Doctor who and helishe labyrint – created from PC game – the film

155
Publikované 10. októbra 2019 od

the komplet ungar,and slovak  screnplay text:

 

A doktor (who) és a “pokoli labirintus”.

Filmforgato´ ko´´nyv.

 

(2014 VII.17.-19.)

(a PC játék alapján)

 

1.A/

A bevezeio´´ titulusok (producensek, színészek, zene, vágás, íro´ – rendezo´´,stb.) alatti képek :

music N1

Látni felu´´lnézetbo´´l Zanzibár szigetét (megjelenik a képernyo´´n nagy betu´´kkel az elnevezés ), ahová egy  utasszállíto´ repu´´lo´´gép  készu´´l leszállani.

Sok kép – fentro´´l, oldalro´l , majd látni a leszállo´ repu´´lo´´gépet.

(Legalább 20 – 30 kamera felvétel, váltakozva. )

Az utasok kiszállanak, ko´´ztu´´k egy fiatalos ember.

A´tmegy a terminállon, majd taxit rendel  – mindezt messzebro´´l látjuk, úgy , hogy csak az utcai zajokat haljuk s a háttér filmzenét.

Látni, hogy a taxi fo´´lfelé megy egy domboldalon, szerpentíneken, majd megérkezik egy kert ko´´zépi villához.

Musica 1 – fine

(Ezidáig cc. 1 minut / 47 sec.)

 

Az utas kiszáll , bemegy a nyitott ajto´n át, s bent egy nagyobb hejségben ott u´´l a széken egy asztal melett egy szintén fiatalos férfi.

A ház is egyszeru´´, de su´´rru´´n be van no´´ve borostyánnal.

A szobabelso´´ szintén egyszeru´´, mondhatno´k, hogy puritán.

music 1 fine

B/ 1

(Megj.: a ko´´vetkezo´´ jelenet sorhoz: A kamera állando´an váltogatja az egyes arcokat , távol és ko´´zelnézetekbo´´l.)

A bemeno´´ férfi  – kissé zavarodottan :

“Nem tudom… hogy jo´ hejen járok – e … ez a Zanzibár avenue 13szám ?”

A bent u´´lo´´ férfi hozzá szo´l :!

“E´n sem vagyok biztos benne, de a levélben, amit kaptam, pontossan ez a cím áll…Ku´´lo´´nben John vagyok, u´´dvo´´zlo´´m…”

S a bejo´´vo´´ férfinek kezet nyújt .

L”assan beindúl a ko´´vetkezo´´ zene :

Musica 2

Az viszonozza a kéz nyújtást :

“E´n meg Laers vagyok,…Laers Sydnyibo´´l.

John : ” E´n meg Galsgow bo´l jo´´ttem, Britaniábo´l, … nem rég érkeztem, úgy egy fél o´rája… de az ajto´ nyitva volt… hiszen ez áll a levélben, “hogy bátran jo´´jju´´nk be ” – amit kaptam… gondolom, hogy o´´n is kaphatot hasonlo´ levelet…”

S elo´´veszi a a zsebébo´´l a levelet, miko´´zben  Laers szintén elo´´veszi a zsebébo´´l a lsaját evelét.

Egymás mellé teszik .

John :

” Szakasztott egyformák, csak a cím és a név más…”

Laers : “S mindketto´n a doktor aláírás…”

John :”…no de hát mit akarhat itt to´´lu´´nk, hiszen nem ismerjuí´´k egymást, s van valami ko´´zuí´nk egymáshoz ?…s egyáltalán ki ez a doktor… s miféle doktor…?

E´n példáúl orvos vagyok , gynekolo´gus, magánpraxissal…”

Laers : én meg számíto´ gépes programozo´… s adat mento´´…”

Ekkor valaki kopog az ajto´n s szintén bej´´n .

Egy eléggé fiatalos és csinosnak mondhato´ no´´.

Kissé kislányos arcal (Megj. :Játszhatná Elle Faning)

Zavarodottan :!”… o´´no´´k … itt… ismerju´´k egymást?”… ”

Ekkor John oda megy hozzá :!

“No ne féljen… nemlharapunk… még csak nem is ero´´szakolunk … habár o´´n kisasszony igencsak tetszik nekem… E´n John vagyok Sydnybo´´l…”

A no´´ :”… nos …hm … én meg Paula Párizsbo´l…”

Uraim(s végig néz a két férfin) … úgy sejtem, hogyxo´´no´´k nem ismerték egymást azelo´´tt… talán o´´no´´k is ezt a levelet kapták ?”

S felmutat egy levelet.

A másik két férfi is fel-fel mutatják a leveleiket.

Lasersz :!”Nem akarunk zavarkodni s indiszkrétkedni… de ha szabad kérdeznem  ho´´lgyem o´´nnek mi a foglalkozása ?”

Paula – meglepo´´dve :….Ja… hogy ..én… én… divattervezo´´ vagyok egy magán cégnél…”

Ekkor ismét kopogás, majd egyszerre három férfi jo´´n be.

Látni rajtuk, hogy igen zavartak. Az egyiku´´k megszo´´llal :

“…hm… mi már kint o´´sszetalálkoztunk, s kideru´´lt, hiogy semmi ko´´zu´´nk egymáshoz… de amint látom… hm… maguk is hasonlo´ hejzetekben csu´´csu´´lnek… vagy tán tévedek… ja ku´´lo´´nben Mitchel vagyok Brazíliábo´l… ezek az urak meg itt Karel Lengyelországbo´l… s János Magyarországbo´l…”

Mindhárman felmutatnak három levelet :

(Mitchel :)” Gondolom, hogy maguk is ijen leveleket kaptak…vagy nem ?”

A to´´bbiek, a már bent lévo´´k  ,bo´lintanak .

Mitchel : “… hm.hm.hm…már úgy látom , hogy hatan vagyunk… de a levélben az áll, hogy nyolcan leszu´´nk…”

Ekkor ismét kopogás :

Belép két igen csinos, úgy 30 év ko´´ru´´li no´´, – egymást o´´lelve s kezeiket fogván – szemmel láthato´lag lezbikusak.

Nevetgélnek, vihognak,szemmelláthato´lag nem idegesíti o´´ket a fura hejzet… so´´tt, mintha már hozzászoktak volna az ij hejzetekhez, megszokták, hogy ne to´´ro´´djenek a ko´´rnyezet véleményeivel.

Szemmelláthato´lag ojasmi világkalandor típusok.

A már bent lévo´´k  szemmelláthato´lag meglepo´´dnek, majdnem, hogy megdo´´bbennek.

A két no´´ – egymást túllicitálva, túlvihogva. :

A´— , ne csodálkozzanak… nem is tagadjuk, lezbák vagyunk…

…no de azért a férfiakast sem vetju´´k meg…”

S odamegy Johnhoz s meg ciro´gatjas az arcát.

“…no de azért inkább jobb lesz, ha nem ko´´zelednek felénk… jobb a tisztes távolság… mert azért karate bajnokok is vagyunk … az ám…

… s eme leevélre jo´´ttu´´nk…gondolom, hogy o´´no´´k is… no ne vágjanak már oj savanyú, hivatalos pofákat…

…ku´´lo´´nben én Elza vagyok, vagyis Elzi, o´´ meg Bru´´nhilde, vagyis Bru´´ni…”

John: ” úgy néz ki, hogy már teljes a létszám… de azért nem lettu´´nk egy pirinyo´t sem okosabbak… ”

Laers :” úgy néz ki, hogy semmi ko´´zu´´nk egymáshoz… .mint ez már kideru´´lt az ediggi bemutatkozásokbo´l… (a két német no´´ho´´z)

…s talán maguk kik… talán csak nem hivatásos lezbák ?

A két no´´ nagyot ro´´ho´´g :

“…ha,ha.ha… sporttánc trénerek vagyunk…fitnes, strečing, zumba, stb…”

John: ” meg kéne végre állapítani, hogy mégis mi lehet bennu´´nk a ko´´zo´´s…példáúl rájo´´ttu´´nk, hogy Lasers kivállo´ számíto´gép programozo´, de egyben szenvedéjjes játékos…nos …hm …ez reám is vonatkozik… azt hiszem, hogy igen magas szinten PC játékozom…

Mitchel:”… de itt a   itt e leevelekben az is áll, hogy kilátásban van fejenként 5 milliárd dolláros jutalom…”

A két német no´´ : “Hát ez bizony nagyon is jo´ jo´´nne …”

Mitchel:!” … de gondolom, hogy nem eme jutalom miatt hívtak o´´ssze minket…

…Ku´´lo´´nben én is – sok más mellett – számíto´gépes szakérto´´ vagyok …

… s szenvedéjes játékos… nálunk szinte bárkit megverek…”

A két no´´ vihogva :

“Jé— hát ez reánk is jellemzo´´.. minden szabad ido´´nket PC játékkal to´´ltju´´k…”

Paula :” … no de …hiszen ez reám is jellemzo´´…”

Karel:” …én meg országos versenyeket nyertem PC játékban ”

János jelentkezik :” No de én is !”

