Doplnok ku Quantovému prepojenie cez čas – najnovšia obor quantovej fyziky.

18
Publikované 26. januára 2021 od

https://www.docu.sk/dokument/video/34821/tajomny-svet-kvantovej-fyziky-einsteinova-nocna-mora.htm

https://www.docu.sk/dokument/video/34821/tajomny-svet-kvantovej-fyziky-einsteinova-nocna-mora.htm

Doplnok ku Quantovému prepojenie cez čas – najnovšia obor  quantovej fyziky.

Prečo je môj celý život – a to som si začal uvedomovať iba v posledných 2-3 rokov – naprostá záhada, akoby bolo ovplyvnené vyššími silami , takzvane“ fatálnym osudom“.

Na úvod aspoň niekoľko slov o danej problematike:

(viacej na internete :

https://www.docu.sk/dokument/video/34821/tajomny-svet-kvantovej-fyziky-einsteinova-nocna-mora.htm

https://www.docu.sk/dokument/video/34821/tajomny-svet-kvantovej-fyziky-einsteinova-nocna-mora.htm

Autorom je kongeniálny quantový fyzik Al-Khalili (arabským pôvodom) vedúci na Londýnskej univerzite.

Quantové prepojenie – pôvodne sa jednalo iba cez priestor (i keď dobre vieme, že priestor a čas tvoria jeden neoddeliteľný celok) – má už asi temer 100 ročnú históriu, i keď ešte donedávna (ba aj v súčasnosti) veľká obec teoretických fyzikov ho nechcelo akceptovať ,nakoľko (ako celá quantová fyzika) jedná sa o hypotézu-skutočnosť, ktorá sa vymyká takzv. „zdravému selskému rozumu“.

Ako povedal Al-Khalili – kto sa nedostane z quantovej fyziky na pokraj šialenstva, ten vlastne quantovej fyzika ani veľmi nerozumie.

O čo sa jedná:

Velmi zjednodušene povedane – 2 subtomárne častie sú prepojené cez priestor, a to okamžite, to jest nezávisle od vzájomnej vzdialenosti (aj cez celý vesmír, cez milliardy svetelných rokov), nezávisle od rýchlosti šírenia elektromegnetikých“ vln-častíc“. Teda nezávisle od einsteinových rovníc – ktoré úplne neguje.

Dlho toto bolo za v princípe nedokazovatelný , hypotetický fenomen – a iba v posledných desaťročí sa pracuje na jeho dokazovanie v špičkových, extrémne nákladných výskumných ústavov.

Preto Einstein celý zostávajúci život „bojoval“ proti quantovej fyzike – pokladal ho za dočasný omyl. Al – Khalili píše, že quantová fyzika je einsteinová nočná mora.

Na quantové prepojenie subatomárnych častíc – nakoľko subatomárne častice (takzv. Hypotetické super struny) sú vzájomne prepojené cez celý vesmír (ako to dokázal Susskind v spore s Havkingom)– sa nadväzuje teória holografického vesmíru , kde – opäť veľmi zjednodušene  povedané –naplatia obmedzenia rýchlosti šírenia elektromagnetických „vln-častíc“, to jest einsteinové rovnice platia iba v obmedzenom slova zmysle ( v podstate sú negované).

A – nakoľko platí zásada časo-priestoru – na to naväzuje (nutne, zákonite musí nadväzovať!) teoretická hypotéza quantového prepojenia subatomárnych častíc cez čas. A samozrejme aj dvojsmerne- nakoľko subatomárne častice – hypotetické super struny (zrejme asi) sú neohraničené energetické prepojenia, vytvárajúc časopriestor (spor medzi Einstein a Nikola Tesla o zakrivenie časopriestoru na začiatku 20.rokov) – a to (pozri Susskind) cez celý vesmír.

Dvoj smerne – nakoľko niektoré najnovšie quantové pokusy dokazujú, že – ešte neexistujúca budúcnosť –spätne ovplyvňuje minulosť, to jest práve prebiehajúcu prítomnosť (zatiaľ v pokusoch sa jedná iba o plankové časové jednotky).

Ak je to pravda – a zrejme asi áno – tak to musí platiť aj pre obrovské časovo – priestorové úseky , až milióny rokov.

A pravdepodobne to asi platí pre celý multivesmír , pre vznik a „stvorenia“ všetkého.

A pravdepodobne to môžu ovplyvniť inteligentné entity v multivesmíre (napríklad na planéte ZEM homo-sapiens-sapiens), ako aj jednotlivé bytosti, skupinky ľudí.

