Dream reise in Titanic – mini opera-melodram movie

92
Publikované 29. septembra 2019 od

krátký screnplay:
subjekt,keď zaspí,vidí deti hrajúce sa vo vlnách, potom sa ocitá v rôzných časových vrstvách – mimo iné n stretne aj velkého anglického maliara, ktorí za mlada rituálne rozpáral 6.prostitútok.

2014