Jmmanuel-Jesua biblic-scifi opera melodram Part D (var)

122
Publikované 9. novembra 2019 od

Ospravednujem sa za nesprávné preklady tu – z maďarčiny, miestamy v biblickom-apokrif jazyku – do slovenčiny a do angličtiny, a to cez google translate. aaaaanedisponujem financiamy pre odborné preklady a pre asistenttného pracovníka.Ďakujem za pochopenie.
I apologize for the incorrect translations here – from Hungarian, places in biblical-apokrif language – into Slovak and English, via google translate. aaaaanan I don’t have the finance for expert translations and for the assistant. Thank you for your understanding.

 

2019.10.-11.

Motto:
“…Omyl: Nie mi budeme exportovať kresťanstco do mimozemských civilizácií (ako to povedal Gabriel Funes – šéf vatikánské observatória),
…ale oni – t.j. vyspelé mimozemské civilizácie exportovali (mimo iné) na planétu ZEM vysoko vyspelú morálku a filozófiu (napríklad júdaizmus-kresťanstvo-islám,atd.) pomocou mimozemských missionárov, ktorý navštevovali vyvolených obyvateľov zeme (Abrahám, Izák,Jákob, Mozes, Mohamed, atd., – a dokonca sem nasadily svojho druha (z najvyšších sfér), v ľudskej podobe – Ježíša nazaretského.”

Motto:
“… Wrong: We won’t export Christianity to extraterrestrial civilizations (as Gabriel Funes, head of the Vatican Observatory said),
… but they – i. advanced extraterrestrial civilizations have exported (among other things) highly advanced morality and philosophy (such as Judaism-Christianity-Islam, etc.) to the earth, using extraterrestrial missionaries visiting the elected inhabitants of the earth (Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Muhammad, etc., – and even put here their mate (from the highest realms), in human form – Jesus of Nazareth. ”

used paraphrases: J.S.bach: 2 vocal inventions No. 4 in D minor, prelude d minor, 3 vocal inventions-Synphonia in F minor

