J.K.Kennedy – opera part A

102
Publikované 10. októbra 2019 od

the untreated ungar libreto:

(only here, under part A)

J.F.Kenedy.

Opera – (musical – daljáték).

(A nagy leleplezés.)

(2014 IX.5.-8(12))

 

Prologus.:

Színhej : Valahol méjen a fo´´ld alatt, valamejik – úgymond “nem is létezo´´ “, tikos bázison -( talán az 51-es ko´´rzet méjén, vagy talán a HAARPER alatt, netán az antarktis jege alatt, vagy talán az o´ceán feneka alatt, netán a hold túlso´ oldalán, – nem lehet tudni, hogy hol…stb.,stb.)

Ido´´pont: 1960 okto´bere.
Két , úgymond “u´´gyno´´kféle ” beszélget – nevezzu´´k o´´kat A és
B-nek.

A : “…félek, hogy ez a Johni fiú veszéjt fog jelenteni a számunkra, amennyiben mégiscsak ztják o´´t

B:”… ojasmi valaki, aki képes lesz valamit kiszimatolni a muí´´ko´´désu´´nkro´´l…”

A:” … a legvégso´´ esetben majd  kénytelenek leszu´´nk megoldani a problémát…”

B:”… hát igen… mivel most kezdenek megvalo´súlni az elso´´ eredmények… az igazi átto´´rések…

A :”… ha ez a Johni fiú valamit is casak megsejt, akkor képes lesz mindezt a felszínre hozni … úgyxmond (nagyon gúnyossan) “átadni z emberiség számára, mint as megválto´ megoldást”…”

B:” … pedig most kezd realizállo´dni a technolo´giai hagyatéka, az a rengeteg egyenlet és vázlat, terv…”

A:(kezd nagyokat ro´´ho´´gni)

B:”… most mit nevetsz…?”

A:”……azt,hogy  lassacskán oj technolo´giai fo´´lénnyel fogunk rendelkezni, hogy szinte bármit is megtehetu´´nk…

… tízezrek tudatát manipulálni, felho´´karcolo´kat, sziklákat a másodperc to´´redéke alatt molekulákra bontani úgy, hogy as szabadesés sebességével omlasnak o´´ssze a semmivé…csakhamar bárhol a világon úgymond “spontán” tu´´zetfakasztani…so´´tt fo´´ldrengéseket, rettenetes tro´´pusi cyklonokat okozni, so´´tt még a teret és az ido´´t is manipulálni fogjuk tudni…

…lényegében a világ uraileszu´´nk , már-már  lettu´´nk…”

B:”… de nem o´´rdo´´gi ez az egész hejzet… minden emberi erko´´lcso´´t áthágva és semmibe véve…?”

A:”…ugyan már… hiszen o´´ is a világ irányíto´jaként akarta avanzsálni o´´nmagát… pardon (gúnyossan) … az emberiség “Prométheuszává”… amej úgymond végtelen és ingyen energiát ad át az emberiségnek…megteremtvén “isten fo´´ldi kánaán kirájságát” …”

B:”… de mindezt a technolo´giát, mej a jelenlegi ofiociállist száz- százo´´tven évvel hagyja le, csakis jo´célra akarta használni, ..évszázadokkal, so´´tt évezredekkel akarta elo´´re vinni az emberiséget ..”

A :”…(gúnyossan)..igen?… hiszen a leheto´´ legelképzelhetetlenbbu´´l pusztíto´ fegyvereken dolgozott…”

B:”… de azért, hogy  – mint elrettento´´ példaként és demonstrácio´ként végleg véget vessen a háborúknak…”

A:”… hisz annak idején szinte a fél szibériát felrobbantotta.az ELF sugaraival…..tévedésbo´´l az eredeti terv heejett, mej asz arktikus o´´vezet lett volna… még szerencse, hogy az ott leketlen vidék volt…”

B:”… szerencse ? … hisz éppen as lakott teru´´let lett volna számunkra az igazi demonstrácio´

A :(ismét gúnyossan)”… no meg besugározván a millio´k, milliárdok tudatát azért, hogy holmi isten félo´´ , jámbor bárányokká tegye o´´ket…

..s .ráadásúl , felszabadítván az emberi agy teljes kapacsitását, u´´bermencseket akart kialakítani… s talán valami már ki is keru´´lt as kazai ko´´zu´´l…

… ugyan már…csak  egy o´´ru´´lt fanatikus pravoszláv volt … egy hibbant szerb…”

B:”… (szintén gúnyossan) …a “villámok ura”… a “Great Lord of science”… ahogyan Einstein nevezte el o´´tet…”

A:”…no meg hát ku´´lo´´nben is… azt lehet mondani, hogy a jelenlegi fo´´ldi teljes technolo´giai vívmányaiat, a teljes 20.század  és a 21. század elso´´ fele szinte  teljes technolo´giáját neki ko´´szo´´nheti a (nagyon gúnyossan) méjen tisztelt emberiség…

… ami most mu´´ko´´dik… annak a szinte százszázalékát neki ko´´szo´´nhetik…

…kezdve a még szinte kamaszként létrhozott  – s az addig elvileg lehetetlennek tartott – nagyteljesítményu´´ válto´áramos generátorral , fojtatván a teljes  mai áramszolgáltatás o´´sszes vívmányával, a rádio´adásos világhálozzattal, a ro´´ntgen készu´´lékkel,  a tomográffal, a magnetikus rezonanciás diagnosztikávval, a TV adáson , képernyo´´n, LCD-n, kamerás mobilhállo´zaton, faxon,hejbo´´l feslszállo´ lo´´khajtásos repu´´lo´´gépen át, a radar és anti radaron át,a hollogrammon keresztu´´l s a hollogramos film és  TV-ssugárzáson át, az integrált áramko´´ro´´n  keressztu´´l, a nagy teljesítményu´´ számíto´gépen át egésszen a nanorobot technolo´giáig, a részecske gyorsíto´ig, mindezeket o´´ vetette elo´´sszo´´r papírra , megelo´´zve mindezek gyakorlatba vitelét o´´tven-hatvan , nyolcvan évvel elo´´bbre…”

B:”… mindenesetre o´´ volt az emberi to´´rténelem magassan a legnagyobb tudományos-technikai zsenije… fojtatván Izak Newton titkos egyenleteti, vagyis az alchimisták titkos terveit…

… csak hogy az elo´´bb felsorolt listával az a baj, hogyx a legto´´bb ember még csak nem is sejtik, hogy mindezeket o´´ kezdte megvalo´sítani, to´´bbnyira csak tervek, matematikai egyenletek formájában…

… hiszen az emléke mára csaknem teljessen eltu´´nt a ko´´ztudatbo´´l…”

A:”… mint ahogyan az o´´ vázlatai, egyenletei alapján  – egyévvel a halála után – megvalo´sított a félre sikeru´´lt teleportácio´s, eltu´´ntetési filedalfiai kísérlet  is…”

B(nagyon gúnyossan ) :”… úgymond aa “természetes ” halála után egy évvel…”

A:”… ez nem baj… legfo´´ljebb senkiben sem meru´´l fo´´l a gyankvás árnyékas sem az iránt, hogy itt, ezen bázisokon mino´´ kísérletek fojnak ..”

B:(most ezúttal o´´ro´´ho´´g fo´´l)”… legfo´´ljebb a fo´´ldo´´nkívu´´liekre gyanakszanak … míg a hivatalos szervek és az o´´ro´´k szkeptikusak buzgo´n fogják mindezt cáfolni…(nagyokat nevet…nem ufo´k voltak, csak a vénuszt, vagy a marsot, vagy holmi hullo´ meteort láttak ufo´nak…ha-ha-ha…”

A :”… nagyon is jo´l jo´´n neku´´nk ez azhu´´je  ufo´s-fo´´ldo´´nkívu´´li  mese…

…ha-ha-ha…Roosweltben , vagy Keksburgban fo´´ldo´´nkívu´´liek száltak le…ha-ha-ha…”

B:”… még szerencse, hogy-  a szintén az o´´ nyomdokain járo´ –  náci kísérletek mára már teljessen eltu´´ntek,…

… s a náciknak nem zuhant le egyetlen úgymond “roosweli” gépe sem, ellentétben velu´´nk, ahol a kezdetekkor még nem tudtuk eme szerkezeteket kello´´képpen irányíétani…

… de ezt még a hibbant szerb sem tudta kello´´képpen…”

A: (ismét ro´´ho´´g):”… azaz hogy ide, hozzánk keru´´ltek át, a náci tudo´sokkal egyu´´tt…..o´´t is,s  a nácikat is s a kísérleteiket is a szo´´nyeg alá, pontossabban ide a fo´´ld alá so´´po´´rték, so´´po´´rtu´´k

…de ez a Johni fiú aggaszt engem… no de sebaj …a végso´´ esetben majd végérvenyessen megoldjuk (s sokat mondo´an rápislant B-re)…”

B:”… ha mégis csak megvállasztják, akkor bizonyára majd konfliktusba keru´´l o´´ és az o´´cse, a maffiával o´´sszefono´dott, – négy o´´t tagú CIA csoportal, mivel o´´ (nagyon gúnyossa ) igen becsu´´letes ember, s nam fog azzal to´´ro´´dni, hogy ha egyáltalán gyo´´z, akkor ezt cskis az apja maffia-CIA kapcsolatainak fogja ko´´szo´´nni…”

A:”… no meg emiatt nyílvánvalo´an konfliktusba kertu´´l majd szakszervezetekkel is , Hoffával, s természetessen az FBI -val is, Hoowerrel is…”

B:”… de leginkább a hadiipari komplesussal s a nemzetko´´zi koncernek o´´sszérdekeltségével…”

A :”… akik meg fogják akarni tartani miundenáron a jelenlegi status quo´t… azaz a harmasdik világban semmi áron nem államosítani  a stratégiai iparágakat… viszont Johni  valo´színu´´leg mindenáron a Rooswelti, Henry Wallacei hagyományt fogja akarni fojtatni, megvalo´sítván az o´´ világrendezési elképzeléseiket…”

B:”… no még csak ez kéne… teljessen felbrúlna a jelenlegi világrend… ezt nem szabad semmiáron megengedni…(du´´ho´´ng)”

A(nyugtatja):”… no ne félj egyelo´´re még csak azt sem tudjuk, hogy egyáltalán meg fogják vállasztani… meg ku´´lo´´nben is (titkos gúnyos mosojjal) van a kezeinkben megoldás…s ha minnél to´´bb ellensége lesz , akkor annál inkább azok is lépni fognak … s annál kevésbé fog ránk terelo´´dni a gyanú…”

A:”… csak hogy az elo´´bb felsorolt potenciállis ellenség csoportok nem mindég fu´´ggnek o´´ssze, nem mindég dolgoznak o´´ssze, s a széles nyílvánosság értelesebbik része rájo´´het, hogy – habár az ellenségek o´´sszecsoportja egyu´´ttvéve elegendo´´ egy ekkora hordereju´´ végso´´ megoldás kitervelésére és végre hajtására  – ku´´lo´´n, ku´´lo´´n egyenként nem jelentenek elgendo´´ indíttatást és szándékot egy ekkora erejuí´´ politikai o´´sszeesku´´vésre…?”

B:”… hát éppen ekkor lépu´´nk majd mi az eme tetre alkalmas új technolo´giával…”

A (nagyon gúnyossan):”… persze az ideállis megoldás lesz majd a magényos, o´´ru´´lt tettes…ha-ha-ha…”

 

1.Jelenet.

Egy hotel szoba – 1960 okto´bere.

Magában J.F.Kenedy.

(v37)”…Istenem… talán csak mégis csak sikeru´´lni fog..(39/3). micsoda végzet…s micsoda  csodállatos boldogság… szívszorongato´ elo´´érzet…(44)pedig már most is halálos beteg vagyok, titkolván ezt még a legjobb barátaim elo´´tt is…(50)pedig micsoda terveim vannak… (54)végre megállítani ezt a ké-ptelen , abszurd és embertelen amerikai és nemzetko´´zi  fejlo´´dési fojasmatot…(b59-nagyon gyorsan, hadarva) mej a féktelen fegyverkezésen alakúl…az abszurd polarizácio´n, mejben parányi csoport kezében van az o´´sszvilág vagyona, miko´´zben a milliárdok a nyomor szélére keru´´lnek, azt lehet mondani, hogy szinte egy globállis genocídium erejével…

(66/2 vége)Nem!…(cc.66/3) nem ez kell…(cc.67) hanem a (v68)Rooswelt álom, amejet  Henry Wallace aakart megvalo´sítani,…megvalo´sítani .. egy igazságos, szolidáris, szociállis világ, a-mejben amerika fogja játszani a vezér  szerepét… (79)Istenem!… adj még nékem még annyi ero´´t, hogy ezt meg tudjam valo´sítani a négy, vagy a nyolc évem alatt!!”

 

2.Jelenet. Színhej Minsk. Ido´´pont 1960 okto´bere. (86)

Tipikussan “oroszos” o´´szi szomorú, szu´´rkés, a szovjet rendszerre jellemzo´´ lenyomorodott gyári millio´´.

Egy gyár elo´´tt Lee H. Oswald találkozik Ellával, a szerelmével.

Oswald :(94v)”… Ella …hisz jo´l tudod, hogy mlennyire szeretlek… miért nem akarsz a feleégem lenni…?”

Ella :(97v)”… mert oj pipohúgya, nyim-nyám vagy… puha és bizonytalan… ko´´nnyen befojásolhato´…”

Oswald:(101v)”… istenem …ezt nem lehet kibírni…”

Majd elrohan.(102 ) – s marad a sivár ko´´rnyezet.

 

Intermezzo:

Valahol (111)a fo´´ld méjén…nem lehet tudni, hogy hol…

A u´´gyno´´k: “… nagyon úgy néz ki, hogy eztr a Johni fiút mégis csak meg fogják vállasztani…”

B:” … pedig most kezd realizállo´dni a technolo´giai hagyatéka, az a rengeteg egyenlet és vázlat, terv, amit hátrahagyott s a kezeink ko´´zékeru´´lt a hagyatékábo´l, valamint a titkos náci pro´bálkozásokbo´l, amik a to´´le a nácikhoz átkeru´´lt egyenletek , vázlatok alapján to´´rténtek. s most visszakeru´´ltek hozzánk…..”

A:(kezd nagyokat ro´´ho´´gni)

B:”… most mit nevetsz…?”

A:”……azt,hogy  lassacskán oj technolo´giai fo´´lénnyel fogunk rendelkezni, hogy szinte bármit is megtehetu´´nk…

… tízezrek tudatát manipulálni, felho´´karcolo´kat, sziklákat a másodperc to´´redéke alatt molekulákra bontani úgy, hogy as szabadesés sebességével omlasnak o´´ssze a semmivé…csakhamar bárhol a világon úgymond “spontán” tu´´zetfakasztani…so´´tt fo´´ldrengéseket, rettenetes tro´´pusi cyklonokat okozni, so´´tt még a teret és az ido´´t is manipulálni fogjuk tudni…

…lényegében a világ uraileszu´´nk , már-már  lettu´´nk..Istenek vagyunk…!.”

B:”… de nem o´´rdo´´gi ez az egész hejzet… minden emberi erko´´lcso´´t áthágva és semmibe véve…?”

A:”…ugyan már… hiszen o´´ is a világ irányíto´jaként akarta avanzsálni o´´nmagát… pardon (gúnyossan) … az emberiség “Prométheuszává”… amej úgymond végtelen és ingyen energiát ad át az emberiségnek…megteremtvén “isten fo´´ldi kánaán kirájságát” …”

B:”… de mindezt a technolo´giát, mej a jelenlegi ofiociállist száz- százo´´tven évvel hagyja le, csakis jo´célra akarta használni, ..évszázadokkal, so´´tt évezredekkel akarta elo´´re vinni az emberiséget ..”

