Abraham-forefatheropera in 3act act1

135
Publikované 17. októbra 2019 od

2010 -3.opera trilogia:Car NicolausII.,LudvigXI.,Abraham, – and 9. opera on opern cyclus “From darknes – bis lichtkeit”.

2010.

(Used short paraphrases from opera “Moses and Aron” – by A. Schoenberg)

Theshort content of the 9thopera: “The Forefather Abraham”.(Note:This is the third part of the mini trilogy – Tsar Nicolaus II.,Ludwig XVI and The Forefather Abraham.)Thealien entities tell Peter and Eve that the stone where the fallen,previously angel entity is hidden, is originally from the times ofthe forefather Abraham, that is circa eight thousand years beforeChrist. In that age the Mediterranean and the Dead Sea were dividedby the slim stripe of Earth, where high on thehill between twostormy seas was the house of Abraham. (Note: A predominant part ofthe libretto takingpart in the times of Abraham is written in the socalled “biblically-apocryphal” language, but just in theHungarian language)Oneday before lunch Abraham notices huge shinny circles on the sky ofthe size of a city, from which differently coloured rays are fallingdown. Suddenly the voice echoes which tells Abraham that theJude-Israelic nation needs to spread the truth about one, invisibleand unspoken God, and spread the higher morally-ethical principlesaround the world. Abraham happily announces that to his wife Sara,when the shinny circles appear in the sky again. He also announcesthat to the people gathered. (Note: The story points out that inspite of the biblically-apocryphal language those signs in the skyand also the visits of the lighting beings are the revelations fromthe highly evolved alien civilizations, which are nearly at the levelof the spiritually-energetic angel beings, and who are also kind ofthe messengers of God ́s universally principles.)Inthe other parts the action carries on and Abraham is visited by thelighting angel beings several times. He is also visited by the evilspirit in a form of the false God, the “fallen angel” whopersuades him to kill his son. In the last moment the light beingintervenes and tells Abraham that it wasn ́t God ́s will butthe willof the evil spirit who wanted to mock God this way: “Look what asubmissive pathetic puppets did you create as your reflection”.This evil spirit also starts to influence different spiritualleaders, bearers of the monotheism. Monotheism gradually spreadsaround in the surrounding countries by the leadership of thedifferent leaders, from who several are under the influence of theevil entity. Because ofthat Abraham curses them, and for a thousandof years there will be a terrible misunderstanding betweenthefollowers of the monotheism. He falls in coma but the light beingbrings him alive again. Abraham found out the principle of the evilspirit and with the help of a light being he captures him into aspecial stone. In the end Abraham peacefully dies.Peterand Eve return to the present. The extraterrestrial entities announcethem that they know the origin of the stone. With the help of thehighly evolved spiritual technology they capture the evil spirit intothe stone again. In the end the legation directly from Abraham comesover the centuries, where he challenges the followers of themonotheism to reunite Judaism, Christianity and Islam, that thebright erafor the mankind could come. Then the hymn of love playsand the God ́s light shines.
—————–
Komplete  untreated ungar text:

,       A´brahám – Fantasi, scenikus-mistikus-sci-fi, orato´rikus,                                    internetes opera.

Ramzes-Pilatus-rebus 9.

(2010 VI.19.-20.)

(Készu´´lt az eredeti , nem kivágott, nem cenzurált o´szo´´vetség, valamint az “ezidáig rejto´´zko´´do´´,elveszett to´´bbezer éves írások” alapján.)

 

(pc=Ax)

Prologue:Színhej. Péter és E´va háza ko´´zel a tengerparthoz. nyár van. Enyelegnek, (9)ekkor megjelennek ismét az idegenek:

(13B)” Sajnos ismételten szu´´kségu´´nk van a ti segítségetekre, de ezúttal ko´´zo´´s lesz a feladatunk. Megvizsgáltuk a ko´´vet. sokkal nagyobb a baj , mint eredetileg gondoltuk volna. egyfelo´´l a benne lévo´´ homospiritus kadenc angelus sokkal hatalmasabb, mint gondoltuk volna, másrészt a ko´´ még számunkra is elemezhetetlen.Talán a még to´´lu´´nk is fo´´ljebb lévo´´ entitások tudnának valamit ro´la mondani, de ezen lényekkel még mi is csak korlátozottan érintkezu´´nk, gyakorlatilag egyáltalán.

A “ko´´” o´´sszetétele számunkra is ismeretlen. Oj o´´sszetevo´´kbo´´l áll, ami az úgynev. o´´srobbanás elso´´  ,illiárdod-milliárdod másodpercében léteztek csak, to´´bbek ko´´zo´´ a még számotokra egyelo´´re csak hipotétikus Hygs bozonokbo´l s még sok egyébbo´´l, amit mlég csak hipotétikussan sem ismertek sem ti sem mi.

Ugyanakkor akkora potenciállis ero´´ van benne , amli egy ujojabb o´´srobbanást indíthatna el,- megszu´´ntetvén az eddigi ismert s számotokra még ismeretlen o´´sszetevo´´ju´´ világegyetemet.

A kora sem meghatározhato´. 13 milliárd éves is, de legalább sokmillio´ éves.

Annyit sikeru´´lt megállapítanunk, hogy utoljára cc.8-10 ezer éve lett alkalmazva.

Valo´színu´´leg a ti általatok o´kori ko´´zelkeleten- valo´szinu´´leg a hipotétikus bibliai szereplo´´,azaz A´brahám korában.

Valo´színu´´leg a mai Fo´´ldko´´zi tenger és a Holt tengerko´´zé. Akkor- 10000 éve a ti úgynev. ido´´sz. elo´´tt még a Holt tenger szintje jo´´vel fo´´ljebb volt s csak egy keskany szikla sáv vállasztotta el a Fo´´ldko´´zi tengerto´´l, amej éppen kezdett véglegessen felto´´lto´´dni az általatok atlanti o´ceán víze , vízesése által.

Valo´színu´´leg ekkor hejezték el a Homo spiritus kadenc angelust eme “ko´´be”.

Visszaku´´ldu´´nk titeket eme korba s eme színhejre.

Meg kéne állapítani, hogy, kiki, ki s mikor , hogyan hejezte be a bezárt entitást a “ko´´be”.

Ha ezeket fogjuk tudni, ko´´nnyebb lesz megállapítani azt, hogy hogyan szabadúlhatott ki részlegessen, hogyan fog a ko´´zeljo´´vo´´to´´kben  végleg újbo´li ero´´re kapni, hogy ezekután elindíthassa a “gonosz szellemi láncreakcio´,lavína efektust, fojamatot”, – mej a ti s sok más világ pusztulását fogja maga után vonni.

Azaz ezekután már ko´´nnyebb lesz o´´tet visszahejezni a “ko´´be”, ill. megakadájozni a világok pusztulásábo´l meríto´´ ero´ŕe kapását .”

A két fiatal eltu´´nik a fénycso´vában.

(A továbbiakban csak a to´´rténések háttereiben láthato´ak a sziluetjeik.)

 

  1. Felvonás:

(pc=Ay)

1.jelenet:(k)Mikoron egy tu´´ndo´´klo´´ korareggelen  a tengerbe nyúlo´ magas sziklán meditálla A´brahám , mido´´n nagy fényesség ereszkedé alá az magasbo´l. Hol hatalmas , forgo´, ragyogo´´an sugárzo´ go´´mb alakra emlékeztetett, majd tengeri csillag formájában pompázott,    majd ismét egymásban forgo´ o´riási kerekekre emlékeztetett , de fojton fojvást a szivárvány legcsodállatoassabb színeiben ragyogott . Ekkor a fénybo´´l egy csodállatos alakzat lépett ki, mej hol rendkívu´´li szép férfira emlékeztetett, hol ragyogo´ szépségu´´ leányzo´´ra, hol meg tu´´ndo´´klo´´ kisleány formáját o´´lto´´tte magára. S a   csodállatos szépsége  mintha nem hús-vér testu´´ lenne, hanem mintha sugárzo´ , ragyogo´ fénybo´´l állana.

Eme jelenés láttán A´brahámot nagy félelem fogá el – minekután leborula e tu´´nemény elo´´tt s imigyen szo´´llalá meg:

(éb67-69)”O´h Uram  az én bu´´no´´s lelkem nem mélto´ reá, hogy engem felkeressél.

Mi célbo´ kerestél fo´´l engem?”

A lény megszo´llalá:

(b68-70)”Az U´r is vagyok, de egyben az o´´ ko´´vete. Az u´r nem jelenhet meg halando´ ember elo´´tt, mivel o´´ nem egy szeméj, hanem maga a mindenség, ezért  O´tet ember nem láthatja meg. Ha láthatnád, akkor o´´nmagadnak is ojanná kellene vállanod, mint maga az U´r.

Az U´r láthatatlan, fo´´lfoghatatlan,kimondhatatlan,megragadhatatlan,végtelen és végtelenségen kívu´´li,mindenhato´ és a leglényegesebb Isten.

O´ a kezdet és a vég. Az ido´´k és terek, ero´´k és okozatok teremto´´je. Az ido´´kben és terekben, ero´´kben és okozatokban van , és ugyanakkor egyben ezeken kívu´´l.

O´´ volt azelo´´tt, a kezddet  elo´´tt s azután és o´ van az azelo´´tto´´n, a kezdeten kívu´´l s az azutánon kívu´´l.

Mivel o´´ fo´´lfoghatatlan,kimondhatatlan, érzékelhetetlen és láthatatlan, és megmagyarázhatatlan- ezért csak ember ku´´lseju´´ lények által tud szo´´llani az emberekhez és az o´´sszes lényhez az egész világmindenségben.

Ahoz , hogy o´´tet megértsu´´k, ahoz az o´´ szintjére kellene emelkednu´´nk – azonossá kellene vele vállanunk.

Erre még mi sem vagyunk képesek.

Viszont képesek vagyunk arra, hogy az U´r rajtunk keresztu´´l szo´llaljon hozzátok , emberformájú lényekhez az egész világmindenségben.