(Eddig cc. 2 /18  B jelenetbo´´l )

Musica 2 – fine -cc. 6-7 sec. pause

B/2 indúl.

Musica 3

John :”I´me végre valamicske fogodzo´… mindnyájan csúcs játékosok vagyunk…de szerintem kéne lennie valami egyébb fogo´dzo´nak is…  (music 3. indúl) valami… ku´´lo´´nleges egyedi… nekem példáúl  egy ho´napja eltu´´nt az édes anyám, teljességel rejtéjessen… nyomtalanúl…fo´´l ment a szobájába lepihenni, s to´´bbé nem jo´´tt le… nem volt sehol…”

Laers: …hm …valami vélem is to´´rtént…valami hasonlo´… a menyesszonyom elíndúlt hozzánk, már mobilozott is , hogy a házunk elo´´tt van…s egyszerre csak hu´´lt heje volt…”

Károj és János felkiálltanak, egyszerre hadarva, mondva :

“Nekem is a menyasszzonyom tu´´nt el… szinte az orrom elo´´l az utcán…”

János :” …nekem a fu´´rdo´´szobábo´l…”

Mitchel: “Nékem meg az édesanyám tu´´nt el, úgyszo´lván a zárt szomszéd szobábo´l…”

János :!” Csak nem zárta be?”

Mitchel:!”O´ nem , dehogyis… o´´ nagyon félt, azt állította, hogy néhány hete valami nagyon rosszat sejt, s ez mintha az egész világra vonatkozna… tudják o´´ úgymond extrasenzibill…”

Paula:”….nekem asvolt férjem tu´´nt el , akivel kezdtu´´nk ismét o´´sszejo´´nni… egy parkban volt találkánk… bement egy fa mo´´gé pisilni,,, s már sehol sem volt…”

A két német no´´ – ezúttal kissé szomorúbban , majdnem hogy sírva, pityeregve :”Mi meg o´´ro´´kbe vettu´´nk egy csodállatos tájfo´´ldi fiúcskát, akit a sajátunkként neveltu´´k , de amikor az iskola elo´´tt vártuík az auto´val, kijo´´tt , majd visszaszaladt még a tanterembe az ott felejtett táskáért s azo´ta hu´´lt heje…”

 1. 4/10 minut

Music 3. atacca (a hangosabb, zenekaribb rész kezdete)

Ekkorra látni a múlt képeit, – részletessen az eltu´´néseket, sokszor lassítva, a fentebb elmondottakat, ahol az egyes szereplo´´k kétségbeesnek az eltu´´nt embereik tudtán, még a két német no´´ is keservessen zokog . Lassított kamera felvétellel, fura , színes homájban.

 1. 10m/10s

Ekkor váratlanúl bekapcsol a bent lévo´´ TV készu´´lék.

A bent lévo´´k egésszen felrezzennek.

Music 3 _ fine – cc. 5 – 6 sec. pauze

 

Music 3/b  indúl. (csak a fele – a 21 u´´temig)

Bent megjelenik egy szimpatikus férfi arc (David Tennant )  -s kezdi :

“U´´dvo´´zlo´´m magukat !  Látom, hogy már egyu´´tt vannak s azt is látom – mivel távolro´l figyelem magukat a kezdetto´´l fogva. – , hogy már rájo´´ttek arra, hogy mi a ko´´zo´´s magukban…

E´n a doktor vagyok… hogy mijen doktor?… nos csak úgy a doktor…

No ne csodálkozzanak azon, hogy hogyan figyeltem magukat, tudják… az ido´´ és a tér nem úgy van, ahogyan látszik, valo´jában a térido´´, …hm…a térido´´anyagenergiafojamat amojan o´´ssze-vissza udli-budli-smudli-dudli  féleség … s aki ezt némileg, valamicsként  érti is ,az ki tudja ezt használni, de csakis jo´, humánus célok érdekében…

B/3 fine – cc. 1/12 minut

Music 3/B – fine

 1. 5-6 sec.pauze

Music 4 (astacca ) indúl.

B/4:

 

Ekkor a beszélo´´ arc mo´´go´´tt megjelenik az a táj ios, ahol a felvétel készu´´lt –  zúgo´ tenger, erdo´´k, sziklák, hátúl havasok, s a kamera ojannyira megko´´zelíti a tv képernyo´´t, hogy látni a beszélo´´ arc mo´´go´´tti csodállatos tájat is .

De már a tárgyra térek : O´riási a veszéj… no de korántsem csak itt a fo´´ldo´´n… de nem ám… az egész világegyetemben, so´´tt az egész multiverzumban…az ám…

(Amikor a veszéjekro´´l beszél, a háttér táj elo´´tt so´´tét foltok, ko´´do´´k, felho´´k jelennek meg.)

…nem tudom, hogy hallottak – e már a multi verzumro´l… ha nem sebaj…

…gondolom , hogy a két német ho´´lgyike valo´´színu´´leg semmit sem fog érteni az itteni, meg a késo´´bbi magyarázataimbo´l,…no de sebaj… fo´´ az , hogy kévállo´ PC játékosok…

…ugyanis a mi kis finom-finom-finom beállítottságú univerzumuík nem jo´´hetett volna létre egy hosszú– hosszú— univerzállis evolúcio´ nélku´´l… akárcsak az emlber sem jo´´hetett létre egy primitív o´´sbaktériumbo´l…

Egy bizonyos úr … úgymond mister Lucifer… azaz az anktitézikus entro´pia princípuma …

…itt megkell állanosm – no de azért ne ijedjenek meg a Lucifer névto´l… eredetileg o´´ a “fényhordo´ “, vagyis a mindent létre hozo´… az általa létrejo´´tt energiaanyagtérido´´mozgás koncentrátumoks az azokat ko´´veto´´ o´´srobbanások, vagyis az átvilágított univerzum, a “fény” -“és lo´´n fény ” – mindez csakis általa jo´´hetett létre ,az entro´paantitézis princípuma által, mej az o´´si tézisidea – nevezhetju´´k “Istennek” is – térido´´ nélku´´li , hm. végtelens mindenhato´”energia ” állapot , hm “után” ko´´vetkezett be …

…vagyis hiszen o´´ hozott létre – s továbbra is hozza létre – az antitézisesentro´pa segítségével úgyszo´lván mindent az o´´sidea, o´´segység, vagy ha úgy tetszik nevezzétek o´´s Isten, o´´s úr, állapot o´ta…

… persze az egységhez kellett a sintézis princípuma is, amej mindent egyégbe hoz , ami végu´´l is egyenlo´´  a végtelen szeretettel…

…apropo´ … valaha ember alakban itt is járt a fo´´ldo´´n… mint  a Názáreti Jézus… én úgy nevezem o´´t, hogy a mindenség, az o´´ s világegyetemekl a mzultiverzumok “kapitánya”…

… csak hogy most – az o´´ro´´k multiverzumos evolúcio´´ fojamatában – az antitézis princípuma, az entro´pia egy kissé elszakadt az integrácio´, sintézis princípumáto´l, s az a veszéj fenyeget, hogy a szélso´´séges entro´pia a minden , a mindenség széthullásával fenyeget, …az abszolút nihillel, semmivel…

…s ráadásúl segíto´´ társai is akadtak… más , to´´letek fejlettebb, már energetikai- úgymond angyali szintre emelkedett entitásokto´ kiszakadt, az irígység és hiúság , úgymond “istent megjátszo´ “úgymond ” bu´´neibe  estek “, ..