A :”…(gúnyossan)..igen?…de amelett to´´kéletessebb embereket akart teremteni, úgymiond emberfo´´lo´´ttibb képességekkel, felszabadítván az agy kapacitásuk teljes mivoltát evolúcio´´s ugrást hozván létre..(nagyon gúnyossan) ho´´so´´ket, akik az emberiségért fognak harcolni… .s ráadásúl   a leheto´´ legelképzelhetetlenbbu´´l pusztíto´ fegyvereken dolgozott…”

B:”… de azért, hogy  – mint elrettento´´ példaként és demonstrácio´ként végleg véget vessen a háborúknak…”

A :(ismét gúnyossan)”… no meg besugározván a millio´k, milliárdok tudatát azért, hogy holmi isten félo´´ , jámbor bárányokká tegye o´´ket…

… ugyan már…csak  egy o´´ru´´lt fanatikus pravoszláv volt … egy hibbant szerb…”

B:”… (szintén gúnyossan) …a “villámok ura”… a “Great Lord of science”… ahogyan Einstein nevezte el o´´tet…”

A:”…no meg hát ku´´lo´´nben is… azt lehet mondani, hogy a jelenlegi fo´´ldi teljes technolo´giai vívmányaiat, a teljes 20.század  és a 21. század elso´´ fele szinte  teljes technolo´giáját neki ko´´szo´´nheti a (nagyon gúnyossan) méjen tisztelt emberiség…

… ami most mu´´ko´´dik… annak a szinte százszázalékát neki ko´´szo´´nhetik…

…kezdve a még szinte kamaszként létrhozott  – s az addig elvileg lehetetlennek tartott – nagyteljesítményu´´ válto´áramos generátorral , fojtatván a teljes  mai áramszolgáltatás o´´sszes vívmányával, a rádio´adásos ,TV,fax,mobilkamerás  világhálozzattal, a ro´´ntgen készu´´lékkel,  a tomográffal, a magnetikus rezonanciás diagnosztikávval, a hejbo´´l feslszállo´ lo´´khajtásos repu´´lo´´gépen át, a radar és anti radaron át,a hollogrammon keresztu´´l s a hollogramos film és  TV-ssugárzáson át, az integrált áramko´´ro´´n  keressztu´´l, a nagy teljesítményu´´ számíto´gépen át egésszen a papíron vfelvázolt nanorobot technolo´giáig, a részecske gyorsíto´ tervéig , mindezeket o´´ vetette elo´´sszo´´r papírra , megelo´´zve mindezek gyakorlatba vitelét o´´tven-hatvan , nyolcvan , so´´tt 100 évvel elo´´bbre…

nem ok nélku´´l nevezte o´´t Einstein ” The Great Lord of science”-nek…

…míg mások a teljes 20. század kitalállo´jának…

B:”…persze mára to´´kéletessen el lett felejtve, az o´´sszes vívmányáat másoknak tulajdonítják…illetve szo´´nyeg alá so´´po´´rve… azaz hogy ide a fo´´ld alá , hozzánk…(felnevet)..”

A:”… szinte minden vívmányát jo´val késo´´bb elorozták…ojan ez, mintha mára a Salieri lenne a nagy zeneszerzo´´ és Mozart to´´kéletessen le lenne felejtve…”

B:”… persze ez jo´… mivel senki sem fog gyanút asffelo´´l, hogy mioben sántikállzunk itten…”

A :”(nevetve)… a magmagyarázhatatlan jelenségek vagy csak haluícinácio´k, vagy a nem hivatalos ko´´zvélemény szeint fo´´ldo´´nkívuí´´liek okozzák …ha-ha-ha…”

B:”… mindenesetre o´´ volt az emberi to´´rténelem magassan a legnagyobb tudományos-technikai zsenije… fojtatván Izak Newton titkos egyenleteti, vagyis az alchimisták titkos terveit…

… csak hogy az elo´´bb felsorolt listával az a baj, hogyx a legto´´bb ember még csak nem is sejtik, hogy mindezeket o´´ kezdte megvalo´sítani, to´´bbnyira csak tervek, matematikai egyenletek formájában…

… hiszen az emléke mára csaknem teljessen eltu´´nt a ko´´ztudatbo´´l…”

A:”… mint ahogyan az o´´ vázlatai, egyenletei alapján  – egyévvel a halála után – megvalo´sított a félre sikeru´´lt teleportácio´s, eltu´´ntetési filedalfiai kísérlet  is…”

B(nagyon gúnyossan ) :”… úgymond aa “természetes ” halála után egy évvel…”

A:”… ez nem baj… legfo´´ljebb senkiben sem meru´´l fo´´l a gyankvás árnyékas sem az iránt, hogy itt, ezen bázisokon mino´´ kísérletek fojnak ..”

B:(most ezúttal o´´ro´´ho´´g fo´´l)”… legfo´´ljebb a fo´´ldo´´nkívu´´liekre gyanakszanak … míg a hivatalos szervek és az o´´ro´´k szkeptikusak buzgo´n fogják mindezt cáfolni…(nagyokat nevet…nem ufo´k voltak, csak a vénuszt, vagy a marsot, vagy holmi hullo´ meteort láttak ufo´nak…ha-ha-ha…”

A :”… nagyon is jo´l jo´´n neku´´nk ez azhu´´je  ufo´s-fo´´ldo´´nkívu´´li  mese…

…ha-ha-ha…Roosweltben , vagy Keksburgban fo´´ldo´´nkívu´´liek száltak le…ha-ha-ha…”

B:”… még szerencse, hogy-  a szintén az o´´ nyomdokain járo´ –  náci kísérletek mára már teljessen eltu´´ntek,…

… s a náciknak nem zuhant le egyetlen úgymond “roosweli” gépe sem, ellentétben velu´´nk, ahol a kezdetekkor még nem tudtuk eme szerkezeteket kello´´képpen irányíétani…

… de ezt még a hibbant szerb sem tudta kello´´képpen…”

A: (ismét ro´´ho´´g):”… azaz hogy ide, hozzánk keru´´ltek át, a náci tudo´sokkal egyu´´tt…..o´´t is,s  a nácikat is s a kísérleteiket is a szo´´nyeg alá, pontossabban ide a fo´´ld alá so´´po´´rték, so´´po´´rtu´´k… a harang projektum… a Foo Fighter, valamint a Sro´´der-stranc féle kísérletek…”

B :…de valami a szerbeken át, a Títo´ékon át a szovjtekhez is keru´´lhetett…?ô

A :… talán az ELF fegyver tervei…?

…de ez a Johni fiú aggaszt engem… no de sebaj …a végso´´ esetben majd végérvenyessen megoldjuk (s sokat mondo´an rápislant B-re)…”

B:”… ha mégis csak megvállasztják, akkor bizonyára majd konfliktusba keru´´l o´´ és az o´´cse, a maffiával o´´sszefono´dott, – négy o´´t tagú CIA csoportal, mivel o´´ (nagyon gúnyossa ) igen becsu´´letes ember, s nam fog azzal to´´ro´´dni, hogy ha egyáltalán gyo´´z, akkor ezt cskis az apja maffia-CIA kapcsolatainak fogja ko´´szo´´nni…”

A:”… no meg emiatt nyílvánvalo´an konfliktusba kertu´´l majd szakszervezetekkel is , Hoffával, s természetessen az FBI -val is, Hoowerrel is…”

B:”… de leginkább a hadiipari komplesussal s a nemzetko´´zi koncernek o´´sszérdekeltségével…”

A :”… akik meg fogják akarni tartani miundenáron a jelenlegi status quo´t… azaz a harmasdik világban semmi áron nem államosítani  a stratégiai iparágakat… viszont Johni  valo´színu´´leg mindenáron a Rooswelti, Henry Wallacei hagyományt fogja akarni fojtatni, megvalo´sítván az o´´ világrendezési elképzeléseiket…”

B:”… no még csak ez kéne… teljessen felbrúlna a jelenlegi világrend… ezt nem szabad semmiáron megengedni…(du´´ho´´ng)”

A(nyugtatja):”… no ne félj egyelo´´re még csak azt sem tudjuk, hogy egyáltalán meg fogják vállasztani… meg ku´´lo´´nben is (titkos gúnyos mosojjal) van a kezeinkben megoldás…s ha minnél to´´bb ellensége lesz , akkor annál inkább azok is lépni fognak … s annál kevésbé fog ránk terelo´´dni a gyanú…”

A:”… csak hogy az elo´´bb felsorolt potenciállis ellenség csoportok nem mindég fu´´ggnek o´´ssze, nem mindég dolgoznak o´´ssze, s a széles nyílvánosság értelesebbik része rájo´´het, hogy – habár az ellenségek o´´sszecsoportja egyu´´ttvéve elegendo´´ egy ekkora hordereju´´ végso´´ megoldás kitervelésére és végre hajtására  – ku´´lo´´n, ku´´lo´´n egyenként nem jelentenek elgendo´´ indíttatást és szándékot egy ekkora erejuí´´ politikai o´´sszeesku´´vésre…?”

B:”… hát éppen ekkor lépu´´nk majd mi az eme tetre alkalmas új technolo´giával…”

A (nagyon gúnyossan):”…azaz  az ideállis megoldás az  lesz majd , hogy ha a az elko´´veto´´ egy magényos, o´´ru´´lt …ha-ha-ha…”

B”:… no persze kell hopzzá egy ideállis alany… valaki, aki pipogya , nyim-nyám,…”

A :”… s akinek a tudata ko´´nnyebben kezelheto´´…”

B:”…no de o´´t… nem kellett volna eltenni láb alo´l…

A” : … ugyan már… hiszen amúgy is már sújos, to´´bbszo´´ro´´s agyvérzéses veszéj állapotában élt… s ráadásúl egyxik cigarettát szívta a másik után… s as fokozo´do´ bénulása miatt egyre inkább mozgás képtelenné vált volna…

… hiszen amúgy is meghalt volna néhány ho´nap alatt…”

B:”…  hisz épeen ez az…”

A :”… hisz éppen ez az !… azalatt a néhány ho´napalatt képes lett volna kiszimatolni azt, hogy mi keru´´lt át ide hozzánk a 43 januíár 9-én éjjel a Walsdorf-Asto´riábo´´l , illetve a titkos náci csoportokto´l, velu´´k egyu´´tt a mi kezdo´´do´´ titkos laborato´riumunkba…

… s képes lett volna mindezt nyílvánosságra hozni… ku´´lo´´no´´ssen az idio´ta  “komunista” Henry Wallace buzgo´ támogatása által  átadni az emberiségnek az ingyen, szabad végtelen energiát… (nagyon gúnyossan )… az emberiség felemelkedésének okán…”

B :”… ez szornyu´´ lett volna… o´´sszeomlott volna az egész globállis ipar, u´´zlet, az olejra épített energia termelés…”

A :”… hát éppen ez az… muszáj volt megtennem … hiszen csak az amúgy is várhato´ sújos, to´´bbszo´´ro´´s agyvérzés érte o´´tt 45 április 12.-én …”

 

—————————

 

Minsk. Egy utca. (149)

Oswald találkozik Ellával.

“Kérlek Ella … ne hagyj el engem… hisz jo´l tudod, hogy mennyire szeretlek…”

Ella:”… már to´´bbszo´´r mondtam, hogy végeztu´ňńk…”

Oswald megragadja Ella kezét.

Ella :” (159v)engedj el azonnal… ku´´lo´´nben renkdo´´rt hívol… tudod jo´l, hogy itten mij szigorúak…”

Oswald kétségbeesetten :”O´h Ella , Ella…”

Majd elrohan.

 

 

 

3.Jelenet. 1960 november.

Látni (175)messziro´´l, hogy a megvállasztott, de még be nem iktatott Kenedyt hatalmas to´´meg u´´dvo´´zli és uí´´nepli.

Kenedy elo´´bb egy emelvényro´´l jo´´n le és kezet ráz a lentlévo´´ekkel, majd egy lassan halado´ limuzínban  u´´lve, sorba kezett ráz a mellettu´´k állo´akkal.

 

Majd(cc.200)egy hotel szobát látni, bejo´´n egyedu´´l Kenedy.

J.F.Kenedy:”…(205v) Istenem …hát mégis csak megvállasztottak… micsoda szívszorongato´ félelem és gyo´´nyo´´r…s micsoda szo´´rnyu´´ felelo´´ség…mint egy iszonyú bálvány… egycsapásra a világot tarto´- A-tla-sz lettem…Istenem segíts engem …!”

Bejo´´n Jackie (218)- John hozzá rohan :

“…O´h Jackie… Mennyire szeretlek…!”

S forro´n áto´´leli, majd leteperi a sszo´´nyegre és vadúl ko´´zo´´su´´lni kezde vele.

Egyszerre csak (257)a szerelem csúcsúpontján- félig o´´nkívu´´letben –  kiáltozni kezd :!

“… O´h…gyo´´ztem… jobb… igazságossabb világot teremtek…mindenki számára…!”

Majd a Kenedy feltápászkodik, kábultan a szerelmi mámorto´l, gyo´´ngéden megsimogatja Jackiet :

(Kezdo´´dik a duo´:-281)

Kenedy :

O´h édes Jackie , te vagy , te vagy mindenem,

Mindenek fo´´lo´´tt édes, édes kislány,

Mindenek felett csodás és bizsergeto´´,

Szerelem-e mindez , csodás o´´ru´´let?…

Valo´ság-e kábulat és részegség?

E´des kislány, tu´´ndér, drága hitvesem.

 

Jackie:(293v)

O´h Johni, Johni , te rosz , te rosz kisfiú,

Gyakran vagy hu´´tlen, s mégis, s mégis hu´´en,

E´n mindent megbocsájtok néked kisfiú,

Mert a végzet má- megjelo´´lt téged,…

O´h a tested sorvad, meddig maradsz mellettem?

O´h te drága szép és beteg kisfiú.

 

 

 

 

 

Ekkor (305)bejo´´ňn néhány ko´´zeli barát.

Az egyiku´´k:

“Gratulálunk elno´´k úr… micsoda utat járt be…

… engedje meg, hogyx emlékeztessu´´k a nagy ho´´stettére a háború alatt, amikor egy kis , reménytelen hejzetbe keru´´lt , katonai alakulatot mentett meg, úgyszo´lván szinte a puszta kezeivel…”

Egy másik:” ez sajnos nem lett ro´´gzítve…de van itt egy érdekes , nem rég megtalált , dokumentum film, az Omaha Beach bevételéro´´l… engedje meg , hogy levetítsuí´´k o´´nnek, elno´´k úr…van ott egy ku´´lo´´no´´ssen ho´´sies katona…”

Elkezdik vetíteni a filmet, látni aa reménytelen (310)partraszállási kísérletek fojamastos kudsrcait , de ekkor (315)feltu´´nik egy katona, aki háatalmas ugrásokkal ko´´zelíti meg a domboldalt, majd sszikláro´l sziklára ugrálva a náci bunkerhez érkezik, behatol s szinte puszta kezeivel szét o´´ldo´´si a nácikat, majd(319) gépfegyvert ragadván  lo´´ni kezdi a to´´bbi náci bunkereket… s ekkor a to´´bbi asngol-asmerikai katona felbuzdulván, o´´rjo´´ngve, lelkesedve veti magát bele a harcba .