A´´brahám:(vcc78)”…s kik vagytok ti – angyalok?”

A lény:(b)”…Igen… valaha ojanok voltunk a világmindenség ku´´lo´´nféle világain  , mint ti , fo´´ldi emberek, de sok mirriád év alatt bu´´ntelenné váltunk s angyali szintre emelkedtu´´nk .

Mi is immár részben az ido´´ko´´n és tereken kívu´´l vagyunk. Mindenu´´tt, s mindenkor vagyunk, s egyben sehol s semmikor.

Vannak még oj lények is , akik to´´letek fo´´ljebb lakozának, de még tetben létezének, s segédezko´´zo´´kkel dolgozának. De oj segédezko´´zo´´kkel, amiket még most, s még nagyon sokáiog a jo´´vo´´ben is el sem tudtok képzelni.

O´´k is részben már az ido´´ko´´n s tereken kívu´´l lakozának, ezért nem láthatjátok s nem érintkezhettek vélu´´k most s még sokáig a jo´´vo´´ben. O´k már részben felemelketek ama szintro´´l amin most éppen ti vagytok.

Ti is megjárhatjátok ezt az utat, ha bu´´ntelenné fogtok vállani.Magának az U´rnak is ez as szándéka. Ezért hozott létre titeket, hogy fojamatossan az U´rhoz válljatok hasonlo´vá.

A´brahám:(bcc86) ” s sokan vannak hozzánk hasonlo´ak a világmindenségben?”

Az angyali lény:(bcc87-88)”szinte senki… Ugyanis az a néhány tízezer, százezer év amej szinten ti vagytok, a világmindenséghez képest csak egy szemvillanás. Vannak ugyan nagyon sokan, kik még csak sok százere év múlva lesznek ojanok , mint ti, mások meg már so százezer éve elhagyták eme szintet, s hozzánk kezdenek hasonlo´vá vállani- de emez lények , már , mint mondtam, már részben az ido´´ko´´n s tereken kívu´´l , azok fo´´lo´´tt léteznek, ezért számotokra ojanok, mintha nem is lennének.

Csakis az U´r szándékának megfelelo´´en léphetu´´nk veletek kapcsolatba, korlátozott ideig s korlátozott hejeken.

 

(megj.: az innento´´l kezdo´´do´´4 bekezdéses  szakasz – az xxx jelig – nem beszédben hangzik el, hanem mintegy gondolat átvitellel jeleneik meg A´brahám tudatában egy szemvillanás alatt- azaz=93to´, 93-ig)

De vigyázzatok, o´´vakodjatok a hamis istenekto´´l, mejek bé akarnak hállo´zzani titeket.

Egykoron hozzánk hasonlo´ak valának, de túl sebessen fel akrtak az U´r szintjére emelkedni, hozzá hasonlo´vá akarának vállani, az o´´ hejét átvenni – do´´re mo´don, meg nem értvén, hogy az U´r nem egy szeméj, hanem,hogy O´´  a mindenség o´´no´´nmaga. Ezért a mindenség kilo´´ké eme lényeket o´´nno´´magábo´l, mint ahogyan a ti testetek is kilo´´ké o´´no´´nmagábo´l a káros ko´rokozo´kat.

Eme zuhano´ lények megpro´bállanak ero´´t meríteni az emberekbo´´l, vagy úgy, hogy gazdatestként felhasznállva  fertelmes dolgokra veszik reá a szerencsétlen gazdatest embert s végu´´l elpusztítván a testu´´ket s lelku´´ket, vagy pediglen hamis ko´´vetként hamis vallásra akarának reá venni az emberi sokaságokat az egész világmindenségben.

Ezért o´vakodjatok eme hamis ko´´vetekto´´l, kik szem nélku´´l , vakon jelenének meg , pusztíto´ ereju´´ botokkal a kezu´´kben. S jaj azoknak , akik nem vetik alá magukat eme hamis isteneknek, mivel azokat irgalmatlanúl elpusztítják – a sok világukkal egyetemben.(xxx)

(93-után)De ne féljetek az angyalok s az U´r legyo´´zi eme hamis isteneket.

Ekkoron A´brahám úgy érezte, mintha a mennyekbo´ s az egész zúgo´ tengerfelo´´l csodállatos angyali ko´rus szo´´llalá meg , mej beborítá az egész teret.
(cc98)De jo´´ egy felszabadíto´, ki igaz Isteni bottal fog rendelkezni s az U´r to´´rvényeit fogja elhozni.

(cc101)Majd késo´´bb megjelenik egy igazi megválto´, mej az U´r “fiaként” fogja elterjeszteni az egész világon a szeretet megvállto´, u´´dvo´´zíto´´ erejét, fo´´ként a nyugati nemzetségekben.

Valamivel késo´´bben eljo´´vé egy keleti nagy pro´féta, mej ott terjeszté az U´r  igéit.Támadhatnak viszont a keleti , az itteni ,valamint a nyugati egy igaz Isten magyarázo´k ko´´zo´´tt vélt, nem valo´s ellentétek. Vigyxázzatok , nehogy eme látszat ellentétek népirto´ háborúkhoz vezessenek.

Legyetek egységben s a látszat ellentéteket simítsátok békés egységgé, s ne hallgassatok a hamis pro´fétákra, hamis állisten ko´´vetekre, mejeknek érdeke eme ellentétek fo´´lszítása.

Véled nagy tervei vannak az U´rnak.

Ezért távozz el  a te vidékedro´´l, a te rokonságodbo´l, az atyád házábo´l s menj el ama vidékre, mejet én megmutatok néked..

Nagy nemzetet csinállok blo´´led, a te uto´daidbo´l, mej széterjed az egész világon, mint az U´r emberisége.

S nagy testvériségben fogá élleni a világ o´´sszes nemzete és faja, szeretetben a mindnség o´´sszes világának a sokaságával.

(cc134)Immér távozom to´´led A´brahám.”

Ekkor mintha immár a leáldozo´ nap aranyos, ro´zsaszín sugárzása borítá bé a tájat.

A jelenés lassan eltu´´né, s A´brahám mintha megko´´vesedvén, do´´bbenten álla még sokáig a zúgo´, morajlo´ tenger fo´´lo´´tt, megmerevedvén a látottak és hallottak láttán.

 

A te nevedet magasztalni fogják s áldott lészel s benned áldottak lesznek a világ o´´sszes fajai. ”

(pc=B)

2.Jelenet:(k)A´brahám háza, ko´´zel a tengerparthoz.

(7)Sára o´´nfeledten táncol, majdnemhogy kéjes , buja mozdulatokkal.

Ekkor bjo´´n A´brahám.

Sára imigyen szo´lla: (v10)”Gyereket szeretnék to´´led A´brahám, gyere , bújj hozzám.”

A´brahám imígyen szo´la nejéhez, sárához:

(v21)”Ké-pzeld Sá–ra, ke-dvesem, az U–´r szo-llt hozá-m a ko´´-veté-n , egy a-ngyalon keresztu´´-l.

A-zt jo´´-vendo´´-lé-, hogy na-gy ne-mzetet fo-gsz fogamzani, me-j elterjedvé-n az e-gé-sz vilá-gon ,  lé-vén áldott,  magasb szintre viszi a fa-jokat.

.”

Sára:(v41)”…ez cso-dá-lla-tos… é-s é-s mo-nd mijen volt a-z U-´-r?”

A´brahám:(b52) “Az U´r csodállatos,de egyben láthatatlan..A-z  U-ra-t nem lá-thatja fo´´-ldi ha-lando´-, mivel o´´ fo´´lfoghatatlan, kimondhatatlan, de mégis mindenhato´ és ragyogo´.”

Sára:(v-ko´´zben56) …de- a-kkor ho-gya-n higyju´´nk né-ki?”

A´brahám :(b58) ” Ez a  fo´´lfoghatatlan igazság.Az U´r jo´ságos s szeret minket.”

Ekkor zúgni , háborogni kezdett a tenger s mintha fényes villámok morajlanának a ragyogo´ kék szín fo´´lo´´tt s szivárvány színu´´en villámlo´ ko´´ro´´k foroganának.

Sára(o´´nkívu´´letben):(v63)”…ez csodállatos , de egyben hihetetlen.Ha igaz , akkor áldottak leszu´´nk és sok gyermeku´´nk lésze,s fényes ragyogásban élu´´nk akkoron,majd  megláthatom az urat?!”

A´brahám:(b81-to´´l)”O´´ láthatatlan, fo´´lfoghatatlan, megragadhatatlan. De higyél  nékem Sára , maga az(87v)  U´r akarja így.”

 

Ekkor a háttérben a tenger fo´´lo´´tt nagy fényesség támadt, mejbo´´l egy csodállatos angyal lépett ki, lebegve az u´´rben.

Sára felkiálltott:”(v)Lá-tom az é-g angyalá-t és O´- lá-tom az Urat!”

A´brahám:(v108) “O´´ az U´r ko´´vete, mej hirdeti a boldog jo´´vo´´t a mindenségben.”

Sára:(v-o´´nkívu´´ltben kezd ko´´rbe-ko´´rbe tánconi-115) “Me-gpro´–bá–llo-k hi–nni- a– hi–he-te–tle-nbe-n é–s fo´´-lfo-gha–ta-tlan–ba–n é–s ta–lá–n á–ldo-tt le–sze–k”

(131)-(Ekkor a tenger fo´´lo´´tt fényes , sugárzo´ forgo´szél háborgo´ tengerhullámokat okozván, fénybeborítván Sárát, mej egyre inkább réveteg  o´´nkívu´´letbe  esvén táncola.Arca sugározván kiúpirulá, s ragyogo´an  szép, ifjú leányzo´´nak néze ki.)

Sára:(v-131)”I-me eme fé–nye-s ,sugá–rzo´ szé–ll mej  á–ldottá- té-sze-n e-ngem,é-s csodá-llatos embe–rsé-get foganok me-g mé-hembe-n.”