-D/1
“…azt hiszem, hogy téged nem ért meg igazándiból senki…én nagyon ,szinte kétségbeesetten próbálkozom…de allig van eredmény…”
“…úgy néz ki, hogy valóban így van…ugyanis az én nézeteim nem eme korra érvényesek…hanem sok-sok korszakara, egésszen a távoli jövöbe…oly jövöbed, amit el sem tudtok képzelni…
…nem lesz saját tulajdon, minden mindenkié lesz, mindenki mindent használhat nagyon magas erkölcsi belsö szabájok alapján…ezért nem lesz irígység, a Mózes által közvetített szabájok mindenlki számára természetesek lesznek…
…persze a közellátás oj magas fokon lesz, amit el sem tudtok képzelni…
… persze ezáltal, mindezek következményeként már az emberiség – valamint minden egyes ember – is igen nagy változáson megy keresztül, már sokkal fwejlettebb lény lesz…
…sött saját magát fokozatossan tökéletesítve eljutt az úgymond angyali szintre…már-már puszta eröböl és fényböl fog állani…
…mivel az Úr – aki egyenlö a mindenséggel – végsö terve az , hogy minden istenivé váljon… a kezdeti alfa fok végén bekövetkezzen az omega pont, ahol a mindenség teljessége istenivé vállik, minden értelmes lénnyel egyetemben, akik valaha léteztek…”
“…tehát valóban mindenki feltámad?…”
“…igen, mert minden emberi lény – ahogyan minden apróság, – letétet hagy a mindenség határán, s amiket vissza lehet hozni, s ismét valóssá tenni…”
“..s a rossz emberek… s a mai s a régimég fejletlenek…?”
“…amazok gyorsítva megtisztulnak s utólag fölfejlödnek a távoli jövö szintjére – egy tisztító átmeneti állapotban…”
“…még a rómaiak s a filiszteusok is?…”
“…azok is és még sok kegyetlen tömeg gyilkos is a távoli jövöben…immáron megtisztulva…”
“…s mikor lesz mindez?…”
“…no nem annyira távoli jövöben…ugyanis a mindenség teremtése s fejlödése körülbelöl tízszeres gyorsulásban haladt és halad s fog haladni elöre…
…s méginkább vonatkozik ez az értelmes lényekre itt s mindenütt a mindenségben…vagyis a naqgyon magas fok elérése már nincs is ojan nagyon messze…”
“…tehát vannak más világokban is hozzánk hasonló lények, az ˇUr teremtményi?…”
“…mindenféle képpen így lehet, mivel a mindenség sokkal-sokkal nagyobb attól , amit egyáltalán el tudnánk képzelni…
…ugyanis a sok-sok, számtalan, szinte végtelen mirriádnyi csillag, valójában távoli napok mellett végtelen számú világ van, amiken élhetnek növények, állatok és értelmes lények…
…vagyis teljességgel értelmetlen, hogy a teremtés fojamata oj eredményt hozna ekkora mindenségben, hogy csak itt lennének értelmes lények…ha igen, akkor itt lennének az elsök …s csakhamar követnék az itteni világot aok-sok más világok lényei…
…az egész mindsenség az omega pont felé halad, ahol minden egyesül a harmónikus sintézisben…
…ehze az egyes lényeknek el kell jutni az úgynevezett angyali szintre, amejen már mi is ott vagyunk…”
“…de ez mikor következik be…eme angyali szint, angyali átalakúlása?…”
“…ó nem sokára…hiszen az egész kialakúlás, fejlödés fojamata , föként az élet fojamata, állandóan – körülbelöl egy a tízhez, egy a héthez – gyorsúló fojamatban történik…
…a végefelé, amikor az értelmes lény már képes önnönmagát is fajleszteni – erkölcsileg is meg a saját ezközeivel is – ekkor egyre gyorsúlhatž…
…a legapróbb lények közel 4 milliárdnyi évig fejlödtek föl – itt és mindenütt, mivel korábban nem volt mégt készen az összes elem, amio az élethez szükségeltetik…
…körülbelöl 400-500 millió éve jöttek létre az elsö összetewttebb lények…
úgy 40-60 millió éve a magzatukat az anyaméhben hordozók…
…úgy 4-6 millió éve az ösmajmokból kiválló elö emberek…
…a mai értelmes lény úgy 200-300 ezer éve…
…az elsö város társadalmak , valamint Ábrahám Mózes és a te általad elindúló , szereteten alapúló új fajta erkölcs,ami inmáron úgy 8-10 ezer éve tart –
…s ami , – közben az egyre gyorsúló ezköz fejlödéssel ,
… úgy 15-20 ezer év alatt felfejlödhet egy még magasabb szintre, egy ember szereteten alapúló és elképzelhetetlen fejlett ezköztárral rendelkezö egységes emberi családdá…
…s ezek után csupán néhány ezer – vagy csak száz – év kell a pusztán szellemi eröbl álló angyali szint eléréséig, amej már részben kívül van a tér és id? korlátain…
———————-
————————-D/2
“(V…)…nem ismerem…
…sohasem hallottam róla…
…ugyan már ki is az a Jézus , sohasem hallottam ezt a nevet…
…mit tettem én Jézus,megtagadtam én öt…
…végem van elkárházom én mindörökre…
…így marad ez mindég…erre nincs bocsánat…
…mindvégig a sötét elfedi a szívem…
…önkézzel kéne véget vetnem létnek…
…számomra már nincs kegyelem…”
(Mária Magdolna:)
…nyugodj meg ó Kéfas…hiszen vérest sírs…
…megsimogatlak én…
…megszárítom könyed…mert ö biztosan megbocsájt…
…mert ö végtelenül irgalmas-
…te leszel az új mozgalomnak vezére, mindenkit szeretve…”
——-
(V…)
“…nem kell a rongyos pénzük… vegyék vissza…
…végem van… minden elveszett…ezt már nem lehet jóvá tenni…
…megkötözve véresre verik öt…
…böre cafatokban hull a földre…
…végtagját szövgek fúrják át…
…lelke rettenetessen fáj…