Kenedy :”… nos ez nagyon ku´´lo´´no´´s… szinte érthetetlen…”

Ekkor (333)bekopognak, majd bejo´´n egy kislány csoport

Az egyiku´´k beszélni kezd :

“…hm …elno´´k úr… mi  nagyobbára amerikai gyerekek vagyunk, to´´bbnyire szegény családokbo´l,… s mi is, no meg sok gaermek itt amerikában, de az egész vi,lágon… fo´´leg a szgényx országokban… úgy gondoljuk, hogy o´´n egy új reménységet adhatna, so´´tt fog is adni, az egész világnak,… egy igazságossabb, szo.lidárissabb világ reményével kecsegtet itt amerikában s az egész világon…

… mi sokan sok százezren, gyermekek, házro´l házra járva as szegényebb családokat, megpro´báltuk meggyo´´zni a szu´´leiket, hoigy menjenek el szavazni s hogy o´´nre szavazzanak…

…mert o´´n reményt adhat a szenvedo´´, szegény világnak , s a aleheto´´ legszebb ajándék , amit az ember adhat a felebarátjának , a remény… a remény, mint a legszebb ajándék…

… s most , hogy ez sikeru´´lt… o´´sszehívtunk az egész világbo´´l – fo´´leg a szégény országokbo´l sok- sok gyermeket, akikl u´´dvo´´zo´´lni szeretnék o´´nt …

…o´´nt , aki felemelkedést  adhat  a világnak, hogy ezentúl már nem fognak éhenhalni az ezidáig éhezo´´ gyermekek…

…az egyik Kaliforniai stadionban lesz a nagy o´´sszejo´´vetel, ahová szeretettel meghívjuk o´´nt…

… reméljuí´´k , hogy eljo´´n…”

Kenedy ko´´nnyekig meg van hatva, megsimogatja a kislányokat, majd :

“… természetessen, hogy eljo´´vo´´k…majd értesítsetek…”

Hejszín: egy nagy kaliforniai stadion. (371)

Rengeteg gyermek, fehérek is, de ku´´lo´´nféle egyébb színu´´ek .

Megérkezik a Kenedy, nagy u´´ňdvo´´zlés, majd feláll egy nkagylétszámú gyermekko´rus, s degy gyermekzenekar s(377) éneklelni, játszani kezdenek.

(A dal szo´´vege:)

Te vagy az elno´´ku´´nk, mej mego´v minket,

Benned mi bízunk, kedves Johni,

Légy a mi apukánk, légy a mi bácsink,

A világ gyermeki, egy családban.

 

(A továbbiakban az egyes stro´fák ismétlik az egyes-egyes elo´´bbi sorokat.)

(401-to´´l , az E dúrto´l:)

 

Szu´´ntesd a háborút, most itt és mindenu´´tt,

Fegyverek immár játékbabák,

Minden kisgyermeknek elegendo´´,

jo´ és finom falat világunkban.

 

 

Kenedy B

4.Jelenet. Egy (0)úgymond “maffio´zus” bár. Sokan vannak ott,- hátúl a bárho´´lgyek táncolnak, elo´´bb a vendégek, s mindnyájan énekelnek.

Hátul a sarokban egy asztalnál maga Sam Giancana is ott u´´l s mindent figyel a szeme sarkábo´l, mindezt elleplezvén látszo´lag o´´nfeledt társalgásával.         Ekkor belép John, ko´´ru´´lnéz.

Sam Giancan a szeme sarkábo´l int egy igen sexis, csinos no´´nek.

Az megérti és elkezd (13)Kenedyre csábossan mosojogni.

Kenedy észreveszi, nem képes magának ellenállani s o´´nkénytelenu´´l odamegy a ho´´lgyho´´z.

A ho´´lgy csábossan reámosojog :

“U´´dvo´´zlo´´m …Judith vagyok…”

Knedy : ” …én is u´´dvo´´zlo´´m… én pedig John… John Kenedy vagyok… az egyesu´´lt államok elno´´ke…”

Judith: “…tudom… s mijen jo´képu´´ elno´´k úr maga…”

Majd felkel s odasimúl Johnhoz, ide-oda do´´rgo´´lo´´dzve.

“O´h mij forro´ maga elno´´k úr… s mij kemény odalenn…a kiso´´rdo´´g bizony nagyon is ágoskodik…”

Kenedy egyre jobban felizgúl.

Judith:”…akarst velem egy kicsit játszadozni…?”

S a John kezét fogva húzza egy fu´´ggo´´ny mo´´gé, (33)amej mo´´go´´tt egy kis térégben egy kis fotel van.

Kenedy ráveti magát, de ekkor Judith lerántja magáro´l , leteperi a fotelre, feláll, felhúzza a szoknyáját , úgy hogy a melle is kint van s amej alatt nincsen bugyi, lehúzza Kenedy nadrágját  s reálovagol Johnra.

Mindezt a szeme sarkábo´l figyeli San Giancana s magában mosojogva suttogja :

“…no lám-lám besétált a kis madár a kelepcébe…”

S a háttérben o´´nfeledten táncolnak és énekelnek as bárho´´lgyek meg a vendégek.

 

 

5./ Jelenet.1961.Hoower irodája.(48) Telefonál, s egyben beszélget néhány ágensével.

:”…igen veszéjes ez a Kenedy… egyfelo´´l a már-már szinte komunista elvei… másfelo´´l a féktelen sexuállis kicsapongásai… ko´´nnyen egy komunista u´´gyno´´kno´´ kelepcéjébe eshet…!”

A másik u´´gyno´´k :”… Kenedy…mint komunista… hisz ez képtelenség… ero´´ssen katolikus, vallásos ír család gyermeke, s amellett ero´´ssen konzervatív gondolkodású, mondhano´k ,hogy szélso´´séges antikomunista…”

Hoower: “… de ero´´ssen, mondhatno´k szélso´´ségessen ,szociállis érzéku´´, éppen a vallásosága révén,…Vallace és Roozwelt nyomdokaiba akar lépni… ero´´ssen háború ellenes, fegyverkezés ellenes…s hogy ezeket megvalo´sítsa, képes még a szovjetekkel is megegyezni…”

A másik u´´gyno´´k:”… no ez nagy baj lenne… mert akkor vége az amerikai felendu´´lo´´, világelso´´ gazdasságnak… hiszen az egész gazdasságunk a fegyveripar ko´´ré épu´´l…”

Hoower:”… ráadásúl szélso´´ségessen antirasszista…ezeknek a piszkos niggereknek teljes egyenjogúságot akar kiharcilni… no meg minden egyébb so´´predék színes bo´´ru´´nek is,  araboknak, a cigányoknak, meg egyébb so´´predék bevándorlo´ gyu´´levész , bandának..

… a déli szenátorok már mot rettegnek to´´le…végu´´l még ujjabb dél-észak háború fog miatta kito´´rni?.”

… no meg a betegbiztosítás… mindenkinek  alap jogon járo´ ingyenes beteg biztosítást akar kiharcolni… ingyeenes iskolákat, fo´´iskolákat a niggereknek, araboknak, cigányoknak…hát mi ez, ha nem igazi bolsevizmus ?”

 

6.Jelenet. A fehér ház. (70)

Pamela Turnure titkárno´´ kis irodája.

Magában ír valamit és dúdolgat egy dalocskát.

Ekkor belép Kenedy.

“…akartam valmit megiratni magácskával…”

Ekkor Pamela felál s odamegy Kenedyhe, miko´´zben – a fiatalos, szinte kamaszos ku´´lso´´ ellenére – rafináltan mozgatja a lábait és a fenekét. Szemmelláthato´lag nem tudatos csábításro´l van szo´, hanem ez a természetes, fiatalos, naív bája.

De ez mindenestre rendkívu´´l felizgatja Kenedyt.

Ekkor do´´bbenten nézi a csinos kis titkárno´´t, amej egy polchoz megy s így hátúlro´l mégjobban látni a riszállo´ popsikáját a szu´´k szoknyában.

“… micsoda csinos kis ho´´lgy maga…”

Pamella :”…oh elno´´k úr… nagyon hízeleg nekem… ko´´szo´´no´´m…

…de hát miért jo´´tt is ide…?”

Kenedy :” …ez most nem fontos… fontos az… (s odamegy -cc88-90-Pamela fo´´lé álva , hátulro´l és simogatni kezdi a nyakát , vállait, fejét , haját, miko´´zben egyre kanosabb az arca.)”

Pamela :”… az ég szerelmére… mit csinál elno´´k úr…?”

Kenedy :”…(lihegve, felizgúlva)… tudod Pamela… mert úgy…hívnak… látom a ruhádon… ha nekem nincsen minden nap sexem, akkor belefájdúl a fejem…”

S moho´n benyúl Pamela szoknyája alá, felhúzván azt(cc105-106) s masszírozni kezdi Pamelát a lábai ko´´zo´´tt… Az szintén lihegni kezd:

“… el-no´´k…úr… az Is-ten…sze-rel-mé-re…”

Majd John leteperi Pamelát a szo´´nyegre. lehúzza a saját nadrágját s vadúl kezd ko´´zo´´su´´lni vele.

“Pam-le…Pa-me-la… mi-cso-da…gyo´´-nyo´´r…!”

Pamela:”…jaj…jaj… el-no´´k… úr…!”

 

7.Jelenet. Moskva.

1961 áprilisa.  (116)A gyo´´gyszer fo´´iskola aulája.

Bejo´´n Oswald , s vele szemben jo´´n mosojogva Marína.

Oswald: “Marína …mennyire szerelmes vagyok beléd… ojan vagy mint egy kislány …csodállatos vagy…”

S cso´kolgatni kezdi marínát.

Marína:”… Lee …mijen heves vagy …s mij gyo´´ngéd…ô

Oswald :”… Marína … légy a feleségem…”

Marína :”…hisz még allig ismerju´´k egymást…”

Oswald:”… nem baj… szerelmes vagyok beléd , mint egy kis fiú… kisfiú a kislányba… hisz oj kislányos arcocskád van…”

Marína .”… no nem baj …a kisfiú feleésgu´´l veszi a kislányt… (oda do´´rgo´´lo´´dzik  Oswald legérzékenyb tešstrészeihez) s pajzánkodni fog vele , mint a kisfiú szokott a kislánnyal az ágy alatt, vagy a padláson…”

 

8.Jelenet.

A KGB ko´´zponti irodája. (142)

Az egyik fo´´no´´k:” … mi ez… ki ez az Oswald tulajdonképpeen… s mit akar…?”

A másik:”… amerikai u´´gyno´´k… a mi u´´gyno´´ku´´nk akarna lenni ?…

… s egyáltalán komunista – e ?”

Az elo´´bbi :”… szerintem túl pipogya ahoz, hogy akár komunista, vagy pláne  “u´´gyno´´k” lehessen… tulajdonképpen egy jelentéktelen kis senki…

… persze lehetséges , hogy éppen emiatt valakik esetleg felhasználhatják o´´t kuí´´lo´´nféle tettek végrehajtására…”

 

9.Jelenet. 1961. Wasington. A fehér ház egy irodája.

A(172) fiatal Mimi Alford kis irodája.

Bejo´´n Kenedy :

“…mijen foglálkozásban dolgozik itten?”

Mimi:” …jo´ fogalmazási szaktanácsado´i sztázistka vagyok – elno´´k úr.”

Kenedy:

“Titkárno´´… segítsen valaminek a megfogalmazásában …de az ovállis szobában jobban, nyugodtabban fogunk tudni dolgozni… jo´´jjo´´n velem…”

A fojoso´n menve.

Mimi : ” … nagyon megtisztel engem elno´´k úr…”

Kenedy:” kérem ne szo´´llítson engem elno´´k úrnak… nyugodtan mondja, hogy Johni…”

Mimi : “…o´h miket nem mond elno´´k úr…”

Kenedy rászo´l :”…Johni …értette?”

Mimi :”…igen elno´´k úr…bocsánat … Johni…”

Mgeérkeznek az ovállis irodába.

Bemennek s Kenedy becsukja belu´´lro´´l az ajto´t .

“Mit csinál elno´´k úr… oh ismét bocsánat… mit csinálsz Johni?…”

Kenedy:”…nem szeretném, ha zavarnának minket…”

S odamegy (cc196)Mimihez s elo´´bb az arcát, majd a testét kezdi simogatni.

“Mit csinál… mit csinálsz Johnio?”

Kenedy “… tudod… azt hiszem hogy mindketto´´nknek kell egy kis szo´rakozás… kikapcsolo´dás…”

Majd felemeli Mimit s odaviszi a fo´´ irodai asztalhoz, ráu´´lteti, széthúzza a lábát s vadúl kezdi masszírozni  Mimi lábai ko´´zo´´tt.

Mimi nyo´´kdécselve:”…ph-oh… Jo-hni… ez kép-te-len-ség… mit csi-ná-lunk… s ráa-dá súl… az el-no´´-ki … aszta- lon….”

Kenedy lehúzza a saját nadrágját, s vadúl kezdi ko´´zo´´su´´lni Mimit.

Ekkor látni kint, hogy a kulcsjukon át mindezt figyeli két CIA u´´gyno´´k, miko´´zben kéjessen , hajánúl mosojognak. .

 

 

9.Jelenet. A Kenedy apa házában. (207)

Az apa a tolo´székében u´´l.

Berohan John :(229b)

“Apám mit tettél… hiszen ez to´´rvénytelen és erko´´lcstelen, anti keresztény…?!?”

Az apa(235b) :”… fiam… ha nincsen ez, akkor soha a bu´´do´´s életben nem lehettél volna elno´´k… kellettek ezek a Frank Sinatra maffia kapcsolatok, valamint az evvel o´´sszefono´dott CIA kapcsolat…”

A fiatal Kenedy o´´rjo´´ngve rohangál fel és alá, mint egy feldu´´ho´´do´´tt vadállat a ketrecben, magatehetetlenu´´l.

John(259v) :”… O´h Istenem!… mibe keveredtem….hogy tegyem jo´vá…?!?”

Fo´´l s alá rohangál, o´´klével magatehetetlenu´´l a a kerti asztalt csapkodja.

Egyre nagyobb ko´´ro´´´ket ír le, majd elrohan.

 

  1. Jelenet.

Otthon (297)a Bobi  Kenedy házban. Egyu´´tt a család, délután.

John félre hívja Bobit.

“Kell valamit tennu´´nk… ez nem maradhat így … még hogy maffia és a vele o´´sszefono´dott CIA csoport…!”

Bobi:”… én is ammondo´ vagyok… minimum azt a cc. 5 – 6 tagú CIA-maffia csoportot kelll felszámolnunk…”

John:” … de mi lesz Sam Giancanával…?”

Bobi:”… mivel nehi éz lesz ellene bizonyítékokat szerezni, legjoobb, ha számu´´zzu´´k, … meszzire…mondjuk délamerikába…”

John :”… én is ammondo´ vagyok…

…persze Giancan segíthetne  a Fidel eltávolításában…”

 

 

11.Jelenet. egy utca. (311)

Sam Gincana sétál. Egyszerre csak ott terem rengeteg rendo´´r auto´, ko´´ruí´´l veszik Giancanát, miko´´zben az egyik fo´´tiszt olvassa(b329) :

“Sam Giancan… az egyesu´´lt államokbo´l ki vagy toloncolva…délamerikába…meg sem álsz odáig…”

S betuszkolják az egyik rendo´´r auto´ba.

Giankana u´´vo´´lto´´zik(337patet.énb) :”… na ezért meglakolsz te ír kutya… el taposlak , mint egy férget… (hirtelen patétikussan kezd gesztikulálni,  mint egy verista operában, amúgy “olaszossan”,  v-q.”olasz verizmus”)elo´´bb a fejét , majd a farkát  vágom le az ír kutyának…!”