Ekkor csodállatos ragyogás jelenék meg a ház s a tenger, valamint a A´brahám és Sára feje fo´´lo´´tt. s íme egy ragyogo´ szépségu´´ , hihetetlenu´´l jo´ságos tekintetu´´ no´´i arc. (Eko´źben sugallatként az elméju´´kben hallották eme szavakat:(Suttogás)”sára ! A te ivadékaidbo´l fog származni a fo´´lszabadíto´, valamint a szeretet mozgalmat elindíto´ megvállto´. Eme arc elo´´képe az o´´ anyjának, mej a késo´´bbiekben segíteni fogja az emberiséget.”)

A´brahám: (éb-152-to´´l)”…ne félj Sára, a mindenhato´,  folfoghatatlan, kimondhatatlan  s mindenereju´´  U´r megsegít minket,… megsegít.

De hogy a a terve megvalo´sulhasson, ezért el kell menni egy másik vidékre, mejet az U´r kijelo´´lt s ahol megvalo´síthatja a felemelkedés eszméinek a gyo´´zelmé,ezért itt kell mindent hagynunk.”

A fény lassan eltu´´né s  házaspár mintegy megko´´vesu´´lve álla a leáldozo´  aranyos ragyogású nap fényében a tenger fo´´lo´´tt.

*

(pc=C)

3.Jelenet:(k)S meghallgatá az U´rszavát A´brahám , elmenne a kivállasztott vidékre.Ott ahol a  Holt tenger és a nagy tengert csak egy keskeny dombsziklasáv vállasztja el  , délelo´´tt nagy sokaság gyu´´lekezén.

Sára és egy fiatal leányzo´, kit Sára már megygyo´´zén A´brahám igazáro´l elo´´re rohanának a sokaság ko´´zelébe:

(v14) ” A´ldott légyen az U´r s áldott légyen A´brahám, kit kivállasztott  az U´r, hogy tolmácsolja a nagy és bo´´lcs gondolatait.”

A sokaság:(v20)”A´ldás! Mij nagy o´´ro´´m!Az U´r velu´´nk van minden ido´´kben.minden nemzet áldjon.E´s mikor látjuk meg az U´rat?

A´´brahám:(v25-34)” A´ldott légyen az U´r, s áldott légyen eme sokaság, mert az U´rnak nagy tervei vannak véletek, s az o´´sszes nemzetiséggel és fajjal.

(b35-36)De egyben o´vva intett, hogy ne higyju´´nk a hamis isten ko´´veteknek ”

Sára és az ifjú leányzo´:(v37)” Nagy és csodállatos  tervei vannak az U´rnak vélu´´nk, véletek s az o´´sszes nemzettel s fajjal, itt a fo´´ldo´´n mindenu´´tt s mindenkoron ragyogásban.”

A sokaság:(v47)”O´h mij nagy és bo´´lcs vagy A´brahám, o´´h mij nagy és sbo´´lcs gondolatokat mondasz néku´´nk. A´ldjuk az urat, ki kivállasztott Téged A´brahám, s kivállasztott minket, s az o´´sszes sokaságot az egész fo´´ldkerekségen

Ki kivállasztott mindenkit az egész fo´´ldo´´n,A´.. .”

(sokaság:) (57v)”Az U´r szeret minket, minden halasndo´t, mindenu´´tt.A´!

Az U´r fo´´lszabadít és megvált minket, s mindenkit az egész mindenségben.

(a bo´´v. ered. vált.-67)Eko´´zben az égen a ragyogo´napsugarakkal vetekedve fényes felho´´k jelentek meg, ko´´zepu´´ko´´n kavargo´ sokszínu´´ kavargással, mejbo´´l villámok cikáztak alá.

(v69)

“O´´rvendezzu´´nk, o´´rvendezzu´´nk,

mivel az U´r megáldá minket,

Legyu´´nk ero´´sek és állhatatosak,

s az U´r megsegít minket az eljo´´vendo´´  ido´´kben.”

 

(70)Majd a vakíto´ felho´´k és s villámok kavarogni kezdtek , majd eltu´´nének.

(76)Végu´´l csak a tenger zúga tova.

 

 

 

(pc=D)

4.Jelent:(k) Majd a nejével, Sárával Egyptomba mene.

Mivel Sára igencsak szép ara vala  s A´´brahám féle, hogy to´´le nejét a fárao´ elkívánja, ezért Sárát a testvérének adá ki.

Sára a fárao´ palotájába keru´´le, ezért A´brahámot nagy bú keru´´ĺé.

(48)Ekkor A´brahám felkeresé a fárao´t s kéri Sárát:

(éb)”Sára az enyém , s nem a tiéd.Az U´r rémséges csapásokat fog reád mérni.”

A Fárao´:(v-falsett))” Jaj csak az nem, csak most tudám meg , hogy Sára a nejed.”

A´brahám :(v)”ezért add nékem o´´t vissza”

A Fárao´:(v)” Miért nem mondád nékem , hogy Sára a te arád?Eddig én ezt nem tudám!”

A´brahám:(v)”add vissza o´´tet nékem.”

A fárao´:(v)” Itt van vigyed o´´tet s még adok hozzá néked vagyontárgyakat , jo´szágokat is.” (pc=98-ig)

 

(pc=E)

5.Jelenet:(k)E´jjel. A´brahám felriad álmábo´l s do´´bbenten látja, hogy egy angyalszeru´´ lény áll mellette, de az arca igen szomorú, s eme komorság beárnyékoja az egyxébként fénybo´´l állo´ alakját.

A´brahám:(v20)” ki vagy s miért jo´´vél ide?”

A lény:(v24) ” A nevem Reficulumnátás, nagy angyal vagyok a legnagyobb. (b)Azért jottem hozzád, hogy megsegítselek a nagy feladatodban a tanácsaimmal. O´´rvendj, hogy az U´r kivállasztott. A´ldott vagy s áldott mindenki , ki ko´´vet téged, valamint a jo´´vendo´´ ivadékaid.

De hogy mindez megvalo´sulhasson, ko´´ru´´l kell metélni minden újszu´´lo´´ttet, valamint o´´nmagadat is. Mindezek áldottak lesznek .

A ko´´ru´´l metélést úgy kell végezni, hogy ko´´rbe ko´´rbe három hatos számot alakítson ki. Ez lesz az U´r jele. Ezzel minden emberi lény meg lesz jelo´´lve.

S még valami: Ki nem veti mlagát alá eme rítusnak , az eleve elutasítja az Urat, s ezért eme lény puísztulásra ítéltetik. Eme embert ell kell pusztítani. ezt u´´zend meg mindenkinek.”

(k) A´brahám elgondolkodá emle ku´´lo´´no´´s intelmeken. (pc=82-ig)

 

(pc=F)

6.Jelenet:(k)Ismét a Holt tenger partja. Délután .(10) Ismét megjelenék az U´r, illetve as ko´´vete, fény sugárban, fénytestel. Az angyal megszo´llalá:

(b)”emeld fo´´l a szemed a hejro´´l, mejen éppen vagy s nézzél messzebre, az egész világra- nézz szét az o´´sszes égtáj felé,észak , dél , kelet, és nyugat felé.Mindenfelé emberek élnek s fognak éllni a jo´´vo´´kben , évszáz és évezredek múlôva is. Mások és mások , más gondolkodásúak, de mind az egy igaz U´r teremtett, és vállasztott  nemzetei, fajai. Nehogy egymás ellen hergeljétek egymást egy hamis isten kép nevében.

Szétterjesztem az ivadékaidat az egész világon, úgy mint a végtelen s megszámlálhatatlan  porszemet a fo´´ldo´´n s az egész mindenségben.

Kellj fo´´l , járd be az egész fo´´ldkerekséget széltében, hosszában, – majd sokezer év múlva az ivadékaid az egész mindenséget. Mert néked adom eme fo´´ldet, – s tegyétek áldottá az egész fo´´ldkerekséget, majd késo´´bb a mindenséget.

Ekkor eltu´´npé az angyali lény.

De megjelenék nagy sokaságok A´brahám ko´´ru´´l.

A´brahám:(éb-50)” O´´rvendjetek mindnyájan, mert ismét meglátogatott az U´r , azaz az U´r ko´´vete. azt u´´zenete néktek, hogy az emberk nemzetei és fajai a világ minden égtája irányában az U´r gyermekei és az o´ áldása segítségével uralni fogják a fo´´ldkerekséget és a mindenséget. “(eko´´zben A´´brahám feje ko´´ru´´l mintha fényes ragyogás jelené meg.)

(59)De vigyázzatok arra, nehogy egymás ellen hergelo´´djetek. Az itteniek a nyugatiak ellen, a nyugatiak a keletiek ellen és így tovább. Sem most , sem a távolabbi, távoli jo´´vo´´ben.”

A sokaság:(v62)” O´ áldjuk az Urat eme kegyelemért.A´ldjuk o´´tet, a´ldjuk.”

 

A sokaság: (rec.68)” Testvériségben akarunk éllni, minden égtáj embersokaságával, egységben a fo´´ldkerekség minden lényével, nemzetével és fajával.”

(v73)     “A fo´´ldkerekség minden égtája,

minden nemzete és faja,

az U´r áldásában sokasodik,

sokasodik a fo´´ldo´´n s mindenségben,

Mint mirriádnyi ragyogo´ porszem a fo´´ldo´´n.”

 

(v97)”Megtartjuk az egységu´´nket az U´rban ,

minden nemzetek ko´´zo´´tt,

Itt a fo´´ldo´´n s a mindenségben.”

 

 

(123-to´´l=éb)Ekkor megszo´llalá  Melchisedek , a sokaság fo´´papja:

“A´brahám! A´ldjon meg téged a legnagyobb,

legmagassabb Isten,

aki teremto´´je az egeknek és fo´´ldeknek,

a´ldott a legmagassabb Isten,

ki a ate ellenségeidet kezidbe adott,

hogy meggyo´´zd o´´ket tévejgéseikro´´,

s hogy  o´´k is az U´r áldott sokasága

ragyogo´ részesei lészenek.”

 

Néhány ember a sokaságbo´l:(b147)” Mi lesz ha viszáj keletkezik az egyes to´´rzsek, nemzetek, égtájjak ko´´zo´´tt?”

