Doctor who 3 fantasy sci-fi fairy-tale novel-movie-opera part A

107
Publikované 10. októbra 2019 od

2019

text inly fragments:

or who 3
– fantasi sci-fi horror novel-opera.

1. Scena:
V nejakom opusťenom , tajomnom starom kaštiely vo Velkej británii.
Rok 2016 – november.

Menšia , sedem -osem členná – intelektuálna spoločnosť z rôznych častí sveta.

Všetci sú v hlbokej depressii a beznádejnej melancholii.

“Iba mi to vidíme a cítime,tú všeobecnú duševnú tgemnotu, alebo to tušia aj väčšie vrstvi populácie?”
“…no myslím si, že mnohý z nich už aj dačo tušia…”
“…akoby celoplanetárna spoločnosť ubadala do beznádeja a duševnej temnoty…”
“…existencialistický životný pocit …sa stáva celosvetovým fenoménom…”
“…mi sme všetci prívrženci dielá Lovecrafta…a akoby sa jeho vízia a prncíp beznádeje, bezvíchodiskovosti a temnoty , sa začínala naplňovať na celom svete…”
“…a reakcia je na to bezmezná zlosť,a vzájomná nenávisť, …”
“…akoby sa aj mikro, ale aj celá makro spoločnosť sa pomalu roztrhávala na menšie a menšie podskupiny, ktoré medzi sebou vôbec nedokážu kolnštruktívne komunikovať…”
“…vari hrozí celo planetárna bretro vražedná občianská vojna?…”
“…no to snaď hádam ešte nie…”
“…a navyše čoraz viacej ľudí hlási kontakt s deckamy s úplne čiernýmy očamy…”
“…kto ich v pustí dnu, ten čoskoro zomrie…”
“…čo je to všetko?…”
—————-
V tom uvidia vedľa seba čudesného pána v dlhom hnedom kabáte:
“…máte úplne pravdu…situácia je velmi kritická ..ba ešte horšia …a čoraz temnejšia…”
“…ale…veď …čo je to…a vôbec …kto ste?”
“… no …na tom nezáleží, že kto som…berte to tak, že v zúfalej situácii prišiel som vám …hm , teda tejto planéte…hm …pomôcť…”
“…čo že?…vi ste…?”
“…ano tak… nie som odtialto…niektorý na už poznajú…nedávno…vlastne ešte v tomto roku som pomohol odvrátiť celoplanetárnú apokalypsu… a v minulosti možno aj viac razy…ibaže málokto o tom vie…”
“…n o ale…čo sa tu teraz deje…?”
“…hm…pred nedávnom chcely príslušníci takzvaných “alien invaders” rafinovaným spôsobom zničiť ľudskú populáciu, a to zničiť nepriamo…a to tak, že cez dejinné a súčasné manipulácie ľudských dejín a vedomí v konečnom dôsledku ľudstvo samo seba sa zničí…já som -pomocou už mrtvých ľudí – to odvrátil…ale…”
“…vytvorilo sa quantová, časovopriestorová previazanosť s temnotou a beznádejom , a to tak…”
“…a tok tak?”
“…na kontakotovali sa na myseľ – v tedy ešte malého chlapčeka – ktorý je Howard Philips Lovecraft, …ktorý pôotom začal písať – mimochodom vrcholne umeleckým štýlom – dielá, z ktorých priam až sála beznádej, temnota, bezvýchodiskovosť…”
“…no áno… v poslednej dobe bol tento autor – bezmála 80 rokov po jeho smrti – velmi objavovaný a uznávaný…”
“…ale to nie je všetko… Lovecraft – ovplyvnený “alien invaders” – vymislel satanské bytosti, ktoré sa , pomocou quantového previazanosti, skutočne zrealizovaly, takpovediac sa zhmotnily, no nie tu, ale dakde v multivesmíru…”
“…no to je hrozné…”
“…a takto vzniklo quantovo previazané dvojča Satana, Lucifera… Lovecraft ho nazval Azatot…a jeho hlavného obsluhovača Ctulhu – netvor veliký , ako hora…”
“…no to je príšerné…”
“…no kým Lucifer , ako pôvodný demiurgos, stvoritel, – pomocou princípu muultiverzálnej anthitézy,entrópie – a tak aj vlastný brat princípu multivesmírnej synthézy, harmonie a lásky – momentálne v istom slova zmysle aj dočasne “zatratený” , – môže sa ešte vrátiť do pôvodného , takzvane “andelského” stavu, tak Azatot je navyky stelesneným zla, temnoty a zkázy…”
“…tak že celosvetová situácia je už absolútne beznádejná?…”
“…no ak by sa našlo – ešte dieťa – mimoriadne čisté, andelské a navyše natolko geniálné, že prevíši vše, čo zatial v rámci ľudstva vzniklo…niečo, akop absolútne zázračné a čisté dietťa…pokiaľ je to možné, radšej dievčatko…”
“… no ale žiaL TAKé ASI NEJESTVUJE…VšAK?”
(zatial všetko iba reč)
“(92-vokal)…no myslím, že sa mýlite…
…dievčatko už existuje…tu ju vidíte… prvé tohto druhu v dejinách (95-odtadialto iba sprechgesang) ľudskej populácie – samozrejme okrem Ježiša Nazaretského, ktorý ale nepochádzal z tejto planéty- zprostredkovali ho velmi vyspelé intergalaktické, alebo lepšie povedane, nad-,mimo galaktické hm…”civilizácie-,dokonca bol stelesnením kozmického princípu synthézi, harmónie a lásky…teda (98-vokal)…pozrite si jej hm…holo fotky…
už ako 6 – 10 ročná (100-naďalej vokal) geniálne komponuje,(101-sprechgesang)a to absolútne geniálne… a píše libretá na takej dokonalej úrovni,a tvorí hudbu, ako zatial v tomto veku nikto v dejinách tejto planéty – ani Mozart, ani Mendelsohn, skrátka nikto…”
“…no to je priam neuveritelné!”
“…tak veru tak… nie je vylúčené, že bola (106-vokal)geneticky ovplivnená mimozemskýmy , velmi vyspelými intergalaktickýmy(falset-quasi contratenor) civilizáciami – ktoré nám chcú (falset-q.c.t.)pomôcť…
(naďalej-reč)…a možno, že takých detí je už viacej…
(111-reč)…ale je tu aj prítomný pán Okczyl, ktorý po sedemdesiatke čoraz intenzívnejšie a posadnuto tvorí a tvorí a tvorí, akoby bol znova mladík…len zatal o jeho tvorbe nik nevie… ale takých prípadov – za života absolútne neznámych – bolo v dejinách viacej, napríklad Bach, alebo Schubert, alebo levočský rezbár-maliar Pavol…najskvôr sa myslelo, že sú na svoju dobu už dávno zastaralý a nakonec sa ukázalo, že sú ultra moderný, nad- a mimo časový…”

