dr who 1 – opera act 2

94
Publikované 9. októbra 2019 od

2012

the komplet untreated text – 2 act:

 

II.Felvonás.

 

 

 

 

5.Jelenet A/

A tengerparti ház elo´´tt. Nyomott-komor hangulat.

A doktor ,E´va és Péter éppen megérkeztek haza.

Kiszállva a doktor oda ment a fatáblához , elo´´vette a fura sro´f hiúzo´t s végig pásztázott fo´´lo´´tte.

Ekkor felkiálltott E´va:(b)”De hiszen mintha nagyon enyhén , allig láthato´an , de mégis mintha világítana!”

A doktor :(b)”Valo´ban… mivel az univerzum széllén belénk keru´´lt valamijen rejtett hatás , informácio´s nyom, s erre reagáll a negyedleges másolat. ”

 

Péter:(b)”…most mit tegyu´´nk?”

A doktor :(b)”Legelo´´sszo´´r meg kell állapítani azt, hogy van-e itt a fo´´ldo´´n is mesterséges interntes rejto´´zko´´do´´en vándorlo´ értelem, mej mindenhová behatolván ko´´zvetve bojgo´robbanást idézhetne  elo´´…-

…majd azt is, hogy megjelentek-e itt is a fo´´ldo´´n a computerekbo´´l kilépo´´ gyilkos fu´´stlények.”

Péter:(b)”Dehát mik ezek?”

A doktor:!(b)” az elo´´bbiek egy minerálkristájba rejto´´zo´´tt úgymond “bukott-angelus” so´´tét technolo´gia- , amej messze-messze-messze meghaladja  a jelenlegi fo´´ldit , – a másik pedig a húrelméletbo´´l ismert o´´sszetekert dimenzio´k ko´´zo´´tti, még rejtettebb úgymond ko´´ztes  “semmi” , szubdimenzio´k terméke , valamijen kaput képezvén,  amejen át ide áramolhatnak a “bukott angelusok” informácio´i.

Mégpedig úgy, hogy fokozatossan behúzzák a compúterbe az illeto´´ ember  teljes informácio´s mibenlétét  ,  – az illeto´´ kvantúm agyát o´´sszekapcsolván a computer o´´sszetekert dimenzio´´k ko´´zo´´tti “semmiben” rejto´´zo´´ informácio´kkal ,-  majd ezáltal  egyre no´´vekvo´´ hatalmat szereznek fo´´lo´´tte, végu´´l o´´ngyilkosságba kényszerítvén magukba szippantják  az illeto´´ teljes informácio´s energia  jellegének a mezo´´jét,s most immár ketto´´s ero´´vel ismételhetik meg ugyanezt a fojamatot  ujjabb gyanútlan egyénekkel.”

Péter:(b)”most hova megyu´´nk?”

A doktor:(b)”Fentro´´l lepászátztam a bojgo felszínét´, avégett, hogy esetleg

holl fordúlhatnának elo´´ oj titkos – nem kormányilag titkos! – laborato´riumok, ahol ezeket a szuperinteligens s szuperképességu´´,  – az alienekto´´l , so´´tt a “zuhano´ angelusokto´l származo´ technolo´gia révén létrehozott  – internetben “élo´´”, vagy mesterséges testben ko´´ztu´´nk mozgo´ lényeket  – álítják  elo´´.

Azonkívu´´l azt is meg kell állapítani, hogy nem dolgoznak-e valahol már azon a “technolo´gián”,más univerzumokbo´l származo´, vagy a ko´´ztes “semmibo´´l” származo´ megoldásokon, mejek globállis tudat kiesést okozhatnának – esetleg véglegeset

Mindezeket az alien látogato´itok nem említették, mert vagy nem tudtak ro´luk, vagy pedig nem akartak túslágossan rátok ijeszteni.”

Péter:(b)”…és a síro´ ko´´angyalok?”

A doktor:(b)” nos ezek a repedésen lettek ide juttatva”

Péter:(b)”Hát ez , hogy lehet – hiszen , amit láttunk, az már igen lerobbant állapotú – és…hm … allig mu´´ko´´dik már…?”

A doktor:(b) ” ezeket egy ido´´térdimenzio´s hurokba – pontossabban egy eredetileg húrméretu´´ o´´szetekert plusz dimenzio´kba rejtve juttaták ide, ebbe az univerzumba.

Mivel a szuperhúrok s a feltekert dimenzio´k nem csak a quarkokto´l is kissebb o´´szetevo´´k, hanem nonlokálissan és hollografikussan o´´ssze vannak kapcsolva az egész univerzummal  – így a kívu´´l kreált plus o´´sszetekert dimenzio´k  azonnyomban ide keru´´ltek a résen át .

Pontossaban mondva , mivel ido´´nkívu´´li , hm,”semmibo´´l” verzumbo´l származnak, –  s szubkvantum világban  amúgy is( – s itt is nállatok!  -) nem érvényesek a fo´´ldi makrovilágban tapasztalt  szabvány térido´´ o´´sszefu´´ggésekre, ezért ezek a ko´´szobrok  egy fo´´ldileg számítva régebbi – esetleg to´´bbszázévvel korábbi – ido´´kbe lettek elhejezve.”

 

5.Jelent . B/

A(29) tárdisz belseje.

Ekkor megérkeztek egy lerobbant raktár komplexus fo´´lé.

AS doktor:(b)”Azért rejto´´ztek ide egy lerobbant gyárraktár komplexusba, mert ez senkinek sem tu´´nik fo´´l

Szerencsére az egész fo´´ldo´´n egyelo´´re csak ez az egy titkos laborato´rium van”

Majd a doktor kezdett valamit vizsgálni:

(b)”… meg kell néznem , hogy nincsenek -e védo´´ pajzsok, emiken keresztu´´l nem tudnám lejuttatni a tárdiszt a fo´´ldalatti hejségekbe”

Péter:(b)”…de hiszen a védo´´ energia pajzs technolo´gia még nem létezik itt a fo´´ldo´´n!?”

A doktor :(b)” de itt ezekto´´ĺ származhat ij védo´´ technolo´gia ..mivel ezek a lények .nem innen származnak …azaz, ha  ha vannak internetes lények… akkor ez a technolo´gia is  lehetséges…

Hála istennek … nincsen pajzs…Leszállunk!”

Ekkor (41)elo´´tu´´nt a tárdisz egy méjjebb lerobbant fojoso´n. Kiszáltak s eliindúltak a doktor után aki a sro´fhúzo´jával állando´an pásztázta a ko´´rnyéket.

A falak(49) telis tele falfirkákkal.

E´va :(b)”Bizonyára ide járnak ako´´rnyék repper chulisai…”

Hirtelen felkiált:”Itt is vannak!”

S rámutat(53) a falra, s látni hogy sok hejen domináll ku´´lo´´nféle falfirka technikákkal írt feliratok ko´´zo´´tt  a hogy “gonosz farkas felirat”.

Tovább mennek -s a doktor fojton fojvást pásztázza a ko´´tnyezetet.

Péter megkérdi:(b)”Doktor, hogyan tudják eme lények szétrobbantani az egész fo´´ldet – hiszen ezt csak Manhattan méretu´´ s cc. 6000 km.-s méjségben lelheto´´ antianyag bombával lehetne?! s a speciállis plus quark is csak városnyi teru´´leten tudna mindent o´´sszemosni?”

A doktor:(b)”A rendes húrok mellé belevisznek egy rejtett – a “semmi” univerzumbo´l származo´ húrt s o´´sszetekert dimenzio´t, s az aktivállo´dva, kitekerve, ko´´lcso´´nhatásba lépve, láncreakcio´szeru´´en , pillanatok alatt elterjedne. Nem a fo´´ld robbani szét, hanem egyszeru´´en eltu´´nne , gáznemu´´vé, csepfojossá, porrá omlana o´´ssze.”

Tovább haladván a doktor egyszer csak felkiált:(éb-76)”a-a-há-á-…hát it vannak”

S oda ment egy padlo´n lévo´´  to´´rmelékkel teli részre, elkezdte (77)kotorni a to´´rmeléket s ekkor(81) elo´´tu´´nt egy u´´veg ablak , mejbo´´l laborato´riumi fény szu´´ro´´do´´tt ki .

O´´vatossan benéztek s látták, hogy ku´´lo´´nféle kádszeru´´

zo´´ldes fojadékokban mozgo´,undoríto´, kocsonyás  emberszeru´´ lények találhato´ak. de egyesek már kint mászkáltak meztelenu´´l nyálkássan , mint zombik .

Mások már teljessen emberformájúak voltak.

Ko´´zo´´ttu´´k néhány fehérruhás laborato´riumi dolgozo´.

Ekkor megszo´lalt a doktor:

(b)” ezek a mesterséges testu´´  lények… (ekkor végig pásztázta a hejséget asro´fhúzo´val)…nocsak-nocsak…ne essetek félre értésbe s  ne tévesszen meg titeket. a fehér ko´´peny .. a dolgozo´k is mesterséges lények…”

…no lemegyu´´nk o´vatossan ko´´rbe…”

Leereszkedenek egy oldalso´ ,rozoga lépcso´´n.

Belépnek a terembe s a doktor:

(ero´´ssen éb-91)”Me-eg-le-pe-té-és”

A bent lévo´´k do´´bbenten néznek a hivatlan látogato´kra.

Majd alo´´vesznek jo´néháyn elektronikussan mu´´ko´´do´´ gépfegyvert.(93)

“Innen nem keru´´lto´´k ki élve!”

A doktor:(éb-96)” no ne mondja… s tán miért… tán lelo´´tto´´k minket… jujj de megijedtu´´nk…fegyvertelenekre lo´´ni nem szép dolog lo´´ni … de nem ám!”

Ekkor tu´´zelésre készu´´lnek.

A doktor:(b)” kár , hogy ij modern elektronikussan automatikus fegyvereitek van… no nézzu´´k csak meg , hogy mi lesz”

A sro´fhúzo´t a fegyverek felé irányítja, s azok szikrázni kezdenek , majd szétolvadnak.

A doktor:(ero´´s éb) ” mi a tanúlság e tanmesébo´´l… nem tudják … az , hogy ne lo´´jj e sro´fhúzo´t tarto´ egyénekre.”

Ekkor(103) a fehér ruhások intenek s ekkor az o´´sszes kádbo´l kikelo´´ borzalmas amo´´ba szeru´´ lények feléju´´k indúlnak, valamint a to´´bbi majdnem kész lény is s velu´´k egyu´´tt a fehérruhások is.

Teljessen ko´´rbe veszik o´´ket.

Ekkor mindegyiknek  – a fehérruhásoknak is  – borzalmas mo´don kinyílik a szájuk s iszonyú torz o´riás gambákkal kezdenek minden oldalro´l ko´´zelíteni feléju´´k.

Ekkor a doktor az egyik felé irányítja a sro´fhúzo´t.(119)

A doktor:(csilingelo´´en ero´´ssen éb)

” Tudjátok-e, hogy hogyan fog hatni a ti elektromagnetikussá vált plus dimenzio´kbo´l és húrokbo´ felépu´´lt testetekre ez a  sro´fhúzo´?”

A szo´´rnytestek (cho´´rgo´´, rettenetes hangon:(b-123)”ne-e-em”

A doktor(továbbra is csilingelo´´ ero´´s éb-124):

“…de E´é-én sem… pro´báljuk ki!”

