Elle Fanning on the other side of the transition – sci-fi-horror fairy-tale partA

98
Publikované 28. septembra 2019 od

2013 text-music-pl

the kompolet untreated ungar  text (
only  below, beneath part A) text,screnplay:

Elle Faning az átjáro´n túl.

Fantasi sci-fi gyermek opera színjáték.

(Scr.: 2013 I.3.-)

(terv: 2009-2010)

 

1.szín. Színhej a kis – cc. 10 éves  – Elle szobája.

Elle (1)játszik a plu´´s állataival, de ojannyira, mintha szinte élo´´k lennének

Miko´´zben (9)o´´nfeledten dúdolgat.

Majd (15)hirtelen eszébe jut valami s  keservessen sírni kezd.

(v17)”Jaj szegény testvérkém, szegény Dakotácskám,(sutt.b) hová lettél, hová tu´´ntél?”

Ekkor(29) valami fura zúgást hall, majd észre vesz maga fo´´lo´´tt egy hosszú barna kabátos , magas, sovány férfit a szobában.

Vidáman mosojog ellére, miko´´zben viccesen táncolva mosojogtato´ boho´c arcokat vág.

Majd megszo´´llal:

(B)” Nocsak, nocsak ,ij hejes kisleány, ne pityeregj már ennyire.”

Elle:(b)”Hát te meg ki vagy , hogy keru´´ltél egyszeriben ide?”

A férf( továbbra is viccesen ugrálva)i: (b)”Hát én a doktor bácsi vagyok.”

Elle – ko´´zbevágva: “No de mijen doktor?”

A férfi: “Hát csak úgy a doktor bácsi.”

Elle:”De hát hogy jutottál be?”

A férfi :(b):A doktor bácsi, aki segíteni jo´´tt egy ijen szomoprú kislánynak.”

Ekkor (39-40)a férfi kinyitja a másik szoba ajtaját ahol Elle meglát egy apro´, keskeny ,kék régimo´di, u´´to´´tt, kopott rendo´´r fu´´lkét.

Elle: “Hát ez meg mi? Jé de fura doboz, mijen jo´pofa.

De hát hogy jutott be ide?”

A férfi: “Hát csak úgy berepu´´lt.

Meg akarod nézni belu´´ll?”

S oda megy a fu´´lkéhez s kinyitja.

Elle felkiált: “(v)Jé!! Hát ez meg hogy lehet ?Bent o´riási, tele hatalmas , varázslatos mu´´szerekkel. Mik ezek?Mi ez? Varázsfu´´lke?””

A doktor:(b)”Valo´´ban varázs mu´´szerek a varázsfu´´lkében.”

Elle:”…de hát… hogy jutott ide?

A doktor:”(v)Ide varázsolo´dott”

Elle:(b)De hát hogyan?”

A doktor: (b)”Ugyan már, ne csodálkozz, hiszen te is nem régen egy varázskulcsal át keru´´ltél egy varázs motel szobába.

No de tárju´´nk a tárgyra. Miért sír egy ijen csodállatos, tu´´ndéri kislány?”

Elle :(v)(ismét sírva, pityeregve)”… mert… eltu´´nt a testvérkém , Dakota-…hm…hm,hm…”

A doktor:(b-55) “…de hát hogy tu´´nt el?”

Elle:(még mindég félig pityeregve)” …az utcán (56) találkoztunk eg fura, uto´´tt-kopott, torzonborz, gyanús ku´´lseju´´ férfival, aki átadott Dakotának egy fura, régimo´di festvényt és arra kérte, hogy akassza fel a gyerek szoba falára, az ajato´´val ellenkezo´´ falra.

Dakota meg is tette, habár én kértem, hogy ne tegye, mivel az egész u´´gy igen gyanús, félelmetes.”

A doktor:”…de aztán mi to´´rtént?”

Elle:”…az egyik éjjel arra ébresztett engemet, hogy valami félelmetes to´´rténik, amikor(64) éjjel ki akart menni a vécére. . Felkeltem, s láttam, hogy ha megy kifelé az aajto´´n, a szemko´´zti falo´n lo´go´ festvényen látszik , hátúlro´l az alkja de a festmény belu´´li  ajto´ mo´´go´´tt egy másik szobát lehet sejteni , sokkal so´´tétebb s félelmetesebbet, mint a szemko´´zti , valo´di fojoso´ mo´´go´´tti hejség.

Szo´ltam neki, hogy vegye le a falro´l a képet s dugja, vagy dobjoa el, de o´´ nem hallgatott a szavamra, mondván, hogy ez roppant érdekes játék.

Nem sokkal ezután reggel arra ébredtem, hogy eltu´´nt a gyerekszobábo´l.

A rendo´´rség azo´ta is hiába keresi. (ismét zokogni kezd)(v-70)

Talán már sohasem keru´´l elo´´!?”

A doktor megsimogatja:

(b)No ne sírj kislány , majd én megpro´bállok segíteni, de neked ehez igen ero´´snek és bátornak kell lenned.”

Elle:(v-74)”…tényleg vissza tudod hozni…(74vége,75b) lehetséges ez?”

A doktor(75-76):”…ugyan már… hát téged is visszahoztak , amikor eltu´´ntél a titkos motel szobában…”

Elle:(b-76-77)”…de hát hol voltam akkor… nem emlékszem… s hol van a testvérkém…?”

A doktor: (fuga indúl)A mi világunk kibo´´vített, teljesebb részében , amit mi még egyelo´´re nem vagyunk képesek látni, mivel az emberek még nem eléggé fejlettek ahoz , hogy a teljes valo´ságot lássák.

Van is , meg nincs is. tulajdonképpen csak a kibo´´vített leheto´´ségek, a végtelen leheto´´ségek , világa.

Csak az álmunkban érzékelju´´k, vagy a scizofréniás  – úgymond a “bolondok ” – állapotában, no meg példáúl az LSD állapotában. Tudud-e , hogy mi az a LSD?

Elle:(b)” Igen… egy naguyon csúnya drog.”

A aférfi:(b)” Erro´´l szo´l az úgynevezett Schro´´dinger egyenlet is , tudod ez egy nagy tudo´s volt. de erro´´l szo´´ll nak az Ewerett és a Frank Tippler féle elméletek is , csak hogy o´´k élesen , átjárhatatlanúl elválasztják a kibo´´vített világot a miénkto´´l, átjárhatatlanúl, ahová sohasemtudunk eljutni.”

Elle hirtelen kétségbeesetten ko´´zbe kiabáll :(b) !” Akkor nem fogok tudnio átmenni a testvérkémhez ?”

A férfi :(b) No ne félj ! … ez a sokféle világ, leheto´´ség egymásba van csúszva, mint amikor a lapokat becsúsztatod a ko´´nyvbe, – itt van, meg nem is, érzékelju´´k is – néha , meg nem is.

Nem érzékelhetju´´k , mert igen veszéjes is lehet.

Mivel ott kháosz, rendetlenség uralkodik ,s  ahová áthatolhat az o´´si “gonosz” is.

E´n ugyan fejlettebb vagyok, de én meg megfagytam egy millio´éve az ido´´ben.

De az is lehet, hogy egy párhuzamos világba keru´´lt a testvérkéd, amejet a mi világunkto´l egy mérhetetlenu´´, mérhetetlenu´´l, mérhetetlenuuĺ apro´´ rés vállaszt  el – akár csak két egymásmellé hejezett papírlapot- de a két világ még etto´´l is ko´´zelebb van egymáshoz, … de még sem látjuk ezt a másik világot.

Az anyagnak a legnagyobb része ott van, ami o´´sszetartja a világunkat , a fo´´ldet a csillagokat, mindent, – de nem látjuk, nem érzékelju´´k, nem tudjuk – egyelo´´re – fo´´lfogni.”

Elle- pityeregve- reménykedve : “.(v-89)..de akkor hát vissza lehet hozni Dakotát?”

A doktor:”(b)Majd te fogod visszhozni.”

Elle:”…én?”

A doktor:”Igen te, mivel én lehet , hogy elpusztúlnék, viszont téged már egyszer visszahoztak, habár nem emlékszel  arra, hogy hol voltál.

Azonkívu´´l (96)neked varázslatos képességeid vannak.”

Elle – felkiálltva, meglepo´´dve:”Varázslatos?”

A doktor:!”Ugyan már Elle, hiszen a ko´´zelmúltban, amikor egy mese musicalt játszottatok, so´´tt végu´´l te rendezted meg az egész elo´´adást, akkor valo´ban kezdted látni a mese alakokat. Nem emlékszel?”

Elle:”Igen, úgy volt. Habár azt hitték , hogy megbolondúltam, s pszichiáter bácsihoz kellett járnom , mivel senki sem hitt nekem , s azo´ta sem.(ismét sírni kezd)”

Adokor:”No látod én hiszek neked, mivel tudom, hogy akkor a mi világunk teljesebb. kibo´´vített részét láttad, – akkor is ,amikor átkeru´´ltél a motelszobába s onnan eltu´´ntél, akkor is a kibo´´vített világunkban léteztél  – ott ,  amit az átlag felno´´ttek csak ezer, vagy to´´bbezer év múlva fognak látni.

Illetve – ahogyan már mondtam –  mindnyájan látják részben az álmukban, vagy az ébrenlétben ha úgynevezett psychedelikus drogott vesznek, – ami nagyon, de nagyon veszéjes, – vagy ha schyzofréniájuk van.

Mindekét állapot igen veszéjes, mivel az emberek még nem eléggé fejlettek erko´´lcsileg és tudatilag ahoz, hogy veszéjtelenu´´l tudjanak mozogni e kibo´´vített világban. ”

Elle:”(b)Tehát van egy ij kibo´´vített világ?”

A doktor:(b)” Van  – ,mint már említettem –  s ezt már részben, de tévessen leirt egy okos bácsi , Schro´´dinger, késo´´´más okos bácsik is, Ewerwtt, és Max Tipler bácsi, ez uto´bbi(105) igen tréfás bácsi – az elmélete alapján , ha valamit rendel a kedvenc vendéglo´´jében, akkor a csukott fazék fo´´lo´´tt mindég találgatja , hogy vajon mi is van valo´jában  a fazékban, mivel szerinte bármijen étel lehet.