Scena 3.

Na tom istom mieste sa opäť stretnú s doktorom.

“…tak čo? …zlepšuje sa to?”

“…celková nálada obyvatelstva sa už trocha zlepšuje?”

(dr.1)”…možná , že už dačo cítiť…ale zatial je to ešte príliš skoro…”

“…zrejme asi treba to rozvysiedlanie znovu opakovať…nie?”

(dr.2) ” nielen že zopakovať, ale veľa razy opakovať…a často!”

“…ale čo ak neuspejem?”

(dr.3)” …treba myslieť pozitívne… nemôžme aj mi klesnúť na duchu, a prepadnúť do depressie…!””…jedná sa o osud celého ľudstva!”

“…tak veru , tak…osud celej planéty…”

“…môžu sa vrátiť alien invaders?”

(dr.5)”…ak celé ľudstvo upadne do beznádeje, v podstate samo seba sa zničí…”

“…a spácha asi kolektívnu , existencialistickú sebevraždu…”

(dr6)”…TAK VERU …SEBEVRAžDU Z TEMNOTY…”

“…alebo kollektívnu občianskú vojnu…”

(dr7)”…celoplanetárnú , sebazničijúcu občianskú vojnu…”

“..a .sama seba vyhubí…”

(dr8)”…práve o to sa usilovali nedávno alien invaders…

…ale hore hlavou…idem znovu vysielať krásnu huidbu andelského dievčatka…”

 

————————–

Scena 4.

(na tom istom zámku.)

“…akoby pomôc od doctora vôbec nepomohlo…”

“opeť doliehá všade depressia,…”

“..a .melancholia a beznádej…”

“…čo činnosť doctora vôbec nepomohla?…”

“…už aj mi upadáme do hlbokej depressie?…”

“…bože môj,…čo bude s námi?…”

(dr.1)”… no nezúfajte…ešte viacej zvyšujetge všeobecnú depressiu…”

“…ale veď vašA POM,OC, AKOBY ANI NEPOMOHLA?…”

(DR2)”…ALE URčITE POMOHLA…ALE JE TU EšTE NIEčO…HM…HROZIVé…”

“…čo také…strašné?”