Ekkor egy sugárnyaláb lo´´vel ki az egyik lény felé a sro´húzo´bo´l.

Az elkezd fényessen szikrázni, majd mintegy olvadni kezd.

A szikra belo´´le átterjed fokozatossan az o´´sszes lényre, akik egyik a másik után kezdenek szikrázni, s elolvadva o´´sszefojni.

Mindegyikbo´´l bu´´zo´´s, nyálkás fojadék lesz, mej o´´sszefojván a padlo´n undoríto´ , bu´´zo´´s masszává olvad o´´ssze.

De ekkor(135) a massza ismét elkezd mozogni s mintha alakokat o´´lteni.

Undoríto´ alakzatok kezdenek belo´´le kiemelkeni.

A doktor:(b-141)” hát  nem volt még elegetek?”

S ismét végig pásztázza a hejséget a sro´fhúzo´bo´l kilo´´velo´´ sugárral.

Ekkor a massza lassan elpárolog. (146)

A doktor elhejez valamit a hejségben.

:(b)” sietnu´´nk kell , mert ez egy antianyag bomba… no ne ijedjetek meg , csak néhány atomnyi van benne … éppen elég e hejség anihilálására.”

Sietve eltávoznak

Fentro´´l a tárdiszbo´l mégl átják , hogy a raktár komplexust iszonyú robbanás rázza meg.

 

 

6.Jelenet. A/

A tárdisz belseje. Az elo´´bbi szereplo´´k.

Iszonyú robaj.

Péter:(B)” mo-ost ho-ové i-gyek-szu´´nk?”

A doktor:(éb)”…Tibetbe-e-e!”

E´va:(b)…mi-ért?”

A doktor:(b)Mivel ott találhato´ az a titkos laborato´rium, mejben a végleges o´´sztudat kiesésen dolgoznak. Azért a zúgás, mert egyben pásztázom az egész fo´´ldet , az ellentétes oldalát is… hogy nincs-e másik titkos laborato´rium-e…szerencsére, úgy néz ki, hogy ez az egyetlen!”

Megérkeznek s felu´´lro´´l látni(10) egy bonyolúlt, sok ko´´rbo´´l állo´ épu´´let komplexust, legalább 150 – 200 míteres keru´´lettel.

E´va:(b)”…De itt a sok ko´´r s a ko´´zepén hatalmas elirat:”gonosz farkas”!:

A doktor :(b)” hivatalossan ko´´zo´´nséges labo´rato´´riumnak van bejelentve.”

Ekkor Péter felkiált:(b)”De hiszen ugyanojan alaprajzúak ,mint a kétezer éve a go´´ro´´g partoknál talált apro´, megko´´vesedett kerék komplexus, de amejiket a megko´´vesedés miatt már nem lehet pontossan rekonstruállni!”

A doktor:(b)”Pontossan így van – rekonstruálták, mivel a go´´ro´´g partoknál talált készu´´lék nem -ezen univerzumbo´l származik – pontossan ugyanúgy ku´´ldték ide, mint a síro´ ko´´szobor angyalokat, két ezer évvel korábbi ido´´be, nehogyan bárkinek is gyanús legyen – s oj benyomást kelteni, hogy mintha ez  egy Archimédeszi szerkentyu´´  lenne .

Valo´jában egy “tro´jai falo´” – mej ide hozza most, ill. kétezer éve , a fo´´ldi emberek végzetét.

Itt , tibetben, megfelelo´´ s igen fejlett eljárásokkal rekonstruálták a hiányzo´ részeit – úgy, hogy azok aztán magukto´l kezdtekrekonstruállo´dni. , míg végu´´l felépu´´lz eme épu´´let komplexus. ”

Péter:(b)” de akkor  az antik mu´´śzer – ha már rekonstruált – elo´´idézhet-e o´´sztudat kiesést?”

A doktor:(b)” Igen, de csak néhány ko´´zeli rovar számára, ..esetleg egy egyén számára, ha a fejére hejezné. Ez csak egy tru´´kk, álca, elterelés.

Az igazi átto´´rés, vezéj ez az alattunk lévo´´ épu´´let komplexus  , mej már országnyi méretu´´ tudat kiesést képes elo´´idézni.

A szerkezet szubkvantum , azaz szuperhúros alapú térido´´kauzalitásos  go´´rbu´´letet okoz- mégpedig to´´bbszáz,vagy to´´bbezer km.-es keru´´leten.”

Péter :(b)”de …hát…akkor nincsen akkora , globállis veszéj…ugye?”

A doktor:(b-25)”Idenézz!”

S megjelenik a tárdisz kivetíto´´jén , ko´´ru´´lo´´ttu´´k a fo´´ld szite teljes látképe.

Ekkor sem láttak semmit.

Ekkor a doktor messzi – sok ezernyi km.-s  – látképbe hejezte az egész bojgo´t.

Péter:”még mindég semmi”

Ekkor a doktor más sugárképbe hejezte a látványt s ekkor (31) do´´bbenten fedezték fo´´l , hogy az egész fo´´ldo´´n, fo´´ldrésznyi méretekben, de alligláthato´an, – kizáro´lag csak ebben a sugártartományban – láthato´ az elo´´bbi egymásba tolt ko´´ro´´k ábrája.

A doktor:(b)” ojan ez, mint a marsi no´´i arc …

E´va ko´´zbekiált: “vagy mint  a Nazca ábrák…!”

A doktor:”…ko´´zelro´´l semmit sem látni, még a ti szatelitetek sem lát semmit, de kozmikus távolságbo´l s speciállissan “megvilágítva” elo´´tu´´nnek a rejtett vonalak!”

Péter:(b)”…de hát mik alkotják e sugár ko´´ro´´ket?”

A doktor:(b)” a tibeti szerkentyu´´ kivetíti saját magát – mint amikor a mikro csipet kicsinyítik csak itt éppen fordátva – gigantikussan , bojgo´ méretekre felnagyítva az egész fo´´ldre – mégpedig úgy, hogy részben o´riási hollogramot alkot , részben apro´-pici változásokat idéz elo´´ a felszínen, amik csak kozmikus távolságbo´l láthato´ak. ”

Péter:(b)”értem … s ez már globállis és végleges tudat kiesést idézhet elo´´”

A doktor:(b)” szerencsére még nem készu´´lt el a készu´´lék teljes mértékben.”

Mérni kezdi a ko´ŕnyéket.

:(b)”S még az alien technolo´giájú védo´´pajzs sem készu´´lt el…becsempészhetju´´k megunkat egy also´ pincébe.”

Leereszkednek. (46)

A doktor:(B)” meg kell állapítani, hogy van-e itt valaki… s addig láthatatlanok maradunk.”

Vár-még.

:(b)”Nincs itt senki kiléphetu´´nk”

Péter:(B)”Doktor – a tárdiszt láthatatlanná tévo´´ ezko´´z mij technolo´giával mu´´ko´´dik?”ä

A doktor:(b)”…á-á-á… eltoja néhány plank másodpercel a tárdisz  idejét – s így a másik ido´´ben lévo´´k nem látják.”

Elindúlnak(47) , halkan, o´vatossan.

A doktor:(b)”…no éppen etto´´l féltem… baj van…”

Péter:(b)”…mi…?”

A doktor:(b)” az itt dolgozo´k mindenféleképpen el akarják indítani a globállis s végleges  o´´sztudat kiesést.”

Péter:(b)” de hogyan képesek ijesmire?”

A doktor:(b)”… mert… s éppen etto´´l féltem… az itt dolgozo´k már nem emberek … az eredetileg emberek a  raktárban látott mesterséges lényekhez  hasonlo´vá lettek átformálva .

O´´k már nem emberek.

Valo´jában már irányított “zombik”.

A baj csak az , hogy ugyanakkor még nem is mesterséges lények s így nem lehet o´´ket az elo´´bbi mo´´don likvidállni.

Valo´jában az inerneten rejto´´zko´´do´´ szuper entitás irányítja o´´ket.

Valo´ban azt kéne végso´´ célként elérni, hogy   ismét emberekké vállnának vissza.

De a legnagyobb baj az, hogy az ismét emberré vállást az interneten “bujkállo´” szuperlény akadájozza.

Mindez azt bizonyítja, hogy  valo´ban ott bujkáll ez a fanto´m lény.!”

 

Elindúlnak tovább, s megérkeznek (61)egy tu´´kro´´s szobába.

A doktor rájuk kiállt:(b)” Vigyázzatok, egyoladú tu´´kro´´k , bentro´´l ránklátnak!

a…s ezek valo´jában a “Kozyrev” féle tu´´kro´´k, dimenzio´k ko´´zti átjáro´kat nyithat…bújjunk el”

Elbújnak – a doktor o´´vatossan ko´´ro´´z az ezko´´zével.

:(b)” Szerencsénk van … a bent lévo´´k quasi “zombiszeru´´” állapotban vannak.. bemehetu´´nk”

Bent néhány “ember” dolgozik igen komplikált mu´´szerekkel.

E´szre sem veszik a belépo´´ket.

A doktor:(suttogva)”lemérem, hogy innen is kilehetne húzni az internetbo´´l a fanto´m lényt.”

Méricskél.

:(b-suttogva)”sajnos nem lehet… szubatomáris, alien technolo´giával van minden blokkolva.”

Péter:(b)”Dehít akkor mi lesz?”

A doktor :(b)” …. elo´´bb valahogyan likvidállni kell az internetes fanto´m lényt.

Vissza kell mennu´´nk valamijen nagyobb internetes ko´´zpontba.!”

 

 

 

6.jelenet. Ismét a tárdisz belseje.(74)

A doktor:

(b)”O´´ssze kell kapcsolnunk sok internetes computert  s azokat megint másokka  és másokkal és másokkal…”

E´va rákiált :(b)”doktor hagyda abba!”

A doktor(b):…bocsánt…hol hagytam abba … ja igen… o´´ssze kell o´´ket kapcsolni más, sok computerekkel ,  hogy egyáltalán megállapítsam azt, hogy hogyan rejto´´zik a fanto´m entitás.”

E´va:(b)”Hová megyu´´nk?”

Adoktor:(éb)”..á-á-á …Párizsba”

Harkness(beleszo´l a hang s kép ko´´zvetíto´´be):(b)”Imádom Párizst!”

Leszállanak Párizs ko´´zpontjában az egyik su´´rru´´ park bokrai ko´´zo´´tt.

Kilépnek. (88)

Nyújto´zkodnak. Péter:(b)” A-a-ah Párizs… micsoda hangulat.”

A doktor :(b)”sietnu´´nk kell , mivel tibetben akármikor eredményeket érhetnek el.”

E´va:(b)”Itt van a ko´´zelbenegy hatalmas internetes kávéház.”

A doktor :(b)”Tudom, épp oda igyekszu´´nk”

Elindúlnak. A doktor(lelkessen-éb)”Micsoda élmény… imádom Párizst!”

Megérkeznek- bemennek. Bent hamisítatlan párizsi hangulat.

A dotor:(b)” Vigyázzunk, nkehogyan feltu´´nést keltsu´´nk.

Hívom a Harkness kapitányt.”

Valamivel bu´´tyko´´l – s egyszeriben bejo´´n Harkness.

