dr who 1 – opera act 1

86
Publikované 9. októbra 2019 od

2012

the completuntreated  ungar text – 1 act:

A doktor (who).

(Mistikus, sci-fi, zenés színjáték )

(Sci-fi blo´´dli.)

(Ramzes-pilatus-rebus XIII.)

(Arthur c. Clarke emlékére)

(Screnplay:2012 VII.21.-26(-VIII.9-13.))

(Music:2012.VII.27.-VIII.14.(15.))

 

I.Felvonás.

 

 

1/Jelenet . Színhej : Péter és E´va tengerparti háza.

Napos délelo´´tt – mej ido´´vel borongo´s, so´´tt vésztjo´slo´ hangulatba burkolo´dzik.

Ido´´pont 2023 VIII.13.

Péter és E´va nyugodtan u´´lve dolgoznak, –  néha felállva-járkálva  gondolkodnak – s ekkor bekapcsol az automatikussan beállított DVD-s félhollografikus TV komplexus a legujjabb hírekkel.

Megjelennek a hírek , mejek ko´´zo´´tt ko´´zo´´lve van egy abszurd, szo´´rnyu´´ hír :

(7)Egy amerikai moziba bejo´´tt az elo´´adás ko´´zben egy gépfegyveres civil a Batmen Joker boho´c maszkjában, s elkezdett o´´ssze-vissza lo´´vo´´ldo´´zni. 23 embert mego´´lt, s 43-at sújossan megsebesített.

Késo´´bb amikor bevitték a fogdába , továbbra is a Joker szerepét játszotta, azzal a sejpítet, eunuch hangal beszélt,s  igen o´´ntudatossan.

Kideru´´lt, hogy az aznapi tettéig igen szolíd s rendkívu´´l inteligens, mu´´velt emberként ismerte a ko´´rnyezete.

Senkisem érti, hogy miért, mito´´l háborodott meg.

E´szrevették, hogy a jelmez ruhájára to´´bb hejen fel volt írva a ko´´vetkezo´´ felirat : ” Gonosz farkas”.

Péter és E´va:(v)”…micsoda…? hisz ez képtelenség…!”

S ekkor egy ujjabb hír :

Kideru´´lt, hogy az elmúlt ho´napokban világszerte volt már jo´néhány ehez hasonlo´ eset – ezen eset kapcsán figyeltek fo´´l az elo´´zo´´ esetekre.

Vagy egy buszban kezdett lo´´vo´´ldo´´zni az illeto´´, vagy egy kávéházban, vagy egy strandon , vagy pedig egy bevásárlo´ ko´´zpontban.

Mivel  ij esetek már csaknem 100 éve ido´´nként elo´´-elo´´ fordúlgatnak, azért ezidáig nem tették eme eseteket kapcsolatba.

Most viszont az a ko´´zo´´s eme esetekben, hogy minden esetben addig szolíd, rendese inteligens emberek az elko´´veto´´k , s valamijen gonosz film, vagy irodalombéli gonosz figura szerepébe o´´lto´´ztek, s minegyik esetben felírták a jelmezu´´kre, hogy “gonosz farkas”,

Ez annál inkább érthetetlen , mivel semmi ko´´zu´´k nem volt s nincsen egymához.

Péter:(v)” nos ez igazán fura…”

E´va :(v)”…szerintem borzalmassan rejtéjes…”

Továbbra is tesznek-vesznek s ekkor ismét megszo´´llal a “TV komplexus” :

Ko´´zli, hogy egyesek szerint ezen esetek furán korespondállnak egy másik széria esettel :

Egyes  – addig rendes, komoj – egyének minden jel szerint szántszándékkal to´´meges baleseteket okoztak – minek után vagy mego´´lték magukat, vagy a ko´rházban, vagy a rendo´´rségen azt állították, hogy nem értik a tettu´´ket , mivel mintha ko´mában, hipno´zisban , o´´ntudatlanúl kényszer hatás alatt cselekedtek volna. S most jo´´n a fura egyezés … némejik tettes az elko´´vtést ko´´zvetlenu´´l megelo´´zve elkiáltotta magát, hogy “gonosz farkas”.

Uto´lag vizsgálva az elko´´veto´´ket , kideru´´lt, hogy mindegyik esetben 8 nappal korábban megmentette o´´ket egy-egy életveszéjjes hejzetbo´´l egy ojan egyén, akit korábban a klinikai halálbo´l hoztak vissza.

Péter és E´va:(v)” … no ez egyre furább”

E´va :(v-megborzongva)” s egyre félelmetesebb!”

 

 

 

 

Továbbra is tesznek-vesznek, s ekkor (33) megszo´llal a furcsa hang s fény és ott teremnek a már ismero´´s alien entitások.

Péter:(b)”…Tudom, tudom… megint baj van…”

Az alienek:(b)”…Ezúttal sokkal nagyobb a baj , mint valaha!”

Péter:(b-cc.41)”..talán a fogdában lévo´´ “Yoker” legko´´zelebb .netántán  a fo´´ldet fogja szétrobbantani …netán az egész naprendszert…?”

Látja az idegenek furcsán aggo´do´ arcát – fojtatja kissé ijedtebben :

“…netán tán az egész galaxis… (látván  a furcsán igenlo´´ és aggo´do´ arcukat)

… talán csak nem az egész univerzum…?”

Az idegenek:(b)”…Nos atto´l tartunk , hogy még messzebbre kell nézned…!”

Péter:(b)”…Micsoda?!?… talán a hypothétikus multiverzumot is…!?!”

Az Alienek:(b)”…Nos mi sem tudjuk teljességgel , hogy mi a valo´di hejzet…

Ugyanis mi sem vagyunk még az evolúcio´ oj magas fokán , hogy mindenro´´l áttekintésu´´nk lehessen… Erro´´l csak a legfelso´´bb értelemnek, vagy ahogyan a ti tudo´saitok nevezik , a legfelso´´ inteligens dyzajnernek van teljes áttekintése…”

E´va :(b- ko´´zbeszo´´l)”… Az Istennek…!”

Az alienek:(b)”…ja igen … az egyszeru´´bb lények nállatok is ,még ma is  sokan , no meg másutt is az univerzumban , így nevezitek…”

Péter:(b)”…De hát kissé pontossabban…!”

Az idegenek :(b)”… mint mondottuk mi sem látjuk a teljes képet egyelo´´re…

Arro´l van szo´ … s ahogyan másokto´l is értesu´´ltu´´nk … s úgy néz ki, hogy az egész kozmoszban – so´´tt valo´színu´´leg a még általunk sem teljessen értett multiverzumban is  – igen baljo´s, agaszto´ jelenségek kezdenek elo´´tu´´nni!”

Egy másik Alien:(b)”Tudomíst szerezutu´´nk arro´l, hogy a távoli galaxisokban, ott, ahol az néhány civilizácio´ él , amej éppen a fo´´ldi, átmeneti szinten találtatik éppen – ott is kezdenek feltu´´nni ehez hasonlo´ agaszto´ jelenségek.

Az elo´´zo´´ alien:(b)”…még a magasabb szinten lévo´´ entitásoknál is kezdenek elo´´-elo´´ fordúlni fura, megmagyrázhatatlan jelenségek – so´´tt állíto´lag a  spiritus angelusoknál , ahogyan ti nevezitek o´´ket, itt is kezd elo´´.elo´´ fordúlni, hogy váratlanúl  valamejik entitás zuhanásba kezd.”

A másik alien :(b)”… de van itt még egyébb is : itt is – s másutt is ,  hozzátok hasonlo´ civilizácio´knál egy egy távoli galaxisban  – megújult az a jelenség, hogy valaki furán viselkedett néhány napig, mintha hipno´tikus állomban lenne, majd o´´ngyilkos lett, s késo´´bb elo´´tu´´nt félelmetes fu´´stszeru´´ alakban s fu´´stszeru´´vé, égett hamuszeru´´vé tette azokat , akik érintkeztek velu´´k, miko´´zben azt mondogatta, hogy” gonosz farkas”.

Péter:(b)”Tudom-tudom , ezzel már a korábbi találkozásunkkor is esett szo´ , de ez már talán azo´ta meg lett oldva, … vagy tán nem…?”

Az alien:(b)” U´gy nézett ki ki átmanatileg , hogy igen… Sajnos újra kiújjult.”

A másik alien:(b)” s állíto´lag kiújult az is, hogy az illeto´´ bojgo´ hirtelen megsemmisu´´l.Persze távoli galaxisokban. egyes esetekben állíto´lag megjelent az egész bojgo´ felszínén egy kontinens méretu´´ felirat, hogy “gonosz farkas”.

Egy esetben a cc. 10 éves jo´´vo´´bo´´l egy – valo´színu´´leg a to´´rvényt megszego´´ angelus vissza ku´´ldo´´tt egy orbitállis állomáson tarto´zkodo´ 13 egyént   a múltba azzal, hogy akadájozzák meg a jo´´vo´´t. De ezek után az illeto´´ bojgo´ tér-ido´´-kauzalitása kezdett felborúlni – semmi sem úgy kezdett to´´rténnie, mint az elo´´sszo´´ri elo´´zo´´ 10 évben.”

Péter:(b)”ez is ismero´´s…”

Az alien:!(b)” Félo´´, hogy itt a fo´´ldeteken is meg fog újonnan ez to´´rténni. S atalán nár to´´rténik is, ki tudja ?… ”

A másik alien:(b)”  S az egyik távoli galaxisban lévo´´, a civilizácio´s bojgo´n ismét kiujjultaz “5-6-7″ jelenség. Még neku´´nk sem sikeru´´lt megállapítani , hogy miro´´l, kikro´´l van szo´!?!”

Az elo´´zo´´ alien:(b)” s egy alkalommal az to´´rtént, hogy egy másik , hozzátok hasonlo´ bojgo´n 666 másodpercre  percre az egész bojgo´teljes  lakossága ko´mába esett – ezáltal rengeteg, to´´bbmillio´ halottjuk lett – ko´´zben látták kuszán a jo´´vo´´t, amikor is ismét globállis ko´mába  fognak esni. Be is ko´´vetkezett, amej már 666 o´ o´ráig tartott, globállis katasztro´fát okozván a kiesés – s ko´´zben látták, hogy hat év, hat ho´nap és hat nap múlva véglegessen s o´´ro´´ko´´ssen ko´mába fognak esni.

A furcsa az , hogy mindkét ko´ma utáni felocsudás pillanatában sokan o´´nkénytelenu´´l azt a két szo´t kezdték ismételgetni, hogy “gonosz farkas”. ”

A másik alien.(b)” U´gy néz ki, hogy a baj globállis , univerzállis!”

Péter:(b)”…multi verzállis is?”

Az alien:(b)”azt nem mondhatjuk el  meg még nektek, hogy van -e multi verzum, vagy paralell blán verzum , vagy sem… mivel ezeket amúgy sem értenétek.”

Péter:(b)”…de hát akkor nekem, neku´´nk ketto´´nknek mi itten a szerepu´´nk?…Feltételezem, hogy a ti szinteteken már nem tudtok érdemben beleavatkozni az also´bb szinteken to´´rténtekbe …így van?”

Az alien:(b)” így is meg nem is… valo´jáben a baj globállis s ezért mi is fogunk valamit tenni. Csak hogy kell valaki, aki o´´sszekapcsolja a ti szinteteket a mi szintu´´nko´´n át egésszen a legmagassabb “angelusi” szintel.

(cc.80)S valo´ban van egy ij valaki.

Mi nem tudunk se ide, se oda-se fel,se ke, igazándibo´l bele avatkozni – illetve igen, de csak bizonyos ko´´ru´´lmények ko´´zo´´tt. ”

A másik alien:(b)” azonkívu´´l tudomást szereztu´´nk arro´l, hogy az illeto´´ már találkozott a gonosz farkas elnevezéssel.”

Az elo´´zo´´ alien:(b)”Gyertek ki…!”

Kint a ház elo´´tt volt egy régi fatábla – mejre nagyon régen még hirdetéseket ragasztottak.

Az alien:(b)”nézzétek!”

Valamijen fát véso´ szerszámmal bele volt vésve, hogy “gonosz farkas”.

Péter:(b)”hát ez meg hogy keru´´lt ide?”

Az alien:(b)” … éppen ez az!. Erro´´l van szo´!”

A  másik alien: (b)”Ezért kell az illeto´´!”

Az elo´´zo´´ alien:(b)”senki sem tudja az eredeti nevét, de mindenki úgy ismeri, hogy A Doktor.”

Felválltva beszélnek az alienek.

“Sokszor járt már itt a fo´´ldo´´n”

“To´´bbszo´´r a végveszéjto´´l mentette meg az emberiséget”

“Ezt tette más civilizácio´kkal is”

“Végtelenuí´´l . ahogyan ti mindjátok – “humánus” és szolidáris!”

“Akár saját magát is hajlando´ feláldozni, csak hogy mentsen másokat ”

“S mindég felajánlja a civilizácio´kat pusztíto´  ellenfélnek , a békés távozás leheto´´ségét.”

“Egy nagyon távoli galaxisbo´l származik”

“Fajának utolso´ képviselo´´je”

” Szinte Ojan mint az ember – csak sokkal ero´´sebb, teherbíro´bb, sokszorosan nagyobb agy kapacitással, s két szíve van.”

“Az volt a baj, hogy az anyabojgo´jának vezeto´´sége a hiúság “bu´´nébe” estek – ti így mondjátok – s úgymond “eloroztak” az “angelusi ” szinten lévo´´kto´´l bizonyos technolo´giákat – azaz már “szellemi” szinten lévo´´ technolo´giákatt.”

Pl. egy ojan ezko´´zt, amej képes a teren és ido´´n át ugrani, akár visszafelé is.”

“Ez a technolo´gia  kihasználja a kvantumvilágbeli ido´´ go´´rbu´´leteket és az ido´´ to´´bb, számotokra még egyelo´´re rejtett , dimenzio´it  , valamint a kvantum nonlokalitást- s ezeket átviszi a makro világba.”

“Az angyali szinten már ez o´´nmagában , ezko´´zo´´k néklku´´l is mu´´ko´´dik, de az o´´szintju´´ko´´n még technolo´giai szerkezetbe kellett belevinni”

“Ezeknek ku´´lo´´nféle neveik foltak, mint pl. “Ido´´o´´rvényszerkezet”, vagy “Ido´´utazo´tárdisz” – ro´´viden “Tárdisz”.”

“Sajnos az “elorozásnak” meg lett a kára – iszonyú hiúságba esett a legto´´bb vezeto´´ , o´´nmagukat bu´´szkén “ido´´lordoknak ” nevezték.”

“Majd egy se vége-se hossza kozmikus u´´rháborúba vonszolták bele magukat , mej azzal fenyegetett, hogyszinte az o´´sszes to´´bbi  jo´ és rossz entitás csoport belevonszolo´dik eme háborúba  s beko´´fetkezik az általános kozmikus o´´npusztíto´ , háborús pusztulás – “utánunk a  vízo´´zo´´n” mo´djára.”

“Ekkor a “doktor” elorozott egy tárdiszt és a sehíségével ido´´ hurokba zárta az anyabojgo´ját és az o´´sszes harcolo´felet, majd azo´ta, cc. 9 ezer év o´ta járja a kozmoszt.

Az o´´ fajuk eleve sokkal tovább élt, mint ti, de az o´´ technolo´giai fejlo´´désu´´k révén még meg is sokszorozták. ”

“Itt is járt to´´bbszo´´r, de mint tudjátok, a ti civilizácio´tok a legkritikussabb, dezintegrált fázisban van éppen – s emiatt bárminemu´´ katakalizmatikus élmény és emlék végzetes lehet, – ezért a tárdis segítségével minden alkalommal kito´´ro´´lte az egész emberiség agyábo´l mindenemu´´ emlékeket, amik vele vagy a tárdisszal kapcsolatosak. ”

“Ha van valaki, akkor csak o´´ tudna esetleg segíteni – ugyanis nektek felfedheti magát, mivel ti már sok éve tarto´ssan tudtok mi ro´lunk s még sok más alien léttel kapcsolatos informácio´kro´l. Bennetek megbízunk s meg fog bízni o´´ is – a Doktor”

“Már egy ojan technolo´gia segítségével , amit még nem érthettek, ko´´zvetve már értesítettu´´k o´´t a problémáro´´l s ro´latok is”

“U´gy néz ki, hoguňy o´´ még nem tud a problémáro´l, illetve ahol eddig tarto´zkodott, ott nem jelent még meg a probléma , mivel ott  igen ellenállo´, s to´´letek sokkal szívo´sabb entitások élnek”

“Nem sokára érkezik – készu´´ljetek fo´´l”

“Ne lepo´´djetek meg, sokszor nagyon is…hm… fo´´ldies… és humoros, viccelo´´do´´, ..rendkívu´´l gyorsan beszélo´´, hadaro´´…ugyanakkor igen kedéjes… .ti úgy mondjátok , hogy zsoviállis tud lenni…”

“De ez ne csapjon be titeket”

“S fo´´leg ne ijedjetek meg to´´le!