Entita, entity  na niečom pracuje , pracujú, a chce, chcú niečo dosiahnuť , tak ich quantové častice z ich vedomia chtiac-nechtiac sa prepoja do – ešte neexistujúcej  budúcnosti, ku budúcim subatomárnym časticiam, ktoré potom spätne ovplyvňujú prítomne častice.

Ako exemplárne niekoľko príkladov.
Ale na úvod jednu poznámku:

Keď sa jedná o zatiaľ neoverenú hypotézu, tak skeptici nadšene sháňaju dôkazy, a naopak , „veriací“ poukazujú na opačné dôkazy.

Ako príklad : Dnes  je veľká móda dokazovať, že žiadny exódus sa nekonal, Mojžíš, kráľ Dávid

Kráľ Šalamón, atakďalej, Ježíš Nazaretský, prorok Mohamed nikdy neexistovali, atakďalej…

Autor tohto videa verí tomu , že udalosti popísané v biblii, sa skutočne sa staly – samozrejme s plus-mínus s istej percentuálnej miery.

Poznámka dokončená.

Pokračujeme.

Dnes už prakticky sú všetky „zázraky“ –včetne prechodu cez červené more temer  100% fyzikálne vysvetlené. Poznámka od autora tohto videa: Pred roky prevládala hypotéza, že po niekoľko dní trvajúcom silnom vetre more bolo temer úplné odviate.

Ja sa prikláňam ku hypotéze, že – nakoľko pri hypotetickom prechode (na morskom dne na tom mieste sa našlo veľké množstvo pozostatkov kolies z egyptských bojových vozov, zarastený nikde inde vyskitujúcímy korálmy) na oboch stanách brehu medzi horami sú hlboké kanóny , kde sa môžu vytvárať prudké veterné komíny, a nakoľko práve na tomto mieste je dno veľmi plytké, po niekoľko dni trvajúcom prudkom vetre more bolo odfúknuté a to tak, že na oboch stranách more vytváralo akési vodné kopce.

O tom píše – plus-mínus – aj biblia.

Aj „zázračné“ prežitie židovských novorodencov sa v poslednej dobe sa vysvetľuje tak, že sa jednalo – cez vzduch sa šíriaci mimoriadne nebezpečné , na kojence pôsobiace, baktérie, ale ktorých mimoriadne odpudzuje materiál, ktoré je obsiahnutý v krvy mladých jahniatok.

Prikláňam sa názorom Intelektuálnym jezuitom, ktoré všetky takzvané „Zázraky „sa snažia vysvetľovať prírodnými zákonitosťami. Paradoxne intelektuálno-vedecké jezuiti sú v istom slova zmysle azda najväčšie „ateisti“. Zarputile všetky „zázraky vysvetľujú vedecky.

 

Všetko sa dá síce vysvetliť, celý exodus, ale otázky je, že ako že sa nastali absolútne výnimočné udalosti (jedna ku milión, milliard), za temer niekoľko dní?

Vyzerá to ako boží zázrak?

Jezuita, intelektuál by povedal: Nie . A ja nato – je to quantové prepojenie cez čas.

Malá hŕstka zúfalého židovského národa veľmi chcel veriť v novom , morálne vyspelejšom náboženstve, vo takzvane „vedeckejšej“ predstave Boha („Boh“ nie je osoba, ale všetko – „som , ktorý som“-„budem, ktorý bude“.- J-H-V-…) – chcel sa, musel sa zachrániť,

a táto túžba  sa cez quantové prepojenia sa preprojektovalo do budúcnosti, do celosvetového duchovného hnutia, morálného stavu júdaizmu, kresťanstva a mohamedanizmu – ktorý ( to jest  vedomia všetkých judaistov, kresťanov, moslimov, to jest miliardy budúcich monoteistov, prívržencov novej morálnej úrovni ľudí) potom spätne  s obrovskou silou vynútil zdanlivo „zázračnú“ záchranu hŕstku zúfalého židovského národa .

Ak to bol „boží zázrak“, tak to bolo cez quantovo prepojených prírodných zákonov.

Mnohý teoretický fyzici najnovšie pripúšťajú myšlienku, že vlastne slobodná vôľa, výber ani neexistuje je to iba myšlienková chiméra.

Napríklad aj Mozart mal zrejme asi mimoriadne silné sexuálne pudy, napriek tomu zrejme asi mal jedinú milenku, manželku Constancu (ktorá ale ho hojne podvádzala), a všetok jeho energia sa vybúrila s extrémne usilovnej kompozičnej činnosti).