A´brahám:(b152))”Az U´r megsegít minket ebben is”

A sokaság: (v156)”   Uram segíts meg minket a viszájokto´l, s segíts minket a szeretet egységére!”

A fiatal lány:(v171)(o´´nkívu´´leti extázisban)”Látom az égben az Urat és az angyalait, kik megsegítenek”

A sokaság:(v178)”viszáj lesz ko´´ztu´´nk, nem lesz viszáj, megsegít az U´r , nem segít meg, ki segít meg  minket? ”

A´brahám:(186-kiabálva-b)”Ne aggo´djatok ti kicsinyhitu´´ek, az r bizonyára megsegít titeket, s minden sokaságot az egész világon s mindenségben.”

A sokaság:(v189)”  megsegít az U´r talán, bizonyára megsegít, O´h Uram segíts meg minket e rendkívu´´li hejzetben. Megsegít az U´r, nem hagy el minket, nem segít, meg segít! Vélu´´nk lesz most, s a jo´´vo´´ben is”

 

(v209)  ”  Az U´r elo´´segíti a ko´´lcso´´no´´s megértést,

to´´rzsek, nemzetek, fajok ko´´zo´´tti  világméretu´´

békés egymásmellett éllésének a családját,

az egész fo´´ldkerekségben és a mindenségben.”

(Eme szo´´vegeket a sokaság to´´bbszo´´r ismételé el. Eko´´zben a két tenger zúgni kezd, majd vakíto´ villámok cikázanak az égblo´´l alá s az égen fényes sugarak jelenének meg s ereszkedének alá-hatalmas ko´´ralakú alakzatokban –  s lám, mintha A´brahám felemelkedéne az magasba, s kisvártatva a sokaság is levego´´ben emelkedve száguldana tova ko´´rben, s o´´nkívu´´letben.)

Végu´´l A´brahám megáldja a megdo´´bbent sokaságot.(pc=310-ig)

(a youtubon mégegyszer az F)

 

II.Felvonás:

 

(pc=G)

7.Jelenet:(k) E´jjének idején felriad álmábo´ A´brahám s látja, hogy ismét mellette álla a szomorú, so´´tét arculatú angyal.

Az angyal megszo´llalá:(éb)”Nagyon áldásos az U´rto´l, hogy egyetértést kér a fo´´ldkerekség minden égtáján élo´´  nemzet és faja iránt. De vigyázz A´brahám, mert nemsokára, néhány ezer év múlva eljo´´ a megválto´, de az o´´ ko´´veto´´i, kik a nyugati égtájon terjedének el,  az itteni népek ellen fogják fordítani fegyvereiket. ezért ezt megelo´´zo´´en irtsátok ki o´´ket, ne legyetek eme elfajzott isten imádo´kkal irgalmasak.

Még késo´´bben to´´lu´´nk keletebbre egy másik pro´féta elindítja az egy igaz Isten ko´´veto´´inek egy másik elfajzott változatát. Ezért ezt megelo´´zo´´en emezeket is irtsátok ki.

Ezért járni fogok ember alakban a sokaságok ko´´zé, hogy meggyo´´zzem o´´ket avégett, hogy irtsák ki ko´´lcso´´no´´ssen az elfajzott irányzatok ko´´veto´´it.”

A´brahám eme szavak hallatára elborzadt, de megijedvén azonnali álomba esett, s szerencsére reggelre allig emlékezett valamire a ku´´lo´´no´´s jo´slatokbo´l. (pc=93-ig)

 

(pc=H)

8.Jelenet.(K)A´brahámot ismét meglátogatá az U´r ko´´vete s mondá:

(V21) “A te o´´ro´´ko´´so´´do´´ lészen az , akibo´´l majd származék a fo´´lszabadíto´ és a megválto´.”

A´brahám:(éb31)” ..de.hiszen nincsen egy ivadékom se. Sára nejem teljessen meddo´´. s már igen ido´´s vagyok, hetveno´´t éves.”

Az U´r ko´´vete:(éb44)” Ne félj A´brahám, annyi ivadékod fog szétfojni az ido´´k fojamán az egész világon , mint ahány megszámlálhatatlan csillag van az égen.”(pc=84-ig)

 

(pc=I)

9.Jelenet:(k) ekkortájt A´brahám ágyasáúl vevé Hágart, ki szolgállo´ lévén az uradalmukon. S Hágar gyermeket szu´´lé néki.

Megirígylé ezt Sára, s imigyen szo´lla:(v34)” Takarodj a házambo´l, te ledér némber.”

Hágar:(v36)” U´rno´´m , én nem tehetek semmiro´´l sem, (b)az urad akará imígyen.”

Sára:(v41)”Mint mondottam, azonnal hagyd el eme házat.”

(k44) Hágar reménytelenu´´l bujdosá gyermekével a karján.

Meglátá(68) ezt egy angyal s imígyen szo´´llalá meg:(v70)” Miért sírsz o´ leány anya?”

Hágar:(v74)” elzavartak A´brahám házábo´l.”

Az angyal:(v78) “Ne félj, majd én segítek rajtad. ”

(k84) Ekkor megnyitá a fo´´ld méhét, mejbo´´l tiszta forrás cso´´rgedezék elo´´.

(87)Majd elvezeté Hágart az új fo´´ldre, ahol békében felneveli fiát.(pc=99-ig)

 

(pc=J)

  1. Jelenet: (k)Amikor A´brahám beto´´lté 99 évét s a neje is immár 90 éves

vala, csoda to´´rténe, mivel Sára teherbe esék A´brahám foganatatásáto´l.

egy év múlva Sára megszu´´lé fiát, kit Izáknak nevezének el.

Ekkor  az o´´ro´´mhír hallatán nkagy sokaság gyu´´le o´´sszé A´´brahám háza ko´´zelében,melj a keskeny szikla sávra épu´´lt a két tenger ko´´zé.

A sokaság:(V7)” U´´dvo´´zo´´lju´´k az o´´ro´´mhírt. Nagy áldás ért téged A´brahám, hogy ij magas korban gyermekkel álda meg téged az U´r.”

A´´brahám:(v22)”Csak adja az U´r, hogy az ivadékaim ne menjenek(fél éb) egymás ellen a ko´´zel s távoli jo´´vo´´ben.”

A sokaság: (v36)” Ne félj A´brahám, egységben maradunk, véled és az U´rban.”

A´brahám:(v40)” Legyetek minden nemzettel s fajjal tu´´relmesek, mert csak akkor érvényesu´´l az U´r akarata.”

A sokaság:(v-atacca)” Igérju´´k néked mindezeket A´brahám.Neveld o´´ro´´mben a fiad.”

A´brahám:(v-ai65)” S legyetek békések és jámborak(itt mintha valami fény ragyogás jelenéne meg A´brahám s a sokaság ko´´ru´´l, mej o´´nkívu´´ltbe ejtené mindnyájukat)(b-éb72-73) minden emberi lénnyel szemben, itt a fo´´ldo´´n s a mindenségben. E´ljetek testvérként mindenkivel , fényben úszva.”

A sokaság:(v-id73)” Megfogadjuk az intelmeidet A´brahám, mert ezáltal teljesu´´l bé az U´r szándéka vélu´´nk. Fejlo´´dni fogunk a magsb létbe s a fénybe.”

(pc=136-ig)

 

(pc=K)

11.Jelenet:(k). Nagy bánat éré A´brahámot, mivel látá, hogy Sodoma tartomány és városának lako´i igen nagy bu´´no´´kbe esének.

Ekkor ismét felkeresé o´´tet a komor angyali lény és megszo´llalá:

(v26)” Látom a nagy bánatodat A´brahám . Ne félj, az U´r el fogja Sodomát pusztítani.”

A´´brahám:(v29)”De hiszen ez szo´´rnyu´´, bizonyára nem mindenki bu´´no´´s, s talán a bu´´no´´so´´knek is járna a megbocsájtás.”

A lény:(v31)”Ha irtják az erdo´´t , repkednek a forgácsok.Nincs mit tenni, ez az U´r szándéka.”

A´brahám:(b33)” De legalább néhyány igaz, bu´´ntelen embert kéne megmenteni.Talán Lo´t és családja igaz emberek.”

A lény(b35)”Mint mondottam, ez az U´r akarata.”

 

12.Jelenet:(k)Ekkor A´brahám elmene Sodomába és értesíté Lo´t családját a ko´´zelgo´´ végro´´l.

Amazok elhagyák a várost. Ekkor rettenetes tu´´zeso´´ zudulá a városra s minden porrá és hamuvá ége.

Ezt látván Lo´t feleége meg akará nézni emez pusztulást. Ekkor megjelené  a szomorú, komor angyal s buzdítá lo´t nejét::(gúnnyal:) (b) ” Nézzed csak nyugodtan meg e pusztúlást, imigyen járának a bu´´no´´so´´k.”

Ekkor Lo´t felesége a város felé fordulá, de ekkor eléri o´´tet a tu´´z sugár s Lo´t felesége  azonnal elégvén, égett ko´´és hamu oszloppá válla, mej az elso´´ fuvallatra szétesé porrá.

(49-to´´l)A to´´bbiek tovább menének, szép vidékre ko´´lto´´zének s ottan éllenek tovább.(pc=101-ig)

 

(pcM=intermezzo)

(pc=L)

13.Jelenet:(k) Izák – A´brahám fia no´´vekedé egészségben és o´´ro´´mben.

Az egyik éjjel ismét felkeresé A´brahámot a komor-szomorú angyali lény és megszo´´llalá:(b24)” Az U´r szándéka, hogy áldozd fo´´l az egyszu´´lo´´tt fiadat, Izákot a nagy Istennek.”

A´brahám reggel elkészíté az áldozati tárgyakat s elindulá Izákkal az áldozati hej felé.

Ekkor Izák megkérdezé:(v42)” Hová megyu´´nk apám?”

A´brahám:(v)”az U´r hívá minket , avéggett, hogy áldozatot mlutassunk bé néki.”

Izák:(v48)”…de apám, itt van a tu´´z , ott a kard, de hol van az áldozati bárány?”

