szédíto´´en magas , íves híd vezet át. elo´´l már nyitva a hatalmas, legalább 20 méteres o´riás kapu, tele szobrokkal, díszekkel.

Bémennek a kapun, haladnak a kacskaringo´s , meredek, szerpentínes utcákon át fo´´lfelé, végu´´l megérkeznek egy hatalmas, de ugyankakkor sikkesen elegáns – nyílvánvalo´ank kiíráji – várpalota elé.

Bémennek , bent hatalmas , ketto´´sen egymásba tekerdo´´ o´riási csigalépcso´´, s még sok más egyébb csigalépcso´´k.

Fo´´l mennek, bent egy o´riási, de mégis meghitten otthonias terem. (t219)

Hátúl (z+4b)látni egy nagyon szép szo´´ke, kékszemu´´  no´´t , nkyilvánvaslo´an a kirájno´´.

A hangja igen kedves , bársonyos , habár kissé szomorkás.

“U´dvo´´zo´´llek titeket szíves távoli látogato´k… E´n Izoldíne kirájno´´ vagyok…. már jelezték az álmaink, hogy végso´´ veszéju´´nkben a segítségu´´nkre siettetek…”

A jo´´vo´´bo´´l jo´´tt csoport tisztelettel meghajol.

Mikor ko´´zelebb érkeznek, látják, hiogy egy igen szép , úgy 35 év ko´´ru´´li szo´´ke, hiosszú hajú no´´vel állanak szemben, aki igen barátságossan, mosojogva néz rájuk, persze ugyanakkor érezni benne valamiféle burkolt szomorúságot is.

Izoldíne: “E´n Izoldíne kirájno´´ vagyok. Tudom, hogy miért jo´´ttek. Mivel nagyon nagy bajban vagyunk. A távolbo´l a segítségu´´nkre siettek. Ezért nagyo hállával tartozunk tinéktek.

Minnél elo´´bb kell indúlnunk…a hajo´ hadunk már készen áll, még tartunk egy kis kerekasztal tankácskozást… hogy ne húzzuk fo´´lo´´slegessen az ido´´t ,gyertek vélem, ko´´vessetek…”

Bemennek(z+4c) egy (t229)másik , jo´val kisebb terembe, ahol egy o´riási kerekasztal van, legalább 80 – 100 székkel.

Már szinte mindegyiken u´´l valaki.

Izoldíne : “ne haragudjatok, hogy – habár itt maradhattok bent – nem u´´lto´´k le a kerekasztalhoz, mivel nem vagytok tagjai az egyenrangú tanácsnak, mejnek én is ugyanojan egyenrangú tagja vagyok , mint bárki más…

… addig foglaljatok hejet a fal meletti székeken…”

Izoldíne leu´´l, s így már az o´´sszes kerekasztal szék foglalt.

Izoldíne :” …mint már reggel mondtam néktek, hogy nagyon kedves és fontos látogato´ink érkeznek, érkeztek avégett, hiogy a segítégu´´kkel ismét ero´´be hozzuk azt , amit az azgárdokto´ kaptunk, s ezáltal a mi harcosaink is újonnan megkapják ezen képességeket.

Su´´rgo´´ssen el kell indúlnunk, leheto´´leg as legnagyobb létszámú hadseregu´´nkel a gonosz birodalma felé, hopgy az új képességeink segítségével, mej csakis a veszéj hején fog igazán ero´´re kapni, harcba bocsájtkozzunk as gonosszal.

Isten és a Názáreti megválto´, valamint a szu´´zanya fogja segítésként fogni a kezu´´nket és a szellemu´´nket.

Akinek ellenvetése van , vagy egyébb hozzászo´lása , szo´ljon, mindenki szava egyenrangú mindenkiével s természetessen az enyémmel is…”

Nem szo´l senki sem.

Izoldíne : ” akkor hát szavazzunk , ki van a felvázolt terv mellett !”

Mindenki felemeli as kezét.

Izoldíne hátra szo´l : “Kedves messziro´´l jo´´tt látogato´k , ti is emeljétek fo´´a kezeiteket, vagy tarto´zkodjatok a szavazásto´l, ha nem értetek egyet a tervel, akkor most vissza léphettek, habár nélku´´letek a atervu´´nk allig sikeru´´lehtne…!”

Hrtelen elkomorúl az arca :

” talán eleve reménytelen a ku´´zdelmu´´nk, azt sem tudjuk, hopgy mij messzire van, vannak a fo´´ldrészek, ahová igyekszu´´nk, ki tudja, hogy valaha is odaéru´´nk-e, …

… hisz ott még nem járt ko´´zu´´lu´´nk senki sem…

… hiszen ez a világ vége talán…ami után már nincsen semmi sem… s a legjobb esetben ott ragadunk mindo´´ro´´kre…

…de azért szavazzatok mindnyájan újra.

Ismét felemelik a harcosok a kezeiket, s ezúttal a látogato´k is.

A kirájno´´ szomorúasn :

” ko´´szo´´no´´m a hu´´ségu´´ket és a kitartásukat… eme nehéz o´rákban legalább ti mindnyájan kiálltok melettem… ”

A látogato´k felemelik a kezu´´ket.

Izoldíne :!”Ko´´szo´´no´´m! S ki van a terv ellen ?” emlelje fo´´l a kezét, s ti is látogato´k !”

Senki sem emleli fo´´l a kezét.

Izoldíne :”Akkor hát holnap reggel inkdulunk.

Most még megyu´´nk a nagytemplomba segítséget kéro´´ imádságra. ”

Mindnyájasn (z+5a)ki mennek, majd (t247)egy igen szédíto´´en magassan átívelo´´ hídfojoso´ra érkeznek, mejjel szemben egy  nagy templom láthato´ , számtalan , szinte végtelenu´´l magas toronnyal, mej túlszárnyalja talán még a Gaudi által megálmodott o´riás templom tervét is s fent egy o´´riási Krisztus szobor zéttárt karokkasl , nagyon hasonlo´ , mint a Rio´ fo´´ĺo´´tti.

A´tmennek a fojoso´n s bemennek (t255)a templomba. (z+5b…)

Gigászi terem, rengeteg oldal hajo´val, elo´´l egy  – a rio´ihoz hasonlo´ o´riás Jézus szobor, s ko´´zel hozzá egy hasonlo´an nagy szu´´z mária szobor, de ami meglepo´´, vele szemben , Jézus másik oldalán, nyilvánvalo´an egy szintén o´riási Mária – Magdolna szobor.

Távolabb kissebb, de szintén eredeti nagyságnál nagyobb apostol szobor s kissé távolabb, nyilvánvalo´an egy Júdás szobor.

S mintha mosojogva o´´ssznéznének egymással, Jézus és a  Júdás.

Elo´´l s hátúl papno´´knek látszo´´ csodállastos szo´´ke, kékszemu´´ asszonyok, sok – sok gyermekkel, fo´´leg kisleányokkal,csodállatos szo´´ke heajcskáikkal és angyali kék szemecskéikkel – igazi nordikus típusok –  kézenfogve elo´´bbre jo´´nnek.

Izabella és a papok látván a  látogato´k csodálkozo´ arcaikat :!(miko´´zben már elo´´l kezd zajlani az istentisztelet, ezért Izoldíne súgva beszél a látogato´khoz)

“Meg vagytok lepo´´dve, …bizonyára a délebbi tartományokbo´l jo´´ttetek, ahol mára már a rossz papok kiátkozták Mária-Magdolnár is és Júdást is.

Majd hangosabban :

“De kezdo´´djék a segítséget kéro´´ isten tisztelet.”

Majd ismét suttogva a látogato´knak :

“Pedig ez hejtelen.

Mária – Magdolna volt a legnagyobb apostol , ki ikerpárt szu´´lt Jézusnak, a kereszthalálla és a feltámasdása után – amikor is visszavették o´´t, mint legfo´´bb vezeto´´ kirájt, a tisztán szellemi lények kirájságába –  , s amej ikerpár  ezután  kezdte  már elterjeszteni  a Jézus vérvonalát az egész  világon..”

Miko´´zben felhangzik a pap ko´rus éneke.

Izoldíne ismét suttogva :

“Júdás volt az aki igazábo´l megértette Jézus tanításait, s az árulása valo´jában egy elo´´re megtervezett tett volt, azért, hogy Jézus végbevihesse a megváltási tervét.