Persze o´´k tévednek, mivel nem elvállasztva , áthidalhatatlanúl létezo´´ valo´ságokro´l van szo´, hanem nagyon is itt van ko´´ru´´lo´´tteu´´nk a teljes valo´ság, csak nem érzékelju´´k- hál istennek, mivel beleo´´ru´´lnénk és igen veszéjes lenne.

Elle:”…..de hát ha veszéjjes , hogy menjek oda be… .vagyis  nem-e túl  veszéjes, ha én fogom a testvérkémet visszahozni?”

A doktor:”…valo´ban veszéjes, de te képes vagy reá, mivel igen bátor kislány vagy , hiszen a ko´´zelmúltban, amikor reménytelenné vált a gyermek mese musical bemutato´ja , te egymagad megszerveztél mindent a sikeres bemutato´ig.”

Elle:”…de hát…akkor …mi csináljak?”

A doktor(111) elo´´vesz egy keret nélku´´li tu´´ko´´rnek látszo´ , cc. félméter átméro´´ju´´ tárgyat.

Elle:”Jé! Ez egy tu´´ko´´r.”

A doktor:”Az ám! De nem akármijen tu´´ko´´r. “varázs tu´´ko´´r”!

Nézd csak oldalro´l.”

S oldalra fordítja a tárgyat.

Elle – felkiáltva:”Jé!Eltu´´nt a tu´´ko´´r:

A doktor:”Nem tu´´nt el, csak oj keskeny, hogy oldalro´l nkem látszik.

Ojan vékony , hogy azt el sem lehet képzelni.”

Elle:”Talán atomokbo´l áll?”

A doktor:” Tudod, hogy mik azok az atomok?”

Elle:” Részben már igen, hiszenk sokat olvasok  – meg TV-n nézek – ku´´lo´´nféle tudományos ismeretterjeszto´´ sorozatokat.”

A doktor:”Nos ez a , úgymond “tu´´ko´´r” még az atomoknál is keskenyebb valamikbo´´l áll.”

Elle – ko´´zbevágva:”Igen! Erro´´l is olvastam már. Bizonyára quarkokbo´l áll!”

A doktor :”…Hml…nos nem egésszen, mivel még azokto´l is keskenyebb…

Speciállis (117)úgynevezett szuperhiúrokbo´´l áll, valamint a quarkoknál is milliárdszorta kissebbek-mégpedig az úgynevezett chameleon részecske húrjabo´l, mej a so´´tét energiáért felelo´´s. ”

Elle:(b)” Még atto´l is kissebbek, az meg hogy lehet?”

A férfi:!(b-120)” Képzeld el a fo´´lgo´´mbet,vagy méginkább a napunkat,  mint egy atomot. Képzelde el New-Yorkot,vagy méginkább egész észak amerikát, mint az atommagot. Képzelj el New-yorkban egy nagy, o´riási templomot,  nos ez a quark. S ebben a temlplomban van egy parányi baktérium, amej egyszer csak elkezd mozogni, rezegni s mivel az egész templomban áll a levego´´ – ez a részecskék ko´´zo´´tti vákuum – a baktérium rezgését fokozatossan átveszi az egész, templomot kito´´lto´´ levego´´.

S ahogyan rezeg a levego´´, ojan formát o´´lt a temlplom, s így sokformájú templom alakúlhat ki.

N os ij parányik, szinte fo´´lfoghatatlanúl apro´ak a húrok.

Az egész világunk ijen húrokbo´l ,  o´´sszekert dimenzio´kbo´l áll, amik o´´ssze tudnak kapcsolni to´´bb világot – so´´tt még a mindenség határán tu´´kro´´zo´´do´´, tárolo´do´ informácio´kkal is o´´sszeko´´ttetésben állanak, mejek hollografikussan tárolnak mindent és egyben alakítják a mi hollografikus világunkat.

Ezt most biztosan nem értetted, de nem baj , még a nagyon okos tudo´s bácsik sem nagyon értik.

Elle:(b)”…s mi van akkor, ha nem rezegnek a húrok?”

AS bácsi.(b-125) “Nos ez az o´´si állapot , amit egyesek az abszolút semminek neveznek, mivel ekkor nincsen semmi elképzelheto´´, mások o´´s eszmének, mások o´´s atyának, megint mások o´´s egységnek, abszolút egységnek,abszolúte egyszereu´´, ahol oj to´´kéletes az egység, hogy ez egyenlo´´ a semmivel.”

Elle(b)”S mi hozta létre a rezgést , a húrok rezgését?!”

A bácsi:(b)”Az o´´s semmi, az o´´s egyszeru´´ egység magassabbrendu´´ egységgé akart vállni, ezért o´´nmagát kezdte fejleszteni, létrehozta a semmi ellentétét, a valamit, azaz a semmi rezgését.

Ezt egyesek teremtésnek nevezik, mások az ellentétnek, tagadásnak, megint mások széthullásnak, azaz entro´piának nevezik, mások megfényhozo´nak, úgynevezett Lucifernek nevezik. ”

Elle felkiállt:(b)” Dehát a Luícifer gonosz, vagy nem…?”

A bácsi:(b)” Csak akkor úgymond “gonosz” , ha az újj és újj elemek, részek létrehozásában eluralkodik az egyoldalú széthullás, entro´pia, – vagyis az új elemekbo´´l , részekbo´´l nem jo´´n létre a magasabbrendu´´ egység, az úgynevezett szintézis.

Mivel nem csak a teremtés jo´´tt létre az o´´srezgések által, hanem az egységeíto´´ elv is, amej néha , ido´´nként szinte tapinthato´vá vállhat, például itt a fo´´ldo´´n is járt úgy kétezwer éve, ti o´´t as Názáreti Jézusnak hívtátok, Indiában Budhának, az arabok Mohamednek, de mindegyik esetben uígyanazon egységesíto´´ elv megtestesu´´léséro´´l van szo´ – amej útat mutat az embereknek s minden értelmes lénynek a világegyetemben, utat a felemelkedéshez.

Az emberi állapot, amej csak egy átmeneti állapot, fokozatossan o´´nmagát emelve, kéz a kézben az o´´sszes értelmes lénnyel a világegyetemben, létrehozza a magasabbrendu´´ mindenségi egységet.

Ez egy úgymond végtelen fojamat, : a fényhozo´ elv új és új elemekre bontja, alkotja  a mindenséget, s az egységesíto´´ elv azokat egyre magasabb rendu´´ egységbe egyesíti. ”

Ismét (136)a kezébe fogja a tu´´kro´´t :

(b)”

Tehát itt van ez a “varázstu´´ko´´r”

Evvel át fogsz tudni jutni a testvérkédhez, s megmentve o´´t , vissza fogod tudni o´´tet hozni.

De nagyon okosnak és bátornak kell mindezekhez lenned!

Nagyon okosnak és bátornak !!!”

Elle – megfogván és visszafordítván a tu´´kro´´t :

“De (143)miért van itt ez a hiárom betu´´ – T.B.R.?”

A doktor : “A hiárom nagy tudo´s tiszteletére, akik kidogozták a párhuzamos két világ elméletét – Turok, Bart és Reinhardt tiszteletére. S képzeld egy vonaton utazva dolgozták az elméletu´´ket  – amit  késo´´bb egyesített M elméletnek , valamint , illetve Blán elméletnek neveztek el.

Persze azt az elméletet, hogy az egész világunk egy hollogram azt meg Saskind dolgozta ki, aki, képzeld el, eredetileg egy szegény New-Yorki, dél Bronxi vízvezeték szerelo´´ volt.

Mára korunk egyik legnagyobb tudo´sa.

U´gy nevezik , hogy a modern “Einstein”.

No (149)persze csírájában már mindezeket megelo´´zte jo´val régebben Nikola Tesla.

Hallottál-e már ro´la?”

Elle – megszeppenve:”…no … nem nagyon…”

A doktor :”(v152)Persze, hogy nem  – pedig talán o´´volt az emberiség edigi legnagyobb tudo´sa. Talán még Newtonnál is és Einsteinnél is  nagyobb!”

Elle -ko´´zbekiált:”(b)O´´ro´luk  már olvastam!”

A doktor – fojtatván:” (b-155)Persze, hiogy igen, mivel az o´´elméleteik nem annyira veszéjesek a világot uralo´ gonosz bácsik számára. De a Tesla elméletei és szándékai annál inkább veszéjesek számukra. Ezért  a gonosz kapitalista bácsik Tesla egész megválto´ áldását a fo´´ld alá hejezték, ahol titkban dolgoznak rajta, nehogy a szegény emberek ingyen árúkhoz és energiához jussanak  , aminek ko´´vetkeztében a gonosz kapitalista bácsik elesnének a végtelen haszonto´l s nem gazdagodhatnának már tovább a csillagos égig az éhezo´´, nyomorgo´ szegények kárára.

(b159)Tesla nagyon vallásos volt , s (159/3-v)meg akarta teremteni a bibliában megjo´´vendo´´lt Isten országát a fo´´ldo´´n.”

Elle- felkiálltva:!”(v162)De hát akkor Tesla ojan volt , mint Jézus Krisztus!?!”

A doktor :!”(b163)Igen, de talán méginkább ojan ,(163/3-v) mint egy modern Promé-theusz.”

Elle:”No hát ez elképeszto´´ – amiket mondassz!”

A doktor:”(165)Hallottál- e már az UFO´kro´l, meg egyébb rejtéjjes jelenségekro´´l, hajo´k teleportácio´járo´l Pfiladelfiában, s egyebekro´´l?”

Elle :”Igen , talán fo´´ldo´´nkívu´´liek??”

A doktor:”Nos ez csak elterelo´´ hazugság!

Valo´jában a Tesla hagyatékát továbbfejlesto´´-a fo´´ld alatt végbemeno´´, az 51-es ko´´rzetekben, Alaszkai HARPER telepek fo´´ld alatti laborato´riumaiban kivitelezendo´´ –  kísérletekbo´´l ido´´nként kiszivárgo´ jelenségekro´´l van szo´.

Az ufo´s híreket  titokban a szupertitkos u´´gyno´´ko´´k terjesztik, valamint besugározzák egyes átlag emberek fejébe – szintén azon technolo´giával, amin már elméletileg Tesla is dolgozott – a hamis ufo´s emlékeket.