A´brahám: (v52)”Az Isten majd kivállasztja az áldozati bárá—nyt.”

Amikor az áldozati hejre értek, A´brahám leko´´to´´zé Izákat, s készu´´le az kardal leszúrni az egyetlen fiát.

(65)Ekkor hirtelen megjelené a fénybo´´l állo´ angyal s megszo´llalá:

(b66)”A´llj meg azonnal A´´brahám!-Az U´r nem kívánja to´´led eme rettenetes áldozatot, soha sem kívánta ezt.”

(k) A´brahám azonnali rendkívu´´li megko´´nnyebbu´´léssel leteszi a kardot.

A´brahám: (eb 72)”Az U´r ko´´vete kérte eme szo´´rnyu´´ tettet. Pedig to´´bb ízben megigérte és jo´´vendo´´lte azt, hogy a fiam nagy sokaságnak lesz a kezdete.”

Az angyali lény:(75éb)”Aki kért téged eme szo´´rnyu´´ tetre, most már- évmirriádok o´ta – nem az U´r angyala. Túl bu´´szke volt , azonnal fel akart emelkedni az U´r szintjére, és átvenni a hejét.emiatt kiesett az eredeti hejéro´´l, a mindenség kilo´´kte magábo´l. O´´ mára már egy hamis istenség egyik nagy vezére.”

 

Eko´´zben elindulának a keskeny fo´´lsáv felé a két ternger ko´´zepette.

A´brahám:(eb80)”Tehát nem akart az U´ ij szo´´rnyu´´ mo´´don pro´bára tenni a hitem erejében?”

Az angyali lény:(b83)

” az U´r soha sem akarna ij szo´´rnyu´´ áldozatokat. az ember áldozatok az elo´´bbi fekete zuhano´ angyali lény , s a hozzá hasonlo´ lények , akarja – mivel ezáltal újboli ero´´re kaphat.

A so´´tét angyal  – mivel fojton fojvást bírálja az Urat s az általa termtett mindenséget – miszerint a mindenség eleve elhibázott – ezért fojton fojvást csapdába akarja csalni az Urat. I´me most is, bizonyítváni szeretné, hogy a saját képére teremtett lények csak csupán engedelmes bábok, mindennemu´´ értelmes meglátás és szabad akarat nélku´´l. Ha tényleg feláldozád az egyetlen várva várt fiadat – nem az U´rnak , hanem az o´´ piszkos , aljas szándékának – akkor mérhetetlen gúnnyal nevetné ki az Urat.

Az U´r véd minden élo´´lényt , még az állatokat s no´´vényeket is. Az ember csakis oj esetben irthat ki állatot s no´´vényt, ha ez az éhhalál veszéjét hárítja el, vagy veszéjben van az éllete. Minden egyébb esetben szentként kell tisztelnie minden élo´´t.”

(89)Ekkorára a keskeny fo´´ldsáv ra érkezének s ekkor megjelenének a sokaságok.

Ekkor A´brahám imígyen  szo´llalá meg:

(v116)”I´me az U´r kívánsága: Tiszeljétek s o´vjátok az életet mind s mindenu´´tt!”

Ekkor a sokaságok u´´dvo´´zo´´lék az élet védelméro´´l szo´´llo´´ Isteni intelmeket.:

(123v)”Az élet szent, szent, szent, minden változatában s mindenu´´tt , itt s a mindenségben.”(pc=169-ig)

 

III.Felvonás:

 

(pc=N)

(Inermezzo:A két fiatal a háttérben érzékeli a velu´´k komunikállo´ idegeneket.Azok szo´llnak:(b)”Már tudjuk hogy , hogyan keru´´lt a “ko´´be” az entitás. Mi persze ezzel nem tudunk mit kezdeni, ezért remélju´´k, hogy kapcsolatba lépnek velu´´nk a felso´´bb homo spiritus angelusok, s azok elhárítják a fenyegeto´´ veszéjt.ti még maradjatok egy ideig, amíg biztossan ki nem detu´´l, hogy valo´ban ki és mikor keru´´lt ôbezárásra” a “ko´´be”.”)(pc=81-ig)

 

(pc=O)

  1. Jelenet:(k)A´brahám már nagyon o´´reg, unakái és apro´ dédunokái is vannak. Ismét(ismét a két tenger ko´´zo´´tt) o´´sszejo´´nnek a családtagjai, a sokaság, s az egyes to´´rzsek vezeto´´i.

(16)Ekkor megjelenik emberformában a komor-szomorú angyali lény.

Sutyomban ko´´rbe-ko´´rbe járja az egyes vezeto´´ket s  felváltva suttog a fu´´leikbe valamit, amibo´´l A´brahám semmit sem lát.

Ekkor megszo´llalá A´brahám:(v73)”Immár igen ido´´s vagyok . Az U´r megáldott engem sokszorossan hosszabb élettel, mint amit megéll egy átlagos emberi lény.

Arra kérlek titeket vezessétek e to´´rzseket, nemzeteket, s az o´´sszes fajt az egész fo´´ldkerekségben az U´r szándékai szerint békességben.”

A keleti to´´rzs-nemzetség vezeto´´je:(v93)”De ennek feltétele az, hogy a nyugati és az ko´´zép vezeto´´k elismerjék feltétel nélku´´l s minden apro´ságot illeto´´leg, hogy csakis és csakis—– neku´´nk van igazunk, ami az U´r szándékának értelmezését illeti. E nélku´´l ki kell o´´ket zárni az U´r kegyelmébo´´l.”

A nyugati to´´rzs-nemzetség vezeto´´je:(v106)”Micsoda? Erro´´l szo´´ sem lehet. A keleti és ko´´zép to´´rzseknek ell   kell elismerniu´´k, hogy csakis neku´´nk van igazunk-Punctum!.”

A ko´´zép to´´rzs-nemzetiség vezeto´´je:(v112)”Mindketten tévedtek—–, mivel csakis és csakis—- de  miden tekintetben csakis néku´´nk van igazunk. Jaj lesz azoknak, akik nem értenek vélu´´nk egyet-!”

A´brahám:(v122)”Ko´´nyo´´rgo´´m, az U´rra kérlek titeket , tegyétek félre a csatabárdokat és béku´´ljetek ki!”

A három to´´rzs-nemzetiség vezeto´´i – egymás szavaiba kiabállva:(v128)” nekem van igazam” – “Nem igaz, csakis nékem van igazam”-” Pusztúljatok el a ko´´veto´´kkel egyu´´tt!”

A´brahám:(v141)” béku´´ljetek ki az U´r nkevében , mert nagy haragomban kiátkozlak titeket!”

A három to´´rzs -nemzetiség vezeto´´i:(v)”Mego´´lu´´nk titeket , ha nem álltok a mi álláspontnkra”- Ti fogtok elpusztúlni – kirtunk titeket”- “Mindketten elfajzott sokaság vagytok , do´´go´´ljetek meg!”

Ekkor o´´klo´´kkel és fegyverekkel egymás felé indúlnak.

A´´brahám:(v162)” Megátkozlak titeket! – E´vezredeken át értelmetlen ku´´zdelmet és irto´ hadjáratokat  fogtok egymás ellen vezetni az U´r nevében. (175v)Vérbe fogjátok á-ztatni az e-gész fo´´ldkerekséget.(180v)A nyugatiak irgalmatlanúl irtani fogják a keletieket, a keletiek le fogják rombolni az egész világ ko´´zpontjának két nyugati tornyát.(186v)S mindezt az U´r egységes s egyetemes értelmezésének elhagyása miatt – amazt apro´- csepro´´, lényegtelen részletekre valo´ felosztása miatt.(192/2v)Az U´r  csak egy s egy szándéka van.(194v) Egy igaz Isten van minden fo´´ldi és egyetemes mindenségi lény számára. Ti meg felekarjátok osztani e hitet sokszáz irányzatra, mejjek ko´´lcso´´no´´ssen egymás ellen harcolván , egymást irtván hangoztatják az egy igaz Isten hitét, úgy, hogy csakis nekik van igazuk.

(206v)Ti Legyetek átkozottak!!!Eme viszájt látva, elborzadok, hogy talán az U´r azt is megengedi, hogy ko´´lcso´´no´´ssen egymást kiirtva végso´´ pusztulásba viszitek az egész fo´´ldkerekséget  .

A´tkozottak legyetek.!”

(218)Ekkor A´´brahámelájul s o´´sszeroskad.

A sokaság do´´bbenten és ijedten szétoszlik, valamint a három to´´rzs vezeto´´ is.

Ekkor megjelenik a fény angyali lény. Oda megy A´brahámhoz fénysugarat bocsájt ki ágrahám fejéhez azt megsimogatván gyo´´ngéden:

(v225)” E´bredj fo´´l jo´ ember, A´brahá—m.”

A´brahám(fo´´locsúdván):(v229)” O´h mi szo´´rnyu´´t   tevék, kiátkozám a jelent és a jo´´vo´´t.O´h borzalom!”

Az angyali lény:(b235)” Ne csu´´gedj, ez nem a te hibád.

A viszáj okozo´ja – s erro´´l te nem tudtál – a mindenségbo´´l ki esett, lefelé széthullo´ lény, mej eredetileg az egyik leghatalmasabb volt ko´´zo´´ttu´´nk. De késo´´bb túl magasra to´´rt , to´´rtek másokkal egyetemben, Istenekké akartak vállani, emiatt hamis Istenek lettek belo´´lu´´k.

Most mindenáron bé akarja bizonyítani, hogy az U´r szándéka rossz, hibás, a teremtés fojamatában eddig létrejo´´tt mindenség téves, nem mu´´ko´´do´´, – de nem képesek más leheto´´ségeket felmutatni, csak rombolo´ kritikával részesítik az U´r szándékát és teremtett mindenségét.”

A´brahám:(b)”…de mi lesz a szo´´rnyu´´ átokkal?”