Nem lett o´´nkgyilkos, so´´tt Jézus halálas után titokban terjesztette Jézus tanításait, de azokat , s még sok minden egyebeket ki to´´ro´´ltek a gonosz papok ku´´lo´´nféle konzíliumokon Ro´mában az eredeti evangélioumokbo´l.”

Egy másik pap , mellette két csodállatos kislány s egy szép asszony.

So´´tt távolabb papi ruhában ko´´zépkorú no´´k is, szintén kézen fogva gyermekekkel.

Majd (t268)az elo´´l állo´ papno´´k s a kézenfogott kislányok énekelni kezdenek

A látogato´k ismét csodálkoznak.

A másik pap:!  ” Látom, hogy ismét csodálkoztok…. hallottuk, hogy a gonosz ro´mai papok betitltották a keresztény papságnak a házasodást. Pedig a házasság Isten, Jézus legfo´´bb szentsége, s sehol sem szerepel az evangéliumokban az, hogy nem házasodhatnak, so´´tt, ellenkezo´´leg, házasodni kell és sokasodni s a jo´családi élettel beteljeséíteni isten akaratát,s példákat mutatni.

S így a no´´k is lehetnek papok , so´´tt családosok, s szu´´lhetnek gyermekeket, s így teljesítvén isten szándékait.

 

Ekkor elo´´l kinyílik egy nagy ajto´ , mejen át sok-sok viking jo´´ be, férfiak, no´´k , lányok gyermekek, mindnyájoasn meghitten mosojogva.

Majd a Jézus szobor alatt egy papi férfi és no´´i ko´rus kezd csodállatossan énekelni., majd az úgymond refrainben a to´´meg is belecsatlakozik.

Mindenki kezet nyújt egymásnak, a legko´´zelebbi mellette lévu´´nek.

Ekkor Izoldíne oda szo´ll az egyik papno´´ho´´z s mindketten hátra mennek egy hátso´ hejségbe.

Kisvártatva (t273)kijo´´nnek, kezeikben valamiféle fura de apro´ szerkentyu´´kkel, mejek , (t276)ahogyan a látogato´ka a ko´´zelu´´kbe mennek, egyszeriben csak sokszínu´´en ragyogni kezdenek

Sok volt belo´´lu´´k , akár csak néhány tucat.

Megszo´llal :!

“Ezek azok a féltve o´´rzo´´tt erekjék, talizmánok, amejeket sok ezer éve az azgárdok hagytak hátra itt.

Mi nem tudjuk alkalmazni o´´ket.

Remélem, hogy nállatok mu´´ko´´dni fog.

S ezéltal ez átragad a mi harcosainkra.

Ha megérkeztu´´nk az elso´´ uticélu´´nkhoz, szét osztom ko´´ztetek, s a harcosaim ko´´zo´´tt. “”

Majd kivonúlnak, a hívo´´k elo´´l, a látogato´k Izabellel s néhány harcossal ismét az átívelo´´ fojoso´n át.

Esteledik, (z+5c)(t281-a továbbiakban t nélku´´li szám)  egy másik teremben csodállatos vacsora.

Beso´´tétedett, megmutatják a korabeli, de igen otthonos, ezúttal meghitten kicsiny egy – egy hálllo´szobáikat és ágyaikat.

Leszáll az éjjel s lent továbbra is zúg a tenger.

 

5.Jelenet .

Reggel napfo´´lkelte. (z+6)(303)

Csodállatos látvány a nap fényben úszo´ partok, sziklák a fo´´város , távolabbi városok, s nyugaton fo´´nt a magasban a behavazott o´riás hegyek.

Látni, hogy a látogato´ társaság , Izabellel egyu´´tt, s még rengeteg harcossal egyu´´tt beszállanak a sok-sok hajo´ba.

Legalább 30 hajo´t látni, s úgy jo´ ezer, kétezer viking harcossal.

A látogato´k ku´´lo´´nféle hajo´kon vannak, példáúl John Forbes,  Fransoá, s Izoldíne kirájno´´ az egyiken, talán ez a vezér hajo´, persze ezt  nem lehet biztossan tudni tudni, mivel úgy néz ki , hogy nincsen alá és fo´´lé rendelt hajo´.

Klara és Jozef egy másikon Pete és Arzén egy harmadikon.

Persze azon hajo´k, ahol a látogato´k vannak , ezek ko´´zel úsznak egymás hoz.

S a(316) hajo´k egymás után kiúsznak a nyílt tengerre, a kék messzeség felé, tova  a  zúgo´ tengeren, egyik a mási után, hosszú sorban.

S a  hajo´k csak  úsznak merészen a végtelen messzeség felé, s csak (t336)Izoldíne arcán látszik a kimondhatatlan aggodalom .

 

6.Jelenet . (utvvB)

Az(0) a hajo´, ahol Klara és Jozef utazik , a hajo´ elso´´ részén áll a két fiatal.- s nézik a ragyogo´ korai napsu´´tésben, a még viszonylag nyuagodt tenger fo´´lo´´tt.

Sokfelé (6)színes párák úsznak – miko´´zben a két fiatal egyre gyo´´ngédebben nézik egymást szo´tlanúl.

Majd ahogyan feloszlanak a párák , feltámad a széll és nagy ssebességgel bindúl a hajo´, illetve az o´´sszes hajo´.

A két fiatal (cc.55-to´´l)egyre szerelmesebben nézik egymást, majd Klara gyo´´ngéden megsimogatja Jozef arcát, az o´´sszerezzen , boldogan Klarára néz :

“Azt hiszem , hogy belédzúgtam…”

Klara : “…én is , de ne használjuk e sleng szavakat, mivel a kedves vikingek gyanút sejtenek, s esetleg megharagudhatnak.”

Egyszerre (71)csak o´´nkénytelenu´´l egymáshoz simúlnak a hajo´ elso´´   részén, boldoban, kinyújtván a kezeiket a menny felé.

A szél egyre sebesebb, ko´´rbe-ko´´rbe azúrkék-zo´´ldes hullámos párák, rohan a hiajo´ elo´´re nyugat felé, a távoli, végtelen  kékségu´´  horizont felé. .

 

  1. Jelenet.

Ko´´zben(cc133) kezd ismét beborúlni, a nap csak itt-ott su´´t ki.

A szél elál, s amojan (cc135)melanchiolikus hangulat kezd uralkodni a tájon.

Látjuk a “vezér” hajo´t, ahol John Forbes, Izoldíne és Fransoá utazik sok más harcos melett – John Forbes egyre szerelmesebben nézi Izoldínét .

Kezeivel fogdossa a hajo´ korlátot, harapdálja a száját.

Fransoá hozzá szo´l:

” Csak tán nem lettél belé szerelmes … Istenem csak tán mégis… mondj le ro´la, hisz o´´ úgy figurál itt a vikingek ko´´zo´´tt , mint szu´´z Mária… mint egy szent , … tudom, mivel ero´´l beszélnek a viking harcosok , ezért tisztelik o´´t ojannyira fanatikussan.”

Forbes szomorúasn megszo´llal : ” … mint a nagy Erzsébet kirájno´´…”

Fransoá: !”… no ne nézd már oj meredt szemekkel…”

Forbes felso´hajt.

S egyre reménytelenebb tekintettel néz Izoldíne felé, – ide megy , oda megy, ko´´rbe-ko´´rbe, keru´´lgeti Izoldínét, ojannyira, hogy az már valo´színu´´leg észre vette, hogy mire megy ki a játék.

De Izoldíne viszont az egyik délceg katonája felé tekintget- nagyon u´´gyessen eltikolva, hogy senki sem vegye észre –  hasonlo´ szerelmes tekintetekkel, mint o´´reá Forbes.

De sajnos Forbes ezt mégis észre veszi – a szerelmesek már ijenek – s etto´´l mégjobban megfájdúl a atekintete.

Egyszerre csak eszébe jut egész éllete, as szerelme a házassága, amej to´´nkrement…

… s a most feltámedt kínzo´ szerelme, mej egyszerre gyo´´trelem is mleg boldog eufo´ria egyben…

Egyszerre csak egy gyo´´ngéd kis kezecskét érez a tenyerén s megszo´´lel egy kislányx hang :

“…ne csu´´gedj John bácsi, én veled vagyok…”

Odafordúl és ott álla csodállatos kislány.

