Children balett music in memoriam Eva Kováčová

105
Publikované 10. septembra 2019 od

Blíži sa denˇ, kedˇ sa naplní príslˇub,                                                                                           kedˇ národy už celého sveta,                                                                                                                         vo vzájomnej úcte a vzájomnej láska,                                                                                       naplnˇajú rodiace sa Božie králˇovstvo.                                                                                                                                                                                                                                                                           Cˇlovek je člen, velkej rodiny všetkých,                                                                                      človek je brat, všetkých národov sveta.                                                                                   preto milujme vždy všetkých svojích bližných,                                                                         a tak naplníme  Božie králˇovstvo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Blíži sa denˇ, kedˇ sa naplní príslˇub,                                                                                           kedˇ národy už celého sveta,                                                                                                                      vo vzájomnej úcte a vzájomnej láska,                                                                                       naplnˇajú rodiace sa Božie králˇovstvo.                                                                                                                                                                                                                                                                  Cˇlovek je člen, velkej rodiny všetkých,                                                                                     človek je brat, všetkých národov sveta.                                                                                      preto milujme vždy všetkých svojích bližných,                                                                   a tak naplníme  Božie králˇovstvo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Blíži sa denˇ, kedˇ sa naplní príslˇub,                                                                                               kedˇ národy už celého sveta,                                                                                                                         vo vzájomnej úcte a vzájomnej láska,                                                                                       naplnˇajú rodiace sa Božie králˇovstvo.                                                                                                                                                                                                                                                                         Cˇlovek je člen, velkej rodiny všetkých,                                                                                      človek je brat, všetkých národov sveta.                                                                                 preto milujme vždy všetkých svojích bližných,                                                                        a tak naplníme  Božie králˇovstvo.