Doctor who – cloud atlas…2 fantasy scifi novel-movie-opera part Cx

118
Publikované 8. októbra 2019 od

2016

cimpket ungar text –

third fifth:

 

 

A doktor:” Pedig már elmúlt 70 éves , so´´tt az ouvrjének legalább a fele rajta is van már – wikipédiával egyu´´tt – az interneten, de ezidáig úgyszo´´lván teljességel ismeretlen..lehet, hogy az egyénisége egy kissé ojasmi, mint az enyém… hm…úgymond kissé boho´´cos-cos-cos-cso…

 

Egy ku´´lo´´nleges, multikulturállis, o´´ssz world, polisystémos, polyegyéniségu´´ asbszolút zseni….

… viszont egyelo´´re teljességgel ismeretlen-len-len-len…”

A to´´bbiek csodálkoznak.

“Van benne valami, ami velem rokon… to´´bb szeméjiség van benne elrejtve …”

A doktor:

“Visszafog kelleni o´´no´´knek eme felsorolt korokba, szeméjiségekhez menni, s walton egyed intrikáival szembeni ellennyxomással védekezni… majd elmondom, hogy mivel érveljenek-ek-ek-ek…”

A to´´bbiek :” így lesz”

A doktor:” …de van itt még egy veszéj… elképzelheto´´, hogy a waalton faj valamiféle ravaszsággal eldugja a tudatomat egy korábbi lény tudatába, úgy, hogy nem fogok o´´nno´´nmagam tudatára ébredni, akár az akkori évtizedeken át … s ezalatt megszerv ezik az invázio´ további elo´´készítését…”

A to´´bbiek:”… még csak ez kéne-ne-ne-ne…”

A doktor:!”… sajnos ez már megto´´rtént egyszer vélem-em-em,meeee…”

A to´´bbiek :”…no de …hogyan veszu´´nk erro´´l tudomást…?”

A doktor:”…vlo´zsínu´´leg tudat alatt fogok erro´ a “nem” állapotomro´l “tudni”, s o´´szto´´no´´ssen fogok cédulákat, s egyébb rejtett, burkolt jeleket  haagyni hátra, amiket esetleg észrevesznek o´´no´´k is s ebbo´´l ko´´vetkezhetnek a hollétemre-re-re-re,reeeee…

… remélem, hogy sikeru´´lni fog…”

———————-

AH4/ Egy (75)bajor-német vendégfogado´. Adolf magéban morfondítozik, nagyon mérges , du´´ho´´dt, – ido´´nként bosszú éhes arcal csapdossa az o´´klével , valamint a so´´ro´´s kríglivel az asztalt

Hozzé megy egy bajszos, szlávos , vagy kaukázusi kuu´´lseju´´, borzas, kigúvadt szemu´´, szintén alacsony s kissé aránytalan testalkatú  férfi. :

(to´´rt németséggel- hátba veregetvén Hitlert ) ” Na mi van o´´csko´´s… miért -e nagy bánat… mifelé szlávfo´´ldeken ez gyakori, de maguknál is …német testvér?”

Adolf:” ” Na hát ezek a rohadt kapitalisták, gozdag, pukhasú hájjas zsido´ diszno´k…és a szegény, tisztességes német munkások meg egyre jobban elnyomorodnak…”

A férfi:” …úgy bizony… a rohadt kapitalisták…mindenu´´tt elnyomják a munkásokat…

(felkiált) Le velu´´k!… Pusztúljanak!…fel kell forgatni a világot… világforradaliom kell ”

Adolf :”…nagyon is a szívembo´´l beszélsz… testvér…!…új világot kell teremteni … a zsido´ és egyébb gyu´´ĺevész élo´´sko´´do´´ fajok nélku´´l”

A férfi:”… úgy bizony… le velu´´k… (suttogva)… neked elárulom… mert oj szimpatikus vagy nekem… hogy éppen most raboltam ki egy kaspitalista bankot… vagy ahogyan te mondod testvér… egy rohdt gazdag zsido´ kapitalista bankját …s holnap készu´´lo´´k egy másikra… kell a pénz a do´´gvész bankárok elleni világharcra…”

Adolf :”… nagyon jo´l beszélsz testvér… engedd meg, hogy hadd mutatkozzak be…

… én Adolf vagyok… Adolf Hitler…”

A másik :”… én meg Josif  vagyok … Josif Visarjonovič… Josif Visarjonovič Dzsugasvili…

…o´´ru´´lo´´k , hogy megismertelek testvér… talán még találkozunk egésszen más ko´´ru´´lmények ko´´zo´´tt..

… na viszlát… zdrávstvuj…!”

S távozván mág jo´l hátba veregeti Adolfot.

————————

AM3/ 1911 -Belfast.  (123)Végre Vízre bocsátják a készu´´lo´´ hajo´t a Titanikot

Doktor Miu´´rt vissza akarják venni, de o´´  – So´fia miatt, aki Londonban tanúl – nem akar maradni.

Ismét ko´´veteli a jobb hajo´ konstrukcio´t – mivel az egyik hajo´juk egy o´riási viharban nagyon megséru´´lt.

Egyre nagyobb szu´´kségu´´k van doktor Miu´´rre.

———————–

A  fo´´no´´két tintával leo´´nto´´ irodai dolgozo´no´´t, Emilia Hillovát elitélik 6 ho´napra.

————-

Andrea ott akarja hagyni Silvestrit, o´´sszevesz vele, miko´´zben Silvestri leseik elto´´ri a kezét s ezért kereset nélku´´l maradnak. Ezért So´fia kénytelen otthagyni a londoni iskolát s visszamenni Belfastba.

Ott kell hagynia az iskolát, a rajzarchitetktonikus iskolát – mivel kivállo´ rajzolo´ , illusztrátor, festo´´- ez számára elvesztése annak, amiért egész életében ku´´zdo´´tt.

—————

1976 júl 9. Egy (134)leányx internátusbo´´l – cc. 10 ora után – vidáman mosojogva kimegy egy utazo´ táskával as kezében egy szép fiatal leány Okcsyl valaha ismerte a sétákro´l).

Egy kissé mérges , mert az este egy szemtelen és lerázhatatlan – számára teljességgel ismeretlen –  fiú mindúntalan táncba kérte.

Még az elo´´csarnokban egy fiú, akit futo´lag ismert, megkérte, hogy elkísérheti-e a busz megállo´ig, mivel látta, hogy egy másik szemtelen fiú mijen pimasz volt hozzá.

Ekkor odarohan a benti lerázhatatlan fiú s kezd dulakodni a másikkal:

“Hagyjál minket békén, Miloš… nem látod, hogy siet a buszra?”

Ekkor kiesik egy kis táska a leány táskájábo´l, de nem to´´ro´´dve vele elrohan a busz felé, majd kiont már – látván, hogy senki sem ko´´veti – lelasít.

Ekkor Megáll mellette egy auto´, benne néhány fiatal férfi  :

“Szia Ludmilla … Nem jo´´ssz velu´´nk egy kicsit szo´rakozni?”

“Nem … sietek a buszra… vár a vo´´legényem…”

“Nocsak-nocsak… a vo´´legényed … mi jobb vo´´legényeid leszu´´nk…”

“Nem – nem … hagyatok békén…”

“Márpedig velu´´nk jo´´ssz egy kis szo´rakozásra… ha-ha-ha.”

S kinyitják az ajto´t s betuszkolják a lányt – aki kissé sikolt egyet.

 

—————

 

Márkus (151)Miu´´r felkerdesi a régi papját, s megkérdi:

” Az apám nem beteg?”

A pap:” Nem de furdalja a lelkiismeret amiatt, amit régen tett.

Tudom, hogy keresed a lányodat… talán mint pap tehetnék valamit…”

———————

Márkus Miu´´r és So´fia elhatározzák, hogy talán mindketten kivándorolnak amerikába.

Ko´´zben kint ismét leesik egy acéllemez s o´´sszeto´´rik, Miu´´rnek igaza volt, valo´ban rossz az acél mino´´sége. Ismét leenged egy acéllemezt, de egy ojat, amej másféleképpen készítették elo´´, melegben, ezért nem to´´rt o´´ssze.

Ez baj:

” ezek az acél lemezek nem fogják kibírni az észek atlanti o´ceán 1-2 fokossan hideg vizét, to´´rékennyé vállnak, mint a jég és o´´sszeu´´tko´´zés esetén elto´´rik mint az u´´veg.

Lord Pyxry a vállasztások napjára kénytelen elengedni egy napra a munkásokat.

————

1912 április 9. Belfast.

Kint az erdo´´ben az új “IRA” tagok készu´´lnek egy terorista tettre. Miko´´zben fojnak a kortesi vállasztási beszédek , s miko´´zben Violetta szu´´li a kisbabát. Ezt a két jelenetsort felváltva érzékeli a percipiens (olvaso´).

Ko´´zben az “IRA” tagok fojtatják a terrorista támadásokat, auto´t állítanak le, lo´´vo´´ldo´´zés, az új tag menekui´´l, violetta megszu´´li a kisbabát. Ezt a két jelenetsort ismét felváltva érzékeli a percipiens (olvaso´).

——————

USA Pensylwánia Egyetem 2007. (162)

Egy kívállo´ agy kutato´ és interdisciplináris psycholo´gus elo´´adásának a részlete:

“Tisztelt hallgato´ság. Mint az imént kifejtettem, a Ted Kaczynszky vizsgálataibo´l leko´´betkeztetve ,  a késo´´n szu´´letettek agyábasn a synoptikus ko´´to´´dések kialakulásának fojamat anem áll le 18-20 éves koruk után, hanem tovább fojtato´dnak, lehetséges, hogy akár egész életu´´ko´´n át.

Az egysejtek elhalálozásának a fojamata ezáltal lelassúl, vagy akár teljességel szu´´netel.

De éppen emmiatt az úgymond “felno´´tté vállás” fojamata is leáll – az illetoo´ben ro´´gzo´´dnek a a gyermekkorra és a pubescentre jellemzo´´ psychikai vonások.

Ro´´gzo´´dik  az is , hogy ha az illeto´´t valamijen komojabb, akár végzetes sérelem éri, akkor eme sérelmet egyrészt nem képes askár évtizedeke múlva sem feldolgozni, másfelo´´l úgy érzékeli eme sérelmet, ami nem o´´t érte, hanem – általánosítva azt – az egész társadalmat, mint amojan a társadaslomra káros rossz, amit néki kell orvosolnia. ”

————-

Egy szupertitkos (180)bázis valahol méjen a fo´´ld alatt .

“Nos megto´´rtént… de vajon a hivatalos ko´´zeg eljut-e a másik verzio´ig?”

“Addig bizony esetleg baj is lehet… mert a másik verzio´ ojannyira o´´sszekuszál mindnet, hogy krisztus sem képes soha sem kibogozni…”

“S így soha sem jutnak el az elso´´ verzio´ lányáig…”

“De ha túl késo´´n jutnak el a másik verzio´ig?”

“Majd nagyon áttételes mo´don, rengeteg ko´´zvetíto´´ n keresztu´´l – Vajvanafejeden – mo´dszerrel besegítu´´nk.”

 

———-

1978 ko´´zépamerikai hegység egy elhagyott menháza.

TK3/ Ted Kacsynszky immár jo´néhány éve magányossan él a hegyekko´´zti menházában, ahonnan kiado´´knak ku´´ldo´´zget szociolo´giai,filozo´fiai, politolo´giai írásokat más – más neveken.

Eppen elmélkedik s egyszerre csak felkiált :

“(202)Megvan – Heuréka! – A technika az oka mindennek.

A technika miatt ért engem 61-ben ez a szo´´rnyu´´ sokk, de a ami a lényeg – nem nekem ártott, hanem az egész társasdalomnak , veszéjeztetvén az emberi faj jo´´vo´´jét.

Ezt meg kell írnom egy tanulmányban s el kell kezdenem a kíméletlen harcot a tachniki intézetek ellen … ko´´ ko´´vo´´n nke maradjon!”

——————–

AH5/ – Kb. 1920 tájéka.  Adolf (204)egy piszkos, gondozatlan, nyomorúságos padlás lakásban nyomorog.

Este felé :” már senki sem akar to´´lem – s más tisztésseges német nemzeti festo´´kto´´l – vásárolni képet, …azelo´´tt , korábban a háború elo´´tt legalább a gazdag zsido´ polgár családok vásárlták, elég jo´ pénzen, a festményeit… bezzeg , most eme átkozott újgazdag zsido´k csakis a gazdag, divatos kubista zsido´ festo´´kl képeti vásárolják… a szép német tájakat ábrázolo´ festményeimet bezzeg nem…

Nincsen akadémiai végzettségem, mivel háromszor is eltanácsoltak a zsido´ tanárok…

(Dúl-fúl, s egyszerre csak felkiált)

“Megvan – Heuréka! – A nemzetko´´zi zsido´ság az oka mindennek.

A zsido´k  miatt ért engem korábban és ér ma is , és minden tisztességes germánt  ez a szo´´rnyu´´ sok megpro´báltatás és megaláztatás , de a ami a lényeg – nem nekem ártottak elso´´sorban , hanem az egész  germán társasdalomnak  , veszéjeztetvén az germán  nemzet jo´´vo´´jét. Vagyis világháborút indítottak ellenu´´nk a zsido´ és egyébb színesbo´´ru´´ fajok, , világháború fojik a germán- nordikus  nemzetek ellen .

Ezt meg kell írnom egy tanulmányban s el kell kezdenem a kíméletlen harcot a zsido´ság intézetei ellen … ko´´ ko´´vo´´n nke maradjon, pusztujanak el mindegy szállig.”

Feláll s lekessen gesztikulálva a karjaival, ide-oda járkáll a kis padlásszobában, miko´´zben a Siegfriedbo´´l idézve dúdolgat dallamokat.

—————————-

Ted(219) a hegyi menházában du´´ho´´dten járkál fel és alá:

“Ezek az átkozottak…no majd most meglakolnak! ľ

U´gy érzem magam , mint egy kicsi indián… de most meglakolnak!”

Majd hirtelen  sebtiben elkészít egy levél bombát s rohan vele a alegko´´zelebbi városka postájára s feladja egy amerikas távoli technikai intézet címére.

—————————-

Egy nagy so´´ro´´zo´´ Mu´´nchenben.

ASdolf du´´ho´´dten, a fogát vicsorgatva u´´l a székén:!

“Ezek az átkozott diszno´ zsido´k… minden megy lefelé, a németség pusztúlo´ban… de o´´k mindebbo´l hasznot húznak… na de majd most megmutatom nekik!”

Hirtelen feláll, felmászik az asztalra s elkezd beszélni:

“Mindenu´´tt nyomor, pusztulás, munkanélu´´lis/*- … az igazi tisztességes németek nn keresztu´´lyomorognak, pusztúlnak…szo´ŕnyu´´ség…

… na de vajon ki húz hasznot mindebbo´´l… ?

Ki lesz egyre gazdagabb eme nyomor hejzetben?

Na vajon ki… kik?”

Ekkor valaki felkiált – félig mérgessen félig lelkessen – a távolabb u´´lo´´k ko´´zu´´l:!

“Die Juden!”

Adolf -félig elszántan, félig lelkessen :

“Ja…ja …die Juden… O´´k mideme nyomornak az okozo´i és haszonévezo´´i!”

Néhányan haslgatják s meg is tapsolják.

————————

 

OR12/.