Elle (b)”…micsoda…?”

A bácsi:(b)”igen, s valo´szinuí´´leg ezt a technolo´giát alkalmazták más alkalmakkor is, amikor példáúl el akarnak tenni valakit láb alo´l. Pépdáúl hallottál-e már a Kenedy elnko´´k hialálláro´l?”

Elle(b)”Igen… állíto´lag le lo´´tte o´´tet Oswald, de ezt szinte senki sem hiszi el.”

A bácsi(b):” Pedig hidd el , o´´ volt, de még sem – ugyanis ij to´´kéletes lo´´vést 3 másodperc alatt egyetlen jelenklegi mester lo´´vész sem tudott volna leadni egy mozgo´ jármuí´´re. Csak egy robot, vagy egy robot szeruí´´enk besuígárzott agy képes erre.

Vagy a besuígárzott Oswald tette, vagy a mesterségessen kialakított (már ezen is dolgopzott Tesla , – azaz a nanit lények elméletén) mása, valamiféle bio robot.”

I;smét megmutatja a tu´´kro´´t.

Elle:”(b)De hát hogy jutok át e , hm… tu´´ko´´r segítségével a túloldalra, hm… a kibo´´vített, teljesebb valo´ságba, ami valo´ságunk teljesebb  párhuzamos világába.

De vigyáznod kelll, mert ott minden lehetséges , a legképtelenebb dolgok is létrejo´´hetnek, minden logika nélku´´l,létezhetnek, mivel ott még nincsen úgymond rend – akárcsak az álmainkban , amejekben eme teljesebb valo´ságba hatolunk be.

S vigyázz , az úgymond “o´´si gonosz” is behatolhat, mivel ezt és a mi  , már rendbe szedett , valo´ságunkat is o´´ hozta létre, de ott , ahová mégy , azt a részét még a nagy rendet teremto´ “jo´ság” még nem hozta rendbe.

Félek , hogy odabent van az úgynev. “o´´t-hat-hét” , ami valo´jábank egy más uíniverzumbo´l ide keru´´lt gonosz faj, mej a gyermekeket o´´ro´´kko´´n o´´rokké bezárja, s ereju´´két drogként használja.

nagyon veszéjes hej az, ahová készu´´lsz.

Ezért is nem érzékelhetju´´k azt a valo´g részt.

Vagyis csakis az álmunkban – ott viszont nagyon is fontos , hogy éjjelente bejussunk, mert a csak egy kis valo´ság részben valo´ fojamatos tarto´zkodás mego´´lne minket. Ezért haslnak meg azok, akiket fojasmatossan nem engednek álmodni, félbeszaskítván azt, s hiába alusznak eleget. (184)

Elle nézi a tu´´kro´´t. :”Tehát…

…ez egy átjáro´ tu´´ko´´r?”

A doktor: “Igen ! Ez egy átjáro´.

De példáúl én nem férnék bele. Te viszont bele férsz. Etto´´l nagyobbat még én sem tudtam létrehozni.

De adok még egy cédulát, ha átjutsz, akkor olvasd el”

S a zsebébe dug egy ráfirkált kis cédulát.

Elle-nézve a tu´´kro´´t: “De hogy mu´´ko´´dik? Mit csináljak?”

A doktor :”Húzd át a fejeden.

Készen állsz rá?

Elle – kissé ijedten de egyben bátran is :

“Igen!”

A doktor:” akkor húzzad!”

Elle(193-to´l,197-ig) a kezébe veszi a atu´´kro´´t  és kezdi hiúzni a fején át lefelé.

Látni, hogy a fo´´lo´´tte lévo´´ része eltu´´nik, s így fokozatossan teljessen eltu´´nik.

 

 

  1. Jelenet . Ugyanott, (193to´l,197-ig)de az egész millio´´ furcsán néz ki s imbojog.

Eguyszerre c()sak elo´´ kezd tu´´nni Elle a feje búbjánál kezdve fokozatossan lefelé.

Komentár-narrátor, egyenlo´´ Elle belso´´ érzékeléseivel(a továbbiakban =kn):Elle meglepo´´dik és megdo´´bben miko´´zben ko´´ru´´lnéz.

Elle:(b)” Doktor bácsi – hová lettél?…De furcsa minden, mint ha álmodnék.

De hát ez nem állom, vagy igen?”

Elo´´veszi a zsebébo´´l a cédulát s olvasni kezdi:

(b)” Ez nem hollogram… az elo´´bb volt a hologram… ez a hollogram hátso´´, mo´´ggo´´tti része…”

Kimegy (199)az ismert, de mégis furcsa, imbojgo´ szobábo´l, ki a ház elé, majd lefelé a lépcso´´n.

kn: Elle (202)ijedten s furcsálva látja, hogy az ismert lépcso´´ sokkal hosszabb és alatta ,elo´´tte mintha méjség lenne , mintha a házuk egy magas dombon lenne.(knbefejezve)

Lemegy (204)az utcákra.

kn: mintha az ismert utcák is másként lennének , o´´ssze-vissza.

Elle:”…mi ez …talán eltévedtem… mint egy álomban… de abbo´l felébredek… de ez most nem állom…ugyabár?!?…

Ero´´snek kell lennem… nem szabad megijednem!”

Tovább megy. Ekkor(211) észre veszi, hogy a hátso´ városrész fo´´lo´´tt ragyogo´ , ho´´fehér sziklás havasok emelkednek.

Elle:”Istenem … mijen gyo´´nyo´´ru´´… tehát itt ijen szép hegyek vannak…?

Miért nem vettem azelo´´tt észre o´´ket?”

kn:ekkor (214)mintha a hegyek, illetve a sziklás falak ko´´zvetlenu´´l fo´´lo´´tte lennének, majd mintha csak az utcát szgéjjezo´´ magas házak lennének

Ko´´zben (216)arra is felfigyel , hogy a napszakmegvilágítás , mintha állando´an változna. Az elején félhomáji, hajnali, késo´´esti?, a hagyak láttán ragyogo´ délelo´´tti, vagy késo´´ délutáni?, s most mintha esteli hangulat lenne.

Ekkor (222-223)hirtelen észre vesz egy ugra- bugrállo´, komikus alacsony alakot, mej magas, rikácsolo´, (- s snem lehet megku´´lo´´nbeztetni, hogy gyermek hang-e, vagy pedig o´´reg ember szenilis hangja-e – )de kedves, jámbor hangon énekelve:

“(v-228)Szia Elle, szia Elle, u´´dvo´´zo´´llek, u´´dvo´´zo´´llek, u´´dvo´´zo´´llek, szia, szia, szia.”

Elle:”(b)Hát te meg ki vagy?…Talán egy mesebeli to´´rpe?”

A fura alak:”(b)Ha annak akarsz látni, akkor az leszek…(v-233) to´´rpe leszek, to´´rpe leszek, to´´rpe leszek, to´´rpe leszek…”(s hirtelen az ismert kerti to´´rpe ku´´lsejét  veszi fel)

Elle rákiállt:”Kérlek hagy abba az ismételgetést…”

kn: Ekkor(236) Elle érzékeli, hogy a ko´´ru´´lo´´ttu´´k lévo´´ millio´´ mintha más lenne , mintha egy gazos kertekkel ko´´ru´´lvett utca keresztezo´´dés lenne, s ráadásúl a városnak egy nehezen meghatározhato´ más hején

Az alak fojtatja:”(b)To´´led fu´´gg, hogy minek akarsz látni… ojan leszek aminek látsz… te alakítassz engem…ha akarod szo´´rme pamacs leszek…(v-239+)0úpészo´´rme pamacs leszek…szo´´rme pamacs leszek,szo´´rme pamacs leszek…”

S ekkor (241)egy kis szo´´rme pamacs ku´´lso´´t vesz fo´´l, mej ide -oda ugráll, pattan mint egy labda.

Eko´´zben(245) mintha már késo´´ este, vagy kora hajnali lenne a megvilágítás.

Elle :(b)”Nohát?!?”

Az alak.: ” (b)de ha szereted a mo´kusokat , akkor mo´kus leszek… (v-249)mo´kus leszek, mo´kus leszek, mo´kus leszek, mo´kus leszek…”

(s ekkor egy cc. félméteres , ugrállo´ mo´´kus ku´´lso´´t vesz fo´´l)

Elle:(b)”ez az ismételgetésed reménytelen…

De hogyan hívjalak?”

A fura alak: (v-253)”Ahogy akarod, ahogy akarod, ahogy akarod…(b)

lehetek Ugra Gézengúz, vagy csak Gézengúz…(v)gézengúz,gézengúz,gézengúz,gézengúz…”(s eko´´zben felveszi az eredeti fura alakját)

Elle rákiált:”(b)Kérlek hagyd abba… tehát ezúttal Gézengúznak foglak nevezni…”

Gézengúz::(b)Ez jo´ lesz… ez tetszik nekem…(v-260)gézengúz, gézengúz, gézengúz, gézengúz…”

Elle – magának:”…(b)Reménytelen eset…”

Gézengúz:(b)”…de miért jo´´ttél?… (v-265)tudom, hogy miért jo´´ttél!… nem tudom, hogy miért jo´´ttél?…tudom, hlogy miért jo´´ttél!… nem tudom, hogy miért  jo´´ttél?… tudom, nem tudom, tudom , nem tudom, tudom , nem tudom…”

Elle ismét ko´´zbe kiállt:”(b-268/3)A segítséged kéne, … amenyiben tudnál talán segíteni…”

kn:Elle észreveszi, hogy (269)már egy tágasabb utca ko´´zi térségben lennének… egy  mintha ismero´´s város hejen, amejik egy egésszen más város hejen lenne, mint ahol egy pillanattal elo´´bb voltak

Ekkor feltu´´nik egy ugra-bugrállo´ cirmos cica.

Azaz, hogy a ko´´vetkezo´´ pillanatban szu´´rke, majd csíkos , majd fekete,miko´´zben Elle észreveszi, hogy hirtelen do´´glo´´tt macskává vállik.

Majd ismét eleven, so´´tt egyszerre a Gézengúz ko´´ru´´l ugrál, de a bokrok alatt ugyanaz a macska do´´glo´´tt.

