dr who 1 – opera act 3

101
Publikované 9. októbra 2019 od

2012

the komplet untreated ungar text – 3 act:

III.Felvonás.

 

 

 

 

 

9.Jelenet.A/

Repu´´lnek a tárdisszal.

E´va:(b)”Most hová repu´´lu´´nk?”

A doktor:(b)”A´-á-á  csak ide Syidnibe, Ausztráliába…

Meglátogatunk egy rokkant férfit.”

E´va :(b)”S azt meg miért?”

A doktor:(b)”Majd megtudjátok.”

Megérkeznek(15) – leszállanak egy városi parkban inkognito´ban.

Elindúlnak egy tér felé.

A doktor fu´´rkészve tartja a szo´nikus sro´fhúzo´ját mindenfelé.

E´va:(b)”doki!- Hogyan fogjuk megtalálni egy ekkora városban?”

A doktor:(b – a sro´fhúzo´ra mutat)”Ez majd segít.”

E´va:(b)”De doki… eme szerkenytyu´´ még erre is képes … bárkit, ismeretlent megtalálni?!?”

A doktor:!(b)” Hát éppen ez az… azaz nem képes reá, hacsak…(27b) s éppen ez a gyanús, hogy mégis csak jelzi o´´t, illeteve azt, ami benne van.!”

E´va :”…de kit?…mit?…”

A doktor :” …valami nagyon rosszat és végveszéjeset… persze az illeto´´ rokkant férfi még erro´l mit sem sejt…”

Tovább (30)mennek. Ekkor a doktor felkiált:!(b)

“Ahá … ott van!”

S a téren (33)látni egy cc. 70 év ko´´ru´´li , kopasz, mlegleheto´´senk rozzant férfit … tolo´ kocsiban, rokkantan- amint éppen ide-oda tolo´ kocsikázik.

Odamennek.

A doktor:!(b37)”U´dvo´´zlo´´m John Lock!…

E´n a doktor vagyok… o´´k meg E´va és Péter…hm… ku´´lo´´nféle tudományokkal foglalkoznak.”

John L/ock:!(b)”Hát maguk meg honnank ismernek engem.?”

A doktor:!(b)” No o´´k nem ismerik, so´´tt sohasem hallottak o´´nro´´l.

Persze én sem ismerem… de azért hallottam magáro´l… s a szerencsétlen… úgymond gyo´gyíthatatlan állapotáro´l.”

John L/ock:!(b)”S maga tényleg doktor?… Talán emiatt jo´´tt… ?

Higye el, hogy rajtam nem lehet segíteni… rengetegen pro´bálták már s mindanyian kudarcot vallottak.”

A doktor:(b)” S mi lenne, ha azt mondanám , hogy lehetséges ,   s hogy én talán én mégis csak tudnék magán segíteni.?”

John L/ock:!(b)” Miért maga talán tényleg orvos?”

A doktor:(b)”No nem egésszen …csak inkább úgy hívnak , hogy “A doktor”.

John Lock:(b)”S mégis mi járatban vannak itt?”

A doktor:(b)”Megengedi, hogy megvizsgáljam?”

S a választ meg nem várva, elkezdi (53)az elo´´vett szo´n. sro´fhúzo´jával ko´´rbe-ko´´rbe pásztázni John L/ock testét.

Majd megnézi a tolo´kocsi peremébe vésett néhány feliratot.

Felfedez egy “gonosz farkas” feliratot is.

:!(b)”Hát ez meg hogy keru´´lt ide?”

John Lock:!(b)”Nem tudom… talán o´´szto´´no´´ssen firkáltam bele, mint a to´´bbit is.”

A doktor:(b)”Hát ez nkagyon ku´´-lo´´-no´´s….Na-gyon…ku´´-lo´´-no´´s!

hm…hm…érdekes…rop-pant…ér-de-kes…!”

Tovább vizsgálja a testét… még néhány percig , majd azt mondja:

(b59)”Egyelo´´re csak ennyit. Még bizonyára vissza jo´´vu´´nk… s akkor, vagy azután talán tudok segíteni.”

John Lock :(elsírja magát- s megragadja simogatva a doktor karját -63)”Bár csak így lenne, de már nem bízom semmiben.”

 

 

 

9.Jelenet.B/  (atacca)

Repu´´lnek a tárdisszal.(67)

E´va :(b)”Most hová repu´´lu´´nk?”

A doktor:(b)”Egy szigetre. Egy nem létezo´´ szigetre.”

E´va:!(b)”Hogy, hogy nem létezo´´ szigetre?Akkor hogyan repu´´lhetu´´nk oda?”

A doktor:(b)”Nem létezo´´, mert nincsen , nem találhato´ meg  egyetlen térképen sem , nem lehet távolabbro´l látni, nem mérheto´´ be semmiféle radarral s szatelittal… egyszeru´´en nincsen… de mégis van!”

E´va:(b)” hogy.hogy?”

A doktor:!(b)” néhány plank másodpercel s néhány plank táv egységgel el van tolva… ezért a normál ido´´ s tér számára úgymond láthatatlan.

E´va:(b)S mi ez az egész?”

A doktor:(b)Ez egy …hm… bojgo´ méretu´´ “Tárdisz ” egy harmad darabja.

Képzelj el egy bojgo´ méretu´´ tárdiszt, amej “szíve” nem csak annyival ero´´teljessebb és fejlettebb, hanem sokkal fejlettebb – ehez képest a tárdisz “szíve” csak egy parányi kis szúnyogocska.

E szigetenek , – az eredeti egyharmadának a “Szíve” akár egy újjabb o´´srobbanást is elo´´ tudna idézni.

Persze eredetileg egy kisbojgo´ méretu´´… hm. hogy is mindjam…”u´´rjármu´´” része volt… egy úgymond majdnem  “homo spiritusz-angelusi szinten lévo´´ entitások által létrehozova … amej késo´´bb három részre szakadt.

Az egyik elsu´´jjedt s ti 30-as éveitekben a fo´´ld alá, mivel a távoli , soktízezres múltban rosz kezekbe keru´´lt s rosz célra aslkalmazták, to´´bbek ko´´zo´´tt iszonyú bioállat fegyverek létrehozására.

A másik volt az , amit a ti legendáitokban “Atlantisz”-nak neveztek, sokszor járt itt az elmúlt sok százezer évben s nagyban elo´´segítette a ti , fo´´ldi homo saspins-sapiens fejlo´´déseiteket.

S a harmadik rész az, ahová igyekszu´´nk.

Iszonyú védo´´ pajzs védi, nehogy avatatlan emberek oda jussanak.

Sajnos – mivel e pajzs néha gyengu´´l, mivel már rég, nagyon-nagyon régen nem kezelte senki – mégiscsak bejutottak néhányan az elmlúlt cc. 50-60 évben a szigetre.

Elo´´sszo´´r egy titkos katonai egység … persze semmire sem mentek a nállatok sokkal, de sokkal-sokkal fejlettebb “technolo´giával”.

Késo´´bb néhánnyan azt hitték, hogy itt megteremheto´´ az emberiség fo´´ldi paradicsoma, de po´rúljártak.

Részben a katonák , részben a már hibássan mu´´´ko´´do´´ fédo´´pajzs által kiváltva, egymást o´´ldo´´sték le.

Az egyes repu´´lo´´gépek egyszeru´´en átrepu´´lik, vagy kikkeru´´lik , semmit sem érzékelvén.

Mégis nagyon, de nagyon,de nagyon ritkán elo´´fordúlhat az, hogyegy-egy repu´´lo´´gép  vagy belezuhan az o´cánba, vagy egyszeru´´en eltu´´nk  az úgymond “semmiben” , vagy pedig  átjutván a védo´´pajozson, lezuhan a szigeten.

Nos ez uto´bbi to´´rtént cc. 2004- ben is.

Azaz még sem to´´rtént meg, de végu´´lis mégiscsak megto´´rtént .

De még sem to´´rtént meg – de végu´´lis mégiscsak megto´´rtént .

De még sem to´´rtént meg – jaj-jaj-jaj- már megint csak szajko´zom magam…

Azaz nem egésszen így to´´rtént – s ezért kérdéses a dátum s minden ko´´ru´´lo´´tte…

Ugyanis az a bizonyos repu´´lo´´gép nem zuhant le és szerencsésen megérkezett a célvárosba , s a volt utasai továbbra is élnek, virúlnak, teszik a dolgukat.

Ko´´ztu´´k volt az imént látott szerencsétlen John Lock is .

Viszont – s ezt mintha jelezné a szo´nikus sro´fhúzo´m – mintha nem egésszen ez to´´rtént volna.

De mindez kideru´´l a szigeten.

Remélem, hogy csak tévedek, s az iszonyú balsejtelmeim a világvégéro´´l csak vaklármának bizonyúl.

Habár a szo´nikus sro´fhiúzo´ sohasem téved. S ez vezetett Sydnibe is engem  ,a John Lock nevu´´ férfihoz.”

Tovább repu´´lnek , majd a doktor felkiált:!(b)”Megérkeztu´´nk a védo´´pajzs határa ko´´zelébe.

Persze ne aggo´djatok, mert a tárdisz át tud rajta biztonságossana repu´´ni.”

Valami fényt s zo´´kkenést érzékeltek majd leszállanak (98)egy tro´pusi sziget felszínén.

Kiszállanak s a doktor a feltartott szo´nikus sro´fhúzo´jával elo´´re megy, a to´´bbiek ko´´vetik

Ekkor (102)hirtelen ott terem Harknes kaspitány:

(b)”Helo´. Talán le késtem valmiro´´l?.

Jo´´ttem mivel éreztem, hogy valasmi roppant ku´´lo´´no´´s dologra készu´´lto´´k.

U´´dvo´´zo´´llek , o´, szépséges E´vácska.”

A doktor :!(b)no csak lassan a testel.”

Harknass:(b)”O´ ne félts te engemet doki , nagyon rendessen fogok viselkedni.”

A doktor:!(b)”Ezt el is várom… ugyanis félek – bár csak tévednék – iszonyú baj fenyegeti e szép bojgo´ o´´sszes lakosát.!”

Harkness:(b)´”No csa, no csak –  mi a fene!?”

A doktor:!(b110)Csend! – Azt hiszem hejben vagyunk”

O´vatossan elo´´re mennek a bozo´tban.

O´vatossan kinéznek – s meglepo´´en látják(113), hogy járkáll John Lock fiatalossan, éppen- egészségessen., vidáman dudorászva. (Megj.:Ojan legyen ,mint a cinikus Húgo´ az “El inernado laguna negra” sorozatbo´l)

A doktor távoro´l fu´´rkészi a sro´fhúzo´jával, s (116)félelem ko´´lto´´zik az arcára.

E´va:(b-suttogva)”Hát ez meg hogy lehet?”

A doktor:(b)”Hát éppen etto´l féltem. Nagyon nagy a baj.”

Ekkor John Lock , az a másik John Lock mintha szimatot kapna, s feléju´´k kezd szimatolni.

A doktor:(b120)Jaj-jaj!. Azt hiszem felfedezett minket.

No de sebaj , ez majd megvéd minket. Ellenkezo´´ ido´´ és tér eltolo´dásba visz minket. ”

S a sro´fhúzo´jával ko´´ro´´ket ír le maguk ko´´ré, mire fura színu´´ go´´mb veszi ko´´ru´´l o´´ket.

Ekkor hirtelen(122-123) John Lock fu´´sté vállik, mej o´riásira no´´, legalább 6-7 méter átméro´´ju´´ s cc. 60-70 méter hosszúságu´ fu´´st kígyo´vá vállik s kezdi keresni o´´ket, miko´´zben mindentz lerombolá maga ko´´ru´´l, iszonyú zajjal.

Mivel semmit sem lát, talál – el kezd iszonkyú du´´hhel tombolni.

O´riási fákat szabdal ki apro´ játékszereként, sok-sok tonnás szilákat ro´´pít ide-oda sok százméteres távolságra tova.

E´va és Péter rettegnek.

A doktor súgja:!(b)” Ne féljetek, ez a go´´mb megvéd minket. ”

S valo´ban : A feléju´´k zuhano´ o´riási fák és sziklák kikeru´´lik o´´ket, mintegy lecsúsznak a go´´mbro´´l.

Végre a szo´´rny kitombolta magát s eltávozott.

E´va:(b- remegve a rému´´letto´´l”…)de-de-de… mi volt ez?

.. s hogy John Lock itt is van meg ott is ?”

A doktor:(b)”Bizonyára hallottatok a kvantum s a kvantum esemény megketto´´zédésro´´l.

Ez csak a kvantum világában to´´rténi meg.

Egy szubatomáris részecske egyszerre két hejen is elo´´ fordúlhat, ill. egy bizonyos esemény to´´rténés is megketto´´zo´´dhet – mégpedig úgy, hogy a két esemény to´´rténet mégiscsak kapcsolatban van valamijen titokzatos mo´don, nonlokállis távohatással, vagy ahogyan Einstein nevezte “kísérteties ” fávolhatással.

Nos most a sziget “szíve”iszonyú energetikai  hatásának a ko´´vetkeztében is ez to´´rtént , de a mi makro szintu´´nko´´re felnygyítva.. ”

E´va:!(b)”Még mindég nem nagyon érterm?”

A doktor:!(b)”Pedig nagyon is értheto´´. Persze te nem tudhatod az elo´´zményeket… de  amit viszont jelzete nekem a tárdisz , habár kissé homájossan:

Az to´´rtént ugyanis, hogy cc. 2004-ben az említett utasszállíto´ repu´´lo´´gép mégiscsak valhogyan átjutott a sziget pajzsán, s ott lezuhant.

Cc. 50-60 ember élte túl elszo´rt csoportokban.

A szigeten volt találhato´´ egy úgynev. fu´´stszo´´rny entitás is.

O´´t a sziget védo´´pajzsa tartotta egyelo´´re kordában s csakis annyira tudott megno´´ni, amennyi ember tarto´zkodott a jelenben, vagy a múltban a szigeten, mivel csakis az emberkbo´´l mlerítette a rombolo´, pusztíto´ energiáját, hogy aztán azt az emberek ellen fordítsa.