O´ nagyon vicces alak is tud lenni.”

 

 

—————————————–

 

(Megjegyzés : A késo´´bb beindulo´ tudományo-filozo´fiai okfejtegetés megleheto´´ssen hosszú, ezért le lehet ro´´vidíteni .)

 

 

 

2.Jelent. A színhej ugyanott.

Kint vannak. Ko´´zben kideru´´lt, ismét ragyogo´ nap.

Az alienek:”Búcsúzunk” – Majd teleportácio´val eltu´´nnek.

Péter és E´va kint várakoznkak.

Ekkor (8)felhangzott egy fura zúgo´ hang, majd a semmibo´´l  – fokozatossan elo´´- elo´´ tu´´nve – megjelent egy u´´to´´tt-kopott , apro´ régimo´di 19.sz.-i , telefonfu´´lkére emlékezteto´´ ,” policei” feliratos fabo´dé.

Péter és E´va do´´bbenten nézik.

Ekkor (14)kinyílik az ajto´ s kiszáll egy fiatalos ku´´lseju´´ magas nyurga férfi (“David “). Meglátja a várakozo´ ketto´´ju´´ket , hozzájuk szo´ll :

(énekb-15) ” hello´… u´´dvo´´zo´´llek titeket … ti , azaz te bizonyára Péter vagy s te … o´h mij szép ho´´lgy… (odamenve megcso´kolja a kezét s megsimogatja az arcát) … csodállastos…”

Ekkor ismét megjelennek az alienek:(b)”Láthatatlanúl figyeltu´´k a kezdeti fogadtatást , mivel féltu´´nk valamito´´l … Doktor remélem, hogy nem akrja társul vinni E´vát… Péter vigyázzon… a Doktor mindég magával szokott viini egy-egy fiatal leányzo´t…!

No persze sohasem   szereto´´nek, szerelmi partnernek – habár az illeto´´ ho´´lgyek rendre-mo´dra viszonzatlanúl s reménytelenu´´l szerelmesek lettek belé.”

A doktor:(éb- az alienek felé)A´áá…tehát  ti vagytok azok…szép kis fo´´ldi ember formákat vettetek fo´´l…tudom, hogy miért aggo´dtok…  ne féljetek én csak 16 –  18 éveseket viszek … s o´´ már … hm habár nagyon csinos … de már még  sem 16 éves..so´´tt 18 éves is már régen elmúlt….E´va, ezért ne sérto´´dj meg…”

Az alienek:(b)”Péter …vigyázzon rá … habár ahogyan az elo´´bb mondtuk, az illeto´´ u´´rido´´utazo´ ho´´lgy társ  egyszer sem lett  a doktor szereto´´je, so´´tt igen “pláto´i ” volt az érzelem, de a leányzo´ minden esetben beleszeretett, míg a doktor csak szimpatikus társként kezelte…”

Az alienek ismét eltu´´nnek.

A doktor::(b)”…no ki vele mi a baj…!”

Ekkor (cc.31)meglát a kinti kis asztalkán lévo´´ tálcán néhány frissen su´´lt cseresznyés pitét:

(éb)”… á-á-á- … cseresnyés pite … imádom…elvehetek egyet…”

S a választ meg nem várván ode megy és elvesz egyet.

(ero´´s éb)”… Hm-m-m …hu´´ú´´u´´ …de finom… nincs jobb e világon a finom cseresznyés pitéto´´l …hu´´m,hu´´m hu´´m…”

Péter és E´va megdo´´bbent szimpátiával figyelgetik mindezt – a majszolo´ doktort.

A doktor:(éb)”…elvehetek még egyet?…”

S a vállaszt meg nem várva elvész ismét egyet.

(éb)”…á-á-á-… hu´´  …de …finom … emiatt volt érdemes idelátogatni hozzátoak a fo´´ldre…mij csodállatos itt minden… s ku´´lo´´ssen e pite…!”

Ekkor (39)meglátja a “gonosz farkas” feliratot a kis fatáblán:

(éb)”… hát… ezt meg mi a szo´´sz …  ki… véste ide… csak tán nem ti…?”

Péter és E´va cso´válják a feju´´ket.

A doktor:(éb)”…hát akkor meg ki… hm..hm..hm  .. ez nagyon is érdekes …

…nézzu´´k csak meg egy kicsit ko´´zelbro´´l…”

Elo´´vesz egy ko´´zo´´nséges csavarhúzo´nak látszo´ valamit s kezdi ko´´rbe-ko´´rbe húzni az írás ko´´zelében:

(éb)”… hát ez nagyon is ku´´lo´´no´´s… hm.hm.. na-gyo-n ku´´lo´´no´´s…”

Majd(46) ismét bekap egy pitét.:

(éb)”… hm… hu´´m..hu´´m.. isteni… micsoda finomság…”

Ekkor felkiállt:(éb-ero´´s éneklo´´ hangon-50)”Meg-le-pe-tés-!”

S oda megy a kis fabo´déhoz s kinyitja. :!(b)” gyertek ide s nézzetek bele!”

Péter és E´va oda megy , belenéznek és do´´bbenve ho´´ko´´lnek hátrébb.

Péter:(b)”… hm..hm..hm… ez ..meg — hogy lehet…?”

E´va:(b)”…kívu´´l pici… belu´´l o´´riási…?!?”

A doktor.(éb)”…nos ez egy kvantúm térgo´´rbu´´let… persze átvive a mi makro világunkba…”

Ismét (58)oda megy az asztalkához és elvesz egy ujjabb cseresznyés pitét.

:(b)”…hu´´m-hu´´m… ez…i-gen…hu´´m-hu´´m…”
Péter:(b)”Doktor – elmondhatjuk végre , hogy miért hívták o´´nt ide…!”

A doktor :(b- majszolva)”…azért csak tegezzetek ..hm..hu´´m.. nyugodtan… én a doktor ..hu´´m..hu´´m.. .vagyok ti meg Péter és…hu´´m…  E´va.. ”

S kezet nyújt nekik.

Majd fojtatja:(éb)”…á-á-á- .. igen …az ide hívásom oka … azt hiszem , hogy o´´sszefu´´gg ezzel a fába vésett írással.”

Péter:(b)”…szeretnénk elmondani  né… neked…”

A doktor :(éb)”…nem kell mondani … így gyorsabban és pontossabban fog menni…”

 

 

 

 

Oda (cc.66)ko´´zelíti a homlokát a Péter homlokához:

(b)” …ezt a képességet is …hm… “elorozták” az o´´seim egy szellemi szinten lévo´´ entitásokto´l  – no meg is járták – se vége, se hossza háborúba keveredtek az eme technolo´giákra  még nem eléggé  érett szintju´´k miatt…”

Továbbra is oda érinti a fejét Péter homlokához.

“…ti úgy mondanátok ,hogy gondolat olvasás …mágia… mi úgy mondjuk, hogy a kvantumagy ko´´ru´´li kvantúm mezo´´re valo´ reákapcsolo´dás…”

Oda érinti a homlokát Péter homlokához néhány másodpercre – E´va do´´bbenten figyeli mindezt – majd felkiállt:

(éb)”…á-á-á- … máris meg van…”

Ekkor (74)elkomorúl az arca:

(b)”Azt hiszem , hogy nagyobb a baj, mint hittem volna, mint hinnétek ti itt, mint hinnék az elo´´bbi látogato´itok!”

Péter:(b)” …tudsz …segíteni…?”

A doktor :(b)”… s azt hiszem , hogy nem mondták el nektek mindent  -valo´színu´´leg azért, hogy nehogy túlságossan reátok ijesszenek – a legrosszabbakat nem mondták el… én ezt is kiszedtem belo´´led… no nem a fejedbo´´l, hanem a látogato´k tudatábo´´l kialakúlt maradék agy kvantúm mezo´´bo´´l…”

Péter:(b) “na kivele… mi az amit még nem tudunk?”

A doktor:(b-egyszeriben sújos, komor arcal)”… azt, hogy sok sok sok távoli galaxisban – ott ahol élet is van, s veletek azonos szintu´in ´ is – kezd feltu´´nni egy-egy izzo´ kis bojbo´´, mej identifikállhatlan anyagbo´´l van … még a tárdisz számára sem idenktifikállhato´.

S ez sorra pusztítja a lakhato´ bojgo´´kat. Nincs neve , de mindenki úgy hívja, hogy maga a megtestesu´´lt gonosz”, néha , hogy a “gonosz farkas”.

De van még más is : Biztos tudtok arro´´l, hogy a távoli univerzumban- azaz a sok milliárd fényévnyire azaz a sok milliárd éves múltban vannak-léteztek iszonyú ereju´´ quasarok, mejek to´´bbnyire egy egy galaxis ko´´zpontjában találhato´ak.

Mindezek ko´´zo´´tt – azokbo´l , amiro´´l már ti is tudtok itt a fo´´ldo´´n  – talán a legpusztíto´bb a  – néhány millio´ éve még aktív , ma már inaktív –  M87 hyper quasar, mej mindkét oldalon 600 +600 galaxisnyi teru´´letet égetett, semmisített meg a gamma sugárjával. Feltételezik, hogy a mu´´ko´´désének csúcspontján akár néhány kvadrillio´ fokos is lehetett a ho´´mérséklete, vagyis ezerszer-ezerszer-ezerszer-ezerszer egymillio´ celzius fok, s másod percenként to´´bbszázezer, becslések szerint  to´´bbszázmillio´  naprendszer méretu´´ quarkokra és húrokra bomlott anyag és antianyag anihilállo´dott minden másodpercben.Az ereje to´´bb volt, mint to´´bbezer, talán to´´bbszázezer galaxis egyu´´tvéve. Vagyis to´´bbszázereszerszer to´´bb- százmilliárd napto´´megu´´vel volt egyenértéku´´.

Nos minden jel arra val , hogy a ti és az o´´sszes, valmint távolabbi galaxis ko´´zpontjában lévo´´  – feltételezett – szupermasszív fekete juk ismét kezd, kezdenek aktivállo´dni s csakhamar quasarrá aktivállo´dnak.

De ez még nem minden… s ez az érthetetlen  :…. a ko´´zeli galasxisok ko´´zpontjában  ,  valamint a ti galaxisotok ko´´zpontjában  is a hipotétikus szuper maszív fekete juk csupán csak néhány millo´ nap to´´megu´´.

Míg az M87 -es quasarnak az iszonyú pusztítás alapján kiszámolhato´ to´´mege sok százezer galaxisnyi to´´megu´´. Azaz sok százereszerszer  sokszázmílliárd napto´´megu´´..

Azaz a régiek, a sokmilliárd évesek nagyok, a késo´´bbiek, pl. az itteniek ,. ko´´zeliek  pedig kicsik… hogyan  lettek tízmilliárd év alatt ennyire  “picik?

Ezt az ellentmondást nem értik a ti tudo´saitok, még Saskind és Howking sem…(magának-halkan)Még talán én sem … (hangossan) valo´színu´´leg az eredeti hm”anyagenergia átáramlott volna egy paralel univerzumba? ”

Ekkor(95) ismét vesz egy pitét.

:(éb)” Kell a kis felu´´du´´lés …hu´´m…eme komoj témá ko´´zepette… hu´´m-hu´´m-hu´´m… miro´´l is beszéltu´´nk…na. ja … a quasárokro´l… igen nélku´´lu´´k , no meg a hypernovatikus robbanások nélku´´l nem lennénk mi sem … nem lenne elgendo´´ elem az élethez …no meg eme finom…hu´´m-hu´´m-hu´´m… pitéhez… áldottak legyenek gammasugárkito´´réses felrobbano´ hypero´´riások… no meg a qasarok…,hogy ij felséges pite lett az eredményu´´k …”

E´va:(b)”…doktor… egy kissé talán komojabban…”

A doktor:(éb-103)”… ja igen … a mi ,a ti , a ko´´zeli galaxis ko´´zpntú, szupper maszív – qasar potenciájú – fekete jukak… Hu´´m…

az a baj, hogy – nem tudni, hogy hogyan, de  kezdenek no´´vekedni … hu´´m….o´´k, az elo´´bbi látogato´itok ,  már tudták (s fo´´lfelé mutat) … én is tudtam …hu´´m-hu´´m…. de itt a fo´´ldo´´n a ti csillagászaitok – mivel még igencsak kezdetleges szinten van a fo´´ldi tudomány  – még semmit sem sejtenek .

Vagyis már már oj to´´megu´´ek kezdenek lenni, mej messzemeno´´en meghaladja a ti teljes galaxisotok to´´megét, so´´tt sok százezer galaxis to´´megét is , s az o´´sszes ko´´rnyezo´´ galaxisban is ez to´´rténik… Nem értem, hogy honnan áramlik ez az o´riási anyag-energia a ko´´zpontokba… valo´színu´´leg a ko´´rnyezo´´  univerzomokbo´l…vagy a “so´´tét semmibo´´l”?…”

Kezd gondolkodni:

:(b)”…ahá már értem , de ez borzalom… úgy néz ki, hogy pusztúl az o´´sszes ko´´rnyezo´´ , az életre nem alkalmas univerzum , de ezáltal egyrészt felborúl a multiverzállis egyensúj, másrészt nem pusztúl, hanem átármlik ide, ebbe a galaxisba, a ko´´pontokba … igen …a gravitonok!… ezek itt eddig igen csekéj számban voltak …ezért is alakúlhatott ki az élet… s mivel ko´´zvetlenu´´l nem áramolhatnak csak ifti-fifti ide, ezért a fekete jukakat to´´ltik fel o´´nmagukkal , míg végu´´l sok sok sok univerzumbeli anyagmennyiséggel terhelik meg ezt a szerencsétlen kis to´´rékeny univerzumocskát, galaxis ko´´zpontocskát … mejek azzal fenyegetnek hogy  iszonyú qasarokká vállanak…az M87-es hez hasonlo´an…”

Péter:(megdo´´bbenve-b)”…de … akkor mi lesz…?!”

A doktor:(b) “Minden széthĺl qarkokra  , so´´tt  alapveto´´ húrokra hull szét… itt , so´´tt a plank részecskékre…- a ti galaxisotokban … s félek hogy mindenu´´tt…. az egész multiverzumban ez fog beko´´vezkezni  .. mivel hogy a ti galaxisotok o´´sze van ko´´tve a fekete jukakon át a to´´bbi univerzummal… továbbá a kvantum szinten meglévo´´ o´´sszetekert dimenzio´kon át a paralel blán univerzummal… ahová szintén átáramolhat a beko´´vetkezo´´   teljes pusztulás mivel az egyes  univerzumok o´´sszevannak ko´´tve … ezt bizonyítják pl, a – s erro´´l már ti is tudtok egy és mást –   háttérsugárzásban is láthato´´ hideg kék foltok, jukak, valamint a galaxisok egyirányú univerzállis fojama..ezt egy igen csinos (huncútúl mosojog)  – nekem elhihetik , hisz meglátogattam  – asztrofizikus no´´ bizonyította be….”

(123)Felnevet.

Majd ismét komor hangal:(b)”…az a veszéj, hogy minden elemeire hull szét…”

Ismét felnevet.

“No persze az informácio´k nem tu´´nnek el… még e finom pitéjé sem… hanem – s erro´´l sokat beszélhetne Saskind s ujjabban Howking is – szétkeno´´dik a fekete jukak és az unkiverzumok hollografikus kétsíkú széllén..

Persze ez sem semmi… az ember széthull… de az informácio´ja szétkeno´´dik….”

Péter:(127-b-rému´´lten)”…de hát akkor nem tud segíteni…?”

A doktor:(b)”egyszer már volt ijen hejzet – akkor a dálek faj , ami o´´si ellenségu´´nk az anyagojgo´nkon ,akarta anihilálni az egész multiverzumot, hogy csak o´´k maradjanak fenn – de ezek egy bizonyos értelembenc primitív,polip szeru´´,  predátor faj volt, akárcsak a goauldok – míg most sokkal rosszabb a hejzet mivel ezek a “gonosz”_ entitások , legalábbis a fo´´entitás, a “Lucifer”, még z ORI-kto´´l is sokkal magasabbrendu´´ létbo´´l “zuhantak ” le.”

Péter:(b)”Dehát akkor nincsen segítség?”

A doktor:(b-143)”…á-á- nem mondtam, hogy nem …ill. nem nagyon…illetve talán mégis csak lenne valaki… de azzal szinte lehetetlen kapcsolatba lépni…”

Péter.(b-lelkessen)”…miért… messze van…?”

