Jmmanuel-Jesua biblic-scifi opera- melodram Part E (v660psE)

175
Publikované 13. novembra 2019 od

Ospravednujem sa za nesprávné preklady tu – z maďarčiny, miestamy v biblickom-apokrif jazyku – do slovenčiny a do angličtiny, a to cez google translate. aaaaanedisponujem financiamy pre odborné preklady a pre asistenttného pracovníka.Ďakujem za pochopenie.
I apologize for the incorrect translations here – from Hungarian, places in biblical-apokrif language – into Slovak and English, via google translate. aaaaanan I don’t have the finance for expert translations and for the assistant. Thank you for your understanding.

 

Motto:
“…Omyl: Nie mi budeme exportovať kresťanstco do mimozemských civilizácií (ako to povedal Gabriel Funes – šéf vatikánské observatória),
…ale oni – t.j. vyspelé mimozemské civilizácie exportovali (mimo iné) na planétu ZEM vysoko vyspelú morálku a filozófiu (napríklad júdaizmus-kresťanstvo-islám,atd.) pomocou mimozemských missionárov, ktorý navštevovali vyvolených obyvateľov zeme (Abrahám, Izák,Jákob, Mozes, Mohamed, atd., – a dokonca sem nasadily svojho druha (z najvyšších sfér), v ľudskej podobe – Ježíša nazaretského.”

Motto:
“… Wrong: We won’t export Christianity to extraterrestrial civilizations (as Gabriel Funes, head of the Vatican Observatory said),
… but they – i. advanced extraterrestrial civilizations have exported (among other things) highly advanced morality and philosophy (such as Judaism-Christianity-Islam, etc.) to the earth, using extraterrestrial missionaries visiting the elected inhabitants of the earth (Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Muhammad, etc., – and even put here their mate (from the highest realms), in human form – Jesus of Nazareth. ”