 

11/B jelenet:

Washington (351)- riási to´´meg, az emelvényen Martin Luther KPing beszél.

(A fehér házi irodájában hallgatja J.F.Kenedy, – egyre nagyobb elismerés és lelkesedéssel az arcán.)

Martin Luther King: (Eleinte komor, de lelkes arcal, s kissé ének beszédessen, szinte énekelve)

“…(353)Nem lehetu´´nk elégedettek, hogy a rendo´´r brutalitás nap, mint nap elnyom minket…

…hogy a minket sujto´ egyenlo´´tlenség lépten nyomon jelen van…

…van egy álmom, hogy egykoron egy asztalnál fogunk u´´lni a fehér édes testvéreinkkel egyu´´tt..

…va-n e-gy á-lmom, hogy egykoron a kis fekete bo´´ru´´ kisfiúk ,kéz a kézben egyu´´tt fognak táncolni a fehér kislányokkal…

…(cc378)van egy álmom , hogy a teremto´´ dicso´´sége egy napon megjelenik , s minden egyenlo´´tlenséget elsimít…

(miko´´zben a ato´´meg el kezd énekelni egy o´´si afrikai éneket , latin és angol szavakkala egyu´´tt

:”Jumbaba, uba-tuba, jumbaba uba-tuba freedom for african, freedom for americans…

:”Jumbaba, uba-tuba, jumbaba uba-tuba , libera Africa, libera Africa”)

 

…s hogy minden hegyro´´l, dombro´l a szabadság hymnusa zengjen…

… s hogy ha ez megto´´rténik, s végre hagyjuk, hogy minden falubo´l, hegyro´´l , állambo´l a szabadság szava zengjen…

… felgyorsítjuk a nap eljo´´vetelét, amikor végre fehérek és feketék ,  zsido´k és pogányok, katolikusak és protestánsok képesek lesznek egymás kezeiket megfogni és elénekelni a régi néger spirituálét, hogy “szabadság”…”…(cc.394)

 

 

12.Jelenet. Az ovállis iroda. (Ken.C-0)

Kenedy beszélgat Bobival.

:”Mit tegyek… nem gyo´´zhet le engemet ez a rasszista délipolitikus..?”

Bobi:”…nem szabad engedned…”

Kennedy: “(cc.9-10b)…Nem! Hiszen minden ember egyenlo´´, s a mi csodállatos országunk talán elo´´sszo´´r deklarálta az eme alapveto´´ emeberi jogokat… (23-elgondolkodva fel és alá járkálva) …(36b)Ezért lett oj nagy Amerika … Ezért áldja Isten Amerikát… (49-ismét fel-alá járkálva gondolkodik) …(57b)..Minden fekete bo´´ru´´nek ugyanojan jogokat kell biztosítani mint ami nekem jut …

 

 

13.Jelenet.

Az u´´rko´´zpont.

Kenedy(65) az emelvényro´´l beszél:

“… még ebben az évtizedben feljuttatunk u´´rhajo´sokat a hodra , úgy , hogy egészségessens biztonságossan vissza tudjanak jo´´nni a fo´´dra…”

O´riási taps vihar.

“…s késo´´bb mg ho´dítjuk a naprendszeru´´nket, so´´tt (95)késo´´bb eljutunk egésszen a csillgokig…az (98)ember ku´´ldetése az, hogy a világu´´rnek részesévé válljon…”

O´riási tapsorkán, u´´dvrivalgás – s ekkor észrevesz egy , ako´´zeli kisebb tribuí´´no´´n állo´ , hosszú barna kabátos, nyurga férfit, aki nagyon elismero´´en és barátságossan mosojog Kenedyre s kezében egy vászonkendo´´t lo´bál, lelkesedve, mejen mintha Nikola Tesla portjéja lenne láthato´.

Keenedy odasúgja a mellette állo´ elno´´kvédo´´ u´´gyno´´kho´´z :

“Ki ez az ember…?”

Az egyik elno´´k védo´´ u´´gyno´´k :”… nem tudom…még soha sem láttam…”

Ekkor Kennedy oda hívja a hosszú barna kabátos, mosojgo´s  férfit s megkérdezi :

“…Elnézést, de ki o´´n…”

A titokzatos férfi : “A´— ..ez most nem fontos, a fontos az , hogy Elno´´k úr haladjon az o´´nmaga által kijelo´´lt úton s minnél elo´´bb alkalmazza a warp technolo´giát..Ezzel eljut a csillagokig….”

Kennedy : “…mi az a warp technolo´gia…?”

A férfi:”A´´— , hiszen már az o´testamentumban is le van írva, s ku´´lo´´nben is már az o´´no´´k csodállatos hazájuk alatti titkos fo´´ldalatti laborato´´riumokban dolgoznak már rajta , egy genállis tudo´s hátra hagyott egyenletei alapján..s sok minden egyébb technolo´gáján.is .. vagy tán nem látta a titkos felvételt az Omaha Beachro´´l?…”

Majd (111)mintha eltávozni akarna, majd mégegyszer odasúgja az elno´´knek::

“Lehet, hogy nem is lesz már szu´´kség az apollo projektumra…”

Kennedy:”…no…de…”

Oda szo´´llna, de addigra az idegennek már hu´´lt heje.

 

 

12.Jelenet.(118)Wasington – a fehér ház egyik terme.

Kenedy beszél s egy ben telefonáll:

“… nem ezt nem engedhetju´´k meg … neki igen is be kell iratjoznia az egyetemre.. kuí´´lo´´nben az egész demokráciánkat és a Jefferson emberjogi kiáltványt egyenessen elégethetnénk…majd este fellépek a TV-ben …”

 

——————————

 

Aznap délután otthon a Bobiék családi kertjében.(130)

Kenedy megyarázza az egész családnak:

“… muszáj elo´´re lépnu´´nk az amerikai, de az egész világ emberjogainak az elo´´bbre vitelében…

…fojtatni kell a Rooswelti és a Vallacei hagyományt, hogy …(s gyo´´ngéden ránéz a két család gyermekeire )… hogy ezek már egy igazságossabb, emberjo´létibb, szociállisabb és békés, háború mentes világban élhessenek. ”

Egyszerre(142) csak John észreveszi, hogy hátúl , a fák alatt, áll a délelo´´tt látott, hosszú barna kabátos, nyurga férfi és barátságossan int neki, mosojogva, hogy jo´´jjo´´n hozzá.

Kenedy hátra megy a fák alá .

Kenedy megkérdi:”… Ki maga és mit akar… egyáltalán hogy jutott be ide…?”

A férfi:”… ez most nem lényeges… a fontos az, hogy ne lépjen vissza elno´´k úr… valo´sítsa meg a nagy álmát… egy globállis o´´sszfo´´ldi demokráciát, ahol mindenki emberhez mélto´an , teljes szociállis jogokkat élvez…

… azt a kevés idejét ami még hátra van- hisz halálos beteg, bármennyire is titkolja a világ elo´´tt …”

Kenedy ko´´zb kiállt :”hiát ezt meg honnan tudja…?”

Aa férfi fojtatja :”… ez most nem lényeges… tehiát valo´sítsa meg a nagy álmát… s ne hagyja magát senki és semmi által eltántorítani az egyetlen hejes útto´l… valo´sítsa meg Wallace nagy álmát…

…ja …és nézzen utána, hogy az egyik CIA tag mit rejteget… meg lesz nagyon lepo´´dve…””

Majd gyorsan eltávozik hátra. Kenedy utána rohan, de sehol sem találja, (199)miko´´zben fura zúgást hall.

visszamegy.

Bobi:”…ki volt ez?”

John:”…nem tudom… ott volt a mai beszédem alatt is… de nagyon biztatott…megero´´sített a szándékaimban…”

 

———————

 

Aznap este (248), Kenedy TV beszéde ko´´zben :

…hogy miért rendeltem ki egy teljes katonai alakulatot egetlen ember védelmére?… mert minden embernek egyenlo´´ joga az , hogy beiratkozhasson bármejik egyetemu´´nkre…

… hogy miért egy ember miatt ekkora felhajtás… mert ha egy emberto´´l elvesszuí´´k az alapveto´´ embert megilleto´´  jogaiat, akkor ezzel bármejiju´´nkto´´l is elvehetik … ma csak egy néger diák lezs az áldozat, holnkap egy nkagyobb csoport s holnasp után már akár egy egész nemzet… mint amint ankácik cselekedtek…

… ha megtagadjouk etto´´l a diákto´l a jogait… akkor ojanok leszu´´nk, mint néémet nácik voltak…

“… s nem engedhetju´´k meg azt, hogy bármijen más fajta, más színu´´ ember meg legyen alázva mások által…mert minden amerikai embernek és az egész emberiség minden tagjának joga van az egyenlo´´ emberhez mélto´ életre… senki sem alázhatja meg felebarátját…

 

…nem lehet megengedni, hogy egy szu´´k, gazdag réteg ténykedése ko´´vetkeztében az ember millio´k, milliárdok rétege egyre inkább elnyomorodjon, mint egy genocídiumban…

…mindenkinek (261)alapveto´´ joga az emberhez mélto´ élet, az alapveto´´ szociállis jogai, a tissztességes, ingyenes alapveto´´  egészségu´´gyi ellátás… nem csak itt amerikában, de az egész világon… s ebben asmerikának példaado´ állammá  , ko´´zo´´sséggé kell vállania…

…Ezért oj nagy Amerika…Isten áldja Amerikát …

… a világban tarto´s békének és általános szociállis jo´létnek kell eluralkodnia…

…Isten áldja amerikát és az egész emberiséget…!”

 

——————————————

Egy bár Dallasban. (C2-0)

A hajszínen Schon, Pery s néhány maffia tag, mejek ko´´zu´´l egy egyetemben titkos CIA tag is.

Hallgatjáka Kenedy TV beszédét.

Schon:”… no,hogy  ez a Kenedy miket nem mond … ezt nem lehet megengedni… hová fog ez fejlo´´dni…”

Perry :” …mindenféleképpen meg kell állítani…”

 

————————–

Egy(cc.33-to´l) – a hivatalos CIA-to´l fu´´ggetlen, tljessen titkos, úgymond  nem is létezo´´ u´´gyno´´k ko´´zpont.

Szintén szo´´ll a TV beszéd.

Az egyik fo´´vezeto´´:”… ez a Kenedy még forro´ pillanatokat fog néku´´nk okozni… valamit muszáj lesz tenni…”

A másik u´´gyno´´k :”…meg fog kelleni állítani… s fo´´ként semmiféleképpen nem engedhetju´´k meg az újra vállasztását…”

Az elo´´bbi:”… de hát egyre nagyobb a népszeruí´´sége… s eme beszéd után az egekbe fog szo´´kni … so´´tt az egész világon… hisz a harmadik volág so´´predéke benne fogja látni a megválto´t… még a szovjeteknek is szimpatikuís lessz…”

A másik:”… no még csak az kéne , hogy lepaktáljon a szovjetekkel… no majd megállítjuk…”

Az elo´´bbi:”… csak az a baj , hogy azok , akik el akarják távolítani… a maffia… a CIA… az FBI… a hadiipari és nemzetko´´zi koncernek , a szakszervezetek nincsenek egységbe fono´dva, a sok szándék szétszo´ro´dik, s így nem elég egységes , koordinált s ero´´s az úgymond a megrendelés a végrehajto´k számára, példáúl a számunkra…”

 

—————————–

Valahol (cc.57-to´´l)méjen a fo´´ld alatt, vagy egy álcázott u´´rko´´zpontban, vagy a hold túlso´oldala alatt , vagy a tenger méjén, az anatarktis , vagy HAARPER alatt egy bázison.

A ésB u´´gyno´´k a TV beszédet hallgatják.

A:”… no …szépen nézu´´nk ki… a legrosszabb balsejtelmeink kezdenek igazolo´dni…”

B:” …egyelo´´re ro´luínk semmi sejtelme sincsen… s ott fo´´nt nekik gondokat fog okozni, akkor majd o´´k tesznek valamit a megállítására…”

A:”… de nem fogják tudni aa tervet eléggé elegánsan, úgymond a magányos gyilkos koncepdio´jával véghez vinni…ehez kell a mi agybesugárzo´ etechnolo´giánk… no meg ku´´lo´´nben is ott, kint nem eléggé koordináltak az ellenségei…”

B:”…A probléma az, hogy még nincsen meg a magfelelo´´ alany az úgynevezett  “magányos gyilkos” szerephez…

A:ô… talán ez a Lee Oswald fiú lehetne, de o´´t egyelo´´re a Ruby a Castro elleni “magényos gyilkos” szerepre készítgeti…”

B:”Azazz nem is készítgeti, csak számol vele, mint az egyik leheto´´séggel…”

A:”… de ugyanakkor a Shon-Pery féle ko´´r is esetenként számol vele, mint amojan pipogya végrehajto´ bábuval…”

 

13B/ (Ken.D=E-0)Kenedyx veszekszik egy szupertitkos CIA ágensel:

Kennedy :”…hogy micsoda galádság… az emeberiség ellen… azonnal takarodjon ki !”

A Cia u´´gyno´´k (gúnyossan) :”… jo´-jo´, te merész elno´´k… csak hogy aztán nehogy az életedbe keru´´ljo´´n…”

Kennedy .:”… ku´´lo´´nben is amúgy is halálos beteg vagyok, de ezt ti bizonyátra már rég tuídjátok…Kifelé!!!- Takarodjon!!!”

Egyedu´´l marad:

“Még hogy micsoda … hisz ez képtelenség… és senki sem tud ro´la… ez a zseniállis szerb… s immár 20 éve titkolják…persze meg kell gondolnom …nem lehet egyszeriben “ajto´stúl a házba rontani”… majd jo´l átgondolom…

 

13C/Kenedy (5-6)) du´´ho´´sen elrohan, kijátsza az o´´ro´´ket , majd(8) egyszeriben az utcán találja magát egyedu´´l, kábultan sétál, majd a Schon-pery féle válalkozás Wasingtoni lokál ko´´zelébe érkezik. Bentro´´l ki hallatszik a zene.                    Betántorog, bent éppen tango´t játszik a zenekar.

Vadúl tango´t táncolo´ félmeztelen lányok. Bejo´´nj Kennedy – szemmelláthato´an még mindég mérgessen az aznap to´´rténtek miatt.

Az énekesno´´ énekel :!

 

Pod do tanca krásny mačo v prudkom objatí,

Nech sa naše duše vôkol, vôkol rozlrútia,

Podrž moje telo, podrž oh ti krásny chlap,

Stisni môj driek, dychni na mna horúci Tvoj bozk.

 

O´h Ti nežná láska, o´h môj krásny sen,

Hladkaj, hladkaj moje nádherné telo,

Pôjdem , pôjdem s Tebou až na kraj sveta,

Tancom s Tebou, tancom s Tebou až na pekla ráj.

 

Egyszerre csak megnyugszik, kéjes mosojjal kezdi nézni a táncoslányokat, majd szo´ nélku´´l oda megy az egyikhez és fogdosni kezdi.

A zenekar egyre vadabbúl játszik(cc. 104-105-to´´l)

Látván ezt  még néhány leány, csatlakoznak, fogdosni kezdik KPenndyt, majd behúzzák az egyik fu´´ggo´´ny mo´´ggitti so´´tétebb hejségbe, s vadúl ko´´zo´´su´´lni kezdenek vele. Az o´´ro´´k nem veszik észre, hogy az elno´´kkel van dolguk és kidobják Kennedyt. (115)

Kenndy kint a so´´tét utcán félig csúszva mozog.