Ekkor Gézengúz észreveszi, hogy Elle értetlenu´´l bámulja az egészet s ismét éneklésbe kezd :

Gézengúz:(v280)” Schro´´dinger macskája, Schro´´dinger macskája ,Schro´´dinger macskája ,Schro´´dinger macskája , – do´´glo´´tt-élo´´,do´´glo´´tt-élo´´,do´´glo´´tt-élo´´,do´´glo´´tt-élo´´,-(b-284)megsokszorozva, akárcsak a Tesla macskája..

(285-v)Szu´´rke  fekete,Szu´´rke  fekete,Szu´´rke  fekete, – (majd-286- hirtelen abba hagyja az éneklést s beszédben fojtatja ) … ja …bocsánat … ezúttal Teng-siao-Pinget  idéztem…”

Gézengúz (ezúttal to´´rpe alakban):(v-287)”Tudok segíteni, nem tudok, tudok segíteni, nem tudok, tudok segíteni, nem tudok…tudok, nem tudok,tudok, nem tudok,tudok, nem tudok,…”

Hirtelen(292) megszeppenve , elszégyenu´´lve abba hagyja, amikor látja Elle rosszallo´ arcát.

Elle:(b)”…ez szo´´rnyu´´,ez az ismételgetéseir… meg minden……mert itten minden állando´an változik, minden meghatározhatatlan, … még te is állando´an hol ijen, – hol ojan vagy…”

Gézengúz:(v-295)”Hol ijen vagyok, hol ojan, hol amojan,Hol ijen vagyok, hol ojan, hol amojan,Hol ijen vagyok, hol ojan, hol amojan,”

Elle hiirtelen (297/3)megránytja Gézengúz vállát, hogy hagyja abba, de ez felkiállt:!

((297/3))Hu´´ ez fááájt!”- Majd(298) hirtelen szo´´rme pamacsá vállik s így kicsúszi Elle karjábo´l. Majd mo´kusként kezd ide-oda ugrállni.

Elle : (b)” …ez szo´´rnyu´´, ez az állando´ hol ijen , hol ojan féleség”

Gézengúz:(b-304)-rikácsolva, hadarva, kiabálva):

” mert a legkisebb elemek világában minden ijen o´´sszevisszaságként mu´´ko´´dik. …de ti a ti beszu´´ku´´lt látásmo´dú vuilágotokban mindebbo´´l csak egy szu´´k keresztmetszetet láttok, mindég azt, amire éppen ránéztek.

Itt viszont a teljes sokféleséget látjuk. De nállatok is akdnak ojanok, akik a teljességet is feltételezik , példáúl Schro´´dinger.De o´´ azt hitte , hogy sok világ van élesen egymásto´´l elvállasztva, valo´´jában egy világ van alaktalnúl, mghatározhatatlanúl egymásba mosva, amit csak példáúl az álmaitokban láttok”

Ekkor (309)a ko´´ru´´lo´´ttu´´k lévo´´ fák to´´rzsein szájok nyílnak, s megszo´´llalnak:

(v-309)” elesdé vagy skizo´ban, elesdé  vagy skizo´ban,elesdé vagy skizo´ban,”

Elle megszo´llal:(b)(311)”Istenem de furcsa!”

Ekkor Gézengúz egyszer csak elkezd énekelni:(v-312)

“Schro´´dinger, Schro´´dinger, minden o´´sszevisszaság,Schro´´dinger, Schro´´dinger, minden o´´sszevisszaság,Schro´´dinger, Schro´´dinger, minden o´´sszevisszaság,”

Majd (319)egyszerre csak a ko´´ru´´lo´´ttu´´k lévo´´ bokrokon és kissabb fákon lévo´´ leveleknek egyszeriben csak szája nyílik , és azok is kezdik énekelni Gézengúzzal egyu´´tt :

(v-322)”Schro´´dinger, Schro´´dinger, minden o´´sszevisszaság,Schro´´dinger, Schro´´dinger, minden o´´sszevisszaság,Schro´´dinger, Schro´´dinger, minden o´´sszevisszaság,Tipler, Tipler, Tipler, Tipler, vajon mi van a fazékban,minden o´´sszevisszaság,Tipler, Tipler, Tipler, Tipler, vajon mi van a fazékban,mi van a fazékban,mi van a fazékban,

de Tipler téved,Tipler téved,Tipler téved,(b-de továbbh is hadarva-335/3), mivel ha bármi lehet a fazékban , akkor a további leheto´´ségek is eme világban vannak, itt vannak, mint a még nem realizált, vagy már nem realizált leheto´´ségek…

(v-337)Tipler téved,Tipler téved,Tipler téved,”

Elle felkiállt :(b(337/4)”kérlek hagyjátok abba!”

mejd(338) ero´´teljessen megragadja Gézengúz vállát, aki felszisszen fájdalmábo´l.

“(v-338)Oúú!”

Elle megsimogatja gyo´´ngéden.

Elle:(b)Kérlek ne haragudj… de honnan ismered ezeket a neveket…?”

Gézengúz:(b-442)… hiszen egy világ vagyunk, csak itt vannak a nem realizált leheto´´ségek…végtelen változatok …(ismét mindenki kezd énekelni)

Minden lehet,Minden lehet,Minden lehet,

(hirtelen abbahagyja ijedten-344)…kérlek ne csipkedd ismét a válamat…

Elle:(b-346)”…nem …

…de már el kellene indúlni…meg kell a testvékémet, Dakotát keresni!”

Gézengúz:(v-348)” meg kell a testvérkédet keresni, meg kell a testvérkédet keresni,meg kell a testvérkédet keresni, meg kell, meg kell, meg kell, keresni, keresni keresni dakotát, dakotát, dakotát, dako, dako, dako , dako, tát, tát, tát, tát…”

Elle (354) két kezecskéjével befogja a fu´´leit.

Ekkor(357) Elle elindúl az(kn:) ismert , nem ismert utca vég felé az ismert, nem ismert templom felé, itt, vagy egy másik utcában?

Ko´´zben már szinte éjjeli a megvilágítás.

Gézengúz oda rohan s megragadja Elle kezét:

(b)” Jaj kérlek ne arra menjél… ott nagyon veszéjes.

kn: Ekkor Elle észre veszi, hogy a templom mo´´ggo´´tti utca végén egy hatalmas, to´´lcsér alakú sárgás pontokbo´ állo´´, massza szeru´´ fényes valami fortyog- s fo´´lo´´tte apro´ sárga po´´tyo´´k ugrállnak ki.

S mintha kora hajnal lenne, de nyugat felo´´l-?, vagy inkább késo´´ esti?

Elle:(b-cc365)”Mi ez?”

Gézengúz- ezúttal nagyon komojan:(b)”ezek a gravitonok, mejek a párhuzamos világbo´ áramlankak ki. Ha oda mennél , akkor egy mákszem nagyságúra préselnének téged o´´ssze.”

Elle:”(b) dehát ez szo´´rnyu´´… mi ez… hogy van ez…?”

Gézengúz:”Ott iszonyú a vonzás, ott sok graviton van, ezért itt annyival kevesebb,…emiatt nem zúzo´dik ez a mi világunk o´´ssze… ezért létezhetu´´nk… te meg én…Dakota… s még sokan mások…”

Elle:kn: észre vesz(369-370) a to´´lcsér fo´´lo´´tt a magasban másféle po´´tyo´´ket, szép azúrkék színes , világíto´ pontokat.

Ekkorra, mintha szu´´rkés, de mégis fényes délelo´´tti megvilágítás lenne.

Elle:(b)”Hát ezek meg mik?”

Gézengúz:(b)”Ezek meg a Higsonok…ezek tartjoák o´´ssze a világot… ha ezek nem lennének, akkor a kevés graviton miatt a világunk a semmivé foszlana szét…”

Elle – megijedve:”Hát ez szo´´rnyu´´lenne…”

Gézengúz:(b)”…de így pontossan meg van az egyensúj a két véglet ko´´zo´´tt… a semmivé zsugorítás, s a semmivé széttágulás ko´´zo´´tt…”

Elle – megijedve:(b)” …a semmivé zsugorítás… lehetséges ez?”

Gézengúz:(b)” úgy bizony , ha sok a graviton, akkor a semmivé zsugorodnál o´´ssze , láthatatlanná… vagy ha egyáltalán nem lennének, akkor a semmivé foszlanánk szét … mivel itt minden , mindnyájan a puszta u´´rbo´´l áll… csakis a kallo´´ számú s egyensújú gravitnok és higsonok adnak neku´´nk s mindennek alakot és formát…”

Elle:(v)Ez szo´´rnyu´´ eza két rettenetes véglet, veszéj, – ojan , mint a pokol, két elviselhetetlen véglet  – hol az egyik , hol a másik…!”

Gézengúz:(v)”Valo´´ban ijen a valo´di pokol- semmivé o´´sszezsugorodás, vagy semmivé szétfoszlás…”

Elle:(v)Szo´´rnyu´´, borzalmas!”

Gézengúz:(b)”Még szerencse, hogy a két ero´´ – a gravitonok és a higsonok – kello´´ szabadságot biztosít a világunknak – Itt a mi , teljesebb világunkban szabadabban, változékonyabban, a ti velu´´nk ugyan azonos, de beszu´´kuí´´ltebb világotokban kevesebbet, bemerevedettebbet, korlátozottabbat.”

Ekko´´zben (378)ismét mintha szinte teljes so´´tét lett volna.

 

3.Jelenet. – Egy távolabbi , úgymond “városrész”.

Elle és a Gézengúz.

Nem túl messze(cc.7) , mintha egy abszolút so´´tétség, abszolút feketeség “szállana fo´´lfelé” , vagy “lefelé”.

Elle:”(b) Mi ez ott?…

…”(v-9) Jaj valami szo´´rnyuí´´ség facsarja o´´ssze a szívemet… borzadáj a fejemben…Mi ez?”

Gézengúz : “(b) Ez az abszolút so´´tétség, vagy az abszolút semmi.

Ez a rossz , úgymond gonosz semmi, ellentétben az o´´segységgel, ahol oj volt az egység, hogy az egyenlo´´volt – számunkra ! – a semmivel… úgy is mondják , hogy ez volt az o´´s eszme, o´´s gondolat, o´´s “Isten”.