“…hát te itt vagy valo´ságossan…?””

Meghaljoák ezt néhányan – Fransoá, s néhány tiszt , so´´tt Izoldíne is , s úgy néz ki, mintha o´´k is látni vélnék as kisleánykát.

Forbes Fransoához :!

“… Istenem… hát te is lôátod?”

Fransoá :”…hát persze hogy … de …hát… hoguy keru´´lt … ide…?”

…csak tán nem az, akiro´´l a doktor beszélt… hiszen ez képtelenség…?”

Ekkopr oda szo´l néhiány tiszt , so´´tt Izopldíne is :

” mij hejes kislány,… de hát hogy nkem vettu´´k o´´t észre a beszálôláskor… s mij fura ruíhácskában vank… nkállatok iojet hiordanak a gyerekek ?””

John ekkopr veszi észre, hogy a kislányon a 20. sz. 50-es évekbeli ruíhiácskas van.

“…valo´jában igen… így … o´´lto´´to´´z-ko´´d-nek…”

A kislány :!”…John bácsi ne sírj, én veled vagyok veled leszek mindég, mert nagfyon szeretlek…”

John magáhioz o´´leli as kislányt  s ero´´ssen ko´´nnyezni kezd :

“…te drága… te nem hoguysz el … te kitartassz mellettem…”

Majd a kislány alaskjas lssacskán szétfoszlik.

Fransoá:”úgy látszik, hoguy a doktornak igaza volt… valo´jában csak egy kis részét érzékeljuí´´k as valo´ságbo´l… s nem lehet tudni, hogy mi igaz s mi nkem… mi valo´ságos s mi nkem…”

 

 

8.Jelenet. Ismét feltámad a szél.(290) Részben kideru´´l.

Hol világosabb, hol meg so´´tétebb. (293)

A kirájno´´ szomoprúan figyel mindent. Odamegy Fransoá.

“Látom magán fenség…”

Izoldíne ko´´zbeszo´ll:

” …nagyon kérem ne hívjon fenségnek, …ugyanojan ember és harcos vagyok , mint … s nyugodtan tegezhet engem…no nyugodtan fojtassa…”

Fransoá :”… tehát látom magán, … hm  rajtad Izoldíne … hogy igen nyxugtalan asz elko´´vetkezo´´ napok miatt.”

Izoldíne :

” hát bizony úgy van… aggo´dom, hogy ez lesz a népem uítolso´ útja s e nkaspok a nemzetem utolso´ napjai…

… lehetséges, hogy a válaslkozásunkl eelôeve remoénytelen s hogyx a végzetu´´nk felé rohanunk”

Fransoá :

” … ne legyen csu´´gedt… mindég van remény… ”

Ekkor Izoldíne arcán ko´´nnyek jelennek meg egy pillanatra.

E´szreveszi Fransopá sdo´´bbenetét .

Franksoá gyo´´ngéden megsimogatja :

” …ha megengeded fenség, igyekszm téged megnyugtagtni…”

Izoldíne :

” …nem csak az a baj …. én sok éve válaltam a szent kirájno´´ hejzetét, de ez azt is jelenti, hogy nem lehetek egyetlen férfiba sem szerelmes…”

Ekkor szinte észrevétlenu´´l az egyik fo´´ harcosa felé néz , mintegy szomorú, de félreérthetetlenu´´l is szerelmes tekintettel.

“Azt hiszem , hogy lehetséges, hogy az utunk reménytelen, ki tudja , hogy hol van az amit keresu´´nk, mij messze, s egyáltalán ott van-e ?”

Ekkor (309)észreveszik a “vezér” hajo´n lévo´´ harcosok, valamint a távolabb – az  egyre ero´´so´´do´´ szélben – halado´ egész hajo´ konvoj o´´sszes harcosa a kirájno´´t s elkezdenek énekelni, csak úgy brummogva, de egyre hangosabban, míg végu´´l mintha maga a tenger s az égbolt zúgna s énekelne.

S ekkor(325) hirtelen – az háborgo´ viharos tenger ellnére – szétszakadnak a felho´´k egy pillnatra, a hajo´raj ragyog a fényben s fo´´nt , mintha egy imbojgo´ , apro´., allig láthato´ bo´dészeru´´ség ro´´pkedne.

A lagénység éljenez, s Klara súgja :” Istenem a doktor… bizonyára biztat minket, hogy ne csu´´ggedju´´nk, hanem bízba bízzunk…!”

Majd (333)ismét hirtelen elso´´tétu´´l az égbolt , a viharos tengerre csu´´ggedt melancho´lia borúl.

A kirájnio´´ rettenthetetlenu´´l áll a vezér hajo´n, de mégis –

az arcán érezni némi csu´´gedtséget s az egész széles látványt mindegy szomorúan boldog mosojjal nyugtázza.

Suttogja, szinte csak o´´nmagánask :

“… talán már minden veszve van…”

S hallani (349)messziro´´ a legénység mormolo´ énekét,

mej lassan szinte orkánná erop´´so´´dik fo´´l túl szárnyalava a széles o´ceán viharos morajlását.

S a konvoj csak halad elo´´re s elo´´re.

 

9.Jelenet.

Fransoá odaszo´´ll(cc392) Izoldínéhoz:

Izoldíne . fenség , …tegnap láttam o´´nnél egy papírtekercset, amejen, mintha rejtjeles szo´´veg lenne.?”

Izoldíne :”Igen…itt van nállam, azt hisszu´´k, hogy a sziget hejzete van rajta anap és a csillagok állásához mérten,… csak hogyx nállubnk ezt senki sem tudja megfejteni…”

Fransoá : ” …azt hiszem, hogy John talán meg tudná fejteni…”

Oda hívja Johnt.(400)

John o´´ro´´mmel odamegy.

Fransoá átadjas néki a paspír tekercset :!

“Azt hiszem, hogy ez neked valo´ feladat lenne…”

John megnézni s elkezdi fejteni. :!

“Azt hioszem hogy még ennyxire rejtjeles írást nem lôáttam …

… ne veghyék ezt beképzeltségnek, de azt hiszem, hogy rajotam kívuí´´l ezt senkkio sem lenkne képes megfejteni…”

Elmegs s buzgo´n jegyzetel.

Odaszo´l a to´´bbiekhez:

“Rendkívu´´l nehéz rejtvény… de remélem, hogy meg fogom tudni fejteni.

egyre feszu´´ltebben gondolkozik,  majd

nem sokára  visszajo´´n :

“Kirájno´´m, azt hiszem hogy már megfejtettem, s már talán tudom, hogy már  mi at uticélunk “..

Elo´´vesz egy papír darabot  s lerajzolja a hajo´raj csillagok állása szerinti további útját.

“Csak hogy baj van(466)… a további uíticélunjk szintén rejtjelezve van, de nem e papíron , hanem a sziget belsejében, ashol sok százezer, vagy sok millio´ harcos o´´rzi meg egy o´riás szo´´rny…

… ha nem jutunk hozzá, askkor az utunk hiába valo´.”

 

 

 

  1. Jelenet. (átvez.z+)(utvvC)

Sok – sok (0)nap után megérkeznek egy hatalmas sziget- fo´´ldrész partjaihoz.

Az egyik viking harcos elkiálltja magát :

“Azt hiszem , hogy megérkeztuí´´nk utunk elso´´ céljához… Valo´ színu´´leg itt állomásozik az o´riási ellenséges hadsereg s az esetleges o´riás szo´´rny…”

Kiszállanak a hasjo´kro´l, majd el kezdenek haladni a sziget belseje felé.

Ko´´zben beesteledik, lepihennek s reggel , amikor mlár világopsodik tovább mennek.

Emlelkedo´´n haladnak.

Megérkeznek (9)egy széles magaslatra, s lent egy hatalmas katlan, s látni hogy mindenfelé, amerre a szem csak ellát ezer, százezer, millio´nyi  alvo´ fekvo´´ ellenséges harcos – az arcaikat nem leheet látni ij magasbo´l és messzeségbo´´l.

Eddigre már a nap felkelo´´ben ven.