…s hogy ne “zuhanjanak ” tovább, energiát pro´bálnak nyerni, de ezúttal a rombolás, megsemmisítés által…

… pl. úgy, hogy gazdatestre lelnek, pl. itt a fo´´ldo´´n, úgymond “megszálják” o´´ket, s látszo´lag renkdkívu´´li hatalmat adnak nékik, s gyilkosságokra, emlberáldozatokra kényszerítik a gazda testeket, s ezáltal energiát merítenek a legyikoltakbo´l, de valo´jában a gazda test is áldozat, mert végu´´l is- energiát nyervén belo´´le – o´´t is elpuíztítják, úgymond “pokolra ku´´ldik o´´ket “…

…azonkívu´´l létrehoznak – úgymond “o´´rdo´´gi” klo´nozással – mesterséges, mutáns szo´´rnyalakzatokat…

.. de ti itt a fo´´ldo´´n is valaha, vagy még most is ? , úgy mondtátok, hogy az “o´´rdo´´go´´k” s az általuk létre hozott mutáns szo´´rny alakzatok…

….nos ezidáig emezek az úgynevezett árnyékvilágban, árnyékzo´nákban húzo´dtak meg, ott amit mi nem tudunk érzékelni, –  legfo´´ljebb az álmunkban, vagy a psychedelikuís, vagy schyzofréniás állapotunkban – ott , ami a kvantúm fyizika – nos ezt biztossan nem értitek, no meg az edig elmondottakbo´l egyebeket sem, de sebaj  –  tehát a kvantúm fizika szerint ott húzo´dtak meg ami az  egyébb, érzékelhetetlen dimenzio´kat jelent, vagyis a teljes valo´ságot…

De mot már a lényegre térek, hogy miért is hoztalak ide titeket :

Most épu´´lt egy ko´´zponti szerkezet, mej ezt az entro´piás anihilácio´s fojamatot felgyorsíthatja és a teljes semmit hozhatja el az egész multiverzumra…

hogy a náci elvet parafrázoljam : ha már nem lehetek isten, akkor minden pusztuljon el , ne legyen isten sem…

…s nos ez a készu´´lék el van rejtve valamejik univerzumban, de itt a mi univerzumunkaban is és másutt is, számtalan replikája jo´´tt létre a kvantúm átko´´to´´dés elve alapján – nos ezt meg pláne nem fogjátok érteni, s ku´´lo´´no´´sen, nem  az  – egyébként igen csak kívánatos  – két német ho´´lgy – ,…

… s hogy is értenétek , hiszen ezt még a legkíválo´bb jelenlegi fizikusok ko´´zu´´l is csak néhány érti –

-nos ojasmi ez  ami feltételezi a hollografikus azonnali skaláris mezo´´ létét…:úgymond :”nini ! Itt is vagyunk is meg ott is egyszerre…ugyan már hol is vagyunk …itt is meg sehol sem?…

Nos fojtatván :A fo´´ géphez nem képes hozzá jutni sem egyetlen értelmes entitás sem  ,sem az angyali-energetikai lények sem, mivel el van rejtve multiverzum egy blán-paralel részében, egy membrán-rejtettdimenzio´ban. …

… de ez nem baj, mert hozzá lehet férni a kvantumátko´´to´´déses replikákhoz…vagyi : Elo´´sszo´´r k likvidálni kelll a replikákat, s aztán kapcsol ki a fo´´ gépezet. is ..legalábbis nagyon remélem…..

Nos ezek a replika szerkezetek el vannak rejtve egy fo´´ldalatti labirintusokban, húsevo´´ falakkal, teles teli zombikkal, szo´´rnyekkel, gonosz szellemekkel és démonokkal…

… ojan ez az egész , mint egy számíto´gépes játékban, hasonlo´ feltételekkel…

s ezért vállasztottam ki magukat, mivel o´´no´´k – még a két állankdo´an vihogo´ két német no´´ is – a fo´´ld jelenlegi legjobb ijen típusú játékosai…

… no meg azért is, mivel a mindenségi likvidállás már kezdetét vette, azáltal, hogy a civilizált bojgo´kro´l   kezdtek eltu´´nni az egyes entitások… s o´´no´´knek is.eltu´´ntek a ko´´zeli társai…..

…de visszatérve a kuí´ldetésu´´kre… vigyázz ez nem játék ez a véres valo´ság…

…s hogy miért o´´no´´k s miért nem én viszem vásárra a bo´´ro´´met… lehet, hogy nem fogják elhinni, de számomre eme lebirintusok veszéjesebbek, mint az o´´no´´k számára, mivel az én testem abszolúte nem kompatibilis a labirintus légko´´rével, veszéjjeivel… ezt csakis a homo sapiens-sapiens szintu´´ entitások képesek kibírni s sikeressen likvidállni a készu´´léket…

a konkrétabb, a to´´bbi instrukcio´kat majd a hejszínen fogom elmondani o´´no´´knek a labirintus bejárata elo´´tti hejszínen.

s no persze miért is esett o´´no´´kre e vállasztás ?

…azért is o´´no´´kre esett a vállassztás, mivel – az 5 milliárdos dolláros kecsegtetés mellett , éljen az emberi kapzsiság, pedig ez nagy bu´´n, de az ám, igen nagy ! -mint már említettem – jaj de sokat lotyogok, ez a hibám , az ám –  mindegyiku´´knek rejtéjessen eltu´´nt valakije…

megjegyzem, hogy ez most csak a kezdet, a rejtéjes eltu´´nések, a szerkezetek által, exponenciállissan fognak a jo´´vo´´ben no´´vekedni…

… svégu´´l :aki vissza akar lépni , jelentkezzen, nyugodtan eltávozhat… ”

Egymásra néznek, de senki sem távozik.

A hang a TV ben fojtatja :

“tehát senki sem… ennek nagyon o´´ru´´lo´´k…

…most ne ijedjenek meg, egy finom illatos gáz fog kijo´´nni a falbo´l, amito´´l elalusznak, majd egy itt lévo´´ teleportácio´s készu´´lék segítségével – a skalárisholo mezo´´ben to´´rténo´´ kvanktumátko´´to´´dés segítségével – át keru´´lnek egy másik bojgo´ra, mivel itt a fo´´ldo´´n nincsen ij  – az elo´´bb leírt – készu´´lék másolat.

…tehát átkeru´´lnek egy más ,távolabbi naprendszer bojgo´jára, ahol már várni fogom o´´no´´ket…

…s ott megkapják a részletesebb instrukcio´kat…

…no ne ijedjeneek meg, a testu´´k is egy quasi másolat lesz, az eredet testu´´k végig itt marad eme szobában, úgy, hogy ha ott meg is hallnának, itt életben kéne maradninuk, legalább is nagyon remélem … ”

Ekkor megszo´llal a két német no´´gúnyossan  : ” no ez nagyon megnyuítato´ , mondhatom o´riási ”

A hang a TV-bo´´l : ” már zárom a hosszú beszédemet, jo´, sikeres utat kívánok. ”

B/4 fine

 1. 4/50 minut

Music 4-fine

 1. 3 – 4 sec. pauze

Music 3/b repet (komplet)

Látni, hogy valamijen gáz áramlik ki a falbo´l, majd a jelenlévo´´k méj állomba meru´´lnek.

Ekkor a falbo´l kjo´´vo´´dik egy fura szerkezet, amej sok színu´´ sugarakkal veszi ko´´ru´´l a méjen alvo´ 8 fekvo´´ testet.

Majd látni a fo´´ldet eleinte allig magasbo´l, majd a kamera egyre magassabra emelkedve, végu´´l a világu´´rt látni.

Ko´´zben (ossztott kép, vagy ketto´´s képpel ) végig látni a szobában lévo´´ 8 embert.

Miko´´zben látni, mintegy lebegve, az elvesztett rokonokat, hozzátartozo´ket, szerelmeket, amint térido´´nkívu´´l lebegve segéjkéro´´en néznke és nyújtják a végtagjaikat.

Világu´´r,csodállatos , színes csillagok és csillagko´´zi gázfelho´´k – s mindez kombinálva régi menyországot ábrázolo´ fali fresko´kkal (pl. a sixtusi kápolna, stb. ) festményekkel.

Ko´´zben kezdeni látni egy másik bojgo´ felu´´letét, egyre ko´´zelebbi képpel – ahol egy sziklábo´l kitolo´do´ mu´´szer színes sugárko´´do´´ket bocsájt ki, s ennek nyomán kezdenek materializállo´dni , o´´sszerako´dni a szobában maradt 8 emeber testei – miko´´zben végig láni (ketto´´s, vagy osztott képpel) a szobában maradt 8 fekvo´´  embert.