A kétségbeesése lassú énekbe torkollik (kezdo´´dik az ária )(127v)

“O´h mij szo´´rnyu´´ teher,

mej vállamat nyomja,

mintha minden terhet,

vállamra heejezték,

Istenem segíts, Jézusom enyhítsd,

e szo´´rnyu´´ súját az egész vi-lágnak.

(134v)

 

Minden embernek van apro´ reménysége,

s eme reménységek felém irányúlnak,

azt várják én to´´lem, reménységet hozok,

hitet és szeretet nyújtok mindenkinek.

(143v)

 

Pedig csak egy gyarlo´ és bu´´no´´s ember vagyok én,

gyenge és álhatatlan, gyengébb talán mindenkinél,

testi bu´´nbe estem én, szo´´rnyu´´ paráznaságba,

talán már nincsen ott (fo´´lnéz az ég fo´´lé) irgalom számomra.

(151)

 

Istenem irgalom… a so´´tét lelkemnek,…jaj.. talán még van remény…

 

(s keservessen kezd sírni…(155)

 

 

13D/ S mivel éppen húsvét vasárnap van. …Kennedy tántorogva (162)csoroszkál egyes egyedu´´l a hajnali , reggeli utcán kábultan.

Elmegy egy templom mellett, ahol ki van írva :” U´j keresztény gyu´´lekezet temploma.A meg nem hamisított biblia mozgalma.”

Bemyga a (cc.164-65)templomba, letérdel s forro´n kezd imádkozni :

“Istenem ! …mit tettem tegnap éjjel… bocsáss meg nékem… s mit tegyek az új informácio´val, mej rámszakasdt, mint egy iszonyú bálvány Atlasz mellére…?!?”

Ekkor (169v+rec.)elkezd egy ifjú ko´rusénekelni miko´´zben a lelkész mondja a hamisítatlan bibliai szo´´vegeket:

“(v)E´jjel, amodo´´n az U´r napja virradt,s amido´´n a sírkamrát két katona o´´rizé, az égbo´´l hatalmas hang hallatszék.

E´s megláték, amido´n a mennyek szétnyíllának s onnasn két férfi szlla alá, nagy fényességben, (eko´´zben a recitállo´ mondja a szo´´veget::)majd a sírkamrához menének.

S ekkorona nagy ko´´ magáto´´l elgo´´rdu´´lé, majd a két férfi bémene az sírba.

Kis vártatva kijo´´vének, de ezúttal már hármasban, ketten támogatván az harmadikat. A harmadik mo´´go´´t fénykereszt láthato´.

Ekkoron a két szélso´´ feje az egekbe emelkedék, míg a támogatott feje az egek fo´´lé. Ekkoron menydo´´rgo´´ hang szo´´lalá meg az mennyekbo´´l :” Alá szállottál az poklokra””

A fénykeresztbo´´l jo´´vén az válasz :”Igen”

Ekkoron mindhárman az mennyekbe emelkedének az fényes sugárban.

Látván ezt a kato´nák , félelem fogá el o´´ket s elrohanának. (Péter-apokrif szo´´vegek:  IX.35.-37.)

(rec.)Ugyanaznap reggel, mido´´n az nap már kezd felkelni, Mária Magdolna az sírhoz igyekezék, ahová három napja eltemeték az Názáreti Jézust.

Megérkezvén az sírhoz, látja, hogy az irdatlan nagy ko´´ félre van go´´rdítve.

Bémene az sírba, de az sírban nem talála az Jézus testét. Hejette ott u´´lé egy ifjú, fényes ragyogo´ ko´´nto´´sben s mondá az Máriának: :

“Az akit keresel, már nincsen itt. Eltávozott. (v-chor)Találkozni fogtok véle Galileában.”(Márk evang.)

(rec.)Mária kirohaná, majd ismét az sírhoz mené.

Ott két ifjút lát, mejek fényes ragyogo´, sugárzo´ ko´´nto´´sben levének.

Azok mondák:” Asszony , miért keresed az halottak ko´´zo´´tt azt, aki él?”

(Lukáč evang.)

(v-chor)Mária keservesen sírva fakad, (rec.)elrohaná. Ekkor meglát egy szép fiatal férfit, ki mintha fénybo´´l lenne.

Az megszo´´lalá:

“Asszony – ne csu´´gedj, az akit keresel az él – vagy tán nem ismered az írást?”

Ekkor Mária felismeré Jézust.(v-chor) Forro´n áto´´leli, zokogva – de ezúttal immáron az o´´ro´´m ko´´nyeivel.

(rec.)”O´h , hát te vagy az Taníto´  – Rabbi.”

A Názáreti gyo´´ngéden simogatvánMáriát – mondá néki:

“Mária – menj s mond el azt , amit láttál.” /Máté evang./

 

Ekkor (217) a szerény gyu´´lekezet – mej fo´´ként színes bo´´ru´´ bevándorlo´kbo´l álla o´´ssze , fo´´ként ko´´ztu´´k sok gyermekkel  – felismerik a Kennedyt, az elno´´ku´´ket. Oda rohannak , áto´´lelik Kennedyt s boldogan énekelni kezdenek:(v)

 

“Te vagy az elno´´ku´´nk ,

reményu´´nk és a hitu´´nk,

fo´´ldu´´nknek atyja vagy,

jo´tevo´´ a világban.

 

Adj néku´´nk jo´létet,

ne éhezzen senki sem,

és egyu´´tt érezzél,

minden szegény emberrel.

 

“Te vagy az elno´´ku´´nk ,

reményu´´nk és a hitu´´nk,

fo´´ldu´´nknek atyja vagy,

jo´tevo´´ a világban.

 

(a gyermekek kezdeneek énekelni:)

 

Te vagy az apukánk akit mi nagyon szeretu´´nk,

Jo´szívu´´ és elnézo´´ adakozo´ bácsikánk.

Te vagy az apukánk akit mi nagyon szeretu´´nk,

Jo´szívu´´ és elnézo´´ adakozo´ bácsikánk.                                                    Adjál néku´´nk hitet és reményt,

szeretet , világnak békét,

Te vagy az apukánk akit mi nagyon szeretu´´nk,

Jo´szívu´´ és elnézo´´ adakozo´ bácsikánk.

Te vagy az apukánk akit mi nagyon szeretu´´nk,

Jo´szívu´´ és elnézo´´ adakozo´ bácsikánk.

 

Ekkor (255)Kennedy meglepetten és tántorogva kisétál, illetve inkább elrohan, majd (258) kint el kezd keservesen sírni, ko´´nnyezni. keservesen felso´hajt :

Istenem! – Mij gyarlo´, esendo´´ lélek vagyok én… ero´´tlen …bu´´no´´s…

Istenem ! – mit tegyek…nincsen ero´´m… o´´sszeomlok…o´h adj ero´´t, – akárcsak az apostoloknak adtál – hogy el bírjam viselni eme iszonyú Atlasz bálványt…

(cc.279)mert eme súj szétzúz enegem …eme nyomás elviselhetetlen….”

Ekkor végleg o´´sszeroskad, le a fo´´ldre.

Ekkor (289)észreveszi o´´t egy arra meno´´ – arab, vagy mulat jellegu´´ – kisleány.

Megsimogatja(293) a Kennedy fejét :

“…bácsi… rosszúl van …?”

Ekkor Kennedy felocsúdik, meglátván a kisleányt :

“o´h…te talán egy angyal vagy…?”

Majd feltápászkodik (cc.307).

A kislány elo´´re rohan :

” …bácsi gyere erre… itt lakik az orvos…”

Kennedy lassan, de egyre(311) gyorsabban utána rohan.

A kislány – elo´´re fut

 

 

 

 

 

14.Jelenet.Kenedyék rezidenciýája. Steak party. (kennedy FGH)

A fák alatti kis po´diumon a néger zenekar éppen bluse zenéket játszik , egy néger énekesno´´ szo´listával egyu´´tt.

Egyszerre(28) csak bejo´´n Angie Dickinson, a volt kampány elo´´segíto´´ tag.

Kenedy odarohan hozzá :

“… hu´´ de állati jo´l nézel ki…s mij sexis vagy.. ”

Angie :”… de te is irto´ jo´képuí´´ vagy …lebarnúlva… mint egy fo´´ film stár…”

majd megfogja a kezét s hátra húzza a su´´rru´´be – annak ellenére , hogy talán ezt to´´bben is látják, lehet, hogy Jackie is, Bobi, s még to´´bben.

Bent a su´´rru´´ben vadúl kezdi fogdosni Angiet, majd leteperi a fo´´ldre a fu´´be.

Angie:”… micsoda heves vagy…”

Kenedy:”… nem …le-he-tek… más-ként… hisz ojannyira kí-ván-lak…”

————————-

Elo´´bb ki jo´´n Angie, majd késo´´bb Kenedy.(43)

“… o´h miket cselekszem… a végzetem felé rohanok… nkem bírok uralkodni magamon… mi lesz ennek a vége… s a halál jár a nyomdokaimban…”

 

15.Jelenet.(52)

Hoower irodája. Hoower és Kenedy. Veszekednek.

Kenedy(kiabálva, asztalt csapkodva):

“Nekem o´´n nem fog diktálni… én vagyok az elno´´k, maga csak egy ko´´zo´´nséges uí´´gyno´´k , semmi egyébb…”

Hoower(nagyon fenyegeto´´en, félelmetessen, halkan, sziszegve)) :”… no ezt nem kellett volna mondania… tudja egyáltalán, hogy ki vagyok én?…mekkora a befojásom… sok elno´´ko´´t túléltem már… magát is túl fogom…”

 

16.Jelenet.

A Pláza hotel (84) nagytermében játszik egy no´´i zenekar , illetve két no´´nek o´´lto´´zo´´tt játékot mímelo´´ férfivel egyu´´tt.

Az elo´´térben Marilyn Monroe vokál szo´´llo´zik.

A díszpáhojban – to´´bbed magával – Kennedy u´´l. O´´ rendelte ide ezt  – a filmbo´´l ismert – egyu´´ttest -(ko´´ztu´´k Tony Curtissal és Jack Lemonnal, no´´knek o´´lto´´zve).

Egy új dalt énekelnek a régi dal stílusában.

Kennedy egyre szenvedéjessebben haslgatja, majd (125)odamegy Masrilynhez, kézen fogja és hátra megy vele egy hotelszobába.

Miko´´zben a azenekar kint továýbb játsza a slágert, mej a szello´´zo´´ nyílásokon jo´l ide hasllatszik.

Kennedy evessen kezdi o´´lelgetni és cso´kolôgatni Marilynt.

Marilyn védekezni pro´bál.

Marilyn:”… az Isten szerelmére…hiszen megtudhatják… menjen el…”

Kenedy a szoknyája alá nyxúlkálva ,  o´´lelgetni, cso´logatni kezdi Marilyxnt mindenfelé.

Marilyn:”… John… csak akkor… ha afeleségu´´l veszel… ku´´lo´´nben menj el…”

Kenedy:”… tudod jo´l, hogy ez nem lehetséges… családom van… csodállatos gyermekeim, akiket imádok, vállás esetén Jackie biztossan elvetetné to´´lem, azonkívu´´l akkor fucs az újra vállaszásomnak… pedig o´riási terveim vannak a jo´´vo´´re amerika és az egész világ számára…”

Marilyn:”… akkor menj el… hisz nekem már mindegy …úgy is az uto´bbi ido´´ben állando´an depresszio´kban vagyok, amit csak a drogok enyhítenek átmenetileg….”

De a Kenedy mit sem to´´ro´´dve mindezekkel a kanapéra do´´nti Marilynt s a szo´ szoros értelmében durván megero´´szakolja Marilynt , aki hiába védekezik.

 

 

17.Jelenet.(Kennedy I – a file belso´´ része tévedésbo´´l to´´ro´´lve, de már megvan a wave vált. a notebookban, valamint fo´´nn van a youtubon)

1962 július eleje.

A Kenedyék rezidenciája.

Ismét steak party.

Kenedy észreveszi, hogy a fák alo´l ismét integet neki a már ismert hosszú , barna kabátos. nkyurga , kedvessen mosojgo´ férfi.

Odamegy :”… no de mégis … ki maga… s hogyan jutott be ide…?”

A(25) férfi:”… ez most lényegtelen… azért kerestem fo´´l o´´nt… mer tegy  nagyon fontos titokro´l nem tud , – illetve a minap már részben tudomást szerzett ro´la egy szupertitkos úgympnd “CIA” u´´gyno´´kto´´l –  hiába úgymond a világ leg hatalmasabb, legbefojásossabb embere… egy iszonyatos titok fo´´lo´´tt u´´l, …amej jelenleg a fo´´ld leghiatalmlasabb o´´sszeeskuí´´vésének a titka … de egyben egy gyémánt bány… egy atitkos gyémánt bánya titka fo´´lo´´tt u´´l… mej megváltást éselképeszto´´ elo´´re haladást hozhat az emlberiségnek…a minap már valam tudomást szezett e titokro´l…”

Kenedy:”… hiogy miket nem mond… s honknan tudjoa mindezeket…?”

A férfi:”… mindez most nem fontos… a fontos az , hogy ez a teljes  titok a birtokába juísson…

… s mivel titkos kamerák s egyébb megfigyelo´´ ezko´´zo´´k figyelnek minket, ezért nem mondom el, hanem lerajzoltam e papírra, hogy hogyan juthat el a titokig..

E papíron oj szavak találhato´ak, amiket le tudna a kamera olvasni a számro´l – s kérem, hopgy eme szavakat maga sem mondja ki hangossan sehol , még magában sem…

… remélem, hogy csak ojannak a gondolataiba tudnak belépni, akiro´´l már tudnak, illetve csak ojankor, amikor tudják, hogy az illeto´´ arra gondol, vagyis hogy nem képesek még mindenkit állasndo´´an monitorozni úgy , hoguy a készuí´´lék jelezze azt amikor az illeto´´ veszéjes témára gondol…”

Kenedy elképedve:!”… hiogy…mi ez… miro´´l …beszél…?… ezt nem tudom ko´´vetni…!?”

A férfi:” …ez most ismét nem fontos… csak tartsa be az utasításaimat…mert , most …A jelelegi fo´´ld legeslegfontossabb o´´sszetevo´´jének a titkát tartja a kezében…pontossabban eme titok nyitjánask ko´djait… mondhiatno´k, hogy az emeberisé to´´rténelmének legfontosabbikát…

…de egyelo´´re senkinek… de senkinek ne szo´ljon ro´la, mert akkor el tszik láb alo´l, hiiába az amerikai elnko´´k… értette… senkinek sem!!!…s semmit sem mutasson senkinek, s ne vegyen magához semmit sem másolatot sem foto´t , egyszo´val semmit , csakis a fejében tartsa meg azt amit látott, s amiro´´l tudomást szerzett…  majd én újra jelentkezem… ha már asktuállis lesz…értette?!?….”

S a kezébe nyom egy papírt

.Kenedy elképedve nézi a papírt :

“…no de … hogyan…?”

Ekkor észreveszi, hogy a férfi már nincsen ott.

Utána rohan, de sehol sincsen, s (49)valahonnan a ko´´zelro´´l fura zúgást hall.

