Ezekiel – the prophet of the Lord – biblical fantasy, sci-fi, oratorio – 12000 years ago Part B Kompl. “Meeting with alien missionaries”

99
Publikované 15. júla 2020 od

2020

Part B

Találkozás a földönkívüli missionáriusokkal.

Narrátor:

(5-15)Ezekiel nagyobb reménnyel lépe ki az uj napok felé.

(17-1)Sajnos az körülötte lévö sokaság ismételten az öldöklésnek – vagyon s élv hajhászsbe veti az magát – s egyre inkább lezülevén az sárga föld felé.

Ezekiel ismét kétségbeesik.:

„(v49-2.32)

Ó Uram ismét elvesztém az reményemet,-elhagy az minden eröm…végem van…

Minden merö iábavalóság , értelmetlenség s vak setétség…

Minek éljjek tovább, ha minden veszve…

Csak a merö puszta siketség, vakság, sántaság- s végnéküli setét…

Az értelmetlen semmi…mejbe lassacskán mindannyian belefulladunk..

 

S ekkor az messzýi láthatáron hatalmas vihar felhök tönének föl, mintha az Úr végiteletét hirdetének…s az vihar felhö egyre közeledék s egyre hatalmasabbá vállék.

Majd egy fölfoghatatlaanúl hatalmas , fényböl való kerek , nagyváros alakú valamiféle, leírhatatlan valami bukkaná elö.

Alatta négy , egymásba tolt irdatlan méretü , fényböl lévö, kerék páros forgá. Oly roppant méretüek valának, hogy az talajtól az felhökig érének.

A hatalmas kerek méretü valamiféle város – mejy óriási nagyváros méretü valá- sohasem látott ragyogó építményekkböl álla össze, s mindfelé csodállatos fényböl való , de emberformájú alakok látszanának. S följebb valamiféle trón szerü alakzaton mégragyopgóbb entitás csoport – csodaszép nö és férfiak- csoportja emelkedék ki.

Ezechiel halálra rémülé s imígyen fohászkodék:

(v)… Ó  Uram,,,ne büntess engem…(204-beszéd), mivel az elöbb ojannyira elcsügfgedék:…

Nem vagyok méltó az nagy kegyelmedre… csak egy szóval mond s az lelkem megtisztulá…“

Narrátor(205)

S ekkor megszóllalá egy hang , de mintha Ezechiel az tudatában hallaná eme hangokat

Sött mi több, mintha egyszerre érzékelné az fejében az egymásutáni mondatokat, minta az idö egyszerre történne – a múlt, jelen s a jövö(megjegyzés: a kórus 3-4 részre szakad, s az egymásután következö 3-4 mondatokat egyszerre ménekli a 3-4 mondatokat. A a nézö,halgató szeme elé vetítödnek egyszerre a különbözö mondatok.)

(v-szimultán 1))“…Ezechiel ! …nem az úr vagyunk, mivel a úr a felfoghatatlan s megnevezhetetlen mindenség…mi az úr missionáriusai vagyunk…azok , akik már eljutottak a csillagokig…

S mindenfelé terjesszük a mindenség erkölcsi törvényeit

 

(szim.2) Ne csügedj …Tudjuk, higy mennyire jámbor, erkölcsös s tiszta az lelked…

……Néked van igazad , … minden földi embereknek ijenné kell vállani, s akkor beindulá az emberi faj felemelkedése az egyre magasabb és ragyogóbb szintre…egyenessen a csillagokig!“

Narrátor-miközben Ezekiel a belsö hangnak válszolá bensöleg:

(v) „… óh nagyon örülék annak, hogy ij szavakat hallék az fejemben, mejjet átsugározátok hozzám az tudatomba…

…de hát mit tegyek?“

(v-szim.3)“…meg kell gyöznöd az embertársaidat a jó s idvességes út hasznosságáról s szülségességéröl…“

(v)“…de hát mi lesz, ha nem hallgatának énreám?“

(v-szim.x)“…hogy ez sikerülhessen, beléd sugározánk az tudatodba az eröt, amej következtében rendkívül meggyözöbb lesz a beszédet…

(szim.y)…valamint oj láthatalan készüléket, mejnek követkéztében mindenki a saját nyelvén fogja hallani az beszédedet…“

Narrátor: miközben EzeKiel válaszolá, foamatossan halja a válaszokat az fejében-mitegy egyszerre az párbeszédet.