——————-E/1
“(beszéd)…istenem…megkötözve hozzák, mintha egy bünözö lenne…”
“(v)…ki ez a kislány …nincsen keze s mégis mennyire örül az életének…
(beszéd)…engedjétek meg, hogy egy pillanatra megállhassunk itten…”
“…no …rendben van…”
“(v)…de szép vagy kislány…az úr csodállatos teremtménye…”
“(beszéd)…káromolja az urat…hiszen nincsen keze…”
“…bizony…bizony …mondom néktek…eme csodállatos teremtményben több élet boldogság van, mint tibennetek mindnyájatokban…
…nem vagy kértségbeesett kislányka?…”
“(v)…nem , mert állítólag a Jézus bácsi meg tudna menteni…”
“(beszéd)…bizony …ebben a csodállatos teremtményben több hit van , mint az összes álszent farizeusban és a sok elöljáró papban…”
“…ez isten káromlás…”
“(v)…kisleányka…a hited megmentett téged…
…erössen gondolj arra, hogy még lehet kezed…
…a benned és körülötted lévö szellemi erö megsegít…”
“(beszéd)…ez csoda… az utolsó csodája… még a halál árnyékában is segít és csodát müvel…”
“…ó ez nem csoda …a hite mentette meg…
ami oly erös volt, hogy a körülöttünk mindenütt, mindenben ott lévö szellemi eröböl megformálódott a keze…
…valaha minden emeberi lény képes lessz erre…
…ahogyan közeledni fog az angyali szinthez…”
——
“V)(beszéd)…hagyjátok…meg van szállva…”
“(beszéd)…pillanatok alatt kiüzte a démont…”
“…hogy lehet akkora ereje?…”
Jézus:
“(beszéd)…mivel nagyon magasról származom ,onnan , ahonnan eme kibukott lények is, amejek kétségbeesetten keresnek itten s sok felé másutt. gazdatestet, hogy megállítsák a továbbu süjjedésüket, de ezáltal borzlmas tettekre kényszerítik a szerencsétlen gazdatestet, aki azutá elkárhozhatik…
…bennem azonos rangú vetéjtársra lelnek, sött én még sokkal töléletesebb szintröl származom…számomra ök ojanok, mint számotokra egy parányi féreg…persze a cél az lenne, hogy valah visszakerülhessenek az “angyali” szintre…”
————–
E2
(végig beszéd…)
“…miez?…mi történt?…hol vagyunk?…”
“…elvittelekegy rövid idöcsavar tartalmáig egy egyetemse mindenségi utazásra, repülésre, hogy lásd minö hatalmas mindenségi entitás vagy, voltál s leszewl…hgoyg az elkövetkezö megpróbáltatásokatr jobban tudd elviselni…
…magába kell szívnod eme világ , bojgó minden eddigi gonoszságát, gyülöletét, haragját, hogy ez a világ megtisztúljon…s elindítván az új harmónia, egységesítési, szeretet mozgalmat, a elindúlhasson eme világ az egyre gyorsúló felemelkedés útján…
…ezt már sokszor megtetteted más s más világokban…s még meg fogod tenni…
…ha nem halnál meg ij borzalmassan s nem támadnál föl, akkor semmiféle megtisztulási fojamat nem indúlhatna el…
…nézzed mekkora eme világegytem, mednnyi sok mindednség által létrejött fejlett világokkal…
…s még ezenkívül számtalan, végtelen világegyetemmel…”
“…végtelen?…”
“…igen…mivel a végtelen szám egyben végtelen lehetöségeket rejt…bármi létrejöhet…
…vagis mindez végtelenül b?lcs és mindenhat…
…eme végteledn lehetöség tenger nélkül sohasem jöhetett volna létre az a világ, amiért te most küzdesz…”
“…s az Úr?…”
“…ö egyenlö a mindenséggel, a mindenséggel együtt teremtödik…
…maga a mindenség végtelenül vélirányos értelme…maga az értelmes , matematikában leírható törvényszerüségek egyetems rendszere…azokkal azonos , egyenlö…
s fojamatossan számtalan értelmes entitásbasn ébred önnön tudatára…
…ö volt a semmiségben is , mint a jövöböl elöre, visszatolt lehetöség, belöle vált ki a részletekre szakadás, teremtö antitézises, fénythozó elv is, valamint mindent harmóniába egyesítö egységesítési elv, aminek te vagy a hordozója…”
“…mindnyájan eljuthatnak A magasabb, úgymond angyali szintre?…”
“…mondhatnók, hogy ott már csak szellemi lények léteznek…de ez valójában hejtelen megállapítá, mert az úgymond látszólagos anyagi szint is – mint példáúl a földi emberek – valójában azonos összetételüek…
…mivel a szilárd anyag valójában végtelen ürböl álla össze, rezgö, végtelenül parányi erö csomókból, mejek kiterjedés nélküliek és anyagtalanok…a szilárdság látszatát sokféle erö mezö okozza, nélkülük minden kháoszba hullana széjjel…
…de a szellemi szinten -már ezen erö mezök kiiktatódnak, s így ezen lények már anyagon és idön kívüliek…öket már csakis a végtelen , egyetemes erkölcsi-harmónikus-szeretet erö tartja össze…
…de az itteni lények még egyelöre nincsenek ij magas erkölcsi-harmónikus-szeretet szinten…ehez föl kell fejlödniü…ami nem kizárt, hogy úgy 2-3 ezer , és 20-30 ezer év múlva be is következhet…az omega punctum-singularitas…
…látod ezen ezközök – fény tölcsér és egymás körül forgó fény-erö kerekek – azok mejek segítségével, összegörbítvén a téridöt – utazunk s utžaznak hozzátok is a világegyetemen át…mejben te leszel , s voltál, a föirányító…
…most sajnos vissza kell menned, de lehet, hogy én leszek a szellemi örök élettársad, de a földön vár a másik, ki csodálatos ikreket fog töled, néked szülni…”
————–
“Pater, dimitte illis: non enim sciunt quid fac”
“Accomplished”
“consummata”
“Éli, Éli, lamma szabaktani”

————————
D3
“…(v)félünk, el vagyunk hagyatva…
…ö már nem segíthet…végünk…
…mi lesz vélünk nélküle…”
—“(beszéd)…hová mégy Kéfás?…”
“…megyek a sír közelébe…szegény egyedül fekszik a rideg sírban…s én még el is árúltam…”
—–
Kéfás: beszéd:”…micsoda rettentö sötét…
…jaj mi ez? …tán démon?…