Ezt vagy egy sokszázereéves kultúra, alien kultúra hagyta maga után, de valo´szinu´´bb, hogy a mostani szo´´rnyu´´ multiverzállis fenygetés terv részeként lett a régmúltba visszacsempészve – mivel várták a John lock idejo´´vetelét, s félo´´, hogy e terv részekénkt vált ismét egészségessé a szigetre lépése pillanatában.

Vagyis az utasszállíto´ repu´´lo´´gép utasai ko´´zo´´tt  volt a régen rokkant tolo´kocsis John Lock is, aki – valo´színu´´leg a sziget hatására , de atto´l félek, hogy nem a sziget , hanem a fu´´stszo´´rny ko´´zvetítésén keresztu´´l  a világ pusztíto´ terv részeként az elo´´bb likvidált láthatatlan, o´´t-hat-hét szo´´rny koordinállásával.

S emmiatt John Lock  hirtelen járni képes stramlm emberré változott vissza.

Ezek után sok-sok viszontagság után az egyik csapat végu´´l nagy nehezen kijutott a szigetro´´l.

De az ott rekedt társaik ido´´ és tércsapdába estek a sziget mára már  hiányossan mu´´ko´´do´´ “szíve miatt.

Az egész sziget tér és ido´´ robbanással fenyegetett, mej a fo´´ld bojgo´t is elpusztíthatta volna.

Ezért visszatértek a szigetre.

Ido´´ko´´zben John Lock to´´bbszo´´r is meghalt , majd tér és ido´´ transzponállo´dásokon esett át a sziget “szíve” hatására, végu´´l belé ko´´lto´´zo´´tt a fu´´st szo´´rny , azaz egyé váltak – valo´színu´´leg az eredeti o´´rdo´´gi terv nyomán.

A sziget repu´´lo´´gép to´´ro´´ttek végu´´l is  úgy do´´nto´´ttek, –  s ezt egy kvantúm fizikuís javasolta nekik, –  hogy a hadsereg által ott felejtett termonukleáris bombát robbantsák fo´´l, minek után ugyan meghalnak, de egyben – a bomba és a sziget”szívének” egyu´´ttes hatásának a ko´´vezkezményeként valo´jában  vissza jutnak a már le nem zuhano´ repu´´lo´´gép terébe és idejébe, esemény kauzalitásába.

Habár figyelmeztette o´´ket, hogy a sziget “szíve” hatására, akár makro kvantúm tér, ido´´, esemény szakadásra is sor keru´´lhet.

A bomlba felrobbant, o´´k úgymond elpusztúltak, valo´jában visszakeru´´ltek a repu´´lo´´gép idejébe, terébe, esempény kauízalitásába – úgy, hogy természetessen semmire sem emllékezhettek, úgymond az elo´´zmények nem is léteztek, nem to´´rténtek meg.

Senki semmit sem sejtett, – még a kvantúm fizikus sem , mivel az elo´´zmény nem to´´rtént meg, – egésszen addig, ameddig a szo´nkikus sro´fhúzo´ nekem nem kezdett jelezni  valami nagyon gyanúsat.

Mint ti is láttátok – az to´´rtént amito´´l a kvantúm fizikus is félt:!

A kvantúm tér.ido´´ és esemény megketto´´zo´´dése ,ill.átko´´to´´dése  áttevo´´do´´tt – valo´színuí´´leg a sziget “szíve ” által – a mi makro világunkba.

Persze csak néhány egyén s esemény kauzalitás ketto´´zo´´do´´tt meg. Csak néhány ember él a szigeten.

De ko´´zo´´ttuí´´k van John Lock , s valo´´színku´´leg ez az o´´rdo´´gi terv legfontossabb része.

Ugyanis a kinti , eredeti , korábbi John Lock  szubatomáris részecskéi   titokzatos kapcsolatban vannak , vagy ahogyan Einstein nevezte , úgymond “kísérteties távol  ko´´lcso´´nkhatásban ” vannak az itteni John Lock egyes részecskéivel. .

Ezért is mentu´´nk elo´´sszo´´r a kinkti John Lockot meglátogatni.

Persze o´´ semlmit seml sejt, de az o´´ szubatomáris részecskéi kezdenek  – s egyre to´´bben és to´´ben , persze egyelo´´re allig-allig érzéklelheto´´en – nonlokállis ko´´lcso´´nk hatásba keru´´lni , ido´´ és térto´´l fu´´ggetlenu´´, úgymond más idejou´´ mo´don a szigetbeli “John Lock  fu´´stkígyo´ részecskéivel.

E hatás egyelo´´re még csak a sszo´nikus sro´fhúzo´ szintu´´ technolo´giákkal mutathato´ ki, semmiféle fo´´ldi technolo´gia sem képes ezt érzékelni. ”

Péter:(b)”De hát mi a fo´´ veszéj?”

A doktor:(b)”Hogy mi?

Ne felejdkezzu´´nk el arro´l, hogy a fu´´stkígyo´ itt e szigeten  csak enyire volt képes megno´´ni, amennyi  kevés az ember él itten .

De azonkívu´´l a no´´vekedését  féken tartja egyelo´´re  a sziget “szíve”is.

De ido´´vel a két John Lock ko´´zo´´tti nonlokállis kvantúm ko´´lcso´´nhatás felgyorsúlhat , azaz exponenciállissan gyorsúlhat,  – s képzeljék el, ha az itteni 60-70 méteres   fu´´stkígyo´t az itteni 20-30 embernyi energia no´´vesztette ekkorára, akkor mlekorára no´´vekedhetne a 6 milliárd ember energia mezo´´je által.

Bojgo´ méretu´´vé no´´vekedne , so´´tt akár jupiter méretu´´vé is, és  o´´sszeroppantaná  féktelen du´´hében s darabokra szagatná  az egész bojgo´t s talán az egész naprendszert is.!

S ha kint , ha más naprendszerekben s galaxisokban más – értelmes  – entitásokra bukkanna, akár akár galaxisnyi méretu´´ pusztítást a végezhetne a csillagméretu´´ , vagy akár galaxisnyi méretu´´ testével,  – s akár a teljes univerzumban, so´´tt a multi verumban is.!.

Nem az itteni John Lock jelenti a veszéjt , hanem a kinti!”

E´va:(b)”De hát mit tegyu´´nk?”

A doktor :(b)”El kell valahogyan pusztítani az itteni John L/ock fu´´stszo´´rny szimbiotikus entitást – persze vele fog pusztúlni az eredeti úgymond itteni valaha volt John L/ock is.

S nagyon félek, hogy a kinti is – ha elég sok kvantúm nonlokállisk ko´´lcso´´nkhatás jo´´tt már eddig létre.

Persze ha még egyelo´´re nem sok a ko´´lcso´´nhatás , akkor a kinti John L/ock életben marad, s talán még tudok a rokkantságán is  segíteni. ”

E´va :!(b)”S a szo´nikus sro´fhúzo´ – be lehet húzni a belsejébe a Johnk Lock-fu´´stszo´´rnyet is?”

A doktor:!(b)”Persze hogy be, – de a nonlokállis ko´´lcso´´n hatás ezáltal tovább is fog mu´´ko´´dni , so´´tt még talán fel is gyorsúlhat a sro´fhiúzo´ hiatására.

A sro´fhúzo´val csakis úgy lehetne sikert elérni, hogy ha mindkét John Lockot behúznánk a sro´fhúzo´ba , de még ez sem elég, meg kell o´´ket semmisíteni, azaz kiengedni o´´ket a világu´´rba. ”

E´va:(b)”Ha nem lehet más megoldás , akkor tedd meg!”

A dokor:(b)”Sajnos nem lehet.

E´n elvbo´´l nem pusztítok el egyetlen “inteligens entitást”.

Ha lehetne, akkor még a fu´´st szo´´rnyet is megmenteném, sajnos nem lehet, mivel távolro´l van irányítva, az o´´si-új o´´rdo´´gi terv alapján.”

E´va:!(ko´´nkyo´´ro´´gve)”De hát akkor mit tegyu´´nk?”

A doktor elo´´veszi az o´cska vekernek kinézo´´ szerkenytyu´´jét a zsebébo´´l:!

(b)” Ezzel lehetne  megsemmisíteni úgy, hogy a kinti Johin Lock épségben megússza, de akkor leheet, hogy én is belepusztulok.

Persze mego´vhatnám magamat , de ez esetben az eredmény akkor veszéjtelen a  sszámomra , ha nem to´´ro´´do´´m a kinti John Lock életével.”

(Ekkorra már a doktor ko´´nnyezni kezd.)

Ha vigyázok a kinti John Lockra  , akkor esetleg és is belpusztulok , persze a világot megmentem.”

E´va:!(b)”Doki! – Ko´´nyo´´rgo´´m, nehogy feláldozd magad.

Egy egyszeru´´, rokkankt John L/ock nem éri meg a nagy doktorral szemben!”

A doktor:(bcc.180)”Tévedsz! – Minden egyes lény, értelmes élo´´ entitás az egész  univerzumban, so´´tt az egész multiverzumban egy valo´ságos csoda, (181-82)- – isteni csoda, felbecsu´´lhetetlen.

A kinti John Locknak életben kell maradnia, so´´tt felépu´´lnie. Ezt megérdemli a szerencsétlen.

Hiszen megigértem ezt neki.

Be kell tartanom az ígéretet.

Nem hejezhetem magamat fo´´lébe.

Ezért , ha már esetleg  nem leszek, búcsúzom to´´letek.”

E´va:…”Doki !- Ne tedd ezt!”

Harkness:!(b193)”Doki !- Mego´´ru´´ltél. ezzel az o´cskasággal akarsz vele harcba szállni!?!”

A doktor :!(b196)”Sajnos nem do´´nthetek másként

Habár a mérlegen van a doktor, s vele szemben egy egyszeru´´ fo´´ldi lako´ – John Lock… Ez nem igazságos. (Ismét ko´´nnyezni kezd) Dehát nem tudok másként do´´nteni!

Felajálnhatnám neki , a fu´´stszo´´rny-JohnLock “duplázata”_ szimbio´tikus lénynek  a békés eltávozás leheto´´ségét egy másik bojgo´ra, de hát o´´ is úgymond “áldozat” – ide lett a Lucifer” által oktrojálva, egy nasgyobb játszma részeseként. Nem engednék meg a békés távozását.

No készu´´ljetek fo´´l a nagy ku´´zdelemre.

elo´´szo´´r is meg kell védenem titeket.”

Ekkor a doktor E´vát és Pétert a védo´´ buborékba hejezte a sro´fhúzo´jával.

Ekkor ismét megjelent a fu´´stszo´´rny, s meglátván a doktort , ro´´gvest rávetette magát.

A doktor a vekkrét kinyitván egy ragyogo´ , vibrállo´ energia mezo´´t lo´´velt a fu´´stszo´´rny felé.

Az megragadta a doktort,s ko´´ré tekeredvén el akarta o´´t pusztítani.

A doktor az energia nyalábbal védte a testét.

Iszonyú ku´´zdeleml után végu´´l a fu´´stszo´´rny elpárolgott, s utána csak az  immár o´´sszekaszalo´dott, félig rothadt John Lock “duplázata” maradványai feku´´dtek a fo´´ldo´´n.

A doktor(228-Megto´´ro´´lvéna homllokát:”Kész ! vége! ”

E´va és Péter o´´ro´´mlujjonganak:(B)

” Nagyszeru´´!, Nagyszeru´´!”

Jo´l vagy doki?”

S felemelik az allig tántorgo´ dokort a fo´´ldro´´l.

A doktor:!(b)”M ost azonnkal menjou´´nk Sydnkibe , hogy rendben van – e a másik John L/ock?”

Felszállanak s útko´´zben mondja a doktor:(b)

“Hála , hogy csak itt volt a fu´´st kígyo.´

A korábban elo´´fordúlo´  o´´ngyilkosságutáni fu´´st lények  jelenleg  már nem találhato´ak  a fo´´ld bojgotokon´.”

 

 

9.Jelent C/ (atacca)

Leszállanak (250)Sydni tere ko´´zelében.

Csak hamar a térre érkeznek.

Ott kocsikázik a tolo´ székébenk John L/ock – aki nyilvánvalo´an semmit sem sejt a to´´rténtekbo´´l.

A doktor oda megy:!(b)”U´´dvo´´zlo´´m ismét John L/ock.

Jo´l érzi magát?”

John Lock:!(b)”Igen!- Habár (262)az elo´´bb mintha fura félelem s rosszúllét fogott volnka el.

Mondtam is , hogy el kéne mennem a szívspecialistámhoz, hogy minden rendben van-e.”

A doktor:!(b)De John, most már ugye jo´l érzi mlagát?”

John:!(b)”Persze, kitu´´no´´en!”

A doktor:!(b)” Most egyelo´´re itt hagyjuk, de amint igértem, visszjo´´vu´´nk és segítu´´nk a baján. Elhiheti, ”

E´va:!(b)” Higye el! – amit a doki megigér , azt be is tartja. Erre szavamat adom!”

Eltávoznak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Jelenet. Ugyanott. Uagyanazok – plus Harknes kapitány.

Harkness:(b)”Hívtál doki, hát jo´´ttem.

(énekelve-v)..Itt vagyo-ok , ragyogo-ok!

Igaz, hogy csak a kis kapitány , de hát az se semmi. ”

A dokor:(b)”már elkészu´´ltek a tárdiszban azok az elo´´feltételek, amik segítségével talán sikeru´´l a kapitánnyal fo´´lvenni a kapcsolatot.

No nem veled – habár te is kapitány vagy.”

Péter.(b)hát sikeru´´lni fog-e végre?”

A doktor :(b)”Nagyon remélju´´k!”

Harkness:(b)”Tecsak ne féltsd a dokit, o´´ neki mindég vannak tervei, menet ko´´zben kio´´tlo´´tt B , de C  tervei is… -s a dolgai sikeru´´lnek is!”