Az angyali lény:(b)” ez késo´´bb kideru´´l…de mosta legfontossabb, hogy megállítsuk rosszindulatú, zuhano´ angyali lényt, mert ha ez így megy tovább, iszonyú sok rosszat fog elo´´idézni, csak , hogy bebizonyítsa , hogy nkeki, nekik van igazuk.”

A´brahám:(b)” …dehát akkor végu´´l is mit tegyu´´nk?”

Az angyali lény:(b)” Itt van ez a ko´´. Oj ero´´t tartalmaz, mej képes a mindenséget elpusztítani, azaz új mindenséget teremteni. E ko´´be kell zárni a rossz lényt, ido´´tlen ido´´kig, addig, amikor a termto´´do´´ mindenség már oj fokon lesz, hogy újbo´´l fo´´l lehet eme buko´ lényeket szabadítani s megtisztítván o´´ket a do´´re, értelmetlen hiúságto´l s hatalomvágyto´l újra fo´´lemelni o´´ket az eredeti szintre.

Ha ismét elo´´jo´´n, – én látatlanúl mo´´go´´tted leszek, hogy segítselek – akkor  teljes szívvel érezd át a rossz elleni ku´´zdelem szenvedéjét, s akkor a rossz lény bezárro´dik eme ko´´be.”

(k274) Kisvártatva eloo´jo´´n a komor angyali lény:

(b277)”Látod mit tettek a to´´bbi to´´rzs vezeto´´k. Jo´l tetted , hogy kiátkoztad o´´ket.Mi ketten gyo´´zelemre visszu´´k a te irányzatodat, s a to´´bbi to´´rzset kiirtjuk.”

A´´brahám:(v281)”Távozz to´´lem ocsmány lény.”

A komor lény:(v283)(gúnyossan:)”…nocsak, nocsak ne oj hevesen. Hisz látod, hogy mij do´´re az ember. egymásnak ko´´lcso´´no´´ssen farkasai. Az U-´r ugyebár nem ij embereket akart volna létrehozni. Vagy tán tévedek?…Ne tán hibázott az U´r s elrontott teremtményeket alkotott?”

A´brahám:(v304)”Ne kísértsd az emberi teremtményt, mert megharagítod az Uradat.”

A lény:(306–V-azaz ero´´teljes, de improvizált ének beszéd,sok glissando´´val)” O´´ lenne az én Uram is?? E´n nem vállasztottam o´´t urammá. szabad akaratom van , ezért meg is tagadhatom o´´tet, ha úgy tetszik. akárcsak néked is szabad akaratod van. U´gy gondolod, hogy annyira to´´kéletes a világ és az emberi lény, hogy emmiatt  – (magas falsett ének beszéddel) szolgai nyáj mo´djára imádjuk o´´tt.?”

A´brahám :(éb)” …ne tán téged imádjalak, téged imádjunk?”

A lény :(b-éb) “…én nagyobb szabadságot s nagyobb ero´´t adhatok az emberi fajnak”

A´brahám:(éb)” te csak viszájt hordassz ko´´zénk!”

A lény:(v-éb)” …hogy én?… (b321) csak fo´´világosítom az egyes embereket a végtelen igazságtalanságokra, amiket el kell szenvedniu´´k az , “úgymond az U´r akaratábo´”.

Elég volt egy kissé fevilágosítanom eme képtelenségekre E´vát és A´dámot, késo´´bb Káint.

Igen érdekes játszma volt az, amikor az embereket felvilágosítottam a parázna fo´´rtelmesség o´´ro´´meinek végtelen szabadságára, s amikor ezeket túlzásba vitték , elo´´sszo´´r világméretu´´ o´´zo´´nvizet okozo´ vihart ku´´ldtem reájuk, majd késo´´bb az u´´rbo´´l jo´´vo´´ tu´´z eso´´t. Nem, nem barátocskám, nem én vagyok a rossz, az “U´r” termetett rosszat. Az emberi korcs lények a rosszak, allig várják, hogy elvágják egymás torkát egy kis parányi jussért, koncért.O´´nzo´´ek, írígyek, haragosak, bosszúállo´ak, hiúak, hatalamra to´´rekvo´´ek,gonoszak, äegyre gyorsabban, hangosabban és gúnyosabban beszél) kicsinyessek,paráznák,állatiassan falánkok és kéjso´várok.Ha az U´r jo´t teremtett volna, akkor nem engedné meg ezt a sok természeti csapást, s a sok emberi rosszat , háborúkat, viszájkodásokat, o´´ldo´´kléseket, genocídiumokat. Nem engedné meg a sok igazságtalanságot.  De nékem ez jo´, mivel minden ij rosszbo´l ero´´t meríthetek belo´´letek, s így nkem hullok széjjel tovább.”

A´brahám:(elo´´vévén a ko´´vet):(v361)” Elég volt te gonosz lélek!”

(k)Ekkor a ko´´ ko´´ru´´l izzo´ fény ko´´ro´´k keletkeznek, sugarak spirállok, huírkok, mejek ko´´rbefogják a lényt s aszt beszippantják a ko´´be. Majd minden elcsitul s kialszik, eôcsendesedik.

(367)Ekkor megjelenik, láthato´´vá vállik a fény angyali lény:

(v384)” Jo´l tetted A´brahám!- Még rengeteg rosszat tett volna , ha nem így tevél.Jo´l cselekedél A´brahám!”

A´´brahám:(éb)” Dehát igaz az , amit a lény mondott?

Valo´ban rossz a világ, a mindenség.? S ha igen , miért engedi meg azt a sok csapást, igazságtalanságot, háborúkat, viszájkodást, o´´ldo´´kléseket?”

A fény angyali lény:(b)”A teremto´´do´´, s még sok-sok mirriád és mirriád évig teremto´´do´´, végtelenu´´l tágulo´ és létrejo´´vo´´ mindenség fojamatának megvannak a saját to´´rvényei. Az U´r csak eme to´´rvényeket hozta létre.Maga a keletkezés , tágulo´´ létrejo´´vés fojamata o´´nto´´rvényu´´. Nem lehet beleavatkozni, mert akkor o´´sszeomlik az egész, illetve megáll az o´´nto´´rvényu´´, tágulo´ létrejo´´vés fojamata. Ha példáúl korábban bármikor beleavatkozott volna az U´r, akkor nem jo´´ttek  volna létre amaz o´´sszetevo´´k, mejek szu´´kségesek az emberi lények létrejo´´ttéhez bárhol a mindenségben. Akkor ti sem lennétek, de még csak mi sem.

Az U´r hat mindenségi ko´´rbefordúlás alatt létre hozta a véletlenszeru´´-kiszámíthatatlanság  és a meghatározhatatlanság- kiszámíthato´ság egyensúján alapulo´ mindenségi to´´rvényszeru´´ségeket, mejek fojamatossan indítják el a tágulo´végtelen létrejo´´vés fojasmatát.

Ugyanez vonatkozik az emberszeru´´ lényekre is. Szabad akrattal rendelkezvén, nem lehet kívu´´lro´´l semmikor, és sehol bé avatkozni.

Az emberek is részesei a mindenség tágulo´ létrejo´´vés fojamatának .

Bármijen be avatkozás megállítaná, vagy megsemmisítené eme fojamatot.

Ha korábban beleavatkozott volna az U´r, akkor mi sem lennénk , de ti sem.Ha most kezdene beleavatkozni, akkor az egész mindenség , de a ti s mi létu´´nk is olcso´ gyermeteg játékszerré alacsonyodna le.”

A´brahám:(v)”…de akkor le fogjuk tudni ido´´vel ku´´zdeni a bennu´´nk lévo´´ rosszat,”

A fényangyali lény:(éb)”Bizzatok ero´´ssen abban, hogy le fogjátok tudni ku´´zdeni a bu´´no´´s mivoltotokat fokozatossan.El fogjátok érni a mi szintu´´nket, lehet, hogy nem is oj sokára , talán néhány tízezer, százezer, vagy millio´ év múlva.

Az U´r az o´´saját képére hozott minket létre s minden lényt a mindenségben.

De ez egy hosszú fojamat, a parányi lényekto´´l kezdve, az állatokon keresztu´´l , rajtatok keresztu´´l, egésszen a mi létu´´nk szintjéig s talán még tovább.

Bízzatok.”

A´brahám:(éb)” Tehát valo´ban bízhatunk abban, hogy ido´´vel levehtju´´k a bu´´neinket, s (v428)felemelkedhetu´´nk az angyali szintre?”

Az angyali lény:(v436)”Ne féljetek. Nézz a szíved méjébe és már láthatod , hogy néhány, néhány pillanat erejéig(444) átélled , átérzed a bu´´ntelenség, gyermeki ártetlanság, tisztaság érzu´´letét. (b)Ez egy elo´´érzete annak az állapotnak, ami késo´´bb és ránk nézve állando´an jellemzo´´.”

 

(pc=R)((a P = csak proba))

15.Jelenet:(atacca)(az elo´´bbi színhej)(k)Ismételo´´jo´´nnek a sokaságok. De a három veszekedo´´ to´´rzs vezetto´´ nem jo´´n elo´´.

A´´brahám:(v32)” Szo´´rnyu´´ átkot tettem az elo´´bb. Remélju´´k, hogy ne teljesedjen bé a jelenben és a távoli jo´´vo´´ben.

(b)Békések lesztek egymás iránt?”

A sokaság:(v45)” Igyekezni fogunk. de az U´r megbocsájt-é néku´´nk?(ismét.eme szo´´veget sokszor)”

(71)Ekkor elo´´jo´´vének néhány emberek, maszkokban, szarvakkal, kik o´´si pogány isteneknek ajánlott vad táncot kezdenének ropni.

Ekkor A´brahám rájuk szo´la:

“(v107) Az hamis isten befojásola titeket. E´bredjetek fo´´l eme pogány álombo´l, s higyetek az egy igaz Istenben,mej irgalmas, megbocsájt s szeret titeket.”

Az elo´´bbiek és a sokaság ismét:

“…(v)de az U´r megbocsájt-é néku´´nk?(ismét.eme szo´´veget sokszor)”

 

A´´brahám:(v)” Bízzatok az U´r végtelen kegyelmében és segítségében, irgalmában és a szeretetében, mej minden halando´ra érvényes.