 

B/4 fine.

Music 4 fine.

 1. 3 minut

C/1

Music 5.

Videť nádhernú krajinu, velká lúka uprostred kopcov, lesov,skál,  blízko počúť hukot vlniaceho azurovo-zeleného oceánu a v pozadí vidieť nádherné kontúry d´alekých, zasnežených velhôr, s vodopádmy .

Na zemi ležia ôsmí členovia z predchádzajúcej scéni, pomalu sa prebúdzajú, divajú sa okolo seba .

A náhle počúť zvláštný hukot.

A náhle priletí známá budka – Tárdis.

Pristane a veselo- huncútsko , ale zároven´ majestátne sa usmievajúc vystúpi z neho známa postava v dlhom hnedom kabáte (postava herca Davida Tennanta ) doktor.

cc.121 sec.

(Pozn.: Počas výkladu kamlera ukazuje striedavo tvár doktora, jednotlivých l´udí, aj zblízka aj ako celkový obraz, a to všetko striedavo s obrazmy krajiny , blízkej aj vzdialenej.ˇ)

Uvýta dobráckým žmúrkaním očí a úsmevom na tváry okolo stojacých  l´udí .:

“Vážený prítomný !

Ak už ste to počuli z môjho hlasu z TV …”

Vtedy sa ozvú nemky :” ajaj  asi bude znovu všetko vedecky vysvetlovať …”

doktor pokračuje :

“- a prosím vás nezťažujte si, ak niečo budem opakovať , kto to nechce počúvať nech sa prejde po krásnej krajine, vy dve krásné, sličné, nemecké dámy to môžte kludne urobiť ,.ani náhodou sa neurazím, je tu velmi pekne vôkoô všade… nech sa páčí…”

Ale nemky zostanú.

Doktor pokračuje

” Ako som už na vašej zemy povedal z TV prístroja, svet, ba až celý multivesmír sa ocitol v smrtelnom nebezpečenstve

.Princíp entropie, to jest Lucifer – ako vytvárač antitézy, stvoritel´ prvotných časohmotnoenergopriestorových koncentrovaných prvotných prastrún, zárodkov jednotlivých vesmírov – sa príliš osamostatnil.

Takže entro´pia sa stáva príliš jednostrannou, a preto ničivou sílou, a preto v konečnom dôsledku sílou, ktorá môže zničiť celý multivesmír – a to tak, že sa nevráti do pôvodnej jednoty prvotnej idei,akože takzvane “Praidei,  praotca Boha”, ale naopak , nastane éra zániku všetkých fyzikálnych a matematicko-logických zákonov a princípov, – éra absolutného haosu a nezmyslu, akoby absolutného “pekla”.

Prvotný stav znamenal  absolútnú jednotu , kde nebolo ani duchovné a ani materiálne, stav bez času a priestoru, stav nekonečnej a všemohúcej “proto energie” , který nebol viazaný ani na čas, ani na priestor, bol všade a nikde, stav, kde nebolo ani skutočnosti, ani pomyselnosti, absolútná nicota, absolútne nič, a zároven´ absolútne všetko…

A až sa  – pomocou príncípu entro´pie-antitézi , quasi “lucifera”, sa zjavily prvotné rýhy v tejto jednote, ako koncentrované energoprocesnočasovopriestorovohmotné koncentráty strún, všetkých strún obsiahnuté v budúcom vesmíre…

…zmestily sa do plankovho bodu, lebo, lebo energoprotostruny nemaly žiadný rozmer, ani časopriestor, preto mohly býť v nekonečnom množstve v jedinom bode syngularity.

…a atak cez vzájoomnú jednotu princípov  antitézy a syntézy sa rozvíjala multiverzálna evolúcia, a ako keby teleologicky-cielovo začaté na základepostupne sa otvárájúcých, vznikajúcích, rozvíjajúcich  multiverzálnych inteligentných zákonov-princípov… až kým cez inteligentných entít sa nezačalo sebeuvedomovanie prvotnej tézy , idei, zmysluplných.inteligentných zákonov všetkého,…

…v inteligentných entít sa prvotná idea sa našlo svoj ciel, zmysel…

… a ako sa inteligentné bytosti v nekonečnej evolúcii sa vyvijjajú, tak aj prvotná idea sa zrealizuje a uvedomuje sám seba na čoraz a čoraz výššiom a dokonalejšom vstupni, smerujúc od prvotnej jednoti absolútného nič, asž k omega bodu abolútnéej jednoty všetkej rozmanitosti…

…asle už , ako som povedal… princíp antitézi-entro´pie sa začína stávať čoraz samoúčelnejším…

…a začínas vznikať ničivý proces entropie…

…a v tomto ničivom procese  dakde v d´alekom multivesmíru sa vytvoril centrum “ničenia a haosu” – ktorá ničí a uvrhuje do absolutného haosu všetok existenciu : subatomárne energočysopriestorovoprocesy, skalárno-holo pole, energiu vákua , skrátka všetko čo sme už objavily a čo ešte nepoznáme.

V tejto hre model tohto centra je uprostred podzemného labirintu – strážený s nespočetnýmy zombíkmy, mátohamy, zlýmy duhmy – démonmy a rôznýmy príšeramy.

…a ak jeden  tým  zo zeme, a to ste vy  – prenikne až do samotného centra a vypne prístroj ,tým je večšia šanca,že všetkykvantovopreviaszané  repliky , asko  aj skutočný prístroj v d´alekom vesmíre sa “vypne”, to jest sa zlikviduje.

Tu som vám pripravil duplikáty môjho so´nického šrobováku, ktoré majú nepredstavitlnú moc, vytvárajú napríklad lúče skladajúce z koncentrovaných plankovo-energohmotnočasovopriestorovo-procesných vzťahov , ako keeby z pôvodných koncentrátov stúnv nekonečnom množstve natlačených v jedinom bode syngularity – ale aj ešte majú aj iné možnosti.

Zároven´ každý člen  obdrží v ruke niečo, ako tablet, kde nakreslý už prebádanú časť labirintu, a tak na tablete bude neustále videť – postupne narastajúci  – plán celku.

Ak som už povedal, šrobováky majú nesmiernú moc a možnosti

Napríklad , ak ich lúče sa prekrižujú, ničivosť ich síla sa znekol´ko znásobuje.

Musím ale prízvukovať, že so´nické šrobováky sú ineraktívne, to znamená , že sú  napojená na duchovno-psychicko-citovú energiu jednotlivých členov. Je to symbio´za ,ktorá sa uplatn´uje na úrovni morálne velmi vyspelej civilizácie , kde sa už neuplatn´uje dočasná , mylná predstava momentálnej l´udskej civilizácie, ktorá rozdel´uje všehomíru  – t.j. teoriu všetkého – na “materiálne” ,”prírodzené” a na “duchovné”, “nadprírodzené” – ale  vychádza z jednoty princípov multivesmíru, kde niet rozdielu medzi “Materiálno-prírodnom” a medzi “Duchovno-nadprírodzenom”.

Vtedy sa nemky vzdialia.

Doktor pokračuje :!

“A´— naše krásné dámy už odišly, je to velmi dobré, aspon´´ sa nebudú nudiť.

A aby som pokračoval vo vysvetlovaní :! Je to  jednota všetkého, ako na tom už pracuje aj váš velký, največší vedec Fran de Aquino, a v minulosti k tomuto priblížil Teilrand de Chardin .

Vo vašej budúcnosti – a k tomu smeruje aj l´udská technolo´gia – vedecká technolo´gia  postupne sa prerastá do takzv. “duchovnej ” sféry,a bude fungovať najme na báze energii vedomia , l´udského mozgu – ktoré funguje ako kvantový hologram (na to už poukázal aj na vašej planéty zem váš geniálny vedec českého pôvodu Prˇíbram) – a v konečnom dôsledku postupne prerastá na úroven´, kedy  už technolo´gia   nebude  témer rozlíšitelná  od mágie.

Aj technolo´gia tochto  sonického  šrobováku  je v podstate  už témer nerozoznatelná od mágie.

Tak že summa-summárom skryté síly a možnosti ukrité vo vnútry  týchto so´nických šrobovákov  môžu sa aktivovať iba na základe energií vašých vedomí.

To jest musíte v konkrétnej situácii konkrétny výsledok velmi chcieť, a to pre vyššie dobro morálky a l´udstva, entít v celém vesmíru , aby sa to – pomocou sonického šrobováku – skutočne uskutočnilo.