A doktor:(b)” Ha sikeru´´l is a kapcsolat felvétel, akkor sem fogunk tudni vele direkt mo´don komunikálni.

Csak a tárdiszon keresztu´´l, mivel a tárdisz mindenféle emberi , no meg alien nyelveket le tu szimultán fordítani – mivel oj evolúcio´´s-technolo´giai szintro´´lszármazik, ahol már energetikailag, szellemileg “telepatikussan ” komunikálnak – s ezért itt e hejett az azonnali fordítás lépett színre.”

Ekkor(28) kívu´´lro´´l egy távirányíto´val valamiket elindított a tárdiszban  – s az el kezdett ragyogni, világítani valamijen fénygo´´mben.valamint halk és kellemesen harmo´nikus zúgás kezdo´´do´´tt.

A doktor:(b)” Ez a nonlokalitáson alpúlo´ kapcsolat , de nem horizontálissan, velu´´nk azonos szinten , hanem fo´´lfelé,vertikálissan,to´´lu´´nk magassabb szintek felé  – s ezért nem biztos , hogy sikeru´´lni fog-e.

De ha igen is, akkor is csak a tárdisz “szíve” képes reá, viszont ezt az úgymond “technolo´giát ” még én sem értem teljessen.”

Ekkor(37) a tárdiszbo´l színes sugarak kezdtek lo´´velni fo´´lfelé, s mintha egy egy pillanatra kilátszott volna a világu´´r is,s mintha arrafelé lo´´velnének.

A doktor:(b)”ne tévesszen meg titeket a látvány, valo´jában a sugarak nem a  mi teru´´nkben  tartanak valahová  , hanem a terek s a dimenzio´k , a valo´ságok ko´´zo´´tti cél felé.”

Ekko(41)r megjelent a tárdisz kinagyított mása to´´lu´´k magasabban és mintegy fénybo´´l állo´an.

A zúgás ero´´so´´do´´tt.

A doktor:(b)” ” ez egy hollogram, mejet a tárdisz “szíve” hoz létre.”

Mindnyájan do´´bbenten figyelik a látványt.

Ekkor a doktor kihoz a tárdiszbo´l   négy készu´´léket s átadja hármo´juknak.

:(b)” ezek a védo´´ pajzs generátorok. Szu´´kségetek van a magasabb szintro´´l származo´ védo´´pajzsokra, mivel a kapitány oj magasbo´l származik amit fo´´l sem tudtok fogni épp ésszel.,s  ez az ero´´ anihilálna titeket.

A fo´´ldet épségben hagyja mivel csak arra veszéjes , aki hívta o´´t s komunikálni szeretne véle.

S ne kérdezzétek , hogy hogyan mu´´ko´´dik a védo´´pajzs, mivel még én sem értem igazán.”

E´va:(b)”Akárcsak a Zeus, aki halálra égette azt aki o´´t látta. ”

A doktor :(b)De ez sokkal magasabb, mint Zeus, – Zeus csak egy bukott goauld volt, mi úgy hívjuk  – o´´k valo´ban úgymond gyík lények voltak, pontossabban a feju´´kben egy szimbiotikus gyík volt. S nem voltak éppen jo´ságossak, de nem ám!

A kapitány, ahogyen mi nevezzu´´k o´´t, a megtestesu´´lt univerzállis “jo´ság”, és szeretet.”

Ekkor a készu´´lékekbo´´l valamijen fény ko´´peny félék nyíltak ki.

A doktor:(b)”Vegyétek magatokra, mert ku´´lo´´nben quarkokra, húrokra estek szét, majd anihilállo´dtok – a legmagasabb szintu´´ “Energia” titeket is ojanná tevén magába szippant.!”

Felvették a ko´´penyt .

E´´va:(b)”De hiszen neku´´nk, amikor úgymond ismét gyeremekekké váltunk , megjelent a hm. kapitány… Jézus… a Giewont hegyen s semmi bajunk sem lett. Akkor ez hogy volt?”

A doktor:(b)”mert elso´´sorban ti akkor mindnyájan még gyermekek voltatok – s a gyermek eleve más test és szellemmino´´ség, mint a felno´´tt – lásd a híres mondást: “engedjétek hozzám.a kisdedeket…….” – és mert akkor nem hívtátok  o´´tet,  legalábbis nem a technika segítségével, még ha angelusi szintbo´´l “ellopottal” – hanem o´´ akart hozzátok eljo´´ni  s a nagy bajban segíteni rajtatok. Valo´jában a Karel Wojtyla hívta o´´t, aki már azon kevesek ko´´zé tartozik , aki a halálla után azonnal átugrott legalább két evolúcio´s ugrást, – hasonlo´an Budhához, Borbállához, Mohamedhez, Asziszi Ferenchez, Teréz anyához és még sok-sok-sokan máshoz hasonlo´an –  s immár o´´ is energetikaiszellemi “angelusi ” entitássá vált. O´´ rakta már elo´´re reátok a láthatatlan védo´´pajzsokat, meg az o´´sszes to´´bbi gyermekre. ”

Péter:(b)”Doki ! hát ezt meg honnan tudod?”

A doktor:(b)”sokmindennel egyu´´tt ezt az emléket is kihúztam az agyadbo´l!”

Ekkor kezdett elo´´ttu´´k a feju´´k fo´´lo´´tt valamijen go´´mbszeru´´ség formállo´dni, mejbo´´l  sok sokkissebb go´´mb kezdett kiformállo´dni

.S a  harmo´nikus zúgás ero´´so´´do´´tt.

Ez a multiverzum hollografikusan kicsinyített mása.

Ekkor(73) a go´´mb kezdett fényesedni. a zúgás egyre ero´´sebb .ett.

Masjd úgy nézett ki, mintha a go´´mbo´´k mindenfelé végtelen sorokat alkotnának.

A doktor :(b)”U´gynéz kí, hogy szerencsénk van… talán már érkezik.!

De az amit látni fogtok az nem az lesz s nem ott lesz ,hanem a ti fejetekben, azaz valo´jában  a tárdisz “szíve” fogja nektek a méjebb igazságokat  számotokra  – a ti tudatotok és érzékelési formátoknak adekvátan – értheto´´bben “tolmácsolni”

Ekkor(77) elkezdett a fényes ko´´zpont ku´´lo´´nféle alakzatokat fo´´lvenni.

A zúgás csodállatos színeket o´´lto´´tt.

Ekkor(81) a négyu´´k feje fo´´lo´´tt ragyogo´, izzo´ színes cso´vák jelentek meg.

E´va:(b)”Istenem!…Mint a …”

A doktor fojtatja:(b)”az apostolok feje fo´´lo´´tt ugye… ezzel ko´´zvetlenu´´l az angelus spiritusi evolúcio´s szintbo´´l kaptak  – a magassabb szintu´´ evolúcio´t megelo´´zve –  o´´riási szellemi energiát ,  mej – akár csak a tárdisz szíve  – tolmácsoslt ko´´lcso´´no´´ssen mindenféle komunikácio´t , s mejjel aztán a kapitány  ko´´veto´´i szétárasztották az egész világona szeretet erejét

S egyben e cso´vák ugynazt a funkcio´kat to´´lto´´tték be, amit most a tárdisz “szíve”- azaz “tolmácsoltak”.”

Ekkor mindnyájan kezdtek, mintha ragyogni.

E´va:(b)De az apostolok nem égtek halálra ezekto´´l?”

A doktor:(b)”Nem, mert akkor a “kapitány” ku´´ldte ezeket feléju´´k, s egyúttal ezekkel egyu´´tt a védo´´pajzsokat, amikro´´l az apostolok nem is tudtak.”

A doktor :(b)” ezt szitén a tárdisz szíve vetíti ki- mindennel csakis a tárdisz szíve van kapcsolatban.”

E´va: felkiáltott:(b)”Ode nézzetek!”

A fénygo´´mb ko´´zepén fel-fel o´´tlo´´tt az ismert sziluett a széttárt felemelt karokkal.

E´va o´´nkénytelenu´´l is leborúlt, térdelve:(b97)

“Istenem ! – A názáreti:!”

A doktor :(B)”Azért ezt igyekszik mutattatni a kapcsolat kiválto´ja s a tolmács ko´´zeg is, mert ezekre az aszociákra vagyunk beállítva s ezekre vagyunkl leginkább fogékonyak.

A tárdiszt úgy befojásolja, hogy számunkra képileg és hangilag  a legismertebb,legkellemesebb, legelfogathato´bb mo´don tolmácsoljon mindent.

Azaz az o´´s ideát, az “inteligens tervwezo´´nek , dizajnernek” a szintézis fojományát, amej   a természet értelmét és célját  jelenti , “as teremtés sintézisét” , vagy ahogyan éppen elnevezzu´´k.

A már  tisztán csak energetikai entitás is – példáúl Budha vagy Teréz anya – valamijen fo´´ldi  szeretett asszociácio´ , vagy a valaha élt alakjában,  formájában jelenne meg s nem valamijen fénygo´´mb alakjában.  ”

(101)Ekkor a sziluett ko´´ru´´l ide-oda cikázo´ , lebego´´, szárnyalo´ csodállatos, szeretetteljes boldogsággal mosojgo´  – leginkább ragyogo´ kisleányokra hasonlíto´ – lények jelentek meg.

Az ismert alak áto´´lelte o´´ket, – mint az ismert képeken – “enegedjétek hozzám a … mert o´´vék a mennyek országa”.

A doktor súgja – a k tárdisz által o´´zvetített “telepatikus” csatornán – :

(b)”Ezek az igazi “homo spiritu angelusok”, amivé ti is lesztek , ha erko´´lcsileg felfejlo´´dto´´k…”

S ekkor egyszerre  megszo´lalt egy igen kellemes hang:(b114)

“Tudom , hogy miért u´´zentetek nékem.

A testvérem kezd végleg elszakadni a mindenségto´´l.

Az entro´pia o´´nnálo´súlt s mindenségpusztíto´vá vált.

A gonosz farkassává  vált.

Beszélnem kell véle.

De ehez kell az o´´sszes testi-szellemi lény segítsége.(123)

A kulcs a mindenségi szeretet.

A tolmács gép ku´´ldje szét a szeretet u´´zenetét a mindenségbe.

Alkalmas reá.

Emberek itt a fo´´ldo´´n s mindenu´´tt másutt – egyetemben az o´´sszes szellemi lénnyel alkossatok egy nagy szeretet láncot.”

Ekkor a go´´mb és a ko´´ru´´lo´´ttu´´k lévo´´ fény halványúlni kezdett, viszont

a tárdisz belsejében (cc.128) izzani s ragyogni kezdett valami.

A doktor:(b)” A szív a maximumon van. Azonnal lu´´ldenem kell a tartalmát szét mindenfelé. ”

Ekkor a fény kezdett mindenfelé, o´riási távolságokban szétáramlani.

A doktor:(b)”Gyertek gyorsan be ! . Ezt látnotok kell!”

Péter:(b)” de hát nem veszéje ez?”

A doktor:(b)”Ti csak ne féljetek”

Gyorsan bemennek s felszállanak.(cc.133)

Ekkor a doktor kinyitja a hollografikus “ablakokat.

A fo´´ld fo´´lo´´tt vannak az u´´rben.

Látni, hogy az egész felszínén fényko´´ro´´k áramlanak széjjel.

A doktor:(b)”Ko´´zeli képet hozok”

Ekkor látni, hogy az emberek mindenu´´tt kezet fognak mindenfelé… s to´´bbszo´´ro´´s szakadozott ko´´ro´´ket alkotván.

Ekkor messzebre távozának a tárdisszal.

A naprendszerben vannak valahol a fo´´ld s a Jupiter ko´´zo´´tt.

Látni, hogy  a fo´´ld irányábo´l mindenfelé áramolnak a színes ko´´ro´´k.

Mégmesszebbre mennek az intergalaktikus térbe.

Az egész galaxis kezd ragyogni a színes ko´´ro´´kto´´l.

S a ko´´ro´´k áramlanak szét az egész univerzumba.

Megdo´´bbenve figyelik.

A doktor suttogja :(b)”szétáramlik a multiverzumokba is.

Persze nem a tárdisz , de még csak nem is  a “kapitány” okozza mindezt, kell hozzá a sok száz milliárd , billio´, trillio´ entitás pozitív szellemi energiája  az egész multiverzumban , a pozitív energia vagy ahogyan itt a fo´´ldo´´n régebben mondtátok – az emberek hite és szeretete.”

Visszatérnek(146) a tengerparti házhoz, ahol azonnal

ismétlo´´dik az elo´´zo´´ fény és hang ero´´so´´dés – majd a hang:(186)

“Most már beszélhetek a testvéremmel.

Eltu´´no´´k egy kis ido´´re, mivel le kell szállanom hozzá.”

A doktor :(b)”A “semmi” ko´´ztes univerzumba megy. ”

Egy kis ideig (195)csend és fénytelenség honol.

Majd (208)harmadszor is ismétlo´´dika hang és fény ero´´so´´dés, megjelenik a már ismert sziluett.(244)

S ekkor mintha intene, mintha lefelé.

De ekkor egy másik so´´tétebb  fénygo´´mb jelenik meg, amej kezd emelkedni- így már  két ko´´zpont látszik .(249)

Az elo´´bbi fényes mellett  már látni  egy feketét – mej eleinte egy torz arcféleségként mutatkozik – majd kezd mintha emelkedni(251-52), s hullámzik mint egy polip.

Majd(253) kezd világosodni – a torz arcféleség eltu´´nik , s fojamatossan kisimúl , s végu´´l csodállatos ragyogo´ és fényes arc kezd kibontakozni.(255).

Ekkor(257) a már ismert hang:

“Ime a testvérem a fényhordo´.

Ahogyan eredetileg ragyogott.

Nélku´´le nem lett volna semmi.

A´ltala s általam lett minden.

Ketto´´nk hozott létre mindent.

Most mindketten eredeti ragyogásban tu´´ndo´´klu´´nk.

A testvérem most megigérte, hogy abbahagyja a pusztíto´ szétszakadást.

E´n is megigértem néki, hogy egy kis ido´´ múlva ismét és végleg vissza emelkedik a ragyogásba.