“A´-á-á-… Párizs… (odamegy néhány csinos pincérlányhoz)ň”.. á-á-á- bon jour madam…”

A doktor odasúgja neki:(b)” Most fékezd magad… sokkal fontosabb dolgunk van, vagy tán már elfelejtetted   Jando´t…(101) azt igérted neki, hogy o´´ro´´kre fogsz reá emlékezni…”

Harkness:(szintén suttogva)”Hát erro´´l meg te hennen tudsz?”

A doktor:(b)” nem is sejted, hogy én mi mindenro´´l nem tudok!”

a fo´´bbiekhez súgva  :”Jando´ egy nagy gey szerelme volt a biszexuállis Harknesnek…”

Mindenkihez (104)oda megy s szétu´´lteti o´´ket. Mindegyiku´´k kezéba ad – feltu´´nés nélku´´l – egy-egy apro´ ku´´tyu´´t., mej leginkább használt rágo´gumohoz hasonlít.

:(b)” mindnyájan ragasszátok  reá az egérre .”

Ekkor a doktor elkezd egy pici mu´´szerrel babrállni – s odasúgjaa to´´bbinek:(b)” ez o´´sszeko´´ti a ku´´tyu´´ket”

Ekkor aggo´dva kezd do´´rmo´´gni.

Kihívja o´´ket:(b)” a ku´´tyu´´k szánt szándékkal lettek ott hagyva, mivel ezek néhány perc alatt beleívo´dnak az egér anyagába, de tovább is fognak mu´´ko´´dni. s jelezni neku´´nk az informácio´kat. ”

Ismét (113)felszálnak a tárdisszal – ezúttal már négyen – s egy elhagyatott raktár komplexus belsejében landolnak.(117)

A doktor :(b)”Itt biztossan nincsenek védo´´pajzsok – itt nincsen senki… de viszont van to´´bbezer , talán to´´bbszázezer kiszuperált computer… ezek kellenek neku´´nk!”

Harkness :(B)” to´´nkre ment computerekkel akarsz dolgozni, s ezekkel akarod megmenteni a világot?”

A doktor :(éb-cc.127)”á-á-á… nem annyira rozogák… ha csak 50/%-an is teljessek, akkor nyert u´´gyu´´nk van… ez a ku´´tyu´´ (s rámutat a fura sro´fhúzo´ra) majd segít rajtuk”

Harkness:(éb)A´-á-á- … a szo´nikus sro´´fhúzo´!”

Péter:(b)” Tehát így hívják?!”

A doktor :(b-135)” Rakjatok o´´ssze vagy legalább 80computert egy sorba s egymásfo´´lé!”

Péter(megmustrálja az egyiket):(b)”Micsoda o´cska o´´zo´´nvíz elo´´tti régiek,legalább40-50 évesek, jo´ sújosak.!”

Rakosgatják a nehéz computereket(136) – Harkness morgolo´dik:(b-138)”micsoda kuli munka… no hiszen erre találhattál volna  valaki mást is!”

A doktor:(b)” ne panaszkodj , ha a multiverzum megmentéséro´´l van szo´!”

Harkness:(b)”tán ezzel a néhány rozoga computerrel akarod megmenteni a világot… mi to´´bb az egész multiverzumot…ha-ha-ha!?”

Elkészu´´lnek,(144) Ekkor a doktor a sro´fhúzo´val és  egy a zsebébo´´l elo´´húzott ko´´zo´´nséges fura ébreszto´´ o´rával   – mej egy ko´´zo´´nséges vekkernek látszik – kezdi pásztázni a rakást.

E´va:(b)”Doki!-Mit akarsz ezzel az o´cska wekkerrel?”

A doktor:(b)”á-á-á …ez nem askármijen o´ra… de nem ám!”

Harknes:(b-146)”Csak tán ez nem az az o´ra, mej bújtatott téged is 19.sz-i angliában… meg az univerzum végén a mestert?”

A doktor:(b)”nem egésszen, de hasonlo´ hozzá”

Ekkor a doktor az  o´rán babrál valamit, mire az kezd világítani , s szabájtalan alakú fény sugarakat kilo´´velni.

A doktor a sugarakat a computerhalmaz felé irányítja, fo´´léju´´k hejezvén a wekkert.

Ekkor(150) a computerek egyszeriben életre kellnek.

Harkness:(b)No mi a fene … é-és lo´´-o´´m világossg!”

Ekkor a doktor távolabbra irányítja a sro´fhúzo´t meg az o´rát.

Ekkor a computerekbo´´l valamijen sugárnyaláb kezd minden irányban terjedni, mint a ro´zsaszirmok.

E´va:(felkiált-cc.157)”Jaj de szép!”

S egyszerre csak az o´´sszes sokezer lerobbant computer életre kell.

Péter:(b)”Hét ez meg hogyan to´´rténz meg?”

Harkness:(b- kiabálva a nagy sistergés miatt)”No ezt még én sem értem- vagy igen?”

A doktor:(b)”Ugyan már!… hiszen számtelen élo´´lény a fo´´ld elektromagnetikus mezeje szerint tájékozo´dik. Nos itt is valami hasonlo´ to´´rténik,de mesterséges , úgymond mesterséges morfikus mezo´´  létrjo´´ttének segítségével.”

A fojamat hosszadaslmassabb ezért beszélgetni kezdenek.

Péter :(b)”és a hatodik érzék, a globállis tudat,a morfikus tudat,s a már sokszor bizonyított jo´´vo´´ elo´´érzete – pl. sept. 11-én az események elo´´tt létrejo´´vo´´ kolektív elo´´érzet ,vagy a második, alternatív maxwel to´´rvény, mej számol az ido´´ jo´´vo´´bo´´l valo´ visszafelé irányulo´ mozgásával ?  , vagy az ellentétes ido´´irányú antianyag részecskék… ezzekkel mi van?”

A doktor:(b)”Ezt még nem értenétek teljessen… de egyfelo´´l o´´sszefu´´gnek a szubatomáris részecskék ido´´ és tér és kauzalitásbeli sokirányú, sok leheto´´ségu´´ bizonytalansági tényezo´´ivel. s azzal – s ezt mot már nehezebben fogjátok megérteni – ,hogy a tudat nem csak, hogy kivállasztja azt, hogy éppen mijen ido´´ben térben kauzalitási pozícío´ban van az illeto´´ szubatomáris részecske, de annak a térido´´kauzalitási pozício´ját meg is határozza.

Másfelo´´l(cc.170) – s ezt még kevésbé fogjátok érteni, viszont annál inkább ráérez egy hagyományossan valláso lélek – az egyéni tudat szerves része egy  univerzállis, so´´tt multiverzállis inteligens tudatnak. A kapcsolat ugyan gyenge, billio´szorta-billio´szorta-billio´szorta … már abbahagyom…gyengébb, mint pl az ero´´s ko´´lcso´´nhatás, s mero´´ben más jellegu´´ – ojan amit nem érthettek meg még – de létezik.

Lehetséges hogy végso´´ soron eza globállis tudat fog rajtunk segíteni. – most , és kléso´´bb az emberiség s az univerzum o´´sszes entitásának a felemelkedésében”

A doktor ko´´zben elo´´ készítget valamit.

A doktor:(b-183)” s most jo´´n a java”

Elo´´vesz egy mu´´szert, s ráirányítja az elo´´térbenlévo´´ computer halmazra.

:(b)”Ez most o´´sszekapcsolo´dik a világ o´´sszes computerével.”

Figyel, izeg-mozog.

:(b)” védekezik- nem akarja kiadni magáro´l az informácio´t…

Azt a mindenit, hogy el van rejtve e computer lény….

Velem nem tolsz ki… de nem ám!”

Ekkor felkiált:”Megvagy… elo´´lem nem bújsz el!”

Péter és Harkness:(b)”No mi van doki… mit tudtál meg?”

A doktor:(b)”Azt a mindenit!… mindegyik hatszáhatvanhatodik bitben , – mo´´go´´tte, benne ,  – el van rejtve egy rejtett, álcázot bit … de  valo´jában ez a rejtett bit is egy álca… mo´´go´´tte , benne rengeteg szuperhúr s feltekert dimenzio´ találhato´  – mejek bizonyos pillanatokban – amikor a fanto´m entitás éppen mu´´ko´´dik, akkor kitekerednek  s reállis szuperhúrrá, so´´tt szubatomáris részecskévé vállnak, mejek látszo´lag semmiben sem ku´´lo´´nbo´´znek a normál részecskékto´´l – s végu´´l egy reállis bité vállanak…. amej kezd kihatni a reállis világra…

Ez a fantomlény el van rejtve ,de  nem száz, s nem is ezer computerben… hanem a világ o´´sszes mu´´ko´´do´´ – s itt jo´´n a java – kiszuperált computerében is rejto´´zko´´dik   , kimutatathatlanúl szétszo´rva., mindegyikben egy-egy sokszorossan álcázott bittel

Az én mu´´szereim nélku´´l számotokra o´´ro´´kre, ill. a világpusztulása pillanatáig rejtve maradna. ”

Péter:(b)”de hát a kiszuperált computerek …?”

A doktor :(b)”a végtelen” húrmezo´´k segítségével az aktivácio´k pillanataiban a kiszuperált computerben csak az a bizonyos bit aktivállo´dik , úgy, hogy a kívu´´lállo´ ember számára továbbra is mu´´ko´´désképtelenek látszik – mert a fantom lény álnok mo´don rákapcsolo´´dik a fo´´ldo´´n is jelenlévo´´ úgymond “morfikus” inteligencia mezo´´re s eme mezo´´ segítségével a kiszuperált computerekre is  .

De ezt még nektek nehezen tudom megmagyarázni.”

Harkness:(b)”Nekem ne-e-m! ”

A doktor :(b)Ja igen … te talán érted… vagy úgy teszel!?!”

A doktor megint tovább bu´´tyko´´l.

:(éb)”na-a-a…készen is volnánk… most jo´´ve az igazság pillanata… Gyere csak ide be… (s a sro´fhúzo´val mintha húzni akarna  valamit … no mi lesz?”

Harkness:(b)” ezzel a szo´nikus ku´´tyu´´vel akarod kihúzni?”

A doktor :(sérto´´do´´tten)”Elso´´sorban ez nem ku´´tyu´´, másodsorban o´´ssze van ko´´tve a tárdisz “szívével” s azzal szemben szerintem még o´´ is tehetetlen… na gyeru´´nk… indúlsz – e már?…Elo´´lem hiába pro´bálsz elbújni… na gyeru´´nk … nekem nem tudsz ellenállani…”

Ekkor(209) elindúlt egy fénysugár a sro´fhúzo´ felé, mej továbbfojtato´dott a tárdisz felé. Az egész csak néhány másodpercig tartott.

:(b-209)”Kész …vége… elo´´lem nem meneku´´lhet a cudar…”

Majd hozzá teszi:(b)A tárdisz szíve, s csakis az , semlegesíteni tudja azt a plus – a “semmi” univerzumbo´l származo´ – szuperhúrt s feltekert dimenzio´t – mert ku´´lo´´nben hiába van a tárdiszban, atto´l még o´´sszeomlaszthatja a fo´´ldet., mivel most koncentrálva van egy hejen.”

Odarohannak(217) a tárdiszhoz, amej iszonyú fényben úszik s remeg.

A doktor :(b)Má-ár elkezdo´´-o´´do´´tt. azonnal az u´´rbe kell mennu´´nk s ott kieresztni… felo´´lem ott nyugodtan omlaszthatja o´´ssze, s robbantgathatja akár az ido´´n kívu´´li “Howking ” féle részecskéket. ”

Villámgyorsan elindúlnak – mindnyájana tárdisz padlo´jára esnek.