“(reč) … môj bože … sú viazaní, akoby boli zločincami …”
„(v) … kto toto dievča … nemá ruky a napriek tomu, aká šťastná je so svojím životom …
(hovoriť) … zastavme sa na chvíľu … “
“… no … je to v poriadku …”
„(v) … ale krásne alebo malé dievčatko … nádherné stvorenie Pána …“
“(reč) … rúhajú sa pánovi … nemá ruky …”
„… určite … určite … poviem vám … toto nádherné stvorenie má viac šťastia ako vy všetci …
… nie si zúfalá dievčatko? “
„(v) … nie, pretože strýko Ježiš má zachrániť …“
„(reč) … určite … existuje viac viery v toto úžasné stvorenie ako vo všetkých pokryteckých farizejov a v mnohých hlavných kňazov …“
“… táto prekliata vec …”
„(v) … dievčatko … tvoja viera ťa zachránila …
… starostlivo si premyslite, že stále máte ruku …
… duchovná sila vo vnútri a okolo vás pomáha … ”
„(reč) … je to zázrak … jeho posledný zázrak … aj v tieni smrti a robí zázrak …“
„… ach to niet divu … jeho viera ho zachránila …
ktorý bol taký silný, že sa vytvorila mentálna sila všetkého okolo nás …
… to môže urobiť každá ľudská bytosť …
… keď sa blíži anjelskej úrovni … ”
——
“V) (hovoriť) … nech to ísť … je zaseknuté …”
„(reč) … okamžite vyrazil démona …“
„… aké silné to môže byť?“
Ježiš:
„(reč) … pretože pochádzam z veľmi vysokého miesta, odkiaľ to títo padlí tvorovia zúfalo hľadajú, a mnoho ďalších miest.“ ..
… nájdu ma porovnávača rovnakej hodnosti a ja pochádzam z omnoho kompletnejšej úrovne … pre mňa, ohan, ako malý červ pre teba … samozrejme, cieľom by bolo dostať sa niekde späť na „anjelskú“ úroveň … “
————–
E2
(všetko prostredníctvom reči …)
“… čo? … čo sa stalo? … kde sme? …”
„… Vzal som ťa na obsah krátkeho skrutkovača na vesmírnu cestu univerzity, aby som zistil, aká veľká vesmírna entita si bol, bol si … a vydržíš skúšky a utrpenia …
… musíte absorbovať všetku zlobu, nenávisť, hnev tohto sveta, chlast, aby sa tento svet očistil … a začatím nového pohybu harmónie, zjednotenia, lásky, tento svet sa môže začať húpať cez svoj stále rastúci vzostup …
… robíte to mnohokrát v iných a iných svetoch … a urobíte to …
… ak by si strašne nezomrel a znova vstal, nemohol by si opustiť čistiaceho syna …
… pozrime sa, aký veľký je tento svet, s toľkými vyspelými svetmi, ktoré vytvorili mnohé rôzne veci …
… as nespočetnými nekonečnými vesmírmi … ”
“… to je nekonečný …”
„… áno … pretože nekonečné číslo má tiež nekonečné možnosti … môže sa stať čokoľvek …
… to je všetko nekonečne zlé a všetko …
… táto nekonečná príležitosť bez mora by nikdy nemohla byť svetom, za ktorý bojujete … “
“… a Pán? …”
„… je rovný vesmíru, stvorený s vesmírom …
… nekonečne sugestívny zmysel samotného vesmíru … univerzálny systém inteligentných, matematických zákonov … rovnaký, rovnaký …
a prebudil ho nespočetné množstvo inteligentných entít …
… bol v ničom, tak ako v budúcnosti, možnosť, ktorá bola vrátená, princíp roztržky, tvorivý protiklad, svetlo a zjednocujúci princíp jednoty, ktorého ste nositeľom …
„… môžu všetci dosiahnuť vyššiu, takzvanú anjelskú úroveň? …“
„… dalo by sa povedať, že existujú iba duchovné bytosti … ale toto je v skutočnosti implicitný záver, pretože takzvaná zdanlivá materiálna úroveň – ako pozemskí ľudia – sú v skutočnosti rovnaké zloženie …
… pretože tuhá látka je v skutočnosti tvorená nekonečnými prázdnymi, vibračnými, nekonečne malými uzlami sily, sú mlieka neobmedzené vo veľkosti a nepodstatné … vzhľad pevnosti je spôsobený rôznymi silovými poliami, bez ktorých by sa všetok chaos rozpadol …
… ale na duchovnej úrovni sú tieto silové polia už odstránené, a tak tieto bytosti už sú mimo hmoty a času … sú držané pohromade nekonečnou univerzálnou silou morálno-harmonickej lásky …
… ale stvorenia tu ešte nie sú na vysokej úrovni morálno-harmonickej lásky … musia sa vyvinúť … čo sa nesmie vylúčiť za 2 až 3 000 rokov a za 20 až 30 000 rokov. .. ako omega punctum-singularitas …
… vidíte tieto nástroje – lievik svetla a kolesá svetelnej energie, ktoré sa otáčajú okolo seba – s pomocou nich cestujú vesmírnym časom – a cestujú k vám vesmírom … budete, a vy ste boli, vedúci …
… bohužiaľ sa musíte vrátiť už teraz, ale možno som váš duchovný večný partner, ale ten druhý na Zemi čaká, až budete mať úžasné dvojčatá,