Okczyl az évek fojamán – 1985-1890-1898-2003-2007 – eegyre intenzívebben komponáll, so´´tt már a screnplayait , libretto´it, forgato´ko´´nvaeit is írja (megleheto´´ssen rossz fogalmazással, ami egy irodalmi szakérto´´ átformállását igényelné, illetve eme libretto´k olvasása egy igazi irodalmár szakérto´´ szemeiben  rémálmokként jelennének meg ).

Kamara, szo´llo´, ko´rus mu´´vek, (to´´bb didaktikus zongora iskola kiegészíto´´ is) de fo´´ként s elso´´sorban nagyzenekari mu´´vek, orato´riumok-kantáták, s – fo´´leg fantasi-sci-fi-mistikus, filozofiai (teologiai)  szinpadi mu´´vek .: Ez uto´bbiak valo´jában nam igazán szinpadi mu´´vek, talán félig – meddig internetre alkalmazhato´ úgymons”scenikus” mu´´vek, “melodrámák”, “daljátékok”, itt-ott balettzeneként is alkalmazhato´ak. Némejiku´´k a  késo´´bbiek fojamán (fo´´leg már 2014-to´´l kezdve ) már eleve , mint film forgato´ ko´´nyvek  – so´´tt számíto´gépes játék to´´rténetek  – lettek koncipálva (persze a film realizácio´ nélku´´l csak , mint “virtuállis” elképzelt , megnemvalo´súlt , quási “tervezett” filmként foghato´k  fo´´l) .

(2015-to´´l már a youtubon realizálva ,képekkel ilusztrálja eme “szinpadi”, “filmes” to´´rténetekt.)

Majdnem mindenu´´tt a víz, tavak, tengerek, o´ceán zaja hallatszik, minden vízszeru´´, mystikus, “megcicso´´u´´léses” – s régi emlékek térnek vissza, mejek rendre – mo´dra bekeru´´lenek a kompúozício´iba.

Minden, csak nem szikár, aszkéta – nem “csak  annyira szép, amennyire elengedhetetlen “(lásd Kurtág), hasnem “annyira szép, amennyire csak lehet ” (Rimbaud, bizonyos értelemben véve jo´zsef Attilla is  – mivel o´´ az iszonyatos minimalizált lényegre to´´rés melett, ugyanakkor ojannyira “szép, asmennyire csak lehet”).

Persze (9)jo´számmal akadtak egésszen egyszeru´´, szinte minimállis részletei is, ahol a maximállis leszu´´kítésre to´´rekedett.

———————–

Itt(17) ki kell térni egy fontos, talán kissé mistikus és hátborzongato´ Okczylra jellemzo´´ vonásra (lagalábbis úgy érezte s úgy érzi, hogy ez reá igenis, nagyon is jellemzo´´:):

Ezt úgy nevezte el, hogy “Carrieta White syndroma”.

Az to´´rtént, hogy amikor cc.1996-ban újra látta (elo´´sszo´´r cc. 1976-ban ) a “Medúza érintése” c. filmet, valamint to´´bb, hasonlo´ tematikájú,  régi s új filmeket, mint példáúl  a “zseniállis – “fo´´ldo´´nkívu´´li” – gyermekekro´´l szollo´ filmeket (“az elátkozottak faluja”, stb.,stb.) , akkor egyszerre csak rádo´´bbent, hogy a múltjában o´´bb ij esemény volt, ami arra enged ko´´vetkeztetni, hogy talán neki is ij képességei lehetnének.

Vagyis arro´l van szo´, hogy akkor, amikor szinte végtelen magalázás, kinullázás éri o´´t (exempláris példa a Kafranszky tanárral to´´rténtek), akkor legelo´´sszo´´r , néhány másodperc erejéig , extrém introvertállis mo´don, magára válalja eme vádakat, mint ojanokat, emejek valo´jában igezak (“most lelepleztek, igazuk van”)a, majd sszinte azonnal extrém introvertálissan ki lo´´veli magábo´l eme érzést , azaz ekkor valami so´´tétség szabadúl fo´´l benne, asmej (talán) átterjed a (vélt, vagy igazi) megalázást okozo´ egyénre, s a megalázott szeméj szinte pillanatok alatt megszabasdúl eme szo´´rnyu´´ érzésto´´l (percek múlva elflejti, sokszor évtizedekre!).

S do´´bbenet:

S néhány ho´nap múlvas látta a Brian de P”alma által rendezett (St. King regényébo´´l készu´´lt ) “Carrietta Vhite” filmet .

Fontos megjegyezni : Már az elején, amikor még nem tudta, hogy miro´´l fog szo´lni a film azaz amikor “sikanák” s méltatlan megalázások érik a szerencsétlen Carriettát, akkor rádo´´bbent :”Hiszen ez én vagyok, e lányka  pontossan azt éli át, amit én átéltem számtalanszor, ez as film pontossan ro´´lam szo´l.” Ismételeten  ki kell hasngsújozni, hogy ezt akkor érezte, amikor még nem tudta, hogy mi lesz a film további fejlôeménye.

Ekkor  hirtelen rádo´´bbent, hogy neki is ij nagyon-nagyon-de nagyon burkolt képessége van:

Mikor  jo´´n létre az úgynev. “Carrietta white syndroma” , – mik a feltételei?:

Mint már fo´´ntebb írtuk :

Az abszolút kinullázás, magalázás – ami ellen képtelen védekezni (csak bemerevszik), s a lelke legméjén, mintha azt érezné, hogy mintha, hiátha a megalázzo´ egyénnek igaza van. Azaz mintegy magára válalja a magaláztatás tartalmát. Az elso´´ pillanatban minden lelki borzalmat magába szív,introvertálja,  de a ko´´vetkezo´´ben kilo´´ki magábo´l , extra vertálja, ( s szinte percek alatt elflejt mindent, sokszor évtizedeken át nem jut eszébe, a szelektív memo´ria révén, mintegy védekezésként) .

De ez a rettenetes, iszonyú feketeség, abszolút negatív érzés ezáltal áttevo´´dik , mintegy beleszívo´dik a megalázást okozo´ egyénbe, s benne rettenetessen rombolo´ negatív energiákat idézvén elo´´.

(Ez a “fekete” pusztíto´ ero´´, energia szabadúl fo´´l as szerencsétlen Carriettában is, amikor – as regény, film végefelé – a leheto´´ legszo´´rnyu´´bb megaláztatás éri, ami csak embert érhet – s ki tudja, talán – egyes apokrif leirások szerint – Jeruzálem részleges, /s a zsido´ felkelés után teljes /, pusztulását elo´´idézo´´ apokaliptikus vihart nem- e, a Názáretit ért rettenetes megaláztatás , idézte elo´´, s ki tudja, nem éppen eme mérsékeltégo´´vi hurrikánt akarta megakadájozni a názáreti :”Uram bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek”?!?”)

Az illeto´´t a ko´´zeljo´´vo´´ben valami rettenetesen nagy baj érheti.

Ezt nevezik népiessen (“cigányossa”) “szemmelverésnek” – de ez szerepel az új testamentumban is (nem pontossan idézve ) :

” Ne alázd meg felebarátodat, mert a poklok poklát támasztod fo´´l “.(Názáreti Jézus ).

Egyes fura elméletek szerint – s Franc Kafka is ír ij irányú nézeteket – a holocaustban is ez szerepet játszott, miszerint a zsido´ság egy része magára válalta a megaláztatást.

De a lagujjabb elméleti fyzika i (-filozo´fiai) hypotézisak is ez irányba engednek ko´´vetkeztetni (“morfikus tér – mezo´´”, skaláris mezo´´ as hyper hollografikus térben, stb.,stb.)

——————-

Ezek után (1998-o´ta) Oklczyl már tudatossan figyelte eme tulajdonságát , s ha lehetett, megpro´bálta elo´´re eme szo´´rnyu´´ero´´ megjelénést megakadájozni, mégpedig úgy, hogy megpro´bálta ( ha egyáltalán erre objektív leheto´´ség akadt) az illeto´´ egyéneket (akik részéro´´l fenyegetett a megalázatatás) rávenni arra, hogy másként cselekedjenek, ne alázzák meg o´´t, so´´tt még késo´´bb, o´´nmagában pro´bálta elnyomni ezt az ero´´t (akárcsak a kis Charlie. Drew Barymore pro´bálta elfojtani aa tu´´z felto´´rését a “Tu´´zcsiholo´ kislány” Stevens King regénye alapján készu´´lt filmjében) , nehogyan bárkiben is bajt okozzon.

To´´bbnyire sikerrel.

Sajnos, amikor nem volt a megaláztatás fojamatával elo´´re kapcsolataban, nem számolt véle, azaz teljességgel váratlanúl, felkészu´´letlenu´´l érte, akkor kito´´rt a baj.

Az egyik alkalommal (amikor egy – végre-valahára hivatalossan – megrendelt s már elfogadott indulo´ kompozícío´t váratlanúl , jogtalanúl s teljessen indokolatlanúl visszautasítottak) telejessen (meteorolo´giailag szinte “paranormálissa”) érthetetlen, azaz a felho´´tlen euro´pában egyeduĺállo´an, kito´´rt egy apokalyptikus vihar (as ko´´rzet a megaláztatással volt o´´sszefu´´ggésban) , Iszonyú károkat, lahárszeru´´ árvizeket  elo´´idézvén, ami cc. 55 , teljességgel ártatlan ember halálát okozta .

—————————–

De itt meg kéne végre magyarázni, hogy végu´´l is mit lehet érteni a “Ted Kasczynszky syndroma” alatt:(a megzenésít. kimarad, mivel elo´´bb már…..)

(Megjegyz.: a ko´´vetkezo´´kben leírt o´´sszefu´´ggések részben a Ted aczynszkyt , 1998 után, vizsgállo´ psychiáter ko´´vetkeztetései alapján vonta le Okczyl, részben a saját és más, késo´´n szu´´letett egyének /Mozart,Tesla,Einstein,Hitler, Ma-o-Cetung,stb/ sajátosságaibo´l ko´´vetkeztette le  Okczyl.)

Mi a lényeg:

A késo´´n szu´´etettekben a terhesség további hetei alatt tovább fejlo´´dik az agy. (Megjegyzés: A legujabb kutatások szerint mindez vonatkozhat, egyes korán szu´´lettekre is, akiknél a bepo´tlo´ uto´lagos agyfejlo´´dés nem áll meg a kilenkcedik ho´nap végén, hanem akár a tizedik ho´nap végéig is eltarthat.) .

Mindennek ko´´vetkeztében :

A szu´´letés után emmiatt minden agy fejlo´dési fázis kitolo´dik.

S ennek ko´´vetkeeztében  a késo´´i , cc. as 18-20 éves korig tarto´, synopsisok kialakulásának az ido´´szaka  is kitolo´dik akár sok évtizedre is.

Vagyis eme fázis nem áll le cc. 18-20 éves kor után , s ezután nem kezdenek elsorvadni az agysejtek, hanem e fázis fojtato´dik akár  a  60 – 70 éves korig is so´´tt , vagy akár az illeto´ halálláig .

E vonkásnak két arca van, jannus asrcú.:

Egyfelo´´l egy áldás, mivel az elleto´´ egyre úgymond “okosabb”, nagyobb agy kapacitású, monkdhatno´k egyre zsenálisabb, –

– másfelo´´ “istencsapás”, mivel az egyén nem éri el 18-20 éves korára az úgymond kiegyensújozott “felno´´tt”, “érett” kort, hankem továbbra is gyerekes, kamaszos marad,- úgymond o´´ro´´k “éretlen” pubescent , gyermek marad.

Eme vonatkozásokban fo´ňĺ lehetne hozni, mint jellemzo´´ példákat to´´bbek ko´´zo´´tt  Mozartot (35 évessen is, a császár elo´´tt is, úgy viselkedett, mint egy 14 éves kamasz), vagy Nikolôa Teslát, Albert Einsteint, de sajnos Adolf Hitlert is és továbbá Ma-O-Cetungot  is .

Azaz  van itten még egy baj, veszéj  is:

Mi jellemzo´´ a gyermeki tudatra? – Ha valami (jogos, vagy jogtalan, igazságtalan ) magalázás éri, akkor egyrészt nem teszi túl megát rajta (nem képes reá), hanem évtizedeken át is hordozza magában, másrészt nem úgy fogja fo´´l, hogy ez speciel o´´t érte, hanem úgy, hogy ez egy általános baj, mindenkit, az egész társadalmat  érte s ezért radikállissan orvosolni kell a bajt.(Nem Ted Kaczynszkyt érte a baj a szo´´rnyu´´ kísérlet fojamán, mintegy véletlenu´´l s nem Hitlert érték a bajok, mint festo´´t, a zsido´k részéro´´l , mintegy véletlenu´´  – hanem álatálban a technika a rossz, ami ellen ku´´zdeni kell, s általában a zsido´k kezdtek háborút a germán-nordikus népek ellen , ami ellen védekezni kell. ).

Vagyis az egyéni sérelmeket o´´ssz társadalmi, filozo´fiai szintre emeli, amik ellen o´´ssztársasdalmilag kell ku´´zdeni.
(Ha kis gyermek beleu´´ti a fejét a ház sarkába, akkor nem o´´ u´´to´´tte bele véletlenu´´l as fejét a házba, hanem a házak általában rosszak s le kell o´´ket, mindet bontani.) .

Ugyanekkor eme egyén kibicsakolhat, vagyis az eredeti tehetségét (
zsenialitását) rossz irányba (eseteleg rombolo´, borzalmas ) útra tereli, s az eredeti tehetsége lényegében kárba vész.

Ted Kasczynszky ahejett, hogy egy nagyszabású matematikus és filozo´fus lett volna, élete végéig bo´´rto´´nkpsychiátriai  kényszer kezelésben él.

Hitler, ahejett, hogy minden ido´´k egyik legnygyobb festo´´je lett volna, aki példáúl lefesti,  a germán népek hatalmas mivoltát, s akár éppen a bibliára hivatkozva a zsido´népet testvérfajként kezelvén, kifejti a monumentális képeiben a kivállaszotott zsido´ és germán nép testvériségét s jo´´vo´´beli felemelkedését, ehejett egy o´´ru´´lt és tudománytalan faj elméletbe torkollott, s minden ido´´k talán legnagyobb (ko´´zvetett) gyilkosa lett.

Mindketten kibicsaklottak (szerencsére Ted Kaczynszky a bombáival “csak” néhány ember halálát okozta) , mivel az életu´´k kritikus pillanataiban roppant megaláztatás érte o´´ket, amit – a még – a késo´´bbiekben is állando´sult gyermeteg , kamaszos tudatuk képtelen volt feldolgozni.

Szerencsére Mozartot ,Teslát és Einsteint nem érték ij megaláztatások .

Nem ismerju´´k igazán Ma-O-Cetung gyermekkori, kamaszkori, ifjúkori életét, de az o´´ pájája is kibicsaklott : ahejett, hogy kora nagy ko´´lto´´je, íro´ja, (zeneszero´´-festo´´je ) lett volna, egy “o´´ru´´lt” politikus lett, aki gyermekiessen játékszerként kezelte az egy milliárdos kínát, mint amojan “Nagy kormányos”, ijen és ojan akcio´ival, jelszavaival egyu´´tt.

——————–

Néhány (25?)nagyon fontos észrevétel, mejre az évek fojamán Okczyl rádo´´bbent – legalább cc.2007-2010 o´ta :

Egyre inkább úgy érezte (Hasonlo´képpen nyiltakozott néhányszor Barto´k is) , hogy a sok negatívum, amej megakadájozta a ku´´lso´´, látványos karierjét ( szo´´ges ellentétben a gyermekkori progno´zisokkal) , mindez mintha azt a célt szolgálta volna, hogy cc. 1986 után 2007 után azt a kompozícío´s jelleget és szinvonalat mindenféleképpen elérhesse,amit valo´jában elért, s amire hivatott (“kivállasztott”) volt .

