91
Publikované 12. júla 2020 od

2020

 

Ezechiel dostáva videnia od Boha (Ezechiel 1:1) – JW.og

the libretto was written in biblical, apocryphal, untranslatable to English

Ezechiel – az Úr prófétája.

Narátor:

(0-0-sprechgesang)Sok-sok ezer éve , amikor még a földek kozotti tenger nyugatabre, , valamint a keleten lévö, akkortájt míg igencsak hatalmas s háborgo tenger oj közel állanának egymáshoz, hogy csak egy keskeny sáv vállasztá el öket.

(5-15-v)S eme keskeny földsávon lévö kissebb szirten éle egy igen Istenfélö, jámbor, de igen nagy értelemmel megáldott teremtménye az úrnak – ki Ezechiel névre hallgatá.

(17-1.95-v)Az ötet körülvevö sokaságtól igen eltére jámborságban, bölcsességben, lelki eröben.

(25-1.31-v)Sajnos viszont körülötte a népsokaság igen csak az idö múlásával, fokozatossan igen csak eltére a az Úrnak tetszö útról.

Azok ottan egyre inkább az anyagi javak harácsolására-, ottan az önzö egymás ellen való acsarkodásnak, haragnak S valamint gyülölködésnek  szánnák minden erejüket.

Egymással harcolának , egymást öldökolvén- mindegyikuk igyekezék istentelenúl gazdaggá vállani, mindenkit eltaposván ki útjába állanék.

Az nyomorgó szegényeket ellökének önnön kevéj mivoltuktól.

(44-2.47)-spr.- to the rhythms of techno music)Csak kiüresaedett, istentelen dözsölésnek, mulatozásnak, pololbéli táncolásnak – valamint sátáni paráznaságnak éllenék.

(76-4.41-sp)Naphosszat vonaglának élettelen táncokban, hogy már-már élö halottakként vonszolának ide s tova.

Kórus:

(85-5.19-v)Ezekeilt nagy kétségbeesés keríti hatalmába – s imigyen panaszkodék:

„Ó nagy Uram! Vagy még, vagy már megszüntél, vagy végleg elhagytál minket?

Hozzád szóllanék, …de csak az végtelen – Ür, semmi s sötétség a vállasz

Mit tegyek? Végleg elveszél, megszünél létezni?

Ó Uram- ha vagy még válaszoljál – hiszen az népek kiirtják egymást-Válaszolj!”

 

 

 

Narrátor-kórus:

(119-7.31-v)Ekkor a messzi városokban áthallatszék, amidön az egyik dúsgazdag istentelen úr buzdítá az sokaságot az másik úr sokasága Ellen – minekután az 2 tömeg egymást kaszabolá szana-széjjel.

Miközben élettelen táncban kéjjelegnek élö-halottként.

Ezekiel:

(139-9.00-v)“Ó Uram- ha vagy még válaszoljál – hiszen az népek kiirtják egymást az nagy , értelmetlen vagyonhajhászásban.

Vagy ha nem öldökölék egymást, akkor az pokolbéli élvhajhászást keresék és üzék.

Az szívem megszakadéK!”

 

 

(9.50-rap)Az Ezechiel továbbra is próbállá  öket jobb útra , jámborabb életre terelni – de mindez hasztalan. Amazok kineveték és kigúnyolák öket.

(rap)„Nézzed eme szerencsétlen bohócot, ahejett hogy fenékig élvezné az életét, csak  nevetségessen prédikálla nékünk …ha-ha-ha…“

(11.20-v)

Az Ezechiel, midön kimené az pusztába –  teljessen kétségbeesél s imígyen panaszkodék:

(v-cresc.)“… Uram !…nagy kétségbesés lesz urrá az rajtam… mit tegyek…mindenki kinevet…talán tévedek…talán nékik van igazuk…ha vagy …akkor eme méjségböl kiáltok hozzád…“

(FF)De mindenfelé csak a (pp-whisper)puszta siket csend s hallgatás.

(v-201)“… elveszék…nincsen remény…?

Hát már senki sem segít…senki sem halgatá meg az engemet?

Nincsen senki sem?“

Narátor(whisper…sprechg.):

(212-13.23)

(13.20-deform ton)S ekkor az sötétböl, mej egyre sotétebb levén, mocorgó, krákogó röfögö hang hallatszék, majd egy alaktalan rémisztö valami kúsztá elö:

(whisper…krákogás)…Ezekiel… csatlakozz hozzám, akárcsak ottan az városban lévök, gazdagok, …s hatalmassá teszlek téged…te leszel a leghatalmasabb s leggazdagabb az egész világon…

Csak borulj le s imágyj engem, mint az istenedet…“

(226-V-14.44)„Távozz tölem ösi gonosz, mert írva vagyon, ne imádj hamis isteneket!“

(240-15.10-suzttogó sprchg.)…ó ti angyalok, ha még egyáltalán vagytok, s ha van még menny…emeljetek föl minket nyomorgó embereket az mennyekbe…“

(259-16.22 suttogás)…vagy már eltüntetek a mennyel egyetemben?

…nincsen menny s nincsenek angyalok sem…?“

(280-17.39 suttogó énekbeszéd…)…egyedül vagyok, teljessen ekhagyatva a pusztában, nincsen senkim sem…

(281-17.46…sutt.énb.)

Vagy tán mégis van remény?…van isten s angyalok…menny?“

(306-19.21…-„-)vagy csak az  mérhetetlen üresség , semmi, …?

…(20.06)vagy eme semmiben feltámad az öso gonosz?…ki egyedül uralja eme nyomorgó világot?

S eme gonosz gazdagok hogy szám,olnak el a lelkiismeretükkel?…nincs is lelkül? Már azt gondolám, hogy (306-V)nincsen is lelkuk…elvette azt az osi gono–sz…

(325-20.34…-„-)…vagy csak a puszta ür …az egyre méjülö semmi…mejb en mindnyájan elveszünk?…“

…s ebbern lassan szétfoszolva a semmi szintre süjjedünk…?

(353-22.28…-„-)…a semmi..a puszta ür…s minö sötét eme ürben…ittan ólálkidék az öso gonosz…talán semmi sincsen, csak a puszta ösi gonosz …mej csak arra várék, hogy feltámadjon s pusztítson?…

Ha nincsen isten akkor bármi megtörfténket..(kiabálva).(377-V-FF)Megátkozlak isten!…Lé-gy átkozott!

(ájultan összerogyil)-majd lassan feltápászkodiK…)

(384-24.07-v)

…talán mégiscsak van némi remény…? van isten?..(398-V-FF).vagy csak a pokol?…..(401-van világosság?….(411-V)felemelkedés?…nincsen vége az emberi fajnak? (414-v-falset)Tán eljutunk a fénybe?…