(157b)Ha igyekezni fogtok  a fo´´ld minden to´´rzsével, nemzetével és fajával békében és szeretetben élni, úgy, hogy egy nagy világ családot, világ várost, világ államot alkossatok, akkor az U´r megsegít titeket. ”

A sokaság:(160b))”Igyekezni fogunk, bízva az U´r kegyelmében és segítségében. felemelkedu´´nk a tisztaság és fény szintjére. ”

A´brahám:(v163)”Megáldlak titeket , nagy sokaság, valamint a fo´´ldkerekség minden to´´rzsét, nemzetét, faját. E´ljetek békében, szeretetben, alkossatok egy nagy világcsaládot az egy igaz Isten nevében és az o´´ szeretetében és kegyelmében.

(b-ill.azonnali gondolatátvitel)A késo´´bbiekben a megválto´ fog segíteni és a ko´´lcso´´no´´s szeretetet szétterjeszteni az o´´sszes nép, nemzet, faj ko´´zo´´tt, úgy , hogy ezek egyesu´´lhessenek egy nagy világ államban, világvárosban.

A  megválto´ valo´szinu´´leg to´´bbszo´´r is emberi formát o´´lt, hogy segítse az emberiséget.      Csak tudjátok megku´´lo´´nbo´´ztetni a hamis megválto´kto´. ”

(k) Ekkor látni, hogy fojamatossan kezd eltávozni , békében s nyugalomban.

Majd a sokaság:(198v:)”Igyekezni fogunk, bízva az U´r kegyelmében és segítségében. felemelkedu´´nk a tisztaság és fény szintjére. ”

 

A sokaság:(v213)

 

“Igyekszu´´nk  békében élni,

Minden nemzettel és fajjal,

egységess világcsaládban egyesu´´lve,

Az egy igaz Isten kegyelmében

és szeretetében a tágulo´ és

teremto´´do´´ ,ragyogo´mindenségben.”

 

(pc=S)

Epilogue:A két fiatal ismét otthon. Megjelennek az idegenek.

A két fiatal: “(b)Már tudjuk, hogy honnan származik a “ko´´”. Egy , úgymond “angyal” adta át A´brahámnak. ”

Az idegenek:)b)” Tudjuk, “ko´´vettu´´nk” titeket .Már tudjuk, hogy kik fognak segíteni a homo spiritus angelus kadenzet visszahejezni a “ko´´be”. s akkor ti megmeneku´´lhettek. Ha eljo´´ az ideje , akkor ismét visszahejezo´´dnek az eredeti lét entitásuk formájába.

Eme veszéjto´´l egyelo´´re megmeneku´´ltetek a fo´´ldo´´n, a bojgo´tokon.

A ti  általatok ismár akceptált civilizácio´s, technolo´giai szinteket nézve ( az elso´´= bojgo´ méretu´´ ko´´zvetlen energia diszponibilitás, a 2. szint= csillag méretu´´…, s a 3. szint = galaktikus méretu´´…) még csak a nulladik szinten vagytok, mivel ko´´zvetett energiákat használtok csak, mint a barlangi o´´sember- mindegy, hogy a barlangban, vagy egy nagy vegyi u´´zemben. az elso´´ halvány átto´´rést a fúzio´s technolo´gia jelentené, fo´´ként a hideg fúzio´.

Ugyanakkor a magasabbrendu´´ entitások a 3. szinten alakulnak csak ki.

Ezekto´´l már csak a homo spiritus angeluszok jelentenek ujjabb úgymond”evolúcio´s” ugrást.

Mi a két szint ko´´zo´´tt vagyunk, a homo szapiensz-szapiensz és a homo moralis-technicus universalis ko´´zo´´tt.

Olvassuk a gondolatokaitokat – ne féljetek a magasbbrendu´´ entitásokto´. Ezek nem úgy viszonyúlnak hozzátok , mint ti pl. az állatokhoz.(Néhány elbujdosott kivételt nem számítva – úgymond galaktikus bu´´no´´zo´´k, félresikeru´´lt humanoid szintu´´ úgymond “robotok”,stb..)

Persze ezt a viszonyt nem tudjátok egyelo´´re elképzelni s mi sem tudjuk veletek ezt érzékeltetni. Ojasmi ez, mint ahogyan tiviszonyúltok az állatokhoz s még sem. A magasabbtrendu´´ entitások sokkal magasabb erko´´lcsi szinten mu´´ko´´dnek, beleértve azt, hogy mindnt o´vnak a maguk természetes állapotaikban, elo´´segítvén azok elo´´re menetelét a magasabb szintek felé.

 

 

Szinte csoda – de ebber belesegítettek a felso´´bb entitások is – hogy egy ij veszéjjes bojgo´n  – ami ugyanakkor a ti általatok “privilégizált ” bojgo´k ko´´zé tartozik – mégis csak végu´´l is elértétek a homo sapiens-sapiens szintet.

Már sejtitek, hogy cc. másfélmilliárd évenként kiújul az egész bojgo´ra kiterjedo´´ vulkáni tevékenység , néhány tíz, vagy száz millio´ év tartamáig. Azonkívu´´l as viszonylag nyugodtabb ido´´szakokban is a kontinensek, cc. 300 milli évenként kialakúl s szétvállik a szuperkontinens giogászi szupervulkáni kito´´résekkel  tarkítva. de még ezen ido´´szakok ko´´zott is glaciállis – interglaciállis átmeneti  ido´´szakok veszéjeztetik az élo´´világot , ko´´zben  mini  néhány napos hirtelen jégkorszakok, hatalmas szo´´ko´´árak, szupertro´pusi cyklonok veszéje fenyeget.

Az elmúlt fo´´ldi 8 ezer év viszonylag nyugodt volt , de az elo´´bb említett perio´´dusok to´´rvényszeru´´en vissza-vissza fognak térni.

Mi s a felso´´bb entitások nem avatkozhatnak bele ojannyira, hogy alapjaiban változtassuk meg a ti fo´´ldetek mu´´ko´´désést, mivel askkor beláthatatlan ok okozati változásokast indítanánk el.

Szerencsére addigra valo´´szinu´´leg már eljutottok legalább arra a szintre, amin mi vagyunk.

Minnél hamarabb emelkedtek fo´´l erko´´lcsileg, annál hasmarabb éritek el a technolo´giai feslo´´bb szinteket.

Ebben sokat segített az Jézusnak nevezett entitás tal elindított szeretet mozgalom, iletve az o´´ vérvonalának fokozatos szétterjedése a fo´´ldi lako´k ko´´zo´´tt.

Ráadásu´l a magalázott, meggyalázott, kisemmizett ,lelkileg kinullázott egyénekbo´´l kiáramlo´ rettenetes – ti általatok Carrietta Whyte syndro´mának nevezett – iszonyú, rombolo´ so´´tét energiákat magába szívta, eliminálva ezen energiák potenciállis pusztíto´ fenyegetéseiket.

Ugyanezt tette a fo´´ldi kétezer év múlva Goncsa (neku´´nk is ez az elnevezé

tetszik leginkábbb) – Magába szívta a misemmizettekbo´´l kiáramlo´ so´´tét ekat.

Ezért volt annyira permanensen so´´tét lelkiállapotú, szinte már-már az istentelenség határain tátntorogva.

 

Az elmúlt fo´´ldi 200 év alatt megindúlt valamijen fejlo´´dés, de ennek kéz a kézben kell haladnia az erko´´lci fejlo´´déssel.

Sajnos az emberiség még mindég fél az újto´´l (-ugyanakkor részben joggal is, mivel  a megfelelo´´ erko´´lcsi szint hijján az új rombolo´vá, pusztíto´vá vállhat avatatlan kezekben).

(“)A ko´´zismert szo´lás imígyen szo´ll: Az emberi céloknak muszáj túlszárnyalniuk az emberi leheto´´ségeket.

Ez hazugság. Valo´jában az emberi leheto´´ségek túlszárnyalják az emberi merészségeket. A társadalom csak egy változást tolerál egyszerre.

Ha valaki megakarja változtatni a világot, elo´´sszo´´r vizionáriusnak tartják, másodszor ko´´zlik véle, hogy vonuljon félre.

Az igazán rendkívu´´li dolgok a tudomány és az ipar számára nem kívánatosak.(“)(N.Tesla)

Tehát , mint mondottuk egyelo´´re eme veszéjto´´l – ami miatt jártatok a múltban – egyelo´´re megmeneku´´ltetek a fo´´ldo´´n, a bojgo´tokon.

 

De van egy másik veszéj is, egy veszéj, mej egyre akatuállisabb.

Már brahám o´´regkorában elkezdo´´do´´tt: Az eredeti egységes vallás széthullott három részre, ami végzetes háborúkkal fenyegeti az emberiséget.A´ltalános o´ňśszpusztulást is elo´´idézhet.

Egyesítenetek kell a három világvallást.

Ezért úgymond “megidéztu´´k” (ezt ti még nem érthetitek) A´brahám “szellemét”, ki u´´zenetet akar néktek, a mostani emberiségnek, átadni – oj értelemben, hogy ébredjetek fo´´l, s hagyjátok abba az értelmetlen konfliktust a három világvallás (s egyébb valások ) ko´´zo´´tt.

“A´brahám”:

(vS/70)”Az istentelen so´´tét angyal okozá az egyetemes egységese istenhit széthullását. Visszavonom a régi szo´´rnyu´´ átkomat.Egyesítsétek az egy igaz Isten o´´sszes vallását .(b78) Egyesítsétek az egész emberiséget egy nagy családban, országban, városban.Gyo´´zzétek le a hamis megválto´t és o´´rvendjetek az igaz magválto´ eljo´´vetelének, mej elhozza és elterjeszté az Isten országát itt és a mindenségben.Mivel az o´´sszes vallás-filozo´fia-tanítás egy hírt hordoznak: a szeretet, egyu´´ttérzés-irgalom, megbocsájtás,a belso´´ rend és elégedetség hírét. Eme szavak szerint éljetek s gyarapodjatak itt s az egész mindenségben.”

