Big Brother 2002

93
Publikované 17. októbra 2019 od

Big Brother  –  A Nagy testvér .                                                                                                                                                                       Egy felvonásos musical.                                                                                                   (Kiegészíto´´ szo´´veg utasítások.)                                                                                                                                                                                                                                          1.Jelenet: Bevezeto´´ zene – majd Till Attilla és Claudia váltakozva u´´dvo´´zlik a ko´´zo´´nsé                     get.                                                                                                                                                                         Megjegyzés – vonatkozik a továbbiakra is !: A kottába és itt leírt szo´´veg csak váz-                            lat, a rendezo´´ , ill. az esetleges hangfelvétel készíto´´stáb (szo´´vegíro´, énekesek,                                stb.), kiegészítheti, vagy esetenként megváltoztathatja a szo´´veget.                                                                    “U´´dvo´´zo´´lju´´k a ko´´zo´´nséget s az érkezo´´ lako´kat” –                                                 Claudia ku´´lo´´n- ku´´lo´´n u´´dvo´´zli az érkezo´´ket, akik egyenként bemutatkoz-                    nak. (Részletesebben a kottában.)                                                                                                                                                                                                                                                                                 2.Jelenet: A 12 ember belép a házba, ismerkednek a házzal……….                                                                                                                                                                                                                                                3. Jelenet: Popey ro´´gto´´n  kipro´bálja a pezsgo´´kádba a lányokkal. Megjegyzés: a szo´´veg                      itt vagy az eredeti szo´´veg, vagy a rendezo´´  improvizácio´ja, vagy szo´´vege.                                                                                                                                                                                                              4.Jelenet:  Iti és Pongo´. Pongo´ az éjjel ko´´zepén ko´´rbe-ko´´rbe futkos s u´´temesen be- be                                  kiabál                 az egyes kamerákba torz arcal és hangal, hogy”  Brother – brother” .                                       Iti felébred  mérges s veszekedik pongo´val . (Lásd as kotta szo´´veget s tovább                              a rendezo´´, vagy a színészek  ro´´gto´´nzése) .                                                                                                                                                                                                                                                               5.Jelenet:  A maradék társaság musicalt pro´báll, egyesek hagyományos keringo´´t, mások                                             hip-hoppoznak, míg mások techno´znak. E´va csábítgatja Renáto´t – meztelenu´´l                        táncolva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6. Jelenet:  Este E´va s Renáto´ ágy jelenete, ill. az azt kommentálo´TV nézo´´k sokassága.                                                                                                                                                                                         7. Jelenet:   Andyro´l kicderu´´l, hogyx még szu´´z. A to´´bbiek, bentlako´´k valamint a TV                                nézo´´k sokassága, ezen a tényen csámcsog. (szo´´veg Lásd  a kottát, ill.a ren-                                             dezo´´, korrekcio´i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         8. Jelenet:  Az egyik feladat – katonai “kiképzés”. Itt a to´´rténés s a szo´´veg nagyrészt a ren-                              dezo´´re van bízva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        9. Jelenet:  Janett és az anyja. A nézo´´k egyszerre látják Janetet és az anyját.Janet eleinte bé-                                  késen éli a házi életét, mikor a stúdio´ban megjelenik az anyja, mint egy o´´rmester –                                katonai kapitány, s rikácsolo´ hangon, mint egy boszorkány, ellentmondást nem                            tu´´rve, ko´´zli, hogy engedjék ki a lányát. Janet a titok szobában  kétségbeesetten                         pro´bálja elhitetni , hogy szeretne maradni. (az anya énekelve – lásd a trombita dal-                        lamot, míg a lánya beszél )                                                                                                                                                                                                                                                                                           10.Jelenet: Janet , Szabi,és  Janet vo´´legényjelo´´ltje.Szabi szerelmet és o´´ro´´k hu´´séget igér                                                       valamint házassági ajánlatot tesz Janinnak.                                                                                                                      Látni a nézo´´ket, az egész országot – so´´tt a ku´´lfo´´ldi tv nézo´´ket, amint                      csámcsognak a szerelmi háromszo´´go´´n. (Janet és Szabi beszélget – a szo´´veg                              jo´ részt a rendezo´´ tetszése szerint, míg a tv ko´´zo´´nség énekel.)                                                                                                                                                                                                                          11. Jelenet. mindenki u´´dvo´´zli a gyo´´ztesen kijo´´vo´´ E´vát.                                                                                                                                                                                                                                                             Záro´ jelenet. a résztvevo´´k bankettel  búcsúznak a házto´l s o´´ro´´k barátságot fogadnak                      egymásnak.