Azaz, illetve, hogy a  – látszo´lag esetleges korábbi ku´´lso´´ hivatalos  “sikerek” , karrierbeli  “érvényesu´´lések” – semmiféleképpen ne akadájozzák meg  az ezen színt  felé vivo´´ utat,amire elhivattatott, vagyis  semmi sem térítse le a (“karmikus”)  útjáro´l.

Egy a sok példa ko´´zu´´l, ha példáúl 1960 áprilisa és szeptembere ko´´zo´´tt  nem szu´´ntették volna meg a prágai konzis kompoz. tanszéket, akkor a 60-as, vagy a 70-es évek valamijien irányzatának divatos zeneszerzo´´jévé vállhatott   volna, de ez magakadájozta volna  abban, hogy cc. 1987-2007 után elérhesse a multikulturállis, polysystémos, polyxegyéniségu´´ jellegu´´ , irdatlan szélességu´´ ouvrejét.

S úgy érezte, hogy még a (fo´´leg az 1974 utáni évtizedekben) a lányok iránti ismeretség, kapcsolat teljes abszenciája is ezt a célt szolgálta : O´´ ojannyira érzéki beállítású, hogy a gyakori kapcsolat s sex teljességgel letéríthette volna az útjáro´l , illetve a késo´´bbi extrém polysystémos és polyegyéniségu´´ kompozício´s munka oj egyéniséget ko´´vetelet, amej nem alkalmas egy nyugodt házasságban valo´ egész életen át tarto´ kapcsolatra.

Tehát mintha eleve predesztinált lett volna az élete – nevezzu´´k ezt X rejtéjnek.

————————-

Késo´´bb (25)- cc. 2011 után – rádo´´bbent, hogy a késo´´bbi  életébo´´l hiányoztak azok az állíto´lagos pillanatok, amiket úgy szoktak nevezni, hogy “ez egy nagy leheto´´ség, ragadd meg” – vagy!”elszelesztottad”.

(Az utolso´ leheto´´ség : 1957-60 :a fo´´városi konzi, 1967: Budapest, 72: a fo´´sikola , vagy a konzi tanárság . -valo´jában ez nem volt  igazi do´´ntés – , 1997:syntetizér, vagy computer, ez viszont igazi do´´ntés volt!!!, 2010: Website, 2015 youtube – Nagyon fontoss leheto´´ségeks do´´ntések!!! – mindezeket Ojkczyl teljességel kihasználta.

Paradoxon:  a kompozício´s és internetes munkát nézve igen eredményessen használta ki az adott leheto´´ségeket, de a láthato´vá tevést nézve , vagyis hogy hogyan reagáll a társadalom miondezekre az Okczyl aktivitásokra, – egyelo´´re totállissan sikertelenu´´l.)

Lehet , hogy ez is az X rejtéjnek a része. (Persze az is lehet, hogy valo´jában igen kevés embert – talán csak 1-2 százalékos arányban – érint ez az úgynevezett “nagy leheto´´ség”   mert ku´´lo´´nben ez statisztikai abszurdumoket  eredményezhetne, azaz, hogy ha mindenkit érinthetne akkor mindenki, aki megragadja eme leheto´´séget, az sikeres lehetne, s persze anygilag is, mert akkor az egész tárasadalom gazdag lehetne.Persze has az o´´sszvilági vagyon egyenletesebben lenne elosztva, vagy ha megvalo´súlhatna a posttesla technolo´gia világméretu´´ elterjedése, akkor elképzelheto´´ lehetne az o´´ssztársadalmi gazdagság.)

Rádo´´bbent még egy to´´bbszo´´ro´´s paradoxonra:

Ruday Kipling írja az egyik versében, hogy az az igazi férfias állapot, ha mindent egy lapra tesz fo´´l s hátha sikeru´´l, hátha nem. .

(Látszo´´lag ) Ez érvényes Okczylra, hisz “mindent (látszo´lag) egy lapra tett fel” – legalábbis a jelen (2014-15) állpot ezt a gondolatot sugalja:

Minden tegy lapra , a 2000-2015 korszakban kompnoáltak “jellegének, szintjének és szélességének elérésére” tett fo´´l. Azért az idézo´´jel, mert az egész quasi “Kipling” hasonlat kissé hajánl fogva elo´´ráncigált, mivel úgy a nyolcvanas , mint a kilenvenes években még nem sejtette, hogy hová jut el úgy

2007-13 után – mivel nem egy úgynevwezett “életmu´´vo´´n dolgozott évtizedeken át (mint azt teszik állíto´lag a dilettánsok).

Vagyis sohasem sem nem lehetett volt ijen do´´ntés , vagyis a jelenlegi állapot évtizedeken keresztu´´li fojamat, kialakulás végeredménye – s így kissé,hm. “hamis” ez a Kiplingi végko´´vetkeztetés.

So´´tt: “sátáni”, “o´´rdo´´gi”, destruktív mo´don meg lehet fordítasni  – ok okozati mo´don – az egészet :  véletlenu´´l így alakúlt Okczyl élete ( s lehet, hogy a lakosság 98%-ra jellemzo´´ mo´don)  s Okzzyxl csak uto´lag fordította meg  az ok-okozati o´´sszefu´´géseket:! vagyis , hogy lehetséages , hogy teljessen véletlenu´´l alakúlt így s méjebb o´´sszefu´´ggéseket csak úto´´lag húzaott rá.

(So´´tt:!  még o´´rdo´´gibb, sátáni  iro´nikus mo´don, lehet, hogy Okczylra eleve jellemzo´´ komplex  “életre valo´ teljes u´´gyetlenség, alkalmatlanság”, amit késo´´bb elo´´nnyé kovácsolt az o´´nno´´n szemében.)

—————————

Cc.2015 nyarára (33)

Okczyl rádo´´bbent, hogy (lehet) valo´színu´´leg oj három rejtéj jellemzo´´ reá, amej ku´´lo´´n-ku´´lo´´n is o´´nmagában is érthetetlen, de egyu´´tt véve nézve szinte már-már azt lehetne mondani, hogy szinte egyedu´´lállo´ a jelenlegi világ 7 milliárd lakossága ko´´zo´´tt.

Egy : éveken át, évtizedeken át is gyakorlatilag szinte teljességel ismeretlen, mint zeneszerzo´´ – annak ellenére, hogy nagyon úgy néz ki, hogy talán a három legnagyobb élo´´ zeneszerzo´´k egyike (A másik ketto´´ – John QWilliams és filip Glass) , de az is lehet, hogy egyáltalán a legnagyobb – a szinte felfoghatatlanúl széles ouvret (amej egyre bo´´vu´´l rohamos tempo´ban) nézve, mejet talán már-már  a régi, nagy klassikusokhoz is lehetne talán mérni ( Bach, Mozart, Beethoven, Schubert,stb.) .

Ezt a rejtéjt még valahogyan meg lehetne magyarázni – fo´´ként az X rejtéj alapján  – vagyis, hogy ha ismert lett volna, akkor nem jutott volna oda, ahová eljutott ismeretlenu´´l (akárcsak to´´bbek ko´´zo´´tt pl. Mozart, ha 1778 tájékán hivatalossan életpájája egy mecénás szolgálatában alakúlt volna tovább, pl.a salzburgi érsek, vagy a párizsi uralkodo´, londoni kiráji pár szolgálatában).

Ha ismert lenne, vagy lett volna legalább már pl. 10-15 évvel ezelo´´tt, akkor lehet, so´´tt vanu´´, hogy . az azo´ta komponált-írt eredmények nem jo´´hettek volna létre, mivel az ismertség miatt kisiklott volna az életpájája.

Ketto´: (Már 1975 elo´´tt is  igen kevéssé mu´´ko´´do´´tt Okczyl és a lámy utánok ko´´zo´´tti kapcsolat, de ez is jo´val to´´bb volt, mint a semmi ami azután ko´´vetkezett.) 1974 után gyakorlatilag a lányok iránti kapcsolat felvétel leheto´´séginek a teljes hiánya, abszenciája.

Ami sok szempontbo´l érthetetlen : Az 1975-85 ko´´zo´´tti ido´´szak volt az, amejben a férfiak családot szoktak alapítani, s aráadásúl ezido´´tájt  Okczyl nem is alkotott zeneszerzo´´ként (némi zenetudományi elo´´ munkákat  – s az ezzel kapcsolatos zenehallgatás ko´´vetkézmenyként kibo´´vu´´lt zene tudatát nem számítva) , az ezt megelo´´zo´´ korszakhoz képest jo´val ero´´teljesebb volt az o´´ntudata, s a potenciállis aktivitása., s továbbá

az elo´´zo´´ korszakhoz képest (talán) jobban is nézett ki, s (ido´´nként) jobban is o´´lto´´zko´´do´´tt .

Persze ezt a második rejtéjt is meg lehetne magyrázni az X rejtéjjel.

Három ( s talán ez a alegérthetetlenebb – s amej fo´´leg 2015 után, de leginkább 2015 nyara végefelé lett nyílvánvalo´ )/.

Okczyl – igen fontos és jelento´´ségteljes vido´inak allig, vagy egyáltalán nem voltak nézettségei, se reakcio´i -ellentétben teljessen debilis, stupid (pl. családi hu´´jju´´lések) video´kkal ellentétben.

De a nyár végevelé Okczyl felrakott oj video´kat (a saját zenéival kísérve!) , amejeknek bombaként kellett volna robbannia : A posttesla o´´sszeesku´´vés ( Kennedy, szept.11. UFO, stb.)  leleplezése, globállis társadalmi o´´sszkép és megoldási javaslatok, leleplezések, a meneku´´lési hullámmal kapcsolatos globállis felhívások, stb., stb..

Midezek ellenére a reakcio´ gyakorlatilag egyenlo´´ a nullával.

S nem a youtubera valo´  rossz feltevés miatt, mivel Okczyl úgy rakta fo´´l o´´ket , hogy a sorrendet nézve, eléggé magasra keru´´ltek.

Ugynakkor más , értelmetlen video´knask o´riási as nézetsége.

Az aránytalanság szinte csillagászati :

Pl. egy orosz kislány reggeli makeupoját végzi – to´´bbszázezres nézetség, to´´bbtízezres kommentás, két primitív frayer hu´´ju´´l- to´´bbszázezres nézetség, to´´bbtízezres kommentár, s fojtatnánk  nagyon sokáig, míg az Okczyl video´i – 10-20 nézetség- 0 kommentár.

Persze ezt az ellentétet is meg lehetne valahogyan hajánál fogva elo´´ráncigálva magyarázni (a sok százezres nézetség úgy jo´´tt létre, hogy az illeto´´knek sok száz ismero´´se volt, s ez exponenciálissan no´´vekedett, – az illeto´´ témákra lehet akár 5000 video´, s valamijen, ijen-ojan oknál fogva nagy a nézetsége, de az o´´tezrediknek csak allig van nézetsége,de ezt nem jeleníti meg az internet,stb.,stb.).

A három rejtéj egységére persze lehetne egy kissé “fantasztikussabb” magyarázatot is találni :

1/ A már említett X rejtéj : – Valamijen késo´´bbi , felso´´bb terv miatt jelenleg az ismeretség, siker  akadájozná Okczylt e terv teljesítésében .

Ahogyan a quaantum legujjabb kísérletek minha bizonyítanák a jo´´vo´´ visszafelé hatásának a leheto´´ségét. Vagyis az, ami talán má 1960 o´ta tart, az tovább is érvényesu´´l.- még 2015-ben is.  (Megjegyzés: Ha Mozartot nem érte volna a három euro´pai út teljes sikertelensége cc. 1773,77, és 78-ban, akkor sohasem lett volna belo´´le  a nagy Mozart, megrekedt volna a 14éves korabeli   “Lucio Silla ” szintjén.

Vagy pl. ha dohnányit 17-22 éves korában nagy “segberúgások ” érték volna, akkor legalábbis  Barto´kkal egyenrangú zeneszerzo´´vé vált volna . )

2/ Az egyes pontokban elmondottakat mintha alátámaszaná a legeslegujjabb elméleti fyzika hypotézisei, fo´´ként az ido´´ mu´´ko´´dését illeto´´leg:

Egyre to´´bb az oj fyzikus, akik valják , hogy az ido´´ to´´bbirányú – vagyi s , hogy az ido´´ a , bizonyos értelemben a jo´´vo´´bo´´l visszafelé is halad.

So´´tt némejiku´´k (hasonlo´an a keleti sors filozo´fiákhoz) valja, hogy valamijen célja van az univerzumnak az egyénnel, s hiába lázad ellene, végu´´l is az eleve meghatározott cél érvényesu´´l .

Tehát ha a “nagy terv” az, hogy 2015-re Okczyl azt a szintet érje el, amit el kell érnie, akkor ez út elo´´l minden akadájt el kell go´´rdíteni (sok no´´, sex, felszínes siker, gazdagság, stb.) , amik esetleg lehetetlenné tenné a végcél elérését.

(3/ – Azért as záro´jel, mivel ez a pont is igen kérdéses ) :

Valakik (51ko´´rzet, HAARP, stb. ) már régo´ta figyelik ( a legszofisztikussabb, posztesla technolo´giák segístségével) Okczylt s valamijen  – igen szofisztikus technolo´giák segítségével  elérjék azt , hogy a három rejtéj valo´jában érvényeu´´ljo´´n , vagyis az ismeretlensége és izolácio´ja továbbra is érvényesu´´ljo´´n.

Illetve a lelepplezo´´ video´k ne terjedhessenek el a ko´´ztudatban.

Ez ku´´lo´´nssen igaz lehetne a legujjabb vido´kat tekintve /poszttesla rejtéj leleplezése/ .)

Persze o´´rdo´´gi mo´don ezt is ki lehetnke fordítani:

Ez az egész “zseni ko´´ru´´li karmikus hu´´ho´” csak uto´´lagossan belemagyarázott handa-banda (persze ato´l még a “Carrietta Whyte syndroma” valamint a Ted Kaczynszky syndroma ” ko´´vetkeztében még akár “fel is robbanhat”).

————————–

SA-Pin.5/

1973 december. (41)Santiago de Chille.

Pinochett irodája. Bejo´´n egy kzu´´lo´´no´´s férfi:

“Elnézést a zavarásért… a nevem Sanvalton-Valtdiego…

fontos dolgot szeretnék o´´nnek bejelenteni…”

Pinochett:” … na ki vele…”

A férfi látogato´:”… tudja ero´´teljessen megno´´velhetné a hatalmát… s kiterjeszthetné akár egész dél aamerikára,… so´´tt lehetséges, hogy egész USA-ra is…”

Pinochet (felho´´rdu´´lve)”…micsoda…?”!”

A látogato´ :

“Tudja… én tudom, hogy hol tartanak oj szuper technolo´giákat az USA-ban a fo´´ld alatt… szuper fegyvereket… amiken még annak idején Nikola Tesla dolgozott… nem tudom, hogy tudja-e egyáltalán , hogy kiro´´l is van-e szo´?””