De ez a semmi  ” rosz” – egy másik világegyetembo´´l áramlik, ahol nincsen semmi, csak az abszolút so´´tétség.

Elle : ” …dehát .. ott … akkor  nincsen semmi, s senki?””

Gézengúz : “(b)No nem egésszen… ott is léteznek lények, mejek a so´´tétség miatt abszolút gonoszak.

A világukon kívu´´l úgy jelzik magukat, hogy “o´´t-hat-hét”, aminek persze nincsen semmi értelme. a ko´´zépkorban ” bukott angyaloknak ” neveznék o´´ket.

Elle :(b):” … tehát o´´k “démonok”, o´´rdo´´go´´k?”

Gézengúz (b):” No nem egésszen… igen is… meg nem is…

Tudod, hogy mi az az entro´pia?”

Elle äb):” valamit már olvastam ro´la.”

Gézengúz(b):” nos entro´pia nélku´´l nem létezhetne semmi, csak az o´´s ewzme, vagy “o´´s Isten”.Az entro´pia kezdte el az o´´s egység szétbontásával az új és egyre ujjabb részletek létrejo´´ttét, kialakulásukat.

S mivel nincsen anyag..”

Elle értetlenu´´l ko´´zbevág (b):” nincsen…?”

Gézengúz, nincsen, csak az o´´s egység, vagy o´´s energia… s mivel a ma ismert anyag is végtelenu´´l parányi rezgo´´ semmibo´´, energiábo´´l áll, ami egy még kissebb, úgynev. “Plank ” egységbo´´l áll, nulla kiterjedéssel, ezért elvileg a végtelen , univerzumot , so´´tt multiverzumot kito´´.lto´´ o´´sszes rezgo´´ húr, illetve “Plank” részecske is elférhet , o´´sszepréselo´´dhet egy végtelenu´´l kis teru´´leten, azelo´´tt, hogy bármi is létrejo´´hetett volna – az úgynev. o´´s abszolút egységben, o´´s semmiben.

Az entro´pia hoz mindent, bármit is , létre.

De a létre hozott új és egyre ujjabb részeket egységbe kell hozni – hogy létrejo´´hessen az egyre magasabb rendu´´ egység. Ennek  a fojamatnak  rendkívu´´l fontos részeit alkotják az egyre magasabb szintre fejlo´´do´´ értelmes lények, mejek az egyre gyorsulo´  fejlo´´dés fojamán fokozatossan angyali lényekké válnak.

De ha az entro´pia túlságossan o´´nnállo´vá vállik , s ha az új részek nem váállanak egy magasabbrendu´´ egység részeivé, akkor a rendetlenség, rombolo´ zu´´rrzavar kezd eluralkodni  – s az értelmét vesztettség valo´´jában ojasmi , mint a teljes so´´tétség – s minden oj lény , amej nem a magasabbrendu´´ egységet szándékszik létrehozni, hanem irígy, kapzsi, hiú mo´don o´´nno´´nmagát képzeli  a végso´´ célnak  – végu´´l is kizuhan az emelkedés fojamatábo´l, értelmetlenné, vagyis so´´tétté, úgymond “gonosszá” vállik

Tehát  ott, ahonnan eme lények jo´´nnek , ott nicsen semminek értelme, felborúl a matematika, a to´´rvény  – úgy mond a to´´rvény határán túli világ, a “Horizonton túl” – vagyis” Ewent Horizont”

Tulajdonképpen nem is létezhetnének, el is pusztulnának, ha nem merítenének ero´´t az elrabolt és fogvatartott gyermekekbo´´l”

Elle : “(b)Tehát gyerekeket tartanak fogva… nem csak a testvérkémet?”

Gézengúz : ” U´gy bizony. A világegyetem ku´´lo´´nféle bojgo´iro´l rbolják el mirriád számra a kisgyermekeket, majd rájuk húznak egy maszkot s azon keresztu´´l kábíto´ ero´´t húznak ki belo´´lu´´k.”

Elle : “(b)Dehát ez borzalom! Ojan , mintha drogoznának!”

Elindúlnak a so´´tétség városrész felé .

Elle :((b):” … tehát tényleg derogként használják a gyermekeket…?”

Gézengúz : “(b)Valo´ban drogként használják a kisgyermekeket!

S ráadásúl o´´ro´´kko´´n o´´ro´´kké !

Oda kell mennu´´nk… ott van a testvérkéd.”

Elle:  ” (b)Dehát … ez …ott …borzalom…”

Gézengúz:  ” Nincs más választásunk.”

Elle:  ” …nem … ve..szé..jes-e…?”

Gézengúz:  “De nagyon is az – ”

Majd (32-33)egyre jobban ko´´zelednek a so´´tétség határáhaz, amej egyre félelmetessebb.

Ell felsítr riadtan (v-34):” Jaj de félek …a szívemet o´´sszefacsarja valami…”

Gézengúz (b):” …ero´´snek kell lenned… hiszen akkor o´´ro´´kre ott maradnak a gyermekek…”…

Elle:”(b)O´´ro´´kko´´n o´´ro´´kké?!?”

Gézengúzn :”(b-rendkívu´´l gyorsan, hadarva))Valo´ban. Mivel amikor létrjo´´tt az ido´´ – és a tér – etto´´l fogva elvesztette az értelmét az a kérdés, hogy valami ido´´ben behatárolt-e, vagy o´´ro´´ko´´s, végtelen.

Az ido´´ ekkor szétáramlo´´tt elo´´re és hátra, az o´´ro´´kké valo´ságba – az Isten létrhozta a végtelenséget, mivel az Isten végtelen s fordítva a végtelenség fogalma immár nem számíthato´, nem mérheto´´, a végtelenég egyenlo´´ az Istennel. ”

Elle: (b)”Dehát… akkor … a testvérkém o´´ro´´kké itt ragadt?”

Gézengúz :”(b)U´gy bizony, amennyiben nem segítu´´nk rajta… no meg e to´´bbi gyermeken.

Ráadásúl így nem érhetik meg a haláluk után egy sokkal fejlettebb világban – a távoli jo´´vo´´ben a feltámadásukat.”

Elle :(b)”A feltá..ma.. dást…?”

Gézengúz : “(b)Igen a feltámadást – a nagyon távoli jo´´vo´´ben.

Mivel az informácio´ nem vész el – ez a természet egyik talán legalapveto´´bb to´´rvénye.

Az informácio´k mirriádjai – ko´´ztu´´k minden valaha élt ember informácio´i – elraktározo´dnak a világegyetemek tu´´ko´´rszéllén.

Onnan fogják felújjítani az egyes emberek informácio´t a nagyon távoli jo´´vo´´ben -a mostani fejlettségi szinthez képest – sokkal, sokkal, de sokkal  magasabb, szímunkra szinte már elképzelhetetlen fejlettségi szinten lévo´´ fo´´ldi emberek és más bojgo´´beli értelmes lények . ”

Elle :”(b)Ez így lesz valo´ban ? … de… mindenkit  feltámasztanak-e, még a gonoszakat, Hitlert, Sztálinmt is?”

Gézengúz :”(b) Valo´jában felújjítanak – ez a jo´ kifejezés.

Mivel addigra már a gonoszt ki tudják sugározni a tudatbo´l, hiszen már jo´ száz éve ezt jo´´vendo´´lte meg elméletileg Nikola Tesla – s sajnos ezen dolgoznak nagy titokban jelenleg a HARPER titkos bázison a Tesla által fo´´lvetett, fo´´lvázolt technolo´gia fojtatásán.”

Elle:”(b)Nikola Tesla ? – nem hallottam még ezt a nevet.”

Gézengúz:(b)”Nem csoda, hiszen a gonosz kapitalista bácsik az egész munkásságát  és as nevét  eltu´´ntették, hogy továbbra is szennyezhessék a világunkat az elavúlt technolo´giájukkal és szegénységben és kizsákmányolásban tarthassák az embereket.

(v)Pedig o´´ oj nagy ajándékot adott az emberiségnek, mint Prométheus!

Ingyen energiát és termelést.!”

Elle:(v)”prométheus?”

Gézengúz:(v)”Igen! – O´ volt az újkor Prométheusza!

De elo´´bb uto´bb gyo´´zni fog a hagyatéka, s elindúl egy o´riási fejlo´´dés, mejnek a végén minde valaha élt ember informácio´bo´l , mejek megmaradnak a mindenségben , mint egy hollogramban, újra fogják tudni o´´ket rekonstruállni…

…a testu´´ket is és a lelku´´ket is , mej addig szunnyad aa rejtett informácio´ban…

…mert a fo´´ldi  ember – s minden más fejlett entitás a multiverzumban – lelke és teste , a “theta na entu” hallhatatlan, az informácio´´ja o´´ro´´kre megmarad hollografikussan elraktározva az univerzumban…”

Elle :(b)”Dehát hogyan fognak tudni bele illeszkedni az annyival fejlettebb világba a mai és a régmúlti emberek, s Stalin és Hitler ?”

Gézengúz :(b)”Nagyon jo´ a kérdés. E´s nem csak a világ lesz sokkal fejlettebb, hanem – az addigra teljessen szellemi  – lények tudata, társadalma is.

Nos  – bizonyára kialakítanak, mintegy skanzenszeru´´ bojgo´kat, pl. a mai fo´´ld mását, ahola feltámasztott lények  felgyorsítva behozhatják a lemaradást….

…s Stalin és Hitler nem lesz to´´bbé az , ami régen volt, mivel eredetileg tudatlanok voltak, nem tudták, hogy mit cselekszenek, de a távoli jo´´vo´´ben már felvilágosultak lesznek…

…behozhatják a lemaradást… Mivel a to´´bbezer éves lemaradást nem lehet átugorni – ellenkezo´´ esetben a lény o´´sszeomlana és elpusztúlna.”

Elle – az (41-42)egyre félelmetessebben tornyosulo´ so´´t, fortyogo´ fal felé ko´´zeledve :(v):”… jaj borzaszto´an félek … odaveszu´´nk ..!?!”

 

()Gézengúz ekkor megfogja Elle kezét s tovább ko´´zelednek a so´´tét falhoz.

 

Megérkeznek(56) a “so´´tétség ” határához.