 

 

Nektek nagy ero´´to´´k van. Kezdjétek átélni és énekelni a nagy egyesu´´lés hymnusát, s eme ero´´ kisugárzik mindenfelé.

Búcsúzunk.”

 

A két fiatal do´´bbenten állt. Majd o´´nkénytelenu´´l énekelni kezdtek – miko´´zben egyre inkább az az érzésu´´k, “látomásuk” támadt, mintha egyre to´´bb ember, egyre nagyobb to´´megek énekelnének velu´´k.

 

“Egyesu´´ljo´´n  a három világvallás,

Minden egy igaz Isten hit vallá-sa.

s ez o´riási ero´´t ád , most s mindenkoron,

itt az egész fo´´ldkerekségben s  mindenségben.

 

Egyesu´´l minden nép egy nagy világ államban,

Eljo´´ az új Ro´ma , békében , egységben

 

Egyesu´´ljo´´n  a három világvallás,

Minden egy igaz Isten hit vallá-sa.

 

Megku´´zdu´´nk a hamis és álnok istennel,

s várjuk a megválto´  újra eljo´´vetelét,

megvívjuk a végso´´ és egyetemes

ku´´zdelmu´´nket a so´´tétségnek  ellenében.

 

Eljo´´ az Istennek egyetemes országa,

szeretet, boldogság Istennek szándéka.

 

Egyesu´´ljo´´n  a három világvallás,

Minden egy igaz Isten hit vallá-sa.    ”

 

Nem akarunk államokat és határokat,

minek határ, minek állam,és  minek mindez,

(a) népeknek meg kell érteniu´´k  egymást,

s mehessenek bárhová, (a)hová akarnak.

 

(ko´´zben a ko´rus másik része skandálja:)

A határok elo´´bb-uto´bb elektromos szo´´gesdro´tokhoz vezetnek,

ahol Brúno és Smuel fu´´sté vállanak,…

a sok szabáj és határ elo´´bb-uto´bb ko´´lcso´´no´´s kiirtáshoz vezethet…

 

 

(ko´rus vokál:)

Minek a rendo´´rség, nem kell ellno´´rzés,

mi alkotjuk az életet, Isten országát,

s a népek határnélku´´li béké jét,

trágya szabáj o´´zo´´n hejett, jo´´jj hát  szeretet.

 

(megjegy.: ha kell még az utolso´ dall ismétlésre szo´´veg , akkor az

5.6., illetve a 3. – 6. versek szo´´vegét lehet ismételni.)

 

 

 

A ti  általatok ismár akceptált civilizácio´s, technolo´giai szinteket nézve ( az elso´´= bojgo´ méretu´´ ko´´zvetlen energia diszponibilitás, a 2. szint= csillag méretu´´…, s a 3. szint = galaktikus méretu´´…) még csak a nulladik szinten vagytok, mivel ko´´zvetett energiákat használtok csak, mint a barlangi o´´sember- mindegy, hogy a barlangban, vagy egy nagy vegyi u´´zemben. az elso´´ halvány átto´´rést a fúzio´s technolo´gia jelentené, fo´´ként a hideg fúzio´.

Ugyanakkor a magasabbrendu´´ entitások a 3. szinten alakulnak csak ki.

Ezekto´´l már csak a homo spiritus angeluszok jelentenek ujjabb úgymond”evolúcio´s” ugrást.

Mi a két szint ko´´zo´´tt vagyunk, a homo szapiensz-szapiensz és a homo moralis-technicus universalis ko´´zo´´tt.

Olvassuk a gondolatokaitokat – ne féljetek a magasbbrendu´´ entitásokto´. Ezek nem úgy viszonyúlnak hozzátok , mint ti pl. az állatokhoz.(Néhány elbujdosott kivételt nem számítva – úgymond galaktikus bu´´no´´zo´´k, félresikeru´´lt humanoid szintu´´ úgymond “robotok”,stb..)

Persze ezt a viszonyt nem tudjátok egyelo´´re elképzelni s mi sem tudjuk veletek ezt érzékeltetni. Ojasmi ez, mint ahogyan tiviszonyúltok az állatokhoz s még sem. A magasabbtrendu´´ entitások sokkal magasabb erko´´lcsi szinten mu´´ko´´dnek, beleértve azt, hogy mindnt o´vnak a maguk természetes állapotaikban, elo´´segítvén azok elo´´re menetelét a magasabb szintek felé.

 

 

Szinte csoda – de ebber belesegítettek a felso´´bb entitások is – hogy egy ij veszéjjes bojgo´n  – ami ugyanakkor a ti általatok “privilégizált ” bojgo´k ko´´zé tartozik – mégis csak végu´´l is elértétek a homo sapiens-sapiens szintet.

Már sejtitek, hogy cc. másfélmilliárd évenként kiújul az egész bojgo´ra kiterjedo´´ vulkáni tevékenység , néhány tíz, vagy száz millio´ év tartamáig. Azonkívu´´l as viszonylag nyugodtabb ido´´szakokban is a kontinensek, cc. 300 milli évenként kialakúl s szétvállik a szuperkontinens giogászi szupervulkáni kito´´résekkel  tarkítva. de még ezen ido´´szakok ko´´zott is glaciállis – interglaciállis átmeneti  ido´´szakok veszéjeztetik az élo´´világot , ko´´zben  mini  néhány napos hirtelen jégkorszakok, hatalmas szo´´ko´´árak, szupertro´pusi cyklonok veszéje fenyeget.

Az elmúlt fo´´ldi 8 ezer év viszonylag nyugodt volt , de az elo´´bb említett perio´´dusok to´´rvényszeru´´en vissza-vissza fognak térni.

Ezekto´´l még sokkal nagyobb veszéjek vannak a világegyetemben – roppanat energia kisugárzások , ti quasaroknak és gamma villanásoknak  nevezitek – mejek igen messze vannak a lakhato´ bojgo´kto´l, – de amejek nélku´´l nem lenne elég energia (ti láthatatlan energiának nevezitek) az egyetemesség  fojamatos tágulásához  és ennek ko´´vetkeztében újbo´l és ujjaonnan létrejo´´vo´´, kialakulo´  bentlévo´´ségekkel.

A -ti úgy nevezitek – a determináltság és a srandomitás ketto´´sségének ko´´lcso´´no´´s  o´´sszjátéka s e fo´´lo´´tt  – ti úgy nevezitek – teleolo´gikussan értelmet s célt ado´ inteligens dizajner – hasjtja az egészet elo´´re. amit persze még mi is csak to´´redékeiben értu´´nk , ti meg még etto´´l is sokkal kevesebbet.

 

 

Mi s a felso´´bb entitások nem avatkozhatnak bele ojannyira, hogy alapjaiban változtassuk meg a ti fo´´ldetek mu´´ko´´désést, mivel askkor beláthatatlan ok okozati változásokast indítanánk el.

Szerencsére addigra valo´´szinu´´leg már eljutottok legalább arra a szintre, amin mi vagyunk.

Minnél hamarabb emelkedtek fo´´l erko´´lcsileg, annál hasmarabb éritek el a technolo´giai feslo´´bb szinteket.

Ebben sokat segített az Jézusnak nevezett entitás tal elindított szeretet mozgalom, iletve az o´´ vérvonalának fokozatos szétterjedése a fo´´ldi lako´k ko´´zo´´tt.

Ráadásu´l a magalázott, meggyalázott, kisemmizett ,lelkileg kinullázott egyénekbo´´l kiáramlo´ rettenetes – ti általatok Carrietta Whyte syndro´mának nevezett – iszonyú, rombolo´ so´´tét energiákat magába szívta, eliminálva ezen energiák potenciállis pusztíto´ fenyegetéseiket.

Ugyanezt tette a fo´´ldi kétezer év múlva Goncsa (neku´´nk is ez az elnevezé

tetszik leginkábbb) – Magába szívta a misemmizettekbo´´l kiáramlo´ so´´tét ekat.

Ezért volt annyira permanensen so´´tét lelkiállapotú, szinte már-már az istentelenség határain tátntorogva.

 

Ezért úgymond “megidéztu´´k” (ezt ti még nem érthetitek) A´brahám “szellemét”, ki u´´zenetet akar néktek, a mostani emberiségnek, átadni – oj értelemben, hogy ébredjetek fo´´l, s hagyjátok abba az értelmetlen konfliktust a három világvallás (s egyébb valások ) ko´´zo´´tt.

 

Ezekto´´l még sokkal nagyobb veszéjek vannak a világegyetemben – roppanat energia kisugárzások , ti quasaroknak és gamma villanásoknak  nevezitek – mejek igen messze vannak a lakhato´ bojgo´kto´l, – de amejek nélku´´l nem lenne elég energia (ti láthatatlan energiának nevezitek) az egyetemesség  fojamatos tágulásához  és ennek ko´´vetkeztében újbo´l és ujjaonnan létrejo´´vo´´, kialakulo´  bentlévo´´ségekkel.

 

 

A késo´´bbiekben a megválto´ fog segíteni és a ko´´lcso´´no´´s szeretetet szétterjeszteni az o´´sszes nép, nemzet, faj ko´´zo´´tt, úgy , hogy ezek egyesu´´lhessenek egy nagy világ államban, világvárosban.

A  megválto´ valo´szinu´´leg to´´bbszo´´r is emberi formát o´´lt, hogy segítse az emberiséget.      Csak tudjátok megku´´lo´´nbo´´ztetni a hamis megválto´kto´.

 

A ko´´zismert szo´lás imígyen szo´ll: Az emberi céloknak muszáj túlszárnyalniuk az emberi leheto´´ségeket.

Ez hazugság. Valo´jában az emberi leheto´´ségek túlszárnyalják az emberi merészségeket. A társadalom csak egy változást tolerál egyszerre.

Ha valaki megakarja változtatni a világot, elo´´sszo´´r vizionáriusnak tartják, másodszor ko´´zlik véle, hogy vonuljon félre.

Az igazán rendkívu´´li dolgok a tudomány és az ipar számára nem kívánatosak.