Izoldíne(20) szét ossza sokuk ko´´zo´´tt az azgárd erekjéket.

Mindegyiku´´k a nyakukba aksztják. (z+?,v.7?)

Ekkor (22)valasmi furát éreznek a látogato´k.

Valami ero´´ kezd bennu´´k feltámadni :

“Mi ez… mit érzek… ez neml lehiet igaz…?”!”

Ekkor Fransoá hiirtelen felemelkdik s lebegni klezd, majd guyorsan kezd ide-oda repuí´´lni levitálva.

“Ez fantsztikuís… hihetetlen!”

Klara kipro´bálja uígyanezt, majd az o´´sszes látopgato´ Forbes kivételével .

Klasra hozzá repuíuíĺ leszáll s megfogja John kezét. :

“Ne félj… pro´báld ki te is… biztossan sikeru´´lni fog…”

Ekkor Forbes is egyszerre felemelkedik s szintén repu´´lni kezd.

Boldogan mosojog :

“…hisz ez csodállatos…!”

Ekkor Klasrának valamijen gondolata támad s hirtelen egy bokor felé irányítjas a klezét s ekkor fényes sugár lo´´vel ki a klezébo´´l, s a bokor azonknyomban a semmivé vállik.

Ugyanezt kipro´bálja Jozef is, majd sorban a to´´bbiek is, még Forbes is.

Ekkor hirtelen mozgolo´dni klezdenek azon viking harcosok is akiknek szintén talizmán volt a nyakukban.

Ekkor (37)rájuk szo´ll Izoldíne :!

“Kérem hagyják abba a pro´bákat… látom , hogy mu´´ko´´dnek asz azgárd talizmánok… készu´´ljenkek fo´´l az igazi  harcra.

Sajnos (46)meg kell kuí´´zdeni eme iszonyú sereggel, mivel az utunk további célját rejto´´ papír, vagy ko´´ ott van elo´´l messze az ellnség kello´´s ko´´zepén…”

AS harcosok (53-54)felkiálltanak :

” Megku´´zdu´´nk.. E´ljen a kirájno´´nk !”

Izoldíne(cc58-62)) :”Ku´´zdjetek, mintha az életetekért kuí´´zdenétek, hazátokért , gyermekeitekért, a jo´´vo´´nkért, gyermekeink jo´´vo´´ért !

A sereg éljenez.

 

 

  1. Jelenet

Ekkor (cc.72-73)az immár felkelo´´ nap fényeiben , lent a messzeségben felemelkedik egy o´riás szeru´´ lény, legalább 8 – 10 méter magas, torz troll szeru´´ – meglátja a magaslaton állo´ viking sereget s iszonyúan elkiáltja magát – menydo´´rgo´´ és egyben sipíto´ hangon, még a messzeségbo´´l is félelmetessen hangzik – , feluí´´vo´´ltve.

Ekkor az egész messzeség nyu´´zyo´´gni kezd, mintha százezer, millio´nyi ko´´ elevenedne meg, iszonyú sereg kezd mozognki, s távolabb, sokfelé egyre to´´bb troll szeru´´ go´liás emelkedik ki.

Klara odasúgja Jozefnek :

“nem kell sajnálnkunk o´´ket, hiiszen ezek klo´nozott , irányíatott, manipu-

lált, úgymond robotok…”

A csapat mindenre elszántan s lelkessen készu´´l a harcra, majd as talizmányokkal rendelkezo´´ek felemelkednek s kipitúlt arcal kezdik a lo´´velt sugarakkal megsemmisíteni a ko´´zeledo´´, hemzsego´´ ellenséget.

Miko´´zben a fent állo´ naguyobb sereg tu´´zes nyilaikkal s parityáikkal lo´´vik a ko´´zeledo´´ ellent.

Hirtelen elindúlnek , az emelkedéshez legko´´zelbb állo´ak mintegy majom szeru´´ o´riás ugrásokkal ko´´zelednek, s ekkor már látni – a látszo´lag humanoid jelleguí´´k ellenére – hiogy teljessen torzak, állatias asrcuúak.

De ekkora már a készen állo´ látogato´ kis csapata és as talizmánokkal rendelkezo´´ szerény viking csapat még ,agassabra emelkedik és kezd  s rendkívuí´´l sebessen zzáguldani a ko´źeledo´´ ellenség felé. sd szinte azonnyomban kezdik a tenyreu´´kbo´´l pásztázva lo´´velni asz izzo´ sugarakat.

Nyomában egész sor ellenség semmisu´´l meg , ankihiilállo´dik.

Persze az ellenkség iszonyú létszámú.

De as viking hiarcosok isk pásztázva , ide-oda arepkedve, s egyre inkkább elo´´re száguíldva iszonyú puísztítást okoznak az ellenség soraikban.

A troll szeru´´ behemo´tokra to´´bben irányítanask feluí´´lro´´l a magasbo´l sugarakat, míg véguí´´l azok elesnek s megsemmisu´´lnek.

Az ádáz ku´´zdelem ellenére, mintha az ellenkség sorai allig-allig ritkuílnának, de azért egyre elo´´re haladván egy ido´´ múlva már-már látni némi eredményt.

De ekkor (111)a fo´´ld alo´l felemelkdik egy kissebb huegy nagyságú szo´´rny, aslaktalan, leginkább valamiféle sok lábú po´kra emlékeztetve.

Iszonkyúan naguy feje vasn legalább 30 – 50 méteres, s benne szo´´rnyu´´ kitátott száj telis tele aguyarakkal, polipcsápokkal fogaskkal, mlejek végén kígyo´k tekero´´dznek.

Pro´bálja  – a hozzá képest pici , repkedo´´ csapat tagokat elkapni a szinte hegy nagyságú ku´´lo´´nféle végtagjaival.

Hirtelen (122)mintha minden megmerevedne, mintha megállna az ido´´.

Ekkor Forbes elkiálltja magát :!

” keresztezzétek a suígarakat, akár to´´bben is. !”

Majd ismét minden megindúl :

Ekkor(123) Jozef és Franksoá keresztezik a suígaraikat, asmito´´l a ssuígár sokkall szélesebb lesz s a szo´´rny eeguyik végtagujára irányxítván azt, ro´´gvest fketté hasítván azt.

A to´´bbiek ko´´vetik a példáikat.

A szo´´rny viszont iszonyú sebességgel kezdi kinyxújtani karshzeruí´´ csálňpjaist as repuí´´lo´´, száguíldo´ hiasrdosok felé.

U´gy néz ki az egész, mithua parányi muslincák repkednének a szo´´rny ko´´ruí´´l. De sokan háromszorozzák, négyszerezik az o´´sszekapcsolt sugarakt, mire a szo´´rny végtagjai gyorsan kezdenek elpárologni, s véguí´´l az iszonyxú potreha is ketté hasad.

MLajd a feje is ketté szeo´´lo´´dik s(141) a maradék testrészei o´´sszomlanak.

De (153)ekkorra már asz ellenség sorai is igen guyéru´´lnek, s véguí´´l szinte mindenki megsemmisuí´´l.

 

  1. Jelenet.

Ekkor felkiált Forbes :

“I´me ott van a rejtjeles ko´´ tábla.!”

Klara: ” no hiszen jo´kora nagy.”

Odarepu´´lnek s John ro´´gvest kezti fejteni.

To´´ri a fejét, cédulákat vesz ki a zsebeibo´´l , egyenleteket ír reá – a vikingek csak ámulnak-bámulnak, hogy mioj jeleket vet a papírikra – látni, hogy teljes erejébo´´l , megfezítetten gondolkozik.

“Nagyon nehéz… ijesmivel még nem találkoztam, azt vélem , hogy talán fo´´ldo´´nkívu´´li rejtjeles szo´´veg.”

Egy ido´´ múlva már látni, hogyx eredményekhez kezd jutni.

Megszo´´llal:

” Sajnos kissé baj van, …vagyis nagyon is…”

A to´´bbiek: ” mi az…?”

El (220)kell jutnunk egy másik szigetig… a fo´´, úgymond “démon-Azael” ott rejto´´zik, s szintén gondossan elrejto´´zve.