A doktor:(b)”…á-á- egésszen más dimenzio´kban van… sokkal-sokkal magasabban, mint mi … még az én dimenzio´mto´l is magasabb dimenzio´´kban is ritkán fordúl elo´´ – habár a tárdisz révén , a tárdisz szíve révén bizonyos értelemben véve én is to´´bb szint ko´´zo´´tt mozoghatok…”

E´va(b-ko´´nyo´´ro´´gve)”…segítsen… segítsél!”

A doktor:(b)”…o´´ nagyon nagy valaki, szellem, el sem tudjátok képzelni… a to´´lem is magasabb szinten úgy hívják, hogy kapitány…”

Ekkor (163)hirtelen egy apro´ repu´´lo´´ fura alkotmányon megjelenik egy igern jo´vágású stramm férfi:

(b)”…hívtatok?…hát itt vagyok …a nevem Harkness kapitány…”

A doktor:(b)… á-á- … nem téged hívtunk … (Péterhez)…tudniillik ha a ko´´zelben van cc. csak néhány fényévnyire… a tárdisz ko´´zvetíti a beszélgetésu´´nket… s o´´- révén igen bu´´szke lény – ha halja , hogy hívjuk a kapitányt , akkor ro´´gvest itt terem…”

Harkness:(E´va felé) …á-á-á  … mino´´ szépséges ho´´lgy…”

Adoktor:(b)O´´t hagyd békén…!”

 

E´va:(b Harknessre mutatván )”…dehát ki o´´…szintén kapitány…?”

Harkness kapitány:(b – nem várva meg a vállaszt s bu´´szkén mellét rázva)

“… ha kell segíteni a fo´´ld bojgo´nak, akkor készen állok – hiszen ez már to´´bbszo´´r meg is to´´rtént, csak a doktor ki to´´ro´´lte az emberek emlékeibo´´l mindezt…”

A doktor:(b)”…nagyon o´´ru´´ltu´´nk a segítségednek , s o´´ru´´lu´´nk mot is… maradj velu´´nk..tarto´zkodj  a ko´´zelben a fo´´ld bojgo´n … szu´´kségu´´nk lesz a segítségedre… velu´´nk is utazhatsz, van sok minden új a tárdiszban… pl. a hollografikussan komplex reállis  teljes ko´´rnyezetkivetíto´´….de most ne sérto´´dj meg azért , hogy nem  te rád értettem a hatalmas kapitány szo´t!”

Ekkor Harkness teleportállo´dva eltu´´nik.

Péter:(b-175)”de hát akkor ki az a másik, az a hatalmas kapitány , aki talán tudna segíteni.. …talán egy u´´rhajo´´flotta kapitánya…?”

A doktor :(éb)n “…á-á- dehogyis …atto´l o´´ sokkal hatalmasabb, sem hogy holmi u´´rflotta parancsnoka legyen…dehogyis … o´´ az egész univerzum o´´rzo´´je, és kapitánya… s valo´színu´´leg, bizonyára  a multiverzumé is, habár a multi verzumokro´l még én sem tudok sokat… a to´´lem sokkal feljebb lévo´´ szinten hívják kapitánynak .. de az egésszen fenti szinten … nem is tudom… talán az “integrállo´” -nakak, vagy a “szinthézisnek”…”

Péter:(b)”…de hát hogy ha ij hatalmas, akkor hogyan fog rajtunk segíteni, hiszen mi akkor mérhetetlenu´´l lejjebb vagyunk atto´l, hogy ko´´zénk keru´´ljo´´n?”

A doktor:(b) ” hát elo´´sszo´´r is nem csak a ti szinteteken lévo´´ko´´n kell segíteni… habár elso´´sorban rajtatok… másodszor már – ha nagyon nagy a baj – e egésszen alacsony szintre is le tud ereszkedni…. persze egésszen kivételessen s ritkán… ..so´´tt már járt is a hozzátok hasonlo´ bojgo´kon, so´´tt még itt a fo´´ldo´´n is járt  to´´bbszo´´r is …”

E´va:(b)”…hát akkor mi a baj…?”

A doktor:(b)”…az, hogy nem akármikor, akárhogyan s akármijen ko´´ru´´lmények ko´´zo´´tt keru´´lhet eme szintre, s akkor is nem biztos, hogy a ku´´ldetés sikeres lesz… habár szellemileg állando´an – to´´bbek ko´´zo´´tt – itt is van, az emberekkel…”

E´va(b)”De hát akkor mi a baj?”

A doktor:(b)”Ahoz, hogy sikeru´´ljo´´n leereszkednie eme alacsony szintre sok minden igényeltetik elo´´feltételként…

  1. …a kihordo´ fo´´ldi anyának nagyon fiatalnak kell lennie, úgyszo´lván még szinte gyermeknek… a kozmikus ero´´vonalaknak a legmegfelelo´´bb pozício´kban kell lenniuí´´k a fo´´ĺd ero´´vonalaival. a szu´´lés pillanatában…s így is rendkívu´´li mo´don mo´´dosítani kell a kihordo´ fo´´ldi anyának az egész szerkezetét…

…a ti három tekercse DNS-etek hejett hotszoros és speciállis , o´´suniverzállis eenergiával ko´´ru´´lvéve

… képzeljétek el, hogy egy patkánynak kéne egy embert kihordani… de itt etto´´l sokkal, de sokkalta nagyobb evolúcio´s ku´´lo´´nbébro´´l van szo´, – mivel már a kapitány , ahogyan ismerju´´k o´´tet  , o´´ is már sokkal alacsonyabb szinten nyilvánúl meg , mint amijen az o´´ igazi, eredeti szintje…

…az eredeti szintje a kapitányi szintto´´l sokkasl , de sokkalta magasabb… maga a multiverzállisteremtésnek a sintézise…

..ahoz, hogy egy bojgo´beli (s a csak a homosapiens-sapiens szintjén lévoo´´) anyja  kihordja  a fiát , már burkoltan az ember és a minimum két evulúcio´s szinttel magasabb fokon lévo´´ “angelusi spiritusi “szint keverékének , hibridének a magasságába kelle emelkednie, átformállo´dnia (a ko´´zvetíto´´ entitások révén) … e nélku´´l ez nem megy…

 

Ekkor péter ko´´zbekiállt :(b):”…E´rtem…  mo´dosítani kellett az anyja  a DNS-ét!”

A doktor:(b)”… no nem egésszen… etto´´l sokkal . de sokkal to´´bbro´´l van szo´ ! … az egésztestét ,  lényét  mo´dosítani kell, úgymond sokkal magasabbrendu´´ entitássá kell átformállni!…….nem véletlen, hogy halála után azonnal átugorhatja  az evolúcio´s ku´´lo´´nbségeketn s azonnal az – ahogyan ti mondjátok  – a “homo spiritusi angelusi” szintre fog keru´´lni …

De még így is, ha a kapitány az emberi testbe keru´´l … a fo´´ldi testben valo´tarto´zkodás ideje alatt meg van annak a nagyon is valo´színu´´ veszéje, hogy nem ébred eredeti o´´nno´´nmaga tudatára, s a ku´´ldetés céljára…”

Péter:(b)”…hát ez bizony baj…”

A doktor:(b)”…itt is to´´bbszo´´r járt már , de nem ébredt o´´nno´´n tudatára … habár,… várjatok csak… mégis csak egyszer o´´nno´´ntudatára ébredt, s a célját teljesítette… habár akkor is hiányzott egy feltétel… a szu´´lés heje, a kozmikus ero´´vonalak s a fo´´ld eronalainak a találkozása… így némi tru´´kkel , egy hamis hírrel át kellett hejezni a várando´s anyát egy ko´´zeli – habár akkor nekik ott megleheto´´ssen távoli – hejre…”

Ekkor(201-után) a doktor váratlanúl harsány nevetésbe kezd:

(nevetés)”…ha-ha-ha-ha… hát ez szenzácio´s volt… ha-ha-ha-ha-ha…micsoda pillanat…ha-ha-ha-ha-ha…ha ezt láttátok volna…”

Péter és E´va :(do´´bbenten figyelik a doktort)”…mi az doktor… min nevetsz?”

A doktor:(é b-207)”…ha-ha-ha… azon ro´´ho´´go´´k … s ezt nektek is látni kellett volna…ha-ha-ha ..ugyanis eszembe jutott az a .felejthetelenu´´l komikus látvány volt… ,hogy amikor a – mindenki által retegett és gyu´´lo´´lt – pukhas, ko´´vér, kegyetlenu´´l ravasz és kéjso´vár, ko´´nyo´´rtelenu´´l pénzéhes, a nagytemplomot kicsinyes u´´zleti, maffio´zus , álszent u´´zleti válakozássá tévo´´ Kaifásnak jelentették , hogy a kapitány felforgatta és szétverte a kis illegális, bu´´no´´s válakozásácskáját… ha-ha-ha … no azt látni kellett volna nektek …azt az arcát…akito´´l mindenki rettegett, s akivel senki sem mert szembe szállani…a gutau´´tés keru´´lgette… s amikor gyorsan rendbe hoztak mindent, hogy ismét mu´´ko´´dhessen a pitiáner kicsinyes  maffio´zus válalkozocskája … ekkor ismét, két nap múlva , jelentették neki, hogy – az a -szerinte –  kis senki vidéki állrabi ismét szétverte a nagytemplomot… ekkor már elájúlt a du´´héto´l… ha-ha-ha…”

Ekkor(216) látja , hogy Péter és E´va do´´bbenetes meglepetéssel néznek reá.

A doktor :(éb)-még ko´´nyesen a nevetésto´´l)”…na mi van …”

Péter és E´va:(b)”…De… de…”

A doktor:(b)” …na mondjátok már … van…talán karo´t nyeltetek…?

Péter és E´va:(b)”…csak tán nem  …a… Jézusro´l van…szo´…?”

A doktor :(éb219)”…ja igen… itt , emberi testben valo´ban úgy hívták, hogy a Názáreti Jézus…

…s szerencsére részben sikeru´´lt is a ku´´ldetése… magába szívni a   –  bojgo´ méretu´´ robbanás elo´´tt állo´  –  világméretu´´ érzelmi elkeseredést és du´´ho´´t a saját kínhalála által … valamint elindítani a magasabb szintu´´ , kozmikus szereteten – ami a leghatalmasabb multiverzális ero´´ – alapúlo´ , szellemi entitás csírájának a fojamatos elterjedését…

…a hitvesének ,Mária Magdolnának  a a szerkezete szintén némiképp mo´dosúlt a nász ko´´zben, hogy kihordhassa a kapitányx iker párját… akiknek viszont szintén , akiknek viszont már eleve jo´val magasabbrendu´´ eviolúcio´s szerkezete volt , mint az embereknek… s a testvérnászuk után elindították a leszármazottak világszerte szétáramlo´ áramát, mej mára már mindenhová szétterjedt… elo´´készítván az emeberifaj ko´´vetkezo´´ evolúcio´s ugrását a felemelkedés felé vívo´´ útján … de ennek elo´´feltétele az o´´nero´´bo´´l to´´rténeo´´ erko´´lcsi fejlo´´dés és felemelkedés… ”

E´va:(b)”tehát a “kapitány” …  o´´a Jézus a megválto´??!”

 

((Megj.: a ko´´vetkezo´´ szaksz rendkívu´´l hosszú quasi tudományos okfejtegetéseik lero´´vidítheto´´ek, illetveesetleg a háttér zene meeghosszabbíthato´ .))

 

 

Ekkor(236) újra visszateleportállo´dik Harkness:”

“Itt vagyok újra , mert valamit hallottam .

Hamár, mint kideru´´lt,  nem én vagyok a nagy kapitány , de akkor már mást is hejesbítenem kell, nehogy félre legyenek vezetve eme kedves fo´´ldi emberek.

Nem isemerem ugyan részletessen a fo´´ldi to´´rténelemt , de ezt azt hiszem jo´l tudom, hogy a megválto´t Bryannak hívták s anyja ténylegessen állapotos lett , Mandynak hívták.!”

A doktor:(b)” Te lu´´ke…  az egy roszz hejen , rossz ido´´ben lévo´´ szerencsétlen flo´tás volt , akit minduntaln o´´ssekevertek az igazi  messiással. ”

E´va:(b)”De doki, hiszen ezt – ha jo´l tudom  – Terry Gillam írta nem rég:..

s a Monthy Python cirkusz adta elo´´ egy  muzikal formájában…?

Még kivállo´zenét is írtak hozzá , ajánlottam is Troynak és Dylannak!

A 20 sz. második felének  – a Jesus Christus superstár geniállis Webber zenéjével egyu´´tt – két legjobb angol zenéje…

Remélem doki, hogy nem akarod azt állítani, hogy Tim Rice és a Webber  to´´rténete is is 100%an hiteles…? ”

A doktor:(b)” Tévedés!…Hiszen ott voltam , még én beszéltem rá Bryiaant , hogy száljlon ki az egészbo´´l, mert még po´rul jár… Már már messiássá kiáltottata  ki magát  a to´´meg által  , amikor felvázoltam neki a szo´´rnyú halált, ami vár rá, ha nem száll ki ido´´ben…ugyanis ezt is láttam késo´´bb …mondom néki:”légy észnél te szerencsétlen flo´tás, te lu´´ke, hiszen pár nap múlva véresre ,húscafatosra korbácsolnak, felszo´´geznek egy co´´lo´´pre s ott fogsz haldokolni napokig”… mire errefo´´l végre észre tért s kiszállt a bulibo´l … kiszállhatott , mivel az o´´ esete  nem  volt változhatatlan fix pont az ido´´ fojamában, ellentétben az igazi messiás to´´rténetével,mej viszont mérfo´´ldko´´ves fix pont  az emberiség to´´rténelmében, az ido´´ fojamában…..”

 

Péter:(b-258)”…hát így már értju´´k , hogy miért hívják …hm…a  Jézust…hm …a “kapitányt”… “az integrállo´nak”, vagy “a szintézisnek”… mert akkor o´´ …(s fo´´lfelé mutat)… bizonyára…”

A doktor:(b-s most nagyon komojjá vállik az arca) ” …igen …valo´ban … a … egyelo´´re én sem tudom . hogy mi az, s hogy nevezzem…hm… az o´´s energia, – mejnek a hm. “kezdeti”, vagy “kezdet  “elo´´tti állapotában végtelennek kellett lennie, ill. végtelen, erro´´l szo´lna Fran de Aqino egyenletei is – vagy o´´slét, vagy o´´s szellem, vagy az o´´s tézis, “o´´sidea” – vagy ahogyan itt a fo´´ldo´´n nevezitek , az “Atya” –  ko´´zvetlen leszármazottja…

ez az o´´s valami, o´´s egység, amejnek van végtelen ideje is meg nincsen ideje, semmiféle “o´´s energia”, de ugyanakkor végtelen és mindenhato´ “energia”, “ero´´”…tehát ez vált antitézissé  és szintézissé…ami elindította a mindenségi evolúcio´ját , amej egy sokkal magasabbrednu´´´állapot felé igyekszik, s ahol fojamatossan kiteljesedik az “o´´si idea” , az egyre to´´bb s egyre bonyolúltabb roszek sintézise által…”

Péter:(b)”…de hát , ha az univerzumbeli életnek , s evolúcio´nak az a végso´´ célja , ez a kiteljesedés – s ,ahogy te nevezed ,-  s az o´´stézis valo´jában emiatt indította el az univerzumi fojamat  s az evolúcio´  a fojamatát, – , hogy mindegyik kozmikus evilúcio´s vonal végu´´l is elérje a szinte “isteni” szellmi szintet., vagy ahogyan Teilhard de Chardin nevezi , a “Krisztusi” szintet..

A doktor ko´´zbevág:(b)”…so´´tt az úgynev. omega pontot, amikor az univerzum is szellemivé vállik…ahol egyesu´´l a tudomány a tudat, az anyagenergiafojamatiskaláris mezo´´ s az “Istnen”,a kiteljesedett “ideában”…s ezáltal a multiverzum hollografikus falain meglévo´´ informácio´kban találhato´ o´´sszes valaha élt lény informácio´ikbo´l to´´rvényszeru´´en újra leképezi eme lényeket … ti úgy mondanátok , hogy ismét feltámadnak…ahogyan as ti Max Tippleretek ezt már eleve to´´rvényszeru´´nek tartja…

… persze ez nem egy fojamat, amej egy ponthoz , állapothoz vezet…

…nem, mivel ez egy úgymond “végtelen” fojamat, amejben az “o´´sidea”, “o´´sszellem” o´´nmegvalo´satási, o´´nfejlessztési fojamata úgymond “végnélkuí´´li”…

… mivel az ido´´ az also´´bb szintekre jellemzo´´ tény és fogalom… a magasabb szintek ido´´n kívu´´l vannak, vagyis nem vonatkoztathato´ak reájuk a kauzalitásos ido´´fojamatok, honnan hová to´´rténései…

Péter-fojtatva:(b)…akkor már kezdem érteni, hogy  mi szu´´kség volt e hosszadalmas, úgymond elo´´zetes – végtelen számú multiverzum –  univerzum létrejo´´ttének s a multiverzális  evolúcio´nak eme hosszú “fojamatára “…

… aminek a hm. úgymond a “végén” egy magasabb szint “jo´´n létre”…

…vagy  csak ugyanaz a szellemi, “Isteni”  szint elérése a kozmikus  evolúcio´´végso´ célja -ami a kezdet elo´´tt volt?”