porodiť ťa … “
————–
“Pater, dimitte illis: non sciunt quid fac”
“Splnené”
“Naplnené”
“Žije, žije, Lamma zadné dvere”
————————
D3
„… (v) obávame sa, sme opustení …
… už nám nemôže pomôcť …
… budeme bez nej … “
— “(hovoriť) … kam ideš do Cefasu? …”
“… blížiť sa k hrobu … chudobní ležiaci v studenom hrobe … a dokonca som zradil …”
—–
Cephas: Reč: “… aká hrozná tma …
… wow, čo je to? … možno démon? …————-
„(v) … poslať armádu vojakov do hrobu …
(Voice)
… najmenej 56 vojakov … je to rozkaz! ”
—–
„… báli sme sa … bolo to zbytočné?“
——–
“… beda je tu znova …”
—–
„(V) … že má byť vzkriesený … kto o ij počul? …“
——
„(rozprávanie sa snaží písať na pergamene v tme, snažiť sa robiť si poznámky na pergamene) … čo to je … … veľké svetlé koliesko veľkého mesta, omnoho väčšie ako Jeruzalem … čakajúce na to, aby bolo nádherné twisted …
… a to všetko sa javí ako nebeské lieviky enormného svetla …
… pretože toto je úžasne nádherné mesto tam hore, alebo čo, samotné nebeské kráľovstvo … … kráľovstvo Ur? …
… vojaci utekajú na smrť, bojí sa smrti …
… čo to je … … anjelské telo zostupujúce v pomaly klesajúcom lúči …
… a vyniesli rabíkov, jeho telo plné rán, sotva mohol ísť, takmer nosil … takže … znova … bol nažive …
… potom vzlietnuť v rastúcom lúči …
… myslím, že omdlievam … alebo len snívam?
—————
“(hovoriť) … čo sa deje … nechali ste si hrobku?”
“… Pane … neviem, čo sa stalo, pretože vaši vojaci utekali …”
„… no toto je krásne! … Postarám sa o ne … nikomu nič nehovorím … inak to stratíš! … rozumieš (V)?“
————–
„žena, si v požehnanom stave, čakáš na dvojičky, prečo hráš?“
“… telo zmizlo … kto by bol otcom môjho nastávajúceho dieťaťa …”
„Prečo hľadáš mŕtvych, ktorí boli veľmi nažive …
… choď a povedz ostatným … “
„… ty si otrok …
… pán je nažive! … vstal z mŕtvych … …
… rabín žije! …
… otec mojich budúcich detí žije! … “”
——————
Rozprávač a zbor:
„… on bude kráľom večných kráľov …
večný kapitán multivesmíru … “
———–
——————- E / 1
“(speech) … my god … they are bound, as if they were a criminal …”
“(v) … who this girl … has no hands and yet how happy she is with her life …
(talk) … let us stop for a moment … ”
“… well … it’s ok …”
“(v) … but beautiful or little girl … the wonderful creature of the Lord …”
“(speech) … blasphemes the gentleman … he has no hands …”
“… indeed … certainly … I tell you … this wonderful creature has more happiness than you all within you …
… aren’t you a desperate little girl? ”
“(v) … no, because Uncle Jesus is supposed to save …”
“(speech) … surely … this wonderful creature has more faith than all the hypocritical Pharisees and many chief priests …”
“… this god damn thing …”
“(v) … little girl … your faith has saved you …
… think carefully that you still have a hand …
… the spiritual power within and around you helps … ”
“(speech) … it is a miracle … its last miracle … even in the shadow of death and works a miracle …”
“… oh that’s no wonder … his faith saved him …
which was so strong that the mental power of everything around us was formed …
… ever any human being can do this …
… as it approaches the angelic level … ”
——
“V) (talk) … let it go … it’s stuck …”
“(speech) … instantly knocked out the demon …”
“… how powerful can it be?”
Jesus:
“(speech) … because I come from a very high place, from where these fallen creatures desperately look for it, and many other places.” ..
… they find me a matchmaker of the same rank, and I come from a much more complete level … for me, ohan than a tiny worm for you … of course, the goal would be to get back to the “angelic” level somewhere … ”
————–
E2
(all through speech …)
“… what? … what happened? … where are we? …”
“… I took you to the contents of a short screwdriver for a university space trip, to see what a huge universe entity you were, have you been … and you can withstand the trials and tribulations …
… you have to absorb all the wickedness, hatred, anger of this world, booze, so that this world will be cleansed … and by starting a new movement of harmony, unification, love, this world can begin to swing through its ever-rising rise …
… you do this many times in other and other worlds … and you will do it …
… if you didn’t die horribly and rise again, you wouldn’t be able to leave any purification son …
… look at how big this world is, with so many advanced worlds created by many different things …
… and with countless infinite universes … ”
“…infinite?…”
“… yes … because the infinite number also has infinite possibilities … anything can happen …
… that is all infinitely wicked and all …
… this endless opportunity without the sea could never have been the world you are fighting for … ”
“… and the Lord? …”
“… he is equal to the universe, created with the universe …
… the infinitely suggestive sense of the universe itself … the universal system of intelligent, mathematical law-making … the same, equal …
and he is awakened by innumerable intelligent entity basas …
… he was in nothingness, as in the future, a possibility that had been reclaimed, the principle of rupture, of creative antithesis, of light, and of the unifying principle of unity that you are the bearer of …
“… can they all reach the higher, so-called angelic level? …”
“… it could be said that there are only spiritual beings there … but this is in fact an implicit conclusion, because the so-called apparent material level – like the earthly people – are in fact of the same composition …
… since solid matter is actually made up of an infinite void, vibrating, infinitely tiny force nodes, meies are unlimited in size and immaterial … the appearance of solidity is caused by a variety of force fields, without which all chaos would fall apart …
… but on the spiritual level, these force fields are already being eliminated, and so these beings are already out of matter and out of time … they are only held together by the infinite universal power of moral-harmonic-love …
… but the creatures here are not yet at a high level of moral-harmonic-love … they need to evolve … which is not to be ruled out in 2-3,000 years and 20-30,000 years from now. ..as omega punctum-singularitas …
… you see these tools – the funnel of light and the wheels of light-power rotating around each other – with the help of them, traveling the space-time – and traveling to you through the universe … you will be, and you were, the chief …
… unfortunately you have to go back now, but I may be your spiritual eternal partner, but on the earth the other one is waiting for you to have wonderful twins,