A zároven´ dotičný musí byť na dostatočne vysokej úrovni po morálno-etickej stránke. Nebude fungovať u zločinca-maffiánca.

Na podobnej báze fungovala cc. pred troma tisicročiamy tu na zemy energo-“palica” u Mojžíša , pomocou ktorého robil zdanlivo nadprírodzené skutky, roztváranie more, apod..Ak by Mojžíš bi nebol morálno-eticky bezúhonný, tak by “palica”  un´ho  by vôbec nefungovala.

A to najhlavnejšie :

Musíte sa snažiť o to, aby z vás – spoluhráčov – zostalo na žive čo največší počet,  nakol´ko zlikvidovať prístroj v centre labirintu dokáže len čo največší počet l´udí z vás. .

A práve preto musíte sa navzájom pomáhať, byť solidárny k spolučlenovy týmu  , a to čo v največšiej možnej miere.

Ak nejaký spolučlaen týmu  sa dostane do nesnázi, alebo zmyzne , musíte sa snažiť ho zachrániť, ak je to ešte aspon´ trocha možné.

A´— naše milé nkemky sa už opeť vrátily.

Dám vám návody, ako postupovať, čoho sa vyvarovať.

A na záver  ešte jednú radu : Pokial je to možné, nepribližujte sa nikdy blízko ku stenám

A na úplný záver, berte to ,. ako iba PC hru.

Prajem Vám velmi dobrodružnú “hru” . ”

Prechod k

Doktor podíde k najbližšiej skalnej stene, zo sonického šrobováku vystrelí lúč, následkom toho skala sa roztvorý a objavý sa velký otvor.

C/-fine.

D/1

Jednotlivé členovia týmu vstupujú do vnútra.

Ocitnú sa na chodbe s odporne vyzerajúcímy , a páchnúcímy stenamy a vidieť , že sa jedná sú v spletitom labirinte chodieb, nakol´ko vidieť blízo, ale aj d´alej, že chodby sa rozvetvujú.

Steny sú mokré, odporne slizké, miestamy akoby živé a pohyblivé.

(Popzn.: Kamera ukazuje striedavo zblízka aj zdaleka jednotlivé časti chodby, ako aj celkové postavy, ako aj tváre, alebo len oči zblízka – a to najme, ked´ vidieť v nich strach. Táto poznámka platí pre celú dlhú scénu v labirinte.)

Idú velmi pomalu opatrne , často stoja, s hrôzou obzerajú vôkol , sú úplne zdesený a napetý (kamera zábery z blízka, z dialky, iba tváre, ba až oči, atd. ).

Chíl´amy ako keby steny sa vlhko odporne ligotaly, ako keby sa pohýnaly, ako keby útroby nejakej obrovskej príšery.

 1. 3minut 30sec.

Jedna nemky ,Elza sa chce dotknúť steny, zakričí na n´u John :

“Pozor!,”

Elza ryhclo odťiahne ruku.

:”Tak si na mne zakričal, že skoro infarkt som dostala, však aj tak z toho tu mám hrôzu.”

John pokračuje .:” však nám povedaly , že sa nemáme ani len približobvať ku stenám.

Ale v tom na (t133)mieste dotyku sa zo steny, ako keby zo živého organizmu, sa vysunuly dva odporné, obrovské, zversko-zmyselné perá.

Všetci sú l´aknuté.

(t135))

Elza zakričí:

” Fúj… to vyzerá tak odporne, ked´ ti Bru´´ni mi chceš lízať piču…”

Elzi :!”No-no ved´ to máš rada zo všetkého najradšej!”

Elzi nevedomky sa priblíži ku stene, ale (t138)perá sa opeť visúvajú, skoro ju zhmatnú.

Idú d´alej držiac sa uprostred chodby.

A už vediac ,že nesmú sa priblížiť ku stenám, kde vyzerajú akoby živé, lebo ak sa priblížia zo steny sa vytvorí akoby odporno-obrovské zversko-zmyselné ústa, a akoby chcely zhmatnúť dotyčného člena.

Ale ovšem na jednom mieste stena sa mimikruje, to jest vyzerá , ako obyčajná skalnatá, a znova  ak sa priblíži k nemu neopatrný člen týmu, tentoraz Paula  , a stena (t144) okamžite sa premení na  slízko-odpornú hmotu, a vystrelí zverské rty.

Paula sa rýchlo odtiahne.

Idú d´alej.

cc.5min/18sec

C/2

Ale v tom zjistia, že chodba sa pred nimy extr´émne zúži, zlaknú sa, zarazia sa, ale ostatné chodby sú samé slepé uličky,.

Paula :” ach , to je zlé tadeto sa neprejdeme bez toho , aby sme sa nepriblížily ku stenám.”

Laers:” nemaly by sme predsa sa vrátiť , a rozdelene hil´adať inkú cestuí ?””

John: “Predsa doktor nám povedal, že nemáme sa rozdeliť, iba ak je to velmi-velmi nevychnutné .

Skusme sa tu nejako preplaziť. ”

Začnú sa po štvornožky sa plaziť , dole je totiž chodba o niečo širšia.

Plazia sa , plazia sa, ale vyzerá toskoro beznádejne, ako keby ich hredlo zvieralo.(t192)

Bru´´ni :”Fúj toto je odporné, ako keby do mojej piče vnikal mužský kokot.”

Pauíla :”Ti myslíš iba na tieto veci ?”

V tom John vytiahne sonické šrobovák :!

“čo keby sme to zkusily ?”

Priblíži šrobovák ku stene , začne ho mačkať a v tom z nej vystrelí modro-bielí čudný lúč. (t201)

A tak John začne strielať pred seba.

A ako keby steny by sa trocha vzdialily od seba.

“Robte to aj vy!”

Tak že mnohií vytiahnú z vrecka šrobováky a snažia napodobiť Johna  a začnú okolo seba strielať lúče.

Ale asko keby steny ešte viacej by ich chcely zhmatnúť, tu a tam vytrelia zverské perá, ledva vedia im uhnúť.

Music 10.(t216)

Ale v tom Laers nezadajky sa dotkne steny, v tom zo steny vystrelia  už známe zverské pery a v momente vcucnú Laers, ktorý zmyzne v stene bez stopy.

Všetci sú v nemom  hroznom úžase.

John : “Podl´a pravidiel na papiery ešte máme šancu. Musíme nájsť skritý otvor,a zachrániť Laersa.

Musíme jemne so šrobovákmy hl´adať  v stene . Začnime tu blízo.”

Uposluchnú Johna a hl´adajú na okraji stien. (t225

A v tom na jednom mieste (t228)sa stena jemne rozsvietí vo velmi slabom,  strašidelnom modro-krvavom svetle.

John : ” …aha , …asi tu je to. ..tak tu treba príblížiť ku tejto časti steny minimálne dva sonické šrobováky , a vtedy na tomto mieste  stena sa roztvorí.”

Vykonajú a v tom . steny sa roztvoria. (t233-35)

Vo vnútry (t235)vidieť malú miestnosť, no “steny” tejto miestnosti sú tvorené obrovskýmy, odporne slizkýmy chobotamy  – celá miestnoť je vlastnke tvorená obrovskou šesť hranou chobotnicou, a aj niekol´kýmy obrovskýmy zubatýmy ústamy  z ktorých môžu vystreliť menšie , hadovité chapadlá.

Uprostred miestnosti je klietka tvorené stenamy zo prudkej žeraviny.

Strašne sa zla nú, vykričia, a odstúpia.

John zakričí :”Podl´a pravidiel treba so prekríženýmy lúčmy zničiť chapadlá.”

Vstupujúce členy týmu  najsámprv začínajú lúčmy zo sonických šrobovákov prekliesniť cestu cez chapadlá, a to prekrýženýmy lúčmy z najmenej dvoch sonických šrobovákov , a to tak, že chapadlá sa anihilujú v lúčoch.

Podobne vo vnútry začínajú   všetky chapadlá anihilovať  , jeden po druhom,  , a potom začínajú anihilovať žeravé steny klietky a postupne oslobodiť Learsa.

Pomalu sa steny klietky sa zrútia, a vytiahnú Smrtelen zlaknutého Learsa. .

C/2 fine.