Pinkochett:!”Ismerem a nevét…valamijen szerb volt…neki ko´´szo´´nhetjuí´´k a válto´ráramos ellátást …”

A látogato´:!… de etto´´l sokkal, de sokkal to´´bbet… oj fegyvereken dolgozott, s oj technolo´giákon… s amiket  most a titkos amerikai bázisok  pro´bálnak megvalo´sítani… ojanok ezek a technolo´giák, amiket el sem tud képzelni…”

Pinochet (elégedetten mosojogva):”…na ez jo´ lenne… de ezekhez a technolo´giákhoz bizonyára nem lehet hozzájutni…”

A látogato´ :”…vlo´jában  nem nagyon,… de én tudom az utat, hogy hogyan keru´´lhetnénekk a kezeink ko´´zé…

…Az o´´sszes baloldali ko´´zép és délameriakit, so´´tt, mindkét kontinenst megsemmisíthetnénk…”

“De hiszen én nem vagyok mészáros?”

“Nem rég az volt még most is az…gondolja meg , amit ko´´zo´´ltem…

…ezek apokalyptikus hatású fegyverek…

Pinochet: “… na hát ez valo´jában igencsak elgondolkodtato´…”

Az idegen:”… csak gondolja meg …ja  s itt van a névkártyám… hívjon,… ha kell…”

———————–

BB4/

Barto´k (73)a heji kocsmában, melette a Gerillanescu-Gerillaskenu:

“Menju´´nk át a heji ko´´zségházába… a ko´´zelben tarto´zkodnak a barátaim …bemutatom o´´nnek o´´ket…”

Barto´k:!” …no de uram… o´´n bizonyára fojton-fojvást o´´sszetéveszt engem valakivel…. nem az vagyok akinek o´´n hisz engem…”

Gerilankescu:!”…de hogyis nem… de jo´, hogy ha maga ij u´´gyessen konspirál, még elo´´ttem is…”

Ko´´zben megérkeznek a ko´´zségházához.

A ko´´zelôben várakoznak Gerill. barátai.

Ekkor hirtelen tu´´z u´´t ki a ko´´zségháza melletti fészerben, majd az gyorsan átterjed a ko´´zségházára, majd a ko´´zelben lévo´´ református paro´kkiára is.

Rohannak a tu´´zolto´k , de addigra a három épu´´let csaknem leég.

Szerencsére emberi séru´´lések nélku´´l.

Jo´´nnek a rendo´´ro´´k, s elfogják a kis csoportot Barto´kkal egyu´´tt.

————————

Pinochett irodája. (90)

Belép egy látopgato´ :

“Johni vagyok az USA-bo´l… Tábornok úr… elnézést kérek, de az egyik titkosszolgálat tagjaként tudomásainkra jutott, hogy valamiféle fura idegen egy o´´ru´´ltségre akarja o´´nt rávenni…”

Pinochett: ” ,,, no de uram… nem tudom, hogy miroo´´l is beszél valo´jában…”

John:”… Tábornok úr! … O´´n nagyon is jo´l tuídja, hogy miro´´l is beszélek…

egyrészt az a titkos technolo´gia valo´jában nem is létezik…

… s ha mégiscsak létezne, akkor o´´nt a CIA úgymond ” eltakarítaná”…

Jo´l gondolja meg… hiszen még szu´´kége van magára az USA vezetésnek…”

————————

LT5/ Cc. 1906 tájéka.(105)

Cˇertkov :”… nos íro´ uram, “Gro´f” elvtársam már minden készen áll egy abszolút anarchista forradalomra… mindent lerombolva…”

Leo´:!”…hogy micsoda?”…

Cˇertkov “… itt van egy új barátom
(bejo´´n egy idegen) … engedje meg gro´felvtárs… hadd mutassam be o´´t…Valtonsky-Valtonovič…o´´ minident már kidolgozott… hogyan távolítjuk el a cárt,,, s hogyan hozzuk pusztíto´ tu´´zbe az országot és egész euro´pát…”

Leo´:”… de hiszen ez képtelenség… ez istenkáromlás…!”

Cˇertkov:”… ne ne legyen már oj finnyás gro´f elvtárs… hoszen maga is arro´l álmodik, hogy vissza kelll térni az o´´srégi paraszt életformékhoz… ”

Leo´:!”… de hiszen nincsenek fegyvereink sem…”

Cˇertkov:!”… az itt lévo´´ úr tud egy úrro´l , egy testvér nemzet szerb úrro´´l, aki jelenleg amerikában él s aki csoda fegyvereken dolgozik… oj fegyveren , amej egy szempillantás alatt képes elpusztítani egy nagy gubernai erdo´´séget…vagy akár egész Moszkvát és Szentpétervárt…

… ki is akarja csakhamar pro´bálni  az észeki sarkon… vgy a tajgában…

Jo´l gondoljas meg gro´felvtárs…”

Leo´ :”… mino´´ képtelenségeket mond nekem Cˇertkov… s miért hív fojton fojvást gro´felvtársnaka.. hiszen ezt a szo´t a Uljanovék  használják, akik tudván istentagado´k…!”

Cˇertkov:”… ugyan már taváris gro´f… azok most szerte széjjel vannak . hol némethonban, hun lengyelhunban, hol pedig Vladimír Iljič még egy tátrai csúcsot is megmászott állíto´lag a nagy hasával, és ko´´pco´´s testével…

… gondolja meg  – na jo´l van, ahogyan parancsolja – gro´fúr, ha a tervu´´nk sikeru´´l, s csak parasztok maradnak… sok-sok szép fiatal 16 éves csinos paraszt devuskával, …akár tízzel is ko´´zo´´su´´lhet gro´f úr egyszerre… na ne is tagadja hogy erre csorog a nyála…s akár egy egész úgymond “hárem” obscsinát is kialakíthat az uradalmán… s a hiárpias feleségét majd eltávolítjouk..

gondolja meg gro´f úrelvtárs….”

“Nem és nem… az áldott orosz honnak virágoznia kell!”

A to´´bbiek  eltávoznak.

 

 

————————–

OR13/ Cc. 2013 után:(147)
A magán életében nem to´´rtént semmi sem, azaz, mégis csak :

Cc.2013-to´l (akkor még allig-allig), de 2014- ben felero´´so´´dve, s fo´´ként 2015 elejéto´´l kezdve to´´rtént valami, amit úgy értékelt, hogy a “Ted Kaczynszkysandroma” egy radikálissan új fázisát.

Cc. – fo´´leg – 2015 eleje után, úgy kezdte érezni magát, mint aki kezd beleérni az úgynev. “érett” felno´´tt, férfiúi korba.

Az aktivitás és o´´nbizalma radikálissan megno´´tt egyfelo´´ĺ, másfeloĺ igen ero´´s ( s egyre ero´´so´´do´´!) vágyat kezdett érezni a család alapítás, azaz a saját gyermekei iránt, de lagalábbis egy szabad kis gyermekkel (s mivel benne igen ero´´ssen dominált az úgynev. o´´dipusi komplexus , ezért fo´´leg kislánnyal ) rendelkezo´´ anyukával valo´ egyu´´ttélés  (házasság) iránt

Ez persze egy újabb paradoxonát jelentette a “Ted Kaczynszky syndromával” sujtottak számára : Ha azelo´´tt, 30 – 40 éves kora ellenére kisugárzott belo´´le, belo´´lu´´k valami , ami a 12 – 14 évesekre jellemzo´´, akkor most (68 – 70 éves kora után), kisugárzott belo´´le, ami úgy a 30 évesekre jellemzo´´. Ez is egy mero´´ paradoxon.

De az ezekután átéltek egyben általános szociolo´giai, o´´ssztársadalmi vizsgálatot is jelentettek – pozitív mo´don alkalmazva a “Ted Kacsynszky sayndromára ” jellemzo´´ “gyermeteg” általánosítás kényszerét.

Kidru´´lt, rádo´´bbent, hogy a 20. végére, a 21. sz. elejére nem létezik semmiféle társ-párvállasztási mechanizmus.

Az o´´sko´´zo´´ségi, illetve a “primitívebb” “o´´sibb” kultúrákban – mivel mindenáron biztosítani kell a gyermekáldást – ezen párvállasztást o´´si mechanizmusok biztosítják. Az o´kori, ko´´zépkori, s jo´részt még a polgári ( 17. – 19. sz.) társadalmakban ezt a szu´´lo´´k által kiválasztott párok biztosították, ami ugyan a “romantikus” szerelem ellen szo´´lt, de jobb volt, mint a semmi, s nagyobbára nagyon is jo´l mku´´ko´´dtek.

A 20. sz fojamán mindez felborúlt , megszu´´nt és a 21. sz elejére immáron nincsen semmi hejette.

Ugyanis Okczyl jelentkezett sok-sok-sok párt kereso´´ internetes-telefonos leheto´´ségekbe, de sorra-rendre kideru´´lt, hogy ezek vagy eleve szélhámos-svindlerségek,:

Vagy a túslo´ felén jelentkezo´´ ho´´lgy a szélhámos ( s valo´színu´´leg ez vonatkozik fordítva is , a ho´´lgy számára jelentkezo´´ férfiakra is), azaz csakis a pénzre hajt ( s elo´´zetes kapcsolat, sex nélku´´l) , vagy egy alkalmazott (akár férjezett , a szélhámos cég által alkalmazott no´´, vagy pedig nem is no´´, hanem csak egy robot.

A prostitúcio´ viszont rendkívu´´l drága, és ido´´ben szabájozott – ellentétben a hagyományos (mindnkori, pl. 19. sz.-i) prostitúcio´val szemben.

Már-már kezdett arra a ko´´vetkeztetésre jutni   – nagyrészt a “Ted Kaczynszky sindroma” fojtán is, – hogy az (fehér, euro´pai  fajú) emberiséget a kihalás veszéje fenyegeti.

Ha o´´(155) nem talál párt, akkor kihal az emberiség  (legalábbis az euro´pai fehér faj )  -ami a “Carrietta White syndromával ” párosúlva igen csak veszéjes ko´´vetkeztetés  – azaz egy úgymond 10 éves gyermek ko´´vetkeztetéseire visszavezetve :

“Ha nem tallálok párt, akkor kihal az emberi faj, s úgy is kell neki , ha megvonják to´´lem azt a legalapveto´´bb, lego´´sibb emberi – és állati – jogot, hogy párom és uto´dom lehessen, vagyis akkor joggal fog kihalni az emberiség”, …”úgy kell neki, miért vonta meg to´´lem ezt a jogot, mérhetetlenu´´l megalázván engemet”).

Vagyis a két syndroma, a Carrietta White és a aTed Kaczynszky találkozás igen veszéjes, végzetes lehet.

A vágy egy gyermek iránt , vagy egy szabad anyuka iránt oj ero´´s lett ekkortájt , hogy szinte biblai méretekeet o´´lto´´tt älás az o´´reg A´brahámot), hogy ha  példáúl látott egy , nem túlságossan kívánatos vélheto´´en elhagyott anyukát egy csodállatos kislánnyal, akkor már úgy gondolkodott, hogy a kislány miatt elválalná az anyukát is a vele valo´ ko´´zo´´su´´léseket is.

A tudata nem hogy fiatalos vdolt (vagyis nem arro´l volt szo´, hogy “úgy érzem magam, mintha 30 éves lennék”) , hanem defacto, de juris fiatal volt (“valo´jában, minden tekintetben 30 éves vagyok”).

Janáčekro´´l ( aki valo´színu´´leg szintén “Ted Kaczynszky sandromás” volt kat exohen ) írja a halála után Karel Cˇapek, hoga nem egy 74 éves bácsi halt meg, hanem egy fiatalember, so´´tt egy kamaszos-gyermek. (A hejiek szerint ko´´ztudott, hogy úgy halt meg tu´´do´´gyulladásban, azért kapta a kétldalú tu´´do´´gyulladást, mert kamaszos mo´don, meztelenu´´l két 16 é ves lánykát kergetett az erdo´´ben, szatírt és nimfákat megjátszva, s az aktus után elaludt, hirtelen lehu´´lt s levego´´, s nagyon átfázott.)

—————————

(A megzen. kimarad)

Hogy valo´jában mij hejzetben volt és mit érzett, s ezeket hogyan értékelte néhány to´´rténet :

Március végén jelentkezett egy N.K.34 éves no´´ (állíto´lag 5 éves kislánnyl), szabad anyuka… akivel találôkozott egy vasárnap…

Megjo´´tt, de a29 éves barátno´´jével – mindaketten (valo´színu´´leg) oláh cigányxlányok, de igen sexisek, kívánatossak  (az ido´´ssebnek – állíto´lag – 5 éves kislánya volt, de ami akkor nem volt velu´´k s Okczyl o´´tet nem látta) – s szinte azonnal az eljo´´vendo´´ sex részletekro´´l kezdtek beszélni, – s a barátno´´ (vagy féltestvér?) is csatlakozni akart.

Okczyl azonnal irto´ izgalomba jo´´tt, mivel mindég is to´´bb lánnyal szeretett volna bonyolúlt sexuállis játékokat u´´zni. Megbeszélték a részleteket “iskolai diáklányok”, vagy “Szigorú nevelo´´nénik”, stb. – miko´´zben vásároltak, Okczyl figyelte a vásárlo´ kosarakat, de hogy, hogy nem ku´´lo´´nféle hejeken, plus az elkért motel szoba ára, benzínko´´ltség, stb , egyszeriben csak 600 E lett a végo´´sszeg, svégu´´l is este  nem to´´rtént  semmi sem, mivel mindenféle u´´ru´´gyekkel ido´´ elo´´tt, még aznap estefelé , vissza kellett vinni auto´val Okczylt a szu´´lo´´városába.

Rendo´´rségi feljelentés, s végu´´l is az egyik lány ijedtében vissazaku´´ldte a 600 E-t.

Persze tovább is telefonálgatott neki, s tudtára adta, hogy neki is igen buja a fantáziája s ez a ko´´zo´´s vonás izgatja o´´t (o´´ket) Okczyl szeméjében.

De késo´´bb is hívta, jo´´jjo´´n o´´t meglátogatni.

Egy másik példa : Egy 65 éves elvált no´´ jelentkezett, aki társat keresett, s az elvált lánya kislányának apukát (s esetleg férjet is Okczyl szeméjében)

De amikor már Okchzyl el akart volna hozzájuk utazni, kideru´´lt, hogy as no´´az  agok házában lakeik, s arra vár, hogy Okczyl fizesse ki a lakást, amiben majd egyu´´tt fognak lakni a lányával.

Rezu´´mé: Ez az eset nagyon megfelelhetne egy oj férfinak, aki házasságban leélte az életét, gyermekei, unokái vannak, esetleg elvált , vagy o´´zvegy , s o´´rgkorára szépen – a gazdagon leélt élete után – szívessen o´´sszeko´´tné az életét ido´´s korára egy unokás no´´vel.

Csakhogy : Okczyl nem élt ij életet, neki “ellopták ” az életét, amit mások leéltek, s ezt a no´´ nem értheti meg. Okpczylnak az kell, amit mások már leéltek, fiatalos szerelem, sex, estleg gyerek, vagy egy fiatalabb szabad anyuka kis gyermekkel.

Vagyis a jelentkezo´´ no´´ nem értheti, hogy Okczáyl multjábo´l hiányzik az az élet, amit a no´´ már leélt s nem tudhatja, hogy ezt még Okczyl nem élte le, ezt ellopták, lelopták az életébo´´l.

————————–

Mivel(163) éppen dúlt a meneku´´lési válság, Okczyl úg érezte, hogy nasgyon jo´l jo´´nne neki, ha a hazája, a szu´´lo´´városa tele lenne szabad , kéj so´vár ,muszlim anyukákkal, csodállatos kislányokkal, akiket felfogadhatna, s – muszlim tradício´ szerint – akár to´´bb anyukával is élhetne egyszerre, gondozván o´´ket,  segítvén rajtuk  Ojan volt ez az érzés, hogy minnél nagyobb a válság és kháosz, annál jobb, mivel akkor bármi megto´´rténhet, bármi lehetséges.