:(b)”Ne féljetek – az antiGé hatás megvéd titeket.!”

Megérkeztek.(228)

A doktor :(b)”megérkeztu´´nk az inergalaktikus térbe… s most kiengedju´´k a kis hamist… itt aztán robbantgathat a kedve szerint… ”

Ekkor (230)kiáramlik valami s a messzi távolban ku´´lo´´nleges fény efektusok indúlnak , csupa színnel.

E´va:(b-234)”Jajde szép!

A doktor :(b)”A fantomlény most a virtuállis ido´´nkívu´´li részecskéket “robbantgatja” szét.

Ezen részecskék – mivel a másik”semmi” univerzumbo´l származo´ fanto´m lény – amit éppen kiengedtu´´nk az u´´rbe – “anyaga”  itt úgy nyilvánúl meg, mintha a szingularitás , fekete juk, lenne, ezért ezek a ido´´nkívu´´li, “Howking” féle  részecskék vissza keru´´lenek az ido´´be s csodállatos “Howking sugárzással” semmisu´´lnek meg.”

Vissza térnek (244)a fo´´ldre s Tibetbe.

A doktor:(b)”meg kell nézni, hogy ezek a szerencsétlen ártatlan emberek ismét emberekké váltak-e?”

Leereszkednek és bemennek.

Bent (252)a fo´´ĺdo´´n sok élettelen test fekszik.

E´va:(b)” Istenem…csak nem haltak meg?”

A doktor oda megy az egyikhez:(b)”E´l, de ko´mában van… (megnézi a to´´bbieket is)…úgy néz ki, hogy mindegyik él…Kihozok a tárdiszbo´l valamit”

Bemegy, majd visszajo´´n.

Kezében egy ku´´tyu´´vel keresztu´´l megy a testek fo´´lo´´tt.

Azok egyszerre kezdenek lélegezni, ho´´ro´´gni, majd lassan felállanak, mintha rossz álombo´l ébrednének.

:(b)”…mi az… mi to´´rtént velu´´nk… hol vagyunk… mi ez az egész… kik maguk…?”

A doktor:(b)”… ne ago´djanak… most már biztonságban vannak… nagyon csúnya , de nagyon csúny dologra akarták magukat felhasználni…a …hm… csúny “o´´rdo´´go´´k… (s felnevet)”

 

 

7.Jelenet.

Kint a tengerparti ház elo´´tt.

A doktor, E´va és Péter.

Délelo´´tt – napsu´´tés.

Péter:(b)”doktor! – Lehet -e már hívni a …hogy mond…a kapitányt…?”

A doktor :(b)”Már dolgozom rajta , de ez nem egyszeru´´ feladat… Rendkívu´´l nehéz!

Péter:(b)” nem lehetne-e megmagyarázni jobban a “globállis” fo´´ldi, so´´tt “kozmikus tudat” elméletét?… Vagy legalábbis valamijen bizonyítékot kapni reá?”

A doktor:(b)”á-á-á-…az elo´´bbi igen nehéz feladat, még én sem értem igazán… de az uto´bbira van to´´bb kivállo´ bizonyítékom – amelett, hogy Beatrix D. Gelder,Roger Nelson,rupert Scheldreik,michael Peringer,Dien Reitn, Deril Bo´´hm, s még sokan mások rengeteg bizonyítékokkal szolgáltak már erre a ko´´zelmúltban itt nállatok is- van nekem is egy ero´´s bizonyítékom. ”

Kihoz egy mu´´szet a tárdiszbo´l.

:(b)”úgy néz ki mintha egy laptok lenne, de nem az… de nem ám…ku´´lo´´nféle informácio´kat tud magába szívni a fo´´ld egyes computereibo´´l , távolro´l – persze az eko´´bb rejto´´zko´´do´´ fanto´m lény kivételével.”

Bekapcsolja.

:(b)”itt látni Roger Nelson a véltlenszámok generátorával végzett világ méreu´´ kísérleteit .

De ellentétben az o´´ eredményeivel, ez a készu´´lék sokkal to´´bbet tud, nem csak az eltéréseket jelzi, hanem az emberiség szempontjábo´l vett pozitív, vagy negatív irányulást is ki tudja mutatni.

Itt van pl. az Obama elno´´k megvállasztása  – micsoda pozitív kilengés  – persze vannak apro´ negatív kilengések is – hiszen a republikánusok , no meg az antiszolidáris gazdagok nem akarták o´´t, fo´´leg a beigért általánossan ko´´telezo´´ biztosítás miatt.

A ku´´lo´´no´´s az, hogy a pozitív go´´rbe valamivel elo´´bb lengett ki , mint ahogyan bejelentették az eredményeket.

Vagy egy másik példa  régebro´´l  – 2001. september 11.

Itt látni Az igen ero´´s negatív go´´rbét – az fura az hogy to´´bb o´rával az események beko´´vetkezte elo´´tt kezdett kilegeni.

Vagy itt vannak a két késo´´bbi elno´´k vállasztás pillanatai – inkább pozitív s kissé elo´´re tolt kilengés.

De most figyelj – nem tudom, hogy mi to´´rtén néhány napja, de valami rendkívu´´li fontos, – s részben emiatt is érkeztem ide, mivel távolro´ is jelezte a tárdisz, hogy valami rendkívu´´li to´´rténik itt a fo´´ldo´´n – o´´riási kilengésekkel, de fo´´leg  pozitív irányban.

Ide nézz!- Július 2.-án indúl egy ero´´teljes pozitív irányú emelkedés- mej egyre fokozo´dik s július 22.-to´´l ero´´teljessen emelkedik . A csúcspontját 28.-án éri el délelo´´tt, s cc. 18. o´´ráto´l hirtelen ero´´teljes negatív kilengébe esik át- majd cc. 23 o´ra ko´´ru´´l ismét o´riási ero´´teljes pozitív kilengés to´´rt ki. ”

Pe´ter:(b)”Hát ez hihetetlen!…Mindent jo´ néhány o´rával elo´´bb jelzett, a júliusi 28-i kilengésnél pont fordítva – a még jo´nál jelezte a már rosszat, s a rossz csúcspontján a már jo´t.

Ekkor zajlottak a Washingtoni világesemények…”

A doktor:(b)

“Mi to´´rtént…?”

Péter:(b)” ro´´gto´´n húzd ki a homlokombo´l, ´… no tedd a homlokodat a homlokomra.”

A doktor megteszi.

S ko´´zben nézi a mu´´szer dátumait, ido´´pontjait.

Felkiált:(b)”Hihetetlen ez az eltolo´dás. Jo´ sok o´rával elo´´bb jelentkezett minden.!!

S lám-lám , már a fo´´ld bojgo´n kezdetét vette egy pozitív irányú átalakulás – habár még értheto´´ okoknkál fogva  egyelo´´re, ideiglenessen igen rejtett mo´don.”

E´va:(b)”E´n is kérdeznék valamit, persze egésszen más teru´´letro´´l”

A doktor:(b)”Na ki vele!”

E´va:(b)”Az o´´sszesku´´vés elméletek cáfolo´i és ellenzo´´i azt állítják, hogy csak a szegényebb emberek hisznek benne.

Ki kell hangsújoznom, hogy most nem a primitív , kocsmai, bulvárszintu´´ elméletekre gondolok, mint pl. a szido´k o´´sszeesku´´dtek a keresztények ellen , vagy pl. az o´´sszes államfo´´ valo´jában álcázott alien gyíklény s igában tartja a fo´´ldi lakosságot, stb.stb.stb..

Nem- én ijesmikre gondolok , mint a 1947-es Roswel, a 43-as Filadelfiai kísérlet, a Kenediek, s Martin Luther King halálla, a Diana halálla, Pearl Harbor,  a 1997-es fo´´nixi úgymond UFO észlelések, az AREA51, s az Aljaskai HARPER, sept. 11, ésato´´bbi, ésato´´bbi..

Nos szerintem itt –  o´´sszeesk. elméletekben valo´ hitet nézve – egésszen más o´´sszefu´´ggés állfenn :

Korántsem arro´l van szo´, hogy a gazdagok egyben bo´´lcsebbek és a valo´ságot méjebben átláto´ak , felvilágosultabbak  lennének.

E´ppen ellenkezo´´leg : A jo´lét ojannyira elvakította o´´ket, elvetvén az alapveto´´ kritikus ítélo´´képességeiket, hogy aban az édes hitben élnek , hogy mivel úgymond nekem  és a brátaimnak minden megvan amit igényelu´´nk, ezáltal a világ jo´, minden perfeket mu´´ko´´dik, az állam vezetés és a rendo´´rség – a titkos is! – mindent megtesznek, hogy ez így is maradjon, s semmi titkos rosszat nem tesznek.”

Péter:(b)” s o´´rdo´´gi, paradox mo´don igazuk is van – mivel pl. a Kenediek, vagy a M.L. King u´´gyek, Pearl Harbor, diana, sept. 11. végso´´ soron , ro´´vid távon a fennállo´ etablisment elo´´nyeit volt biztosíteni – pl. ha a Kenedit újra választják, akkor elindítván a sovjetekkel a fegyverkezési versenyt szabájozo´ korlátok kidolgozását , akkor ez ro´´vid távon hatalmas érvágást okozott volna az etablisment keresetein, plus o´´sszelégedetlenséget kiváltván destabilizálhatta volna a társadalmi o´´szhejzetet, ”

E´va:(b)” vagy pl. ha Diana eléri a taposo´ aknák gyártásának a betiltását, akkor a leggazdagabb fegyvergyárto´k s a bedolgozo´ u´´zemtulajdonosoknak cso´´kken a keresetu´´k.”

Péter:(b)”apropo´! – A diana meggyilkolása ojanyira  – szinte kiabállo´an s iskolapéldasrzeru´´en  –  leleplezo´´do´´tt csaknem  egy-két napon belu´´l, hogy csak a vak nem látja.!”

E´va:(b)” Vagy nézzu´´k a Kenedy  u´´gyet. :

Azo´ta to´´bb hivatalos, kongresszusi bizotság vizsgálata alapján teljességgel bebizonyosodott, hogy Kenedyt a kubai emigránsok mezébe o´´lto´´zo´´tt maffia o´´lette meg – valo´színu´´leg a CIA által felheccelve.

De a poloskázás által , a bo´´rto´´nben u´´lo´´ maffia vezérto´´l, megszerzett bizonyítékokat zárolták – s így továbbra is kitartanak az o´´sszeesku´´vés elméletek ellenzo´´i a “hivatalos” álláspont mellett.

Ugyan mi oka lett volna Oswaldnak mego´´lni az egyesu´´lt államok elno´´két?”

…s mi oka lett volna Rubbynak lelo´´nie Oswaldot?”

Péter:(b)”Nem beszélve arro´l, hogy amelett, hogy  mi a szo´´sz oka lett volna Oswaldnak o´´niniciatábo´l ij tettet eltervezni és végrehajtani -egyesek azt vélik, hogy  valo´színu´´leg o´´  nem egyedu´´l volt ott  a ko´´nyvraktári épu´´letben – mások szerint  az sem kizárt , hogy ott sem.volt . ”

E´va:(b)” S egyáltaán kérdés, hogy képes lett-e volna mindezt végrehajtani – a KGB egyhangúan azt állította, hogy Oswald nem lehetett az (egyedu´´li )elko´´veto´´!”