A doktor :(b)” a vállaszt nyilvánvalo´an már te is sejted :

Az eredeti , mondjuk, hogy “o´´sszellem”, vagy o´´s tézis nem azonos a végso´´ szellemi szintel…a végso´´ szint sokkalta magasabb, mondjuk , hogy “fejlettebb”, azaz szintétikusabb, mint a kiindúlo´ hejzet…!

…a kezdeti szint egy o´´segység, amej ojannyira egység, diferenciálatlan, hogy nincsen sem térido´´, sem anyagenergia, de még csak a szellemi, lelki szféra  és az energia is azonos”

Péter:(b)”Igen, mert az eredeti állapo végtelenu´´l egyszeru´´, nem diferenciált…s a …egy új elmélet szerint ojan , mint egy hollogram, mej elo´´re vetíto´´dik a jo´´vo´´ felé…

A doktor:(b)”… s az úgymond “fejlo´´dés” után egy sokkal magasabb szint jo´´n létre s valo´sul meg ..egy sokkal,de sokkal diferenciáltab hejzet szellemi integrácio´ja, szynthézise valo´súl meg .”

Péter:(b)”s ezért ami most to´´rténik itt s a …hm… s az egész multiverzumban… mindez  az eredeti “o´´stézis”, “o´´sszellem” o´´nno´´n megvalo´sulása, o´´n fejlo´´dési fojamata…to´´bbek ko´´zo´´tt mi magunk is… s minden értelemes entitás az egész uni,és  multiverzumban.”

A doktor:(b)… vagyis mi is , s minden , amit mi egyelo´´re tévessen “anyagnak” nevezu´´nk ,s amit tévessen vállasztunk el a “szellem”-to´´l , … azaz mi mindnyájan, s mindenu´´tt az o´ńmegvalo´súlo´, o´´nmagát fejleszto´´ , mondjuk úgy, hogy “isten”  o´´nfejlo´´dés szerves részei vagyunk mindnyájan s minden ko´´ru´´lo´´ttu´´nk az egész multiverzumban…”

Péter:(b)” …vagyis a fejlo´´désben megvalo´súlo´ “isten”, mindenben, mindnyájunkban benne van… mi az o´´ szerves részei vagyunk…”

A doktor:(b)”…pontossan így van…”

Péter:(b)”…de hangsújozzuk ki, hogy a szellem és anyag ketté választása a mi cso´´kevényes  – s talán nállad is így van   – tudat kapacitásunk eredménye… valo´´jában a ketto´´ egyés  ugyanannak a szerves része…!”

A doktor :(b)” nem sérto´´dtem meg az elo´´bbi megjegyzésed miatt…  ezeket még én sem értem teljessen… igazad van… habár én már valamit sejtek a a teljes “anyag-szellem” egység mibenlétéro´´l … pl. a tárdisz úgymond “szíve”… egyszerre a magasabb “szellemi “szint része is  de egyben még az “anyaginak” is része… mindketto´´ egyszerre, s egyik sem…”

Péter:(b)”…E´rtem…de ha az …hm…úgymond Jézus a szinthézis , akkor mi,vagy ki az antithézis?”—————

A doktor:(b)”jo´ a kérdés…kellett valamijen elv, amej az eredeti , o´´si egyszeru´´ állapotot egy egyre inkább diferenciállo´do´, to´´bbsíkúvá vállo´, újra és újra oszto´do´ s bonyolultabbá , egyre o´´sszetettebbé vállo´  fojamattá teszi – egyre ero´´so´´do´´, hm. úgymond entro´piát hozván ezáltal létre – míg a szinthetikus elv az integrácio´t egyre s egyre bonyolúltabb s sokasodo´, o´´sszetettebb o´´sszetevo´´kbo´´l hozza o´´ssze egyre magasabb szinten – s ezáltal a szinthézis egyre magasabb szintenvalo´súl meg….

… eleinte valami o´´s energiasnyagiszellemi csomo´pontféléket, mejekben benne volt  – egy o´´s plankizer, vagy o´´shúr terjedelemben és szintjén az egyes univerzumok teljes, jo´´vo´´beli kvalizér és húr to´´mege, … majd ezek fokozatossan realizállo´dtak az egyes úgynkev. “o´´sfelfújo´dásokban”…

Az anithitézis létrehoz ujj és ujj diferenciáltságokat …ujjakat és egyre ujabbakat, míg a szinthézis ezeket szinthétikus szintre emeli…

Az egyik a másik nélku´´l nem létezhet… a ketto´´dialektikus egysége hozta létre az univerzumot s a multiverzumot…”

Péter-felkiállt:(b)” de hiszen ezt már a mi 19.sz.-unkban leírta a nagy német gondolkodo´ – Hégel… s késo´´bb, kissé elferdítve s leegyszeru´´sítve Marx is!”

A doktor:(b- most már mindvégig komojan)”

Vagyis az úgymond “o´´sszellembo´´l” nem egy, hanem két …hm…úgymond “fiúszellem” vált ki, “fiú” princípum  – ti itt úgymondanátok, hogy az úgymond “atyaszellembo´´l” két “fiúszellem” vált ki… de mivel az ezen az ido´´n s kauzalitáson kívu´´li szinten az ido´´nek s kauzalitásnak nincsen jelento´´sége – mindegy , hogy mi volt elo´´bb, vagy késo´´bb – úgy is lehetne mondani, hogy az úgymond “o´´satyaszellem” vált ketté…

…de a mi ido´´kauzállis gondolkodásunk szintjén úgy is mondhatnánk, hogy úgymond “elo´´ssz´´r” létrejo´´tt az anthithézis princípuma ,vagyis  az o´´satyaszellem egy o´´ro´´ko´´sen s  egyre bonyolodo´ entro´piállo´do´ fojamattá vált, majd úgymond “késo´´bb”  szintén belo´´le jo´´tt  létre a szinthézis, azaz az “o´´satyaszellem” szinthézissá vált, s ez a szynthézis princípuma  – o´´nno´´n magát megvalo´sítva -az entro´pikus fojamat eredményeként létrejo´´vo´´, egyre diferenciállo´do´ teremtést  fojamatossan (ahogyan az entro´pia egyre csak s egyre csak foko´zo´´di k) integrálja egyre magasabb egységet, sinthézist létre hozván – vagyis ezt a “dezintegtrácio´s” “teremto´´” ,  entro´pikus fojamatot  egyre s egyre magasabb szinten integrálja, szinthetizálja.”

Péter-felkiált:(b)”ezek szerint az univerzum, a feltételezheto´´ multiverzum létrejo´´tte – minden egyes fázisával – a mi univerzumunkban a felfúvo´dásos antigravitácio´, a négy ko´´lcso´´nhatás, a szétvállásuk, a gravitonok egy másik dimenzio´ba, vagy univerzumba valo´ áttevo´´dése, a húrok s a négy o´´sszetekert dimenzio´ik, vagy ami még ezeket megelo´´zte , stb.stb.stb. egyszo´val az egész ismert s a még allig   ismert fojamat  – mind az entro´piával egyu´´tt járo´ keletkezési, teremtési fojamat  – mind ez az “antithézisnek ” nevezheto´´, hm. úgymond az “o´´satyaszellem” entro´piává vállásának az eredménye, avagy az “o´´saty, o´´sidea szellem “-bo´´l kivállt “anthithézis” entro´pikus fojamatának az eredménye!?!…

Minden , ami “teremto´´do´´tt”, létrejo´´tt, – mindez az entro´pikus anthythézis eredménye?!?”

A doktor : (b)”Pontossan így van , …azaz….hm. kb. így van…valo´ban…az anthithézis azért anthithézis, mivel az eredeti diferenciálatlan s “változatlan ” állapot hejett a dynamikus változást, teremto´´ újulást, diferenciállo´do´ entreo´piát jelentette, o´´nno´´nmaga, azaz az “O´´satya-o´´s idea ” vált azzá .

Persze mindehez egyenrangúan kellett a szinthézis , mej nélku´´l az entro´pia kháosszá s végso´´ soron megszu´´néssé vállt volna.

A két princípum hozta létre, s hozza létre fojamatossan a mi univerzumunkat, s a hiipothétikus multierzumot.

Példáúl , az amit érzékeltek a vlo´ságbo´, az a már szinthetizált része, az amit még nem érzékeltek  – vagy csak az állomban, LSD-s állapotban, a schizofréniában – a Schro´´dinger, Ewerwtt s Max Tippler egyenleteibo´´l ko´´vetkezo´´ , a minket ko´´ru´´lvévo´´ láthatatlan teljes valo´ság ez még a valo´ság nem szintetizált, khaotikus része.

Ez  úgymond majd “késo´´bb” fog szintetizállo´dni.

De az anthithézis nélku´´l nem lett volna mit szinthetizálni.

“Pl. a sok elo´´zetes entro´pikus újjakat és újjakat teremto´´ bonyolo´dás nélku´´l nem létezhetne emberi kvantúm tudat – ami itt a fo´´ldo´´n ezidáig a legbonyolúltabb és legfejlettebb, legzinthétikussabb entitás.

Az egyre bonyolo´do´ diferenciállo´dási fojamat hozta létre-  a kezdeti  hypotétikus végtelens mindenhato´  tenzikus elo´´ “energetikei ” mezo´´bo´´l – a plankrészecske, húrsingularitásokat, mej az o´´srobbanások végtelen fojamatát produkálta,s amejnek ko´´vetkeztében az “irányított” véletlenek fojamatának ko´´vetkézménkyeként létrejo´´hetett egy oj o´´srobbanás, mejben a finom beállítsok immáron kedveztek az élet-evlúcio´ létrejo´´ttének…

… persze ez egy “inteligens terv” volt , egy ojan terv, mejnek – végtelen véletlenek fojamata  eredményeként – to´´rvényszeru´´en megvalo´súlt az o´´si “idea” kiteljesedése…egyx magasabbrednu´´, egyre fokozo´do´ sintézis fojamatában…

De ez a szinthézis még magasabb fokokon valo´súl majd meg késo´´bb az evolúcio´tok egyre magasodo´ fokaitokon… úgymond a “végtelenségig”… ”

Péter.felkiáltva:(b)” s vígu´´l a homo angelus spiritusi szinten s a hipotétikus omega szinten a legmagasabb fokon  – az o´´sszes univerzállis “elo´´zmény” integrácio´jának eredményeként  – megvalo´súl az “o´´satyaszellem” magasabb szintje!… ahogyan Frank Tippler jo´solja…”

A doktor :(b)” valahogyan így…s mindez egyre gyorsúlo´, exponceinállis fojamatban…

Minden ami van s lesz… azt ..az “entro´pikus” antithézis ,  – ami  a szinthézis , avagy ahogyan ti hívjátok, a “Jézus” , úgymond “testvére ” , – “hozta ” létre…vagyis mindent o´´, az entro´pikus “anthythézis” hozott létre … mindent – amit  a szinthézis “késo´´bb”, fojamatossan integrál,s fog integrálni  – o´´ hozott létre …az energiát, a” fényt” – ezért mondják úgy is hogyo´´  a teremto´´, vagy az energiát hozo´,-ado´ elv,  …o´´ a  a fényhozo´, teremto´´ ,újjat  alkoto princípium ..o´´ a fényhordo´, teremto´´ elv….”

Ekkor ismét Péter és E´va do´´bbenten néz a doktorra.

A doktor:(b)”…no mi az… ezúttal  netán a változatosság kedvéért  szo´´get nyeltetek…?”

Péter és E´va:(b)”… az… azaz…,hogy…”

A doktor:(b)”…no mi van … mondjátok már…”

Péter és E´va:(b)”… ugyanis nálunk a fényhozo´ …hm. kissé mást jelent…”

A doktor:(b-296)”…ja már értem … nállatok másképpen hívjátok … nos igen … valo´ban o´´ a “Lucifer” – a fényhozo´…”

Péter és E´va:(b)”…dehát…akkor… o´´ a…hm… a Jézus …test…vé ..re..?”

A doktor:(ismét éb)” ..á-á-á-… valahogyan így , …úgy is lehetne mondani a ti nyelveteken, hogy o´´k ketten , mint édestestvérek alkottak meg mindent az eredeti egyszeru´´ o´´sállapot o´ta…”

Péter:!” …dehát akkor az úgynev. “fényhordo´” nem gonosz o´´seredendo´´en?”

A doktor:” …persze, hogy nem … illetve, nincsen rossz és jo´ kozmikus teremtés és evolúcio´, valamint az élet live evolúcio´ és az egyes értelmes lények jo´sága, vagy gonoszsága sem létezik mint eleve adott valami…

…ugyanis nem csak arro´l van szo´, hogy az multiverzállis mindenségevolúcio´s  fojamata nem csak hogy holmi bonyolúlt o´´ra szerkezet, s a multiverzum o´´ntudatára ébredt entitásai szabad akarattal rendelkezo´´ enktitások, – vagyi spl. – pl. Hitlernek is vállasztása volt ako´´zo´´tt, amit tett, s pl. a ko´´zo´´tt, hogy igazi euro´pai államférfi legyen, vagy filozo´fus monumentális képeket festo´´ festo´´ mu´´vész, mej egyesíti az o´´sgermán mitolo´´giákat az o´´si bibliai  judaista elvekkel s azt bizonyítván , hogy a germánok az o´´si judaisták ko´´zvetlen leszármazottai…, stb..  – nem… nem csak erro´´l van szo´ …

az o´´svégtelen” energia ” nem volt teremto´´, és a kozmikus evolúcio´t irányíto´, s korrigállo´” inteligens dyzajner”,- nem,  –  azaz   nem teremti, irányítja, s korrigálja a fojamatossan végbemeno´´  fojamatokat… nem, hanem leheto´´vé teszi azon feltételek létrejo´´ttét, mejek aztán leheto´´vé teszik a mindenségi evolúcio´ fojamatos elo´´feltétel-ko´´vetkezmény fojamát,… a szétszo´rro´dás, elapro´zo´dás (antitézis-entro´pia) és az integrállo´dás , egyre nasgyobb egységgé vállás (sintézis) ketto´´sége által…

…az o´´s,elo´´,végtelen “energia mezo´´ elo´´re,hátra, végtelenségbe valo´kitágulása, mejben létrejo´´hetnek …

…az o´´s szuperkvalizér, húrosingularitások  ko´´vetkeztében létrejo´´vo´´ végtelen multiverzumbeli   felfújo´dások, …térido´´ s energiaanyag létrejo´´vetének egyes fázisainak ,  beállítottságainak guglpleyxnyi végtelen , vagy szinte  végtelen leeheto´´ségei, mejbo´´l végu´´l is az egyik alkalmasnask tu´´nt  a mi általunk ismert univerzumbeli beállítottságokra, fizikai to´´rvényekre, mejek  hosszú, cc. 14. évmilliárdos kozmikus kauzállis evolúcio´ ko´´vetkeztében to´´rvényszeru´´en  létrehozza az univerzum bio evolúcio´jának exponenciállissan gyorsúlo´ , kauzállis fojamatát , mej to´´rvényszeru´´en létre hozza az u´´rben egyes homo sapiens-sapiens szintu´´  entitásokat , mejek  elvezettek, ill. itt a fo´´ldo´´n elfognak vezetni a fejlettebb tudati, szellemi szintekre…

…ezt már , egyszeru´´bben felvázolta a ti, fo´´ldi Teilhard de Chardinotok s késo´´bb a fráter spitzeretek is…

… s ezen muíltiverzállis evolúcio´ egyes kauzállis, to´´rvényszeru´´ aspektusai példáúl az antro´pikus elv, a kivállasztott bojgo´k elve, a pillanatnyilag adott  etikai-erko´´lcsi-érzelmi szint s a technolo´giai-civilizácio´s-o´´nszervezési szint korrelácio´´jának elve :

ami azt jelent, hogy vagy elpusztítja o´´nmagát, vagy felfejlo´´dik a válság hejzetében egy magassabbrenduí´´ erko´´lcsi-etikai-érzelmi szintre… s az uto´binak nagyobb a valo´színuí´´sége, ill. a még egyelo´´re alacsonyabb etikai szint nem engedi meg a neki nem megfelelo´´ magassabb technolo´giai szint létrejo´´ttét (pl.  –  az o´´sembernek nem lehet o´kori ro´ma kori hadsereg technolo´giája, az o´kori ro´mában nem lehet nkukleáris technolo´gia, a mai fo´´ldo´ń egyelo´´re még  allig-allig lehet Warp,húr és kvalizér technolo´gia…)…

…vagyis o´´sszegezve…nem a “teremto´´” hoz létre, s irányít mindent, hanem az “o´´belo´´le ” létrejo´´tt elo´´feltételek nyomán maguk a természeti to´´rvények fojamata az, ami inteligens, célirányos…

…az “inteligens természet”, mejnek “inteligens célja” van az  – amej az  “o´´sidea” eredményeként  – teremto´´  ero´´ként nyílvánul meg,s  mejet az evolúcio´ alascsonyabb fokain az entitáso “istennek” neveznek…

…eme célirányos természeti “inteligencia” fojamata o´´nto´´rvényes, vagyis “inteligens terv ” alapján jo´´tt létre …mégpedig úgy, hogy a mindenségi evolúcio´  minden fázisában számtalan (végtelen, vagy szinte végtelen ) leheto´´ségekbo´´l –  (az elo´´zo´´ feltételek nyomán) eleve adott to´´rvényszeru´´ségek fojamatában  – kivállashzto´dik a ko´´vetkezo´´ magasabb szintu´´ entro´pia-integrácio´egységének a fázisa.:

…kvalizér-húr csomo´k,  – hm. amejek tulajdonképpen nem csomo´k s semmiféle képpen nem részecskék s pláne nem holmi go´´mbo´´cskék, hanem  energetikai , holo-,skalárismezo´´i fojamatok,  hiszen már nállatok is mindezt leírta, hm. elo´´sszo´´r talán Tesla (pontosabban o´´ nem publikált, de minden valo´színu´´ség szerint tuadott mindezekro´´l, s késo´´bb leírta ezt David Bohm. Geoffrey F. Chew, ill. bizonyos mértékban Alain Aspect is.