————
(V)”…Júdás kelj föl , megbocsájtok…”
————-+
(beszéd)…a föld1ön fekszem mint félhulla…
…téli nedves hó hull a meztelen testemre…
az éjjeli felhökböl mintha egy szem nézne rám…(hevenyészett idézet Kertész Imre)
—————–
(intermezzo
Péter – látja felülröl a nagytemplom kertjét. Kiküldik Jézust, egyedül, amig tanácskoznak róla.:
“(beszéd)…atyám…egyedül van , teljessen egyedül, mindenki nélkül…eme kertben…
…csitt, hallom, hogy magában fohászkodik…”
D/3
“(V-136)…Ó ATYáM…KéRLEK SEGíTS…E SöTéT ÓRáBAN…
(-140)…segíts meg…segíts meg…vedd el szörnü terhemet…
(149-beszéd)…ided küldtél e siralomvölgybe…
…mindent megtettem, ami tölem tellett…többre nem voltam képes…ó ne büntes engem…
(152)…eme gyarló bojgóbeli testben nem voltam képes több univeerzális eröt kifejtenem
(154)…az itteni lények jobbra érdemesek, képesek még felfejlödni…
(162)…ó csak vedd…ó csak vedd el e szörnyü terhemet…
“…mi ez a szörnyü sötét?
…mit akarsz?”
“…gyere hozzám…légy a barátom…”

(V-183)…Istenem…segíts…vedd el a terhemet…
…nem fogom kibírni…nem…
…ami vár,az elviselhetetlen, különössen oj lénynek, aki oj magasból származom…
…hiszen- eme csodállatos- angyalkák is -értem énekelnek…-értem…
…ó ez borzalom, ami vár…
(v-)
“…eme csodálatos angyalkák…én értem, én értem énekelnek…
…ti drága angyalkák ,fenn a mennyekben…
(suttogvba:) …vagy még sem?…”
(v)
“…nem fogom kibírni…nem..