 

——————–

 

  1. Július ko´´zepe. (56)

Kenedy az egyik fehérházi szobában, egyedu´´l:

“…hát ez elképeszto´´… micsoda?… ezek szerint két teljessen eltéro´´ tudomány létezik a jelenlegi emberiségben… egy ko´´zismert …s egy etto´´l sokkal, de sokkal fejlettebb…ez képtelenség… ezek szerint már – akár már régebben is – akár a holdon is járt az ember, vagy ne tán más bojgo´kon is…?…s micsoda leheto´´ségek az emberiség számára…mintha a megválto´ jo´´tt volna újra el a fo´´ldre…s micsoda génius volt ez a szerb… nem véltelenu´´l nevezte el o´´t Einstein a “tudományok abszolút lordjának”… s valo´ban o´´volt az emberiség újkori “Prométheusza”…”

Ekkor(76) a fejéhez kap :”…mit tettem, hiszen hangosan beszélek mlagamban, holott figyelmeztettek, hogy csak gondolatban to´´prengjek ezekro´´l….(77)talán a végzetem felé rohanok…talán ez lesz a halállos ítéletem…?…”

 

——————-

Néhány nap múlva.

Ismét egy hotelszoba.

Bent Kenedy és Marilyn.

Kenedy: “… Marilyn ne sírj, s ne csu´´ggedj…ko´´zelessen egésszen más világ fog bek´´ovetkezni… o´´riási bejelentésem lesz a világ számára, amlej ojan fontos lesz, mintha maga Jézus jo´´nne el szeméjessen e világra…”

Marilyn:”… no de hát mi az…?”

KPenedy:” … azt nem mondhatom meg… de hidd el, hiogyx etto´l egésszen más , jobb világ fog beko´´vetkezni…”

 

——————–

 

1662 július második fele.

Marilyn (99)belép a fodrászno´´jéhez.

Szemmelláthato´lag nagyon vidám, o´´nfeledt.

A fodrászno´´:

“…mi van o´´nnel … mintha a régi Marilyn lenne…mi to´´rtént, hogy hirtelen eltu´´nt a szo´´rnyu´´ , kétségbeesett depresszio´ja…?”

Marilyn a fodrászno´´ nyakába ugrik:

” …o´h tudja van egy rettento´´en fontos , befojásos barátom… nem mondhatom meg, hogy ki – s ez nemsokára világraszo´llo´ bejelentést fog ko´´zzétenni, amito´´l egyszeriben jobb világ fog beko´´vetkeni…”

 

————-

 

(2 Uto´játék az elo´´bbiekhez. 1995. a volt, mára már ido´´s fodrásznoo´készu´´lo´´dik kiadatni egy kis eldugott heji, járási kiado´cskában az emlékiratait.

Bejo´´n(117) két fuíra titkos ágens.

“Ho´´lgyem… ezt nem szabad kiadatnki… majd mi megvásároljuk o´´riási pénzel…”

A fodrászno´´:”… nem ezt nkem lehet… hisz ez csak egy rég elfelejtett pletyka gyu´´jtemény…”

——————

A két u´´gyno´´k belép a heji kis kiado´ irodájába:

“Uraml… mi megvesszu´´k igen magas áron az ido´´s ho´´lgy kéziratát…”

A kiado´ :”… már nem lehet…”

 

—————-

2003 . Két (133)ufo´s szakérto´´ nézi a már kiadott jelentéktelen ko´´nyvecskét:

“…uígyan már mi a csuída leehiet emevidéki, jelentéktelen  pletyka gyuí´´jteménybwen, hogy ojannyira le akarták állítani a kiadatását.?”

A másik:”…ide figyelj… azt hiszem, hogy találtam valmit…(s olvasni kezd(… annak idején hírességek fodrászno´´je is voltam, s volt egy nagyon híres filmcsillag kliensem, aki állando´ depresszio´´ban élt s emmiatt drogozott… de egyszer igen boldogan jo´´tt be, mondván, hogy van egy igen befojásos barátja, aki ro´´videssen oj jelento´´s világraszo´´llo´ bejelentéssel lép elo´´, ami egy sokkal jobb világot fog teremteni…

(felkiált) …hát ez az… bizonyár a a marilynro´´l van szo´, a barát meg nyílvánvalo´an a Kenedy, a nagy hír biztosan az, hogy a Roosweli, meg az egyébb ufo´s megfigyelések valo´jában igazak, s kormány tulajdonában van a 47-ben lezuhanat Roosweli u´´rhajo´´…”

Az elo´´bbi:”… ez nagyon is valo´színuí´´, s nyílvánvalo´an emiatt o´´lték meg a Kenedyt…”

A másik:”… de elég ok lett volnas eme ok egy elno´´k gyilkosságra ?… nyílvánvalo´an, vagyis talán igen…?”)

 

 

16.Jelenet.

1962 aug. 4.

A (151)titkos fo´´ld alatti bázison, az AREA51 alatt,vagy egy álcázott u´´rko´´zpontban, vagy a hold túlso´oldala alatt , vagy a tenger méjén, az anatarktis , vagy HAARPER alatt egy bázison.

Az A u´´gyno´´k:”…Bevált a félelmu´´nk… ezek szerint már tudja… s ráadásúl el mondta a hisztériás, szo´´ke ribancnak…igaz, hogy csak nagyon ko´´zvetett utalásokkal…”

B u´´gyno´´k:”… cselekednu´´nk fog kelleni, de egyelo´´re még várjunk, mert egyelo´´re úgy néz ki, hiogy csak magában tartja a hírt…

A uí´´gyno´´k:”…mindenesetre a szo´´ke ribancot el kell su´´rgo´´ssen tu´´ntetnu´´nk …ez a hisztéreiás no´´szeméj mindenkinek el fogja mondani …”

 

————-

1962 aug. 5.

Este Marilyn hállo´szobja. Vidáman mosojog.

Egyszerre csak aa fejéhez kap, szédeleg, majd a drogokhoz rohan, mejek már elvannak téve, mivelaz uto´bbi hetekben már nem drogozott,s beszed egy csomo´t, majd onjekcio´kat szúrkáll magába, majd ismét tablettákat szed,egyre -másra habzsolva a tablettákat és az injekcio´kat, míg  véguí´´l aléltan ráesik az ágyra.

 

17.Jelenet.Kenedy egy bárban. (Kennedy J – 0)

Ekkor (1.,v. 2)bejo´´nmariella Novotny ,- mivel jo´ énekes, odamegy (cc.2.,v. 8.) a zenekarhoz, kezébe veszi a mikro font  s énekelni kezd a zenekarral – majd (24)meglátja Johnt s ro´´gto´´n oda megy hozzá:

“U´´dvo´´zlo´´m elno´´k úr… azaz azo´ta egy nagy ember lettél Johni…”

Kenedy :”… te itt… hisz már to´´bb éve nem láttuk egymást…

… istnem micsoda sex partnerem voltál… valo´ságos Káma – sutra…”

Mariella :”… nem akarod ismét kipro´bállni Johni?”

S csábosan rámosojopg Kenedyre.

Kenedy:”… no…de …hát azt rebesdgetik, hogy a csechszlovák kormány, a komunista párt u´´gyno´´ke vagy..

…s hogy nem is Marielly vagy , hanem Stella Capes .

… igaz ez…?”

Marielly :”… mi ez talán zavar téged a sex partiban…Johni…?”

S rálovagol Kenedyre s masszírozni kedzi a lábaival Kenedy legérzékenyebb részeit.:

“O´h te rossz kisfiú… a kis fiú már nagyon is kezd jelentkezni… kell valamit csinálni vele , ku´´lo´´nben szétrobban…”

Kenedy :”… jaj Marielly… ezt nem …le-het… ki-bír-ni…”

Ekkor feláll, megragadná Mariellát, de valo´jában az ragadja meg Kenkedyt, s behurclja egy fo´´ggo´´ny mo´´gé, leteperi Johnit a fo´´ldre.

Ezután már csak vad cho´´rgés és nyo´´gdécselés hallatszik ki a fu´´ggo´´ny mo´´gu´´l.

 

———————

 

Hoower irodája,(48)

.           Bent néhány u´´gyno´´k , az egyiku´´k CIA tag.

Hoower :” ez már minden határon túl megy ,… amit ez a Kenedy fiú csinál…ide hozza az o´´luí´´nkbe az egész komunista u´´gyno´´klséget…”

A Cia tag:”… valamit tennu´´nk kell… s ráadásúl buzgo´n készu´´l az újravállasztására… s a popularitása az egekbe kezd emelkedni…”

 

18.Jelenet.Aznap éjjel. (70)

Kenedy berohan az ovállis irodába, bevágja az ajto´t belu´´lro´´l a megdo´´bbent, kint maradt elno´´k o´´rzo´´k  orra elo´´tt.

Du´´ho´´ng:”… ez szo´´rnyu´´… képtelen vagyo uralkodni az erotikus vágyaim fo´´lo´´tt…”

Ekkor (81)észreveszi az asztal mo´´go´´tt, ijedten kuporgo´ Pamella Turnure titkáno´´t, kedvessen, jo´ságossan rámosojogva Pamellára :

“…s te meg hogy keru´´ltél ide… mit keresel itt…”

Pamela(meglátván az elno´´k kedves arcát), elmosojog, ijedten, mint egy kislány, s még mindég  szipogva, de már mosojogva :

“… elnézést kérek elno´´k úr, de valamijen iratokért jo´´ttem, a kedves neje ku´´ldo´´tt értu´´k engedéjjel, de amikor o´´n berontott , mint a hurikán , úgy megrému´´ltem , hogy az asztal alá bújtam…”

Kenedy:”… no nem baj… semmi baj…ne sírj kislány… mellesleg irto´ csinos vagy…”

S kezdi simogatni a még mindég fo´´ldo´´n térdelo´´, kuporgo´ pamela fejecskéjétt ,haját, nyakát.

Pamela:”… mit csinál elno´´k úr…?”

Kenedy:”… azt , amit ijenkor egy ijedt kislánynak és egy du´´ho´´s elno´´knek kell tennie… azért , hogy mindjen rendbe jo´´jjo´´n…”

S letérdel pamelával szembe, majd vadúl kezdi cso´kolgatni, harapdálni az arcát nyakát… majd letépi a ruháját  s a ameztelen melleiot fogdossa.

Pamela – szemmelláthato´lag ero´´ssen megdo´´bbenve s egyben erotikuíssan felizgúlva. :

“…jaj-jaj-jaj… elno´´k úr… az is-ten… sze-re-mé-re…”

Kenedy végleg leteperi Pamelát a szo´´nyegre- s mint két vadmacska , kezd , – kezdenek egyu´´tt,  –  vele ko´´zo´´su´´lni.

 

 

 

19.Jelenet.

1963 Augusztus. (115)

Kenedy halgatja Martin Luther King ujjabb beszédjét a millio´s to´´megu´´ sokaság elo´tt a Whasingtoni négyszo´´gletes o´riás medence elo´´tt .

(Felváltva látni Martin Luther Kinget és az o´riási to´´meget, valamint a dolgozo´ szobájában u´´lo´´ Kenedyt. )

Kenedy egyre jobban belelkesedik. :

“…ezt az embert ide kell hívnom s barátságot ko´´tno´´m véle.”

——————

Az ovállis iroda egy napra rá. (141)

To´´bb fekete bo´´ru´´ emberjogi harcos és a Kenedy.

Kennedy: “Amerikának minden számára a  szabadság és emberjogok államává kell vállania, felekezet, bo´´rszín, sexuállis orientáltságra valo´  tekintet nélku´´l…

Isten áldja Amerikát és az egész emberiséget…”

Ekkor Kenedy hátra hívja egy kisseb hejiségbe Martin Luther Kinget, s suttogva kezd néki beszélni:

” … nem akarom elo´´re elkiabállni, de csakhamar oj elképzelhetetlenu´´l nagy hordereju´´ dolgok kezdenek majd to´´rténni, amejnek fojományaként meg fog valo´súlni az o´´n nagy álma amerikáro´l s az egész világro´l… egyelo´´re ennél to´´bbet nem mondhatok…”

Hirtelen (198)rádo´´bben, hogy ismét elszo´lta magát s magában mormolva mondja , szinte suttogva :

“… oh Istenem… ismét eslszo´ltam-e magam?…”

 

—————————

(Kennedy K)

A titkos fo´´ld alatti bázison, az AREA51 alatt,vagy egy álcázott u´´rko´´zpontban, vagy a hold túlso´oldala alatt , vagy a tenger méjén, az anatarktis , vagy HAARPER alatt egy bázison.

Az A u´´gyno´´k:” …no szépen nézu´´nk, mondhatom…no ez egyre veszéjesebbé kezd vállani… már ennek a rohadt niggernek is elárúlta a titkot…”

B u´´gyno´´k:”… egyelo´´re még semmit sem mondott…”

A :”…de leheetséges, hogy elo´´bb- uto´bb to´´bbet fog mondani…mindenesetre nagyon ro´´videssen valakiknek, vagy nkeku´´nk cslekedniu´´k kell…meg kell o´´t állítani… mégpedig véglegessen…”

 

 

 

  1. Jelenet.

1963 okto´ber.

A Schon bárja. (25)

Egy hátso´ szobában u´´lnek to´´bben, ko´´ztu´´k Schon, Perry s Oswald is.

Schon:”… mint látod… te L/ee gyerek… tennu´´nk kell valamitezzel a rakoncátlan Kenedyvel…

… kidolgoztunk egy tervet… de kell egy végrehajto´, aki jo´ mesterlo´´vész, s akinek az irodájas amegfelelo´´ hejen van…”

S ránéz Oswaldra.

Oswald-idegessen:”… nem…nem azt már nem …nem én..

…hisz nincs is végkép semmiféle indíto´okom… .”

Schon – eréjessen:”…de igen L/ee gyerek… hisz tudod, hopgy volt 10 éve…

mi mindent tudok ro´lad Lee fiú…vagy a bo´´rto´´nben akarsz megrohadni életed végéig?”

Oswald :”… de hiszen ez piszkos zsarolás…”

Schon:”… vedd annak, ha úgy tetszik…tudod jo´l, hogy én megteszem, ha te nem engedelmeskedsz neku´´nk…”

Oswald :”… de hiszen ti szélso´´séges antikomunisták vagytok… ezért akarjátok o´´t mego´´lni… én pedig komunista vagyok…

… s ku´´lo´´nben is nincs indíto´okom… ”

Schon:” hisz csalo´dtál a Kenedyben is… ráadásúl szélso´´ségessen Castro ellenes…vedd úgy, hogy a Castro potenciállis gyilkosát o´´lo´´d meg…

… majd fogsz kapni egy álll kubai u´´gyno´´kto´´l egy jo´ távcso´´ves puskát… azt majod a kritikus napon vidd be becsomagolva, mint valami ablak keretet… s várd az o´´sszeko´´to´´nk telefonját..

… s ne feledd, hogy kesztyu´´ben kell lo´´no´´d… értetted, s utána gyorsan to´´ro´´ld a le a fegyvert…dugd el máshová…  s fo´´leg ne rohanj el ..

… egy kissé maradj az épu´´letben…”

Oswald :”…nem … nem…ezt nem … nem tehetem meg… ezt nem fogom megtenni…”

Schon:”… de igen … meg fogod… mert ku´´lo´´nben tudod , hogy mi lesz!?!”

Oswald(magéban mormolva):”… nem … ezt nem… nem … hisz nincs is semmiféle indíto´okom…nem…nem…”

Ekkor (53) odamegy Judith, félig szinte meztelenu´´l, a leheto´´ legcsábosabb po´zban, oda do´´rgo´´lo´´dzik Oswaldhoz , mondván :

“…ugye jo´ fiú leszel szép Lee fiú… s megteszed azt, amire kérnek itten a nagy fo´´no´´ko´´k…”

Majd (57)int a to´´bbi bárho´´lgynek és mind ko´´ru´´l veszik Oswaldot, végig fogdossák o´´t a legérzékenyebb pontjain, majd behúzzák egy paraván mo´´gé.