to give birth to you … ”
————–
“Pater, dimitte illis: non most sciunt quid fac”
“Accomplished”
“Consummated”
“Lives, lives, lamma tailgate”
————————
D3
“… (v) we are afraid, we are abandoned …
… he can’t help us anymore …
… we will be without her … ”
— “(talk) … where are you going to Cephas? …”
“… going near the grave … poor lying alone in the cold grave … and I even betrayed …”
—–
Cephas: Speech: “… what a terrible dark …
… wow what is this? … maybe a demon? …————-
“(v) … send an army of soldiers to the grave …
(speech)
… at least 56 soldiers … it’s a command! ”
—–
“… were we afraid … was everything in vain?”
——–
“… woe is here again …”
—–
“(V) … that he is supposed to be resurrected … who has ever heard of ij? …”
——
“(speaking-trying to write on a parchment in the dark, trying to make notes on a parchment) … what is it … … a large city-sized light wheel, much larger than Jerusalem … waiting for it to be magnificent twisted …
… and all these appear as heavenly funnels of enormous light …
… because this is the stunningly glorious city up there, or what, the kingdom of heaven itself … … the kingdom of Ur? …
… soldiers flee to death, scared to death …
… what is it … … a body of angels descending in a slowly lowering glare beam …
… and they brought out the rabis, his body full of wounds, he could barely go, he was almost carrying … so … again … he was alive …
… then take off in the rising beam …
… I think I’m fainting … or just dreaming?
—————
“(talk) … what’s up … did you keep the tomb?”
“… Sir … I don’t know what happened because your soldiers were fleeing …”
“… well this is beautiful! … I’ll take care of them … no word to anyone … otherwise you lose it! … do you understand (V)?”
————–
“woman, you’re in blessed state, waiting for twins, why are you playing?”
“… the body has disappeared … who would have been the father of my expectant child …”
“why are you looking for the dead who were very alive …
… go and tell the others … ”
“… you are the slave …
… the master is alive! … is risen! …
… the rabbi lives! …
… the father of my future children is alive! … “”
——————
Narrator and Choir:
“… he will be the king of the everlasting kings …
the eternal captain of the multiverse … “

Čítať menej