De ennél (226)nagyobb baji az, hogy ha jo´l értelmezem a rjtjeles írást, itt , útko´´zben miontha valamiféle gigászi o´´rvényt , befelé eso´´ o´ceánnyi vízzuíhatagot jelezne az ítrás … amin keresztu´´l kéne haladni, mert ko´´rbe ko´´rbe falmeredek sziklák vannak , telis tele gyilkolo´ , úgy írja… hogy “hárpia” szeru´´ línyekkel…”

Izoldína felso´hajt: “… no ez bizony baj…”

Visszafelé menve (333)kiérnek egy magaslatra, mej nyitott északnyugat-nyugat-délnyugat felé s lassan, fokozatos lejto´´ben, .  ereszkedik lefelé az o´ceán felé.

Lent a távolban zúg az o´ceábn, ko´´rbe-ko´´rbe, – miko´´zben ragyog a délelo´´tti szikrázo´ nap.

Elindúlnak lefelé a zo´´ld pázsiton.

Mindenfelé zo´´ld – kék – fehér színek csodállatos egyvelege.

Klara és Jozef (cc.336-to´l)szerelmessen nézik egymást, – majd egyszerre csak elkezdenek lebegni  s enelkedni fo´´lfelé.

Megszo´llal Fransoá : ” …hát ez meg hogy lehet, hiszen a készu´´lékeknek csak igen ero´´ veszéjeben, harcra kész állapotú ero´´s felindulásban kéne mu´´ko´´dnie…?”

Forbes :” hát igen… de az ero´´s s nagyon tiszta  szerelem is ij lelki állapot…”

Ko´´zben (301)Klara és jozef kézen fogva egyre jobban emelkednek – majd repu´´lni, száguldani kezdenek , ko´´rbe-ko´´rbe, egésszen az o´ceán fo´´lé ko´´r´´zvén.

Boldogan mosojognak, miko´´zben cso´kolo´dznak is.

 

A to´´bbiek e ko´´zben tovább mennek visszafelé  – lefelé a szigeten – a hajo´k felé s (358)John Forbes ismét szerelmessen nézi Izoldínát.

Fransoá rászo´l:!

“John ! , ne oj nyílvánvalo´an, felôtu´´no´´en… hisz még észreveszi…”

John:” … nem baj… bár csak észrevenné…de hát nem veszi észre…”

Fransoá : ” …de John , hisz néked feleséged van, egy igen szimpatikuís aszonyka…”

John “… ugyan már … hiszen megromlott a házasságom… mio´ta o´´ru´´ltnek tituláltak…

… ez az igezi szerelmem…”

S epekedve, so´várogva nézi Izoldínát, egyre inkább, egyre inkláb,

majd ko´´nnyezni kezd, so´hajtozva.

Ekkor ismét érzi a kezein a pici, gyo´´ngéd kezecskéket :

“John bácsi ne  sírj …én veled vagyok s nagyon szeretlek…”

Ott van ismét a kisleány s a to´´bbiek is látják.

A magasbo´´l megszo´´llal Klara :

” úgy látszik, hogy már végleg materializállo´dott…”

Jozef :”…mij csodállatos látvány,…mintha a saját kislány , gyermeke lenne …”

Klara :”…igen…”

E´szrevesz ezt Izoldíne is  s odaszo´l:

“…úgy látszik, hogy ez a fura o´´lto´´zéku´´ kisleáyn egy   egy kis o´vo´ tuí´´ndérke…”

S ekkor csoda to´´rténik… Forbes az o´´tet  kézen fogo´ kisleánnyal egyu´´tt kezdenek mindketten  emelkedni, egyre magasabbra, majd ide-oda ko´´ro´´zni.

De Forbes eko´´zben sír az o´´ro´´mto´´l s a meghato´dottságto´l , miko´´zben továbbra is epekedve nézi Izoldínát.

A to´´bbiek meghato´dottan nézik mindezt.

De egy pillanatra Forbes látni véli a bukott no´´i angyalokat.

 

  1. Jelenet. (utvv-D)

Ismét hajo´ úton, de ezúttal már so´´tétebb északibb vizeken. (z+8)

Egyre borongo´sabb az ido´´, so´´tt ido´´nként – nyár ellenére havazik is.

Ko´´zben as szél egyre viharosabbá vállik, so´´tt kezdenek domb magasságú hullámok torlo´dni.

Egyre so´´tétebb lesz a napszak déli ideje  ellnére valamint s az észeki félteke nyara ellenére – míg végu´´l szinte éjtszakai a so´´tétség.

S a hullámok egyre magasabbak s magasabbak  – a legénység u´´vo´´lto´´zik:             “Elvesztu´´nk…elvesztu´´nk ! Végu´´nk van!” – miko´´zben kétségbeesetten pro´bálják a vízen tartani a hajo´kat.

S ekkor feltu´´nik egy ko´´r ko´´ro´´s hatalmas, s falmeredek szikla fal ko´´zo´´tti egyetlen lehetséges átjáro´.

Ko´´zelednek felé, de ekkor látják , hogy elo´´ttu´´k egy iszonyú zuhatagban o´´mlik lefelé a fanaketlennek látszo´´ míéjségbe  az o´ceán.

Amint ko´´zelednek , látják, hogy az o´´rvény , de méginkább szinte feneketlen az o´´rvénylo´´ zuhatag s lent az alja hejett csak a fortyogo´ so´´tétséget látni.

Forbes felkiált :   ” legalább néhány kilométeressen méj, nem látni az alját !”

–  mintha ko´´r ko´´ro´´s lenne, de a tulso´  zuhatag rész oj messze van, hogy nem látni a párás, vízzuhatagos felho´´k miatt a szu´´rku´´leti so´´tétségben  a túlso´ felét .

Forbes :

“U´gy néz ki, hogy mintha az átméro´´je legalább 8 – 10 kilométeres lehetne.”

ekkor feltu´´nik a méjben egy hatalmas hegynagyságú polipszeru´´ lény.

Mindnyájan felu´´vo´´ltenek : “I´me a gigantikus Krakén.”

S ekkor  elo´´ttu´´k , – a zuhataggel o´´vezett amfiteátrum ko´´epébo´´l,kiemelkedik egy hegynagyságú lefátyolozott alakszeru´´ valami szo´´rny, szemmelláthato´lag mintha élne s ko´´zben iszonyatos hangokat ad ki.

A talpazatát nem látni , talán lebeg a méjség fo´´lo´´tt?, vagy a sok kilométeressen méjjen  gyo´´keredzik az o´ceán fenekén ?.

John ismét felkiált :” Istenem!…tehát Edgar Alan Poe-nek igaza volt, csak hogy ez nem akkor volt s nem a déli féltekén, hanem 1500 évvel azelo´´tt, s az északi féltekén…”

Klara – túlkiabálva a rettenes hangorkánt :

“Szerintem ezt is az alienek okozták, vagy pedig Azael, illetve, ha o´´is úgynevezett “alien” , ahogyan a doktor mondotta !”

John:”…meglehet…”

Az o´´riás alak  kiáltására a szikla odúkbo´l elo´´rajzanak o´riás denevér  alakú valamik, szemmelláthato´an vérengzo´´ek.

Ekkor a harcosok a sugaraikkal kezdik  o´´ket  lo´´ni.

De rengetegen vannak egyre csak jo´´nnek.

Ekkor felkiált Forbes :

“Pásztázzuk ko´´ru´´l a zuhatag széleit a sugaraskkal, lehetséges, hogy akkor a hajo´k át tudnának menni a zuhatag keskenyszélén a zuhatag és a sziklas fal ko´´zo´´tt.!”

El kezdik sokan pásztázni az o´´rvény szélét, s ekkor ott mintha a víz megállana, nem halad a zuhatag felé, vagyis a hajo´k látszo´lag a nyugodt vízen tudnak ko´´rbe hajo´zni.

Valamint a Krakén is mintha megmerevedne – nem tud támadni.

Persze a zuhatag tombol továbbra is, s hallani a zuhatagon túli tombolo´ vihart, hullámokat is.

Egy mási harcos gárda addig a deneevérekeet o´´li le a sugarakkal.

Végu´´l is, (39-41)szinte csodával huatáros mo´don valahogyan megkeru´´lik a ko´´r ko´´ro´´s zuhastagot s haladhatnak tovább – a még mindég viharos tenegeren, mej lassacskán kezd elcsitúlni.