Rávetik magukat Oswaldra, kezdik leverko´´ztetni, s mondják:!

“…ugye jo´ fiú leszel Lee fiú, ugye eangedelmes leszel…”

 

  1. Jelenet.

Egy (72)elegáns vendéglo´´. Bejo´´n Kenedy, majd hátra megy. Kisvártatva  bejo´´n Ellen Rometsch  is , s hátra megy a Kenedyhez.

Vadúl o´´lelni kezdi Kenedyt.

Kenedy:”… de hiszen azt rebesgetik, hogy a keletnémet stasi u´´gyno´´ke vagy…”

Ellen:”… …ez nem igaz… vagy ha mégis… akor vedd úgy , hogy a stasi kinevelt a legrafinált paráználkodási mo´dszerekre… íégy hát ki tudom elégíteni a féktelen, és perverz vágyaidat Johni fiú…”

Majd a testével kezd vadúl do´´rgo´´lo´´dni Kenedyhez s az egyik kezével behúzza az ajto´t.

 

—————-

 

Hoower irodája.(102)

Vele van egy CIA u´´gyno´´k és egy fegyvergyár elno´´k.

Hoower vadúl csapkodja az asztalt:

“… hiát ez már mindennek a teteje, lassan már itt lesz az egész KGB,stasi, STB az elno´´k irodájában…haladéktalanúl cselekednku´´nk kell…!”

A CIA u´´gyno´´k:!”…állíto´´lag Sam Gioancara készu´´l valamire , a maffiával o´´sszefono´dott 5 – 6 CIA taggal egyu´´tt.

 

22.Jelenet .(124)

Kenedy magában az ovállis irodában:!

“…O/´h Istenem mit tegyek … egyre o´´sszekuszáltabb ko´´ru´´lo´´ttem minden… a végzetem felé rohanok… hisz amúgy is már allig van hátra néhány év az életembo´´l…Istenem adj ero´´t nékem…

… de ezt mlég meg kell tennem fel kell szabadítanom a legnagyobb titkot…s átadni az emberiségnek…

…jaj ismét hangossan gondolkodtam… pediag itt még a falaknak is szemu´´k és fu´´lu´´k van…”

 

23.Jelenet.(160)

Egy szupertitkos CIA-to´l némileg fu´´ggetlen u´´gyno´´k ko´´zpont.

Az X u´´gyno´´k

:”… ezek a Schon, Perry -ék készu´´lnek valamire…

…de o´´k csak amato´´ro´´k… s ráadásúl ezzel a pipogya Oswaldal akarják végrehajtatni a szándékukat…”

Az Y u´´gyno´´k :”… de jo´ a pozício´ja, pont az elhalado´ díszmenet fo´´lo´´tt, s van némi mesterlo´´vész tapasztalata is…”

Az elo´´bbi u´´gyno´´k:

“…ugyan már … azzal a puskával és o´´?…

egy pipogy aslak, akárcsak az , akit készu´´l lelo´´ni…

…ku´´lo´´nben is nincs oj mesterlo´´vész, amej az elhaladás – néhány, cc. 9 – 10  másodperc ideje alatt – képes lenne újra to´´lteni és célozni…

… hiszen csak maga az  ujra to´´ltés leegalább 8 – 10 másodpercet igényel… de példáúl csak 3 célzás ujjabb 10 – 10 -10 másodpercet, még as világ legjobb mesterlo´´vészének is!…

… nem… nincsen ember, aki ezt képes végrehajtani…”

A másik uí´´gyno´´k:

“…tehát mit javasolsz…?”

Az elo´´bbi:

“… be kell állítanunk legalább 3 – 4 mesterlo´´vészt… asmejek lázszo´lag a Schon-Perry emberihez tartoznak, pontossabban a Sam Giancara által irányított, de to´´lu´´k fu´´ggetlen 5 – 6 tagú Maffia-CIA csoportosuláshoz,…de valo´jában a mi végrahajto´ink lesznek…”

A másik u´´gyno´´k:!

“…s hogyan képzeled…?”

Az elo´´bbi oda tesz egy térképet:

” látod a rasktár épu´´let másik oldalán lenkne az egyik… ha vele szemben állunk , akkor a baloldalán állo´ , jo´vasl mo´´ggo´´tte lévo´´ épu´´let tetején… illetve a to´´le jobbra állo´ , hátso´ utcasi második emeleti ablaklban…

… mind a hárman ko´´ru´´lbelo´´l abban a pozício´ban lesznek , mint az Oswald, úgy hiogy nem fogjoák naguyon zavarni az úgynevezett “magnyos, o´´ru´´lt guyilkos ” koncepcio´ját….

… de biztonság kedvéért… ha miondhárman cso´´do´´t mondanának… mivel az auto´ halad… kevés az ido´´… s nagy a távolság… arra az esetre a haladás irányáto´l jobbra léfo´´ kis zo´´ld domb tetjén lévo´´ kerítés mo´´gé is elbújik egy mesterlo´´vész, úgy, hogy egy átfúrt kis juíkon dugja majd át a fegyver cso´´vét…

A másik u´´gyno´´k :

“…nos ez kivitelezheto´´ tervnek látszik…”

Az elo´´bbi :

“…fo´´ az, hogy nke zavarjuk meg a magányos guyilkos koncepcio´t…”

 

 

(Kennedy – L)

24.Jelenet. A kenedyék rezidenciája.

Egy lugasban John és Jackie.

Jackie:

” …hisz jo´l tudod John, hogy már-máfr szinte elváltunk…”

John:

“Pedig én csak téged szeretlek… a to´´bbi csak képtelen, abszurd kaland…”

Jackie ?:

“…megbocsájtok neked Johni… mert megtuídtam… hogy ez a zavart orvosod, mej valo´jában egy zug orvos… sexuállissan izgato´ kábíto´ hatással járo´ szerekkel adagol túl téged, úgy, hogy lassan fu´´ggo´´vé válsz to´´lu´´k …

… látod ijen egy igazi szereto´´ élettárs… mindenkor s mindenben kitart melletted…”

Kenedy gyo´´ngéden áto´´leli Jackiet:

“O´h Jackie, mennyire szeretlek… mindég téged s egyre jobban csak téged…”

S elsírja magát a meghato´dotságto´l.Majd az o´´lébe borúl.

Jasckie gyo´´ngéden simogatja John fejét.:

“…nocsak…nocsak …az elno´´k úr sír , mint egy kisgyerek…”

Kennedy (b): … to´´redelmessen bevallom néked… hogy… számtalanszor megcsaltalak… mit csináljask… ijen vagyok… nem tudok uralkodni magamon… de míndvégig csakis Téged szerettelek… meg tudsz bocsájtani nékem?”…

 

Jackie (v):

 

…o´ én mebcsotájtok…hiszen úgy szeretlek…te vagy a mindenem…nélku´´led nincs semmi…csak Te adsz én nekem…életemnek hitet…értelmet a létnek… és sugárzo´  reményt…

 

Jackie:                                                 Kennedy(v):

 

Ringass el hát, gyo´´ngéden cso´kolj,                        O´ szerelmem..o´ az én hitem..

Véled az élet új reményt ad,                          bocsáss meg nékem..adj nekem reményt,

cso´´kolj Drágám, vigyélj fo´´l a menybe,     fo´´nn az Isten talán megbocsájt

ringass bele halállos mámorba,                                   mindhalálig szerelmu´´nk biztos

szerelmu´´nket az Isten segítse,                                 pont,

mindhalálig szeretetben.                                            talán még van megbocsájtá

nékem,

te vagy nékem biztonsági pont.

Kennedy(v):

 

Mij galád, bu´´no´´s, gazember vagyok én,

halál mindenu´´tt leselkedik,

O´ Istenem bocsáss meg még,

mindenfelé pusztulás és

Halál,halál, és pusztulás…

 

(repet. Jackie és Kennedy…)

 

 

 

25.Jelenet.(Kennedy M-0)

Valahol méjen a fo´´ld alatt, valamejik – úgymond “nem is létezo´´ “, tikos bázison -( talán az 51-es ko´´rzet méjén, vagy talán a HAARPER alatt, netán az antarktis jege alatt, vagy talán az o´ceán feneka alatt, netán a hold túlso´ oldalán, stb.,stb.)

A u´´gyno´´k- elégedetlenuí´´l huí´´mmo´´gve :

” sokan készu´´lo´´dnek… as Schon-Perry féle csoport… a Sam Giancan által irányított 5-  6 maffia-CIa csoport… valo´színu´´leg a titkos, quasi CIa végrehajto´ csoport is tervez valamit… to´´bb mesterlo´´vésszel…”

B uí´´gyno´´k:

” …de hát akkor mi a baj…?

A uí´´gyno´´k:

“…az hogy nem elég jo´a 3 – 4 mesterlo´´vész pozícioo´ja… az oldalso´ kerítés mo´´go´´tti pedig felborítaná a magányos gyilkos koncepcio´ját… ráadásúl túl ko´´zel van… teljessen szétlocsantaná a koponyáját, amibo´´l , s a beeso´´ szo´´g irányábo´l minden hu´´je nyomozo´ azonnal rájo´´nne, hogy o´´sszeesku´´vésro´´l van szo´..

… nem… kell a magányos elko´´veto´´ koncepcio´´ja…

… az Oswald példáúl nem lenne rossz… dehát millio´ dolog ellene szo´´ll….”

B u´´gyno´´k:

“… dehát akkor mit javasolsz…?”

Egymásra néznek jelento´´ségteljessen:

“Te is arra gondolsz… és te is?”

Mindketten:

“ez az … ez lesz az ideállis, mondhatno´k az elegáns s geniállis megoldás… a magányos gyilkos… (mindketten)… mejet aztán mego´´l egy másik magányos gyilkos…

… erre a feladatra az Oswald ideállis adeptként szolgáll…

… s senki nem fog soha semmit sejteni a valo´di igazságbo´l… hacsak nem tárjuk fo´´l , vagy nem tárro´dik fo´´l az, amin itt dolgozunk…”

B u´´gyno´´k: ô

“no de biztrossan fog mu´´ko´´dni a technolo´gia?””

A u´´gyno´´k .” Nem rég kipro´báltuk egy aerotaxin, a pilo´ta nekiirányította a gépet egy hegynek… úgy mond , mint o´´ngyilkossági mo´dozatként…”

B u´´gyno´´k.

” nem hiszem, hogyx akad-e egyáltalán valaki, aki képes rájo´´nni az igazi , méj o´´sszefuí´´ggésekre…

… igen csak zseniállisnak kéne lennie…”

A u´´gyno´´k:

” s ráadásúl a sors o´´rdo´´gi iro´´niája az, hogy az a technolo´gia fogja mego´´lni o´´tet , amejet o´´ fel akart tárni, úgymond átadni, megválto´ként , az emberiségnek…”

A B uí´´gyno´´k :

” persze kelll még némi, apro´ simítgatás…

… vigyáazni kell arra, hogy a to´´bbi mester lo´´vész ne lo´´jjo´´n…”

A u´´gyno´´k:”… arra gondolsz?”

B uí´´gyno´´k:”… igen…néhány másodpercre le kell blokkolni a to´´bbi mesterlo´´vész tudatát… úgy ghogy nke vegyék ezt észre, ne érzékeljenek semmit , vagy minnél kevesebbet…s mire felocsúdnak… addigra már az elno´´k halálossan séru´´lt lesz…”

A u´´gyno´´k:

“… hiszen a to´´bbi szervezo´´nek is az a szándéka, hogy leeheto´´leg ne térjenek el a magányos elko´´veto´´ koncepcio´játo´l…”

B u´´gyno´´k:

“…továbbá finomítani kelll még a terven példáúl azt, hogy

…  kell valami , ami miatt majd elfogják az Oswaldot… példáúl egy rendo´´rgyilkosság nagyon is jo´l jo´´nne…u´´ru´´gyként…

… s kell valaki , akinél szintén besugározván a legmegfeleo´´bb pillanatban ,mégpedig úgy, hogy  a kello´´ pillanatban Oswald ko´´zvetlen ko´´zelébe tudhasson  férko´´zni, s lea tudhassa  o´´t lo´´ni…

…valaki, aki amúgy is fo´´l lesz háborodva azáltala  imádott elno´´k meggyilkolásán……”

 

 

26.Jelenet. Kenedy egyedu´´l egy eldugott szobában. (25)

kezében egy éppen megszerzett titkos dokumentum az AREA51, valamint a HAARPER (s egyébb ) titkos bázisokon zajlo´ kutatásokro´l.:(v)

…micsoda…?…micsoda!…Hisz ez képtelenség…Diszno´ság! Galádság!…

…minden ido´´k legnagyobb o´´sszeeskuí´´vése…ráadásúl ellenem…

…hiszen ez megváltás az emberiség számára…

kutya ko´´telességem e-zt fe-lszabadítani és visszaa-dni az emberiségnek!

…hiszen o´´ ezért dolgozott , mindenét fo´´láldozva…

(nézvén a jelentéseket – fo´´lháborodva és megdo´´bbenve:)

…még az életét is!…

(hymnikusan:)

…hogy megvalo´sítsa a mindenki számára elérheto´´ ingyen és tiszta energiát,

és a szinte ingyenes termelés által nyujtott árúk to´´mkelegét, s elérheto´´ségét!

…s eme Prométheuszi tett által megvalo´súlhasson Isten fo´´ldi országa!

…beteg vagyok… heldoklom…Hoower pribékjei már készenb állnak…

…de ezt mé-g meg kell valo´sítanom!

…e csodállato-s szent ember pravoszláv Prométheuszi munkásságát átadni az

egész emberiségne–k!”

Hátúl meglapúlva, mint a “kis Osrik”, vagy mint a “Ježov”, mint egy gonosz kis gno´m, -fenyegeto´´, sziszego´´ hangon, mint egy kígyo´ – titkoban telefonál: “Azonnal, haladéktalanúl likvidállni.!”

 

  1. Jelenet. (76/2)

A rubby féle bár.

E´ppen délelo´´tt, nem játszik a zenekar, síri csend és félhomáj honol.

Rubby beszélget egy gyanús ku´´lseju´´ barátjával:

“hogy micsoda…ez képtelenség… ez galádság!!!

… ezek az én tervemet a Castro´val a Kenedy ellen akarják bevetni… s ráadásúl ezzela pipogya lehetetlen Oswaldal…”

A társa:

” ne félj …Oswald biztosan képtelen reá… habár nem tudjouk a hejszínt…”

Rubby(49b) :”… de lehet, hogy lesznek más mesterlo´´vészik is…

… s ráadásúl oj szimpatikuís elno´´k , csodállatos feleségével s gyermekeivel… ezek az elvetemu´´lt o´´ru´´ltek…”

 

 

 

27.Jelenet. Kennedy egydu´´l az egyik mellék dolgozo´ szobájában. (114)

(v):

“dosiahol som v živote vela…čo najviacej… nemôžem si sťažovať…

O´h aké nádherné, nádherné ženi…

o´h , ale moje telo upadá-…

…ale moje telo…telo… upadá… rozkladá…

O´-h …ešte ráz… o´-h ešte ráz tý-ch krá-sný-ch žie-n…

O´-h …ešte ráz… o´-h ešte ráz tý-ch krá-sný-ch žie-n…

…ale smrť už mna dávno, dávno prenasle-duje…

…strelci už pripravený…

O´h vždicky moje ťažké chriechy…

o´h moja duša rozbolená…

O´-h… tie- krá-sne- , o´h tie- krásne- dni…

…Hoover už pripravuje na mna strelcov…

O´h tie- krá-sne, o´h tie krá-sne ženy…

O´-h tie- že-ny, o´-h tie- že-ny…

…strelci sú už priprave-né…

O´-h kiež by sná-d..”