Péter: ” ako´´zelmúltban megtudtuk, hogy még is csak o´´ volt az egyedu´´li elko´´veto´´ – habár készenlétben volt egy titkos csoport minden esetre – de úgy , hogy a távolbo´ irányították a tudatát az az addigra már felfejlesztett  tesla technolo´gia ssegítségével… mégpedig az elo´´bbi titkos csoportto´l is sokkalta titkosabb csoport, vagy csak néháyn egyed által, példáúl az 51 ko´´rzetbo´´l, vagy a HAARP o´´vezetbo´´l.”

E´va :” Valo´ban nem rég eme feltételezésre jutottunka.”

Péter:(b)”Azt meg már csak a húgyagyú jámbor lelkek hiszik el , hogy Rubbi tettét – ez a hivatalosverzio´! – puszta hazaszeretet által kiváltott felháborodás vezérelte!”

E´va:(b)”S ha ez igaz is lett volna, akkor miért nem állították bíro´ság elé (mégpedig Wasingtonban ahogyan a to´´rvények alapján kellett volna) – hanem azonnal elmebajosnak titulálták s elmebajt kiválto´ szerekkel kezelték éveken át  ?”

Péter:(b)S hova  tu´´nt el  a mai napig az a su´´rgo´´ny Wasington és Pearl Harbur ko´´z´´tt amit az invázio´ elo´´tt cc. 140 percel ku´´ldtek el Wasingtonbo´l ,mejben értesítették az ottani fo´´parancsnokságot arro´l , hogy nagyon valo´színu´´leg hatalmas jappán támadás  várhato´ cc. 2 o´rán belu´´l ??  – mert ez a hivatalos verzio´ : a szegény su´´rgo´´ny mero´´ véletlenbo´´l eltu´´nt  – ezt még az sem hiheti , akinek relatíve jo´ véleménye volt Hoowerro´´l – !?!”

E´va:(b)” persze ha nincsen Pearl Harbur , akkor az akkori amerikai etablisment o´riási haszonto´l esik el!”

“Péter:(b)” s ha nincs sept.11- akkor az egyre jobban destabizállo´do´ ko´´zel keleti hejzet elo´´bb uto´bb veszéjeztette volna az amerikai – s korántsem csak az amerikai! – u´´zleti világ stabilitását is!”

E´va: ” nem rég megtudtuk, hogy nagy valo´színu´´séggel a sszept. 11 . is ij háromszintu´´ elo´´készítés eredménye. ”

Péter: ” a felso´´bb szint – az állíto´lagos “alkaida” nem tudott a méjebb szintro´´l, ez volt a demolício´s, hagyományos hekkeléses komunikácio´, elleno´´rzés,stb. blokkolási apro´, esetleg egy egyénbo´´l állo´, stuper titkos szint…”

E´va : ” s legméjebb szint, az uto´ tesla titkos bázis volt, mej bindította a kello´´ pillanatban valamejik uto´ tesla technolo´giát…”

Péter:!” Vagy az ELF rezgéseket, anti gravitácio´s hullámokat, elektromagnetiku;            s rezonancia hullámokat , távirányítva vagy az elo´´bb említett titkos bázisokro´

E´va :(b)”mi mindezekro´´l a véleményed doktor?”

A doktor :(b)”Minden bizonnyal igazatok van, persze én az itten to´´rténteket nem ismerem annyira apro´´lékossan , mint ti.

S ami az alienlét és a titkos bázisokon végzett ´Tesla hagyaték  kísérletek szo´´nyeg alá valo´ seprését illeti, itt is nyilvánvlo´ az o´´sszefu´´ggés  – mindketto´´ nyilvánosságra keru´´lése h, a jelenlgi globállis és ugyxanakkor dezintegrált fo´´ldi o´´sszgazasságot nézve, hatalmas o´´sszdestabilitási fojamatokat indíthatna el.

Persze most már tudom,mint az elo´´bb említettem,  – pár perce tudtam meg Péterto´´l – hogy a hejzet néhány napja mero´´ben megváltozott a méjben . A felszínen még várni kell egy keveset. ”

E´va:(b)” S van egy másik kérdésem , ill. egy másik állításom  – persze egésszen más jellegu´´:

Szerintem a Schro´´dinger féle egyenletek  Ewerett féle  végkifejtés – miszerint velu´´nk párhuzamossan végtelen számú világegyetem van ugyanabban a térben egyszerre, s mereven ellvállasztva – nem hejtállo´, mivel szerintem ugyanaz a világegyetem fojik széjjel mezo´´szeru´´en, csak mi ezt  – a szétfojás további teru´´leteit – egyelo´´re még nem érzékelju´´k.!?””

A doktor:(b)”Valo´ban jo´l látod a hejzetet – mivel minden mezo´´szeru´´, úgymond alaktalanúl ” amo´´baszeru´´en szétfojt, “- ezért valo´ban quasi “végtelen” számú univerzumban élu´´nk,csakhogy ez a sok univerzum egyben van , itt ko´´ru´´lo´´ttu´´nk, nincsenek egymárto´l elválasztva,  azaz a ko´´ru´´lo´´ttu´´nk lévo´´ valo´ság egy és ugyanaz, de végtelen leheto´´ségeket  tartalmaz, amiket egyelo´´re ti – s részben én is – nem érzékehettek- legfo´´ljebb az álomban, psycgedelikussan, ill. schyzoidossan.

Az , amit érzékelu´´nk, az ami már integrált s matemetikailag-kauzálissan- logikailag mérheto´´, megragadhato´.

Amit nem érzékelu´´nk (legfo´´ljebb álomban, psychedelikuíssan, schyzoidossan) , az , ami csak leheto´´ségek végtelen kháosza, ami még dezintegrált, s ami kauzállissan-logikailag-matematikailag nem mérheto´´, nem ragadhato´´meg.

Ahogyan a szubatomáris részecskék és a mozgásuk nem pont és vonalszeru´´, hanem elfojt, meghatározhatatlanúl, hullámszeru´´en identifikálhatatlan, – vagyis az o´´sszes lehetséges pont és vonalon haladnak egyszerre – ugyanez vonatkozik a valo´ságra is : csak ezt még egyelo´´re nem érzékelitek (legfo´´ljebb nagyritkán,. pl. álomban, schizofrénil, vagy a 7. számú épu´´letbo´´l, mejet szintén porrá rezegtettek  a kello´´ pillanatban…”ás állapotban, LSD hatása latt, stb.) , s részben még én sem, csak az evolúcio´ban már fo´´lo´´ttu´´nk állo´ entitások nagyrészt.

A teljességet csak az a valaki érzékeli és tudja, akit ti pl. “Istennek ” neveztek.

Szumma -szummárum: Valo´ban végtelen számú leheto´´ségmezo´´ben élu´´nk – persze ezek a leheto´´ségek valo´jában csak szinte mérhetetleu´´l pici eltolo´dásokkal ku´´lo´´nbo´´znek egymásto´l ,de nagy ritkán  itt-ott már eo´´teljesebben, drámaian is .

De ezek az eltolo´dások egymásba fojnak , nincsenek élessen egymásto´l elvállasztva, mint ahogyan Ewerett ,Frank Tipler  meg sokan mások hiszik,hanem egymásba fojva egy o´´sszefu´´ggo´´valo´ság mezo´´t alkotnak.

So´´tt! Ewveett, s még sokan mások az egyes valo´ságokat ojanyira elválsztják egymászo´l, hogy szerintu´´k átjárhatatlanok.

Valo´jában csak egy valo´ság van, de annak végtelen számú, szétfojt, iodentifikálhatlan, “amo´´baszeru´´”, egymásba átfojo´  változata létezik – de mi mindebbo´´l csak egyelo´´re csak egy keskeny sávot érzékelu´´nk csupán .

Ezek a plus valo´ságok “valo´jában nincsenek élessen elvállasztva egymásto´, so´´tt átjárhato´ak, de csak az álomban, psychedelikussan, schyzoidossan.

Persze o´vva intelek titeket a mesterséges sáv kiszélesítéséto´´l – LSD s egyebek segítségével – mert akkor vagy egyharmadrészt meghaltok, vagy a másikharmadrészt azon állapotban ragadhattok a  halállotokig, s csak egyharmadrészben épu´´lhettek fo´´l.

Ugyanis az LSd s egyebek “segítségével” átugornátok minimum egy (vagy két) efolúcio´s fokot – mintha pl. az orszarvúba belevinnénk a homo szapinsz-szapiensz tudatát, napokon belu´´l , vagy azonnal o´´sszeomlana.

De van még itt egy még fontossabb szempont:

Azt , amit érzékeltek, – mint az elo´´bb már említettem – az a valo´ság már integrált , szintetizált része, ahol már úgymond rend van, matematikailag, fizikailag leírhato´ szabájok, to´´rvények  rendje.

De a valo´ság számotokra még érzékelhetetlen  – azaz csak az álomban, psachedelikus állapotban, schziforéniában érzékelheto´´ –  részében az entro´pia, az univerzum újjonnan keletkezo´´  o´´sszetevo´´i még nem integrállo´dtak, itt még kháosz uralkodik.

E´va felkiált:(b) Ez a pokol!?!”

A doktor:(b)”U´gy is lehetne mondani képletessen.”

Péter:(b)”Most más kérdeznék, habár lehet, hogy o´´sszefu´´gg az elo´´bbi témával :

Te tudsz valamit már a fekete jukak, azaz a szingularitás mivoltáro´l?”

A doktor:(b)”Mindent még én sem -azaz  mi sem , az ido´´lordok sem – tudunk mindent a szingularitásro´l, részben  viszont ti  azt  sem értenétek még egyelo´´re , amit mi már értu´´nk.

De annyit tudok mondani, hogy bizonyos értelemben  – s ezt már ti is sejtitek –

,átjáro´kat képeznek …hm… hogy ti is megértsétek… más úgynev. “dimenzio´kba”, ill. más “univerzumokba.”

Péter:(b)” s nem képeznek -e kaput az ido´´n és teren , kauzalitáson kívu´´liségbe … azaz az o´´si állapotba, vagy az úgynev. “bukott gonosz” szférákba?”

A doktor:(b)”Meglehet…”

Péter:(b)”…s mi van az informácio´ elveszésével a szingularitásban?”

A doktor:(b)

“Az informácio´knak el kéne vesznie, de mégsem vesznek el . egyrészt – a ti Saskind elméleteiben is ez szerepel (lásd a Susskind-Hoowking vitát cc. 1980-90 tájékán) – mintegy “rákeno´´dik” az univerzum … hm … “hollografikus” kétdimenzio´s határára, … másrészt a szingularitás hatására ugyanaz az efektus jo´´n létre  – s amiro´´l már a ti Joaa Magueja is ír –  ami a korai, milliárdod-milliárdod- milliárdod … csak háromszor ismételtem… elso´´ plank másodpercben uralkodott, ill. a nem felfúvo´dás elméletben az elso´´ néhány százezer évben  – miszerint a fotonok a mai határ sebességnél jo´val gyorsabban haladtak s ezért a szingularitásbo´l is képesek kijutni , mivel a fénysebességénél gyorsabbak- p- s ez is az úgynev. “Howking ” sugárzás egyik részét képezi.