Ahogyan haladnak (47-48) kezd fokozatossan világosodni, a nap korongja is fel-fel tu´´nik a párás, ko´´do´´s fátyol flho´´k mo´´go´´tt.

S ismét az északi hu´´vo´´s megvilágítás uralkodik a még mindég zu´go´, viharos tenger fo´´lo´´tt.

 

 

  1. Jelenet.

Sok-sok nasp mkúlva a John által megfejtett irány szerint haladván, megérkeznek egy (cc63)kiterjedt sziget-fo´´ldrészhez. (z+9)

Izoldíne megszo´lal:

“Sajnos befelé kell menni, mivel ott van – valo´színu´´leg egy méj hasadékban, a gonosz tanyáján – asz a ko´´tábla, amej leírja a végso´ erekje hejzetét.”

Kiszállanask a hajo´iokbo´´l s haldni kezdenek a szárazfo´´ld belseje felé.

Minden (65)kihalt, hamuszu´´rkés, kietlen, s egyre szo´´rnyu´´bb sziklas falak emelkednek mellettuí´´k s elo´´ttu´´k, asmiket mindúntalan keruí´´lgetni kell.

Némejik oj keskeny és szédíto´´en magas, hogy szinte o´riás hagy magasságú. Rossz felnézni reájuk, mintha szinte ro´´gto´´n reájuk akarna omlani.

Kietlen, kiszáradt o´riás fato´´rzseket is keru´´getenk , mejek oj magasak, hogy a párás, alacsony felho´´klben nem is látni a tetju´´ket.

Klara súgja :” borzaszto´an félelmetes.”

Mintha a pokolban járnának

Ekkor (87)egzy látszo´lag feneketlen gigászi  hasadék szélléhez érnek.

O´vatossan (89)haladnask a meredéjjen lefelé, egyre lejjebb s egyre lejjebb.

Ekkor ismét találnak egy rjtjeles ko´´vet.

Forbes gyorsan megfejti :!

“I/tt az áll, hiogy ez a gonosz hasadéka, aski ide belép hagyjon fel minden reménnyel,…

… de az is áll , hopgy nyugatra e hiejto´´l van egy nagy vár város, asmejet as gonosz hadserege foglalt el, rabszolgaságban tartván az ottani, eredeti lako´kat.

AS gonosz legyo´´zhetetlen, mert az elfoglalt városban van az ereje egy része , a másik pdig itt lent.”

Jozef :” most mit tegyu´´nk?”

KPlara és Izoldíne :

” azt hiszem, hiogy talán egyelo´´re nézzu´´k meg azt, hogy mi van itt lent a méjben.”

Tovább másznak lefelé, ido´´nként lépcso´´ko´´n, mejeknek se vége se hossza.

A´thasladnak to´´bb szikla barlang járaton át.

Véguí´´l (97)megérkeznek egy kissé nyíltabb o´riási sok száz méter átméro´´juí´´, vagy akár to´´bb kilométeres ko´´r ko´´ro´´s hasadék szélléhez. Elo´´ttuí´´k sok száz méteres szikla falak emelkednek, de as méjiség mkég tovább tátong elo´´ttu´´k, aslattuk.

Félhomáji (99)vasn a méjség miatt, de úgy néz ki, hogy nem barlangban vannak, hanem egy szinte feneketlen hasasdék aslso´ ko´´zép felében.

Mindenfelé dohos, bu´´do´´s párák terjengenek.

Do´´bbenten állanak ott, s ekkor (106) hallani lentro´l valamiféle , de allig hallhato´, fenkygeto´ ko´rus zenét.

Klara suttogja :” Ez talán az o´´rdo´´go´´k ko´rusa ?”

Forbes :” vagy inkább a bukott alieneké …?!?

…induljunk keresni… de maradjunk egyu´´tt…”

Jo´´rbe-ko´´rbe haladnak tovább is lefelé, de ezúttal már kevésbé meredek a lejto´´.

egymásnak suttogják :” mintha állando´an figyelne minket valaki, vagy valakik…”

Ekkor (123) it meg ott, meg mindenu´´tt, a nagy ko´´vek mo´´gu´´l, mintha apro´´ lények bukkanának fo´´l, rájuk vicsorogva, s tu´´zes , izzo´ szemeikkel.

Klara : Mint az o´´rdo´´go´´k…”

Jozef :”engemet  inkább apro´ ufo´-s lényekre emlékeztetnek…”

 

Ekkor (132) mintha némileg oszlana a ko´´r-ko´´ro´´s su´´rru´´ pára elo´´ttu´´k felemelkedik  – vagy már elejéto´´l ott volt – egy o´riási vaslami, úgy néz ki , mintha gravitácio´´nak fityer hánkyva , lebegne.

Legalább  három-négyszáz méter magas, s száz méter átméro´´ju´´. Nem lehet tudni,hogy csak egy lebego´´ szikla, vagy  hogy csak szobor szobor, vagy élo´´ enktitás – e.

Iszonyúan nagy  feje van , agyarakkasl , a fején o´´riás szarvszeruí´´ségekkel. Minden iszonyúan nagy.

jozef :” …hát ez meg hogy lehet,…egy sziklas vagy valami ijesmi egyszeru´´en csak lebeg…?”

Forbes suttogja :”… mert o´´ az Azael számunkra materializállo´dott pillanatnyi formája  – mej egyébként csak úgymond “szellemi”, energetikai entitás – úgy , hogy minnél jobban ránkijesszen…

… s mint ij masgasabbrendu´´ entitás, már uralja s kihysználja a kvantum gravitácio´s  hm “technolo´giát “….”

S ekkor észrevszik, hiogy a sszuí´´rkés, kékpásás ko´´dben , ko´´rbe ko´´rbe o´´riás szárnyas lények szilzuetjei lebegnének ide s oda.

Nem lehet vélni, hogy valo´ban ott vannak-e, vagy csak a képzeletu´´k játszik vélu´´k.

Ekkor (143) A “szo´´rny” el ekezd enyhén rezegni, majd kinyitjyx a dombnagyságú szájját s tu´´zes sugarakat bocsájt ki mindenfelé, majd megjelenik a pirossan izzo´ o´riási nyelve , mejjet  as az apro´csapat felé úpro´báll lo´´velni.

Forbes odasúgjas mindenkinek :

!” kapcsoljuk o´´ssze az o´´sszes suígarat, …talán segít.!”

Mindenki elkészuí´´l, majid (151)egy to´´bbswzázméter átméro´´juí´´ suígár lo´´vel ki, egyenessen a szo´´rnyféleség száj része felé.

Ekkor(155) iszonyú u´´vo´´ltés hallatszik, mlajd as szo´´rny féleség gyorsasn (15lebuíkik, de mintha halálra sebezve…?

Felkiálltanak :”Brávo´ !”

“Elpuísztúlt ?”

Forbes :”Atto´l tartok , hiogy nem

… hisz ez csak egy számunkra, a félalmeinkre materializállo´dott test volt…

mlaga Azael egy , úgymond hallhatatlan energetikei entitás… bukott homop spiritus angelus… ha úgy tetszikimmáron  energetikai alien…”

Ekkor valami fura to´´rténik – egyszeriben már nincsenek aszakadék széllén, hanem fo´´nt… s as táj is klevésbé zord immáron…

Klara:” …de talán keressuí´´k meg addig az elfoglalt , leigázott várvárost. …”

S ekkor észreveszik, hogy ott van mellettu´´k a ko´´tábla.

John felkiállt :” hiszen nem rejtjeles… régi o´etrusk szo´´veg… már is olvasom…”

S mutatja, illetve a porba rajzolja a város pontos hejét, irányát.

“…de nagy a baj, mivel a leigázo´k el akarják pusztítani a leigázottakat, s ráadásul ezen igyekszi Azael is ..

… nincsen iedo´´nk… nagyon su´´rgo´´ssen cselekenuí´´nk kelll!”

Klasra :” azt hiszem , hogy az amuletekkel renkdelkezuí´´k száguldjanak as mlegadott irányban a város felé… míg a …”

Izoldíne-ko´´zbevágva :”míga az  s  az amuílettel nem rendelkezo´´ek siessenek gyalog a megadott irányban

Azaz mindnyájan elindulunk a nyomdokaitokoban utánatok…

(162)…s ti  ro´´pu´´ljetek, sebesen, száguldjatok a messzeség felé…”

Az amulettel rendelkezo´´k felemelkednek s repu´´lni kezdenek.