Alebo Beethovena sústavne odmietali potenciálne manželky (možná, že keď ho opovržlivo odmietla milovaná grófka, v záchvate zúrivosti a ironickej zúfalosti skomponoval svoju c mol sonátu op. 13 (zvanú „pathetickú“). A keď konečne prišla „nesmretelná Milenka“ (pozri vynikajúci film od Bernarda Rose) – obrovská búrka znemožnila uzavretie manželstva – nebola tá búrka spôsobená quantovým prepojením cez čas?-

Mohlo by sa namietnuť životy iných tvorcov, napríklad život Bacha (zrejme asi mimoriadne sexuálne založeného so veľmi silnými kresťanskými zásadami)– ale u neho , a v tej dobe ešte, manželka nebola intelektuálna partnerka , ale akási domáca „slúžka“ a milenka, na ktorej za čas manžel sa sexuálne – a s dodržiavaním kresťanských zásad –  sa vyzúril, aby potom sa mohol venovať umeleckej tvorčiej činnosti.

Nikola Tesla – asi , spolu s I.Newtonom, najväčší vedecko-technický génius všetkých čias, „novodobý Prometheus“ – možná že asi zrejme nikdy nemal  partnerky, milenky (podobne ako románová postava Adrian Leverkuhn). Spôsobilo azda quantové prepojenie (čo už asi Tesla začal tušiť spolu so holografickým modelom vesmíru)

Toto prepojenie má ale aj hrôzostrašnú stránku:

Naskytá sa strašná myšlienka: Od roku 1945-48 svet je bezpečnejší , aj tak trocha spravodlivejší (celosvetové vojny a holokausty sú takmer zažehnané), existuje medzinárodný súdny tribunál, OSN, NATO, EU, atakďalej..

Ale či to nevďačíme hrôzam medzi rokmi 1938-45, ba ešte horšie – či dnešný „lepší“ svet vynútil cez quantové prepojenia hrôzy vojny a holocaustu???

Alebo iné: Mnohí teoretický fyzici tvrdia že Newton bol asi (spolu s Nikola Tesla) najv¨čší teoretický vedec-fyzik. No ale sám Izak Newton tvrdí, že všetko vďačí tomu, že kvôli besneniu moru sa musel uchýliť na vidiek, a až vtedy mal plný čas sa venovať svojím teóriám. Čo ak celý mor vznikol – quantovo prepojene –  iba kvôli tomu, aby mohli vzniknúť napríklad prvé integrálne a difirenciálné rovnice – ako základy celej modernej vedy?

Čo ak pred 65 millióni rokov narazil na polostrove Yukatán 10 kilometrový asteroid iba kvôli tomu, aby všetko zničilo, a prežili

iba úbohé malé myšky (vtedajšie Purgatóriusy), z ktorých neskôr sa vyvinuli všetky cicavce , a najme¨v bezprostrednej náväznosti na praopice, predchodcov homo-sapiens-sapiens.???

Celý starý zákon je plný najrôznejších proroctiev (vrátene Ježiša Nazaretského) – akoby ho riadil  veľkolepé quantové prepojenie cez čas

Boh nekoná zázraky, lebo „boh“ nie je osoba, ale ID (inteligentný dizajner), to jest inteligentný , cielovedomý multivesmír  s postupným vznikom všetkých prírodných-vesmírnych, multivesmírnych zákonov – a nemôže ich porušovať kadejakými nadprírodzenýmy „zázrakmi“ , lebo všetko by sa zrútilo do chaosu, ničoty (medzi vesmírne nicotno-khaotické „sféry“ – pozri film „Event horizont“)

Celý starý zákon je plný najrôznejších proroctiev (vrátene Ježiša Nazaretského) – akoby ho riadil  veľkolepé quantové prepojenie cez čas, čo sa nám zdá takzvane super naturálne, je v podstte naturálno-zákonité, ale ktoré ešte nepoznáme (tretí zákon A.C.Clarc – „veľmi vyspelá technológia sa nedá rozlíšiť od mágie“)  – celá qunatová fyzika pôsobí takmer supernaturálno (Al-Khalili).

Mohla by sa vysvetliť velá ecolúcia (aj multiverzálna) pomocou quantového prepojenia cez čas?