C/3

Idú d´alej v labirinte a  –

– a uprostred labirintu (t255) -náhle a  úplne nečakane – uvidia   zombýka, a to so  známýmy pomalýmy pohybmy, s vyplazeným polo zahnívajúcim jazykom, s visiacímy časťamy tela. .

Priblíži sa ku Karolovy a chce ho pohrýznúť .(t273)

Karol rýchlo odstúpi, ale v tom (t281)sa náhle objavia mnohý zombíci, a kým sa ostatný sa zpametajú  vrchnú sa na Jánosa a začnú ho hrízť.

János hrozne kričí.

A kým sa priblížia k nemu ostatný, už mu roztvoria brucho , a začnú požierať vnútornosti.

Ostatný členovia týmu sa rýchlo vitrisknú lúče zo šrobovákov  a postupne umrtvia zombíkov.

János leží bezvládne na zemy.

John :” Riadme sa pokynmy pre ten prípad.  Musíme másažom so šrobovákmy zatvoriť krvácajúce sa rany napadnutého člena nášha týmu.”

Ostatný (t289)vytiahnú son. šrobováky a začnú liečiť Jánosa..

On pomalu ožíva a vstane , viditelne bez ran s čistým telom, ktorú aj on, ako aj ostatné obdivujú.

Ale v tom sa stane niečo hrozného – zo zadu sa priblížia k Paule mnohí pomalé zombícy, a kým ostatný obdivujú Jánosové vyzdravenie , (t308)opohryznú Paulu a dodvlečú ju.

Ostatní to zbadajú, volajú :”Paulo !…Paulo! Kde si?”

V tom (t320-321)pomalu príde Paula, tvár má úplne zmenenú znetvorenú , zmlyselne zverskú – a eroticky olyzuje tvor svojím vyplazeným jazykom :

“O´ – ako si na vás ochotnám… máte istotne chutné mesko.”

Vtedy všetci vitiahnú son. šrobováky a s lúčamy znehybnejú Paulu.

Ona zmeravie, a spadne na zem

Ostatný (t329)sa k nemu priblížia : “Je mrtví… bože môj  , ona zomrela…čo teraz ?”

John vytiahne cedulku z vrecka :

“Tu sa píše , že v takomte prípade čo máme robiť.

Je to velmi dlhé a vedecké, tak že vy dve nemky ak nechcete počúvať, tak zapchite si svoje uši, alebo robte niečo lezbického, mi sa na to radi pozreme.”

Elza a Bru´´ni :!

“O´ kde že, však od strachu snád´ ani už nežijeme.”

John pokračuje s čítaním :

“Ak sa zo spoluhráča predsa sa stane zombík, alebo ho zaživa zožerú, je ešte šanca ho zahrániť.

V tomto prípade musia aspon´ 3 – 4 spluhráči priložiť k sebe hlavy a pomocou spojených holo-kvantovo fungujúcích vedomí vstúpiť do d´alšiej dimenzie času, to jest do opačného chodu času.

A zároven´ musia stlačiť jednú časť sonických šrobovákov , následkom čoho sa ozve hudobný priebeh – nakol´ko v hudobnom procese čas má niekol´kých dimenzií : hudba prebiehá od minulosti smerom k budúcnosti, ale zároven´ sa skladá z práve prítomných to´nov, zvukov, a zároven´ podstatnú čásť hudobného zážitku tvorí neohraničený esteticko-hudobný zážitok, kde sa stretáva v neoddelitelnej jednote minulosť, prítomnoť a budúcnosť.:

Práve “prítomný” hudobný zážitok je tvorený už s odzenlou minulosťou ale aj  – ešte neznejúcou – budúcnosťou .

Napríkla :  Zážitok z pole 6. akordu , zvuku je tvorený s  – už odzenlýmy pol´amy akordamy  4. a 5., ale zároven´ už tušíme a očakávame akordických pol´ov akordov  7. a 8…

Je to , ako neohraničený proces neustálych energočasovohmotnepriestorových fyzikálných procesov subatomárnych “častíc” v skalárnom holografickom  poli.

Hudba , ktorá sa ozíva zo sonických šrobovákov umožn´uje zvrátiť čas,.

Ale pozor!: Vrátia sa aj zombíci z predošlého času, a musia sa znova anihilovať.

Podobne  postupoval aj Ježíš Nazaretský, (+++)ked´ vzkriesil štvordn´ové telo Lazarusa – zvrátil jeho telo do času spred štyrmy dn´amy.

Ostatný členy týmu (t345)uposlechnú, a začnú konať .  Priložia hlavy k sebe , stlačia son. šrobováky – ozve sa pomalá, trochu monotonná hudba – ktorá pomalu sa vystupn´uje , a v tom sa otvoria paulínine oči, obzerajúc prekvapene vôkol, a potom pomalu vstane :!

“čo je…čo sa stalo… čo je to so mlnou…”

Potom pomalu vstane.

Všetci idú d´alej .

C/3 fine

C/4.

V tom (t370)sa náhle vyrojia ukrutne rýchlé zombíci.

Ledva stíhnú vytiahnúť šrobováky a začať rýchle utekať, a až sa na nich vrchnú.

Zúfalo sa snažia ich odstrkovať.

No napriek dvoch z nichu pohrýznu – Karola a Laersa.

S lúčmy postupne zlikvidujú všetkých zombíkov, a potom vyliečia krvácajúce sa rany.

Idú d´alej – (T381)zapisujúc na tablety už prejdené chodby.

Laers : “Vidíš tu sme už boly, treba tade, – pomalusa zúžujú možnosti d´alších chodieb. – No pod´me d´alej.”

John: “Mali by sme sa za každú cenu držať spolu.”

Ale v tom sa splieť chodieb sa extrémne rozdeluje.

Laers : ” …no ale teraz ako ?”

Paula:” nemali by sme sa rozdeliť ?”

János :!” no ako teraz?”

John radšej prejdime všetky slepé uličky, ale podl´a pravidiel by sme sa nemali v žiadnom prípade sa rozdelovať.”

Pomalu prejdú všetky chodby.

C/4 fíne.

C/5

 

V tom (T391)uvidia , ako keby visieť vo vzduchu, hrôzostrašne vyzerajúcu mátochu, ktorá cerý na nich zuby a približuje sa k nim .

V tom John rýchle , zbesilo prečíta :

“… ach zasa dlhý vedecký komentár…

D´alsím nebezpečenstvom je , že hráči môžu stretnúť aj hrôzostrašne vyzerajúce mátohy – ktoré sú v “medzipriestoru,” – tak že niesú ani mrtvýmy, čakajúce na znovuvzkriesenie ,t.j.  znova načítanie ich informácii – uložené na hranici kozmu-hologramu – do reálnej podoby , ked´ sa uskutoční  “omega bod”  v kozmickej evolúcii v d´alekej budúcnosti. …

Ale nie sú ani znovu vzkriesený, a ani vyspelé andelsko-energetické bytosti.

Zkrátka sú , ale aj nie sú.

A práve preto sú velmi nepokojný, to jest velmi zlé.

Ak vás napadne zlá mátoha, treba prekrížiť lúče z najmene dvoch sonických šrobovákov a v tom prípade nenastane anihilácia, nakol´ko informácie z bývalej bytosti sú už rozpreté na hranici holovesmíru, ale jeho duch sa prenesie do inej časovo-priestorovej dimenzie. ”

…No toto bolo dosť dlhé…ale pod´me nas to…”

Mátoha joe už témer u nich, ale János (T405)a Laers rýchlo prekrížia lúče zamierajúc na mátohi, a tá ako keby sa vyparila.

 

C/5 fine .

C/.

Idú d´alej, ale v tom (t429)sa objavý príšerne, ale ako keby antropomorficko vyzerajúci tvor, ktorý sa s úlisným úsmevom sa blíži k nim.

Všetci vytiahnú šrobováky, a v tom sa tvor ako keby zlakol as vzdialil od nich, ale aj nad´alej zírajúc na nich.

John opeť vytiahne papier a číta velmi rýchlo, zbrklo.:

“Prepáčte , že opeť je dlhiý , nemôžem za to, že doktor napísal také vysvetlujúce litánie…

Ale ešte nebezpečnejšie sú zlé duchovia, démonické bytosti, ktoré v podstate sú bytosti kedisy žijúce na iných planetách, neskvôr sa povzniesly v evolučnom, bio-duchovnom vývoji až na úroven´ andelských energetických bytostí, ale neskvôr sa staly príliš pišnýmy a závistlivýmy  – chcely sa sami stať bohmy – a preto vypadly z andelskej spoločnosti (ako ked´  u  pozemských  l´udí zločincy, lesné haramie , maffiánci vypadnú z l´udskej civilizácie ).