 

 

  1. Jelenket. (181)

Látni hogy a táj fo´´lo´´tt iszonyú sebességgel száguldanask a látogato´k és az amuletekkel rendelkezo´´ harcosok –

– sebessen száguldva , kipirúlt arcal , egymást túlszárnyalván mint a walku´´ro´´k.

S száguldás ko´´zben egymásra kiabálva :

“Siessu´´nk, nkehogy túl késo´´n érkezzu´´nk a városba.!”

 

 

 

 

  1. Jelenket

Megérkeznek (201)egy iszonyúan magas várfalhioz, legalább 200 méter magas.

Látni, h(203)ogy éppen készu´´lnek egy nagyobb csoport eredeti bentlako´t kivégezni, felakasztani.

Az (210)aszonyaik, szerelemeik sírnak.

Majd(216) a kivégzendo´´k egy részét felaksztják .

Ekkor a segítségu´´kre siet a kis csapat , de látják, hogy

a várfel (223)elo´´tt tu´´zes o´´riás, sok tízméteres lándzsákat dobállo´ troll szeru´´ harcosok jo´´nnek elo´´ s reájuk támadnak.

O´riási harc (239)bontakozik ki a torz arcú ellôen  és a látogato´k s a viking harcosok ko´´zo´´tt, de sajnos  egyre to´´bben jo´´nnek elo´´ a torz arcú ellenbo´´l.

A viking harcosok, valamint látogato´k sorba lekaszabolják o´´ket.

Egy pillantra már-már mintha egyelo´´re gyo´´ztek volna.

S ekkor felemelkedvéna magasba,

csak ekkor(279) veszik észre,  – mivel jo´val magasabban vannak, mint a magas fal – hogy a falak mo´´go´´tt (282)o´riási nagy , csodás vár város húzo´dik meg, rengeteg hegyen, o´riás templomokkal, kupolákkasl , kastéjokkal..

De ekkora (290) – mintha a ko´´rnyezo´´ dombok, fo´´ldek, valamint afalaskon belu´´l lévo´´ mezo´´ségek elevenednének meg, mint megynnyi megelevenedett bokor és ko´´ – már messziro´´l látni, hogy jo´´ az iszonyú létszámú ellenséges sereg,egyelo´´re még  a falak mo´´go´´tt készu´´lvén, valamint a falakon kívu´´l, a ko´´rnyezo´´ dombokon ereszkedve alá.

Mint egy roppant o´´ceán, akkora az ellen.

Ekkor Forbes elkiáltja magát(291) (nyilvánvalo´ az ellenség érti a szavait):

” adjátok meg magatokat, s akkor békéssen élhettek eme fo´´ldrész egy más részén, vagy akár átko´´lto´´zhettek délebre is.”

De a (292) válasz – iszonyú, gonosz ro´´ho´´gés,ho´´rgés szeru´´ állati kacaj,  majd ismét  elindúlnak a szerény csapat ellen.

Készu´´lvén arra , hogy általveto´´kkel tu´´zes ko´´veket és nyilakat lo´´veljenek majd feléju´´k.

A kis csapat (295-96-to´l kezdeve)egy pillanatra elcsu´´ged, ekkora iszonyú ellent látván, majd ro´´viden tanácskozi.

S mivel ekkor kinyílanak az o´´riási , gigászi kapuk , bentro´´l a lakosok látják a kinti  segéj csapatot.

A kis csapat tanácstalan, mi tévo´´ legyen?

Ko´´zben, bent az o´riás városban látni a leigázott millio´k senyvedését és segéjt kéro´´ tekintetu´´ket, a kis csapat felé nkyújtott számtalan  kezeiket.

Kétségbeesetten és reményteljessen nyújtják a segéjkéro´´ tekinteteiket kis csapat felé .

Ide hallatszik a jajveszékelo´´ éneku´´k.(304)

A kis csapat tanácstalanúl áll, elbizonytalanodik .

Látja azt a benti, leigázottak hatalmas serege, kiabállni kezdenek:

“Kéru´´nk titeket, ko´´nyo´´rgu´´nk neketek segítsetek, mi is fogunk harcolni  mellettetek, akár a puszta kezeinkel!”

 

Ekkor(328) a szerényx csapat kénytelen ismét a levego´´be emelkedni, s utolso´, végso´´ ero´´feszítéseikkal megpro´bálják fo´´lvenni a harcot.

S  keresztezett sugaraikkal lassan megpro´bálják elpusztítani az ellenség iszonyú  létszámát.

Ko´´zben megérkezik a gyalogos felmento´´ sereg, de a nagy felu´´lnézetbo´´l látni, hogy az o´´ssz létszámuk mérhetetlenu´´l parányi a tengernyi ellennel szemben .

De mégis, ennek ellenére látván (336) mindezt bentro´´l ,  – a nyitott kapun át  – ezt a benti leigázottak o´riási serege, rátámadnak puszta kezeikkel, vagy ami a kezeik u´´gyeibe esik, az elnyomo´ikra.

De ennek ellenére egyre reménytelenebbnek látszik a hejzet.

U´gy néz ki, egyre inkább, hogy már csaknem minden veszve van.

 

S ekkor , a ku´´zdelem csúcspontján – amikor már-már elveszett a ku´´zdelem, s minden veszve látszik, –  megjelenik egy nagy kerek fényesség az égen –

valami o´riási méretu´´ kerek korongszeru´´, csillo´go´an sok színu´´, vibrállo´an sugárzo´ valami.

Majd egy sárgássan izzo´, azúrkékessen-fehéren vibrállo´ fény sugár ereszkedik alá, majd szétáramolva az ellenség soraira, nyomában a semmivé vállanak az ellen sorai, mintha elpárolognának.

Ekkor (376) megjelenik egy még hatalmasabb, o´riási nagy város méretu´´, izzo´an fényes koprongszeru´´ valami , magassan az égbolton.

Miko´´zben a sugár egyre inkább pusztítja az ellenséget.

A viking harcosok u´´dvrivalgásban to´´rnek ki  :

“I´me a Thor po´´ro´´je… éljen a Thor !”

Klara :”Ez egy Isteni csoda !”

Forbes :”…nem csoda, hanem valamiféle ELF sugár, vagy quark sugár, vagy plank – húr sugár… valami amin már Tesla is dolgozott, s amit valo´színu´´leg a szovjetek felhaszánltak a kínaiak ellen úgy cc. 61-ben.”

Jozef :” valasmi, ami sokszorossan meghaladja a mi jelenlegi technolo´giánkat…”

John :”… legalábbis a mi oficiállissan ismert, bevallott  szintu´´nket…”

Fo´´nt a magasban egyre terebéjessebb a szélesen izzo´valami, s ko´´rbe-ko´´rbe fo´´nt valamiféle lények lebegnek, leginkább kisgyermekekre, kislányokre, emlékeztetvén.

Miko´´zben csodás hatalmas ko´rus zene szo´llal meg fentro´´l.

Ko´´zben megjelenik Forbes mellett a már ismert kislány, majd a fenti kislányok leereszkednek hozzá, s a kezeikkel hívják, majd kézen fogva emelkednek fo´´l velu´´k s szárnyalnak ide-oda.

Klara felkiált :

“I´me a menyország…!”

A viking harcosok :

“I´me a thor birodalma…!…E´ljen Thor !”

Forbes : ” … I´me  egy civilizácio´, mej évezredekkel, vagy akár évmillio´kal jár elo´´ttuńk !

A tiszta energetikai-szellemi “technolo´gia” segítségével utaznak a csillagok és a galxisok ko´´zo´´tt, mintecg a tér-ido´to´´l fu´´ggetlenu´´l, s terjesztik az Isten magasabbrendu´´ erko´´lcsi-szelleim elveit.!”

De ekkor (408)hirtelen minden elkomorúl , s mintha so´´tétebbé vállana a ko´´ru´´lo´´ttu´´k lévo´´ ko´´rnyezet.

S a messzi láthatáron feltu´´nik egy gigászi, nagy hegynagyságú s magasságú szo´´rny, o´riási fejjel, izzo´ szájjal, szarvakkal.