Elle megszo´lall: (b):” … tehát itt vannak a testvérkémmel egyu´´tt a gyermekek… o´´ro´´kko´´n o´´ro´´kké …?”

Gézengúz: (b):” … majd megoldjuk…

Majd hirtelen elszomorodik az arca :

“(b)De a testvérkéd  – s sok más ide elrabolt gyermek ezta távoli feltámadást sohasem  fogják  megérni, mivel be vannak zárva az ido´´ o´´ro´´ko´´s ko´´rforgásába.

Segíteni kell rajtuk. Azért vagy itten!”

 

 

  1. Jelenet. Az elo´´bbi színhej.

Ell – látván az elo´´ttu´´k hatalmasodo´ szo´´rnyu´´, fortyogo´kimondhatatlanúl  éjso´´tét falat :(b57-58″…de hogyan fogunk ide belépni hísz semmit sem fogunk látni…?”

Gézengúz::(b):” ne félj… fogd a kezem s belépuí´´nk egyu´´tt. ”

Belépnek (59)- bent semmit sem látni. Elle csak a gézengúz kezét érzi.

Elle (b):” Nem látunk semmit.”

Géznegúz :(b):”…valo´ban nagyon szo´´rnyu´´ …  de majd hívok segítséget.”

(61)Ekkor elo´´vett a semmibo´´l egy fu´´tyu´´lo´´félét , s belefújt,de a fu´´tyu´´lo´´ ultrahangos volt s az emberi fu´´l számára nem volt hallhato´.

Ekkor (62)ko´´ru´´l-ko´´ru´´l kezdtek valamijen táncolo´ fények megjelenni, majd ko´´ru´´lvették o´´ket, s ko´´zeledtek.

()Ekkor már lehetett látni, hogy apro´ , pici szárnyas , repkedo´´ kislányok.

Elle felkiálltott: : (v-64)”Jé! – Ezek tu´´ndérkék?!”

Gézengúz : “No nem egésszen.  Ezek az embereknél sokkalata fejlettebb , szellemi lényeknek a kis gyermekeik.

E teljes világ egyébb részeibo´´l jo´´nnek, valamint más világegyetemek lako´i…. a teljes, végtelen , vagy szinte végtelen multiverzum legfejlettebb lényei”..

Elle : ” E világ részei is ?”

Gézengúz : Nos – igen. Eme teljes világ részei, de az emberek még nincsenek oj szinten, hogy a teljes világukat érzékeljék.

Csak egy szu´´k keresztmetszetet érzékelnek eme világbo´l, de e szuí´´k keresztmetsztben eme lények még nem érzékelheto´´ek.”

Elle felkiállt :”(v-67)Jaj de csodállatosak!”

Gézengúz:(b):” Igen s ti – emberek , nem is oj távoli jo´´vo´´to´´k…”

Elle (b):” …a jo´´vo´´nk…?”

(Miko´´zben a fénylények mintha kezdenék széjjel tolni a so´´tétséget, amej ugyan so´´tét falként veszi o´´ket, do´´ ketten  mintha ragyogásban lennének.)

Gézengúz:(b- gyorsan , hadarva):”…igen…ha erko´´lcsileg elo´´re fogtok gyorsan haladni, ami felgyorsítja a technolo´giai fejlo´´dést, s viszont, akkor a 200 éve  beindúlt – s egyre gyorsulo´  – technolo´giai fejlo´´dés(70) geometriai tempo´ban kezd gyorsúlni, s úgy ezer év múlva beko´´vetkezik a nagy váltás , – az emberiség evolúcio´s o´´nkfejlesztése, s ro´´videssen eljut a szellemi szintre…

(Ekkorra mintha hatalmas ragyogás venné o´´ket ko´´ru´´l.)

Gézengúz – felkiálltva (b):” Ime , legyo´´zi még a legnagyobb so´´tétséget is !

…s  most ezek fognak neku´´nk  segíteni…

… Oj fejlettek, hogy még ezt a so´´tétséget is képesek legyo´´zni  s távoltartani to´´lu´´nk az gonosz o´´t-hat-heteket…”

Majd ismét a so´´tétet allig megvilágíto´ fénylény ko´´rgyu´´ro´´, ko´´rbúra veszi ketto´´jiu´´ket ko´´rbe- ko´´rbe.

(83)Gézengúz megfogja Elle kezét , majd int a fénytu´´ndéreknek, akik su´´rru´´ ,fénylo´´ ko´´d burkot alakítanak ko´´ru´´lo´´ttu´´k, s továbblépnek  a so´´tétben

()Itt csakis a fénylények alakítanak ki valamiféle láthato´ságot – amit ko´´ru´´lvesz a so´´tétség abszolút fala.

Tovább haladva – a atu´´ndo´´klo´´ lényekkel ko´´ru´´lvéve – meglátnak (89)egy u´´vegszeru´´ kalitkát, amejben egy gyermek áll, rajta maszkszeru´´ség, o´´ntudatlan, zombiszeru´´ állapotban.

Elle -súgva :”O´h – ez szo´´rnyu´´!”

Tovább mennek s látják, hogy mindenfelé sok-sok ijen kalitkában számtalan gyermek láthato´.

Egyszer csak Elle felkiált :” (v-93)Istenem! – Itt van a drága dakota. Istenem hogy néz ki – ez szo´´rnyu´´ség!”

Szo´´llítgatja :”Dakota, daki, dakikám – szo´lalj már meg ! Istenem !”

De Dakota csak kábultan hallgat.

Gézenkgúz  : “(b)Hiába szo´llítgatod – egy kissé bonyolúlt lesz a kiszabadítása – no meg a to´´bbi gyermeké is.Oj anyagbo´l vnnak a kalitkák amiket semmiféle képpen nem lehet szétto´´rni.

(v)De majd o´k´ (s rámutat a féyntu´´ndérkékre) fognak segíteni.”

A fény tu´´ndérkék :(v99) ” Mi segíteni fogunk, mi segítu´´n, mi segíteni fogunk.”

Gézengúz(101) ekkor még szorosabban, de ugyanakkor lágyan, gyengéden , fogja me elle kezecskéjét, majd azt mondja:

(b)”E´rezd át a testvérkéd iránti szeretetedet minnél ero´´teljesebben, forro´bban, – (b)de ez még nem elég – érezd át a lelkedben a mindenki iránti, leheto´´leg az o´´sszes ember iránti szeretetedet.

Vagy gondolj arra, hogy valakit nagyon szerettél valamikor s sajnáltad o´´t, ojannyira, hogy sírtál is.

Akárcsak egy ismeretlent, vagy egy állatot.”

Ekkor Elle megszo´llal:

“(b)Volt egyszer egy hajléktalan néni és én kiharcoltam, hogy segítsenek rajta, fogadjuk be, majd szerezzu´´nk neki szállást. S ahogyan exupery bácsi mondja, ha valakit magadhoz fogadtál, o´´ro´´kre felelo´´séggel tartozol iránta.

(v105)Akkor nagyon megszerettem ezt a nénit, s sokat sírta-m.”

Gézengúz:”(b)Pro´báld  átélni újra ezt, amit akkor éreztél.”

Ekkor (107)Elle arcán valami csodállatossan szomorú arckifejezés u´´l ki, majd apro´ ko´´nnycsepek fakadnak ki a sszemecskéjébo´´l, s ragyognak, mint mint egy tiszta forrásban a gyémántok.

Gézengúz felkiállt:

(b108)”Ez az! – Ez a legero´´ssebb fegyver a gonosz ellen.! A szeretet ko´´nnyei ! ”

Elle(fuldokolva a zokogásto´l – sírva, szaggatottan):(b109)”…s egyszer… találtam egy … már … majdnem haldoklo´ …kutyát… masgamhoz vettem, vettu´´k… a testvérkémmel… rendbe hoztuk… s megszerettu´´k… ojannyira,… hogy vele aludtam…

Ojan volt, mint a saját gyerekem…

…úgy éreztem, hogy ha már egyszer magamhoz vettem o´´t, o´´ro´´kre feleo´´séggel tartozom érte… o´´ már nem egy kutya, hanem az én édes kutyuskám…”ä

S a kicsi arcocskáján ko´´nnyek fojnek le , mejek rgyognak a atu´´ndérkék fényxében, mint a gyémántok.

Gézengúz- fellkiállt :(b114)”Ez az !!! Ez kell ide !!…S most érezzétek mindezt át , az általános szeretetet… velem egyu´´tt és a tu´´ndérkékkel eggyu´´tt, minnél ero´´ssebben..”

Ekkor(115)

 

megfogják a tu´´ndérkék apro´- pici kezeit is  – behúnyják as szemeiket, a tu´´ndérkék is – s így maradnak.

Majd ekkor – a ko´´zvetlen ko´´rnyezetu´´kben – fényes ragyogás támad.

Gézengúz felkiállt:

(b)”I´me a fény, mejet a kapitány, a mindenség kapitánya ku´´ldo´´tt le ide a so´´tétségbe, akárcsak kétezer éve,amej legyo´´zi a a feketeséget !!!”

Ekkor a fény csúcspontján mintha egy pillanatra felto´´ne egy ismero´´s sziluett, a széttárt karokkal, ko´´ru´´l rajongván a táncolo´ fénytu´´ndérkékkel.

Elle felkiált :” …Istenem a Názáreti !?!!”

Ekkor (121)váratlanúl kezd szétrepedezni a Dakotát fogva tarto´ kalitka, s egyben Dakota kezd kiszabadúlni az o´´tet fogva tarto´ maszkokbo´l , cso´´vekbo´´l.

Majd a féyn ko´´r továbbhaladva a to´´bbi ketreceket is kezdi széttoŕedezni.

Elle felkiált :(b)” Jé ! – ez ojan , mint amikor szétoszlik a más sbojgo´ro´l származo´, szo´´rnyekkel teli ko´´d a “Ko´´d” címu´´ filmben.”

Gézengúz :(b)”…de sok fantasztikuís filmet láttál…”

Elle (b):”Játszottam is bennu´´k …!”

Elle odarohan. Gézengúz visszatartja : (b127)

Vigyázz! – Nagyon veszéjjes a kalitka ko´´zelébe menni!

Ott egy más térido´´ dimenzio´van.!”

Dakota elo´´jo´´n, úgy néz ki, mint egy zombi .