Hasonlo´  érzés volt ez, amit Gustáv Aschenbach érzett a to´´rténet végefelé, amikor Velencében minden kezd felborúlni.

—————————

Azokbanˇ(167) a napokban sokat tarto´zkodott egy leány intézet ko´´zelében – ahol 16- 26 éves lányok , assszonyok tanúltak.

Egyre inkább arra gondolt, micsodas élvezet lenne egyik lányt a másik után…..

————

Hazafelé to´´bbszo´´r találkozott egy úgy 40- 45  év ko´´ru´´li anyával, s a cc. csak 12-13 éves ko´´ru´´li lányával…”Micsoda élvezet lenne mindketto´´vel…hármasban….”

—————–

Egy(171) késo´´ nyári néhány igen meleg nap alatt – amikor egy ko´´zeli mini aquaparkba járt s nagyon élvezte – ezek a gondolatok (lesz -e valaki, partner, stb. miért van ez megvonva to´´le minbdez?) igen ero´´ssen fel-fel to´´rtek benne, mido´´n buzgo´n pro´´bált kisgyermekes ankyukákkal ismerkedni (akik mind nagyon kedvesek voltak hozzá, s fo´´leg a gyermekeik), de mindegyikro´´l kideruí´´lt, hogy férjezettek.

Ko´´zben vágykozva nézte a szép, hozzá túl fiatal, kamasz lányokat.

—————–

Kezdte megérteni s rokoníétani o´´nno´´nmagával a 90 éves Faustot, aki – korántsem csak as végtelen tudás további megszerzésének a céljábo´l – pro´bált ismét 18 éves ifjúi ku´´lso´´re szert tenni.

—————–

Megj.: Ez a megz. kimarad, mivel errooĺ már korábban volt szo´.)

Itt kell szo´´lni egy – mondhatno´k sexuíállisan kissé “aberált”  – vonásáro´l is (ami esetleg ido´´nként talán belso´´, lelki, vagy a ko´´rnyezet által felsejolo´´, akadája is lehetett a no´´i  nemmel valo´ kapcsolat felvétel sikerét, sikertelenségét  tekintve) :

Egyfelo´´l a 10-12-13 éves korra jellemzo´´ , elo´´kamaszos vonásai (gyermektudat) igen sokáig megmaradtak (50-60 éven át )  bizonyos értelemben, másfelo´´l a sexuállis “éretségi” pillanatja is(13 évesen, 1959 9.23.) is igen paradox és ellenmondásos, mivel akkor még – a valo´di aktus mibenlétét tekintve – gyakorlatilag teljessen tudatlan volt (habár az édesapjáto´l már – sok minden egyébb mellett – as bilo´giai fajfentartásro´l is igen sokat tudott már az iskolás kor elo´´tt).

Kitéro´´: Nem kizárt, hogy egésszen pici korában egy náluk lako´ fiatal ho´´lgy, valasmijen “szadista” jellegu´´ “játékokat” u´´zo´´tt vele ( – ezt csak méjpsychologiai hypno´zissal lehetnke manifsztálni, de ez is estleg hamisnak bizonyúlhatna , mivel a hypno´zis nem mindég releváns – ) ami kihathatott  a késo´´bbi sexuállis mikénktjére.

Az ij esetekben három uto´ hatás lehetséges:

Pl. valamijen no´´t 13 évesen bruítállisasn megero´´szakolnak.

Egy – az illeto´´tarto´s  sexuállis iszonyt kap.

Ketto´´ -Iszonyt kap az iránt, ami a  korábbi ero´´szakos élményre jellemzo´´.

Három – tarto´san csak az izgatja fo´´l, ami hasonlo´ a korábbi traumás élményhez (A megero´´szakolt lány példáúl csak akkor tud eljutni az orgazmuig, ha brutállisa megero´´szakolják).

Nos – úgy néz ki a feltételezett hypotétikus to´´rténteket nézve, hogy Okczyl esete as leguto´bbi, a harmasdik leheto´´ség.

Gyakori volt az az elképzelése – amit talán  a Musil ír le igazán , amikor a kis To´´rles igazi sexualitását boncolgatja äs amiben Okczyl nagyon is magára ismert!!!)  – s ami a késo´´bbiek fojamán még ki is terebéjesedett, s bo´´vu´´lt -, hogy egy o´riási régi kastéjban van (mint sexuállisan koraérett, 11-13 éves kamaszkisfiú tulajdonos),aki reá van bízva egy nagy létszámú pesztúnka nevelo´´ nénikre, akik egyben cseléd és takaríto´ nénik, de valo´jában lesbikus prostituáltak tanyája s akik “bu´´nteto´´” szadista játékokat u´´znek a “tulajdonos” reájuk bízott kisfiúval., úgy hogy valo´jábasn az elo´´kamasz kisfiú gyakran az orgazmus határán van, de nem engedik meg neki , hogy eljusson a mago´´mlésig, úgy, hogy szinte állasndo´an  mintha “vibrátor által  izgatott” hejzetben lenne. S persze úgy tesz, hogy – hu´´jét csinálva mlagábo´l, belemenve eme “játékba”, mivel nagyon élvezi “mazochista” mo´don eme “játékot”.

——————-

(Ez is kim.mivel….)

Mindezen , fentebb elmondotakbo´ kideru´´l, hogy Okczyl mennyire, szinte fo´´lfoghatatlanúl szélso´´ségessen kontroverz, ellentmondásos , poly szeméjiségu´´ ember , – valo´színu´´leg amiatt, hogy a fo´´ként az uralkodo´ származása melett ero´´ssen német és lengyel származéka  mellett, lehetséges, hogy egy harmincketted arányban akár cigány és esetleg zsido´ vér is van benne.S ennek ko´´szo´´nheto´´en az alkotásai is ijen , polysystémos, polyszaméjiségu´´ jellegu´´ek.

Persze ez a poly szeméjiséget egyre inkább Beethoven ouvrejében is kezdi felfedezni, akiben állíto´la 32, vagy 64 arányban néger vér is van ( természetessen a ko´´zismert flamand és francia keverék mellett), – hasonlo´an Alfréd Schnittke szintén poly szeméjiségu´´ ouvrejéhez.

——————-

(Erro´´l is szo´ volt már….)

Amikor Okczyl pro´bált ero´´teljessen szerezni magának valamijen partnerno´´t, ijen – ojan formában (szabad anyuka, szereto´´, esetleg tarto´s kapcsolat valamijen prosstituáltal, stb.,stb.) – akkor egyes úgynevezetten “reállis” gondolkodású emberek gyakran mondogatták neki, hogy “70 éves ember és 40 éves no´´, ez nonszensz, ez kizárt, ez soha” – ijenkor Okczyl úgy érezte, hogy ezen “reállis” emberek a legalapveto´´bb emberi jogot tagadják meg to´´le (vagy az élethez valo´ jog melett a legalapveto´´bb jogot) , vagyis a  no´´vel valo´ kaspcsolat jogát , a család alapítási jogot, a saját gyermekhez valo´ jogot tagadják meg to´´le.

So´´tt az illeto´´k úgy állították be az egészet, hogy ez az általános uralkodo´ vélemény, csak a legto´´bb ember nem mondja ezt meg neki.

Okczyl ezen nézeteket szélso´´ségessen nyárspolgáriaknak érezte és titulálta.

Okczyl hiába tiltakozott, hogy biologiailag és psychikailag is már cc. 35 év o´ta állankdo´an 35 éves (vagyis nem 35 évesnek érzi magát, hanem “de facto” 35 éves).

—————-

Az elo´´bbihez : Néha úgy érezte, hogy mindenki megtagadta ezeket az alapveto´´ emlberi jogokat – s ez az érzés o´´sszekaspcsolo´dva (a “Ted Kaczynszky syndromával ” ero´´sítve, lásd pl. Ted Kaczynszky és Hitler) a “Carrietta Whyte syndromával “, esetleg beláthatatlan méretu´´ katasztro´fához  vezethetne (a szerencsétlen carriettáto´l is a fiúval valo´ boldog kaspcsolat jogát tagadták meg).

—————

Okczyl azt hallotta ,hogy már talán 10 -20 éve elterjedt ro´la, hogy pedofil, – persze harmad, negyedkézbo´´l (“állíto´lag azt hallottam… azt beszélik…”).

—————-

Okczyl ojannyira pro´bált kito´´rni az izolácio´jábo´l, s szeretett volna segíteni a jelenlegi syriai-euro´pai meneku´´lt hejzeten, hogy elhatározta , hogy nyílt internetes (youtube) levelet ír Abu-Bagriel Bagdadádinak, s – amelett, hoigy elismeri az iszlám értékeket és Mohamed jelento´´ségét – felhívjo a az iszlám terjesztéséné nagyobb kíméletre, fo´´leg a más monoteikus vallások híveivel szemben.

—————–

So´´tt ! (Egyfelvonásos ) Operát írt Mohasmed életéro´´l – természetessen ero´´ssen Okczyl szellemében  átírva a to´´rténetet.

Természetessen mindezeknek sem lett igazán nézettsége a youtubon.

(AS fentiekro´´l már korábban volt szo´ ezért a megz. kimarad…)

—————-

9dream-C/

Egyu´´tt a kis csapat- megérkezik as doktor:

“Helo´ – u´´dvo´´zlo´´m o´´no´´ket.Sok felé, a múltban gyu´´lekezik a baj.

Vissza kéne eme hejekre, ido´pontokbas mennetek. ”

A to´´bbiek:” Semmi akadája.”

A doktor:” Csak még át kell az egészet gondolnunk.”

—————————

AH6/.

1938 – Hitler(179) a bajor alpesi rezidenciáján.

Bejo´´n egy idegen férfi.

Hitler:” Hát maga hogyan jutott be… ki maga…?”

A férfi :” Speciállis engedéjem van… mivel nagy ajánlatom van az o´´n számára Vezér úr! … megnyerheti a háborút, s abszolút technolo´giai fo´´lényre tehet szert az amerikaiak ellen. …

… engedje meg hogy bemutatkozzak :

Waltosn von Waltensdorf vagyok !

(S haptákbas vágja magát Hitler elo´´tt.) Hitler:” Na ki vele, miro´´l van szo´?”

Az idegen: “Ne sérto´´djo´´n meg o´ én fu´´hrerem, de valo´színu´´leg még talán o´´n sem tudja, hogy micsoda szupertitkos technolo´giák keru´´ltek át a németekhez az elmúlt években s amiken már dolgoznak is…”

Hitler :” (v189)Hogy micsoda… miro´´l nem tudok?”

(Kezd u´´vo´´lto´´zni.)

Az idegen:”O´ nyugodjonj meg én fu´´hrerem!…A tárgyre térek:

Bizonyára halott már nikolas Tesláro´l. Nos az o´´ – jo´részt csak elméleti – eredményeinek egy része átkeru´´lt az o´´no´´k egyes tudo´´sihoz… s akik már dolgoznak is eme technolo´giák gyakorlati megvalo´sításain…ojannyira titokban, hogy azok szinte nem is léteznek…ojannyira, hogy  még talán o´´n sem tud egésszen – o´ én nagy fu´´hrerm, ne hogy megsértsem  – mindenro´´l mindent”

Hitler(fel-alá járkálva)  :”… hm…hm … valamiro´´lazért csak tudok… de ezek az átkozott intrikusok még elo´´lem is esetleg eltitkolhatnak eguy és mást…valamit  tudok..hm…hm.”

Az idegen: “Hiszen már mu´´ko´´dik s “Foo-Fighter” projektum, a “Harang – Dioe Glocke ” projektum, no meg a Sro´´der-Stanc által vezetett “csoda fegyver ” projektumok…”

Hitler :”…hm…hm… hát igen… de lehetnek eme kísérletekenek eredményei is?”

Az idegen :”Ha amegvalo´súlna az antigravitácio´s és anti G hatású repu´´lo´´ ezko´´z, a térido´´ go´´rbíto´´ ezko´´z, valamint az anihilácio´s, molekulákra bonto´ ezko´´z, továbbá az eltu´´nteto´´, tankokat és hajo´´kat teleportállo´ technolo´gia, akkor abszolút világfo´´lényre tehetne szert o´ az én fu´´hrerem!”

Hitler :” O´ ez csodálatos lenne, de mindez megvalo´síthato´ lehetne-e?”

Az idegen: “A teamja már megvan… de titokban át kéne vinni ide,azaz  visszahozni az o´´n nagy hazájába Einsteint és Neumannt, valamint a nagy Teslát, akik  – egyu´´tt a maga tudo´saival – befejeznék a munkát:”

Hitler :” (209v)Einsteint és Neumannt , …soha! azt a két zsido´t…?”… soha!”

Az idegen:” Gondolja meg az én Fu´´hrerem , elég lenne o´´ket itten nagy titokban tartani s azután akár ki is végezhetné o´´ket, vagy táborba ku´´ldhetné mind a ketto´´ju´´ket…

… de fejezzék be a munkát… az itteni tudo´sok… bármannyire is kivállo´ak… nem fogjoák tudni befejezni eme projektumokat… hiszen ezek szinte egy jo´  másfél évszázaddal elo´´zik meg korukat ..

…hiszen Heisenberg csak egy jo´ évszázad multára jo´soljas az atomenergia békés és háborús felhasznállásának a leheto´´ségét….

… gondolja ameg O´ én nagy fu´´hrerem!”

Hitler :”… hát jo´ a gondolat… még fogok rajta gondolkodni…”

Az idegen: ” Addig is távozom s további jo´ fu´´hrerkedést kívánok o´´nnek o´ az én nagy fu´´hreremnek !”

———————–

TK4/ Cc. 1980 Ted (219)egyedu´´l vacssorázik a kis hegyi házában.

Egyszerre csak kopog valaki. “Ki az ?”

“Egy jo´barát.”

“Jo´´jjo´´n be ” – de azért o´vatosságbo´l a puskáját magához veszi.

Bejo´´n egy idegen férfi :

“Elnézést a zavarásért… Walt Walton vagyok… segíteni jo´´ttem…”

Ted:” De hát miben…?”

Az idegen:” Látom, hogy min munkálkodik, ne is tagadja, hogy maga az “Unabomber”…”

Ted hirtelen felfortyan s az idegenre szegezi a puskát:

“Hát ezt meg honnan tudja , hiszen az egész USA o´´sszed rendo´´ri állománya nem képes engemet identifikállani…azonnal válaszoljon ku´´lo´´nben lelo´´vo´´m!”

Az idegen :”Nyugodjon meg Kaczynszky úr… én már régo´ta figyelem… nem vagyok spicli… éppen ellenkezo´´eg, azért jo´´ttem, hogy amin munkálkodik, azt végre magasabb szintre emelhesse…”

Ted:”No de hát hogyan, miként?”