Napríklad niektoré vysoko sofistikované biologické mechanizmy vrátane DNA-RNA a celej živej bunky? Napríklad že potreba, z reálnych biologických tvorov možnosť  bičíka cez quantových vĺn sa preprojektovala do ešte neexistujúcej budúcnosti, a tá zase spätne formou quantových  vĺn  (víz Peter Garjajev) projektoval vývoj, vznik bičíka. Alebo multiersálna npotregba vzniku prvotného DNA-RNA vzájomne sa quantovo naprojektovali cez čas?

Ako to všetko súvisí s mojím celým životom?

Povráva sa (aj keď to najnovšie teoretické vedci-fyzici spochybňujú), že každý má rôzne osudové rázcestie, ako aj rôzne voľby (medzi zlou a dobrou cestou) , a akoby riadil aj svoj osud.

Neviem, že či to platí pre niektoré iné osoby – nazdávam sa, že je to iba šťastná výnimka – ale u mňa to absolútne absentuje. Celý môj život akoby bolo už vopred predurčený. Nikdy som nemal žiadnu voľbu , ktorú by som mohol pokaziť, teda nevyužiť dobrú šancu.

Nič som nič nevsadil na jednu kartu, – v tom slova zmysle, že buď sa to naplní , alebo nie.

Všetko  čo som dosiahol – čo sa týka mimoriadne rozsiahlej umeleckej tvorby – nevďačím nič sám sebe , všetka usilovná práca akoby bola už vopred postupne predurčená,ako aj pevná vó%la prekonať moju vrodenú lenivosť (Mozart hovorieval o sebe, že je od prírody veľmi lenivý, po pritom sa ukomponoval k smrti), odnikiaľ naplánovaná – do všetkého som postupne vpadol, ako „Pilát do Creda“.

Tudíž nemôžem byť na seba ani trošku hrdý, pyšný – nič, nič nevďačím sebe, iba usilovnej práci . Môj diel k obrovskému ouvru je iba, a iba , a nič viacej , moja extrémne usilovná práca a mravenčia snaženie- s veľkou pokorou, ku ktorému som bol akoby povolaný „osudom“? či quantovo prepojením cez čas(?).

Podrobnejšie: Od roku asi 1979-87 sa moja umelecky tvorčia činnosť sa postupne intenzívňuje  a efektíňuje sa.

A všetko čo by to mohlo zabrzdiť , vybočiť z predurčenej dráhy, cesty  – sa už vopred eliminuje:

a/Priatelsko-spoločenské skupiny , vrátane priateľov odborníkov z umeleckej tvorby ktorými by som mohol viesť dlhé teoreticko-filozofické , ale časovo náročné, debaty (pokiaľ som predsa mal takých priateľov, boli časovo extrémne vyťažené),

b/najrôznejšie zločinecko-maffiánsko-podvodnícke  skupiny,ktoré v poslednej dobe často navštevujú najmä dôchodcov,

c/ ženy , priateľky , dievčatá, milenky, vrátane prostitútok,

d/ objednávky s možnosťou nejakého úspechu (aj toho najmenšieho) – ak predsa  niečo sa rysovalo ( niekedy aj s nádejou na veľký úspech a dodatočnými následkami), tak sa to – temer až super naturálne sa v poslednej doba pobabralo, z vis-major objektívnych dôvodov sa zmenilo, zrušilo,

e/objektívne možnosti, aby široká verejnosť ,a najmä mnoho  početná odborná spoločenstvo, by malo možnosť poznať výsledky mojej umeleckej tvorby – a následne reagovať na môj ouvre odborne –umelecky.

f/ nemal som nikdy možnosť zlepšiť moju – celý život trvajúcá – neutešenú finančnú situáciu, aby som sa dostal aspoň na úroveň znesiteľnej chudoby (madarsky :“Tisztességes szegénység“ – vo svete sociálna chudoba).

 

Mohlo by sa namietnuť, že všetko je naopak (po prípade použiť Occamovú britvu, respektíve Popperovskú falsifikáciu):

Natoľko som nemožný, trulko,neschopný,nežiadúci (hlúpi, škaredí…), bez akejkoľvek talentu…atakďalej, že to je príčinou hore vymenovaných záhadných skutočností.

Totiž zrejme nemám žiadny talent pre umeleckú (a aj teoretickú ) tvorbu, výsledky mojej práce je úplne bezcenný.