Tehát ezek a ,hm. “valamiféle”  úgymond “o´´s” energia  “csomo´k” singuláris to´´mo´´ru´´lései  alapján létrejo´´ttek a  ko´´lcso´´no´´sfelfújo´dások, a guglplex leeheto´´ségu´´ univerzumokbo´l kivállaszto´do´ – s a további univerzállis evolúcio´ra leginkább alkalmas  – finom beállítotságú univerzumok, multi verzumok… mejek leheto´´vé teszik az általunk ismert (“szellemi”, ido´´nkívu´´li” , imagináris és reállis ) anyagenergiaitérideju´´ko´´lcso´´nhatású  úgymond “húrok részecskék” létrejo´´ttét, majd késo´´bb az elemek rendszerét , molekulákat, univerzállis objektumokat , to´´rvényszeru´´ “katasztro´fák” ko´´vetkeztében létrejo´´vo´´ ujjabb, mgasabbrendu´´ fázisokat, azokat az elo´´feltételeket, miket még nem ismeru´´nk, de amik ko´´vetkeztében to´´rvényszeru´´en létrejohettek az o´´s DNA-k, az elso´´ bonyolúlt, kissebb részekre nem bonthato´ bionano technolo´giákat -eme két ponton néz ki úgy, hogy leginkább feltételezheto´´ egy inteligens dyzajner segítsége – persze valo´színu´´leg még nem ismerju´´k ezeket e magasabb rendu´´ to´´rvényeket.

Ezekután ko´´vetkezett a to´´rvényszeru´´en ĺétrejo´´vo´´ oxigént termelo´´ baktériumok , s az oxigéndús ko´´rnyezetben to´´rvényszeru´´en létrejo´´vo´´ bonyolúltabb, o´´sszetettebb bio entitások létrejo´´tte, s egy bizonyos fázisban to´´rvényszeru´´en létrejo´´vo´´ inteligencia, végu´´l o´´ntudatosodás létrejo´´ttének elo´´feltételei, az exponenciállissan felgyorsúlo´ technolo´giai fejlo´´dés ko´´vetkéztében felgyorsúlo´ o´´nfejoleszto´´ biolo´giai-érzelmi-etikai evolúcio´, egésszen az úgymond “már-már szellemi, angyali ” fázisig. stb.,stb.

…s persze minden fázisban a számtalan (végtelen ) leheto´´ség ko´´zu´´l mindég az adott szintnek s a késo´´bbi további fejlo´´désnek leginkább megfelelo´´ leheto´´ség vállaszto´dik ki…

… itt ismét a ti Teilrhard de Charcdinra és fráter Spitzerre keell, valamint a Fran de Aquino´ra hivatkoznom… akik ezeket már felvázolták…

…s csak már emiatt sem van igazuk a kreacionistáknak… – vagyis nem csak hogy mero´´, tudománytalan képtelenség a genezis ko´´nyvét szo´ szerint venni –

mivel, ha “Isten” valo´jában 6 nap, vagy pl. 6 évezred alatt termtette volna meg a mindenséget s benne az embereket, akkor  – ha ez lehetséges lett volna -miért nem alkotta meg ro´´gto´´n a fejlettebb világot, bennu´´k a jo´val fejlettebb inteligens entitásokkal…

… nem …ez nem lehetséges, mert – ahogyan a kezdo´´ tanonc nem lehet egyszerre mester, s ahogyan neki is fokozatossan kell magába építeni, fokro´l fokra elo´´relépve, a megszerzett és beépu´´lt tudást, – ugyanúgy az evolúcio´ban, a proto-elo´´ baktériumokto´l kezdve egészen a jelenlegi emberi szintig s még tovább az angeluzi szintig, minden fokozatossan épu´´l fo´´l, ku´´lo´´nben az egész o´´sszeomlana, mint pl. ahogyan nem lehet egy tengeri uborkába belevinni az ember, de akácsak a farkas képességeit sem, vagy akárcsak a neandertáliba a mai ember tudását…

… s az o´´sszmindenségi “evolúcio´hoz” is ez a fokozatos felépu´´lés szu´´kségeltetik – ez valo´szinu´´leg a legalapveto´´bb “o´´s szellemi”, “o´´satyai”, “o´´sideai” to´´rvény :   – azaz a  – hasonlo´an a geometrikus mo´don gyorsúlo´ mindenségi evolúcio´hoz – elo´´bb a végtelen, vagy szinte végtelen ideju´´ s számú multiverzum létrejo´´tte szu´´kségeltetik , mejben létrejo´´hetnek a miénkhez hasonlo´ finom beállítottságú univerzumok is, bármennyaire is ennek a valo´színu´´ssége egyenlo´´ a 42 nulla utáni egyessel.

Ezek az univerzumok leheto´´vé teszik – az eleve adott természeti, kozmikus to´´rvények nyomán  s a rendelkezésre állo´ úgynev. privilégizált bojgo´kon – az adott feltételek ko´´zo´´tt to´´rvényszeru´´en létrejo´´vo´´ o´´s , elo´´ élet formák létrejo´´ttét mejek 4 és fél milliárdos fejlo´´dés fojamán eljutnak a ma ismert egysejtu´´ekhez, mejek felnygyítva azonosak egy hihtetelenu´´l bonyolúlt gigászi vegyi, technolo´giai gyaár komplexussal.

Majd ezt ko´´veti to´´rvényszeru´´en az oxigént termelo´´ baktériumok nyomáan to´´rvényszeru´´en, szu´´kségszeru´´en létrejo´´vo´´ bonyolultabb élet formák létrejo´´tte.

S továbbá a to´´rvényszeru´´en létrejo´´vo´´ állati szintu´´ inteligencia mej számtalan állatnál fellelheto´´ itt nállatok a fo´´ld bojgo´n is.

Végu´´l létrejo´´n az o´´si homo sapiens-saspiens entitás , majd eme

teligens lény evolúcio´´jának exponenciállis fejlo´´dése, egésszen az “angeluszi” szintig….”

Péter :” tehát léteznek eleve o´´si szinten adott multiverzállis to´´rvények ?””

A doktor :”Persze hogy, …persze a legto´´bbet még nem isemrju´´k… ezeket – ha van s miért ne lenne – csakis a legvégso´´ inteligencia ismerheti, mindegy hogy hogyan nevezzu´´k eme inteligenciát:

A temészeti célirányos, teleolo´gikus to´´rvényeknek , vagy o´´s ideának,vagy  ne tán Istennek…

Nyilvánvalo´an ij általános mindenségi, multiverzállis  to´´rvény a célirányú , teleologikus mindenségi fejlo´´dés – a két elv, azaz a széthullási, szétszakadási, új részeket létrehozo´ entro´pikus “Luciferi” , valamint az integrállo´, szintetizállo´  elv, szimbiotikus, gyu´´mo´´lcso´´zo´´ egyu´´ttmu´´ko´´désének egységében.”

… vagy példáúl ijen általános elv  a multiverzállis fraktál felépítés, spirál felépítés, stb.,stb…. ”

Péter :” Tehát a “Luciferi” elv nem eleve rossz , úgymond “gonosz”?”

A doktor :” Persze hogy nem az… nélku´´le nem lenne semmi sem, se én se ti… semmi… nélku´´le nem indúlt volna be a multiverzállis, mindenségi fejlo´´dés – mej az o´´sidea, úgymond “o´´s Isten” o´´nfejlo´´dése, s mej fejlo´´déssben  a jelenlegi fázis csak egy ko´´zbu´´lso´´  állomás, átmenet egy sokkal fejlettebb quási úgymond “omega pont ” felé.

Péter:” … dehát ez nagyon hasonlo´ koncepcio´, mint amiket vall Teilrand de Chardin, s ujjabban Fran de Aqino…!?!”

A doktor:”… nos részben iben… de amazok, fo´´ként a Chardiné , beszu´´ku´´ltebbek – Chardinnál ez értheto´´, mert addig még a tudományotok nem volt ojannyira fejlett.—————–

S persze mindketto´´ elo´´dje Nikola Tesla , de o´´srégen , igen egyszeru´´ szinten már az Akvinsky Tamás is …

De még Fran de Aquino is hallgato´lagossan feltételezi, hogy az úgynev. “inteligens dyzajner” fojamatossan teremt, irányít, korrigáll… holott minden valo´színu´´ség szerint – mint azt az imént felvázoltam – a teremto´´dés fojamata egy eleve meghatározott , célirányos koncepcio´ban végbemeno´´ természeti to´´rvények  kauzállis láncolata a minden pillanatban  – bizonyos aspektusbo´l nézve véletlenszeru´´en – létrejo´´vo´´ számtalan (végtelen) leheto´´ségek ko´´zu´´li kivállaszto´dás eredményeként, valamint az antitézis és sintézis integrállo´dási fojamatában…

… vagy ha úgy tetszik :az “Isten” nem irányít s nem teremt, hanem létrehozza, azaz létrehozta  – az antithétikus – “Luciferi” s Szintétikus -“Názáreti”elvek ko´´lcso´´nhatásának a segítségével – azon mindensségi to´´rvényeket, mejek aztán célirányossan , teleologikussan vezetnek el a fejlo´´dés további és további, egyre magasabb szintjéig.

Persze a multiverzállis evolúcio´  mikéntjét még én sem ismerem … to´´bb leheto´´ség is lehetséges, – pl. az, hogy az univerzum ritmikussan, sok-sok milliárd éves perio´dusokban szétfújjo´dik és o´´sszezsugorodik, ahol a végso´´ singulatitásto´ a neutríno´k szupperfojadék o´´sszepréselhetetlensége akadájozza meg, s emiatt ismét felfúvo´dik, vagy pl. , ezt az elméletet képviseli itt nállastok a fo´´ldo´´n as trinidati Stefan Alexandre, – vagy a ti Lee Smolini elméletetek, amejben az elo´´bbi univerzum a fekete jukakon át ujjabb és ujabb reprodukcio´kat eredményez, egésszen addig, amig létre nem jo´´n az a változat, amej kedvez az élet létrejo´´ttének, s ahol éppen a szén és oxigén elem játszik kedvezo´´ szerepet úgy a fekete jukak , valamint az élet értelmében… ”

Péter : “…de hát akkor a kozmikus és live evolúcio´ célirányos, nem vakvéletlen…?”

A doktor :!”… semmiféleképpen sem vakvéltlen, mert akkor sok száz billio´, trillio´ év sen lett volna elég a mai eredményhez…

…azt szokták mondani, hogy az adott – megváltozott feltételek ko´´zo´´tt – éppen a legalkalmazkodo´bb változat a legsikeresebb…

nos ez igaz, de ebben ellentmondás van az úgynevezett ateizmussal…:

elo´´sszo´´r is , ha így lenne, akkor as kevésbé sikeres fajok, régebbi fázisok eltu´´nnének, vagyis mára a fo´´ldo´´n csak a hopmo sapiens-sapiens maradt volna fo´´l,… de nem így van … persze, hogy egyes fajok eltu´´ntek, sokszor katasztro´fák miatt, vagy csak egésszen egyszeru´´ňen beleolvadtak a késo´´bbi fajokba … de számtalan – egésszen o´´srégi, pl. bakteriállis , és fejlettebb, o´´sszetettebb faj fenmaradt… vagyis úgy néz ki, hogy az evolúcio´ nem egy egymásutáni fázisok meenete, hanem inkább egy piramis szeru´´ felépu´´lés, az egyszeru´´bbekto´´l egésszen az egyre bonyolúltabbakig, s ahol asz elo´´zo´´ szintek mintegy támaszpontúl szolgállasnak a ko´´vetkezo´´ szintekhez…

… másodszor a “legsikeresebb marad fen ” állításban benne van burkoltan a rejtett célirányulás elve, akár ateista az illeto´´ , aká teista, pontossabban miondva, akár feltételez egy értelemet a mindenségben, akár nem (nem beszélve arro´l , hogy ellenkezo´´ esetekben a kevésbé sikeres fajoknak el kellett volnka tu´´nniu´´k a z evolúcio´ su´´jojeszto´´jében…”

 

Péter:”… dehát ez azt jelenti, hogy végso´´ ssoron maga a természet, a multiverzum, a mindenség az , ami inteligens és célirányos…?!”

A doktor: “… igen… végso´´ soron így is leheetne mondani, végso´´ soron mindegy , hogy úgymond “Istenro´´l” beszélu´´nk, vagy Inteligens, célirányos természetro´´l, multiverzumro´l…

…persze ez a koncepcio´ sem végleges, van egy buktato´ja, paradoxonja :

A végtelenség fogalma ido´´ben, térben s kauzállissan értve…

s ez az a pont, ahol Roman Adamnak van némi igaza, amikor “leleplezi” Akvinsky Tamást – azaz Akvinsky hallgato´lagossan feltételezi a végtelenséget a jo´´vo´´ felé, de hallgato´lagossan nem tudja elképzelni a múlt felé…

Péter: “… dehát ezt mi sem tudjuk elképzelni, sem a végtelent, sem a végest…!?””

A doktor:” …valo´ban így van ez túlmutat még az én agykapacitásomon is… ezt – ha van  – csakis az “Isten” tudja megérteni, fo´´lfogni…

De visszatérve : Nem beszélve arro´l, hogy a végtelenség fogalma eleve nem matematikai, nem tudományos… azaz nem mérheto´´, nem kezelheto´´ semmiféle tudományos koncepcio´ban, vagyis inkább teolo´giai fogalom (az “Isten” végtelen, s mindenhato´)… tehát ezt mello´´zve, ha a múlt felé valo´ban létezik a végtelenség, akkor nincsen szu´´kség az “inteligens dyzajner ” fogalmára, mivel aa természet, multiverzum, mindenség végtelen ido´´k o´ta apriori értelmes és célirányos…

s itt jo´´n a logikai paradoxon : Valami vagy célirányossan fejlo´´do´´, de akkor nem lehet végtelen, vagy végtelen s akkor csak végtelen ido´´k o´ta változatlanúl fluktuállo´an quasi változo´, ko´´rbe-ko´´rbe…ezt valják Turok és Tegmark, habár az uto´bbi paradox mo´don bizonyos értelemben hívo´´ ember…”

Péter:” … lám ez nagyon jo´ érvelés… azaz a jelenlegi tudomány azt bizonyítja, hogy  – legalábbis a mi univerzumunk -valo´ban  létrejo´´tt  a nagy felfúvo´dásban, fejlo´´dik, s az antro´pikus, valamint a priviligizált bojgo´k elve (s még nagyon sok más, értelemre utalo´ elv)alapján nagyon valo´színu´´leg célirányosan mu´´ko´´dik  , s a multiverzum elve is ezt támasztja alá… azaz, hogy számtalan (végtelen)  – véltelenszeru´´en beállított univerzumokbo´l vállaszto´dott végu´´l is ki a miénk , amej alkalmas az antro´pikus- , s egyébb, elvekre…

… s ha valo´ban így van, akkor el kell vetnu´´nk – Akvinsky Tamáshoz hasonlo´an  – a múltbéli végtelenség fogalmát, létét… így van ugye …azaz, hogy mindenek elo´´tt kellett lennie egy kezdeti, o´´s oknak?”