Az idegen: “Bizonyára halott már Nikola Tesláro´, a zsenállis tudo´sro´l. valo´színu´´leg az emberiség legnagyobb tudományos zsenijéro´´l… nos az o´´ hagyatékén dolgoznak a titkos fo´´ldalatti bázisokon, az AREA51-ben, a HAARP-on, az antarktis jege alatt, a bermudák alatt, so´´tt már régo´ta a hold túlso´ felén is, és még sok más hejen…

… nos én megszerezhetném o´´nnek  eme tehcnolo´giákat, asmikro´´l még csak nem is álmodhat, s ezek segítségével lerombolhatná az amerikai, no meg az o´´sszvilági civilizácio´´kat, s visszavethetné az emberiséget a 18. századba, ahogyan ezt o´´n szeretné…

… megvalo´súlhatna a nagy álma… az egész emberiség úgy élhetne, egy cnkagy családként, mint annak idején éltek az elso´´ amerikai pionírok…”

Ted:” … technolo´giával szétrombolni a tchnolo´giát… nem is ojan rossz o´´tlet…”

Az idegen:” “Pár nap múlva ismét jo´´vo´´k … addigra gondolja meg… viszlát.”

——————-

9dream D

Egyuí´´tt a (235)csapat és a doktor :

“Nagyon nagy a baj… a leheto´´ legpusztíto´bb technolo´giákat zándékszik átadni a  walton faj képviselo´´je Ted Kaczyxnszkynek és Hitlernek…

… azonnal cselekdnu´´nk kelll…

… s valami bu´´zlik a Titanik  ko´´ru´´l is… no nem az ami végu´´l is megto´´rtént… de érzem… érzem… hogy a Walton faj “u´´gyno´´ke” valamire készu´´l és valahogyan az egész o´´sszefu´´gg egy régi relikviával, ami méjen el van rejtve egy londoni pincében… egy dálek maradékkal…

A to´´bbiek:”… de hát mi az a dálek…”

A doktor:” A´ semmiség… szo´ra sem érdemes

… egy o´ra múlva visszajo´´vo´´k …”

———————–

OR14

Okczyl arra gondolt, hogy – mint már az o´´t nagyon is ismero´´ , inteligens családi barát is sokszor mondogatta ( s Okczyl lényegében ezzel egyetértett), – valo´jában o´´ nem az a magáynyos típus, aki eleve magányos és jo´l érzi magát ebben a hejzetben. Valo´jában a ko´´rnyezete rekeszti o´´tet ki o´´nmegábo´l.

Azaz, illetve egy fontos vonás:

Okczyl szinte egyik szubkultúrában sem érezte jo´l mlagát, mivel únta, szenvedte a szubkultúra által adott korlátokat  , s a szubkultúra beszu´´ku´´lt hozzávalo´it – beszédeit, témáit, énekeiket.

Ha példáúl egy tramping szubkultúrába keru´´lt (magashegységi turisztikai társaság, mejenek fo´´leg a 70-es években tagja volt) , szo´ szerint végig szenvedte eme szubkultúra debilis szo´szátyárkodásait, tramping éneketi.

Vagy pl. egy ihaj-csuhaj hej de magyar társaságba keru´´lt, végigszenvedte (vagyis nem csak únta, hanem szo´ szoros értelemben szenvedte,illembo´´l jo´ képet vágva hozzá) a végtelen népies mu´´zene no´tázgatást, hej de “pato´páluramos” borozgatást…stb.,stb….

Lehet, hogy eme vonása – megtetézve a kis város , intelektuállis ko´´rnyezetet nélku´´lo´´zo´´ – kispolgári szubkultúrájoával, okozhatta az ojannyira ero´´teljes izolácio´ját.

Na pershze a magányosságas nagyon is értheto´´ volt – quasi “KPafkát” parafrázolva:! “Oj magényos volt , mint (Okczyl repetewszky”.

———————

(Ez is kimar. a megz,.)

Annak idején egy család védo´´ szervezet rendezett egy országos népszavazást a család és gyermek, élet védelméro´´l.

Habár Okczyl nem mindenben értett egyet eme plebiszcit lényegével, mégis elment igennel szavazni, mivel úgy érezte , hogy mindenkinek joga van a családalapításra, s a saját gyermekre,  – ez minden ember talán legeslegfontosabb alapveto´´ joga.

A férfiasknak nemzeni kell – vagyis neki is – s a no´´knek szu´´lniu´´k kell s benépesíteni a világegyeteemet  – Ez a legalapveto´´bb élet to´´rvény , ami minden embernek jár., azaz minden ember kutya ko´´telessége, s talán a legfontossabb élet feladata.

Vagyis neki is igenis joga van ehez – amit senki sem veheet el to´´le, ha mégis, akkor felborúl a világrend s rettenetes dolgok to´´rténhetnek, kezdo´´dhetnek.

Ezodo´´tájt arra gondolt, hogy ha a hejzete nem változik meg, azaz beláthato´ ido´´n belu´´l nem lesz no´´je, családja, gyermeke (akár szasbad anyukával is), akkor akár a “Carrietta Whyte syndro´ma” akár világméretu´´ katasztro´fa sorozatot indíthatna el.

———————-

Priska/

1944 novembere.ä257) Egy (eredetileg dél szlovákiai, trianon elo´´tt délfelvidéki), ekkoriban északmagyarosrszági kis városka.

Priska , a szép zsido´ leány, aki állaspotos egy zsido´ fiúto´l, s akit elhurcoltak a nyilasok, egyedu´´l van este otthon.

Ekkor bekopog Klincko´ Jancsi és Ličko Lo´ránt:

“Sokukhoz bekopogunk… segíteni askarunk… az éjjel jo´´nnek a nyilasok… jo´´jjo´´n velu´´nk ho´´lgyem…”

Klincko még huncutúl rá is mosojog Priskára, szemmel láthato´lag ero´´ssen no´´csábász típus.

Priska :” Nem mehetek… hová is bújnék?”

Lo´ránt:” Mi találtunk o´´nnek biztos hejet ”

Priska :” Majd még meggondolom”

Klincko:” De addigra már késo´´ lehet…”

——————–

Priska halgato´zik az ajto´n s halja, hogy kint Klincko és Lo´ránt beszélgetnek:

“Mé g el kell mennu´´nk Veinberger Lacihoz, Salvendiékhez és a Bokor Manno´ családjához… azokat is kell értesíteni…”

———————-

(Megj.: A ko´´vetk. szakaszok sincsenek megz. mivel már….)

S még egy furcsaság Okczylro´l :

Mint már említettu´´k:

Amikor cc. 16-18 éves volt, s a fo´´városban tanúlt, elterjedt ro´la, hogy lánnyá operálták s Okczylerrának keresztelték át.

(Cc. a 80-as években azt terjesztették ro´la, hogy gay, s cc. 200-2010 után, hogy pedofil. )

———————–

Igen paradoxnak találta, hogy végu´´l uis nincsen senkije – értsd no´´i szerelme, partnerno´´je – holott ko´´ru´´lo´´tte, a munkahején számtalan szebnél szebb lány, no´´ lebzsel, de vagy már férjezettek, eljegyezettek, vagy (talán) még túl fiatalok hozzá.

———————

Okczyl feltett a youtubre – sok száz youtubja melett – quasi képes , zenés életrajzszeru´´ youtubon egy oj szo´´vegu´´ leírást, hogy miszerint o´´ az egyik legnagyobb zeneszerzo´´, s ha valaki ismerté s gazdagabbá teszi, akkor a pénzo´´szeg tetemes részét a segíto´´ társ szerzi meg.

“Akarsz gazdag lenni” – felirattal.

“Természetessen” eme video´nask sem lett igazándibo´l foganatja – mintha meghibbant volna as világ, vagy valamijen titkos o´´sszeesku´´vési fal emelkedne ko´´ru´´lo´´tte.

———————-

Nyílt leveleket írt -2015,16-ban – ko´´zérdeku´´ s o´´sszhumanitáriusi u´´gyekben ku´´lo´´nféle politikusoknak, válalkozo´knak, uralkodo´knak, o´´njelo´´lt vezéreknek – szo´´veggel és zenével.

Mint már e,lítettu´´k , Mohamed pro´fétáro´l is írt-komponált operát, igen provokatív mo´don.

S mégis sehol semmi – mintha valo´ban egy globállis o´´sszeesku´´vés fono´dna ko´´ru´´lo´´tte , mej megakadájozná azt, hogy bekeru´´lhessen a ko´´ztudatba.

————————

Mivel továbbra is az interneten allig van reakcio´ ( nincsen megnézetség) – ami ezáltal egyre rejtéjesebb hejzetet jelent (mivel világra szo´lo´ dolgokat leplezett le a nyílt levelekben – pl. a “Tesla o´´sszeesku´´vést”, s továbbá nagy politikusokro´l, nekik címezve írt vádolo´, meneku´ĺtu´´gyi, zenés leveleket)  – elhatározta, hogy egyfelo´´l a legbefutottabb quasi “képzo´´mu´´vészeknek” komponál homage zenekari mu´´veket, másfelo´´l a leaghirhedtebb iszlám teroristának”harcosnak” ír nyílt internetes, zenés levelet.

Valamint valamijen presztízs
“reklám -fojo´iratnak” ír internetes levelet, oj értelemben, hogy “valo´´színu´´leg én vagyok a három legnagyobb élo´´ zeneszerzo´´k egyike, de lehiet, hogy a legnagyobb” (akárcsak tette ezt nem rég a – ma már világhíru´´, de akkor teljességgel ismeretlen – Jaroslav Sˇulek is).

Ha erre sem lesz reakcio´´, akkor valamijen nagyon szofisztikus “o´´sszeesku´´vés” bástyája fono´dik ko´´réje.

———————–

(Megj.: Ez már a PC O -ba keru´´lt be )

S(PC-O=o) hogy továbbra sincsen senki, még az internetes potállok sem mu´´ko´´dnek, pedig legalább 9-en rajta volt – még a “Szinvonalas partner “sem, pedig a program kivállasztott neki jo´néhány alkalmas partnerno´´t, nímejik írt is neki, de az o´´ válaszára semmi… su´´ket hallgatás (itt meg kell várni a partner válaszát( … s kapcsolatokat meg nem ad a program. s ahol lehet to´´bbszo´´r is írni , seho semmi, esetleg felro´jják néki a korát.

Pedig a gondolkodása nem hogy as 35-45 évesekkel azonos, nem, mert itt, eme kisvárosban azok iszonyúan elmaradottak a korto´l, s kispolgáriak… Okczyl sokkal inkább a mai (2015-16) tinédzserekkel rokonult.

Volt is a minap egy esete.

Hazafelé as mkunkábo´l látott to´´bb tinédzsert as heji mozo felé seietni, s meg is kérdezett három, igen csinos, úgy 14-16 éveseknek látszo´ leánykát, hogy mit adnask.

Azok elmondták a film címét – valamijen sci-fi komédia – s hozzátették, hogy :

“Ez a mai fiataloknak szo´llo´ film”

Okczyl már- már hozzátette, hogy “tudjátok én is azonos vagyok a ti fajta fiatalokkal, sokkal inkább, mint a 40-50 évesekkel, azok számomre érthetelen bácsik.”

S nem sietett volna hazafelé, majdnem beu´´lt volna a moziba – no persze nem as 3 leánykához, de azért a ko´´zelu´´kbe.

——————————

(Innento´´l kezdve már zenésítve.) (Az Pc.N vége.)

Okczyl (265)már régebben készu´´lt egy mester dallamra, mejy kifejezné az emberi faj végtelen fojamatát, valamint a mindenség fejlo´´désének a végtelenségét.

Ezekben a napokban el is készu´´lt a dallammal – s úgy érezte, hogy ez az o´´sszes jelenkori s multkori to´´rténetek o´´sszefogo´ és átfogo´ zenéje.

El is nevezte “A világto´´rténések térképének”.

————————————

OR15/

Okczyl egy régi laborato´riumra bukkan s benne mindenféle u´´vegek, lombikok fekszenek.

Sokukon J. s némejiku´´ko´´n Jekyl felírással.

“Istenem ez lenne doktor Jekyl rég elfelejtett laborato´´riuma.

Talál egy leírást, s benne egy Jekyl jegyzet:

” Ma felkeresett egy fura alak, s adott egy fura receptet, amej állíto´lag teljességel feloldja a társadaslmi gátlásokat, konvencio´kat.”

O.” … mi ez…? … talán ez kéne nekem…?

… talán ki kéne pro´bálnom…?

Ekkor bejo´´n egy hosszú, barna kabátos alak s rászo´l:

“Zeneszerzo´´ úr… ki ne pro´bálja!… ez egy fo´´ldo´´nkívu´´li recept aslapján készu´´lt, aki elhozta annak idején doktor Jekylnek, az egy úgymond “bukásban” lévo´´ alien volt, erko´´lcsileg “zu´´llo´´tt”… s ero´´t akart meríteni doktor Jekyxlbo´´l, as rossz tetteibo´´l, esetleges általa meggyilkolt egyének energiáibo´l…… magával is ez fog to´´rténnie… ne tegye…”

Okczyl nézegeti a port:

” s mga meg kicsoda…?”

A férfi:” Ez most nem fontos… de higgye el… ez a szer igen veszéjes az ojan…hm…egyelo´´re még  kissé alacsonyabb evolúcio´s szinten lévo´´ homo sapiens-sapiens képviselo´´k számára…

… no persze az is lehet – s bárcsak így lenne – hogy végu´´l is  egyáltalán már nem fog hatni…”

Okczyl :”…no hát akkor végu´´l is nincsen veszéj…?!”

A férfi:”…talán lehet… mert én nékem hosszabb vizsgálatot kéne eme poron végeznem…(nézegeti a port)… de van itten még valami…

…lehetséges, hogy az úgynevezett gátlások felszabadítása melett van még egy még furább… mondhatnám veszéjesebb… leheto´´sége eme por hatás leheto´´ségeinek…”

Okczyl : “… s mi az…?”

A férfi:”…nos nem vagyok teljessen benne biztos, de atto´l tartok, hogy késo´´bb – de lehet , hogy elo´´bb is – aktivállo´dhat egy másik hatásmechanizmus is, miszerint a por beszedo´´je kezd bekeru´´lni egy…hm. hogy is mondjam… egy képzelt, pontossabban mondva , egy quasi virtuállis világba, úgy, hogy észre sem fogja venni a határt… hogy hol kezdo´´dik a képzelet s hol végzo´´dik a reállis valo´ság…”

Okczyxl értetlenu´´l néz a férfire.

A férfi:”… so´´tt, mi to´´bb, egy ido´´ múlva – mint az álmunkban, vagy a shcyzoid s psychedelikus állapotokban – az illeto´´ tudatas kreálni fogja a valo´ságot, mintegy elveszve benne, so´´tt mi to´´bb,…”

Okczyl:”… no ki vele…!”

A férfi:”… mintegy szeméjiség utazást is végezhet… egyik szeméjiségbo´´l a másikba… s végu´´l teljessen elveszhet a sok szeméjiségben… illetve a kreált világban…”

Okczyl teljessen értetlenu´´l néz a férfire.

A férfi:”… ugyanis ezt to´´letek sokkal fejlettebb szinten lévo´´ civilizácio´k számára lett kifejlesztve eme …hm… úgymond technolo´gia… de ott is vagy bukást okozott, válságot… vagy pedig – ami még rosszabb – mlás. to´´lu´´k kevésbé fejlett civilizácio´k leigásásának ezko´´zeként lehetett bevetheto´´…”

Okczyl :”… mint egy rajzfilmben?, vagy egy számíto´gépes realitásban?””