Hasonlo´an az ido´´n kívu´´li részecskék – pl. az ismét “Howking” féle virtuállis részecskék  (de már Tesla is tudott ro´luk , ezért állította , Einsteinnel ellentétben, hogy nem a tér go´´rbu´´l meg, hanem a benne lévo´´ “valami”- lásd a Tesla – Einstein vitát cc. 1920 tájékán ) ) , a gravitonok, tachyonok, hygs féle bozo´nok, stb.stb.  a szingularitásaban bekeru´´lnek az ido´´be, míg az ismert anyag kesik az ido´´bo´´l, vagyis belefagy az ido´´be. ”

Péter:(b)”S ha már említetted a Joaa Magueját – mivel lehet magyarázni a “gonosz tengejét”?””

A doktor:(b)”Mageja o´´szto´´no´´sen is – jo´l nvezte el: ezt a jelenséget , mivel ezt a jelenséget …hm…a”mellettu´´nk” lévo´´ univerzumok okozzák , s sajnos! mégpedig azok, amejek valo´színu´´leg valo´ban úgymond …hm… “gonosz ” entitásokat tartalmaznak.

Vagy azért, mert a kezdeti túlzott multiverzállis entro´pia révén…hm… úgymond “hiba”, harmo´niátlanság csúszott be a multi verzumba, vagy késo´´bb – s itt az elo´´bbnek s késo´´bbnek nincsen jelento´´sége, mert eleve ido´´n kívu´´li entitásokro´l van szo´ – az úgymond “bukott” homo spirituszok , s fo´´leg a ti általatok “Lucifernek” , vagy “sátánnak” nevezett entitás,  s entitások keru´´ltek bele ebbe a szférába.

S onnan befojásolják a mi univetzumunkat.”

“Péter :(b)”Nekem lenne egy kérdésem az azelo´´tti témát illeto´´leg.”

A doktor kíváncsian fu´´lel.

Péter:(b)” Sokan azzal érvelnek, hogy az evolúcio´ban to´´lu´´nk sokkal fejletebb civilizácio´k úgy tekintenek ránk , mint mi a hangyákra. Ezért vagy  észre sem vesznek minket, vagy egyszeru´´en eltaposnak minket.

Doki !-erro´´l mi a véleményed?”

A doktor:(b)”Ez hu´´jeség – mivel a homos sapien-sapiens evilúcio´s ko´´zbu´´lso´´ fázis már nem egy fejlettebb “állati” szint, hanem egy eleve mero´´ben új mino´´ség, ojannyira ku´´lo´´nbo´´zik az állati , pl. macska , farkas , stb szintto´´l, mint a baktérium az élettelenhomokto´l( vagy minimum ojannyira), vagy példáúl mint  csak nem nanorobotszeru´´en reagállo´ egysejtu´´baktérium  pl. bonyolúlt mo´don  érzékelo´´ és reagállo´ , mondhatno´k, hogy már-már szinte érzo´´ pl. tigristo´´l.

A sokkal fejlettebb entitások egyfelo´´l azonos mino´´ségen belu´´l  (gondolkodo´, tervezo´´, bonyolúlt érzelmekkel reagállo´,stb.) vannak sokkal magasabb fokon, másrészt ehez a mino´´séghez  képest még egy plus , újfajta adalékkal is rendelkeznek.

Ha nagyon leegyszeru´´sítenénk, akkor azt is mondhatno´k, hogy –

Egyfelo´´l: a homo sapiens-sapiens s a homo spiritus asngelus ko´´zo´´tt cc. annyi a ku´´lo´´nbség, mint pl. egy giliszta és egy orca ko´´zo´´tt – persze a ku´´lo´´nbség etto´´l sokkalta de sokkalta nagyobb. U´gy is mondhatno´k, hogy a cc. azonos evolúcio´s mino´´ségi fokon belu´´li giliszta és az orca ko´´zti ku´´lo´´nbségt ha nagyon -nagyon-nagyon felnagyítanánk s egy sokkalta tágasabb mino´´ségi mezo´´be hejeznénk át, akkor megkapnánk a jelenlegi fo´´ldiember és a homo spiritus angelus ko´´zo´´tti  távolságot.

Másfelo´´l viszont a ku´´lo´´nbség még sem akkora, mivel azonos mio´´ségen belu´´l létezik

Vagyis mennyiségileg szinte végtelen, de mino´´ségileg nam akkora.

Talán a kapcsolatot inkább ahoz hasonlíthatnám ha pl. Saskind, vagy Tesla  , vagy Fraqn de Aquino találkozna egy délafrikai o´´s homo sapiens-sapiensel 100000 évvel ezelo´´tt, valahol dél Afrikában.

A potenciállis képességeitek nagyjábo´l azonos, de o´´ semmit sem értene abbo´l, amivel Tesla vagy Saskind foglalkozik- de még csak a TV, vagy DVD ,vagy   pláne a 3d-s félhollografikus, térhatású  audiovizuállis tchnikáto´l is “elájúlna” ,. pontossabban mero´´ mágiának tartaná.

De még egy jo´val késo´´bbi ember is az uto´biakat szintén mero´´ mágiának tartaná , pl. egy 16. sz.-i  – mu´´velt,tanúlt! – ember is!

Pedig ez még csak egy kezdeti tudományo forradalmi fázis. Képzeljetek el egy ezer, vagy tízezer éves ku´´lo´´nbséget.. Ez számotokra ojan lenne mint – A.C. Clarkal élve – a mero´´ mágia. ”

E´va:(felkiáltva)”De hiszen a ko´´zépkori mesevilág mágikus to´´rténései  – ,so´´tt !, amiket még a ko´´zelmúltban is tudománytalan babona , mistika és so´´tétségnek tartottak a tudo´sok is  – mára mintha elo´´-elo´´-elo´´ mo´don, s egyelo´´re csak elméletileg, kezdenének megvalo´súlni Saskind,Howking, Turok, s az uto´bbi ido´´ben fo´´ként Fran de Aqino  munkásságaiban  és Michio Kaku vicces bemutato´iban.!…mint pl. a teleportácio´, láthatatlanná tevés, kézbo´´l kilo´´velo´´ sugarak, stb.”

A doktor:” valo´jában így van .”

E´va:(b)”s egy ujjabb kérdés: hogy tudtok oj sokáig élni… ill, úgymond…o´´ro´´kre…?

A doktor:”elo´´zo´´leg, korábban ido´´csavarokkalm hosszabbítottuk meg az életu´´nket, s még korábban, az o´´ido´´kben o´´ro´´ko´´s mesterséges szervek, so´´tt egész testek állando´ cseréivel

Az ido´´csavarokkal ez lehetséges … hiszen a kvantum világban – s ezt már ti is tudjátok – az ido´´ sokféleképpen s sokféle térben zajlik…

…Nos ezt hazsnáltuk ki… ido´´ko´´ro´´kben éltu´´nk… egyszerre s egymásután is to´´bb ido´´ zajlott le egyszerre… mint mondtam ezt megelo´´zo´´en ,még korábban a test fokozatos komplett kicserélését valo´sítottuk meg…de most már engem a tárdisz regenerál komplett mo´don  és egyszerre újra és újra, de mindég más más testben.

Harkness viszont beleesett egy permanens ido´´ csavarba s ezért nem tudják mego´´lni… volt , hogy már fel is robbantották so´´tt szét is darabolták – az “o´´t-hat-hét”  fenyegetésének az idején  – s mégis újra o´´sszetákolo´dott. ”

Péter:(b)”Valo´ban az o´´t-hat-héz esetén , amikor a fo´´ldi gyermekek 30%-át akarták drogként elvinmni valakik, akikro´´l még Harkness sem tudta, hogy kik.

Akkor daraboltatta fo´´l o´´tet az angol titkos szolgállat, nehogy a torccsvúd harcbeabocsájkozhasson az o´´t-hat-héttel, s ezzel felbo´´szítené o´´ – az o´´t -hat-heteket képviselo´´  szo´´rnyet.

De Harkness ismét o´´sszetákolo´dott, s meghátrálásra kényszerítette az o´´-hat-hatet.”

A doktor:(b)”Hát erro´´l meg honnasn tudsz, hisz ki lett to´´ro´´lve az egész a memo´riátokbo´l Harknass által, illetve a torcsvúdban találhato´ alien készu´´lék segítségével. ?”

Péter:(b)”Hiszen te adtad át nekem eme informácio´kat a homlokoddal.”

A doktor:(b)”Inkább felébressztettem  az agyad ko´´ru´´l lebego´´ kvantúm informácio´kbo´l.”

Péter :(b)Micsodas paradox!…S ezek itt mind mágiáknak tu´´nnek , amikro´´l itt beszélu´´nk.

De ma már nállad, doktor , valo´ság, nállunk még csak tudományos hipotézisek, s a ko´´zelmúltban tudománytalan tabunak , mágiának számítottak.!”

E´va:”De ma már szinte tudomány … ez itt mind  mágia-tudomány!”

Péter:(b)” s íme mindezeknek ékes bizonyítékas a tárdisz ! . Itt már meg is valo´sult ez a valaha volt “mágia”!”

 

 

8.Jelenet.

A tárdisz belseje.

E´va:(b)”Most hová repu´´lu´´nk?”

A doktor:(éb-v)”…á-á-á…csak egy patakhoz egy cserkész gyermek tábor mellett”

E´va:(v)”Miért?”

A doktor:(éb.v)”…á-á-á…semmiért…(b)csak megakarok valamiro´´l gyo´´zo´´dni”

Megérkeznek-(17)leszállanak a tábor ko´´zelében ,úgy, hogy ne vegyék észre o´´ket.

A tárdisz (b-18)azonmyomban láthatatlanná tevo´´dik.

Látni (20)a sok játszadozo´,6-8 éves , hancúrozo´ gyereket.

Néhányan (36)eléju´´k rohannak.

A doktor:(éb-v38)”U´´dvo´´zlu´´nk titeket gyerekek – én a doktor bácsi vagyok.”

A gyerekek:(v-42)”Orvos?”

A doktor:(éb-v-43)”Nem -csakúgy doktor, vagy doki.”

E´va:(v-46)”E´n E´va vagyok, o´´ meg Péter bá-csi-.”

A doktor meglát (50) néháyn csúzdát.Odarohan(51).

A doktor:(éb-v-52)”Hu´´-hu´´-hu´´…csú-ú-zdák… kipro´báljuk”

E´va:(v-55)”Doki !…Nem vagy egy kissé …hm– … koros e gyerekes csúzdákhoz?””

A doktor:(éb-v-59)”á-á-á … nem is nagyon…hisz csupán csak ro´´pke  kilencezer  éves vagyok:”

Az egyik kislány(huzigálva a doktor hosszú barna kabátját):(v-62)

“Doki !- Te tényleg kilencezer éves vagy ?”

A doktor:(éb-v64)”Kilencezer éves , vagy kilenc másodperces … nem mindegy?”

A kislány:(v-67)”Ha te mondod.?”

Ekkor(68)a doktor oda megy a csúzdákhoz s elkezd felváltva a gyerekekkel csúzdázni.A hosszú barna kabátja csak úgy lobog a szélto´´l.

E´va:(v-78)”Doki!-Miért jo´´ttu´´nk ide- ezért?”

A doktor:(éb-v79)” á-á-á…Ezért is..gyere..pro´báld ki te is!.”

E´va (83)oda rohan s kezd a másik csúzdán is leereszkedni felváltva a gyerekekkel és a doktorral.