Elle megpro´bálja áto´´lelni, de Gézengúz visszatartja.

(b)Vigyázz! – Ez nagyon veszéjes! – Várni kell még egy kis ideig.”

Majd() a so´´tétség mintha kissé enyhu´´lni kezdene, s látni a távolabbi kalitkákat is, ahonnan szintén kezdenek sorba kiszabadúlni az ott fogva tartott gyermekek.

U´gy néznek ki, mint a(134) zombik, kábultak, ide-oda tántorognak.

A gyermekek allig ocsúdnak fel kábulaukbo´l , s mondják Dakotával egyu´´tt :

(v)”Hol vagyunk? Mi ez? Mi to´´rténik?!”

Gézengúz: (b)”Majd én és ezek a tu´´ndérkék segítenek rajtatok.

Várjatok itt meg minket! Majd s tu´´ndérkék egy kissebb csoportja vigyázz reátok.”

(143)Majd megfogja Elle és a még mindég kábult Dakota  kezét s néhány “tu´´ndér” kíséretében futni kezdenek

(b) “Sietnu´´nk kell, mert az átjáro´t csak onnan tudta kinyitni a doktor, itt csak hamar becsuko´dik.”

Ko´´zeben() – ahogyan vissza néznek –  hátul a so´´tét áramlás kezd szu´´nni és világosodni.

Gézengúz(futás ko´´zben):  “Ha vissza akarsz jutni, tulajdonképpen oda kéne vissza jutnod, ahol elo´´sszo´´r ide keru´´ltél.”

Elle :(b)”…de …hogy fogjuk… megtalálni…”

Gézengúz:(b)”…Hát éppen ez az… úgyanúgy , mint az álomban  o´´ssze-vissza mozdúlnak, keverednek az egyes részek , város teru´´letek – s úgyanúgy, mint az álomban, már nem tudunk vissza találni oda – mégha részben a reállis városrész ismert részére emlékezteto´ városrészben vagyunk is – ahonnan kiindúltunk.”

Elle :(b)”Ojan ez , mint a “Hyppercubus” c. filmben?”

Gézengúz (b):”Ojan , csak hogy méga sokkal ojanabb!”

Elle – rému´´lten, futás ko´´zben :(b)…de …hát …akkor …mi lesz?”

Gézengúz:(b) “…no ne félj… majd segít ez a néhány tu´´ndérke…”

()A “tu´´ndérkék elo´´ttu´´k repu´´lve, mintha húznák o´´ket, ide – oda  cikázva, látszo´llag értelmetlen útvonalakon. Dakota még mindég kábult és szo´tlan, mint egy zombi.

Elle:(b) “…s …mi …lesz a to´´bbi gyermekkel…?”

Gézengúz: (b)”Ezt csak bízd rám! Hiszen némejik gyermek már to´´bbszáz , to´´bbezer éve keru´´lt ide.

Elle: (b)”…de hát mi lesz velu´´k…hová jutnak?”

Gézengúz:(b)”Vagy itt hejezzu´´k el o´´ket, ha a régmúltbo´l keru´´ltek ide,vagy árvaházakba hejezzu´´k o´´ket a ko´´zelmúlt világotokban. ”

S ekkor  egyszerre(178) csak megérkeznek az ismert házhoz, habár most ismét másképpen néz ki, mint a reállis világban, illetve , mint amikor innen elindúlt Elle.

Hiányzik a nagy meredéj és a lépcso´´, – rendessen az út mellett áll, viszont egy méj árok – híddal fo´´lo´´tte – vállasztja el az útto´l.. E´s a ház homlokzata is másként néz ki, mint a valo´ságban s mint korábban.

Elle :äb)Hálistennek itt vagyok, ideje elbúcsúznunk s megko´´szo´´nni mindezt a tu´´ndérkéknek.”

Gézengúz – visszatartva:

(b)” Nehogy be menjél magad! Bent is o´´ssze-vissza mozdúlhattak a hejségek, nem fogsz az ismert szobához találni, s akár egy ismeretlen városrészben ko´´thetsz ki  – vagy ami mégrosszabb, valamijen ismeretlen s váratlan veszéj is leselkedhet reád.! Majd egyu´´tt megyu´´nk be(Ismét kez énekelni – v180).Majd egyu´´tt megyxu´´nk be. Majd egyu´´tt megyu´´nk be. Majd egyu´´tt megyu´´nk be.”

Majd a “tu´´ndérkék” , mintegy viszhangozva vele egyu´´tt éneklik :

“(v181)Egyu´´tt megyu´´nk be. Egyu´´tt megyu´´nk be. Egyu´´tt megyxu´´nk be. “Majd ismét Gézengúz:”(v184) Majd egyu´´tt megyu´´nk be. Majd egyu´´tt megyu´´nk be. Majd egyu´´tt megyu´´nk be. Majd egyu´´tt megyu´´nk be.”

Majd mindnyájan – egyre hangosabban :

“Majd egyu´´tt megyu´´nk be. Majd egyu´´tt megyu´´nk be. Majd egyu´´tt megyu´´nk be. Majd egyu´´tt megyu´´nk be.”

Elle (188)rájuk –  rákiált:”Kérlek hagyd abba.!Hagyjátok abba!”

Ekkor Gézengúz megfogja Elle kezét s a tu´´ndérkék kíséretében bemennek a házba. (189)

Ide – oda bojongenak.

Ekkor megszo´llal Elle :(b)”Jé! . Ez ojan , mint a” Hypercubus “sci-fi horror  filmben, ahol o´´ssze-vissza mozognak a hejségek.!”

Gézengúz: (b) “Illetve még ojanabb.! – Mivel ott konkrét, mérheto´´ hejségek mozogtak ide-oda, zsugorodtak o´´ssze, , tu´´ntek el , mivel ott minden to´´bbé-kevésbé konkrét, mérheto´´- viszont itten nincsenek konkrét , mérheto´´ hejségek, mivel itt már szinte semmi sem mérheto´´, számíthato´, – minden imbojog, a atérido´´ s a benne lévo´´, hm,hogy mondjam az  “anyagenergia”, illetve az “anyagenergia” által létrehozott térido´´.”

Ekkor(197) végre megtalálják a to´´bbé-kevésbé úgyahogyan ismero´´s hejséget.

Gézengúz:(b198)”No most már végre (v199)elbúcsúzhatunk.Elbúcsúzhatunk ElbúcsúzhatunkElbúcsúzhatunkElbúcsúzhatunk”

A tu´´ndérek:(v)”ElbúcsúzhatunkElbúcsúzhatunkElbúcsúzhatunk”

Gézengúz:(v204)”Isten veled Ellécske.Isten veled Ellécske.Isten veled Ellécske.

Isten veled Ellécske.”

A tu´´ndérek:(v206)”Isten veled Ellécske.Isten veled Ellécske.Isten veled Ellécske.”

Elle(208) áto´´leli Gézengúzt és megsimogatja a “tu´´ndérkéket.

Elsírja magát. :

(v210)”Nagyon hállás vagyok, rengeteget segítettek. Isten veletek, (b214)azért ne ismételgessétek vég nélku´´l e mondatot.”

De a to´´bbiek mégis kezdik egyu´´tt ismételgetni :

(v) “Isten veled, éljetek jo´l. Isten veled, éljetek jo´l. Isten veled, éljetek jo´l. Isten veled, éljetek jo´l. ”

Elle (félig befogván a fu´´lpét – magában ):” Javíthatatlanok…”

Ekkor ()Gézengúz  valamijen mu´´szert szed elo´´, amej egy ko´´rré alakul át .

Majd (218-220)Elle és Dakota fején keresztu´´l s így Elle és Dakota fokozatossan eltu´´nnek.

 

 

4.Jelenet . (221)Elle zobája. Szép napfényes délelo´´tt.

Egyszer (224)csak kezd Elle és Dakota a feju´´kto´´l fogva, fokozatossan elo´´ tu´´nni.

Dakota ro´´gto´´n aléltan (227)o´´ssze csuklik. Elle felkiállt:

(b)”Anyu, Apu! Hol vagytok?”

Ekkor(228) berohan a két szu´´lo´´.:!

(b)”Istenem , mi van veletek , hol vo.tatok, s hol volt Dakota?”

Elle :(b)”Ne féljetek él, csak elájúlt.”

A két szu´´lo´´:(b)”…de hát mi ez az egész?”

Elle :(b230)Végig itt voltunk , és a városban,

De  ti nem láttatok minket, mivel ti csak azt látjátok éppen, amire rá néztek, viszont mi épp ott voltunk, amire éppen nem néztek rá.

Ti csak éppen egy hejre néztek, mi viszont mindenu´´tt voltunk , ott is ahová éppen nem néztek.”

A sszu´´lo´´k : (b)”Istenem de furcsa, nem nagyon értju´´k”

Elle :(b)”E´n se nagyon értem , …ezeket csak valmijen Schro´´dinger és Tipler bácsik értik igazán, …illetve o´´k sem teljessen, mert o´´k azt hiszik, hogy végtelen számú , élesen elvállasztott, átjárhatatlan világ van, …holott valo´jában egy világ van, végtelen számú leheto´´séggel, amibo´´l mindég csak egyet látunk, de késo´´bb már egyre to´´bbet fogunk látni, … s az álmunkban már most is sokkal to´´bbet  látunk

A bolondok is to´´bbet látnak.”

A szu´´lo´´k:(b)”Ez egyre furább!”

Elle :(b238)”Hiszen a zenében is ez így van – ami a szívu´´nket szorongatja, az egyes részek, hangulatok, – ezeket nem lehet az egyes hangokkal megmagyarázni – s mégis egyes hangokbo´l áll a azene… de a végeredmény, az a mi csodállatos, az  valami más, szétfojt, megragadhatatlan…. s a zenei ido´´vel is úgy van – a zene meg van fagyva az ido´´ben, mivel le van fix hangokkal ro´´gzítve, de ugyanakkor szétfojva halad elo´´re, bármejik pillanat reállis, valo´ságos, a múlt ugyanúgy, mint a jelen és a jo´´vo´´… de mégis csak fojamat, so´´tt a jo´´vo´´bo´´l visszafelé halado´ fojamat – mivel a jelen megragadhatatlan, az érzelmi csodát a múlt s a jo´´vo´´ , a még megnem szo´´llalt hangok, de már várt, várhato´ hangok alakítják ki – a szétfojt csodában ott nincsen jelen , egyes hangok, hanem a meghatározhatalanúl visszafelé halado´ jo´´vo´´ és az elo´´re haslado´ múlt…”

Hirtelen felkiállt : (b252)”Jé hogy beszélhetek ij okosakat !? … biztosan a Gézengúz nyomta belé az agyamba…!”