A doktor:” … igen is, meg nem is… no nem egésszen… mert ha elfogadjuk Turok s mások blán elméletét, akkor az egyes , sokszázévmillirdig tarto´ egyes blán o´´sszeérési és kisimulási fázisok – amejen belu´´l lehet ugyan célirányos fejlo´´dés egy bizonyos s véges ido´´ fázison belu´´l – akkor ezek a fázisok akár a végtelen ido´´k o´ta is fojhatnak, habár a végtelenség fogalma eleve tudományon és matematikán kívu´´li… sokkal inkább teolo´giai fogalom…

… másefelo´´l a második típusú multiverzum , Neil Tegmárk féle buborék elméletben végtelen ido´´k o´ta létrejo´´hetnek az egyes univerzumok, akár célirányossan , inteligens mo´don fejlo´´dve, majd a nagy recsben, vagy a nagy suttyban, vagy a nagyx brr-ben végetérnek s elmúllanak…ez esetben is lehetséges elméletileg a múltfelé a végtelenség fogalma…azaz nem szu´´kséges egy kezdeti o´´s okot feltételezni…

… bár ezt a feltételezést már nehezebb ráhúzni az elso´´ típusú multiverzumra – azaz, hogy a mi univerzumunk végtelen, s végtelenu´´l tágulo´ – …

… mert ha csak egy végtelen univerzum van, s ez nagyon feltételezheto´´en  célirányos s értelmes , akkor valaha kelett, hogy létrejo´´jjop´´n, – s ezt feltételezik az elso´´ típusú multiverzállis elméleti szakérto´´k is , Tegmark, Michio Kaku s sokan mások…”

Péter és E´va :” visszatérve a korábbi vitánkhoz – miszerint “Isten” nem irányít, hanyem a kezdeti to´´rvényeket “alkotja ” meg …dehát akkor ez esetben  a sok rossz – amivel pro´bálnak a megro´´gzo´´tt ateisták érvelni, – tehát a sok roszz ezáltal megmagyarázhato´ a teizmuson belu´´l is ?!?”

A doktor:” Természetessen, hiszen , mint már említettem , az úgymond “Isten”, – annak ellenére, hogy, legalábbis a végso´´ célokat tekintve, úgymond mindenhato´ s végtelenuí´´l “jo´ságos” – nem asvatkozhat bele a fojamatokba, mivel akkor a mindensség felborúlna és o´´sszeomlana, a végso´´ cél nem valo´súlhatna meg…

…egy-egy természeti csapás bonyolúlt fojamatok eredménye, s a továbbiakban bizonyos állapotot eredményez, egy-egy halálos betegség úgyszintén, vagy az egyes emberek tettei egy bonyolúlt hatás fojamat eredménye, amejben mindvégég állando´an ott van a szabadakarat és  – már az ismert kasvantúm fizikai to´´rvények ko´´vetkeztében is – a vállasztásleheto´´sége ,”

E´va – fojtatva :!…azaz  az úgymond szabad akarat , leheto´´sége is… példáúl Hitlernek leheto´´sége volt nagy német festo´´vé, vagy német felvilágosúlt filozo´fussá vállani is…vagy pl. Mao-nak és a feleégének nagy mu´´vészekké vállaniuk…vagy Stálinnak egy valo´di- s avalo´van a világnak példaképu´´l szolgállo´ –  szocialista alapú humanista demokrácia megteremto´´jévé(amivel 68-ban pro´bálkoztak a szimpatikus Sanyi vezetésével).”

Péter :”Az elo´´bb említette, hogy sok úgynevezett privilégizált bojgo´ létezik.”

A doktor :” természetessen, hiszen alapveto´´ természeti, multiverzállis to´´rvény, – a mindensségi evolúcio´ alapveto´´ to´´rvényeként – ,hogy semmi sem forúl elo´´ csak egy változatban s egy egyedi esetként, …valamint ha van valamibo´´l pl. x változat, akkor nem csak x számban fordúl elo´´, hianem x az xediken változatban…

… ha pl a mi univerzumunkban az inetligens entitásoknak , civilizácio´knak pl 9 váltaozata lehetséges – szerintem sokkal to´´bb, pláne a teljes mlultiverzumban – akkor nem 9 civilizácio´ lehetséges itt, hanem 9 a kilencediken számú…”

Péter :” …s ha esetleg lenne egy oj faktor ,amit még egyelo´´re nem ismeru´´nk, de ami csakis és kizáro´lag a fo´´ld bojgo´n találhato´ s ami nélku´´l az élet, az evlúcio´ s inteligens civilizácio´ nem jo´´het létre…?”

A doktor :”… A´–  hisz az elo´´bb magyaráztam el, hogy a miltiverzumban semmi sem jo´´het létre csak kizáro´lag , mint egyedi példány… kissebb-nagyobb változatokkal minden to´´bbszo´´r sokszor, so´´tt az x az xediken példányban fordúl elo´´…ez a multiverzállis evolúcio´ egyik alapto´´rvénye… mindent ki kell pro´bállni, számtalan , szinte végtelen változatban , hogy svégu´´l is mejiik variáns a legmlegfelelo´´bb az adott s további szint elérésére…

… ez volt Darwinnak is az érvelése… aki ugyanakkor ero´´ssen hívo´´ ember volt… nem véltlen, hogy szinte kardinállisi sírban temették a nagy do´mban…”

Péter:”… no de hiszen a fo´´ldi evolúcio´ban nem volt annyi, szinte végtelen leheto´´sé kipro´bálva…?”

A doktor:”valo´ban… de ezek a számtalan leheto´´ségek már ki lettek pro´bálva más , a miénkhez hasonlo´ univerzumokban, illetve  itt is az elo´´zo´´ fázisbo´l már úgymond “tanúlt” az evolúcio´, úgyhogy a ko´´vetkezo´´ fázisba beépu´´lt eme tanulság, s sikeresebbé, célirányossabbá, egyre célirányosabbá vált a további fejlo´´dés- ahogyan ezt Lee Smolin feltételezi – úgy ahogyan a tanoncnak a mesterré vállás fojamatában nem kell a sikertelen fázisokat újra és újra kipro´bállnia…

… ez a célirányos, teleolo´gikus evolúcio´ alapato´´rvénye, úgymond az evolúcio´ általános inteligens haladása, mejet az o´´s idea, o´´ “atya” táplált be a kozmikus evolúcio´ba, az élet keletkezésének eleve adott feltételeibe, s az evolúcio´ o´´nfejleszto´´ célirányosságának inteligenciájába…

Vagyis az úgymond Isten – ha van , s miért is ne lenne – nem irányítja az evolúcio´t, hanem belé táplálta a célirányos o´´nfejlo´´dés szu´´kségszeru´´ségét – a teremto´´ széthúzo´( “luciferi”) , valamint az o´´sszeintegrállo´ , egységesíto´´ (“Názáreti”elv egyu´´ttmu´´ko´´désével…

… egyik elv a másik nélku´´l értelmetlen… a “Luciferi” elv nélku´´l semmi új nem jo´´het létre … az integrállo´, szintetizállo´ multiverzállis elv nélku´´l  – mejet a mi univerziumukban a “kapitány” úgymond testesít meg  …

… de az egyoldalúan értelmezett entro´pia széthullásba vezethet… kuĺo´´ssen akkor, hia a lagmasgassabb szintu´´ képviselo´´ik, az “angelusi” szintu´´ entitái, s maga az entro´pa-antitézis elv akar a mindenség alapjává, lényegévé vállani, egyszeru´´bben, fo´´ldiesebben  mondva úgymond “istenné ” akar o´´namag vállani…

… mert bizonyxa hiúságos írigység az egyik legveszéjesebb bukásos degeneráltság a mindenségben… s teljessen értelmetlen, mivel az akire írígykedik, az ugynúgy írígykedhetne viszont reá…… s a mindenség egyes része semmiféleképpen nem vállhat  apriori a teljes mindenséggé … csak része – bármennyire is fontos – de csakis s csakis csak  része a mindenségnek…

… ezért kell a szintétikus elv is…”

(E´va ko´´zbekiabáll :” …itt a fo´´ĺdo´´n a Názáreti…”)

…az úgymond ” luciferi” elv egyoldalúvá vállása – o´´namgát kikiálltván a mindenség lényegévé – kháoszba, teljes széthullásba, s végu´´l általános , multiverzállis megsemmisu´´lésbe vezetne…

“Péter:”Visszatérve –  Vagyis az elo´´bbiek alapján nagyon sok civilizácio´ lehetséges , nagyon sok változatban…?!?”

A doktor : “Minden bizonnyal… ezt az én esetem is igazolja …”

Péter és E´va : “… Doktor … s akkor az ember nem rossz eleve ? dehát akkor pl. az ember eleve jo´ ?”

A doktor : “… természetessen – s ezt már itt a fo´´ldo´´n is számtalasn kísérlet igazolta, hogy a hopmo sapiens-sapiens entitás eleve szolidárissan empatikussan szu´´letik… az úgynevezett roszra a dezintegrált társadalmi állapotok s fo´´ként az úgynevezett “luciferi” elv viszik rá, – no és persze az teljessen értelmetlen kapzsiság,  írígység és hiúság…”

E´va :”…nem véletlenu´´l tartják ezeket a legfo´´bb “bu´´no´´knek”…

A doktor :”… pontossan így van…”

Ekkor látja Péter és E´va kérdo´´ tekinteteiket .

A doktor :” …ja értem a kérdést… hogy miért nem látouk o´´ket ?…mármint az idegeneket… s ez a Fermi féle paradoxon – hát mert kozmikus értelemben csak egy szemlvillanásnyi ideig léteznek azon szinten , amejiken komunikálhatnának veletek…

… maximum 15 – 20 ezer évig tarto´  exponenciállissan fejlo´´do´, gyorsúlo´ technolo´giai fejlo´´dés és o´´nfejleszto´´ bio evolúcio´s technolo´giai fejlo´´dés … mej után már úgymond “szelllemi-energetikai, angelisi ” szinet ér el, amejen már eeleve paradoxon lenne veletek komunikálni…”

Péter:” …azaz jelenleg lehetséges, hogy …”

A doktor fojtatván :” … lehetséges, hogy jelenleg ti vagyok az egész univerzumban – vagyis nem a teljes multiverzumban – az éppen ezen szinten lévo´´ civilizácio´… a to´´bbi vagy a már -már “angelusi ” szintet feszegeti… de ez is csak ro´´pke cc. 10 – 15 ezer évi eltérés, … vagy már régo´ta “angelusi “szinten van… vagy pedig még o´´s kromanyo´ni, vagy neandertáli szinten csak… de ez is csak ro´´pke 200 ezer évi eltérés csupán, vagy méginkább csak az o´´smajmok, o´´sprimátok szintjén, ami szintén , kozmikus mércével mérve csak allig-allig 2 – 3 millio´ éves eltérés csupán …”

E´va :”Doki!… s mit szo´lsz az ujjabban feltámadt primitív kreacionizmus mozgalmához…?”

A doktor :”… ja … hát persze igen… csak annyit, hogy az érvelésu´´kben éppenséggel nem az a legillogikussabb , hogy ragaszkodnak a genezis szo´szerinti értelmezéséhez, hanem az, hogy   tagadják az életbeli s a kozmikus evolúcio´ tényét, akkor lehet hogy az evolúcio´ ténye esetleg valo´jában kissé megingadhatná a hagyományos isten hitet, …erro´´l lehetne vitatkozni… s az elo´´bbfejtettu´´k ki a lehetséges legvalo´színu´´bb konstrukcio´ elv mibenlétét., mármint a multiverzállis evolúcio´ elvét….. viszont az o´´ álláspontjuík eleve tagadja a minden kori tudományt, a tudományossan alátámasztott igazságokat…”

E´va :” … jo´…de ujjabban pro´bálnak a hajuknál fogva elo´´ráncigált quasi tudományos érvekkel alátámasztani az érveléseikat… példáúl legujjabban a qwuantum elmélet ama elvével dobállo´znak, miszerint semmi sem biztos, lehet hogy semmi sem igaz, …lehet, hogy minden másként van …s hivatkoznak Hoowking elvére, hogy végu´´l is semmijen elv nem bizonyíthato´ abszolúte 100%-ssan, legfo´´ljebb szinte végtelen számú kilencesekkel…?”

A doktor :!”…valo´ban… de éppen itt sántít a logikájuk… azaz ha semmi sem igaz, akkor a vallás sem igaz, sem az isten léte… sem a biblia – amejikre oj buzgo´n hivatkoznak – sem az imádkozás lényege és célja , egyszo´val semmi sem igaz … s valo´jában csak a Descarti igazság az egyetlen, hogy “gondokodom, tehát vagyok”… s  végu´´l is ehetséges az is, hogy az  egész tudatunk  valamijen kreált “mátrix” féle computerben. létezik csupán…

…a kreacionisták érvelése paradox mo´don végu´´l is elvezethet egy “mátrixi” világképhez (azaz, hogy egy nagy computerben élu´´nk csak csupán s minden csak programozott illúzio´ ) .”

 

Tehát o´´sszegezve a fentebb vázolt világképet :  Ešte mimo času, mimo všetkého existovala absolútná jednota  – jednoduchá, propôvodná dokonalosť, stav, ktoré bolo zároven aj “nicota”, nakolko ešte nebolo nič,  – ani fyzikálné zákony, ani čas, skrátka nič.

Bolo to stav , ktorý  tvor-entita  na úrovni homo sapiens-sapiens nie je schopný pochopiť, ba ani entity na ovela vyššiej úrovni evolúcie.

Mohly by sme to nazvať absolútným vákuom, kde je iba torzné pole s nesmiernou, nekonečnou a všemohúcou a  nekonečne “dobrou”  proto “energiou” – prvotným “plánom”.

Môžme to nazvať “Tézou” – alebo “prvotnou ideou”.

Ku naštartovaniu procesu tvorby všetkého bolo potrebná antytéza – princíp entropie , ktorý začal tvoriť čoraz kompllexnejších a komplexnejších štruktúr .

Prinášalo to nové a nové roviny všetkého – prinášalo to svetlo – je to princíp “prinášača svetla.”

Ale pôvodne bez prvotnej idei, plánu, inteligentne dyzajnerského plánu – a hlavne bez princípu entropie, anatytézi by nič nemohlo vzniknúť.

Samozrejme vznik komplexicity, entropie bez szchrnuíjúcej syntézi bi bola deštrukčná.

Práve preto , pre multiverzálnú evolúcie je potrebná vzájomná súhra princípu antitézy (tvorba – “prinášač svetla”) a syntézi (“kaspitán” integrácie “lásky” – na zemi tkzv.”Nazaretský”).

Problém je to, že pre relatívne primitívných pozemských ludí je lahšie pochopiť základné princípy ked ich personifikujú :

Tézu – prvotnú ideu, prvotný “inteligentný plán” si  predstavujú , ako starého bradatého pána, antitézu, ako rohatého netvora, a syntézu, ako Ježíša Nazaretského.

Ateisti zasa hovoria iby o zmysluplných prírodných zákonov.

Ale pravda je medzi tým – ani to, a ani to. Ludská mysel ešte nie je schopná pochopiť túto jednotu.

Pravda je ale, že princípu antytézi , alebo ako vy zaostalý ludia ho nazíváte , bez princípu “Lucifera”, by nemohiol vzniknkúť nič, žiadný multiverzum.

Najsámprv existoval iba ” inteligentný plán ” – ktorý naštartoval a riadil muíltiverzálnú evolúciu, no “neskvôr”  aj evolúciu života, ktorá smeruje k stavu, kde vše živé, ba aj celý multivesmír sa pretavý do všezahrnujúcej , nekonečnej inteligencie jednoty a lásky.

Cˇas tu nehraje rolu – či sekundy, či plankové sekundy, či šesť dní, či 13 milliarrd rokov, či nekonečný čas do minulosti , to je vše jedno – lebo základné princípy, Téza, antitéza, sintéza, sú mimo času a priestoru a mimo kauzality.