Ale tieto  námiíetky by  platili by v tom prípade, ak by okolo mňa – priestorovo-fyzicky v dohľadnej blízkosti, ako aj spoločensky-kontaktovo – azda boli v dokazovatelnej blízkosti hore uvedené konštelácie – ale to tak temer nikdy nebolo :

Temer nikdy neboli okolo mňa  potenciálne priatelia, odborne zdatné osobnosti z umeleckej tvorby,(ak predsa áno, tak časovo absolútne vyťažené)

nikdy neboli okolo mňa potenciálne  najrôznejšie zločinecké skupiny, kontakty- ktoré potenciálne by ma mohli osloviť, kontaktovať,v poslednej dobe žiadné nástrahy – ako pre dôchodcu – s potenciálnym podvodom,

temer nikdy neboli okolo mňa veľa žien, dievčat , s potenciálnýmy možnosťami flirtovanie, vrátene prostitútok- kurvičiek, – tom jest nie že by so mnou nechceli napríklad flirtovať, ale temer nikdy nebol som v takej konštelácii, v ktorej by daná osoba druhého pohlavia by chcela, alebo nechcela so mnou flirtovať. Slova temer nikdy sú natoľko zásadné, že napríklad som nikdy nemal cez najrôznejšie flirty získať schopnosť rozlišovať  kedy daná osoba je ľahká korisť pre sex, a ktorá nie – ktorá má záujem o mňa , ako o samca, a ktorá iba ako o priateľa,

nikdy som nemal odborné kontakty s potenciálnýmy možnosťami objednávok z umeleckej tvorby,- ak predsa sa niečo rysovalo, znemožnilo sa to vis major z nečakaných dôvodov,

nikdy som nemal objektívne možnosti zviditeľniť moju umeleckú tvorbu a dostať sa do povedomia širšej- a najmä odbornej –  verejnosti (ako perličku uvediem: Keď už v posledných rokov sa dostávam na internet – nehovoriac o tom, že nastavený program youtube sústavne ruší moje účty, zrejme asi kvôli mojím videám, kde ustavične odhaľujem pravdu  o Pearl-harbour, Kennedy, Tesla, , AREA51, HAARP,11.9.2001. Lubitz,atd. – tak už je tam 30 billión videí, denne niekoľko desaťtisic a program youtube uprednostňuje známych blogerov, youtuberov, účty s tisíckami odberateľov , videá viazané na veľmi sledované akcie,atd.,atd. , tak že zrejme nemám žiadnu šancu u jednotlivých sledovateľov videí dostať sa vyššie  ,z  päť tisícého , desaťtisícého  miesta),

nikdy som nemal možnosť aspoň trocha vylepšiť moju neutešitelnú finančnú situáciu a dostať sa aspoň na úroveň „tisztességes szegénység“ (sociálne znesiteľná chudoba).  Celý život som zápasil o temer holé prežitie (ak by došlo na krátku výnimku, tak sa to absurdne vismajor  sa zrušilo).

Sú to – okolo mňa – akési chrániace kruhy , ktoré „odháňajú“ odo mňa všetko, čo by mohlo ma vykoľajiť z danej cesty (danej „osudovo“, t.j. quantovo časovo prepojené, predurčené – mojím prvotným vedomím a neskoršou intenzívnou tvorivou činnosťou)s.

„Kruhy“ – ktoré znemožnia  spoločensko- priestorovú blízkosť odborných a neodborných potenciálnych priateľov,

podvodníkov, zločincov , – aby som sa v žiadnom prípade nestal ani obeťou a členom žiadnej maffie,

potenciálnych možnosti získať flirty s druhým pohlavím ,priateľky, milenky , prostitútky, kurvičky,atd.,ani zďaleka nie do takej miery, čo je typické pre 99,999% bežných ľudí,

„kruh“ možností  respektíve nemožností sa dostať sa do povedomi širšej verejnosti, možnosť získať pozitívnu , alebo negatívnu  reakciu odbornej verejnosti,

„kruh“, ktorý znemožnil dostať sa na aspoň trocha lepšiu finančnú úroveň, konkretnejšie „kruh“ , ktorý držal ďaleko odo mňa všetky možnosti trochu sa finančne  vydelať.

Miestami to vyzerá , ako až supernaturálny stav (ale quantová fyzika takmer hraničí so super naturálnosťou).

Jedná veľmi dôležitá súvislosť:

„Spojené nedobie“ – medzi finančnou situáciou a možnosťami vzťahmi s druhým pohlavím:

Ako to súvisí?