Most egyelo´´re elbocsájtom. “(276)

Ekkor elkezdett halványúlni a másik arc, s lassan so´´tétedni,s mintha u´´jedni.

Majd eltu´´nt s vele egyu´´tt a to´´bbi fény is. (287)

A tárdisz viszont ismét kezdett izzani. (288)

A doktor:(b)” Ismét ku´´ldi a szeretet energiákat szét a mindenségbe.”

Majd a tárdisz is kialudt.

A védo´´pajzs ko´´penyek mintha a semmivé foszlottak volna széjjel.

Mindenki fellélgzett. :(b)

“Hu´´ha … ez forro´ volt.”

Harkness:(b)”Micsoda izzás, egész belefulladtam!”

A doktor:(Kifujja magát)”…no azt hiszem, hogy megmeneku´´ltu´´nk … mi is és az egész mindenség!”

Péter:(b)” Minden remdben lesz-e már?”

Harkness:(b)” Ha a doki  mondja, akkor mérget vehetsz rá!”

A doktor:(b)”Még azért elleno´´riznem kell egy két mást – de azt hiszem, hogy nyerésre állunk.”

Péter:(b)”s akkor már meg van mentve az univerzum, – késo´´bb sem fog beko´´vetkezni a “nagy recs”, ill. a “nagy Brr”, vagy a “nagy suty”?”

A doktor:(b)A´-á-á… ezek hibás feltevések…

…a “nagy recs” ellen dolgozik a negatív energia… ezt más ti is tudjátok…

…a “nagy Brr” – ami ku´´lo´´nben is az elmélet szerint is csak néhány trillio´ év múlva ko´´vetkezhetne be – ezt akadájozzák a ko´´rnyazo´´ univerzumok  – no meg a blán elméletbo´´l ismert paralel blán univerzumban meglévo´´ o´´riási energiájú részecskék, mint pl. a gravitonok, tachyonok, “Hoowking” részecskék, stb.stb.,stb. – ,energiái…

…ami pedig a “nagy suty”-ot illeti… nos ez csak a galaxisok eltávolodását érintheti, mivel a so´´tét anyag a galaxisokat továbbra is egyben tartja… de az egész univerzumra vonatkozo´lag sem ko´´vetkezhetne be, mivel a tágulás ko´´vetkeztében  ujjonnan létrejo´´tt terekben ujjabb és ujjabb proto galxisok fognak állando´an keletkezni, mégpedig a vákuumben állando´an jelenlevo´´ irdatlan mennyiségu´´ ido´´nkívu´´li virtuállis, – ti úgynevezitek, hogy a “Howking féle részecskék”  – részecskék to´´mkelegébo´´l, amejek fojamatossan bekeru´´lnek a mi ido´´nkbe és létrhozzák az ujjabb és ujjabb galaxisokat…

.. az o´´si, végtelen s végtelenu´´l bo´´lcs s mindenhato´ eenergiábo´l , mint ahogyan erro´´l tárgyal Fran de Aquino, fráter Spitzer, G.I.Sipov  is s még sokan mások itt a fo´´ldeteken…

Fel a fejjel … minden rendben fog alakúlni…bízni kelll!”

 

 

 

  1. Jelenet.

Ugyanott – ugyanazok.

A doktor megszo´´llal:(b)

“De van még egy , illetve két feladatom – segíteni kel két emberen.

Azaz nem én , hanem a kapitány.”

E´va és Péter:(b)”Dehát a hm…”kapitány” már nincsen velu´´nk kaspcsolatban?”

A doktor:”Tévedés- Mivel a tárdisz képes a múltal is komunikálni,

…ezért fel tudjuk  ,  – hm. mintegy uto´lag is  –  vele venni a kapcsolatot.

Ekkor(9) megnyom valamit s a tárdisz ismét ragyogni kezd.

A doktor:(B)”No ne féljetek , már nem ko´´zvetlen a kapcsolat, ezért nem kell a védo´´ pajzs …

Gyertek,(17) száljatok be…megyu´´nk…”

E´va:(b)”Hova?”

A doktor:(b)”Majd megtudjátok.”

Beszállanak – repu´´lnek – s leszállanak (29)Sydniben.

A tárdisz(33) – ragyogva – a magasban lebegve marad.

A doktor:!(b)”Csak mi látjuk … más nem… na gyeru´´nk!”

Elindúlnak s a téren ismét a már ismero´´s tolo´kocsis John Lock.

Odamennek.

A doktor:(b-35)” U´dvo´´zlo´´m John Lock… hát ismét itt vagyunk … de ezúttal jo´ hírem van… tudunk magán segíteni…”

John Lock(meglepve, s meghato´dva):(b39)”valo´ban?… már nem hiszek semmi jo´ban, pedig annyi energia és terv van még bennem…!?”

A doktor:(b-40)”Pedig John bíznia kell, kell a maga belso´´ energiája, pozitív szellemi tartalma, mert enélku´´l nem fog semmi sem sikeru´´lni…

Gondoljonk a terveire… a sok jo´ra, amit még mleg szeretne pro´bállni…”

John:(b-meghato´dva)”Hát megpro´bállom”

Ekkor(43) a doktor megfogja John Lock kezét s int a két másiknak , valamint Harknkess kapitánynak , hogy ugyanert tegyék.

Megteszik.

Ekkor a doktor a tárdisz felé elindít valamit, mirefo´´l ott , fent , mintha ismét lehetne látni az ismero´´s sziluett alakját.

Persze mindezt csak a négyu´´k látja- John Lock semmit.

A doktor súgjas:(b)”Nem láthat semmit, mert ro´´gvest meghibbanna.”

A doktor(47) int a tárcdisz fo´´lo´´tt lebego´´ sziluett  felé.

A doktor John fu´´lébe súhja:(b)”John !- Bizzon minnél jobban magában , gondoljon a csupa jo´ra és szépre, amit még megtehetne… bízzon magában!

Higyen magában!!!”

Ekkor a sziluett keze mintha az ismero´´s áldás oszto´ alakot o´´ltené fel, s mintha lenyúlna egésszen a négyu´´k  kezén keresztu´´l egésszen John Lockig.

Ekkor(59) john Lock felkiállt:!

(b)Istenem! – Azt hiszem ismét tudok járni!”

S felemelkedik a tolo´ székébo´´l , s mintha ismét fiatalossan , fu´´rgén nézne ki – s ero´´teljessen kezd ide-oda járni.

John Lock(61) boldogan megfogja a doktor kezét:

(b)” Ko´´nnyekig hállás vagyok o´´nnek doktor…de hát ezt hogyan tette?”

A doktor:!(b)” Nos ez titok , sajnos nem árulhatom el… a magában szunnyado´ pozitív energiahit volt az, ami feltámadt s meggyo´gyította… az a fo´´, hogy végre (70v)egészséges!”

Eltávoznak.

Ko´´zbenaa doktor odasúgja a to´´bbinek:(b)

“Az amit az elo´´bb láttatok, az a ko´´zvetlen …hm.”Anyag”, vagy létezést formállo´ “Technolo´gia” volt.

John Locknak rendbe formállo´dtak a sejtjei egésszen a molekulárris , s atomáris , szubatomáris szintig.

Persze mindehez kellett a mindnyájotokban benne lévo´´ rejtett, de hihetetlen pozitív energia teljes felszabadítása és kisugárzása az egész testbe és szellembe.”

E´va :(b)”A placebo´ efektus”

A doktor:(b)”Ojasmi, csak hogy atto´l sok-sok-sok-sok-sok nagyságrendel ero´´teljessebb.

Minderre ti is képesek lesztek az evolúcio´ sokkal magassabb szintjén – lehet, hogy nem is az ojannyira távoli jo´´vo´´ben.

Anyagot , bármit fogtok tudni létrehozni úgyszolván a semmibo´´l, azaz a ko´´rnyezo´´ vákuum energiákbo´l.,…

… de ehez az kell , hogy megszabadúljatok mindennemu´´ negatív érzelmekto´´l, a kapzsiságto´l, hiúságto´, írígységto´l…”

Ismét (66)beszállanak a tárdiszba s tova repu´´lnek.

E´va:(b)”Most pedig hová?”

A doktor(énekelve -v)-70)”Meg-le – pe – tés!”

Ekkor leszállanak egy modern ház s  lakás kello´´s  ko´´zepén.

A doktor  ismét(81) ragyogásba hozza a tárdiszt, majd megszo´llal:(b)

“Menju´´nk a harmadik hejségbe – ugyanazt fogjuk tenni, amit John Lockal tettu´´nk- de az illeto´´ ismét nem fog látni semmit.”

Bemennek , s négyu´´k o´riási meglepetésére bent a tolo´kocsiban maga Howking u´´l- azaz fekszik aléltan – immár 80 évesen.

A doktor oda megy hozzá:(b)

“Nem kell válaszolnia Steve… majd én beszélek.

Segíteni jo´´ttu´´nk. Bármennyire is nem hiszi el.

E´n a doktor vagyok. Persze nem amojan orvosi doktor.

S nem is én fogok segíteni, hanem valaki más.

O´´kk hitten pedig  a jo´ barátaim. ”

S ekkor(91) int hármuknak  – akik megfogják Steve kezét.

S látják ismét a híres sziluettet az áldást oszto´ po´zban.

Steve nem lát ebbo´´l semmit, csakis o´´ket, négyu´´ket.

A doktor (suttogja):”Kapitány, ko´´nyo´´rgo´´m segíts!”

Majd Stevéhez fordúl:(b)Steve!- Magának annyi terve van még , gondoljonk arra, hogy fog járni, so´´tt tornászni, hegyi túrázni, úszni … s rengeteget dolgozni… erre gondoljon minnél hevesebben!

Higyjen és bízzon magában.

Habár asz uto´bbi ido´´ben inkább ateista lettél ”

Majd a tárdisz felé – aminek o´´k látják a sziluetjét – suttog:

(b95)”Ko´´nyo´´rgo´´m “kapitány”… tedd mleg az …hm “utolso´” Jo´tettedet, “csodádat”!”

Ekkor mintha valamiféle energia áramolna Steve karjábo´l kifelé, majd kintro´´l Stevébe.

Ekkor váratlanúl megszo´llat Steve:!(b.107)

“Istenem ! … Tudok beszélni.!”

Majd fu´´rgén feláll – meghazudtolva a to´´bb mint 80 éves mivoltát – az elektronikus computer székébo´´l s kezet ráz a doktorral:!

(b)”Hát ez meg mi?

Talán… maguk … vagy maga… nem innen…tehát igaz…?”

A doktor:(b)” Csak nyugodtank fojtassa… valo´ban nem innen… habár o´´k ketten (s Péterre és E´vára mutat)… valo´ban itteniek… de o´´(Harknessre mutat)— szintén… hogy mondjam…”

Steve:(b)”… tehát igaz … jo´l sejtettem… sejtettu´´k egyre to´´bben…

…hogy nem vagyunk egyedu´´l a kozmoszban…”

A doktor:!(b)” …de mivel erro´´l egyelo´´re igen veszéjes lenne bárkinek is tudnia… kivétel eme házaspár… fo´´ként masgára nézve lenne veszéjes… ezért, ha nem haragszik meg , kito´´rlo´´m az agyábo´l a to´´rténteket… majd valamit kitalál magyarázatnak a csodás feljavulását illeto´´leg… mondja azt, hogy orvosi csoda to´´rtént…vagy a “názáreti” segített – ami talán igaz is – persze maga nem hisz benne…”

Majd(120) elbúcsúznak s eltávoznak.

 

 

 

12.Jelenet – Intermezzo. Kihagyhato´.

A tárdisz belseje – repu´´lnek.

A doktor:(b)”Még valamit le kell elleno´´riznem és intéznem.”

Leszállanak. (12)Egy u´´to´´tt, kopott kis város elhanyagolt utcájának a végén lévo´´ nagyobb ház kertjében.

Nyári délelo´´tt.

Szemmel láthato´´lag nincsen az udvaron s bent sem senki.

Kiszállanak, majd a doktor a tárdiszt láthatatlanná teszi.

Kimennek, s elo´´ttu´´k egy ko´´zepessen hosszú utca.

Baloldalt egy lerobbant élelmiszer u´´zlet.

Jobbra egy izléstelen sarokház.

A doktor:(b)”Ott van.”

S a jobboldali harmadik telekre mutat.

Azért a telekre, mivel a su´´rru´´ fák s bokrok miatt magát a beljebb lévo´´ házat úgyszo´lván nem is látni.

Odamennek(17), a kert igen su´´rru´´.

Egy kis kapu – a doktor a sszo´nikus sro´fhúzo´val kinyitja.

Odasúgja a to´´bbieknek:(b)”Most vissatértu´´nk 2013-ba.

Nehogy elárúlják, hogy mij évbo´´l jo´´vu´´nk!”

Bent a hátso´ kertben még nagyobb “dzsungel”, de sok cserepes élo´´ virág mellett mégto´´bb fo´´ldbe szúrt s cserepes mu´´virág.

S egy kis kerek bazén, fo´´lo´´tte áthúzva egy mu´´virágos zsineg.

Hátúl egy volt lerobbant fatarto´ lugassá alakítva.

Mindenfelé apro´ , ku´´lo´´nféle alakú , úgymond “szo´´ko´´kutacskák” a su´´rru´´ bozo´t ko´´zepén.

.           A ház igen rossz állapotú, de azért kellemessen idilikus hangulatú.

Bemennek. (24)

Bent még to´´bb mu´´ virág s szo´´ko´´kutacska.

Izléstelen új bútorok keverednek  régi – cc. 17. s 18. sz.-i bútorokkal , mejek eléggé lerobbant állapotúak.

A falon mindenfelé ko´´zepes értéku´´ originál képek keverve számtalan olcso´ reprodukcio´val.

Az egész kissé bizar, szinte a gics határát súrolja, de bizonyára nagyon tetszene Jakubiskonak, vagy Tim Burtonnak, Terry Gilliamnak.