“… Myslím, že vás nikto naozaj nechápe … Skúšam veľmi, takmer zúfalo … ale stále neexistuje žiadny výsledok …”
„… vyzerá to, že to naozaj je … pretože moje názory nie sú platné pre tento vek … ale pre mnohé epochy, pre vzdialenú budúcnosť … vašu budúcnosť, ktorú si nedokážete ani predstaviť …
… nebude existovať žiadny vlastný majetok, všetko bude patriť všetkým, každý bude môcť používať všetko založené na veľmi vysokých morálnych vnútorných šabľách … takže nebude existovať žiadna žiarlivosť, saboty sprostredkované Mojžišom budú pre každého prirodzené …
… samozrejme, verejné zásobovanie bude na vysokej úrovni, akú si nedokážete predstaviť …
… samozrejme, v dôsledku toho všetkého ľudstvo – a každá ľudská bytosť – prechádza obrovskou transformáciou a stáva sa oveľa vyspelejšou bytosťou …
… postupne sa zdokonalil na takzvanú anjelskú úroveň … bude pozostávať z čírej sily a svetla …
… pretože Pán sa rovná konečnému plánu vesmíru stať sa všetkým božským … na konci počiatočnej alfa fázy bude omega bod, v ktorom sa vesmír stane božským, so všetkými inteligentnými bytosťami, ktoré kedy existovali … . ”
„… naozaj sú všetci vzkriesení?“
„… áno, pretože každá ľudská bytosť – rovnako ako každá maličkosť – zanecháva vklad na okraji vesmíru, niečo, čo sa dá priviesť späť a znovu zrealizovať …“
„.. a zlí ľudia … a dnešní i starí sú nevyvinutí …?“
„… sú očistené a zrýchlené na úroveň vzdialenej budúcnosti – v čistiacom sa prechodnom stave …“
„… dokonca aj Rimania a Filištíni?“
„… oni a mnoho krutých masových vrahov v ďalekej budúcnosti … sú teraz očistení …“
“… a kedy to bude …”
“… nie v nie tak vzdialenej budúcnosti … pre vznik a vývoj vesmíru sa desaťnásobne zrýchlilo a bude sa ďalej rozvíjať …”
… a to platí ešte viac pre inteligentné bytosti tu a všade vo vesmíre … to znamená, že dosiahnutie vysokej úrovne naqgyonu už nie je príliš ojan … ”
„… takže existujú bytosti ako my v iných svetoch, bytosti Ur? …“
“… je to možné vo všetkých ohľadoch, pretože vesmír je omnoho viac, ako sme si kedy dokázali predstaviť …”
… pre mnoho, veľa, veľa, takmer nekonečné množstvo hviezd, v skutočnosti existuje nekonečné množstvo nekonečných svetov, rastlín, zvierat a inteligentných bytostí …
… to znamená, že je úplne zbytočné, že švajčiarsky tvorca by priniesol výsledky v takom obrovskom vesmíre, že by tu boli iba inteligentné bytosti … ak áno, prvý by tu bol … a čoskoro by nasledovali bytosti mnohých iných svetov. ..
… celý vesmír sa posúva smerom k omega bodu, kde sa všetko spája v harmonickú syntézu …
… takto musia jednotlivé bytosti dosiahnuť takzvanú anjelskú úroveň, kde sme už … “
“… ale kedy to … táto anjelská úroveň, anjelská premena?”
„… ach čoskoro … pretože celý vývoj, vývoj, najmä život, je v mojom rozmachu neustále – asi jedna až desať, jedna až sedem …
… ku koncu, keď je inteligentná bytosť schopná zhovievavosti – morálne a svojimi vlastnými nástrojmi – zrýchľuje …
… najmenšie stvorenia sa vyvinuli takmer 4 miliardy rokov – tu a všade, pretože nie všetky náležitosti potrebné pre život boli pripravené skôr …
… asi pred 400 – 500 miliónmi rokov boli vytvorené prvé komplexnejšie bytosti …
asi 40-60 miliónov rokov, ktoré nosia dieťa v lone …
… asi 4-6 miliónov rokov, protagonisti opíc …
… dnešná inteligentná bytosť je pred 200 – 300 tisíc rokmi …
… prvé mestské spoločnosti a Abrahám Mojžiš a nový druh morálky, ktorou prechádzate, ktorá trvá už 8-10 tisíc rokov –
… a čo, – so stále sa zrýchľujúcim vývojom média,
… asi za 15 až 20 000 rokov sa môžete vyvinúť na ešte vyššiu úroveň jednej ľudskej rodiny láskavých a nepredstaviteľných pokročilých nástrojov …
… a potom to trvá len niekoľko tisíc – alebo len sto rokov – dosiahnutie anjelskej úrovne čisto duchovnej sily, ktorá už je čiastočne mimo priestor a čas? Limity …
———————-
————————- D / 2
„(V …) … neviem …
… nikdy som o tom nepočula …
… hoci to je Ježiš, nikdy som to meno nepočula …
… čo som urobil Ježišovi, zamietol som svojich päť …
… mám koniec svojej ruiny navždy …
… takto zostane … ospravedlnenie …
… celú dobu, kým temnota pokryje moje srdce …
… Mal by som ukončiť svoju existenciu vlastnými rukami …
… už nemám zľutovanie … “
(Mary Magdalene ????
… upokoj sa, Kefa … pretože je to krvavý hrob …
… hlad mi …
… vysuším tvoju knihu … pretože mi odpustí …
… pretože je nekonečne milosrdný-
… budete vodcom nového hnutia, budete milovať všetkých … ”
——-
(V …)
„… nepotrebujú svoje roztrhané peniaze … vziať ich späť …
… hotovo …… je koniec … všetko je stratené … už to nie je možné opraviť …
… zviazané krvavým rytmom piatich …
… jeho koža padá na podlahu v útržkoch …
… končatiny sa vŕtajú cez končatiny …
… jeho duša hrozne bolí …