Moja umelecká tvorba je extrémne rôznorodá, kontroverzná a energická – ale k tomu má slúžiť predpoklad, aby moja „hadia sila“ (zodpovedná za sexualitu, ale aj za tvor čiu silu) takisto bola mimoriadne silná. Orientálne myslitelia neustále zdôrazňujú, že je nanajvýš potrebné, aby veľmi silná hadia energia sa nevybúrila v nekontrolovateľnej sexuálnej činnosti (či by zákonite viedlo ku záhube dotyčnej osoby), ale vo veľkolepej tvorčiej činnosti – či už verejnú prospešnej, či vedeckej, alebo umeleckej práce

Totiž, keby u mňa „hadia síla“ (sexualita) tak silná (jeden môj bývalý spolužiak kedysi povedal, že vo mne najsilnejšia sila agressívný sexuálny pud, a mal do istej miery pravdu) , tak moja uemelecká tvorba by bola bezzubá, nemastná, neslaná ,“nemala by guľe „ (ízetlen,savatlan, borsatlan fogatlan, töketlen…).

Ale na druhej strane keby som mal aspoň trocha lepšiu celoživotnú finančnú situáciu, tak moja “hadia energia“ by vi zúrila v bezmezných sexuálnych vzťahov, ba až orgií. A umelecká tvorba by bola tam…fuč…Celý život som bol v takej finančnej situácii, aby som si mohol dovoliť žiadne sexuálne vzťahy(treba aj platené – aj za socializmu to bolo ako-tak možné).

Ale už samotný fakt, že počas takmer 60 rokov nikdy som nemal možnosť dostať sa aspoň na úroveň znesitelnej, sociálnej chudoby – už tento fakt sám o sebe zbuduje dojem super naturálnosti, ale to asi patrí do quantovej fyziky.

Dalo by sa namietnuť život génia Tolstého:

Rozprával som s jedným moskovským profesorom , životopiscom Tolstého (vtedy učil na PF v Nitre)- a on tvrdil, že kým písal svoje zásadné diela, takmer absentoval svoj – ináč mimoriadne bohatý, sexuálny život (podľa jeho až do smrti mával príležitostné vzťahy aj so mladými , pubertálnýmy sedliačkami a prostitútkami, aj keď už mal nad 80 rokov – podobne na tom boli aj Wagner a Janáček,ale aj Thomas Jefferson mám to potvrdený od ich životopiscov) .