Mindez egyu´´tt véve szinte gicsessen színes benyomást kellt , ugyanakkor so´´tét is – mivel a fu´´ggo´´nyo´´k s a rollo´k  már nem mu´´ko´´dnek  – de az egész  fo´´leg furcsán bizar.

Bent egy igen régi mo´dú computer elo´´tt – felteheto´´en zenét komponállva – egy cc. 60 -as ku´´lseju´´ férfi u´´l.

Hirtelen feláll s megszo´lal:(b-29)”Maguk kik?…Hogyan jo´´ttek be?”

A mozgása megleheto´´ssen fiatalos, fu´´rge, – de a viselkedésében és beszéd modorában van valami infantilissan bizar  és groteszk vonás.

A doktor:(b-31)Ne ijedjen meg Licsko´ úr… csak egy igen ro´´vid ido´´re zavarjuk.

Ja-a-a! …(33)Hogy gogyan jo´´ttu´´nk be?…

Hát ezzel a speciállis sro´fhúzo´ segítségével.”

Hirtelen meglát egy lerobbant , de még mu´´ko´´do´´ vekert a kis asztalon.

Oda megy és kezébe veszi.(38)

“Jé-é-é! … Nekem is van pont ugyanijen!”

S elo´´veszi a zsebébo´´l a vekkerét – s megmutatja.

“De ez azt hiszem talán valamivel to´´bbet is tud , mint ez a kisasztalon lévo´´.”

Odamegy (40)a régi computerekhez.

“Látom, hogy – mint mindég egyébként – éppen most is zenét komponál.

Most éppen mit?”

A férfi válaszol:(b-42)”O´ semmit. Csak éppen zenei o´´nparo´diát pro´bállok írni.”

A doktor:(b-45)”Bele halgathatunk egy kicsit?”

A férfi elindítja, hallani a keringo´´  paro´dia zenét, s hozzáfu´´zi:!

(b-54)” Ez a saját ammagramma paro´diám – mivel annyira sokrétu´´ stílusban komponállok – szinte beleszédu´´l a fejem – hogy nincsen egy konkrét stílusom sem, amit lehetne parodizállni.”

A doktor:(b-56)”Tudom, tudom, ismerem a zenéjét.”

A férfi:(b)”Hát azt meg hogyan?”

A doktor:(b)”elárúlhatom – mivel amúgy is a saját védelme érdekében uto´lag majd mindezt ki kell  to´´ro´´lni az agyábo´l – hm. úgymond nem a mai dátumbo´l jo´´ttu´´nk.”

A férfi do´´bbenten:(b)”Vagyis maguk – úristen – nem ide valo´siak?”

A doktor:!(b)”Nem egésszen… csak mi ketten ( s magára és Harknkessre mutat) … o´´k ketten hm. úgymond fo´´ldiek…

Nekem van egy hm. “ido´´gép” készu´´léken , amejet elrejtettem a szomszédban ,a jehovisták udvarán.”

A doktor ko´´zben a sro´fhúzo´jával végig pásztázza a computereket, mind a ketto´´t :

(b)-63″Mí a fészkes fene… a lenti , mort éppen kikapcsolt, computer”kedvenc oldalak ” tára telis tele van hm. porno´ képekkel.

Ez a sro´fhúzo´ kimutatja.

De a szobákban meg sok-sok angyalka szobor”

Tovább(68) pásztázza a falakat, az egész házat.

Majd ismét megszo´llal:”Szinte hihetetlenu´´l kontroverz egyéniség vagy, szinte minden tekintetben…”

A férfi:(b)”Hát ezt is tudja… tényleg néha a …

A doktor ko´´zbevág : “:úgy érzed , hogy ojan vagy mint az ifjabb Gájus Báltár… ugye ?”

A férfi :”Hát igen…”

A doktor:(b)”Hát van benne valami”

“Azt hiszem készen vagyunk. Ez a ház s a computerek is mentesek minden veszéjesto´´l.”

A férfi :(b)”Mijen veszéjekre gondolt?”

A doktor:!(b)”Nos, maga , vagy te – azt hiszem tegezo´´dhetu´´nk – oj sok apokaliptikus és démonikus zenét komponáltál s szándékodban van még komponálni.

Tudom, tudom, hogy csodálkozol … hidd el, hogy tudom , hogy mik a terveid s mi fog ezekbo´´l megvalo´súlni.

Azt akartam megállapítani, hogy nem keru´´lt ide rejto´´zko´´dve, valamijen – ahogyan te is nevezed – egy “bukásban lévo´´” , az evolúcio´ magasabb fokán volt  entitás.

Szerencsére nincsen semmi baj.!

Ugyanis van benned valami, ami …hm… hogy is mondjam… ami az úgynevezett  “szentekre” volt jellemzo´´, ojasmi vagy egy kissé, mint egy magányos remete, egy mai asziszi Ferenc…

Ja-a!…s ha már itt vagyunk , megkérdem, hogy bízol-e magadban, már mint abban, hogy amit csinálsz valo´ban jo´-e?”

A férfi:(b)”…hát nem is tudom… néha nagyon is… viszont néha iszonyú kétejek gyo´´to´´rnek”

A doktor :(b)”Most mutatok neked valamit – persze ezt is majd kito´´rlo´´m az emllékeidbo´´l, nehogyan o´´sszeroppanjál itt nekem idegzetileg… s végleg mlegszu´´njél nekem komponállni.”

Ekkor a ssro´f húzo´n babráll valamit s ekkor  – nem hollografikuíssan, hanem úgymond húr-vér reállissank – megjelenik ko´´ru´´lo´´ttu´´k egy kisse tér, tele színes ragyogo´ épu´´letekkel, szo´´ko´´kutakkal, díszekkel, és tér ko´´zepén egy  to´´bbemeletes fehéren s színesen  ragyogo´ épu´´let.

Mintha valo´ban ott lennének.

Ko´´ru´´lo´´tte a távolban is mindenfelé parkok és ku´´lo´´nleges épu´´letek.

A doktor:(b)”Ne ijedj meg ezt a szomszédban lévo´´ készu´´lékem vetíti ki a jo´´vo´´bo´´l  , a hollogramnál is fejlettebb technikával, ide , e szobába s a tudatodba.

Nem képzelo´´dés , ojan mint a valo´´ság.

Ugyan már ne csodálkozz, hiszem – s ezt is tudom ro´lad – már gyerekként elképzeltél  – pontossan mondva gyakorta álmodban átéltél  – egy ijen fajta “mozit”

, ahol egy ido´´ után már a “film” cslekmény reállissan fojtato´dik , mégpedig interaktívan a tudatod befojásával”

A férfi:(b)”Hát ezt is tudod, hiszen ezt még senkkinek sem mondtam el eddig!”

A doktor elo´´veszi a vekkerét:

(b)”Elárúlta nekem ez a vekker!”

Ekkor a “filmvalo´ságon ” belu´´l  “ko´´zeledetek” a fehérszínes épu´´let felé.

A doktor:(b)”Ne essetek tévedésba, ugyanabban a városban vagyunk , ahol mostan, de to´´bbszáz évvel késo´´bb.

Hogy jobban megértsétek:

Ez az(109) épu´´let egy  – a 21. sz. elején  még nem létezo´´  – nagy világváros kultúr ko´´zpontjának egy itteni kultúr emlék fio´k épu´´lete.

Az amit itt látni csak a ko´´zponti …hm…”múzeum” mellék fio´´k háza, mivel az illeto´´k itt, vagy részben itt  szu´´lettek s éltek.

A ko´´zpont múzeumban  és az itt lévo´´ fio´k épu´´letben és a to´´bbi fio´k épu´´letekben is csakis az emberiség valaha élt legnagyobbjai szerepelnek – úgy, hogy az egyes fio´k épu´´letek az illeto´´k szu´´letési hejein találhato´ak, speciállissan az o´´emléku´´kre létrehozván.

Itt két illeto´´nek van kissabb kiállítása… az igazi nagy a ko´´zponti világko´´zpontban találhato´.  ”

Belépnek.

Az(125) elso´´ néhány hejségben egy szép , fiatalos no´´ portréi – némejik reállissan “hollografikus” – láthato´ak, s mindenu´´tt Eva Kováčová felirattal.

Sok hejen vers részletek.

A férfi felkiállt:(b)Tehát jo´l sejtettem, hogy Eva Kováčová valo´ban abszolút világ klasszis.”

Oda megy hozzájuk egy fiatal alkalmazott:

(b)”O´ igen … o´´ a valaha élt legnagyobb ko´´lto´´k egyike… Ho´´lderlínnel … bizonyos értelemben  – ha ko´´ltészetnek vesszu´´k egyes írásait – Kafkával, Rimbauddal, s persze Jo´zsef Attilával egyetemben. ”

A doktor odasúgja:(b)” s a házatok, eme ház melett lakott a volt férje, – azaz a szomszédod, s ugyanabban az osztájban tanítassz most Hnúšťán , ahol o´´ valaha tanított …gondolod, hogy  ez véletlen!?!?”

A doktor tovább megy. (137)
A doktor:(b)”De menju´´nk tovább”

Belépnek egy tágasabb hejségbe, ahol mindenfelé fura hengerek láthato´ak, s to´´bb Licsko´ Péter – Peter Ličko felirat, valamint az illeto´´ hollografikus portréi.

A doktor:(b)”Ezek a tekercsek hollografikus zenei ro´´gzíto´´k – az egyes tekercseken az illeto´´ zenével.”

A doktor oda megy az egyik alkalmazotthoz és megkérdi  – úgy , hogy a to´´bbiek is halják – to´´le:

(b)”Valo´ban oj nagy zeneszerzo´´  s gondolkodo´ szellem volt eme egyén?”

Az alkalmazott:(b)”Valo´ban – Szinte hihetetlen, hogy mi mindent, mij sokfélét, s mij mennyiséget hagyott hátra.

 

S ráadásúl tette mindezt teljes ismeretlenségben, szinte mindennemu´´ viszhang nélku´´l , abszolút ko´´zo´´nyo´´s ko´´rnyezetben – s tegyu´´k hozzá – az akkori korra jelemzo´´ stupid, hallatlanúl , s általánossan jelemzo´´ ignoráns világ ko´´rnyezetben alkotott.

Egy ojan korban, amejben mindenféle po´´cego´´do´´rbéli szemeteket emeltek ro´´vid ido´´re piedesztálra,nagy csillagot csinálva belo´´lu´´k tiszavirág életu´´ ido´´ tartamig,  madj azután a szemétbe dobták o´´ket ismét vissza.

Egy ojan korban, ahol csak annak volt keletje , aki nem dolgozott, hanem csak drogozott, alkoholozott, s esetleg nagy látványossan , mediállis viszhangal o´´ngyilkos lett.

S tette mindezt oj mo´don, oj formában és tartalommal, amej mero´´ben eltért a kor elvárásaito´l, ko´´vetelményeito´´l, korszelleméto´´l – ha egyáltalán besrzélhetu´´nk az akkori kor szelleméro´´l, mert akkor éppen – a stílus és érték kritériumok teljes abszenciája mellett – a kor szellemének a mértéke is teljességgel abszentállo´dott.

S midezeken megszállottan dolgozott , semminemu´´ anyagi ellenszolgáltatást nem várva – akárcsak Tesla  – teljes bevetéssel.

(160)Micsoda szellemi, kozmikus energiák, micsoda optimista u´´zenet az emberi fajnak.

Egy u´´zernetet – mejet o´´sszegezvén :

“A legfontossabb a ko´´lcso´´no´´s szeretet, a Jézus szellemében , mej mindnyájunkban benne lakozik , mint egy templomban, elvetni  mindennemu´´ ero´´szakot, mej csak ujjabb ero´´szakot szu´´l, senkinek sincsen joga másokat ero´´szakkal irányítani – s ezek szellemében az emberi faj egy evolúcio´s forradalomban felemelkedik egy magasabb szellemi fokra. ”

Eme alkoto´ro´l csakis a legnagyobb tisztelettel és hymnikussan beszélhetu´´nk ro´´la!”

Ekkor a férfi elsírta magát a meghato´dottságto´l.

A doktor(169) gyorsan oda rohant s a homlokához hejezte a sro´fhúzo´t.

:(b)”Muszáj volt az elo´´bb hallottakat kito´´ro´´lni az agyábo´´l, mert ro´´gvest o´´sszeomlott volna itt neku´´nk”

Majd már csak a régi szoba volt láthato´.

A dokto(177)r ismét a férfi homlokához hejezte a készu´´léket.

“Ez majd a teljes látogatást kito´´rli az emlékeibo´´l.

Lehet, hiogy az álmaiban, vagy a psycholo´gusnál esetleg hypnotikus állappotban vissza-vissza tér, de azt  fogja hinni, hogy hamis álom.”

A férfi néhány másodpercig mintha alélt lenne – ezalatt a to´´bbiek  fu´´rgén eltávoznak.

Kint E´va:(b-185)”Doki ! – Mire volt ez jo´? – Ha úgyis kito´´ro´´lt mindent az agyábo´´l?!

A doktor:!(b)”No nem egésszen, a tudat alattijában annyi azért megmarad, hogy továbbra is ij iszonyú tempo´ban dolgozzon, s nehogy a szkepszis ko´´vetkeztében abba hagyja a munkát.

A világnak és a jo´´vo´´nek nagyoon is kell az amit csináll!”

E´va:(b)”De doki!…Hiszen azt mondják a fizikusok, hogy a jo´´vo´´ nem adott eleve!

Akkor hogy van ez… amit láttunk az valo´ban a jo´´vo´´, vagy csak egy leheto´´ség?”

A doktor:(b)”Ez is, meg az is… ti do´´ntsétek el, hogy amit az imént láttunk a jo´´vo´´bo´´l, az valo´ban így lesz, vagy csak egy leheto´´ség

Hogy az, akinél most voltunk az a jo´´vo´´ben az emberiség kultúrto´´rténetének  nagyon jelento´´s alakjaként fog szerepelni, vagy nyomtalanúl eltu´´nik, azaz sohasem keru´´l be a ko´´ztudatba.

Ezt ti do´´ntsétek el. .”

