Jmmanuel-Jesua opera-melodram part B 2v

108
Publikované 12. októbra 2019 od

Ospravednujem sa za nesprávné preklady tu – z maďarčiny, miestamy v biblickom-apokrif jazyku – do slovenčiny a do angličtiny, a to cez google translate. aaaaanedisponujem financiamy pre odborné preklady a pre asistenttného pracovníka.Ďakujem za pochopenie.
I apologize for the incorrect translations here – from Hungarian, places in biblical-apokrif language – into Slovak and English, via google translate. aaaaanan I don’t have the finance for expert translations and for the assistant. Thank you for your understanding.

 

dokončené 2019.10.12.

Childhood, in Jerusalem, in a Buddhist monastery in the Himalayas, an interview with an extraterrestrial “angelic” entity, Satan tempts Jesus – Jmmanuel chases the devil

2019.9.-10.