    Nebolo to tak – dokonca je to až temer absurdné a supernaturalné: Nikdy v živote som nevidel prostitútky , ktoré čakajú na to, aby ich zákazníci oslovili. Nikdy – ani počas univerzitných štúdií v Budapešti (napr. na námestie Rákocziho a vedľa v hotely, kde som pravidelne chodieval na kvalitnú kávu, a kde sa to vraj hemžilo s prostitútkami), ani nikdy na benzinkách (kde prí má sa to až hemžiť kurvičkamy),- ba dokonca keď v roku 2015 som viac razy cez taxikárov chcel som objednať ľahké ženy, – chvála bohu som včas som zistil, že ma chcú taxikári iba oškubať.       Ráz vo Veľkom Krtíši, keď som vopred zaplatil 2 cigánky pre sex v trojici (robievali to Jefferson, Tolstoj, Wagner a Janáček) , tak ma iba ošklbali a z rôznych a onakých dôvodov k ničomu nedošlo.  Je to už priam super naturálny jav – ale podľa špičkových quantových fyzikov , q.fyzika je sám od seba takmer nadprírodzený fenomén.                                                      Ale Akoby už pred mojím narodením začalo účinkovať „osudovo“ quantové prepojenie cez čas. U oboch starých rodičov sa rovnalo temer nule, že vznikne medzi nimi manželstvo.        Ešte silnejšie to bolo u mojej mamičky a otecka.: Navzájom sa vismievaly, nazívaly toho druhého za idiota, atakďalej.               A úplne hrôzostrašné je, ako predsa došlo ku ich manželstva:                    Otec , ako záchranca prenasledovaných židov (Rimavskosobotský „Shindler“) sa musel schovávať pred nyilašským terorom počas 10.11.-10.12.1944 v rodinnom doma u prezidentom župného súdu – oba pracovali na župnom súde, ale otec bol zarytý komunista a budúci svokor zarytý konzervatívec, kalvinista.      Otec bol slobodomyšlienkár, intelektuál, budúca manželka shýčkané , hysterické dievča z „nóbl“ rodiny = mačka a pes. V decembri spadla v blízkosti bomba , zabil niekoľkých ľudí, a budúca mamička sa natoľko zľakla, že vrhla sa do náručia budúceho otecka, o pár minút sa začaly vášnivo bozkávať, čoskoro sex a svadba (ešte počas bojov a bombardovania).     Som dieťa vojny a smrti po bombardovaní – ak to nie je „osudové“ quantové prepojenie cez čas, tak už neviem, že čo?                                                          A ešte jedná pikoška: Keď otec dostal oznámenie, okolo pol štvrtej 22.1.1946. že sa mu narodil synček, a utekal do nemocnice, začali vychádzať prvé hviezdy Sirius, Rigel, Betelgeuse, a Alnitak – , Alnilam – a Mintaka , ako keby cítil hlas a želanie, že kto sa teraz narodil, bude ako Beethoven. Podotýkam, že dávno predtým otec mimoriadne túžil mať geniálneho syna, a od začiatku ma v tomto duchu vychovával (Metoda ala Leopold Mozart a Polgár László). Vtomto ohľade asi taktiež účinkoval quantové prepojenie.     Ďalej   :V roku 1960 prvého apríla (aká to irónia)ma prijali na pražskú konzervatórium a na kompozičné oddelenie. Ale medzi aprílom a sepptembrom toto oddelenie bolo zrušené. Z krátko dobého hľadiska to vyzeralo, ako handicap. Ale z dlhšej 40-50 ročnej perspektívy je práve naopak, ako blahodarní  prielom.    Síce zostal som bez akejkoľvek kompozičného usmerňovania nasledovalo nijaké obdobie, ku ktorému sa nehlásim a sústavne som začal tvoriť ako autodidakta (Dvořák, Musorgskyj, Schoenberg, Ives…) až medzi rokmi 1979-87.    Ale keby som v tom čase  začal sústavne na kompozičnom oddelení oficiálne „tvoriť“, stal by som sa tuctovým „avantgardným“ skladateľom 60 rokov, alebo husákovsko-normalizačným autorom.Nikdy by som nedospel ku momentálnej poly systémovosti, poly osobnostnému štýlu, multi kulturálnej „World Music“.       A ešte 2 temer nepochopiteľné zásahy do môjho života :           V rokoch 1972 so mal kolegyňu (už nebohú) Evu Strekovú (vtedy som bol ale hektickým spôsobom – ala David Lynch – zasnúbený s prvou manželkou) – s ktorou sme boly ako keby pre seba stvorený , brat a sestra.      Vtip bol v tom, že Eva mala pomer so vlastným , o 30 rokov starším stríkom , Karolkom Krčmérym (zo slávnej rodiny krčmériovcov), zamestnancom OSN, ktorý neprešiel na politiku ČSR v roku 1948, blokoval miesto (prakticky nemal žiadnu robotu, ale asi bol aj tajným  členom CIA), mal mesačný plat cc.12/5 tisíc dollárov , a čakal na dôchodok asi 9/5 tisíc dollárov.Stretávaly sa medzi 1967-72 ráz do roka. Naše úrady by aj ju pastily do USA, ale musela by sa vídať za Karolka. Ale k tomu by bolo potrebné, aby Karolko opustil OSN a stal sa radným občanom USA. On ale nahovoril Eve, že mi tu nechápeme v čsr, že aký je to rozdiel, či niekto má mesačne 12 tisíc alebo iba „úbohých „ 9 tisíc a dôchodok 9 tisíc , alebo „zúfalo málo“ iba 7 tisíc.

Každý sa jej smial , a ľutovali ju, aká je sprostá. Od roku 1972 ju už viacej nepustili za železnú oponu. V roku 1976 som jej navrhol manželstvo (viac krát sme Boli na dlhších výletoch, ale ja som akceptoval jej city ku Karolkovy, tak že nedošlo ani ku sexu ani ku boskávaniu – pri tom sme spaly v jednej izbe!), ale ona uznala, že by sme mohly býť ideálne manželia, ale ona čaká na svojho Karolka , hoci jako dlho to bude trvať.Pikoška – ráz Jan Čarnogurský chválil Karola Krčméryho, aký je to významný človek- zamestnanec OSN.                 Rezumé: Keby vtedy by došlo ku manželstvu (vtedy som mal ešte kompozičné obdobie, ku ktorému sa nehlásim), tak síce obaja by sme boli veľmi šťastný, ale moja umelecky-tvorčie snaženie by nabral nežiaduci smer, alebo žiadný.Je to „osud“ quantové prepojenie cez čas?