Sietve eltávoznak a tárdisszal.

 

 

——————

 

 

Ko´´zjáték – Inermezzo.

Csak zene. (pc13)

 

 

——————-

 

 

 

 

13(pc14).Jelenet.Epilo´gus.

A tengerparti otthon.

Bent szunyo´kál Péter.

Hirtelen felébred(3), s kimegy E´vához.

Szép napfényes késo´´ délután.

Odamegy E´vához:

(b)”Csodállatos s egyben félelmetes álmot láttam…

A mi galaxisunkto´l nagyon távol létezik egy  fényes és su´´rru´´ galaxis szo´´vedékben egy intergalaktikus szuper civilizácio´, mej már angelusi, vagy már-már angelusi szinten van.

Mégis ragaszkodnak a régi, hús-vér slakjukhoz is, s ezért a ko´´rnyezetu´´k sokban hasonlít a mi , fo´´ldiu´´nkéhez.

Csak hogy minden, az épu´´leteik, a kertjeik, minden úgymond mintha fénybo´´l lenne – azaz mintha csodállatossan ragyogo´, szénes energiábo´l épu´´lne fo´´l.

A “városaik”, bojgo´k, csillagok s az egész galaxis szuper halmaz  hatalmas fény “vasutakkal”, “fényfevono´kkal”, “féregjáratokkal” vannak o´´sszeko´´tve.

Egyszerre fény és energia civilizácio´ – de egyben a mi énkhez hasonlo´, de a miénkhez képest csodállatossan felragyogtatva, s felszínezve.

Azután a másik irányba néztem s láttam a “so´´tét” , “bukott” galasxisok  lako´it, ahol egy “bukott”, “rablo´” entitás csoport él.

Ezek harcban állanának a “fénycivilizácio´val” , –  azaz mégsem,  – mivel a “fíny civillizácio´nak”  sokkal fejlettebb a szintje a “bukott-rablo´” civilizácio´hoz képest (persze a “rablo´” civilizácio´ szintje is miénkhez képest azért o´´sszehasonlíthatatlanúl fejlettebb) .

Ezért eme “bukott” civilizácio´ a fény civilizácio´to´l hátrfelé pro´bál  úgymond “portyázni” – természetessen mindez térido´´-WARP technolo´giával to´´rténik.

Ez a “harc” teru´´let is rengeteg galaxisbo´l áll  de mindez messze van to´´lu´´k és to´´lu´´nk.

A mi galaxosunkat – ahol valo´színu´´leg jelenleg mi vagyunk az egyetlen  , az angelusi szintre még el nem jutott, civilizácio´ – nem veszéjeztetik , mivel ez még to´´lu´´k is annyira távol és eldugva van, ojannyira jelentéktelen kis galaxias – a mi kis fo´´ldu´´nkel  egyu´´tt- , hogy egyelo´´re nincsen semmi veszéj.

S ráadásul az álmom végén , mintha utcák és épu´´letek modelezésével érzékeltem volna a számtalan galaxist.

A mi kis galaxisunk egy eldugott kis utca végén lévo´´ házacska volt. ”

E´va:(b)”Nagyon ku´´lo´´no´´s álom,

Ki tudja, hogy igaz -e?”

Péter:(b)”Nem tudom”

Ekkor odamennek a kis fatáblácskához.

Nézik , hogy ak kis fatáblácskán a gonosz farkas felirat mintha lekopott volna,

immár olvashatatlanná vált.

S a volt fura repedés is mintha beto´´mo´´do´´tt volna porral – már nem látni.

So´´tt – a távolabbi fo´´ld repedés is már beto´´mo´´do´´tt fu´´vel, to´´rmelékkel.

E´va , Péter .

Ekkor (32=bo´´v.v.)felhangzik az ismero´´s zúgás s megérkezik a tárdiss .

Kiszáll a doktor(49) ko´´ru´´lnéz   s vele egyu´´tt a Harkness kapitány  is.

Harkness:(b-52) a jellegzetes széles mosojával.

“Hello´ ! – U´´dvo´´zlo´´m o´ szépséges E´va Kisasszony!

Nem akar velem jo´´nni egy ki u´´rsétára?”

A doktor:(b-56)”Mit akarsz Harkness?- Hisz már úgyis távozunk, csak hagyd o´´tet békén!”

Harkness:(b)O´ hiszen csak vicceltem.”

A doktor:(b)”Elleno´´rzési ko´´rúton voltunk, … a dolgok állását nézve.”

E´va:(b)”Tehát minden rendben van már?”

A doktor:(Elgondolkozva-b63)”Talán…talán…

A repedések megszu´´ntek, az irányított gyilkosságok, globállis tudat kiesések , s o´´t-hat-hetek  is,s az o´´ngyilkos halálutáni gyilkolo´ fu´´stszeru´´ teremtmények invázio´ja másutt az univerzumban is megszu´´nt,  …s nem csak itt a fo´´ldo´´n, hanem úgy néz ki a ateljes univerzumban, s talán a multiverumban is….valamint  a távoli izzo´ “gonosz halál” bojgo´k is mind megko´´vesu´´ltek, s rendes kisbojgo´kká alakúltak át… s az univerzum széllén volt repedés is megszu´´nt…s eltu´´ntek a síro´ angyalok is…

S valo´színu´´leg minden régebbi, úgymond “sátáni” , “démonikus” fenyegetés is a Lucifer elszakadása révén jo´´t létre , itt, s egyébb paralel univerzumokban.

Sajnos maradhattak még rezídiumok eme “démonikus” szférábo´l, amik uto´lag elo´´-elo´´ bukkanhatnak. ”

 

Harkness:!(b-67)O´ ne féltsétek ti a dokort. O´´ mindég mindent renbe hoz.!

De már búcsúzom is – viszlát!”

E´va:(b)”Hová oj sieto´´ssen?”

Harkness:(b)O´- Várnak egy … hogy mondjam …egy “u´´rszekeren”…

Apropo´! Ez jo´ dallaml – már mint a ti fo´´ldi u´´rszekerek dallama.”

S (71-bo´´v.v.)dúdolni kezdi a dallamot.

E´va:(b)”Ez egy régi Vangelis dallam.”

Harkness:(b)” De azért jo´.

(énekelve-v50)Bú-csú-zom! Már várnak!”

S hirtelen valakik teleportáltatva, eltu´´ntetik.

A doktor:!(b)”Sajnos már nekem is mennem kell.”

E´va:(b)”Doktor! – Ne menjen még!”

A doktor:!(b)Sajnos mennem kell.”

E´va :”…s kinek van igaza az ido´´t illeto´´leg… azaz van-e egyáltalán ido´´, vagy nincsen, vagy csakis kizáro´lag csak ido´´ létezik, illetve to´´bb kiterjedése is van ?”

A doktor:”… mint már to´´bbszo´´r mondtam, az ido´´ amojan mis-mas- smudli, budli- csúzli…

Ez a legjobb a zenei – pl. egy a ti 18.- 20. sz.- i zenei fojamaton iluísztrálni :

Egyfelo´´l:   egy fojamat, ami azt jelenti hogy az , amit érzékelu´´nk , a benyomás, az megragadhatatlan ido´´ben és térben, szinte mintha nem létezne fixen, hanem ido´´ben szét van fojva…

… a benyomás egy mezo´´, amiben nem lehet tudni, hogy mejik pillanat, hangzás, “akord” alkotja éppen,…egyik sem s mindegyik – minimum az elo´´zo´´ és a ko´´vetkezo´´ három egységének a szétfojt mezo´´je…

… ugyanakkor . mintha elo´´re sejtenénk a távolabbi fojamatot, hangzást, “akordot”, “végkifejletet” is s o´´ru´´lu´´nk neki , várjuk elooŕe, vagyis az ido´´ visszafelé is hat … hátra felé jo´´n elo´´ a jo´´vo´´bo´´l…

De másfelo´´l :  Az egész lefixállhato´ hangokbo´l, hangzásopkbo´l (“akordokbo´l” ), -a konkrét rezgéseknek megfelelo´´ kottákbo´l  –  áll, so´´tt, az egész  fojamat állando´an áll, változatlan és végleges (akár – az informácio´ megmaradásánask to´´rvénye révén – az ido´´k végezetéig is).

Vagyis a ti fo´´ldi Angliai Julien Barbernek is igaza van (a zene nem egyébb, mint csupán kottakép, fix hasngzások ro´´gzítheto´´ állapota) ,

…de ugynakkor , Sean Carrollnak, és Lee Smolinnak,Tim Mydlinnek  is igaza van , de fo´´ként Steven  Weinsteinnek (az ido´´ to´´bbszo´´ro´´s kiterjedése, a jo´´vo´´bo´´l visszafelé is ),

Péter.”Lenne még egy kérdésem.:

Nem rég megtudtuk, hogy az evolúcio´ minden egyes fázisa cc. egy -egy nagyságrendel ro´´vidu´´l, plus-mínus 1-2 százaléknyi ide-oda eltéréssel.

Ezáltal a mi  – ipari, tudományos-technolo´giai  – fázisunknak  cc. ezer és két-három ezer éves tartamúnak kellene lenni.

A ko´´vetkezo´´ , hipotétikus “homo-moralis et technikus univerzális ” szakasz ezáltal csak néhány száz évig tartana, míg s végso´´ – a “homo spiritus angelusi”  – fázisnak nincsen felso´´ ido´´ tartamú határa, már csak azért sem , mivel ez a fázis, hm. úgymond már ido´´ – s téren  – kívu´´li.

Persze, ha úgy vesszu´´k, hogy cc. 100ezer éves kromanyo´ni ember szakasz egy tizede 10ezer év s ha ezt a tízezer éves perio´dust nem az o´´kori társadalmak kialakulásáto´l számítjuk, hanem a valo´di ipari fejlo´´dés kezdetéto´l, azaz cc. 1800-to´l, akkor még jo´ tíezer éves fejlo´´dés áll az emberiség elo´´tt, minekután eljut a homo morális-technikus univerzális szintre, amit cc. 1-2 ezer éves szakasz ko´´vet a homo spiritus angelus eléréséig.

Ez a kérdés még nyitva van számotokra – habár a jo´´vo´´ eleve adott , de ugyanakkor nyitva is van , mivel az ido´´ van is meg nincsen is, egy irányú is de hátulro´l vissza felé is megy, so´´tt oldalro´l, stb.,stb., – s semmiféleképpen nem a ti világegyetemekben egyirányúan mu´´ko´´do´´  entro´piával magyarázhato´ csak.”

Péter:” Az ido´´ ellenirányú mozgása.?

Hátulro´l visszafelé is… ezzel meg lehetne magyarázni a jo´´vo´´  mondást.?”

A doktor:”Valo´ban! Hiszen figyeljétek meg a csodállatos zenéteket.

Ha nem létezne az ido´´ ellenirányú mu´´ko´´dése, akkor nem lehetne zenét érzékelni teljes értékekkel.

Ha példáúl van egy 12 hang-akord -hangzás  hosszúságú szerkezet , alakisági rendszer,akkor  már a második, harmadik hangnál felsejtve érezzu´´k a teljes egészet , hogy hová halad ez a szerkezet, rendszer – mindez csak azzal magyarázhato´, hogy a végso´´ hangok , szerkezeti elemek elo´´re sejtetik a mikéntju´´ket.

Ugyanakkor mintha egyszerre érzékelnénk az egészet, mintegy architektúraként , ami azt érzékelteti, hogy nincsen elo´´re haladása, hanem egy adott univerzállis pillanat, amiben az egyes o´´sszetevo´´k  egyenként merev pillanatok , vagyis hogy valo´jában nincsen is ido´´ – van is , meg nem is.

Vagyis a ti zenétek bizonyítja talán a legékesebben, hogy az ido´´ valo´jában amúgy mis-mas smu´´dli-bu´´dli-cu´´dli féleség.

De visszatérve az elo´´bbi okfejtéshez, hogy hány veletek azonos, homo sapiens-sapiens technolo´giai, elektromagnetikussan komunikállando´ civilizácio´ lehet jelenleg az univerzumban :

Nagyon kevés, valo´szinu´´lleg egy sem, persze én sem ismerem mindegyiket.

Azaz  mindezezekbo´´l szerintem az ko´´vetkezne, hogy a velu´´nk azonos evolúcio´s szinten lévo´´ – s azlonos ideju´´!!! –  civilizácio´k száma hihetetlenu´´l ritka.

Vagy még csak az úgynev. homo erektus, vagy habilitusi szinten vannak , vagy már régo´ta a homo morális et technikus univerzállisi szinten, de leginkább a homo spiritusi angelusi szinten vannak már.

De ezen szinte lévo´´k ro´´l mi sok-sok-sok oknál fogva nem szerezhetu´´nk tudomást.

Viszont a  velu´´nk azonos szintu´´ – s ideju´´!!! – civilizácio´k  – JELENIDEJU´ száma hihetetlenu´´l ritka.

Ez talán megoldanáa Drakei egyenletek s a Fermi paradoxonok(vagy a Sklovskij munkásságán  belu´´li )  ko´´zo´´tti ellentmondásokat.

I´ gy van – e ez?”

A doktor:(b)”Valo´ban így van.

A veletek azonosszintu´´ s  ideju´´ – kihangsújozom , hogy azonos ideju´´!!!  – civilizácio´k  száma hihetetlenu´´l ritka.

To´´bbszázezer galaxisonkét ha egy is akad, amejik  éppen a ti néhány évezrednyi tartamú fázisával azonos szinten – s kihangsújozom AZONOS IDEJU´´  fázisában lennének.”

Péter:(felkiált-b)”De hiszen ezzel megoldo´dott a Drake egyenlet és a Fermi paradoxon ko´´zti ,  – eddig látszo´lag , s mára csak még felfokozo´dott  – látszo´lag feloldhatatlan ellentmondás. ”

A doktor:(b)”Vagyis azon civilizácio´k száma hihetetlen ritka  akik egyelo´´re  még csak az elektromagnetikus – rádio´ és TV komunikácio´ segítségével to´´rténo´´ komunikácio´s szinten vannak, s esetleg nem pusztították el o´´nmagukat.