(kezében tartja a titkos bázisokbo´l szerzett – az ottan fojo´ munkáro´l szo´llo´ – jelentéseket , nézegetvén aszokat)

“…toto musím ludstvu odovzdať!!!

(už rychlo hovoriac:)

(b) “… a samozrejme v prípasde môjho znovu zvolenia musím urychlene ukončiť vietnamskú vojnu, a začať so sovietmy všeobecné ozbrojenie…”

(vzadu videť mužičíka malého vzrastu – kombinácie “malého Osrika ” s Ježovom , prvým hrôzostrašným vedúcim NKDV, – ktorý všetko sleduje , ako malý zlovestný gno´m)

A háttér besúgo´ titokban telefonál valahová suttogva:

“Azonnal likvidállni!”

 

(Kennedy M)

Színhej floridas, egy hotel – mej kissé a tengerfo´´lo´´tti sziklán hejezkedik el – terasza.

Korai éjjel, holdfény , minden kékes (kissé párás) megvilágításban úszik, – az ég a tenger so´´tét-azúros kékjében.

Jackie és Kennedy.

Kennedy: (b) …micsoda csodállatos éjjel, micsoda varázslat… pedig …érzem, hogy ko´´zeledik a vég, mindenki  ellenem …egymagam mindenki ellenében, mindenki érdekében… s Te itt … Te egy csoda vagy nékem (félre ssuttogva o´´nmagának :)… s én végtelenszer hu´´tlen Hozzád…s a ho´hérjaim immár készu´´lo´´dnek…

(Megjegy.: az egész ojan legyen, mint a Tristán 2. felvonása.)

Kennedy (v):

 

O´, Te drága Jackie – látlak-e tán még én?

Hisz elvállaszt Téged to´´lem a halál,

Szerelmem gyo´´zzo´´n halállom fo´´lo´´tt,

Síron is túl – …szerelmem gyo´´z.

 

Jackie(v):                                                        Kennedy:

 

Ne félj drága Johni… hisz szerelmem gyo´´z,            ..a mámor..a varázs…a halál..

…varázslat éjjel… tengerbe húz…                   a tenger szerlmu´´nkel a kék méjbe húz,

fo´´nn a sok csillag…szerelmu´´nk o´´re…     csodás éj..meddig tartsz még..

Gyo´´zzo´´n a mámor kék éjjele.                    O´ Istenem ne hagyj el..

csodállatos az élet..

legyo´´zo´´m a halált…

 

 

(Kennedy O)

29.Jelent.

1963 november 22.

Dallas.

Reggel. Oswaldék lakása.

Lee fo´´lkel, készu´´lo´´dik.

Felébred Marína. Odaszo´´l Leehez:

” már készu´´lsz?”

Majd fo´´lkell s oda megy Oswaldhozu, mego´´leli, majd:

” …mijen furcsa vagy ma reggel Lee… mintha valami lenne veled…”

Lee:”… ah nincsen semmi baj… csak már mennem kell…”

——————-

Az (11)auto´ban u´´lve, a barátja megkérdi:

” mit cipelsz ott hátúl?”

Lee:”…á semmiség… ablak kárpit…”

—————-

A Dallsi repu´´lo´´tér. (17)

Megérkezik a Kenedy házaspár.

végig mennek a váratlanúl ott gyu´´lekezett sokaságon, mindenkivel kezet fogván.

Majd beu´´lnek a limuzínba a guvernerrel.

O´riási u´´dv, taps, lelkesedés.

————-

A (78-79)ko´´nyvraktásr ´´letének lenti bárja.

Ott u´´l Oswald., ko´lát iszva- miko´´zben állando´an fura érzése van.

Megkérdezi :

“… nem volt eddig semmi telefonom?”

A pincérno´´:”… nem…”

Oswald: “… hát ez fura…”

S tovább issza a ko´láját.

Ekkor (83)hirtelen a fejéhez kap, majd hirtelen (85)elrohan, fo´´lrohan, magához veszi az elrejtett  fegyvert, de amellette lévo´´  leto´´rlo´´ rongyot valamint a kesztyu´´ket ott hagyja.

Egy darabig furán tántorog, mint egy zombi.

Madj ismét feljebb rohan, belép egy nagy hejségbe s kinyit egy ablakot .

Már ott halad alúl az elno´´ki limuzín.

Oswald (89-90)villám gyorsan- mint egy gyorsított filmben – elo´´rántja a fegyvert, to´´lt, s (91)még kétszer újra to´´ltve, néhány – maximum kilenc – másodperc alatt – allig célozván, csak azonnal lo´´ve –  lead három lo´´vést.

——————————————

Eko´´zben(93-94) a kerítés mo´´go´´tt lapúlo´ mesterlo´´vész  – mintha felocsúdva – látja az elhalado´ limuzínben a séru´´lt kormányzo´t s Kenedy szétloccsant agyvelejét.

Beszo´l az u´´gyno´´k speciállis kézi telefonba :

“Akcio´ lefújva. Oswaldnak sikeru´´lt.”

Ekkor fentro´´l visszaszo´lnak:

“Hogy-hogy? Miért nem ad jelt a lo´´vésekre?

A limuzín ro´´gto´´n eltu´´nik a szemláthatárbo´l a híd alatt.”

A kerítés mo´´ggo´´tti u´´gyno´´k:

“Mondtam, hogy sikeru´´lt, az elno´´k perceken belu´´l meghal , vagy már halott.Akcio´ lefújva!”

Mindez másodpercek alatt zajlik le, miko´´zben a limuzínok hirtelen féktelenuí´´l felgyorsúlnak s elszáguldanak a híd alatt.

Fentro´´l:

“Hogy-hogy? – Hiszen ez senkinek sem sikeruí´´lhetne  3 4 másodperc alatt, ez elvileg leehetetlen, hiszen ezt megbeszéltu´´k. Oswald csak egy u´´gyefogyott, nyámnyila bedobott figura, quasi “magányos gyilkos.!?”

Lentro´´l:” Nem tudom, hogy , hogyan ,  – mert nyílvánvalo´an csak o´´ lo´´tt s csak háromszor,  – de sikeru´´lt neki.

Mindkét utolso´ gojo´ sújos találat volt, a második az élettel abszolúte o´´sszeegyezhetetlen. Az agyveleeje szétloccsant az u´´lésekre. A távcso´´ves puskámmal szinte méterekre láttam pontossan.

Tehát mégegyszer : Az akcio´ lefújva.”

————————————————

 

Majd  Oswald lerohan , eldugja a fegyvert, s lerohan a lépcso´´ko´´n, mint egy akrobata, négyszeres, o´´tszo´´ro´´s ugrásokkal, majd hirtelen lelassítva, bemegy a bárba, leu´´l, s mintha szinte mélabúsan ismét iszogatni kezdené  a ko´láját.

Ziláltan, furán néz ki.

A bárno´´ megszo´lal:

“Valami baja van?”

Oswald :”…nem…tudom…nem .-..tudom… mi …to´´rtént… mintha szét menne… az agyam… mintha …besugározták… volna…mintha nem lennék… o´´nno´´n magam…”

Hirtelen rohangás , ricsaj hallatszik kintro´´l.

Leszalad két ott dolgozo´ no´´, meglátván ko´´zben az iszogato´ Oswaldot.

Majd kisvártatv va to´´bb rendo´´r s a munka vezeto´´ kintro´´l meglátják Oswaldot.

A munka vezeto´´ szo´ll:

“… oké… o´´ itt dolgozik nálunk…”

Majd a rendo´´ro´´k felrohannak.

Oswald hirtelen ismét a fejéhez kap:

“…mi ez… mi van… mi to´´rtént…?”

Ekkor kintro´´l to´´bben lefelé rohannak s ki az utcára, ahonnan mleg mások befelé rohannak kiabálva.

Kintro´´l valaki beszo´l:

“…hát nem tudják?… néhány perce lelo´´tték az elno´´ko´´t… bizonyára meghalt…!”

A bárno´´:!”… it nincsen bekapcsolva a TV.”

Ekkor Oswald  – mintha állombo´l ébredne, mintha hirtelen felocsúdna :

“Mi van?… mi to´´rtént?…”

Majd felugrik s elrohan kifelé a hátso´ bejáraton.

Haza rohan , magához vesz egy otthon elrejtett revolvert, s kirohan egy másik városrész felé.

Majd az utcán lépeget, furán, mintha egy zombi lenne.

Ekkor megáll mellette egy rendo´´rauto´.

Igazoltatni akarja.

De ekkor (113)Oswald – ismét hirtelen a fejéhez kap – s elo´´rántja a revolverét – miko´´zben nem veszi észre, hogy az utca túlso´ felén is valaki elo´´rántja a redolverét s a rendo´´r auto´ felé céloz – s minden ok nélku´´l  néhány lo´´véssel lelo´´vi a rendo´´rt.

Majd  , kezében a még szinte fu´´sto´´lgo´´ revolverrel, mintegy ámokfuto´  , ide-oda cikázva futni kezd.

Majd felkiált:

“Istenem… mi van velem… mintha egy rémállomban lennék… mintha LSD-t szedtem volna… mi ez az egész?…”

Majd berohan egy ko´´zeli moziba, a még mindég kézben tartott revolverével.

Hirtelen to´´bb rendo´´r jo´´n.

A felu´´gyelo´´ no´´  s a mozi elleno´´r elo´´re mutatnak :

“Valahol ott u´´l”

A(117) rendo´´ro´´k odarohannak, dulakodás , miko´´zben Oswald kiabáll:

” mi az… mi to´´rtént…miért ?… én nem csináltam semmit…balekként  használtak fo´´l…alkalmaztak…”

 

——————–

Két (120)nap múlva. Otthon Ruby :

“Micsoda felháboríto´ tett, …egy ij csodállatos elno´´k.. s két árva gyermek s egy csodállatos o´´zvegy… ezek a Schonék , a maffia s a CIA mit tett… ráadásúl az én eredeti o´´tletemet használták fo´´l… valami tennem kell… de mit… valakinek be kéne számolni, mégpedig Washingtonban… de kinek… Oswald nem fogja megtenni… nekem meg erre nioncsen leheto´´ségem…”

Majd(130) elmegy… sokfelé jár…ido´´nként a fejéhez kap :

“…mi ez… oj fura nyomás a fejemben… mintha messziro´´l nyomnák a fejeemet…?”

Majd bemegy egy bankban, kijo´´n, hazafelé indúl, tétlenu´´l ide-oda somfordál, tántorogva mint egy zombi. U´ tko´´zben látja, hogy nagy cso´´du´´let van az egyik épu´´let elo´´tt.

Hirtelen a fejéhez kap, elo´´veszi a revolverét besompojdál, befurakodik , s amikor egy kis rés támad, még ko´´zelebb furakodik.

Eko´źben a elo´´l állo´ auto´ pro´bál elmenni, de csak nem és nem akar beindúlni. A sofo´´r kétségbeesetten pro´bálja u´´zemképessé tenni :

“Mi van ezzel a kocsival… mindég megbízhato´ s pont most a kritikus hejzetben vacakol… mi ez ?”

Végre beindúl, s ekkor hozzák Oswaldot to´´bb rendo´´r kíséretében.

Ekkor (150)elo´´ugrik Ruby s ko´´zvetlen ko´´zelbo´´l halálos lo´´véseket ad le.

 

Epiluque :

Nagy temetés, a gyászolo´ o´´zvegy s az árván maradt gyermekek.

Jackie némán áll.

Távolabb egy nyurga, barna kabátos férfi áll  s szinte sírva, szomorúan – s messziro´´l mondja Jackinek:

“…sajnos nem tudtam megakadájozni… úgy látszik egy fix to´´rténeti ido´´pont volt…”

Jackie nem nagyon érti eme fura szavakat.

A két gyermek sír :

“… drága jo´ apucikánk… hol vagy … miért hagytál el minket…”

Jackie :”… mego´´lték a gonosz kapitalista bácsik , …akik nem akarták, hogy apukátok egy jobb , igazságossabb világot teremtsen…”

 

 

 

 

 

 

 

 

A második (valo´jában az utolso´ ) szerelmi duo:

 

Színhej floridas, egy hotel – mej kissé a tengerfo´´lo´´tti sziklán hejezkedik el – terasza.

Korai éjjel, holdfény , minden kékes (kissé párás) megvilágításban úszik, – az ég a tenger so´´tét-azúros kékjében.

Jackie és Kennedy.

Kennedy: (b) …micsoda csodállatos éjjel, micsoda varázslat… pedig …érzem, hogy ko´´zeledik a vég, mindenki  ellenem …egymagam mindenki ellenében, mindenki érdekében… s Te itt … Te egy csoda vagy nékem (félre ssuttogva o´´nmagának :)… s én végtelenszer hu´´tlen Hozzád…s a ho´hérjaim immár készu´´lo´´dnek…

(Megjegy.: az egész ojan legyen, mint a Tristán 2. felvonása.)

Kennedy (v):

 

O´, Te drága Jackie – látlak-e tán még én?

Hisz elvállaszt Téged to´´lem a halál,

Szerelmem gyo´´zzo´´n halállom fo´´lo´´tt,

Síron is túl – …szerelmem gyo´´z.

 

Jackie(v):                                                        Kennedy:

 

Ne félj drága Johni… hisz szerelmem gyo´´z,            ..a mámor..a varázs…a halál..

…varázslat éjjel… tengerbe húz…                   a tenger szerlmu´´nkel a kék méjbe húz,

fo´´nn a sok csillag…szerelmu´´nk o´´re…     csodás éj..meddig tartsz még..

Gyo´´zzo´´n a mámor kék éjjele.                    O´ Istenem ne hagyj el..

csodállatos az élet..

legyo´´zo´´m a halált…

 

 

Kennedy+Jackie 2. szerelmi dio´ja :

 

Kennedy (b): … to´´redelmessen bevallom néked… hogy… számtalanszor megcsaltalak… mit csináljask… ijen vagyok… nem tudok uralkodni magamon… de míndvégig csakis Téged szerettelek… meg tudsz bocsájtani nékem?”…

 

Jackie (v):

 

…o´ én mebcsotájtok…hiszen úgy szeretlek…te vagy a mindenem…nélku´´led nincs semmi…csak Te adsz én nekem…életemnek hitet…értelmet a létnek… és sugárzo´  reményt…

 

Jackie:                                                 Kennedy(v):

 

Ringass el hát, gyo´´ngéden cso´kolj,                        O´ szerelmem..o´ az én hitem..

Véled az élet új reményt ad,                          bocsáss meg nékem..adj nekem reményt,

cso´´kolj Drágám, vigyélj fo´´l a menybe,     fo´´nn az Isten talán megbocsájt

ringass bele halállos mámorba,                                   mindhalálig szerelmu´´nk biztos

szerelmu´´nket az Isten segítse,                                 pont,

mindhalálig szeretetben.                                            talán még van megbocsájtá

nékem,

te vagy nékem biztonsági pont.

Kennedy(v):

 

Mij galád, bu´´no´´s, gazember vagyok én,

halál mindenu´´tt leselkedik,

O´ Istenem bocsáss meg még,

mindenfelé pusztulás és

Halál,halál, és pusztulás…

 

(repet. Jackie és Kennedy…)