Druhý príbeh: V rokoch som pôsobil, ako pedagóg na žilinskom konzervatóriu, a vyzeralo to velmi sľubne. Mal som – okrem mnohých – v korrepetičnej práci (ktorú mi mimoriadne pozitívne vyzdvichovaly) aj jedného grázla kontrabassistu, ktorý celý rok hrával na lodiach, nikdy sme sa nemohli stretnúť. 2 týždne pred oficiálnýmy maturitami si vybavil (korupčne) skoršie maturity, o ktorých som nevedel – oznam daly na stenu až vtedy keď som bol mimo Žiliny. Riaditeľ (volaly ho malý geštapák), sa natoľko rozzúril – nakoľko mu prišla stranická kontrola – že prakticky ma suspendoval. Vyzeralo to, ako nezmyselná rana, ale z dlhodobého hľadiska to bolo osudovo-quantovo nevyhnutné a predurčené – iba v rodnom meste , RS sa mohla moja tvor čia robota plne rozvinúť – bez rušivých vplyvov z Blavy – v úplnej izolácii

Mnohí by namietaly, že som neviužil svoje životné príležitosti, pobabraL som svoje možnosti.

A že človek nemôže byť fatalista, musí zobrať svoj osud do vlastných rúk,

Ale ja som nemal  nikdy výber, voľbu – respektíve nemal som Také možnosti, príležitosti, ktoré by som mohol využiť alebo pokaziť. Ba ani nemal som možnosť také príležitosti sám pre seba vytvoriť. Všetky iné alternatívy by boli násilnícke, zničili by mi život (možná dočasne by mi urobili dočasnú kariéru ala Kočner, Rusko) – a hlavne nikdy by som nedospel do dnešného štádia , kde umelecky a aj ináč, moja tvorba dosahuje nevídané výšky a rozmery.

Keď som vyššie spomínal udalosť, že v rokuj 1960 bolo zrušené v Prahe kom pozičné oddelenie, čo v krátkodobom horizonte bolo pre mňa fiasko, ale v dlhodobom horizonte nielenžte pôsobilo blahodarne, ale bez tohto faktu by som nebol tam, ako som teraz. No takýchto kontroverzných udalosti som mal mnoho, ale tuto na to nie je priestor a čas.

Rezumé:

Všetko smerovalo „osuduvu“ (quant.prepojene cez čas), aby som dosiahol dnešných výšok v tvorbe.

Ale musíme sa na všetko pozerať aj ináč: Ak moja tvorba za posledných 30-40 rokov je úplne bezcenná – musím si aj túto alternatívu pripustiť (i keď met možnosť, ako to dokázať tak-či onak, pro a aj kontra  – dejiny sú plne takýchto príkladov, Bach, Van Gogh, Cezane, Gaugougen, Csontváry,…). Ale v opačnom prípade môj celý život a aj všetko by bolo absurdné.

Martin Burlas (a prívrženci „z toho ven“) by povedal, že presne je to tak: Pán Ličko nemáte vôbec žiadnu istotu, že vaša tvorba je extra výnimočná, a ak aj áno, všetko je už mimo, v pasé, beznadejne zastarané, a prieči sa dnešnej dobe, a tak celý váš život je nezmyselné, absurdné, bezcielne, čo práve dokazuje absurdnosť dnešného – a aj všetkého – sveta.

Ale sú to existencialistické nihilisti typu Martin Burlas ma „Z toho ven“.

 

Multiverzum , zahrňujúci všetok lásky nekonečna – s nekonečnými , teda všemohúcimi možnosťami s inteligentne tvoriacim vývojom-

Ktorý zahŕňa všetok lásky všetkých tvorov a ochrnuje všade  všetkých entít

A pomáha nám, aby sme sa zbavili  všetok nezmyselnej závisti, hnevu a pýchy ,

A dovoľuje nám  všetkým tvorom, aby sme spoločne vybudovali stav „OMEGA“ v celom multiverzu.

Použitá hudba z mojej dielne: „music

mysterium N1, N2, atd. – ktoré sú použité

aj v opere-melodram, Jmmanuelle-Jesua

(Ježíš Nazaretský – ako extraterial

missionar)

 

Až mám obavy z toho, že v najbližšej budúcnosti nadviažem kontakt s odborným producentom, alebo s druhým pohlavím, – čo bude asi to znamenať, že čoskoro prestanem tvoriť a asi čoskoro zomriem

Nikdy som nebol a ani nebudem žiadny a ani iný laureát. Horko ťažko prežívam. Ale moje poslanie komposera a umelecko-filozofickej tvorby neustále m nekompromisne plním.

 

 

 

 

.