A sokkal fejlettebb civilizácio´k számára az elektromagnetikus alapú komunikácio´ ojanyira o´´svilági mo´don elavúlt és primitív, mintha pl. ti most a fo´´ldo´´n visszatérnétek az o´´sember o´´seredei kiabállásához s dobolásához.

Habár az o´´npusztítás leheto´´sége jo´val kissebb, mint ahogyan ti , itt a fo´´ldo´´n  bepánikolva hiszitek.

Mire fo´´l jo´´tt volna létre az univerzális- multiverzálisi evolúcio´,s az egyes civilizácio´k,  ha azok sorra-rendre elpusztítanák o´´nno´´nmagukat.

Ennek nem lenne semmi értelme.

Ezt csak az “elfajzott” , elszakadt s o´´nnálo´súlt entro´pia, enthythézis “szeretné” megvalo´sítani.”

E´va:(b)”Ahogyan itt a fo´´ldo´´n mondanánk – a “Lucifer” , azaz a már “bukott, bukásban lévo´´ Lucifer”. ”

A doktor:(b)”Pontossan így van!

Az evolúcio´ s a civiillizácio´ egyes fázisaiba be vannak építve az univerzálissan érvényes o´´nvédelmi, o´´nkontroli mechanizmusol.

Pl. ha a simpánzok rendelkeznének a kromanyo´ni ember ezko´´zeivel, akkor már kiirtották volna egymást. ”

E´va :(ko´´zbekiált-b)

“Jo´l látni ezt a Kubrik-A.C.Clarke filmjében.!”

A doktor – fojtatva:

“Vagy pl. a kromanyo´ni emlbernek rendelkezésére áltak volna a ro´mai birodalom  harci ezko´´zei, akkor szintén kiirtották volna egymást.

A kromanyo´´ni ember már rendelkezett oj erko´´lcsi,vallási ,  o´´nszervezési, civilizácio´s szabájokkal, amikkel a simpánz még nem. Vagy a ro´mai birodalomban az o´´sszállami jog s bu´´nu´´ldo´´zési rendszer már jo´val fejlettebb volt – ku´´lo´´no´´ssen a kereszténység , a “kapitány ” megjelenése után  – mint a ko´´korszaki embernek.

Manapság a bonyolúlt nemzetko´´zi rendszerek s telekomunikácio´s globállis hállo´zatok megakadájozzákazt, hogy bárki o´´ssze-vissza robbantgasson atombombákat , s sorra legyilkolja a ko´´rnyezetét bu´´ntetlenu´´l s felelo´´ségrevonás nélku´´l.

A 15. században  – ha lett vona atombombájuk – már rég kiirtották volna az egész fo´´ldi lakosságot

Péter:(b)S ha  már lesz quark , vagy szimetrikus részecske technolo´gia, “quark reaktorok. “, tér és ido´´ hajlíto´WARP technolo´gia, akkor, addigra már a mai bu´´no´´zést kiválto´ három fo´´ ok – égbekiállto´ anyagi ku´´lo´´nbségek, nem megoldott szerelmi, sexuállis jogos igények, a jogossan s általánossan elérheto´´ eufo´ria ellehetetlenu´´lése – végremegszu´´nik  megoldo´dik, s az emberiség egy magassabb morálisi szintre lép.”

A doktor:!(b)”Pontossan így van!

S visszatérve az elo´´bbi kérdésedhez : hiába fogtok ku´´ldo´´zgetni rádio´ és TV u´´zeneteket az u´´rbe, lehet, hogy sok tíz, vagy százmillio´ év múlva kapnátok csak vállaszt, valamejik nagyon távoli galaxisbo´l

Viszonrt a sokkal fejlettebb evolúcio´s szintu´´ entitások lehet, hogy itt vannak ko´´ru´´lo´´ttu´´nk, csak nem léphetnek velu´´nk kapcsolatba.

Viszont(118) ti inkább igyekezzetek minnél elo´´bb erko´´lcsileg és technolo´giailag felfejlo´´dni egy magasabb szintre – s belépni egy tágasabb interuniverzállis ko´´zo´´ségbe, amej egyelo´´re nem komunikálhat veletek.

S kihanagsújozom az erko´´lcsi szintet – ennek az elérésén fáradozzatok .

Emelkedjetek fo´´l minnél elo´´bb- persze az elengedhetetlen fázisokat, szinteket nem kihagyván, nem átugorván. ”

E´va:(b)”E´rtem.Hogy miért nem léphetenek velu´´nk kapcsolatba a to´´lu´´nk sokkal fejlettebb ecolúcio´s szinten lévo´´ civilizácio´k kapcsolatba. Ez ojan, mintha valahol találnánk pl. neandertáliakat.

Ha eléggé fejlett tudo´s társaság találná meg o´´ket, akkor az lehetne az egyetlen értelmes megoldás, ha nem érintkeznének velu´´k, békén hagynák o´´ket, s messziro´´l figyelnék o´´ket, ne hogy elpusztúljanak a konkrét találkozás miatt.

Pedig a ti és a korai kromanyo´ni emberek ko´´zo´´tti ku´´lo´´nbség szinte mérhetetlenu´´l kissebb, mint a ti és a pl. homo spiritus aangelusi szint ko´´zo´´tt.

Hiszen végso´´ ssoron a cc. 100 ezer évvel ezelo´´tti afrikai kromanyo´ni ember s ti lényegében azonos evolúcio´s szinten vagytok.

Teljességgel nyilvánvalo´, hogy nem lehet beleavatkozni.

S hozzátok képest  minnél fejlettebb  egy civilizácio´ , annál ero´´ssebb a be nem avatkozás “to´´rvénye”. ”

Péter:(b)”S csak a végso´´ szu´´kség esetén avatkoznának be, de akkor is csak úgy, hogy a fejletlenebb civilizácio´  ne szerezzenek erro´´l tudomást.”

E´va:(b)”Talán a mi fejlo´´désu´´nk fojamán is to´´rtént to´´bbszo´´r is ij láthatatlan beleavatkozás.

Pl. a neandertá,li és kromanyo´ni ember ko´´zo´´tti hiirtelen s felfoghatatlan mértéku´´ mino´´ségi ugrás, cc. 100 – 120 ezer éve.

Vagy a Toba szupervulkán 75 ezer évvel ezelo´´tti kito´´rés után – mej szinte teljessen kipusztította a korai homo sapiesn-sapiens fajt – Afrikában csodával határos mo´don , s elo´´sszo´´r az evolúcio´ban , létrejo´´tt inter to´´rzsi globállis ko´´zo´´ség  – mondhatno´k, hogy a mai “ENS”  “elo´´dje”,  mej megmentette a kromanyo´ni embert a biztos pusztulásto´l. ”

Péter:(b)”Vagy a korábbi globállis kihalásos katasztro´fák, mejek minden esetben hihetetlen evolúcio´s ugrást eredményeztek – amejek annak ellenére jo´´ttek létre, hogy általában a fo´´ld bizonyos mértékig “védve “van az általános pusztulásos katasztro´fákto´l.

Példáúl. a Jupiter roppant gravitácio´ja s állando´ hejzete – mejet a hihetetlenu´´l bonyolúlt , o´ra pontosságúan beállított holdrendszereének ko´´szo´´nhet (apropo´ :! az egyik asztro fizikus emiatt lett anglikánus pap) –  védi a fo´´ldet az u´´sto´´ko´´s és aszteroida becsapo´dásokto´l a roppankt ero´´s gravitácio´´jával ., s egyébb védo´´ mechanizmusok is védik a fo´´ldet.

Ugyanakkor 65 millio´ éve mégis átengedett egy pontossan oj nagyágú u´´sto´´ko´´s magot, mej végzett mindennel, csak az apro´ hu´´llo´´kkel nem , de fo´´leg az egerek – s ezáltal az ember is – o´´seivel nem , a purgato´rius nevu´´ apro´  állatokkal nem.

Mindez csak puszta véletlen lenne???

E´s az o´´sszes to´´bbi globállis katasztro´´fának  is evolúcio´s ugrás lett az eredménye.

A négy, három ketto´´ milliárd éve , rendszeressen kiujjulo´ globállis fo´´ldi vulkanizácio´  eredményeként  az o´´s baktériumok fokozatossan elérték a mai ismert fejletségi fokukat, – s egyben kivállasztotta az sllternatív “árnyék” evolúcio´s  vonalakbo´l a legéletképessebbet.

Az arzén – s nem szénalapú – baktériumok mára már csupán csak néhány találhato´ak a fo´´ldo´´n, mint az eredeti alternatívák maradványai.

A katasztro´fáknak minden esetben szu´´kséges s elengedhetetlen evolúcio´s ugrás lett az eredménye. ”

E´va:!(b)”Mint pl. a cc. 750 millio´ évvel azelo´´tti 10 , vagy 11 vej ereju´´szuper vulkán  , mej elindította a to´´bbsejtu´´ lények kifejlo´´dését, vagy a cc. 500 millio´ évvel minket elért hiiperno´vikus gamma kito´´rés, mej elindította az o´´s gerincesek  fejlo´´dését.!”

Péter:!(b)” Vagy pl. a cc. 400 millio´ évvel ezelo´´tt beko´´vetkezo´´,valamint a  250 millo´ évvvel azelo´´tti szibériai , szintén feltételezheto´´en 10 , vagy 11 vej ereju´´ szupervulkán kito´´rés,lmej után elindúlt a szárazfo´´ldre valo´ kiko´´lto´´zés és az elso´´ o´´s-o´´s-o´´s egérformájú o´´s emllo´´so´´k, o´´s Purgato´riuszok létrejo´´tte, – mejek végso´´ soron a mi o´´s-o´´s-o´´s elo´´du´´nk – azaz az o´´s majmok elo´´djei. ”

E´va:(b)”S nem utolso´ sorban – az elo´´bb említett – a 65 millio´éve , a Mexiko´i o´´bo´´lbe becsapo´dott u´´sto´´ko´´s mag, mejet – csodák-csodája  – mégis csak átengedett a Jupiter.

S ez elindította az emlo´´so´´k gyo´´zedelmes diadalútját, egésszen az ember átmeneti szakaszáig.”

Péter:(b)”Itt úgy néz ki, hogy , úgymond ” beavatkozások” to´´rténtek, vlo´´színu´´leg a homo spiritus asngelus ko´´zvetíto´´ szerepein keresztu´´l. ”

A doktor :!(b)”Nagyon jo´l látjátok… bárcsak a to´´bbi fo´´ldi lako´ is így látná, s ij értelmes lenne.”

E´va:!(b)” No azért itt is vannak értelmes emberek, so´´tt, a nem rég to´´rténtek ko´´vetkeztében már o´´k kezdik lassacsakán át venni a fo´´ld gojgo´ irányítását.

Remélju´´k.!”

Péter:(b(195)

“Elmesélném az elo´´bbi álmomat, de te tedd inkább a homlokodat az enyémre.”

A doktor megteszi.

Péter:(b)

“Igaz ez az álom?”

A doktor:(b)”Nos – erro´´l nem nyilatkozhatom, mivel ha valamit megtudtok eme civilizácio´k igaz , vagy hanis voltáro´l, akkor az agy kvantum nonlokalitásán keresztu´´l eljuthat a ti nézeteitek, meggyo´´zo´´déseitek az esetlegessen létezo´´ – ahogyan  nevezted – “fény ” és “bukott” civilizácio´ esetlegessen valo´ban létezo´´ egyedeihez, s akkor az úgymond “bukott” entitások esetleg mégis csak tudomást szerezhetnének eme eldugott kis fo´´ld lako´iro´l, s idejo´´hetnének úgymond “Portyázni”. ”

Péter:!(b)”Tehát igaz az álom.!”

A doktor:!(b)”Nem mondtam sem ezt, sem azt. !

Péter értetlen arcal néz reá.

 

A doktor:(b)”De visszatérve az elo´´bbi témánkhoz!:

Hát igen!(212)

Csakis annak a civilizácio´nak van igazi jo´´vo´´je, s fo´´leg egy magasabb evolúcio´s szintre to´´rténo´´  gyors felfejolo´´dési perspektívája , amejet nyíltan és áttekintheto´´enk egy értelmes tudományos szellemi “arisztokrácia” irányít ko´´zpontilag – s(216) nem holmi “politikusok”, kalandorok, maffio´zusok, koncern vezeto´´k,pénzu´´gyi-gazdassági egyesu´´letek vezeto´´i,  titkos ketto´´s u´´gyno´´ko´´k, s hasonlo´ semmirekello´´ gazemberek.

Ezekto´´l még az is kitellik, hogy emberi klo´nokat kezdenek kitenyészteni rabszolgamunka, kísérletek, so´´tt szervkereskedelem céljábo´l.

Ezért a leghatározottabban kihangsújozom,  –

–  sohasem, de so-ha-sem  tenyésszetek  a jo´´vo´´ben emberi klo´nokat szervátu´´ltetés céljábo´l – akiket késo´´bb szétvagdostok halálra.

Ez sokkalta, de sokalta rosszabb lenne , mit amit a nácik tettek a lágerekben.

E´rtettétek! – Sohasem !-S-o-h-a-s-e-m!!!

Mert ku´´lo´´nben idejo´´vo´´k s akkor itt ko´´ ko´´vo´´n nem marad.

To´´bbé elveszítetek engemet, mint e bojgo´ védelmezo´´jét!!!

S még egy : a minap láttam o´´sszegyu´´jto´´tt  s a tárdisz ban tárolt, fo´´ldi informácio´k ko´´zo´´tt egy asmerikai filmet , arro´l, hiogy a jo´´vo´´ben mesterséges po´t szerveket fognak gyártani és árúlni iszonyú pénzek fejében , de ha az illeto´´ nem tudjas fizetni a ko´´ltségeket, akkor a brutállis végrehajto´k kitépve a testu´´kbo´´l s ezáltal mego´´lvén o´´ket , visszaveszik a szerveket.

So-ha-sem tegyetek ijesmit!