(dr3)”…ono totiž, keď už sa – kreativitou Lovecrafta – vytvorili Azatot, quantovo prepojené dvojča satana, ale  – na rozdiel od satana, ktorý bol, a mohol ešte by býť “homo spiritus angelus” – azatot je apriori stelenením zla, zlobhy, nenávisti, žiarlivosti, a všekozmickej pýchy.”

“…to je hrozné…”

“dr4…najhoršie je na tom to, že pomocník Azatota – Ctulhú, ktorý hlboko pod morským dnom uveznený v obrovskej dutine v zemskej plášte…”

” …môže sa oslobodiť a vijsť…na povrh..a všetko zničiť? .?”

dr5″…áno…stačí silné podmorsko- plášťové zmetrasenie, alebo posun v rámci zemského plášťa…”

“…no ale čo teraz…?”

(dr6)”…musíme zoslabiť – s tímto sonickým šrobovákom Ctulhu…a to priamo zóči-voči nej…”

“…no ako sa to dá zhrealizovarť, keď je hlboko v zemskom plášti pod morom…?”

(dr7)”… nemusíme ho dostať von, …on totiž užt boôl  – možno aj viac razy – na povrchu..stačí sa vrátiť do tej doby pomocou tárdisu….”

“…určite…?…a to kedy sa to stalo?”

(dr.8)” … no naposledy v roku 1900, pri skotsku, na pri ostrove Flannan…pod vplivom obrovských posúvov v zemskom plášti, sa uvolnily sa podzemné plyny, následkpom toho vznikla apokalyptická, ale iba lokálna búrka…a aj ctulhu sa uvolnil…”

“…mám to!… on zhltol troch strážcov majáku…však?…”

“…môžme ich spetne zahrániť?”

(dr9)”…no podľa quantovej fyziky azda nie… jedná sa oí fixní bod v časopriestore…a asi dôjde ku takzvanému “nezcratnému osudu”…”final destination”…”

…pozor letíme …bude to hrozne búrlivé…Azatot niečo tuší a bráni sa…

…tu sme …presne 14. decembra roku 1900…

…ako vidno…búrka napáchala strašnhé škody, aj velký balvan premiestnil…ale niektoré stopy naznačujú, že aj počas strašnej búrky , 13.decembra už tu vystrčil z vody obrovské chapadlá…”

“…mohli sa ukríť traja strážcovia v majáku?”

“…to by im aj tak nepomohlo…Veď jeho chapalá sú dlhé najmenej kilometer, a v priemere majú hrubku 5 až 30 metrov…je to gigantický super Kraken, kombinovaný s inýmy, beztvarýmy príšeramy…”

“…pozor už vyliezá spod vody!…”

“…preboha…veď je ovela väčší , ako celý ostrov!”

“…akoby celý ostrov by tvoril netvor…”

“…teraz ho zasiahnem sonickým šroubovákem…”

“…teraz vybehajú strážcovia… a sú zachránené…”

“…no asi velmi nie…”

 

“…on sa z celého príbeho pomiatol, a vraždil…”

 

“…preto nikdy nenašli žiadné mrtvoly, i keď morskié prúdy prinesú všetko naspeť na breh, lebo ich – a aj sám seba – vyhodil na šíré more z plte…

..i keď.pôvodne sa mali stať korisťamy Ctulhu…”

 


in the fight against
“Lovecraft” absolute
darkness and
hopelessness.
– fantasi sci-fi
horror novel-opera part B