E´va:(v-91)”Isteni!-Pé-te-r gyere te is kipro´bálni!”

Péter-rájuk kiállt:

Hirtelen abbahagyják a csúzdázást.(95)

:(v-95)”Megbolondúltatok?…Itt a  nyakunkon  a világ vége –  és ti csúzdásztok?

Az egyik kislány-elpityergve megrángatja a doktor hosszú barna kabátját

:(v-102)”Itt a világ vége?”

A doktor:(éb-v-104)”…á-á-á- nem egésszen…csak egy iciri-picirit… no de sebaj…majd mgeoldjuk.”

Leszállanak a csúzdákro´l.

A kislány :(v-108)”Már abbahagytad?”

A dokktor :(éb-110v)”Ideje, hogy megoldjuk a világvégét is.”

Oda megy egy csoport gyerko´´cho´´z.

A doktotr:(éb-v114)” Gyerekek! – Nincs itt egy nagy patak?”

A gyerekek:(Visongva-v115)”Igen-igen-igen!”

A doktor:(éb-v117)”S van -e ott egy nagy vízesé—–s is ?”

S a kezével mutatja a vízesést.

A gyerekek(v119):”Igen -igen..E´s egy to´is van elo´´tte…”

A doktor:(éb-v123)_” S nem hallottatok egy nagy szo´´rnyro´l , (127v)mej ott lakozik?”

A gyerekek:(v129)”Igen-igen…”(megszeppenve,megijedve)

Az egyik kisfiú:(ero´´ssen gesztikulálva a kezével-v132)”Egy nagy szo´´rny… láthatatlan!…a to´ban és a sziklában…”

Egy másik kislány(suttogva):(v137)”Csak akkor látni, ha valamit rászo´runk”

A doktor:(éb-v141)”Ti láttátok… azaz hogy nem-nem láttátok?”

A gyerekek:(v143)”nem nem , de tavaj látta valaki…”

Egy másik gyerek:(v145)”Megkérdezte to´´le, hogy te ki vagy… azt felelte, hogy a Gonosz Farkas, no meg azt is hogy o´´t-hat-hét, de hát ennek nincsen semmi értelme.”

A doktor:(éb-v157)”E´s nem keverte o´´ssze a piroska mesé-vel?”

A gyerek:(v159)”Nem, mert megkérdezte to´´le, hogy most megeszel engem , (161)mint a mesében… de erre a szo´´rny e-ltu´´nt.”

A kislány-ero´´ssen gesztikulálva a kezével:(v163)

“Ku´´lo´´nben is sokkalta ,…de sokalta nagyobb volt, mint egy farkas.”

A kisfiú:(v167)”Ojan nagy mint ez a sokemeletes há—–z!”

A doktor:(éb-v171)”No de majd én ellátom a baját ezzel!”

S elo´´veszi(172-3) a szo´nikus sro´fhúzo´t.

A kislány:(v175)”Bácsi – ez mi?

A kisfiú :(nevetve-v177)”Ezzel akarsz megku´´zdeni vele…(178-b) a szo´´rnyel?”

A doktor:!(éb-v179)”Az ám, hogy ezzel!

Tudjátok… ez egy mágikus sro´fhúzo´.”

A gyerekek (178)ho´´ko´´lve nézik.

“(v182)”Mágikus?”

A doktor:(éb-v183)”Az bizony …VARA´ZS sro´fhú-zo´!

Dehát a nagyon magas tudomány szintjén már-már ojan , mint a varázs mágia.

(186-b)Idenézzetek.”

Megnyomja és ekkor (188-9)a hollogramnál is reállisabban megjelenik ko´´ru´´lo´´ttu´´k egy to´´rténet a kirájkisasszonyro´l a sárkányro´l és a bátor hercegro´´l.

A gyerekek:(v189-ámúlva)”á-á-á…ez csodállastos… tényleg mágikus , varázssro´fhúzo´!”

Ro´´vidítve(191) látni, hogy a (196)sárkány elrabolja a (197)kirájkisassszonyt,bezárja(199) egy to´ melletti sziklába,  majd jo´´n a (201)a bátor herceg s (209)mego´´li a sárkányt.

(Ko´´zben a doktor odasúgja E´vának, hogy:”Ez nem csak hollogram, sokkal to´´bb annál, – ez úgy csak “hollogram” , mint ahogyan  az egész univerzum is hollogram   a széle által kivetítetve, benne az itt , ko´´ru´´lo´´ttuńk találhato´ valo´sággal” egyu´´tt .

Vagyis amit most “vetítek” az megfoghato´, mérheto´´ valami, –

az elo´´projekcio´ nonlokállissan korespondál az univerzum szélével, s az realizálva. “hollogramizálja” vissza ide a létrejo´´tt realitást nonlokállis távol hatással, akárcsak a minap látott “Go´´mb” címu´´ filmetekben.

Ijen lesz  ti jo´´vo´´ TV-tek is!”)

Vége a “filmnek”.(218-9)

A gyerekek-lelkessen :(v219)”Hurrá-hurrá-ijen vetítést még nem láttunk!”

A doktor:(éb-v223)”s véletlenu´´l nem így nézett-e ki a szo´-´rny?”

A gyerekek:(v225)”Mi nem láttuk, de itt van egy rajz.”

Elo´´vesznek (227)egy gyerek rajzot, s rajta (228) egy fura zo´´ldes szo´´rny.

A doktor:(éb-v229)”Mutassátok meg a tavat.”

A gyerekek:(v231)Itt van ko´´zel… ott szoktunk fu´´ro´´dni.”

Elindúlnak a to´ felé.(230)

U´tko´´zben az egyik kislány megkérdezi:

(v235)”Bácsi!- mi az az “o´´t-hat-hét?””

A doktor:(v)”Mi-cso-da?…Mi-cso-da?”

A gyerekek:(b)”Amikor a múltkor a szikla ko´´zelébe ment néhyány gyerek, egyszer csak bemerevedtek s elkezdték ismételni , hogy(v) “5-6-7,5-6-7-.5-6-7- már ismét jo´´vu´´nk” – (b)s így tovább sokszor, perceken át, – majd ismét kilazúltak s semmire sem emlékeztek.”

A doktor:(b237)” Na ez ku´´lo´´no´´s… nagyon ku´´-lo´´-no´´s!”

Megérkeznek (239)egy to´hoz mejbo´´l egy patak fojik ki s mejbe egy magas szikláro´l egy ero´´s vízesés zúg le.

Néhány gyerek levetko´´zik ,s mivel nincsen fu´´rdo´´ruhájuk, úgy meztelenu´´,beugrálnaka vízbe és o´´nfeledten lubickolni kezdenek,

E´va:(kiabálva a vízesés zúgása miatt)” Gyerekek, nem szégyelitek magatokat meztelenu´´l?”

A gyerekek(kiabálva):”Most nincsenek itt a nevelo´´nénik,ijenkor így szoktunk.!”

Az egyik kislány:(kiabálva)”So´´tt a víz alatt még papás-mamást is szoktunk játszani a kisfiúkkal!”

A vízesés és a to´ ko´´ru´´l fu´´ggo´´leges sziklafalak, apro´ beméjjedések voltak mindenfelé.

A doktor:(Elkiáltja magát255)”Gyerekek! – Azonnal gyertek ki, mert most ojasmit fogok csinálni, ami nagyon veszéjes!”

A gyerekek kijo´´nnek s felo´´lto´´znek.

A doktor – elkiáltja magát:(b258)”Gyerekek gyertek hátrébb!”

A gyerekek hátrébb mennek.

Ekkor a doktor elo´´veszi a sro´fhúzo´ját (261), megnyomja s abbo´l egy sugár to´´r elo´´(262), mejjel kezdi pásztázni a szikla falakat.

Az egyik kisfiú:(v)Bácsi!- ez lézer?”

A doktor:(éb-v)”no nem egésszen … mert az tudomány … ez viszont majdnem ,hogy …hm…hogymondjam… majdnem hogy már mágia….

De azért ez  végso´´ soron tudomány is”

Az egyik kisfiú:(b)”Bácsi! – én rendszeressen figyelem a discowery science adásait – sok mindent nem értek, de azért szeretném , ha megmagyaráznád nekem, hogy mi ez!?”

A doktor:(éb-v)”á-á-á … s mi szeretnél lenni?”

A kisfiú:(b-bu´´szkén)”Elméleti fizikus…mint Einstein s Tesla voltak!”

A doktor:(éb-v)”á-á-á … hallottál már Tesláro´l?”

A kisfiú:(b)Apukám egy titkos laborato´riumban dolgozik , ahol  (hirtelen megszeppenve ) – jujj, erro´´l nem lenne szabad beszélnem, apukám erre megkért – azt pro´bálják mlegvalo´sítani, amin már(v s a kezével ero´´ssen gesztikuíláll) nagyon régen-de nagyon régen, dolgozott Tesla., de csak papíron.”

A doktor : ” nos és Fran de Aquino´ro´l hallottál-e már ?”

A kisfiú :”Még nem”

A doktor:” …nos o´´ ko´´veti Nikola Teszlát, o´´ a jelenlegi világ legeslegnagyobb tudo´sa – ingyen energiát akar adni az emberiségnek, mint annak idején Tesla, s ezért a gonosz kapitalista bácsik megpro´bálják o´´tet is a szo´´nyeg alá elsu´´jjeszteni.”

A gyerekek: “mi drukkolni fogunk, hogy ez sikeru´´ljo´´n neki!”

A doktor – mutatja a sro´fhúzo´t :(b)”Meg pro´bállom neked megmagyarázni, hogy mi ez.:

A lézer koncentrált fotonok súgara.

Tudod, hogy mi a foton?”

A kisfiú:(b)”sokkal (ismét nagyon gesztikuláll) – de sokkal kissebb, mint az ato´m mag.”

A doktor:(b)”S a szuperhúrokro´l hallottál-e már?”

A kisfiú:(b-isméto´´nfeledten gesztikulál)”Igen… még a fotonokto´l is sokkal,de sokkal, de sokkal  kissebbek.”

A doktor:(B)” Oj  kicsik, hogy csak oj ko´´ralakäú gépezettel lehetne ki mutatni o´´ket , amej oj nagy lenne, mint az egész galaxis, vagy akár az egész univerzum.

Tudod, hogy mi a galaxis?””

A kisfiú:”(b)igen !…Sok-sok-sok csillag egyszerre.”

A doktotr:(b)”Nos ez a sugár ojan, amit még a galaxisnyi méretu´´ gyorsíto´ban sem lehtrne elo´´állítani – ez a sugár …hm…specifikus szuperhúrokbo´l áll, s még ezekto´´l is sokkalata kissebb plank részecskékbo´´l,qualizérekbo´´l áll, valamint képes befojásolni  a szkaláris mezo´´t.

Ezekro´´l még bizonyára nem hallottál, ugye ?”

A kisfiú :” nem.””

A doktor ekkor -(291) fojamatossan pásztázva a sziklát – elkiáltja magát:

(v293)Menjetek hátra!”

Ekkor egy (294)szélesebb sugár jelenik meg a sro´fhúzo´bo´l s elo´´tu´´nik benne, csakis a sugár nyaláb eltérítése által láttatva, ko´´ru´´lrajzolva, egy gigantikus ,o´riás ház nagyságú szo´´rny, auto´busz nagyságú fogas, agyaras  szájjal.