A nép felkiált:

” Jaj végu´´nk van… ez Azael, ki elpusztít minket…!”

A szo´´rny egyre ko´´zelebb jo´´n, miko´´zben o´riás kezeivel, nyelvével, sugaraival egész dombokat do´´nt le, s izzé-porrá omlasztván o´´ket szanaszéjjel.

Mindenki retteg, a szo´´rny egyre ko´´zelebb és ko´´zelebb ér.

Forbes suttogja :”… akár azonnal is itt lehetnke, hoszen o´´ egy nem materiás energia, de reánk akar ijeszteni, ezért eme teatrállis lassú ko´´zeledés.”

A szo´´rny (440)már – már itt van s a ko´´zeli dombokat kezdi rombolni – miko´´zben számtelen apro´bb, o´´rdo´´gféle lények ro´´pko´´dnek ko´´ru´´lo´´tte s iszonyú ko´rusban énekelve.

De ekkor (452)mintha a fo´´lo´´ttu´´k lévo´´ tér nyílna széjjel, beláthatatlan, szinte fo´´ldrész kiterjedésu´´ fényessen izzo´ valami jelenne meg,

s mintha o´riás sziluetben láthatni vélni az ismert jo´ságos, széttárt karokat.

Klara felkiált o´´nkívu´´letben :”Istenem ! A Názáreti!”

Forbes : “A mindenség kapitánya, akiro´´l a doktor beszélt.”

S ekkor (453-54-to´´l kezdve) ), az elo´´bbinél is jo´val szélesebb , izzo´, sárgássan fehér-azúrkék fénysugár ereszkedik alá.

Ko´´ru´´lfogja a szo´´rnet, minek után a szo´´rny megmerevedik, mozgásra to´´bbé képtelen .

S a sugár nyaláb ismét szétterjed s nyomában az ellenség hatványozottan kezd pusztúlni.

Amikor ezt látja az elnyomott bentlakosság – reményteljessen nyújtják ki kezeiket a fény felé, s etto´´l mintha o´riási ero´´t kapnának s készek a ku´´zdelemre az elnyomo´ik ellen.

A kis csapat – látván mindezt – repu´´lvén (396) a fényben, szétpásztázzák az ellent.

Látván ezt,  – s meghallván ezt a bentlako´ fogva tartottak, – szintén o´´ro´´m u´´dvkiáltásban to´´rnek ki, s kinyxitván a kapukat, kio´´zo´´nlenek, s puszta kezeikkel kezdik o´´lni az ellent.

S ekkor (452) megszo´lasl fentro´´l ,elo´´lro´´l ,a várso felo´´l egy menydo´´rgo´´ hang :!”

“Nagy hibát ko´´vettél el Azael azáltal hiogy ide jo´´ttél, mivel itt már nincs meg a teljes ero´´d. ”

Miko´´zben Azael kezd o´´sszeto´´po´´ro´´dni, o´´sszezsugorodni, mint egy kis egérke.

“Menjél vissza Azael a so´´tét rejtett univerzumodba, ahová lebuktatott téged a hiúságod és az írígységed. Térj vissza  a  rejtett dimenzio´io´k ko´´zti semmibe egyelo´´re.

Ott vezekelj a hiúság és írígység bu´´neideért, tisztúlj meg … mivel senki  – a mindenségben létrejo´´tt lény –  nem válhat  maga a mindenség értelmévé.

Lehet , hogy – ha megtisztúlsz – akkor valaha ismét sugárzo´ szellemi lénnyé emelkedsz majd vissza!”

S ekkora (473)teljes fénybe kezd úszni a a hátúl lévo´´ csodállatos város, s a magasbasn ismét  mintha egy pillanatra feltu´´nne az ismert széttárt karú sziluett.

Mindenki felkiállt :

” Istenem ez a Názáreti sziluetje s fényx o´´zo´´nben.!”

Ekkor(481) Azael elfoszlik , o´´sszeomlik, majd lassan eltu´´nik.

Látván (490)ezt az immár kint lévo´´ korábban elônyomottak és a kis csapat , o´riási ero´´re kap szert.

S egy pillanatra do´´bbent csen támad (492) , amikor mindezt tudomásúl veszik, mindenki mintha egy pillanatra mozdulatlanná vállan de eztután(493) újult ero´´val támed reá a még megmaradt, torz arcú , félig robot, klo´nozott szo´´rnyek ellenségére.

Az edigi elnyomottak o´riási serege, s a kis csapat , vagyis mindnyájan  újúlt ero´´vel vetik  magukat  a ku´´zdelembe, s ro´´videssen elpusztítják az ellent.

De(509) sajnos rengeteg bátor viking harcos is odasveszett.           Leto´´rve veszik tudomásúl ezt az elesett bajtársak .

Méj gyászban búcsúznak el to´´lu´´k, elégetvén mágján a holttemeiket.

 

(Vége azutvivD-nek)

 

(UtvivE) (0)

Ekkor odajo´´ aaz eredeti lasko´´k kirájas, s feléju´´k nyújt egy fura, csillogo´ tárgyat.:

” KPo´´szo´´nnju´´k ho´´so´´k a segítséget.

Gondolom eme erekje  miatt jo´´ttetek .”

Megnézik s bent egy apro´ kehiej van.

Rajta írás.

Forbes és Klara megfejtik  (z+12)

Klara felkiállt :(22)

” …de hiszen ez az utolso´ vacsora kejhe !”

Micsodas ereje lehet.”

Forbes odasúgjas Klarának :

” as doktor is mondta, hiogy a Názáreti as szintézis, integrácio´ princípuma emberi alaskban vaslo´ megjelenése. Ezért van oj ereje eme kehejnek ”

 

 

16.Jelenet.

Búcsúzás(z+13) a viking kirájno´´to´´l.(23)

“Ko´´szo´´no´´m nnéktek o´ bátor idegenek, a segítségeteket nélkuí´´letek valo´jában elvsztu´´nk volna.”

Az idegenek elbúcsúznek,  majd az érkezésu´´k hejére sietnek.

hirtelen(30)mintha felocsúdnának – a realitásba (?) – s felujonganak :

“Hát meg van amiért jo´´ttu´´nk…Vau!”

Rohanava, gyorsan, izgatottan beszélve.

“Ki gondolta volna, hogy a szent gráll kejhe?ô

A doktor mondta, hogy a Názáreti világmindenség szintézisének a princípuma, s itt csak egy megtestesu´´lése volt a számtalan világegyetemi megtestesu´´lés ko´´zo´´tt…”

“Valo´színu´´leg e kehejben benne van a mindenségi o´´s energia…”

 

Majd rohanni kezdenek a találka hej felé.

Csodállatos kora délelo´´tt, itt-ott kezd kisu´´tni a nap, feltámad a széll, lent zúg a tenger, s rohannak, rohannak…

… a mlessziségbo´´l az égbolton feltu´´nik a ko´´zeledo´´ tárdisz.

Oda rohannak, a doktor mosojogva u´´dvo´´zli o´´ket, s beszállanak, mlajd repu´´lni kezdenek  – a jo´´vo´´ felé.

. A doktor o´´ro´´mmel nézi a tárgyat, az eddigre ku´´lo´´nféle színekben ragyogo´ kejhet :

“I´me a kapitány integrácio´´s, szintézises ezko´´ze.

S ahol járt emberalakban, bárhol a multiverzumban,ott a szintézist, a szereteten alapúlo´ mozgalmat indította el , itt a fo´´ldo´´n s mindenu´´tt máshol is az univerzumban.

Az addig felgyu´´lemlett  rosszat magába szívo´ s ezáltal azt eliminállo´ halála elo´´tt eme kehejjel indította el itt a fo´´ld bojgo´n a szereteten alapúlo´ szintézis fojamatát. ”

 

 

Záro´ pop ének szo´´veg :

 

Dotyk/ lásky,

Rúčky/spolu-,

Pohl´ad´ mn´a,

Nežné  očka-,

 

Súcit / všetkých,

A pre /všetký-ch,

cítim /v srdci,

Hreji/vé teplo,

 

Božia láska–,

Cˇistý- pramen´,

Svetlo žiarivé-,

Pre celý- sve-t.