2.scena
(Na tom istom starom zámku vo velkej británii.)
“…no ale čo teraz?”
“…čo by sa malo urobiť?…”
“(dr)…mali by sme rozšíriť – pokial je to možné, medzi najširšímy vrstvamy obyvateľov tejto planéty – hudbu tohto dievčatka…má to ale rôzné prekážky…”
“…no ale aké?…”
“(dr2)…za prvé rozšírovať to cez dostupné kanály, napríklad youtube, my space, atakďalej, nemá príliš velký význam, lebo za a/ jej hudba už je tam bohato zastúpená, a to až do niekolko stotisíc pozretí,
ale za b/ kanály , ako napríklad youtube, atakďalej sú ovládané programamy , ktoré triedia a riadia jednotlivé nové videá podľa istých zásad…”
“…je to zrejmé…v rámci pod-pod-pod témy program-robot dáva hore iba od takých youtuberov nové videá, ktoré v minulosti mali už vela pozretí…”
“teda sú to známy blogery, youtubery…”
“…alebo sú súčasťamy velkých komunít… alebo konkrétne video sa viaže na nejakú celoštátnú, alebo celo kontinentálnu udalosť, súťaž, show program, atakďalej…”
“(dr3)…ale za c/ – nie je vylúčené, že nejaké, takzvané “temné síly”, super tajné agenti – napríklad z AREA51 a HAARP – sú schopné vstúpiť a zmanipulovať jednotlivé svetové siete s cieľom…”
“…s cieľom zrejme asi zámerne vytvoriť tupú, hlúpu, zdegenerovanú celoplanetárnú masu obmedzencov, hlupákov…”
((dr4)…pozor pánové, je to ale len iba pracovná hypotéza… i keď…”
“…i keď?”
“(dr5)…mnoho tomu nasvedčuje… tak napríklad už toto geniálne, andelské dievčatko síce má vela pozretí, niekoľko stotisícové…ale napriklad iné dievčatko nahralo skladbu od Elvis Presley na gitare a so vlastným spevom pesničku, a okamžite má millióny pozretí…”
“…a takých príkladov , vyjadrujúci nebetičšný napomer, je neúrekom…tak napríklad v mličkej krajinke, ako je Slovkiak, žil krátko, iba 20 rokov istí velmi naďejný skladateľ, Marek Brezovský, ktrého po smrti upravil…hm…tak trocha aj prekomponoval…jeho priateľ, Oskar Rózsa, a tie quasi /pravy majú síce mnoho desať, ba až sto tisícove pozretí, – ale na druhej strane jeho pôvodné skladfby, rfespektíve posmrtné, koncertné prevedenie majú iba 300-900 pozretí z takzvanej vážnej hudby – po pritom niektoré komponoval iba , ako 16 ročný, a v tomto veku tak vyspelé skladby komponovaly iba Mozart, Schubert, Mendelsohn –
ale jeho skladby v takzvanom “pop” štýle – art rock, alternative rock, pop, experimenty, na úrovni minimálne pink floyd a king crimson má ledva cez tisíc pozretí – nie je to nebetičný nepomer?”
“…alebo kadejaký niktoš ľudia zabrnkajú rock-and-roll na street piano, a okamžite MAJú niekoľko millióny pozretí…”
“…alebo napríklad taký velikán svetovej hudby , porovnatelný s najväčšímy klasikmy typu Mozart, Beethoven, – ako je hans Werner Henze, má – a to aj po 20-30 rokovf iba niekoľko tisíc pozretí – po pri tom jeho skladby mali vysokú popularitu , síce u vybraných, inteligentných percipientov, ba dokonca je asi “strojcom” najväčšieho škandálu v dejinách hudby…”
“…alebo napríklad velikán svetovej hudby ,najväčší anglický skladateľ, nedávno zosnulý Peter Maxwel Davies má sotva niekoľko sto až tisíc pozretí…a na druhej strane hocijaký debil, kretén až millióny!”
” …nebolo by zlé, ak by novodbý,kulturne-duchovný “hitler” by to napravil: nechce sa ti počúvarť Bacha, Schuberta, Weberna,Henceho a Daviesa? – pôjdeš do koncentráku, kým sa nenapravíš!”
“(dr6)…ale pánové, …to snáď preháńate…musíme sa dohodnúť na postupe…
…vieme, že svetové kanály prinajmenšom nespolahlivé…
…zostáva iba len takzvaná “mimozemská” technológia, a to pomocou môjho tárdisu rozvysielať do vedomí širokých vrstiev obyvatelstva hudbu tohto dievčatka, ale spolu aj so jej andelsykým úsmevom…a ešte…”
“…a ešte…?”
“(dr7)…snáď tajne vstúpiť do centra AREA51 a HAARP, kde sa snažia zrealizovať projekty, na ktorých kedysi dávno pracoval Nikola Tesla, ovšem iba formou matematických rovníc…”
“…no ale čo?”
“(dr8)Tesla snažil vyvinúť , alespoň projektovať, technológiu, a to ovplivňovanie vedomie jednotlivca , alebo aj kolektíva pomocou dialkovo riadenej magnetickej rezonancie…
…on ale to chcel využíť v prospech celého ľudstva, vytvoriť na zemi sjednotené “božie královstvo”…
…žial dnes to tajne znaužívajú na zlé ciele – Oswald, Lubitz, atakďalej…
…skusím využíť obe možnosti…
…vstupujem do tárdisu a začínam na pláne pracovať, zrealizovať…aj vy všetci to budete počúť…ale pozor, nebude to žiadný pop, je to krásna klasika…”
…už letíme a tárdis vtahuje do seba nádhernú hudbu andelského dievčatka…
…už sme pripravený pre vysielanie na celú planétu…
…teraz nasleduje tanec lesných víl – “tanec-búrka a opäť tanec”…
…teraz cestujeme do krásneho Nórska…

part D

Scena 5:

“…všetko nasvedčuje tomu, že situácia sa bude zlepšovať…”
“…musí sa to podariť…”
(dr)”.. určite sa to podariť…”
“…ale hneď to nevidieť…”
(dr)”…čoskoro by sme meli vidieť pozitívné výsledky…”
“… v sázke je zrejme osud celého ľudstva…”
(dr)”…ba celej planéty…”
“…môže ešte nastať zhoršenie?”
(dr)”…žial môže…”
“…čo hrozí?”
(dr)”…síly temnoty sa tak lachko sa nevzdajú…”
“…musíme ale pozitívne myslieť!”
(dr.)”…aspoň mi neklesajme na duchu!”
“treba opäť začať vysielať!”
(dr)”…potom uvidíme…”
“…musíte doctor už začať…!”
“…vstupujem do tardisu…”

ie horror fairy tžaled novel-opera
Part E

Scena 6
A opäť na starom zámku – absolútne depressívna nálada.

“…zrejme asi vysielanie doctora vôbec nepomohla…”
“…je s námy koniec…?”
“…všetko je už stratené?…”
“…prepadáme do beodnej temnoty!?…”
“…celá situácia je hodná Lovecraftu…”
(dr.1)”…ešte nie je všetko stratené…”
“…ale čo teraz?…”
(dr.2)”…ono moje vysioelanie síce pomohlo…ale…”
“…ale?…”
(dr.3.) “…Azatot sa nechce vzdať ani za žiadnú cenu…”
(…tak teda sme všetci stratený?…”
(dr4)”…nie!…táto nádherná planeta a celé ľudstvo sa nemôže zničiť!…”
“…no ale čo teraz?…”
(dr5)
“…musíme proti zlu bojovať!…ô
“…ale ako?…”
(dr.6)”…pomocou tárdisu, kde je v jeho srdci ukrytá nesmierná pozitívna energia!…”
“…a to aká energia?…”
(dr.7)”…pri vzniku multi vesmíru, keď ešte princíp stvoriteľa-entropie-anthytézy, to jest, ako vy ho tu nazývate, Lucifer, nosič svetla, – brat princípu synthezy, harmonie a lásky, zjednotenia – bol ešte pozitívnýžprincíp, a dúfam , že opäť ním bude.”
“…čože?…”
(dr.8)”…ano…keď z prvotnej jednoty – kde ešte nebolo nič, žiadná diferenciácia – spätnou, quantovo prepojenou projektáciou z budúcnosti, z budúcnosti, ktorá ešte nejestvovala, ale kde už bolo difereniované všetko – vzniklo princíp anthytgézy, entropického-odporu. Ale pomocou princípu synthézy-harmonie-a lásky táto difernciácia sa začala zjednocovať…
…ale poďme už na boj…!”

“(95v-dr)…to je strašnhá cyklona…
(97-reč)…Azathoth už tuší, že ideme proti nim…
(103v)…budeme tam bojovať…
(105v)…pozor už je blízko tam na obzore…
…čoskporo už vylieze…”

“(105v ostatný)…nemáme žiadnú nádej!…
…všetkých nás ten zničí…!”

“(125v-dr)…chcem ho zabýť, ale sa mi to nedarí…
musím volať o pomôc!…!”

(ostatný-v-kričia–139)”…veď je to on sám , Nazaretský!…”

(140-dr-v)”…áno on je kapitánom
všetkého tu v multivesmír,
kapitánom harmónie,synthezi a lásky!…

(145-v-dr)…táto pieseň má pomôcť k zjednoteniu ľudstva,
skomponovalo ho andelské dievčatko…”

(173-v-celo svetový zbor)”buďme šťastný všetci,ako ľudstvo,
vytvorme už velkú rodinu ZEM,
buďme všetci bratia, buďme všetci sestry,
žime v jednej velkej rodine…a-a-a
nech už nie sú vojny, ani žiadné vraždy,
buďme dietky Božie!”
(opakuje sa od ” buďme všetci…”)

“…už lúčim sa od vás dobrí ľudia…
…lúčim sa z tejto nádhernej planéty…”