A férfi:!”…Nem… ez teljessen azonos lesz a realitással… csak az illeto´´ nem tudja… hogy valo´jában nem az…

… inkább ojasmi lesz, mintha egy to´´kéletessen holo filmet nézne… de egy ido´´ múlva már mintegy részesévé vállna a “filmnek…”

Okczyl:”… a gyermekkoromban ezt gyakran éltem át az álmomban… filmet nézve s egyszerre csak már a film realitássá vált…”

A férfi:!”… so´´tt ha kezdene belépni más és más szeméjiségekbe – részben még megtartván a sajátját – askkor végleg elvszhetne bennu´´k…”

Okczyl:”… no de hát ezt teszi A´dám a Madách cyklusban…

… kérdés hogy az E´va valo´´jában ugyanaz az E´va , amej az elo´´zo´´ekben volt vagy másvalaki-e? , s hogy ugyanaz-e az A´dám az egyes korokban, vagy sem… ?!”

A férfi:”… valo´ban…  s ezzel rendkívu´´l megelo´´zte a korát…”

Okczyl egyre jobban meglepo´´dik.

A férfi:”… s még egy… Maga amúgyis hajlamos a polyszeméjiségre, ami megjelenik a zenéjében…s ezért o´´nnél igen veszéjes lehet eme por hatása…”

Majd egy kis ido´´ múlva hozzáteszi :

“Lehetséges, hogy észre sem fogja venni, hogymár el kezdo´´do´´tt a por hatása…”

Okczyl: “… akárcsak az sem lesz világos, hogy mikor ébred o´´ntudatára a mesterséges – askár világméretu´´ – inteligencia, azaz mikor jo´´n létre a syngularitás a computerek fejlo´´désében – s ez igen nagy veszéjt jelent az emberiség számára….”

Az idegen:! “…jo´l gondolja meg Okczyl úr!ô

Majd eltávozik.

———

Este Okczyl . gondolkodik… “hátha ez segítene a no´´kho´´z, lányokhoz valo´ viszonyomban. ?”

Egyszerre csak fogja magát s beszed – hogy biztos hasson – két tablettát (pedig az van a cédulára írva, hogy csakis egyet).

————————–

Okczyl (17)egyre inkább úgy érezte magát, mint Gustáv Aschenbach a végefelé – “Minnél rosszebb, annál jobb” – hátha a meneku´´lési kháosz megsegíti, valamijen segítségre szorulo´ anya, gyermek végre családhoz jutatja.

——

(25)

Okctzyl mégis csak bevette a fo´´ldo´´nkívu´´li port.

————

Priska/(32)

 

E´jjel berontanak as nyilasok:

Na te zsido´ dsiszno´ kurva, most velu´´nk jo´´ssz…”

———————

Kint az állomáson már be vannask vagonírozva, s ekkor odarohan
Klincko s kiabál a to´´megen keresztu´´l:

Priska!… Most kaptuk meg a Vrba-Wetzler jelentést… Mindenféleképpen tagadd le, h ogy állapotos vagy…”

A vonat elindúl.

————————–

AM3/ (Azaz Márkus Miu´´r 3) (49)

Belfast 1912 április 9-10-re virrado´ éjjel.

Muir megy az utcán s látja , hogy

elfogják a lázado´ munkást valamint Michaelt is, aki titokban támogatta a titkos “elo´´IRA” tagokat. De o´´sszeverekednek a rendo´´ro´´kkel és meneku´´lnek.

Meneku´´lnek a so´´tét utcákon, bújkálva.

Muir mindezt messziro´´l látja.

A két meneku´´lo´ň´terrorista. :

“Végu´´nk van – nem meneku´´lhetu´´nk”

“Ha fel tutnánk jutni a Titanikra, akkor elmeneku´´lhetnénk”

“De hát arra végképpen nincsen pénzu´´nk”

Ekkor a so´´tétbo´´l elo´´jo´´n egy fura alak.

“Hallom, hogy mij nagy bajban vannak… én segíthetek… Wslt Waalton vagyok… ”

A két meneku´´lo´´:

” Micsoda?”

A fura idegen alak:

” Segíthetek… kifizetem az egész utat, so´´tt még egy csomo´ zsebpénzt is adhatok… csak lenne egy kérésem o´´no´´kho´´z…”

A két munkás:

” Mi az?”

Adok néktek néhány címet… ahová el kéne mennetek, s onnan lemásolni néhány mérno´´ki- tudományos rajzot, egyenletek sorát… majd a visszatéro´´ Titanikon elhozni ide, de nem ide, hanem a kiko´´to´´ben azonnal átszálnátok egy német hajo´ra és ott mindezt átadnátok az iratokat egy német  ifjú embernek , akit én már elo´´re értesítek …o´´már várni fogja o´´no´´ket…s o´´ elvezeti o´´no´´ket bécsbe egy másik ifjú , Adolf nevu´´, festo´´mu´´vésznek akinek véglegessen átadják az iratokat…”

A két munkás:”Hát ez igen bonyolúlt, de megtesszu´´k , az isten igazábo´l, csakhogy megmeneku´´lhessu´´nk a brit bo´´rto´´no´´kto´´l…”

Az idegen:” Az az ifjú festo´´ a késo´´bbiekben talán támogatni fogja az ír felszabadíto´ mozgalmakat a brittek ellen…

… de még valami… itt vannak- no persze hamis – papírok amikkel o´´no´´k a hajo´n éjjeli megfigyelo´´k lehetnek…”

“Hogy micsoda…?”

“Igen … éjjeli megfigyelo´´k… s most jo´´n a leges legfontossabb… ha élni akarnak, (az ifjú “IRA” taghoz fordúl) … ha te még látni akarod a menyasszonyodat s a ma szu´´lt kis fiadat…”

A munkás:” Tényleg megszu´´lt , hát ezt meg honnét tudjas ?…Hát ez csodállatos…Istenem, de boldog vagyok”

Az idegen:” Tudok ám én sok mindent… Vagyis véssék az eszu´´kbe … április 14.én este 23.25-kor jelezzék azt, hogy jéghegyx felé ko´´zeledik a hajo´ még akkor is, ha snem látnak semmit sem…

… értették… nem látnak semmit sem… állnak a megfigyelo´´ poszton s megkongatják a vésszcsengo´´ket, telefonokat, hogy jéghegy, jéghegy … pontossan 23. 25-kor… ku´´lo´´nben egyiku´´k sem fogja sohasem to´´bbé látnio a kedveseit… akik nyomorogni fognak…

… tehát 23.35-kor, egy percel sem elo´´bb, de nem is késo´´bb…! E´rtettétek?…

… én viszont annyxi pénzt adok maguknak, hogy bo´´ségessenj lesz a családjuknak maradék, so´´tt még az ír felszabadítási mozgalomra is marad bo´´ségessen… értették?””

A két munkás meglepo´´dve de boldogan , lelkessen :

” Persze, hogy értju´´k és igenis megtesszu´´k azt amire kér o´´n…

… az egész ojasn , mint egy kaland-kalo´z regény …”

Az idegen – magában ro´´ho´´gve :” Bizonyára az, s ha még tudnák, micsoda

kaland jo´´n ki belo´´le…az ám!”

———————

Márkus Miu´´r egy(71) Londoni árvaházban.

A fo´´ nevelo´´no´´ rámutat egy cc. 10 éves leánykára.

“O´´ az…”

Márkus mego´´ru´´l:!

“Istenem a kislányom…”

A nevelo´´no´´ odahozza a lánykát:

“Tudod ez az apukád… o´´´nagyon híres hajo´építo´´… a világ legnagyobb hajo´ját építette fo´´l…”

Márkus mego´´leli a kissé megszeppent leánykát:

“Megyu´´nk amerikába as világ legnagyobb hajo´ján”

“Jaj ez nagyon jo´ lesz”

———————-

Márkus kézenfogva(77)  a kislányával rohannak a kiko´´to´´be.

De as Titanik már távozo´ban.

“Na hát lekéstu´´k… nem baj… majd egy legko´´zelebbi hajo´val utazunk… vagy ezzel, ha visszatér ide Belfassba…”

——————–

(Megj.: Ez a jelenet a mezenés. o´´ssze lett vonva a ko´´vetkezo´´ Churchil-Ludend- jelenettel. )

Ugynaazon (82)az estén a londoni lordok háza.

Kint a teraszon beszélget Sir Churchil a társaival:!

” Fel kéne ujjítani ezt az épu´´letet, de hát nem lesz reá pénz”

Ekkor odajo´´n egy idegen”:

“Engedjék meg, hogy bemutatkozzak … sir Walton -Walton vagyok…

… hallom, hogy miro´´l beszélgetnek… én talán tudnék segíteni…(Oda hív egy háttérben állo´ alakot, aki odajo´´n)…

“E´n Generál von Ludendorf vagyok… Ez a kedves férfi, sir Walton ajánlotta nekem, hogy jo´ pénzért eladhatnának nékem néhány o´cska kacatot, amik  az o´´no´´k pincéjében találhto´…

… o´riási pénzeket adhatnék érte…. a családom igen gazdag s gyu´´jti a pincékben széjjel hányt kacatokat…”

Chuírchil:” No de ijet … sok pénz néhány kacatért…?””

Ludendorf:” Tudják… nekem ezek nagyon fontossak…

… mikor u´´thetju´´k révbe az u´´zletet?”

Churchil :”Akár holnap is”

—————–

Másnap lent a pincében… to´´bb képviselo´´, Ludendorf és “sir” Walton.

Ludendorf szemmelláthato´´lag keres valamit.

Hátúl van egy nagyon poros o´cska kacatnak látszo´, valamiféle pléh skafandernek látszo´, úgy cc. 1 méteres henegerszeru´´ség.

Waalton odasúgja Ludendorfnak “Tehát itt van …ez az … ezzel abszolút fo´´lényre tehetnek szert egy esetleges háború esetén…

…de vigyázzon, sok kacatot kérjen, nehogy emiatt gyanút fogjanak”

Ludendorf- szintén súgva:”De hiszen ez CSAK egy o´cska pléh búvárruha…?”

Az idegen:”Bízza csak rám … egyezzenek meg akármijen is a kért o´´sszeg.”

L/udendorf hasngossan:”Nos Uraim! Talán már megegyezhetu´´nk , akár most is megko´´thetju´´k az u´´zletet, s ké-három nap múlva jo´´nnének as szállíto´im…

…éS  hajlando´ vagyok askár nagyobb o´´sszeget is felajánlani ezekér a kacatokért… legalább tisztább lesz a pince teru´´letu´´k…”

Eltávoznak. Churchil:”Nos még ijet , néhány kacatért ekkora o´´sszeg, mire kellett ez nekik…?””

——————–

1940 New-York . (123)

E´jjel , dél bronx, elhagyott lako´házak, romos ko´´rnyék. Két gengszter meneku´´l a rendo´´rség elo´´l, már már elkapják o´´ket, asmikor egy oldalajto´ban állo´ alak behívja o´´ket:”

” Nincsen eséju´´k a meneku´´lésre… ko´´ru´´lfogták az egész ko´´rzetet…

… én adhatok nektek eséjt … itt vannak nálam hamis iratok… hamis szakáll és bajusz ero´´s ragaszto´´val…

… ezekkel a papírokkal s ku´´lso´´vel nyugodtan ki mehetnek… s még sok pénzt is adhatok o´´no´´knek…az euro´pába valo´ meneku´´léshez…”

A két Gangszter :”No de bizonyára nem ingyen adja…”

Az idegen:” Jo´l látjátok… ku´´lnben … ku´´lo´´nben Waltongiancana vagyok…van egy feladatom a számukra…de pontossan kell elvégezniu´´k, mert  – én figyelni fogom o´´no´´ket hátúlro´l – s ha nem végzik el a feladatot  , én megtalálom o´´no´´ket, illetve feladom o´´no´´ket a rendo´´rségnek, vagy ami mégrosszabb , az ellen gangszter csoportnak”

A két gangszter:”Jaj az nagyon rossz lenne… s mi a feladat?”

Az idegen:”Itt van egy spéci altato´ gáz…E´jjel el kell menniu´´k a Walsdorf-Astoriához… o´vatlan pillanatban – hisz maguk ehez nagyon is értenek – a gázzal el kell kábítani a portást, fo´´lmenni s az általam megadott apartmánban a kulcsjukon be kelll spriccelni a gázt, mivel ottan egy o´´reg ember tarto´zkodik, aki szinte allig alszik…

… be mennek az álkulcsokkasl s meg keresik az itten általam leírt iratokat… azaz ezek matematikai egyenletek…

… le kell o´´ket fényképezniu´´k … eltávozni és ezekkel a hamis papírokkal felszálni a kiko´´to´´ben állomásozo´ “Sarkcsillag” nevu´´ hajo´ra… amej euro´pába igyekszik…

Euro´pában a kiko´´to´´ben, az itt megadott , leírt hejen fogja várni o´´no´´ket egy férfi, to´´rt angolsággal beszél, mivel valo´jában o´´ egy német kém…s egy titkos tudo´s…

…neki kell átadniuk a lefényképezett iratokat…értették…?”

A két gangszter: “Hát persze, hogy értettu´´k…”

————————

A 9dream E

Megérkezik(147) a doktor :” sasjnos egyre nagyobb a baj… valo´jában én sem látom pontossan a múltbéli o´´ssze-vissza kuszállo´do´ szállakat.”

A to´´bbiek:” …de hát mi van…?”

A doktor:” valami to´´rténik a Titanikkal…”

A to´´bbiek:”Hiszen tudjuk… elsu´´jjed…”

A doktor:” Nem egésszen… éppen azt akarják elérni, hogy ne su´´jedjen el… de még nem világos , hogy mi célbo´l…

… na meg aztán a “Sarkcsillag” hajo´…?… s végu´´l Churchil… mi ez az egész?…

… m indúntelen a dálek jut az eszembe… úristen… csak tán nincsen valahol Londonban egy régi dálek…?”

A to´´bbiek:” … no de hát mi az a dálek…”

A doktor   :”Valami szo´´rnyu´´, végzetes… komplett világpusztulást okozhatna… de ne is kérdezzétek… talán csak tévedek…

…felhasználni egyébb szo´´rnyu´´, fo´´ldalatt lévo´´ szo´´rnyu´´ségeket…

No meg aztán még sokminden… egy kisfiút akarnak befojásolni még a 20 század elején, hogy ébresszen fo´´l iszonyú o´´si szo´´rneket…

s végu´´l is teljes kháoszba , o´´skorba akarják do´´nteni az emberi civilizácio´kat…

…s ráadásúô alár eltu´´ntethetik a tudatomat valamijen régebbi alakban, szeméjiségben…”

———————

GC1/ Velence – cc. 1753.

Egy(185) fiatalember (David Tennant) leugrik egy erkéjro´´l, s meneku´´l.

Az erkéjen utána kiabál egy cc. 35 év ko´´ru´´li no´´ :

” Meneku´´lj, drágám… meneku´´lj!”

A férje kirohan az erkéjre – s lefogván a felesége száját – kiabáll:

“Fogják el… fogják el!”

Giacomo fejvesztetten, hidakro´l, hidakra ugrálva meneku´´l.

Majd ráugrik a gondolára, s beszél:

“Tisztelt  Uram… Miért haragudni egymásra, hiszen egy hajo´n utazunk… o´´n is szereti a feleségét és én is…”

——

Az ido´´s (195)Casanova diktálja az emléiratait egy szép fiatal lánynak.

“Te meg ki vagy , o´ szépséges cselédlány?”

“De akkor maga is Uram cseléd.”

“Igazad van…s te ki vagy ?”

“Edith… s jo´ családbo´l származom, de elszegényedtu´´nk…

De hát maga a híres Cassanova?…Tényleg? Lehetséges – e ez?… Valo´ban maga az?”

Casanova :”Valo´ban én lennék az.”

“Edith:” s valo´ban minden igaz amit leírt?”