Valo´színu´´leg a ko´´zeljo´´vo´´ben már képesek lesztek gyártani mu´´szerveket, de ezeknek elérheto´´eknek kell lenniu´´k mindenki számára, alapveto´´ emberi jogon!

E´r-tet-té-tek?!!!

Egy ijen rémálmot is csakis az amerikaiak képesek kio´´tleni  – ráadásúl a film igen durva volt, a durva hip-hop  s egyébb zenékkel  – s a hu´´je amerikaiak  azt képzelik, hogy a “rémálom” piacgazdasság az egyedu´ĺ létezo´´ és o´´ro´´k alternatíva.”

A doktor iszonyúan ingeru´´lt volt, de lassacskán már megnyugodott. Fojtatta:

(b)”Ugyanis ezzel a praktikával már találkoztam más hejeken.

A mesterségessen létrehozott emberi, vagy egyébb lény, ugyanojan, mint a természetes társaik.

Ugyanojan… ugyanojan univerzállis  jogokkal!!!

E´rtettétek?!?!

Valamijen o´´ru´´lt, titkos  CIA vezeto´´to´´l egy  félmasffio´zus u´´zleti világ vezeto´´to´´l , poilikusoto´l ez az o´´ru´´lt gondolat kitelik. –

Embereket kitenyészteni és mego´´lni szerv kereskedelem céljaibo´l –  hiszen o´´k még talán a nácikto´´l is o´´rdo´´gibbek, és rosszabbak.!!!

Visszahoznák  a fo´´ldre a “bukott” antitézist, vagy ahogyan ti nevezitek, a “sátánt”.

Hamár(245) a vallási szempontjaitokat nézzu´´k : A klo´n is “Isten” teremtménye, de a ti ko´´zvetítésetek által lett “teremtve”.

Ugyanojan ember , mint ti!!

A klo´nt csakis ideállis  szellemi, szerelmi , sexuállis partnerként lehetne alkalamazni, de akkor is teljes jogú,  saját o´´nnállo´ akarattal rendelkezo´´ emberi lényként !”

 

Majd idegessen ko´´rbe-ko´´rbe járkálva s lasacskán megnyugodva , visszatért az elo´´bbi témára.

:(b-249)”S még három fontos dolog, amivel a nem is oj távoli jo´´vo´´ben szembe kell néznetek s amivel minden hozzátok hasonlo´ civilizácio´ – a fejlo´´dés eme fokán – kénytelen volt szembe nézni :

Egy/: ro´´videssen oj technolo´giai “szerkenytyu´´kkel” lesz dolgotok, amiket nem fogtok tudni – baj . katasztro´fa veszéj  esetén – csak úgy egyszeru´´en kikapcsolni.

Mondhatno´k, hogy a jo´´vo´´ technolo´giája – kvark, szuperszimetrikus részecske, antianyag, anti gravitácio´, negatív energia mezo´´k, stb.,stb., – szinte csak ij jellegu´´ lesz.

Ketto´´/:Az elo´´bb beszéltem ro´la – nem fogtok tudni  ku´´lo´´nbséget tenni a mesterséges – hús-vér, vagy “android robot” – lény és mesterséges  inteligencia és az ember ko´´zo´´tt.

Három/:Nem fogtok tudni  ku´´lo´nbséget tenni a valo´ság s a virtuállis “valo´ság” ko´´zo´´tt.

Mindezek iszonyú morállis felelo´´séggel járnak .

Ezért addig meg kell oldanotok a bu´´no´´zés fo´´ három kiválto´ okát :

E´gbekiálto´ anyagi ku´´lo´´nbségek emberek és országok ko´´zo´´tt(=rablás, terrorizmus), meg nem oldott – alapveto´´ emberi jogú – eufo´ria ellehetetlenu´´lése(=drog terjesztés), meg nem oldott szerelmi , partneri, sexuállis, házassági szféra(=fehérhús u´´zlet).

De ne csu´´ggedjetek – az elo´´bbi három s az uto´bbi három dialektikussan o´´sszefu´´gnek, – egyik feltételezi a másikat .

A bu´´no´´zési okok megoldo´dása elo´´segíti az új technolo´giák létrejo´´ttét és biztonságos alkalmazásukat, s viszont : az új technolo´giák megoldják a bu´´no´´zés három fo´´ kiválto´ okait.

De mindenek (271)elo´´tt a legeslegfontosabb a ko´´lcso´´no´´s szeretet, amit a “kapitány” terjesztett el csaknem kétezer éve ezen a bojgo´n.

 

 

A  ko´´lcso´´no´´s szeretet a legfontossabb, kulcs a felemelkedésetekhez,

– a szeretet, mejnek a mozgalmát a “kapitány” , a “szinthézis” , vagy ahogyan ti ismeritek a “názáreti Jézus” ko´´veto´´i és a gyermekei terjesztettek  szét e világon  – s így mára  az o´´ szelleme már mindenkiben bennne van , mint egy kozmikus tenplomban, csak fo´´l kell fedezni o´´nmagunkba – s akkor elvetetek minden nemu´´ ero´´szakot, s uralkodást , mejek  csak ujjabb ero´´szakot uralmat  szu´´lnek.

Ezek a gondolatok nem   egy o´´ru´´lt, vagy naiv szellem gondolatai – hanem ezek jelentik az evolúcio´ ujjabb fokának az elindítását.

Mert mindenhová kell az evolúcio´, az univerzum, univerzumok létrejo´´ttének pillanatáto´´l  kezdve  úgymond a  “mai napig” s tovább a “jo´´vo´´ben”.

Az antitézis “szelleme” hozza létre az evolúcio´t a fojtonos entro´pával, új és új részletekkel, oszto´dással, s szintézis “szelleme” hoz mindent egységbe.

Ezért van, “volt” szu´´kség a multiverzumok ido´´ és tér végtelenségére, hogy végu´´l létrejo´hessenek a ti univerzumaitok, a lehetetlen , valo´színu´´tlen finom beállításokkal, amej leheto´´vé tette, az ujabb  – homo sapiens, morállis, angelusokhoz vezeto´´ – evolúcio´k elindítását.

Ezekro´´l már korábban beszéltem.

S ezért  fo´´lo´´sleges a végtelenség fogalmán rágo´dni, mivel az o´´s állapot, “o´´sszellem”, “o´´s Isten”, az “Atya ” valo´jában az ido´´n és a teren , a térido´´n kívu´´l “van”.

Nagyon valo´színu´´, hogy amint elindúlt az “univerzum”, “multiuniverzumok” “evolúcio´ja, – azaz létrejo´´tt az antitézis és a szinthézis demjurgoszi párosa, –      “ekkor ” “azonnal” létrejo´´tt (létrejo´´hetett) a multiverzállis végtelen térido´´ feltétele .:Végtelen a múltban s a jo´´vo´´ben- azaz nincs múlt s jo´´vo´´, hanem egy eleve multiverzállis állapotok végtelen halmaza.

A végtelenség nem matematikai-tudományos fogalom, hasnem teolo´giai – a ti egyelo´´re ketto´´s felfogási szinteteken, amejen ku´´lo´´n vállasztjátok még egyelo´´re az úgynev. “materiállis”, “természetit”, “normális” szférát a “szellemi-“, “természetfo´´lo´´ttit-“, “parapsycholo´giaito´l”.

Mert valo´jában a teo és materialis fogalmak azonos egységnek a hejtelen felosztásai, az érzékelés, felfogás kezdeti fokain.

Még én sem értem ezt az egységet, számomra is vagy tudományos, fizikai to´´rvények halmaza, vagy teolo´giai, “Isteni” fogalmakro´l van szo´.

Vagy azt mondjuk, hogy nincs “Isten” , csak természeti, fizikai to´´rvények vannak, vagy azt, hogya minden mo´´go´´tt lévo´´  “Isten” irányít sok mindent.

Mindkét értelmezés téves , de az egységet  – hogy se nem fizika, se nem “Isten” , hanem valami a ketto´´ mo´´go´´tt – egyelo´´re képtelenek vagyunk felfogni a tudati kapacitásunk kezdeti foka miatt. ”

Péter: (b)”ezzel kapcsolatban megkérdezem : valo´ban annyira ero´´s a már mostani homo sapiens-sapiens , hm. úgymond “agyának”, o´´sszenergiájának, tudatának, “szellemének” a rejtett kapacitása ?”

A doktor : (b)”Igen – már most is bennetek van, de még csak rejtett mo´don azon képességek, amiket a ti jelenlegi szintu´´ tudományotok nem ismer el, s amit általában a paranormalitás katego´riájába szoktak sorolni, vagy méginkább a teolo´gia – úgymond a “csodák” kategoriaként figurálnak a jelenlegi o´´ssztudatban.”

Péter : (b) “Valo´ban lehetséges, hogy így van .”

A doktor : (b) ” Vegyu´´k pélaként a ti újszo´´vetségeteket : Mindúntalan ki van hangsújozva, hogy  – úgy mond nem “csoda ” to´´rtént , vagyis nem a kapitány segített, hanem  ” a te hited gyo´gyított meg téged “.

Péter -felkiállt :(b)”Igen – a placebo´ efektus. !”

A doktor :(b)”No nem egésszen – mivel a placebo csak hosszú távon tud esetleg eredményeket elérni, ro´´vid távon csak a kellemetlen tu´´netek tu´´nnek el ro´´vid ido´´re.

Itt – az újszo´´vetségben – sokkal to´´bbro´´l van szo´ – hiszen , ha hinni lehet a leírásoknak, azonnali komplett gyo´gyulásokro´l van szo´, látás, hallás , járás visszanyeréséro´´l, so´´tt  – a titkos ,az 5. században kitio´´ro´´lt, bibliában leírt  – végtagok újboli bepo´tlásáro´l is.

Itt oj rejtett szellemi-tudati “agyi” képességekro´´l van szo´, amit a ti jelenlegi tudományok még egyelo´´re képtelen megmagyarázni , elméletileg objektiválni – s ezért ezeket a “nem létezo´´”, tudománytalan katego´riába sorolja o´´ket.

Pedig itt csak az úgymond “hitro´´l” beszélu´´nk, de méginkább ki van hangsújozva a “remény”, s fo´´ként a “szeretet” – ezek kozmikus ero´´kkel bírnak s hihetetlen ero´´ket képesek megmozgatni s produkálni.

De a ti fo´´ldi emeberi szintetek még nem eléggé érett erko´´lcsileg ij – úgymond “Isteni ” – ero´´k fo´´lszabadítására.

De az emberiségnek fejlo´´dnie kell s ki kelll használnia a nagy to´´rténelmi alkalmakat, amik elo´´re lendíthetik az egész fejlo´´dést, vagy ellenkezo´´leg , vissza vethetik a konzervatív múltba.

Sajnos már három ij nagy leheto´´séget szalasztott el, illetve szallasztottak el azok akik a to´´rténés fo´kuszában voltak : Amikor a Spartakus nem vonúlt be Ro´mába, amikor Groche nem ment vissza a Waterlo´i csatatérre, s amikor – a lebeszéllés ellenére is – Ludwig Svoboda mégiscsak elment Moszkvába 68 augusztusában.

S most a Tesla fo´´ldalá temetése, illetve Fran de Aquino, John Bohm, Geoffry F. Chew, Alain de Aspect, stb.,stb. elpittianizállása szintén egy o´riási, talán eddig a lagnagyobb ! , alkalom kihasznállásának, vagy elszalasztásának a leheto´´sége, – vállaszuútja !.

Mindez leheto´´vé teszi az úgymond “Isteni” ero´´k fo´´lszabadításait.

Ehez ,sok minden más mellett , oj szintre kell jutnia a technolo´giának, termelésnek, miondenki számára elérheto´´ – szinte ingyen s teljessen tiszta  – energiáknak és árú bo´´ségnek, hogy ez szinte nullára cso´´kkenti a bu´´no´´zésre valo´ késztetést  (nincsenek nagy vagyonbeli ku´´lo´´nbégek, az új szolgáltatások mindenki számára, azonnal elérheto´´ek, az eufo´ria alapveto´´ emberi joga és szu´´kséglete mindenki számára természetes mo´don  generálhato´,az emberi pár kapcsolat és lelki-testi párzási szu´´kségletek magas fokon megoldottak) –  kéz a kézben a bu´´nmegelo´´zés hihetetlenu´´l magas fokát.

Ezen problémákat nézve sokat fog segíteni a Tesla hagyaték – s azo´ta to´´rtént , titkos uto´ kísérletek, mejek csakhamar fel lesznek szabadítva az egész emberiség számára,   – teljes mértéku´´ felszabadítása, s hogy végre mindez át legyen adva az emberiségnek, mintegy “Prométheuszi ” ajándékként az eredeti Tesla szándék értelmében.             (ccc.279) “O´ de már tényleg búcsúzom ”

Péter és E´va:!(b)”Ki tudja, hogy látjuk – e még egymást?””

A doktor :!(b)”Talán… soha sem lehet tudni…

Nagyon o´´ru´´ltem nektek…búcsúzom..”

Nézi a csodálalatos naplemente elo´´tti megvilágítást:

(lassan, széthúzva mondja)

“Csodállatos ez a bojgo´ s a rajta élo´´k…

…nagyon szeretem és védem…

Istenem…annyiszor megvédtem már…

…s allig néhány ember tud ro´la…”

Elérzékenyu´´l, mlajdnem, hogy elsírja magát – s vele egyu´´tt

Péter és E´va is.

A doktor:!(b-256)”…majdnem elpityeredtem… … de azért ne legyu´´nk túl érzékenyek…

… fel a fejjel… vidáman…a jo´´vo´´ felé… ”

S fu´´rgén beszáll a tárdiszba.

…majd az ro´´gvest  vele egyu´´tt ko´´ru´´lír néhány ko´´rt a feju´´k fo´´lo´´tt , s az ablakgo´l vidáman  integet feléju´´k a doktor, majd eltu´´nik, –   eltu´´nik.

 

((Megj.: a hejenkénti hosszú tudományos okfejtegetései lero´´vídítheto´´ek, vagy a háttér zene meghosszabíthato´. ))