Doktor sa odvoláva na Tomáša Aquinského, na Teilrharda de Chardina, ako aj na fratera Spitzera, ktoré riešia otázky kauzality, nekonečna, a prvtného príčiny.  .

V tom istom okamžiku  – v “momente prvotnej príčiny, kedy vznikol aj čas, aj kauzalita, a to všade a nikde – mohol vzniknúť nekonečný priestor, nekonečné dimenzie, a nekonečne dlhý čas a kauzalita do minulosti.

A po pri tom celá multiverzálna evolúcia smeruje k stavu, kde prvotná idea, téza dosiahne čoraz vyššiu a vyššiu úroven – t.j. vše sa stane “Božským ” a “láskoplným”.

 

 

 

 

————————

 

Ekkor a doktor ismét  látja Péter és E´va do´´bbent arcát .:

“Mi van megint ?”

Péter és E´´va:(b)”… dehát akkor…ha oj fontos és jo´ …akkor  miért…”

A doktor:(éb)”…á-á-á-… é-é-értem … hogy a “Lucifer ” miért a megtestesu´´lt hm… úgymond “gonosz” képviselo´´je …?

Hát hiszen már az elo´´bb is magyaráztam már … s éppen ez a baj… vagyis éppen emiatt vagyok itten…

Egy ido´´ o´ta ugyanis – s nem lehet tudni, hogy “mio´ta”, néhány fo´´ldi évszázezred, milliárd, vagy multiverzállis (vicessen,csu´´cso´´rítve mondva )bulti-culdi-nuldi-multiverzállis mirriád évek  o´ta – az anthitézikus elv kezdett , hogy mondjam, hogy megértsétek, – (o´´nmagának mondva, halkan)  megvalva még én sem értem igazán  – , túlságossan is o´´nnállo´vá vállani , …vagyis félo´´ volt, hogy mintha egyedu´´li elvé akarna kialakúlni  – s ez mindennek a megszu´´nésével fenyegetett.

Az entro´pia a negatív entro´pikus szinthetizállo´, integrállo´ elv nélku´´l végzetessé vállhat.

Persze itt a ti ido´´ fogalmaitok s szavaitok mit sem érnek, mivel ti az ido´´t  amojan egyszeru´´ fojamatnak látjátok.

Valo´jában az ido´´ amojan mis-mas-smudli-budli-cudli-dudli   o´´sszevisszaság, számtalan dimenzio´kkal.

A szubatomáris, de fo´´leg a szuperszimetrikus o´´sszetevo´´k szintjén ez teljessen nyilvánvalo´, hogy az “ido´´” valo´jában ijen o´´sszetett  .

Valo´jában számtalan to´´blett dimenzio´val rendelkezik  – de ha nállatok , a ti szinteteken ezt valaki o´´sszefogo´ elméletekbe akarná fogni, akkor a szerencsétlen flo´tásnak ro´´gvest szétrobbanna az agya , mint ahogyan egy rohadt alma robban szét.

S ezért az oj fogalmak , mint az  úgymond az ido´´ s az  “ido´´ után”  , stb. fogalmak itt nagyon nem u´´lnek, dehát jobb hijján ezeket alkalmazom .

Ugyxanakkor az ido´´ van is, meg nincsen… ezeket a parodoxonokat leginkágg a  ro´´gzített zenei fojamat modelezi :

a/ egyfelo´´l : nicssen fojamat, ido´´,hanem csak az egyes ro´´gzített állapotok  vannak ,csakis ro´´gzített, változatlan hejzetek  (az egyes hangok-kották, vagy computeri bitek), s nem létezik a teljes  fojamat , hanem csak a ro´´gzített végleges változatlan állapot (a teljes kottakép, computer file)

b/ Másfelo´´l : az egyes pillanatok ido´´ben szétfojtak, elooŕe és hátra is – azaz nem vagyunk képesek megállapítani, mejik pillanatnyi hangzás alakítja ki a specifikus zenei-psycholo´giai-estétikai o´´sssz hatást, – mej hatás amúgy is szintén szétfojt, érzelmileg is ro´´gzíthetetlen s megragadhatatlan – mivel ez egy fonjamat , ahol a múlt és a jo´´vo´´határozza meg azt, amit éppen átélu´´nk, vagyis elo´´ŕe érezzu´´k s várjuk azt (“o´´ru´´lu´´nk neki “), ami még csak be fog ko´´vetkezni , azaz a jo´´voo´bo´´l visszafelé is fojik a fojamat.

S az egész o´´sszzenei fojamat is amorf, minden pillanatát s minden meghallgatását más és más érzelmi-zenei-hatási variánsok jellemzik.

Visszatérve : Az anthythézis, vagy ahogyan ti nevezitek, a “L/ucifer” , az egyre inkább dezintegrállo´do´, egyre inkább destruktíve o´´nnálo´súlo´ entro´piak ko´´vetkeztében kezdett természetes mo´don  kiesni az egész teremto´´ s integrállo´ fojamatbo´l , vagy ki lettek ejtve, –

azaz . kezdtek kizuhanni “innen”,a multiverzumbo´l  (szo´´rnyu´´  – a kauzállis és tér  fogalmak ismét itt végkép nem u´´lnek -)s kezdtek úgymond “belezuhanni”  a multi verzumok s az o´´s energia ko´´zti valamibe(?)  – semmibe?…Oda ,,ahol már nem írvényesek az, úgymond “fizika” s matematika szabájjai… ahol már az itten végso´´ soron mindent matemetikára visszavezetheto´´ elv – ahogyan a ati Tegmarkotok mondaná. a legméjjebb szinten nicsen más , csak matematika, ha van “isten”, akkor o´´´a tiszta matematika – ottan mát nem érvényes… nincsen matematika… csak puszta kháosz…

… s félo´´, hogy a mi itteni valo´ságunk még nem integrált, nem érzékelheto´´ – azaz csak az álomban, LSD-s állapotban s schizofréniában érzékelheto´´ – részébe is behatol ez a – a nem ME´G, hanem a MA´R kháosz. ”

Péter:(b)”…valahogyan értem… de lehetnek a hipotétikus , to´´lu´´nk eltéro´´ , más univerzumokban , azaz a sok, végtelen számú univerzumokl lo´´zo´´tt ojan is , ahol eleve nincsen “matematika” csak kháosz , csak o´´seredendo´´en,hm. úgymond “gonosz” entitások?

Azaz létezhettek-e  nem késo´´bb “zuhano´”, hanem o´´seredendo´´en létezo´´ “bukott” spiritus angelusok?”

A doktor :(B)”… no ezt még én sem tudom… talán csak valamennyire… de igen… lehetséges… nagyon is valo´színu´´ …Mindenesetre ha a korábbi, volt-volt-volt homo sapiensekbo´´l lett , most már zuhanásban lévo´´ angelusokat nézve  – mivel itt ár nem érvényes az ido´´kauzalitási o´´sszefu´´gés, minde ido´´n kívu´´l van – mindegy, hogy késo´´bb lettek úgymend “démonosok” , avagy az o´´s multiverzumlétrejo´´tte o´ta eredetileg is “léteznek”.Egyik ok sem feltételezi az ido´´ fogalmát – mivel mindkét ok eleve már ido´´n kívu´´liséget jelent.

Kitéro´´ :

Ne felejdkezzu´´nk el arro´l, hogy ha egy entitás egy bizonyos fokro´l visszazuhan az evolúcio´ egy korábbi fokára, – akkor nem e fokon kezd újra , az eredeti mo´con funkcionállni, hanem az egész funkcionállása destruktívvé vállik.

Vegyxu´´nk egy példát :

Ha valasmijen mo´´don a ti , fo´´ldi emeberi fajotok valamiféle katasztro´fák ko´´vetkeztében kénytelen lenne visszazuhanni a korai o´kori, vagy pláne a o´´skori szintre – nem tudatilag, hanem civilizácio´s – technolo´giai értelemben véve – akkor nem az akkori, ko´korszaki rend állana vissza – mivel a tudatuk már a 21. sz.-i szinten van s a mostani élet ko´´ru´´lmnyekhez van szokva, bizonyos értelemben már fajilag, biolo´gialilag is  – hanem totállis kháosz, destruktív ko´´lcso´´no´´s kiirtási állapot lenne az emberi fajon ujjá.

Megjegyzés:

No ne ijedjetek meg … e civilizácio´s, katasztro´fikus o´´sszeomlásnak a veszéje szinte egyenlo´´ a nullával.

Az egész kozmikus és szellemi fejlo´´désbe eleve bele van építve az inteligens-civilizácio´s fajok  védelme – pl. lásd a védo´´ bojgo´t a Jupitert, vagy azt az egyenletet, hogy a civilzácio´s-technolo´giai szint vállvetve fejlo´´dik a ársadalom o´´nregulácio´s, o´´szervezo´´dési, o´´nbu´´no´´ldo´´zési, s ezáltal bu´´nelko´´vetés értelmetlenségi, s o´´nerko´´lcsi  regulácio´si szintel korrelálva.

Megjegyzés befejezve.

Fojtatva:

Vagyis ahogyan ti sem az eredeti életvitelbe zuhannátok vissza, hanem egy o´´n és ko´´rnyezet rombolo´ , abszolúte destruktív, khaotikus állapot jo´´nne létre, mej nagy valo´színu´´séggel végleg eltu´´ntetné az emberi fajt – s még sok más fo´´di fajt is  – s fo´´ld színéro´´l.

Vagyis nem újulna meg az o´kori vagy az o´´skori o´´nszervezési, o´´nregulácio´´si, o´´nbu´´no´´ldo´´zési rendszere.

De mint említettem ennek igen csekéj a leheto´´sége.

Nos ugyanez vonatkozik a sokkal magassabb szintro´´l lezuhano´, visszazuhano´ entitásokra is.

Csak itt – mivel ezek eredetileg sokkal hatalmasabb ero´´kkel rendelkeztek – a rombolo´ kháosz is sokkal nagyobb, mondhatno´k kozmikus mértéku´´.

Vagyis ahogyan ti sem az eredeti pl. o´´egyptomi szintet újjítanátok fo´´l, ugyanúgy a homo spiritus angelusok sem  a korábbi pl. a ti szinteteken vallo´ életmo´´dozatba, civilizácio´s-erko´´lcsi szintet ujjítanák fo´´l újra, – hanem , mivel még a tudatuk és a képességeik részben az eredeti angelusi szinten.tisztán energetikai (“szellemi”) szinten funkcionálnak (akárcsak a ti esetetekben is a visszazuhano´ emeberkben benne maradna a 21. sz. tudata, képességei ) – hanem a kozmikussan rombolo´ kháosz,destruktív pusztulás, az abszolúte o´´nnállo´ entro´pia lenne úrrá rajtuk.

S mindez kozmikus méretekben : felborúl a természeti to´´rvényszeru´´ség megszu´´nik a matematika  – so´´tt még a kháoszdynamikai to´´rvények sem érvényessek  – egyszo´val minden az abszoplúte kiszámíthatatlanságba, kháoszba torkolli, vagy ahogyan ti mondanátok, ha létezik univerzállis “pokol” hát akkor ez az- az “Even Horizonton” túl!”

De visszatérve: Eme zuhano´, to´´lu´´nk a multiverzumbo´l kieso´´ – eredetileg angelusok(korábban pl. emberek) , most már “zuhano´” ” démonosok”az elo´´bb említett ko´´ztes “semmibe”  úgymond “esnek ” bele -s így azonosúlnak az eredetileg teremto´´ , alkoto´ anthitézises elvel, amej mostanra már csak destruktív, pusztíto´  entro´pikus elvé “su´´jjedt” le. .

Persze itt sincs értelme a kauzállisido´´ fogalmaknak- mivel itt már nincsen ido´´kauzalitás : irreveláns, hogy ha esetleg   az úgymond “buko´ angyal ” korábban , nagyon régen , esetleg to´´bbmillio´ éve homo sapiens volt  (korábban nem , mert azelo´´tt még nem voltak meg a homo sapiens létrejo´´tte elo´´zetes fojamatának a z elegendo´´ feltételei) , avagy o´´seredendo´´en, mint pl. az úgynev.- s immár zuhano´ –  fényhozo´ , vagy pl. a hipotétikus más univerzumokban o´´seredendo´´en létezo´´eleve úgymond “démonikus” enthitás.

Feltételezheto´´en a multiverzumban most léttrejo´´vo´´, fenyegeto´´ változásokat részben az elo´´bb említett más univerzumokban eleve létezo´´ úgymond “démonszeru´´” entitások is elo´´segítik.

Valo´színu´´leg ez egy komplex fojamat, állapot, – a multiverzumbo´l kiesett destruktívvá vált egyoldalú, szinthézis nélku´´li entro´pikus elv végzetessé vállhat .

S ezt az állapotot még elo´´segítik az innen a  rejtett, ko´´ztes dimenzio´kba kiesett zuhano´ volt angelusok, valamint az  eleve ott létezo´´  negatív entitások.

Ami az eleve negatív entitásokat illeti, lehetséges hogy egy multiverzállis egyensúji állapot miatt jo´´hettek létre – s az “eredeti terv” szerint ez az egyensúji állapot egy magasabb szinten valo´ mgvalo´súlás révén – a negatív entitások pozitívvá vállása révén – még magasabb integrált szinthézist teremt. A sok destruktív entro´pikus o´´sszetevo´´kbo´´l a szinthézis immár már magasabb harmo´niát teremt.

Most mindenesetre úgy néz ki, hogy a rombolo´an egyoldalú  entro´pia, a destruktív harmo´niátlanság no´´vekedésének a fojamata oj mértéku´´vé vállhat, hogy ez az egész multiverzumot  negsemmisítheti.

S kezt itt  behatolni a még nem integrált valo´ságunkba, azaz az álmunmkban érékelheto´´ teljese valo´ságunkba, ami  igen veszéjes.

Szerencsére az ébrenléti állapotunkban a valo´ság már integtrált, logikus, természeri, matematikai to´´rvények által mu´´ko´´do´´ valo´ság.

S ezért is nem érzékelhetju´´k a teljes valo´ságot, mivel a még nem integrált valo´ság rész hm. úgymond, ojan mint a “pokol” – az entro´pia, az entro´pia által létrehozott  úgymond még nyers valo´ság nem integrált , a logikátlan, matemetika, tudományos , fizikai to´´rvények nélku´´liség kháosza (amitcsak apsychedelikus, schyzoid, s állombeli állapotunkban érzékelu´´nk részben) .

De visszatérve az elo´´bbi fejtegetésemhez :

A mostani nagy veszéjt úgy is lehetne értékelni, hogy :

Azaz ti úgymondanátok, hogy a “kirekesztett Lucifer” s a vele egyesu´´lt “bukott angyalok”  úgymond “bosszúbo´l” mindnnek a pusztulásával fenyegetnek.”

Péter:(b)”De kenne az elo´´bbiekkel egy fontos kérdésem. :

Nem rég do´´bbentu´´nk reá, hogy az evolúcio´ exponenciállissan fokozo´dik – egy a tíz arányban , plusz-mínusz egy – két százalékos  ide-oda kilengésekkel.

Nos mivel tudjuk, hogy az elso´´ o´´sbakteriállis élet a mi univerzumunkban csak cc. négy és fél milliárd éve jelenthetett csak meg, mivel korábban még nem volt meg a teljes “Mengyelejev” féle elemtár a mi univerzumunkban.

Csak addigra készu´´ltek  el a quasarok, s hypernovák eredményeként a vasnál nehezebb elemek, amik nélku´´l nem alakúlhat ki az o´´sszetett , – akárcsak bakteriállis is  – életforma.

De az elo´´bbi két mantinelli  eleve limitálja a homo spiritus angelusok létrejo´´ttének legkorábbi kozmikus idejét.

Vagyis ,úgymond nem lehetnek ido´´ssebbek mint cc. néhány százezer , maximum egy – két millio´  évnél .

A doktor :(b)”Lehetséges ezt az okfejtést vonatkoztatni az elso´´ homo spiritus angelus létrejo´´tteinek ido´´pontjaira – de ne feljdkezzu´´nk el arro´l , hogy amennyiben “átléptek” az illeto´´ entitások a magasabb “spiritusi” szintre, ott azonnyomban kiestek , úgymond a mi reállis ido´´ fojamataibo´l, mintegy ido´´n kívu´´liekké váltak.

S így már a kérdés,  – hogy ezer éve léptek át, vagy tíz milliárd éve, esetleg az o´´ro´´kkévalo´ság o´ta,  – lényegében tárgytalan.