Cas.”So´´tt még ojanabb!”

Ekkor(201) látni a kisfiú Cassanovát . Az anyja színészno´´ és uri kurtizán.:

“Menj az iskolába, amit elintéztem neked…”

Odaszo´l a szereto´´jéhez :” Hiába o´´egy idio´ta.”

Egy cseléd lány ápolja az immár 13 éves Cassanovát , s a lábait tisztítja :

“Mi lenne , ha combjaidat is megtisztítanám ?”

S elekezdi ottan is tisztítani, ekkor a cc. 12-13 éves kisfiúnak elkezd a hálo´ko´´nto´´s ágaskodni s felkiált:

“Igen!…Igen!”

Majd a cselédleányfelrántja a Cassanova hállo´ ko´´nto´´sét, meglátván a hatalmas , és bu´´szke fato´´rzsét, valamint a rugalmassan go´´mbo´´jedo´´ gyu´´mo´´lcseit, egyszeriben csak  reálovagol.

S egyszerre (206)csak másnapto´l kezdve kivállo´ tanúlo´, olvasott, mu´´velt, hegedu´´n kívállo´an játszo´ kifinomúlt fiatal emberré kezd cseperedni.

“E´lvezem Velencét, mej karanténában van, s minnél nagyobb a karanténa s a zu´´rzavat, minnél jobban kezd minden bomlani és felborúlni, annál jobb nekem”

S ekkor eszébe o´´tlik egy hasonlo´ szituácio´, egy Gusztáv nevu´´ íro´ro´l, de nem érti, hogy miért.

“Persze a pénztárcám u´´res (volt), a ruhám ko´´lcso´´nzo´´tt, vagy lopott, vagy hamis… de mégis élvezem(-tem)…!”

El kezd filozofálgatni mu´´velt emberekkel :

“Ki vagy ?”

“Casanova a Casanova i ágbo´l.”

Az illeto´´ megu´´ti s megalázza.

“Csak egy ko´´zo´´nséges paraszt vagy”

Odajo´´n egy szép no´´:

” Itt mindenki hamis a s hazug… másként kell csalnia”

Tanítgatja , majd ellopja a pénztárcáját.

—-

“Léptem(211) nyomon megjátszottam a hasmis álll nemest, de egy ido´´ múlva már úgy ahogy kezdték elhinni… még szolgát is felfogadtam..egy szerecsént….”

“Kiadtam magyam áll orvosnak, csillagjo´snak, s egyebeknek….

De fo´´ként a néger szolgám tanétgatott engemet.”

—-

Ismét oda megy hozzá a korábbi no´´ .

“Ha mindenki csal, akkor o´´n, szép ho´´lgyem miért volt s van o´´szinte hozzám?”

“Nem tudom.”

Egy sokkasl magasabb férfi .

“O´´ az én menyasszonyom… Nemes herceg vagyok…”

“Beleszerettem  egy szép no´´be, de állando´an vigyáztak reá a két no´´i

testvérei, s ezért hát a két testvérrel egyszerre háltam… gtermészetessen négyesben…”

Edith:” Ez érdekel… mondja el részletečsen, hogy ezt hogy csinálta?”

“…hm…hm…hm…”

“Tulajdonképpen o´´szinteséggel, majdnem naív o´´sszinteséggel lepleztem a hazugságaimat…”

A két no´´vér beszélget vele és lassan levetko´´ztetik, majd vadúl ko´´zo´´su´´lnek vele.

——

Edith(211):”Maga egy zu´´lo´´tt alak… hányan voltak már az élete fojamán…?”

“Nem tudom… nagyon sokan … kurtizánok, fiatalok ido´´sek, apácák… egyszerre két apáca… egy no´´´a nászéjtszakáján, ….egy no´´ a megérto´´ férje szemeláttára… valaki, aki majdnem a feleségem lett … sokan… sokan…”

Edit szemmelláthato´lag igen felizgúl.

“De mindez már nagyon régen volt… mindnyájan már meghaltak… de mivel én nem hiszek a túvilágban… ezért azzal vagyok megbu´´ntetve, hogy nem hagynak meghalni…”

“De Uram, maga meggyalázza a hitet…”

“A hitet… hát ehez meg mit szo´lsz , amiro´´l most fogok beszámolni?”

“Ki volt az illeto´´ ?”

“Kasztrált férfi… transzvetita…homosexuállis… számtalan kasztrált szereto´´vel”

Edith fel van háborodva.

“So´´tt egy transzvetita … eredetileg no´´i  kontratenor énekessel is volt viszonyom…”

Casanova meismerkedik egy énekesno´´vel, aki no´´nek néz ki, de azt mondják , hogy kasztrált férfi.

Levetko´´zteti, a kasztráltat,  de mégiscsak kideru´´l, hogy eredetileg csak fiú.

Miko´´zben megkérdi az eslso´´ – talán az egyetlen igazi – szerelmét, hogy :”miért akarsz  hozzá menni eme  “ficsúrhoz”.

“Mert gazdag… s meg van mindenem…”

Ko´´zben elmegy a atranszvetitához.

Felmászik a fiú szobájába.:

” Nekem mindegy, hogy fiú vagy leány vagy-e , de szeretlek…”

S ismét eszébe jut a gusztáv név aki valamijen fiatal fiúba szerelmes Velenkcében.

Majd cso´kolôzni kezd a fiúval.

Kideru´´l, hogy mégiscsak leány.

“Nem volt semmim s ezért kasztráltank játszottam meg maga.”

“Kivállo´ énekesno´´ is lehetnél… mint no´´… gyere hozzám feleségu´´l…”

—————

Okczylt(222) vagy kétszer megszo´lította eaz utcán gy úgy 18-20 éves ko´´ru´´li cigány leány, igen szegényesnek látszott, elhynyagoltnak.

50 centetkért kiflire, mag haza buszra.

Párnap múlva ismét megszo´´lította, de ezúttal jobban nézett ki, miniszoknyában, szandálban igen kívánatossan.

Okczylt el fogta a vágy – sokkal to´´bbet tudna segíteni as leánykán s cserébe so-sok minden megto´´rténhetik.

Kiérezte ezt a leány – Sandra Berki – s félreérthetetlenu´´l utalgatni kezdett egy lehetséges légyotra.

Okczyl megkérdezé : ” Nem vagyok neked túl o´´reg, ko´´vér és fogatlan?”

“A´ dehogyis”.

S ott az utcán elkezdte Okczylt szájon cso´´kolgatni.

“Ne most, itt- hiszen mindenfelé járo´kelo´´k.”

S Okczylban egyre ero´´so´´do´´, csiklaando´s izgalom vett ero´´t.

A munkahején megkérte  az egyik roma gitártanárt, hogy  érdeklo´´djo´´n as lány iránt, mivel azonos falubo´l származnak.

Másnap jo´´tt as hidegzuhany :

“Nem lány, hanem fiú – buzi”

“Azaz transvetita – no hiszen jo´l  nézek ki…!”

(Megj.:Innento´´l kezdve,a Kasanova részek a megz.-ben lero´´vidítve – lásd a vido´kat.)

Nagy báli társaság.

Cassanova . és a lány kívu´´l letépdesik egymás ruhái részleteti, majd bejo´´nnek a báli társasaágba, majdnem félmeztelenu´´l.

O´riási sikeru´´k van.Ismét tánc – keringo´´.

Majd Cassanova . hátra megy s az eredeti szerelmével cso´kolo´dzik…s kívu´´l táncolnak., keringo´´zve.

“Holnap megszo´´ku´´nk:”

“S aztán mi lesz?”

Ker      esu´´nk egy házat.”

Henriett:”S aztán?”

E´lu´´nk:”

“S aztán?”

“Miért kérded, gogy mi lesz?…

… E´n mindent mozgás ko´´zben teszek ,… tett ko´´zben tervezek és korrigállok…”

Hirtelen oj furcsa érzése támad, minthas valami egésszen más hejzetekben ezt már gyakaran mondogatta, de nem képes ezekre visszaemlékezni.

Edith:” Hiszen szerette o´´nt… miért bánt úgy vele…?”

“Egy o´´reg ember egy nedves várben… Henriett ezt már elo´´re tudta…”

Végu´´l is Henriett hozzá ment a fo´´úri “ficsúrhoz”.

Cassanova gyo´n s mindent elmond. de a pap szívszélhu´´dést  kap.

Gyo´gyítják. De rosszúl , sarlatánúl.

Cassanova  pisztojlo´´véssel megállásra kényszeríti o´´ket s a gyenge orvosi ismereteivel meggyo´gyítja a papot.

Majd olvassa a felizgult papnak az emlékiratait.

A pa hálábo´l reá hagyja a hatalmas vagyonát, mint a felfogadott fiára, valamint a régi nemesi titulust.

Henriett:

“De hát te el fogod veszíteni ezt a sok pénzt… ojan vagy , csak mint egy másolat-gyermek, vagy mint a fo´´ld fo´´lo´´tt lebego´´-forgo´ szél… de azért eljegyezhetju´´k egymást.”

A pap megáldja o´´ket.

“Híresek lettetek egész Velencében.”

Ekko´´r bejo´´n a “ficsúr” neemes és felolvassa a terjedelmes vádiratot:”

“Számtelan szélhámosság, paráznaság, alattomoskodás…”

S olvassa, olvassa.

Majd a bo´´rto´´nbe keru´´l.

A bo´´rto´´nben a cella társa meséli:
” innen még senki sem tudott megszo´´kni…”

Meséli a kalnkdjait, s a cella társa ko´´zben maszturbál.

A látogato´ szolga:

“Henriett hozzá fog menni a “ficsúrhoz”.

Lehúzta a jegygyu´´ru´´t és sírt….s rányomta a gyémántal az ablak u´´vegre – el fog engem felejteni.  ”

Henriett sírva hozzá megy a “ficsúrhoz”- aki nem is szereti, de bosszúbo´l elveszi… miko´´zben Cassanova  kétségbeesetten do´´ngeti a bo´´rto´´nfalakat, majd kimászik a teto´´re.

Rászo´ll a cella társára :

“Gyere velem”

“Nem mehetek… nekem ez az othonom… s te is o´´ro´´k u´´ldo´´zo´´tt leszel..”

Edith:”S látta-e még?”

“”Igen s egy  mégnagyobb szerelmhez  vitt engem.”

Edith:” Istenem O´´ még él s o´´zvegy…”

————–

9dream F

Egyu´´tt az o´´t ember-“szellem”.

Learl:”AS doktor itt hagyott egy fura készu´´léket, amej jelzi a bajok heejeit… no persze azt nem, hogy miben van a baj mikéntje…”

John- nézi a készu´´léket :” Mindenu´´nnen rossz hírek… Spartakus… Titanik…Thomas Yeferson…Cslekednu´´nk kéne…”

Learl:” … no dehát hol van a doktor… nélku´´le nem tudunk elmozdúlni…”

Miriam:””… mi to´´rténhetett a doktorral …?”

“Vége a világnak , az ośkorba su´´jed mleanthtetlenu´´l….?”

“Vagy még rosszabb?”

——————

+++++++++++++

——————-

Vége a PC-O.

————-

OR16/ PC – P (0)

Immár elmúlt jo´néhány nap- egy-két hét –  a beszedett por o´ta , de semmi hatás.            Ezido´´tájt Okczyxl kezébe jutnak régi iratok, Akireva emlékiratai ko´´zo´´tt  :

“De hát ez szo´´rnyu´´ …Akirewa … hogy volt ez ?…

azt tudtam, hogy volt elo´´ttem ro´´viden a mozdonyvezeto´´… még korábban a “nagy szerelme” a chuligános fiú, aki utánam nagyon ro´´vid ideig a második férje lett…

… de hogy végig egy footbaltréner, izmos, tenyeres-talpas fiú lett volna végig a szereto´´je..

… még hogy a nászutunk alatt?… s hogy titokban éjjel as Grandhotelabgrund alatti kis erdo´´ben találkoztak volna…

… s ráadásúl leste o´´ket egy , a ko´´risfako´´rbo´´l mincdúntalanúl elo´´-elo´´bukkano´, vigyorgo´ arcú o´´szes szakállú férfi is…

… vagyis  még a kb. kétszer 8-9 napig tarto´ “boldog ido´´szakunk alatt is – a tátrai hotelben to´´lto´´tt napok fojamán is  so´´tt az esku´´vo´´nk elo´´tt is, majd az  oktober 23 elo´´tti néhánynapos “boldog” ido´´szakunk alatt is … vagyis  ezen napok alatt is rendszeressen találkozott volna eme férfivel…

…eme primitív , otromba footbaltrénerrel…?”

————-

Felkeresi(9) a volt trénert, cc. 42 év után.

Az illeto´´ már igen trotli, o´´rges férfi lett az évek alatt, allig bír mozogni, szinte szánalomra mélto´ – mido´´n Okczyl – mások szerint is- egyre fiatalosabb, aktív enyhén “ido´´so´´do´´” férfi benyomását kelti mindenkiben.

“Ki maga s mit akar?”

“Ne haragudjon, hogy zavarom, de megtudtam majdnem 43

év után, hogy – az általam ismert Akirewa  férfi ismero´´so´´k melett – magy egy komoj szereto´´je volt, so´´tt még az állíto´lagos boldog “mézesheteink” alatt is?!”

A volt tréner:

(Igen megto´´rt, o´´reges hsngon – Okczyl szinte sajnálja o´´t.)

“Nem nagyon emlékszem, hiszen ez már nagyon régen volt…

… várjon csk… 1973 szept. 8 és 17 ko´´zo´´tt… valami rémlik… hogy a tátrában talán találkozgattunk, szeretkeztu´´nk… de már allig-allig emlékszem ezekre…

… s talán még késo´´bb is… okto´ber 3 után… meg elo´´tte is… de mint mondtam már nem emlékszem…”

Okczyl:” s hogy nézett ki annak idején?”

A volt tréner elo´´vesz egy albumot s rámutat néhány fényképre.

Okczyl látja, h ogy egy izmos , primitív , korlátolt “frajer” típus vigyorog reá, pont ojan, akiket annak idején igencsak “útált”- persze smostan itt áll elo´´tte egy szánalmas alak , aki szo´´ges ellentétes benyomást kelt mint  az akkori  fénykép által sugalt énje.

Holott a volt footbyaltréner Okczylto´l legalább 3 évvel fiatalabb, s aki egy lerobbant ido´´s ember benyomását kelti , so´´tt mintha jo´val alacsonyabb testalkatú lenne , mint asmi a fényképeken. lenne láthato´.

“Kell még valami Uram?”

O.:” O´ nem , minden rendben ” S fuˇra, igen vegyes érzésekkel eltávozik a volt trénerto´´l.:

Egyrészt a fényképekre még most is du´´ho´´s és féltékeny, ingeru´´lt, másfelo´´l a mostani , imént látott alak inkább szánalomra mélto´.

———————

Okczylt (17)váratlanúl érte a hír, hogy a már cc. 23 éve a fo´´városban élo´´ Akroza, akivel csak telefonon érintkezett néha-néha, sújos baslesetfojtán ko´mában fekszik a fo´´városi ko´rházban.

Az egyik nap arrafelé volt dolga s elhatározta, hogy meglátogatjas o´´t.

Akroza nem tudott magáro´l, de egy igen finom , inteligens ember volt az ágyánál, s akroza kezét símogatta gyo´´ngéden s sírva, ko´´nnyezett.

Ko´´zben bejo´´tt az áplo´no´´.

Okczyxl hátra hívja ki a fojoso´ra.:

continuation of episode D….