A týto bytosti postupne sa dezintegrujú, rozpadávajú až na úroven´ hrôzostrašných predátorov (po pritom čiastočne a dočasne zachovávajuc svoje “nadprírodzené” schopnosti), a snažia sa dostať do symbio´zi s hostitelským, l´udským (aj mimozemským ) telom z masa a krvy, t.j. “posadnúť ” ich, a tak nútiacé hostitelského človeka na krvavé vraždy, rituály, krvavé obete, – aby tak nabraly znova energiu z krvavých obetí, ako aj z hostitelského tela – a tak dočasne zastaviť d´aslší pád.

Po pritom lúhajú hostitelskému človeku , satanistovy , alebo členovy satanistickej sekty tak, že on je teraz o niečo viacej, má mimoriadné ,”nadprírodzené” schopnosti .

V skutočnosti on je taktiež obeťou “démona” , ako aj jeho zavraždené obeti, lebo skvôr- či neskvôr “démon”  príde pre účet (hostitelského človeka  zavraždí, alebo ho odnesie do dimenzie, kde vládne absolútny haos a nezmyselnosť).

Bolo potrebné to všetko vysvetliť, nakol´ko takzv.”démoni” sú práve preto tak nebezpečné pre spolu člena týmu , že ak vstúpia do nejakého člena týmu  , ako do hostitelského tela, tak ani hostitelský člen , ale najme jeho spolu člena týmu  nebudú ani tušiť, že ich spolučlen  už je “posadnutý”.

Toto platí hlavne vtedy, ak sa spolučlenovia  sa vzidalia od seba.

A práve tu nastáva problém : Nedá sa s určitosťou zjistit, že ten, alebo onen člen týmu nie je už “posadnutý” – ale možno ani on sám o tom ešte nemá ani tušenie.

V tom prípade spolu člen týmu , každý jeden, musia býť velmi opatrný, ovšem to zasa vzdialuje ich od seba, a zvyšuje vzájomnú nedôverčivosť vôči členovy týmu a v rajnom prípade môže to viesť až k tomu, že člen týmu  začnú hrať proti sebe, ba až nakonec môžu sa snažiť o vzájomné vyvraždenie . ”

V tom lúče zaberú a “démon” sa vzdialý.

A opeť(t447) sa chodby rozdelia, ale tentoráz extrémne rozvetvujúc, d´alej a znovu alej a d´alej, témer do stovák a stovák.

Laers:” žial tentoráz sa musíme rozdeliť…”

John kívne :!” ale musíme sa byť nas pozore, aby do niekoho nevstúpil nejaký zlý duch, tak že to bude nebadatelné pre druhých.”

Rozdelia sa, a opeť vracajú sa , zapisujúce už prejdené údaj

V tom János(t454) zpozorní , ked´ vidí Karola.

“Karol si v poriadku?”

Karol – s trocha čudným hlasom :” Ach …všetko je v najolepšom poriadku…”

János, ale tenktoráz aj už Laers spozornie.

Paula šepká Johnovy :”Mne sa zdá Karol velmi čudným…”

Niečo vytuší Karol, a povie :

“Hádam nemyslíte, že som , takzvane “posadnutý “?”

John opeť číta, strmhlav , mimoriadne rýchlo :

“Ak dôjde k tomu, že nie sme istý v tom, že či spoluhráč už nie je náhodou “posadnutý”,a  tak  treba neustále a často vzájomne prechádzať  sonickýmy šrobovákmy cez telá spoluhráčov, a ak sa stal  už hostitelským telom, tak jeho tvár sa zkrivý do hrozného úšklebku, jazyk sa mu  vyplazí de velkej dialky, hlava sa mu začne závratne rýchlo  otáčať okolo vlastnej osy, atd.,atd..

A nakol´ko základná energia sonického šrobováku sa skladá z prvotných plankovo-strunných energoprocesových “častí”, to jest z prvotných “božských” elementov , a aj človek je evolučne smerujúci k “božskému-andelskému” stavu s cielom priblížiť sa k božiemu obrazu, tak zlý duh opustí hostitelské telo.”

Laers : “Musíme všetkých z nás zkontrolovať, aj sám seba… začnime.

V tom John nečaká, a vatiahne šrobovák, prejde cez vlastné telo… a potom rýchlo urobí aj u ostatných hráčov.

A v tom Elzin tvár sa extrémne zkrivý, jazyk vyplazí až na pol meter, a hlava sa mu otáča okolo osi.

Laers rýchlo(t487) namierý prudký lúč, na n´u, a ona zmeravý sa na moment, potom odpadne bezvládne. (t489)

O chvílu vstane, a zrejme sa na nič nepametá :

“Preboha … čo sa to deje so mnou… čo to je…?”

Pauía : “…no chvala bohu Karol je čistý…”

Idú d´alej.

V tom ale (t511)obe nemky ako keby mali strach z Karola, a držia sa od nej d´alej.Idú d´alej, šepkajúc a ukazujúc na Karola.  V tom zpozornie aj Laers.

Ako keby niečo (t545)Karol vytušil, v okamihu sa premení na znetvorenú tvár, potom ale sa ukludni, ale Bru´´ni sa začne lomcovať so sebou .

V tom John zakričí :!

” Pozor blúdiací sa duch, okamžite prekrížte lúče a namierte na Bru´´ní. ”

Ale v tom aj Bru´´na sa ukludní a začína sa John čudnke cukať so sebou.

V tom Lasers a János prekrížené lúče namieria na Jánosa, a v tom niečo temné a tmavé, beztvaré vysunke sa z Jánosa. (t555)

Prekrížené lúče ale  jeho anihilujú.

C/6 fine

C/ 7 Idú d´alej. (dokscr2-t0)

Laers : “Kol´ko môže býť ešte chodieb až do centra?”

János :”To nikdo nevie,…”

John: ” môže býť ešte na celý den´, možno iba na 10 minút…”

Bru´´ni :” ale mi do tej doby umreme hladom…”

Paula :”…čože ?…vy máte hlad v tejto príšere ?””

A v tom sa náhle ocitnú na večšom rázcestí, kde sa zbiehajú viaceré chodby.

Karol :”…že by to už bolo centrum ?”

János :”…kde že , ved´ tu nie je žiadný prístroj…”

John :” …a okrem toho – podl´a popisu – v centre by mali býť takzv. kozyrevové zrkadlá .”

Elza :” …a toto je čo?”

Laers:” …viem čo joe to, ale to je dlhé vysvetleovanie…”

John:” Je to akásy brána do iného sveta…”

Bruí´´ni chichotajúc sa :” …ako Alenka v ríši divú ?””

L/ers :” … no tak nejako…”

V tom (t52)sa z rôzných chodieb sa náhle vyrojia príšery :

Obrovské škorpio´ni s l´udsko démonickýmy hlavamy, bytosti zdanlivo s l´udskýmy telamy, plaziacé  po zemy a ich rebrá sa otvárajú ako obrovské čeluste a znich vyliezajú menšie príšery , vraždiace jaštery, alebo velké pavúky leziace pozadu po zemy a s vyvrátenýmy l´udskýmy hlavamy, atd, atd. .

John kričí :” …strielajte s lúčmy, ba aj s prekrížčnýny lúčmy!”

Začnú strielať, a postupne príšery sa anihilujú.

Ale jedna vystrelí odporné, slizké franforce, jazyky na Elzu.

.(t61)

John:” …to môže býť velmi zlé,lebo (začne čítať, kvôli situácii velice rýchlo ): Bru´´ni zapchaj si uši …

…Problém ale nastane, ak mikroskopické baktérie, vírusy, ktoré môžu po inkubačnej dobe vyvolať extremné mutácie v hostitelskom tele.

Zo začiatku o tom nevie ani hostitelská osoba nič.

Môže to vyvolať vzájomnú nedôveru medzi členmy týmu.

treba postupovasť, ako v prípade tazv.”posadnutosti”.”

Laers:”…ale nevystrelily aj na niekoho iného ?”

V tom všetci zmeravejú.

Paula :”… prebohy , a to aj z nás sa stanú takéto príšery ?”

John:” …nedá sa nič robiť, musíme to zjistiť pomocou šrobovákov .- ako aj v prípade “posadnutosti ” – u jednotlivých l´udí.

