Ezekiel – the prophet of the Lord – biblical fantasy, sci-fi, oratorio – 12000 years ago Part C epilogue the aliens show the possible future

77
Publikované 20. júla 2020 od

2020

Part C . epilógus:

Ezekiel továbbra is oktatta a sokaság-néptömegét ittan az jóravalóp és idvességes dolgok s tettekcselekedeteikre.

Óvta öket az rossz asszony képébe bújt gonosztól-mej féktelen paráznaságra buzdít –  ,s  méj éjjel nappal azon settenkedik, hogy a jóra való ember tiszta merö vak, sánta és siket valék minden tisztességes és jóravaló dolog hallgatására.

De mindenütt keressétek az Úr kegyelmét.

Narrátor: Ismét eljönek az Úr hirdetöi – ezúttal kisebb égi szekereken – s megszóllanának:

Mi az abszolút mindenség, mindenhatóság, örökkévalíság hiredetöi vagyunk – mej foamatossan a fény felé irányúl s belöle, általa jönn létre minden – a mindenségi harmónia- szeretet. S ezért tisztelüjk s szeressük a mindenséget , mindnyájunkat,felebarátainkat,- s utasítsuk el a mindennemö gonoszt, rosszat, haragot, gyölöletet, haragot, fösvénységet,kevéjséget,írígységet, mohoságot, a jóra való restséget,pokolbéli-fajtalan bujaságot – mejek visszaránthatnak minket a fejlödés alacsonyabb hejzateibe, s végül  a kezdeti semmi állapotába.

Semmiféleképpen ne hódoljunk bé az gonosznak s az általa felkínált hamis fösvény, hiú,kevéj útmutatásoknak , mej utak az végsö megsemmisüs felé vezetnek.

Ne azonosulj kevéjjen az örökkévaló, mindenható mindnenségel, mert csak egy része vagy a mindenségnek, ahogyan az város elöljárósága sem azonos az várossal. Ha önmagát azonosítaná az várossal, azonnal elmebetegkként látszódna, s kibukna az közösségböl, s elkezdené széthullani az semmi felé.

Ezért érezzünk hálát s szeretet a mindenség, örökkévaló végtelednségböl fakadó mindenhatóság iránt, társaink s legközvetlenebb elödeink iránt, akiknek köszönhetjük az létünket.

Mivel minden élö maga a szent csoda, szért azt tiszteld s semmi élönek ne szakítsd meg az életét, mert ezzel elöre hoznád az ösi kháoszt s a mindenséget a pusztulás felé taszítanád.

Ned verd szét az felebarátod élettársi, családi kapcsolatát, s ne kívánd el feleberátod szerelmét, mert evvel kháoszt idézel elö, s a felebarátod gyermekeire szenvedést hozol.

Ne mondj mások elött az felebarátodról semmi hazug, valótlan s gonosz dolgot, mert ewzzel polgáháborús hejzetet idézhetsz elö – s semmiféleképpen ne mond felebarátod szemébe az rosszat, megalázót, sértöt, mert ezzel az poklo poklát szabadítod föl. Caz sakis  kedveset s felemelöt mondj róla a szemébe – s ugyanazokat mond mások  elött is az jelenléte nélkül.

Semmiben sem írígykedj az felebarátod iránt – gondol arra, hogy ö valami másban szintén írígyedhetene reád.

Ned kívánd el semmijét sem, s föként ne tulajdonítsd el semmiét sem – mert ha te szükölködsz s a felebarátod boldog s elégedett, akkor bizonyára megoszt valamit véled. Mindég azt nézd, hogy ki s mikor  miben szenved az hiányt, s ha néked van töbleted, akkor oszd meg azt véle.

Mindég úgy élj, hogy ne okozz másnak ojat, amit nem szeretnél önnömagadnak.“

Ezekiel:

„Tehát mi is felmelkedhetnk ij magas szintre égi ,szekereinkel?“

„Igen-csak tartstok bé ,az intelmeimet- ha ímígyen fogtok cselekedni, akkor csodállatos világot hoztok létre, megszeretvén a végig száguldott mindenséget.

Ime – egy  égi tndér teremtménynünk lesz az utitársad – ime lásd:

 

Egy o lehetséges jövö, ahol mindenki mindenkonek a testvére s a mindenség által ajándékozott javakat mindenki szabadon alkalmazhatja.

Ahol mindenki megy nagy családban egyesöl-felebaráti egyenlöségben.

 

Egy ojan jövö, amejben- hozzánk hasonlóan –  az általatok  megszerkesztett égi szekereiteken egy szempillantás alatt végig száguldhatjátok a világmindenséget.

 

 

Narrator:

S íme az Úr követe éktelen villámlas közepette eltúnék.

S Ezékiel elgondokodá a látottakon – majd fitatja a prófétikus tevékenységét.