————
(V) „… Judáš sa zobudí, odpustíš mi …“
————- +
(hovoriť) … ležiace na zemi ako mŕtve telo …
… zimné mokré sneženie padá na moje nahé telo …
z nočných mračien, akoby sa na mňa pozeralo oko … (Impress Kertész Okamžitá citácia)
—————–
(intermezzo
Peter – zhora vidíš záhradu veľkého kostola. Počas poradenstva posielajú Ježiša samého:
„(reč) … môj otec … je sám, buď sám, bez všetkého … v tejto záhrade …
… ticho, počul som, že sa modlíš k sebe … “
D / 3
„(V-136) … O MOJA OTCA … POMÁŽTE POMOCI … TENTO TMAVÝ HODINU …
(-140) … pomôžte mi … pomôžte mi … vziať moje strašné zaťaženie …
(149 talk) … poslali ste ma do tohto údolia smrti …
… Urobil som všetko, čo mi bolo povedané … Nemohol som urobiť viac … oh, nepotrestaj ma …
(152) … V tomto neslávnom českom tele som nemohol uplatniť viac univerzálnej sily
(154) … stvorenia si tu zaslúžia právo, schopné sa vyvíjať …
(162) … oh, len si to … oh, vezmi túto hroznú záťaž …
„… čo je to strašné temno?
… čo chceš? “
“… poď ku mne … buď môj priateľ …”

(V-183) … Bože … pomôž … vezmi moju záťaž …
… nebudem vedeť o vivstáť … nie …
… čaká na neznesiteľného, ​​zvlášť oj stvorenia, ktoré pochádza z ušľachtilej výšky …
… pretože – je to úžasné – aj anjeli – spievajú pre mňa … – pre mňa …
… ach toto je hrôza čakajúca …
(V-)
“… títo úžasní anjeli … Rozumiem, spievam …”
… drahí anjeli, hore v nebi …
(šepká ???? … alebo ešte nie? … “
(V)
“… nebudem vedeť to vydržať… nie …”

“(V …) … I don’t know …
… I’ve never heard of it …
… even though who Jesus is, I’ve never heard that name …
… what I did to Jesus, I denied my five …
… I have an end to my ruin forever …
… this is how it stays … no excuse …
… all the while the dark will cover my heart …
… I should end my existence with my own hands …
… I no longer have mercy … ”
(Mary Magdalene ????
… calm down oh Kefa … because it’s a bloody grave …
… caress me …
… I’m gonna dry your book … because he’ll forgive me …
… because he is infinitely merciful-
… you will be the leader of the new movement, loving everyone … ”
——-
(V …)
“… they don’t need their ragged money … take it back …
… it’s over … everything is lost … this

t can no longer be credited …
… tied in a bloody beat of five …
… his skin falls on the floor in scraps …
… limbs are drilled through the limbs …
… his soul hurts terribly
————
(V) “… Judas wake up, you forgive me …”
————- +
(talk) … lying on the ground like a dead body …
… winter wet snow falls on my naked body …
from the night clouds, as if an eye were looking at me … (Imre Kertész, grim quote)
—————–
(intermezzo
Peter – you can see the garden of the big church from above. They send Jesus alone while they are being counseled:
“(speech) … my father … is alone, be alone, without all … in this garden …
… hush, I hear you praying to yourself … ”
D / 3
“(V-136) … O MY FATHER … PLEASE HELP … THIS DARK IN THE HOUR …
(-140) … help me … help me … take my terrible load …
(149 talk) … you sent me to this valley of death …
… I did everything I was told … I couldn’t do more … oh don’t punish me …
(152) … I was not able to exert any more universal power in this infamous Bohemian body
(154) … the creatures here are worthy of the right, able to evolve …
(162) … oh just take it … oh just take this terrible burden …
“… what is this terrible dark?
…what do you want?”
“… come to me … be my friend …”(V-183) … God … help … take my load …
… I’m not gonna stand … no …
… waiting for the unbearable, especially oj creature who comes from a noble height …
… because – it’s wonderful – angels too – they sing for me … – for me …
… oh that’s a horror waiting …
(V-)
“… these wonderful angels … I understand, I do sing …
… you dear angels, up in heaven …
(whispers  … or not yet? … ”
(V)
“… I won’t stand … no …”

 

Čítať menej