Začne s Elzou… ale nič sa nestane, potom prejde na ostatné.

(t68-70)

Ked´ príde ku Laers, Laersovo telo začne náhle sa nadúvať, v tom mu rebrá sa roztvoria , ako keby obrovské, odporné, príšerné čeluste, a z nich vystrelí menšia príšera tvaru jaštera a chce sa vrchnúť na ostatných .

John kríčí ako o život :” nestrielajte na nich, iba s lúčmy ich oddalujte od seba, lebo ináč už ho nebudeme môcť zachrániť.!”

Ostané uposlehmú.

Ale v tom sa Laersova hlava sa otočí naopak, a oddelí sa od tela, vyrastajú z nej obrovské pavúčie chapadlá a nohy a začne kráčať smerom od hlavy, teda hlavou otočenou dozadu.

(Poznámka : táto scena je použitá z filmu z r. 1982 : Stevens King – John Carpenter : “The Thyng  – Vec “- pozn.  ukončená .)

John zúfalo kričí, a zúfalo držiac a čítajúc z poznámok doktora :

Snažte sa o to – pomocouí lúčov, – aby tie tri časti sa zlialy vedl´a seba, ako keby dokopy.”

Všetci sas snažia o to, pritom snažia sa vyhnúť zo spárov čelustov-rebier, vylieznutej príšery, a hlavy s pavúčímy nohamy.

(t110-112)

Ked´ už sú blízko John zakričí :”Utvorte kruh, a strielajte na tri časti zo všetkých stran, ale v žiadnom prípade neprekrížte lúče.!”

Všetci sa snkažia, ale je to velmi ťažké : jednak vyhnúť sa dotykov príšer, jednak aby sa lúče neprekrížily.

Nakonec sa stane to, že tri časti sa opeť spoja , telo pomalu nadobudne pôvodný tvar, ale leží ako keby bezvládne, mrtvý.

(t133)

János :” …zrejme musíme použíť to isté, čo sme použily v prípade mrtvej Pauly.”

John :”Presne tak:”

 

A opeť priložia k sebe hlavy a šrobováky, až kým sa Laers pomalu sa nepreberie . :(t166)

 

“čo je … na nič sa nepametám…?”

Paula :”Bud´ rád, že na nič sa nepametás…”

V tom (t177)zakričí János : Detičky ! – Tablet mi ukaszuje velkú miestnosť pred námy… asi už to bude centrum…”

Idú ešte d´alej, a náhle sa ocitnú na pokraji obrovskej sály.(t182)

C/7 fine

D/1

Uprostred nejaký vybrujúci prístroj vo tvare zvonuí ako z jednoliatého materiálu, ale zároven´ svietiajúcí.

Všede vôkol obrovské množstvo čudných , konkklávných  zrkadiel, proti sebe navzájom stojace.

Vydno v nich všade odraz centrálného prístroja, a tie odrazy,  lúče v nekonečnom množstve sa navzájom sa presmerujú.

Ale ked´ idú d´alej – john – tíško čítajúc papier – zakričí :

” Pozor! – môžu sa objaviť mátohy, aj “démony”, ale aj príšery, ale tentoraz to by mali býť iba hologramy…”

Elza :” Alespon´ dúfajme, že to bude iba tak…”

V tom pokročia  o krôčik d´alej, a sa vyrútia mátohy, a ako postúpia d´alej, sa vyrojia “démoni”, a o krôčik d´alej aj príšery.

Všetci chcú ich zchmatnúť, všetci sa uhýbajú.

Príšery, a ostatné “holo” bytosti ako keby chceli ich zatlačiť speť ku zrkadiel.

John čítajúc kričí :!” Pozor! aby ste nerozbily ani len jedno zrkadlo, lebo celá naša myssia je beznádejne stratená !”

Je to velmi ťažké.

Laers kričí :”Nebojte sa, ved´ sú to iba holo bytosti.!”

Bru´´ni :!” …ale vizerajú velmi skuíočný !”

John kričí :!” Strieljate na nich lúčmy!”

Začnú strielať a postupne všetci holo bytosti zmyznú.

Všetci vydichnú.

Laers :” No ale čo teraz ?”

John opeť čítá :!”Nebojte sa vy dve nemky , tentoraz to bude kratšie.

V tejto , záverečnčj fáze treba sa spojiť hlavamy, a čo najviacej spolučlenov týmu, a treba spojiť  aj všetky sonické šrobováky,pustiť z nich hudbu,  – v ktorej sa zjednotí minulosť, prítomnosť, budúcnoť, mimo-bezčasovosť jednotlivých univerzálných situácií, a zároven´ plynulé plynutie času  – a vtedy medz mnohýmy odrazmy v zrkadlách sa v jednom odraze zjistíme, že tento odraz ukazuje skutočný, reálny prístroj .!”

Uposlechnú a začnú robiť podl´a pokynov na papiery.

Ale v tom (t228)sa zjavý v jednom zrkadle príšerná čiern´avy, a ako keby znetvorený tvár.

John kričí :! “Je to Lucifer- A vtedy treba nasmerovať spojené – čo največší počet – lúčov  na tento zrkadlový obraz, a následkom toho  spojený lúč sa nasmeruje na pravý prístroj a zlikviduje ho, respektíve ho vypne. Urobme to!”

Nasmerujú všetky spojené lúče na čierný obraz v zrkadle, a vidia, že spojený lúč,  – už odraz z “luciferovho” zrkadla – je nasmerovaný na jeden odraz centrálného prístroja.

A v tom vidia, že z tohto odrazu sa opeť odrazý spojený lúč už priamo na centrálný prístroj, ktorý postupne sa vypne, a posléze sa ako keby vyparí.

John opeť číta :!”… ak sa zlikviduje prístroj na tejto planéte, to vyvolá  – na základe kvantovej previazanosti – likvidáciu aj všetkých d´alších prístrojov n  na d´alších planetách a vesmíroch , a následkom toho sa zlikviduje aj centrálný, hlavný prístroj, ktorý je skovaný dakde v dialke v blán-multivesmíru v skritej paralelnej membráne – dimenzie, kde by sa nemohla dostať bežná rozumná entita, ba ani andelské-energo bytosti.”

Chvílku čakajú, ako keby v nemom úžase, a v tom(t239) náhle sa zjavia stratené l´dia,  – vrátani malého , nemkamy adoptovaného chlapčeka  – v niektorých zrkadlách,.

Pomalu a prekvaapene ystúpia z nich  – ako keby omámené :

“…čo je… kde to sme… čo sa stalo…?”

Ostatný najskvôr v nemom úžase, a aj troch neveriac, dívajiú sa na nich, potom uveria, a bežia k nim, plačúc, objímajúc ich…

(Pozn.. Počúť iba filmovú hudbu, reálné zvuky a reči sú vypnuté, a kamera točí zpomelene.)

Ešte aj dve nemky sa rozplačú od dojatia a vrele stískajiú chlapčeka…

V tom sa roztvoria okolité steny a vidia vonkajšiuí prírodu.

 1. 3 – 4 sec. pauze

Musica 5 – 6 (t347)

Idú von , kde s milým úsmevom ich víta doktor.

Opeť vidieť nádhernú krajinu, a doktor odlietá s tárdisovou budkou, kívajúc na nich.

Musica 5 – 6 – fine .

 1. 3 – 4 sec. pauze.

Musica 6 /b – komplet.

Vysune sa skenovací-kvantovopreviazačský prístroj, vôsmý, pôvodní postavy , spolu s novýmy , oslobodenýmy známýmy pomalu nežne zaspia,  – a hned´ vidieť, ako sa zmaterializujú nový známy v izbe na Zanzibaru.

Spolu pôvodný vôsmý a nový známy , príbuzný sa pomalu zobudia a vstanú, vyjdú von šťastne sa objímajúc so znova najdenýmy známymy a príbuznýmy.

Počas tejto scény žiadné reálnke zvuky a reči, iba filmová hudba.

 1. 3 minut.

Musica 3/b fine.

 1. 2 – 3 sec. pauze.

Začína sa hudba pre záverečne titulky (režizér, scenár, strih, hiuídba,atd..)

Music 3/b – Music Fine

Záverečné titulky (cc. 2 5 minut , podl´a potreby a rozpočtu filmu. Pri nízko rozpočtovej verzii asi iba 1 – 2 minut.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,