Vonatkozik ez az “azo´ta” úgymond “kizuhant” angelusokra is  – s ha ezek azon úgymond “semmibe ” keru´´ltek , ahol az eredeti “fényhozo´” is “bukott”, akkor mindegy, hogy ez az “ido´´k kezdete elo´´tt”, vagy csak ezer éve ko´´vetkezett be, mivel mindketten immár az ido´´n (s teren, kauzalitáson )kívu´´l léteznek.

Péter és E´va:(b)” de hát akkor hogyan tud segíteni., úgymond  a “kapitány “.. ha a , mi így fogjuk mondani, hogy a Jézust nem lehet ide hívni, vagy vele érintkezve , máshová hívni?”

 

 

 

 

 

A doktor:(b-339)”…no azért nem egésszen reménytelen a hejzet… nekem mindég vannak A és B terveim – (magának mondja halkan)habár a B terveket csak menet ko´´zben fundálom ki, sokszor az A terveket is –  A kapitány értesítése nem ojan reménytelen.

A tárdisz segítségével , pontosabban az “angelusi” szinte lévo´´ , úgymond már-már “szellemi” technolo´giájú “szíve” segítségével ez meg lehet valo´sítani. ”

Péter és E´va (lelkesen-b)” Hát akkor mire vársz!?”

;ň;

A doktor :(b)”elo´´bb itt a fo´´ldo´´n kell néhány dolgot megállapítani s elleno´´rizni – hogy ami a veszéjt illeti s amit lehet , itt iktassunk ki.

Félek , hogy akad még néhány veszéj , amikro´´l az elo´´bbi látogato´k sem tudtak.

Ezért most, hogy gyorsabbak legyu´´nk a tárdisszal elrepu´´lu´´nk néhány hejre.”

ekkor(349) oda megy ismét a fatáglához s kezdi vizsgálgatni.

A doktor:(éb)”… na ez nagyon…nagyon… ku´´lo´´no´´s…”

Oda hívja ketto´´ju´´ket , s megmutat nekik egy kis repedést a deszkán.

“Látják ezt?”

Ekkorr a doktor elo´´veszi a fura sro´fhúzo´ját s végig pásztázza a repedést.

“Nagy-gy-on ku´´lo´´no´´s”

“Mio´´ta van ez itt?”

Péter:(b)”Honnan tudjam, ..talán fontos ez?”

A doktor:(b)”atto´l félek , hogy igen… jo´´jjenek csak ide…!”

S oda megy az egyik hejen kiszáradt , pici fo´´ld darabkához. “Nézzék csak!”

Ekkor észrevesznek egy hasonlo´ repedést.

Péter:(B)”…jé…hasonlo´ az elo´´bbi repedéshez!”

A doktor :!(b) N-e-m hasonlo´, hanem pon-tos-san ojan !!!”

Péter:(b)”Hát ez meg hogy lehet?”

A doktor- vállaszt nem adve – rámutat egy távolabbi nagy fo´´lddarabra.

“s ott … mi van…?”

Péter és E´va:!(b)” nem tudom…nem látjuk…”

A doktor:(b)” no majd meglátjuk felu´´lro´´l… felszállunk a tárdisszal”

Beszállásra invitálja o´´ket.

 

 

 

 

—————————————-

 

 

 

 

 

3.Jelenet . A tárdisz belseje.

Kívu´´lro´´l, fejlettebb hollografikus vetítéssel látni szinte mindent , ami kívu´´l van.

E´ppen, hogy felszállanak .

E´va:(b)”no hát ez fantasztikus , csodállatos!”

A doktor-az ido´´nként ero´´s hang miatt kiabálva –  rámutat a felu´´lro´´l láthato´ ko´´zeli fo´´ld repedésre:

(b-16)”Látják ezt ?”

E´va :(b)”Jé…ez is hasonlo´ az elo´´bbihez!”

A dotor :(b)”n-e-m hasonlo´, hanem pon-to-san ugyan-az!!!”

Ekkor a fura sro´fhúzo´t végig húzza a mezo´´felett .

:(b)”jo´l sejtettem – egy ero´´vonal húzo´dik itt , ezért keru´´ltek ide e repedések”

Péter:(b)”no…dehát … mit jelent ez?”

A doktor:(b)”majd késo´´bb elmondom… Van -e itt valamejik ko´´zeli régi házban valamijen síro´ angyal szobor?”

Péter:(b)…no dehát minek kell magának, pardon neked síro´ angyal szobor?

A doktor:!(b- nagyon nyomatékossan)” Van -e i-tt sí-ro´ a-n-gyal szo-bor??”

E´va :(b)”Igen itt a város szélén van egy régi ház s a kertjében a régi, már nem mu´´ko´´do´´ szo´´ko´´kút melett van egy, De figyelmeztetem , hogy mindketto´´ igen rozoga romos állapotban vannak”

A doktor :(b)” engemet csak az angyalszobor érdekell – most nem akarok szo´´ko´´kútban fu´´ro´´dni!”

Leszállanak (29)a régi ház kerjében.

E´va :(b)”Ott van!”

Odamennek a szobor ko´´zelébe.

A ko´´zelben van egy fal rész , mejre  – bizonyára az itt játszadozo´ gyermekek és fiatalok – sok sok falfirka találhato´.

E´va:(b)”nézzétek csak – !”

Ekkor látják, hogy sok felé látni a “gonosz farkas” falfirkákat.

Ekkor kezdenek ko´´zelíteni az angyal szoborhoz.

A doktor rájuk kiállt:(b)”Vigyázzatok ! semmi esetre ne menjetek a szobor ko´´zelébe!”

E´va:(b)”Hát magát, téged mi lelt… tán paranojás lettél, hisz ez csak egy régi ko´´szobor…megleheto´´ssen rozoga… a ko´´zeli gyerekek szoktak itt játszani”

A doktor-felkiáltva gyorsan:(B)” Mondom, hogy ne menjetek ko´´zel!…S semmiféleképpen ne pisligjatok… még egy pislantást sem!…Nem tu´´nt el a ko´´zel múltvan valamijen gyermek?”

E´va:(b)”nem , biztos, hogy nem… vagyis …vigyázat… néháyn hete jelentették be a rendo´´rségen egy ko´´zel lako´ , félárva gyermek eltu´´nését.”

 

A doktor :(b)” Hát éppen ez az , etto´´l féltem… gyertek csak ide … áljatok ide s nézzétek mero´´en a szobrot… s ne hyunyorogjatok!”

Megteszik.

A doktor :(b)” most ro´´vid ido´´nként hunyorogjatok néhányszor!”

Ismét megteszik.

A doktor:(b)”észrevettétek?”

Péter:(b)”no de mit?… nem láttunk semmit … mit kéne észrevenni?”

A doktor :(b)”csináljátok tovább!”

Péter:(b)”…no de továbbra sem látok semmit … (hirtelen felkiált)…Várjatok csak!!! … ez lehetetlen… mint ha a keze egy ici-picit elmozdúlt volna … ez lehetetlen!…mi ez?”

A doktor:(b)” igenis lehetséges… sajnos etto´´l féltem….. már itt vannak…!”

Péter:(b)”…no de mi ez?”

A doktor :(b)” beszéltem a hipotétikus paralel univerzumokban lehetséges o´´seredeti úgymond “gonosz” entitásokro´l – mejek energiát húznak ki , akárcsak az itteni zuhano´´ volt angelusi entitások, a homo sapiensekbo´´l  – pontosabban mondva ezek (s rámutat a szoborra)a illeto´´ még a halálláig hátra lévo´´ idejét rabolja el , visszavive az illeto´´t a múltba.”

Péter:(b)”…no de hát mi ez?”

A doktor:(b)” még én sem tudom pontossan, csak sejtem… az o´´sszetételu´´k a kvantúm s szuperhúri o´´sszetételu´´k alapján ítélve valo´színu´´leg nem e univerzumbo´l valo´k.

Ugyanis – ha pl. megvizsgálnátok pl. egy részecske gyorsíto´ban, akkor kideru´´lne, hogy teljességgel meg vannak fagyva a bárminemu´´ szubatomáris mozgásuk. Abszolút mozgás nélku´´liek, szubatomáris  szinten is.

S éppen ez atru´´kju´´k. Kívu´´lro´´l ezt ugyan nem látjuk, de pl. aCERN-ben megvizsgállva kideru´´lne, hogy nincsen se spin, se elektron vibrállás, – a szupperhúrok vizsgálatához galaktikus méretu´´ gyorsíto´ kellene – nincsen semmi, minden univerzum elo´´tti , vagy utáni, de leginkább kívu´´li állapotban találhato´- abszolút, de abszolút-abszolút-abszolút megfagyás.”

E´va:(b)”de hát akkor miért veszéjesek?”

A doktor:(b)” to´´bbek ko´´zo´´tt az emberekbo´´l merítenek energia ido´´t, itt a fo´´ldo´´n belo´´letek, Ha szembe találjátok magatokat velu´´k, akkor – a szupermegfagyás ellenére – valamijen kísérteties kaspcsolatba keru´´nek veletek, s ez után , ha hunyorgattok,  néhány plank ido´´ tartamáig , egy-egy plank ido´´ alatt úgymond “életre ” kellnek – s ha egésszen ko´´zel ér hozzád , akkor megragad s áttesz téged egy régebbi ido´´be. ”

Doktor vysvetlý, že sú to tvorovia z mesdzidimenzionálnej “nicoty ” – v našom svete bez akéhokolvek subatomárného, a superstrunového pohybu.

Ale na záklasde Tiplerovho a Schro´´dingerového princípu , ak sa na nich nedíváme, na zlomok sekundy začne aj na nich platiť pricíp Schro´´dingerovho a Heisenbergový princíp neurčitost, – ich superstruny sa začínajú vybrovať a vytvárať rôzné stavy.

Péter:(b)”…de hát ez allig mozdúlt…?”

A doktor :(b)” mert ez már nagyon rozoga állapotban van…”

E´va:(b)”no de hát a gyerek?”

A doktor:(b)”Valo´színu´´leg a gyerekek nagyon sokáig játszottak, a talán az illeto´´ kisgyerek észrevett valamit s egyedu´´l addig játszott vele , míg az angyal egésszen ko´´zel keru´´lt hozzá, vagy o´´ keru´´lt hozzá.

No de menju´´nk egy kissé tovább.”á-á-á-…nézzu´´k csak meg… a cudar fajtáját…”

A doktor elo´´húzza a sonikus srofhúzoját, reá irányítja az angyalokra, s azok anihillálodnak.

 

 

4.Jelenet. A tárdisz belseje.

Ekkor a doktor hirtelen bekapcsol valamit s ekkor elkezd valami rettenetessen zúgni, s minden valami furcsa állapotba keru´´l.

A doktor:(éb)” no ne ijedjetek meg… átkapcsoltam térido´´ ugrásos u´´zembe, a zúgást az antiGé hatás okozza , azaz tunelingefektus nélku´´l ugrunk, azaz WARPtechnolo´giával, de elo´´zo´´leg fel kell gyursúlnunk a fénysebesség kilenc-kilenc-kilenc-kilenc-kilenc

E´va…mivel úgy néz ki, hogy a doktor a végtelenségig fojtatná a kilencesek felsorolását rákiált:

(B)”Doki! – Hagyd abba!”

A doktor fojtatja:(b)

“……hm… egyszo´lván hányadára- e nélku´´l egy milliárdod-milliárdod-milliádod – milliárdod-milliárdod … ja már megint szajko´zok… másodperc alatt , az iszonyú Gé hatás miatt úgy a tárdisz , mint a mi testu´´nk is szubatomáris részekre esett volna szét… ”

Péter:(b)”…ho-ho-hová ha-la-dunk?”

A doktor:(éb)”á-á-á-, …nem messze.. csak az univerzum szélére…

…azaz a mi univerzumunk szélére…

be kellett kapcsolni az ido´´ gépet is, mivel mi nem az akkori – 13 milliárd éves – állapotot, nem az akkori ido´”´most “metszetébe akarunk érkezni, hanem a most ido´´metszetének megfelelo´´ univerzum széllére.Meg kell néznu´´nk, hogy nincsen -e ott is az elo´´bb látott repedés.”

Péter:(b)”Doktor! Mit jelentenek ezek a repedések?

A doktor:(b)”Azok ott csak harmad-negyedleges másolatok voltak, bizonyos kozmikus és fo´´ldi ero´´vonalak mentén ittott elo´´fordúlhatnak.”

Ekkor még ero´´sebb lesz a fura állapot, majd hirtelen megszu´´nt.

A doktor:!(ero´´s éb-18)”Meg–ér–kez–tu´´nk!”

Valamit bekapcsol.

(b)”be kell kapcsolni a speciállis fény szu´´ro´´ket, mivel az egyik oldalon iszonyú quasárok vannak.”

Kinyílnak a hollografikus “ablakok”.

Ekkor ésszre vették, hogy ko´´ro´´s ko´´ru´´l a távolban számtalan proto galaxis láthato´ – míg a másik oldalon – még a fényszu´´ro´´ko´´n át is , nagyon messze , valo´színu´´leg to´´bbszáz  millio´ fényévnyire – gigntikus qasarok láthato´ak . Még ebbo´´l a távolságbo´ is látni az iszonyú kavargást  s a két oldalon kilo´´velo´´, sok fényévnyi átméro´´ju´´, sokszázmillio´ távolságú , gama sugarakat .

A doktor: (b)” ijet biztosan ti láttok elo´´sszo´´r, de mi nem e miatt jo´´ttu´´nk ide… kissé még ko´´zelebbre kell jo´´nnu´´nk, ismét bekapcsolom az antiGé hatást…”

Beko´´vetkezett a fura állapot, majd kisvártatva megszu´´nt.

Ekkor ismét kinyíltak a quasi “hollografikus” “ablakok”.

Itt már allig voltak proto galaxisok, viszont az egész elo´´ttu´´k lévo´´ háttérben (33)s fo´´llo´´ttu´´k is meg alattuk is – furcsa villodzo´ fények tu´´ntek fo´´l.

U´gy néztek ki, mintha sok sok fényévnyi átméro´´ju´´ek lennének, ugyanakkor mintha apro´ , atomáris méretu´´ek.

A doktor:(b) “ez a villo´dzo´ hollografikus univerzum háttér, telve a “rákent” számtalan informácio´kkal – a kozmosz o´´sszes informácio´ival.”

S mintha felvillanna a “gonosz Farkas ” felirat .

Még ko´´zelebb mentek – ismét sokszoros térugrással – majd a doktor felkiállt:!

(éb)”nézzétek, figyeljétek!”

Ekkor(48) a nagyon távoli – valo´´színu´´leg sok-sok millio´ fényévnyire – láthato´ vált, allig allig láthato´an egy fénylo´´ repedés.

Ko´´ru´´lo´´tte a villo´dzo´ fényekben mintha valamijen felirat tu´´nne fo´´l ido´´nként, hol itt, hol meg ott.

Péter kezdi kibetu´´zni:(b)”Sa-k-raf-szo-nog”

Felkiállt:(b)”Megvan: a gonosz farkas.”

E´va-látván a kozmikus méretu´´ repedést – felkiált:(b)”jé-é-é, hát ez pontossan ojan …!”

A doktor:(b)”Pon-tos-san!

E´va:(b)…mint az!?!”

Péter:(felkiált)”De hát mi ez… megmondod végre?!?”

A doktor:(b)”Etto´´l féltem…s emiatt jo´´ttu´´nk ide…ez a repedés maga a  térido´´kauzalitás repedése… s nemcsak a mi univerzumunk térido´´anyagenergia kauzalitásának a repedése, hanem az egész , a szinte végtelen számú buborékmultiverzumko´´zti,hm.végteleno´´sanyaenergiafojamatgmezo´´ben létrejo´´tt repedés… persze ezt még én sem értem teljessen , hogy mi ez… de nagyon félek, hogy megynyílt a repedés a térido´´kauzalitásnélku´´liség, a to´´rvény és matematika nélku´´liség abszolút kháosz világába…”

Péter:(felkiált)”de hiszen ez jo´,. vagy nem?… hiszen akkor ez az “o´´stya állapot?”

A doktor:(b)” az o´´satya állapot hejett, most az újabb, magasabb szinthézis állapot felé haladunk – a kezdeti állapot úgymond “már a múlté” – viszont a “lezuhantak” is térido´´kauzalitásnélku´´liségben  találtatnak.

Ez a “kapu” a “semmibe”, a szubatomáris és multiverzállis dimenzio´k, multiverzumok ko´´zo´´tti “semmibe” nyit utat.

Vissza kell mennu´´nk, mert a kozmikus méretu´´ repedés még to´´lu´´nk ennyire messze , sok száz millio´ fényévnyire lévo´´ távolságban is árthat neku´´nk.”

Ekkor ismét beált az a fura hatás…s pár perc múlva imét otthon voltak a ház mellett leszállva.