!…de ó nagy Uram, attól tartanék , hogy nem fogtnak reám hallgatni“

„(szim.zet)…bizonyáre lesz, aki fog téged hallgatni, s aki nem, az rettenetessen megbünhödék“

„ ó uram ne büntessél senkit, …bármennyire rosszak is , ne haljanak meg.“

(szim.-alfa„…csodállatos a nagy lelküséged , hogy még az ellenségdért iís esdekelsz – ijenné kéne vállani minden földi halandónak – s akkor megindulá az emberi faj nagy felemelemelkedése.

…ne félj! …Az ˇUr sohasem bottal büntet!

(szim.-omega)Ottan az megátalkodott bünös egyrfe lejjebb süjjed – de miközben bármejik pillantban megállíthatja az bukását, s vissza fordíthatná az széthullás fojamatát, csdakis rajta múlik – míg végül is a teljes széthullásba süjjedék…

(szim.-delta)Ezért próbáld öket jobb útra téríteni, s ha nem megy, akkor amazok amúgy is elöbb-utóbb a semmibe hullanának széjjel.

(szim.-a)De az emlékük lenyomata megmarad az mindenség határán – mivel az Úr mindenségében  semmi sem vész el – s ha valaha eljö az nagy véges egyesítés, akkor azok ismét elöhívatnának, immáron megtisztult állapotukban.“

Majd az irdatlan égi város lassan továg szállék, majd hirteln irdatlan sebességgel eltünék s csak akét  tenger zúgása hallatszék tovább..

Narrátor: A jelenség hatására igen nagy , kiváncsi tömeg gyülék össze.

Ezekiel roppant eröt érze önnönmagában,s mintha az fejében hallaná az sazövegeket –  s rögvest prédikállani kezdé s csodák, csodája- mindenki a tudatában s a saját nyevén hallotta a beszédet:

„(v)Az ˇUr küldöttei szóllottak hozzám- s én tolmácsolom az üzeneteiket:

Ne tégy oj rosszat másnak, ami rosszat nem kívánnál önmagadnak mástól.

Sohasem ne légy írígy senkive   szemben sem.

Soha ne légy haragtartó egyik felebarátoddal szemben sem.

Ned légy semmire sem büszke ,amit elértél, mert ez nem a te érdemed, hanem az Úr adá néked az tehetséget , eröt s szorgalmat.

Mindég azt figyeld, kinek van kevesebbje s oszd meg véle az te többletedet.

Az Úrtól kapott kéj érzetedet csakis az tiszta szerelemben , valamint az tisztességes társ kapcsolatbéli gyermek nemzés céjaként élvezd ki. „

Narrátor: Egyre többen csatlakozának az Ezekielhez –lassan tekintéjes táborrá növekedvén.

Narátor:

Az Ezekiel megismer egy szép leányzót s egymásba szeretnének.

„Ó drága gyöngyem, égi angyalkám – légy a párom eme földi szép ligetben.“

„Szép ifjú, ki ragyogyz az lelkemben- végig vezetsz e sötét bozontos ösvényen.“

„gyöngyös hajfodrid, mint az tenger tovaringató , zümmögö  hullám fényei“

„Homlokod, mint az égi fény szekér,kisimítja az ráncokat“

„hajadban az diadém, ,mint az orion fénylö öve, mely az reményt közvetíti“

Narátor:

Sétálnak az csoda kertben- szerelmet ringatván az körülöttük hullámzó idösellökbe.

Csak hamar mannyegzövel rögzítik az nászukat –

Majd az tengerbern megkeresztelkednek –

S boldog bachanáliában ünnepelnek, az óceán hullámain..