A szu´´lo´´k:(b)”Ki az a Gézengúz…?”

Elle (b):” úgy sem értenétek…”

Az apa (b):” .-.. de hiszen ezek a nézetek a legújjabb kvantúmfizikai – no meg az ido´´ro´´l alkotott – elméleteket hasonlítják  a azenéhez…!”

Elle felkiállt:(b)Anyu, apu! S valo´ban nem voltam o´´ru´´lt a nemrégi ido´´ben, amikor fura lényeket láttam és elvittetek a psichiáter bácsihoz beszélgetésekre.

(b)Valo´ban láttam ezeket a meseszeru´´ lényeket, … valo´ban léteznek!”

A szu´´lo´´k:(b)”Jaj miket nem beszélsz Elle!?”

Elle:(b)”…mint ahogyan, annak idején , nem régen valo´ban átkeru´´ltem valahová,talán a szélesebb világba, a titokzatos motel szobábo´l, az átjáro´n keresztu´´l…!”

A szu´´lo´´k:(b)”Ez az egész igen érthetetlen!”

Elle – fojtatva : (b)…és az álom nem csak egy képzelet, hanem vlo´ságos, so´´tt valo´ságosabb a valo´ságnál, mivel a tényleges , tágabb valo´ságba keru´´lu´´nk benne.!”

Az  édesapja: (b261)” Ebben van némi logika, – hiszen ha csak a valo´ság fantázia képe lenne, akkor ugyanojannak kéne lennie , mint az ébrenléti valo´ság , a térido´´t és a kauzalitást nézve.

De valo´jában (265) az álomban minden imbojog, a tér és az ido´´ és a kauzalitás is, minden felborúl.

Ennek mi az oka, ezt hogy lehet megmagyarázni, ez miért van így ?”

Elle : (b268) “…és remélem, hogy az álmomban ismét találkozom a jo´pofa kis Gézengúz barátommal, no(271) meg az aapro´ tu´´ndérkékkel.

E´s bárcsak (274)Dakota is velem lehetne ott!”

A szu´´lo´´k: (b)”O´´tet su´´rgo´´ssen be kell vinni a ko´rházba – már éppen itt vannak a mento´´k!”

 

 

 

Fu´´ggelék.

Elle alszik. Egyszerre csak látni  az álombeliamo´´baszeru´´,  imbojgo´ világot.

Ott van Elle. Ellkiálltja magát :

(v10)”Hol vagy Gézengúz.!?”

Egyszerre csak megjelenik Gézengúz.

(v)14″Itt vagyok, ragyogok!Itt vagyok, ragyogok!Itt vagyok, ragyogok!Itt vagyok, ragyogok!”

Elle felnevet:(v17)”Most nem baj az ismételgetésed. Nagyon o´´ru´´lo´´k neked.”

Gézengúz:(v20)”E´n is o´´ru´´lo´´k neked!E´n is o´´ru´´lo´´k neked!E´n is o´´ru´´lo´´k neked!”

Elle : (b23)”De hol vannak a tu´´ndérkék, no meg az éneklo´´ faágak és levelek.?”

Egyszerre csak oda repu´´lnek a “tu´´ndérkék”, s kinyílnak a faágak szájjai, valamint a falevelek, -(29) hirtelen minden kezd ragyogni, mintha tavasz lenne – s énekelni kezdenek :

(v42-43)”Itt vagyunk és szeretu´´nk, te kis drága Ellécske!Itt vagyunk és szeretu´´nk, te kis drága Ellécske!Itt vagyunk és szeretu´´nk, te kis drága Ellécske!”

Elle (53) egyszerre csak el kezd pityeregni.

Gézengúz : (b) ” No csak , no csak , mi a bajod?”

Elle – már sírva: (b)… az a baj, hogy mindezt nem láthatja a testvérkém Dakota, s sráadásúl már néhány napjas ko´mában fekszik a ko´rházban.

Hogyan is o´´ru´´lhettem az elo´´bb nektek, hogy is felejdkezhettem el ro´la!”

Eklkor Gézengúz gyo´´bgéden megsímogatja Ellét , majd :

(b61)”No ne sírj, …biztosíthatlak, hogy jo´l van, fel fog épu´´lni. S ha akarod , akár most is itt leheet velu´´nk!”

Elle :(b)”Hát ez meg hogyan lehetséges, hogy mindketten ugyanazt álmodjuk?”

Gézengúz: (b)”Hát egyrészt már nállatok is fojtak ijen irányú kísérletek,- egy csoport egyetemista egy hejen volt álmában –  so´´tt már apro´ tárgyakat is sikeru´´lt elo´hozniuk , azt megfogván az ébredésu´´k elo´´tt , – a kísérlet a “Fredi Kruger kalapja ” néven lett ismerté.

De itt van nállam egy készu´´lék – amin már nállatok Nikola Tesla is pro´bált kísérletezni – amivel azonos frekvenciákra tudom besugározni Dakota agyát, s askkor itt lesz velu´´nk.

Akarod?”

Elle – felkiálltva.: (b) “:Igen! – Akarom!”

Majd megszeppenve :(b68) “…de nem veszéjes ez …?”

Gézengúz:(b)”Ne félj, úgy alszik majd atovább is a ko´rházi ágyán, mint a bunda.”

Ekkor bekapcsolja as készu´´léket.

Egyszerre(72) csak ott van Dakota.

Felragyog az arca :

(v72)”Jaj de jo´, hogy itt lehetek veled , Elle , no meg ezekkel a fura lényekkel.”

S minde felragyog.(76) S mintha virágzo´´ tavasz lenne .(77)

Elle :(b78-79)”…mij csodállatos zene,… ojan, mintha Mozart lenne , tavaszias hangulattal…ezt hallottam akkor is , amikor az éber világban a zenéro´´ és a mindenségro´´l , ido´´ro´´l beszéltem – oj okossan, hogy biztosan te raktad bele az agyamba…?!?”

Gézengúz (b81):!”Igen…valo´ban én… de te azért egy teljessen egyedi kislány vagy az egész világmindenséagben …!”

Elle (b82):” …valo´-

ban… hiszen a multkoriban hallottam a TV-ben Tegmark bácsito´l, hogy mindenkibo´´l sok-sok ugyanojan példány van a mindenségben,. …úgy mondták, hogy a multiverzumban…?”

Gézenkgúz:!(b83)” … ez csak akkor lenne érvényes, hia a részek és a kombionácio´s leheto´´ségek véges számúak lenknkénkek egy végtelen számú egyetemben…

…de valo´joában a sszámtelen világegyetemben  más és más elemek és mlás és más komlbinkácio´i lehetségesek… a leheto´´ségek vé=gtelenek… eguy esetleges végtelen számú muíltivetzumban…

… ez a végtelenség szu´´klségszeru´´ volt :! – mivel as mi létuí´´nk, s a még sokkal fejolettebb létek létrejoo´´tte az o´´sio smmibo´´l egynelo´´ szinte a nuíllával…

… hihetetlen hosszú fejlo´´dés kell ahoz, hiogy véguí´´l is a világegyetem bennu´´nk o´´nno´ňń tudatára ébredjen…

.. s ahogyan a fejlo´´dés minden fázisában szu´´kségszeruí´´ volt a számtaln leheto´´ség kipro´bállása, miko´´zben a legjoobbak beépuí´´ltek a fejlettebb szakaszokba , úgy  ki kelett pro´bálni a számtalan , végtelen világegyetemi finom beállítottságok ko´´zo´´tt a számunkra a legmegfeleo´´bbet , a mi világegyetemuí´´nk számára a legalkalmasabbat…

… ha úgy tetszik ez az Isten o´´nno´´n fejlo´´dése…”

 

Gézengúz , Elle, a “tu´´ndérkék”, a faágak és a levelek :

(v103)

” O´´ru´´lu´´nk, o´´ru´´lu´´nk, táncolunk, ragyogunk! O´´ru´´lu´´nk, o´´ru´´lu´´nk, táncolunk, ragyogunk! O´´ru´´lu´´nk, o´´ru´´lu´´nk, táncolunk, ragyogunk! O´´ru´´lu´´nk, o´´ru´´lu´´nk, táncolunk, ragyogunk! O´´ru´´lu´´nk, o´´ru´´lu´´nk, táncolunk, ragyogunk!”

Majd (109)mintha egy pinceszeru´´ hejségben lennének, ahonnan (116)az ablakon kilehet látni – talán északkelet felé, ragyogo´ napsu´´tésben  – s a háttérben csodállatos hatalmas, sziklás hegyek húzo´dnak, a tetju´´k teli ho´val, lejjebb a szikla falakon hatalmas vízesések zúgnak alá.

Elle felkiállt : (v)”Ez gyo´´nyo´´ru´´ , ezt meg kell kintro´´l nézni, minnju´´nk ki!”

S (122) kiszalad, nyomában a to´´bbiek.

Kint (124) egy – északkeletfelé emelkedo´´ hatalmas város térség, széles, kanyargo´ utca, régi barokkos, klassicista és szecesszio´s hatalmas házakkal.

S ami a legfurcsább, hogy a (129-130) ko´´zeli háttérben kiemelkedik két go´tikus katedrállis, egyik a másik mlo´´go´´tt, másik fo´´lo´´tt – mintha egy foto´ montage lenne – az also´bb, ko´´zelebbi talán a miláno´i do´m,vagy a Pesti Mátyás templom –  a hatalmasabb, távolibb talán a ko´´lni do´m , vagy a Prágai Szent Vítus templom ?

S a háttérben (133) az Alpok, vagy a Grand Taton ?.

Táncolva, (140)énekelve rohannak elo´´re.

Majd lassacskán – ahogyan már az szokott lenni a szép álmokkal –

– a futo´ alakok és az egész  kép fokozatossan eltu´´nik, elfoszlik….