Iszonyú a zaj , allig lehet hallani a beszédeket.

A gyerekek:(kiabálva)Juj-juj-juj!…”

A gyerekek rému´´lten hátrálnak s a doktor mo´´gé bújnak.

A doktor:(kiabálva)”Ne féljetek… ez a sugár befogja a szo´´rnyet.”

Az egyik kislány-riadtan a doktor mo´´gé bújva – rángatva a kabátját :(kiab)”Na de mi ez?”

A doktor:(kiab)”A ti rémálmotok!”

A kislány -ismét rángatja:(kiab)”Na de akkor te meg ki vagy ?”

A doktor – s szo´´rnyre mutet:(kiab)”E´n?-én meg az o´´ rémálma!”

Ekkor a szo´´rny iszonyú hullámokat kavar, s a to´ úgy néz ki, mont a felkorbácsolt tenger.

A doktor viszont szikla szilárdan   áll a viharban.

A gyerekek:!(kiab-299)”Te vagy a bátor kirájfi?…Aki megmenti a kirájkisasszonyt, vagyis minket?”

A doktor:(éb)”á-á-á… nem egésszen… mostan… mondjuk úgy, hogy most  még csak titeket mentelek meg a világot még nem ..legalábbis nem itt….a világot  majd késo´´bb mentem meg…

Ekkor(316) a szo´´rny megpro´bált elbújni a sziklákba, de a doktor(318-20) egyre csak húzza,húzza, iszonyú ku´´zdelem.

A gyerekek rému´´lten hátrálnak odébb, E´va és P´ter védeni pro´bálja o´´ket.

:(kiab-324)”Gyere csak…gyere csak… na gyere csak!

Adok  majd én neked o´´t-hat – hetet!…

Gyerekeket elrabolni s drogként használni!?!…

Gyere csak…elo´´lem nem bújsz el!”

Ekkor mintha a to´ valo´ban egy tájfún ko´´zepette tomblo´ o´ceánná változna, mejben a szo´´rny hegy nagyságúvá vállna.

A doktor iszonyúan ero´´lko´´dik.(331)

Ekkor végre (337) a szo´´rny kezd o´´sszezsugorodni s o´´sszezsugorodva  icire-picire  s behúzva behatol  a sro´fhúzo´ba.

Hirtelen nagy csend és megko´´nnyebu´´lés(339).

Mindenki fellélegzik, megko´´nnyebbu´´lt boldog mosoj az arcokon.

A gyerekek:(v357)”Hurrá-hurrá-hurrá!”

A doktor:(v362)”Na gyerekek mi ebbo´´l a tanúlság?”

A gyerekek:!(v362)”Mi?”

A doktor:(v363)”Az , hogy ne ijesztgesd a kisgyerekeket s hogy ne kezdjél ki a doktor bácsival… mert ku´´lo´´nben bepréselu´´nk ebbe a kis sro´fhúzo´ba.”

A gyerekek:(v370)”Hurrá-hurrá-hurrá.!”

A kisfiú:(v372)”De hát mi volt ez?”

A doktor:!(éb374)”Mondjuk úgy, hogy valaha egy szépangyal, vagy tu´´ndérke volt. De(376) késo´´bb nagyon gonosszá vált, s ezért megcsúfult.”

A kíslány :!(v378)” de hogy fért be ide?”

A doktor:(v382)”Itt bent feltekertu´´´k a teret, mint ahogyan a papírszallagot tekerju´´k fel egy rúdra. Még a húroknál is parányibb méretu´´ kvalizérekre bontva, s o´´sszezsugorítva.

Ott (384/b-b)bemt nagyon so´´tét van, (385v)semmi sem tud onnam kijo´´nni.

(v386)Na gyerekek! – Mi ebbo´´l a tanúlság?”

A gyerekek:!(v384)”Mi?”

A doktor:!(v389)Az , hogy vigyázz ha a so´´tétben ijesztgeted a gyerekeket. , mert ko´´nnyen  te is o´´ro´´ko´´s so´´tétbe keru´´lhetsz.!”

A(393) gyerekek ujjonganak.

A doktor:(éb397)”Gyerekek- ha nem jo´´vo´´k, akkor ez az o´´t-ha- hét elvitt volna titeket s o´´ro´´kké bezárt volna titeket egy u´´vegkalitkába.

(v402)Na ki vagyok én(s bu´´szkén magára mutat)?”

A gyerekek -felkiálltva:(v405)

“A ho´´s, bátor kirájfi!”

E´va:(v408)”már mennu´´nk kell – gyerekek”

A gyerekek:(v410

)”Viszlát-viszlát!”

Lassan (409) eltávozván még nézik az o´´nfeledten játszadozo´ gyermekeket.

Elmennek – inkognito´ban beszállnak a tárdiszba.

Felszállanak-s távoznak.

E´va -útko´´zben:(b)”doki mi volt ez az egész?”

A doktor:(b)” Ez egy- nonlokállis mo´don –  ide portált mesterséges entitás, mej csak speciállis húrokbo´l áll.

A funkcio´ja az, hogy a repedésen át beáramlo´ specifikus húrokat s a még kissebb plankrészecskéket, valamint skalrásis mezo´´ negatív lenyomatait s a z o´´sszetekert dimenzio´kat  – nonlokállis mo´don – szétirányítsa az egyes embereknek a tudatába, mint pl. értelmetlen lo´´vo´´ldo´´zo´´kébe, és to´´megszerencsétlenseégeket okozo´ megmentett emberekébe,a globállis tudat kiesést irányíto´ irányított lényekébe, a computerlénybe, a síro´ angyalokba, st. , egyszo´val minden a fo´´ldet elpusztíto´ fo´´ldi rosszba, ugyanakkor rengeteg gyermeket magához rabolván, drogként használná o´´ket mindo´´ro´´kre, ill. az o´´t-hat-hetek számára .

Ez egy úgymond ko´´zponti koordinállo´ szétirányxíto´ entitás volt, mejet az o´´t-hat-hetek portáltak ide.

Most, hogy betekertem o´´t egy speciállis dienzio´ba , nincsen irányítás to´´bbé.”

E´va:(b)”S mivolt ez az o´´t-hat-hét?, hiszen ez már a múltban …úgymond le lett gyo´´zve!?”

A doktor:(b)”Az – s erre most jo´´ttem csak rá – egy távoli , úgymond “destruállo´dott” univerzumbeli entitások csoportja.

Szélesebben magyarázva:

Az “antitézis ” entro´pikus fojamata  – a konstruktív fojamatto´l leválva – “egy ido´´ múlva” szélso´´ségessen destruktívvá vált.

Az univerzumunkban – s felteheto´´en az egész multiverzumban – eredetileg mindek , hm. úgmond matematikára vezetheto´´ vissza.

  1. létezés legméjebb szintjén, hm. úgymond nincsen egyébb, csak tiszta matematika.

Ezt már a ti Galielitek is észre vette :”Az Isten a legnygyobb matematikus” – de a ko´´zelmúltban erre hívta fo´´l a figyelmet  . to´´bbek ko´´zo´´tt itt a fo´´ldo´´n Tegmark is .

Nos – a destruktív entro´pia egy ido´´ múlva oj mértéket o´´lt, hogy az elo´´bb említett matematika felborúl, megszu´´nik létezni, a létezés az narchiába, abszolút kháoszba torkolik – s még a kháoszdinamikai jelenségeket is nélku´´lo´´zvén.

Létrehozván az univerzum ko´´ztes “kháosz univerzumot”.

S lassan , de biztossan ide “keru´´lnek” a “bukott” entitások – s fo´´leg az, aki eredetileg a szintézis “testvére” – de most akit ti to´´bbek ko´´zo´´tt a “Sátánnak” neveztek – mivel a “bukás” egy bizonyos fokán túl ojannyira dezintegrállo´dott, hogy eme dezintegrácio´s  fokon már nem érvényeu´´l sem matematika- sem semmiféle szabájok és to´´rvények, – s ezért természetessen kiesik a már integrált, matematikailag mérheto´´ multiverzumbo´l, s beleesik oda – az “Even Horizontba “- ahol már nincsen semmi mérheto´´, csakis az abszolút kháosz létezik és uralkodik.

Itt nincsen ido´´, s tér, kauzalitás, értelem ,rend, cél, ok,  – s ezért fo´´lo´´sleges a kérdés, hogy mikor , miért,s  mi mo´don to´´rtént mindez.

E´va ko´´zbekiált:(b)

“De hiszen ez van az álomban, a psychedelikus állapotban, ill. a schizovréniában, – azaz az elo´´bb említett – számunkra a normál állapotunkaban nem érzékelheto´´ teljese világegyetemu´´nkben is – vagy nem?”

A doktor :(b)” Hm…Igen is meg nem is.

Mivel ott a MA´R  kháosz uralkodik, itt viszont a ME´G kháosz van, a még nem integrállo´dott új entro´pia által létrejo´´tt valo´ság .

De visszatérve az elo´´bbi eszmefuttatásomhoz :

Ebben az anti univerzumban “késo´´bb” létrejo´´hettek “kháosz entitások” , s ezek – mivel érzik, hogy kiestek a matematikábo´l , a rendbo´´l, a szabájokbo´l, az értelembo´´l  – kétségbeesetten belekapszkodnak valamiféle quasi matematikába, s ezért nevezik magukat o´´t-hat-hétnek.

Persze itt fo´´sleges az a gondolat, hogy “késo´´bb” jo´´tt létre eme anti unverzum .

Nincs érteleme a gondolatnak, hogy eme “anti univerzum ” létrejo´´tte után

“szu´´lettek ” bele eme 5-6-7 entitások – mivel , mint mondtam, mindez kívu´´l esik az ido´´, s tér, kauzalitás, ok, cél, értelem fogalmaitokon. ”

E´va:(b)”…no de akkor ez az “anti univerzum” ojan, mint amit mi …hm. úgymond a “pokolnak” nevezu´´nk!?”

A doktor:!(b)”Talán lehetni így is nevezni!”

E´va:(b)” … no de akkor a szingularitás – ami mo´´go´´tt nincsen tér, ido´´, kauzalitás, ok, cél , értelem, azaz ahol  a fizika és a matematika teljessen értelmét s érvényét veszti – nem -e kapu eme hm. úgymond “pokolba”?”

A doktor:!(b)” Azt még mi sem tudjuk igazábo´l  – az evolúcio´s fejlo´´dés eme fél homo szapiensz-szapiensz s fél homo spirituszi szintjén.

Azt hogy  hogy mi van a szingularitás mo´´go´´tt egyelo´´re még rejtéj , – lehetséges , hogy egy másik univerzum jo´´n o´´ általa létre – ahogyan a ti Lee Smolinotok állítja – ,de  az is lehet, hogy kapu egy másik univerzumba, de az is lehet, hogy kapu az elo´´bb emllített “kháosz univerzumba”, vagy éppenkséggel egy ijen új “kháosz univerzum” jo´´n általa létre.

Nem lehet tudni  -egyelo´´re”

Ja és ko´´zben megvizsgáltam a bojgo´tokat az o´´ngyilkossággi lavina után létrejo´´tt fu´´stszo´´rnyeket illeto´´leg, s hála nem találtam egyet sem.

Bizonyára a cc. 20 évvel ezelo´´tt  alkallmazott mo´dszerek még máig is védik eme bojgo´t.

Sajnos másott az univerzumban még nem.”

Lassan megérkeznek.