12 monat – april-december 12fantastic room in new gemer

125
Publikované 17. novembra 2019 od

1981-1990

ˇAprilis -árvíz,virágbaborulás, virábgvasárnap,húsvét (a volt “papharaszt”)

Május – apokalipsis, átkelés a Vörös tengeren, Kánaán…

Június – városkert-májuskert, madárkoncert…

Július – a Rima zúgó óceán hullámok és viharok aszociáival, valamint a városkerti strand alias Vénusz születése kythéra szigetén…

Augusztus – a nyugati városkert késödélután ,…(Tadžínával) Cythéra szigetén…

Szeptember – (horror film zene)az (óriásra nött ) elátkozott Kurinci tó ban egy gigászi, 60 éteres harcsa fenyeget…

Október – Rákoci katonáinak
felidézése a Murányi várban…

November – a papharaszt északnyugati eldugott mellékvölgye …itt húzódtak meg a megvert magyarok utolsó, de még mindég szabad, rongyos katonái…megvertek, de nem adtuk meg magunkat …s várjuk Attilla megváltó eljövetelét …eljö?..

s végül december – kilátás a paláskáról körbe-körbe…az egyes ösi földtani és zenei rétegen át a teraszszerüen emelkedö kárpátokon át…egésszen a fenséges koronáig, a Tátráig…
…mi van a Tátra fѼlött?…

 

„Povodeň, kvitnutie kvetov, kvet nedeľa, Veľká noc (bývalý„ papharast “)

Máj – Apokalypsa, prekročenie Červeného mora, Kanaán …

Jún – Mestská záhrada – májová záhrada, Bird Concert …

Júl – Rimské revúce oceánske vlny a búrky sa spojili a plážová pláž alias Venuša sa narodila na ostrove Kythera …

August – západná mestská záhrada v neskorých popoludňajších hodinách … (s Tadžikistanom) na ostrove Cythera …

September – (hororová hudba) v Cursed Lake (Giant) Prekliaty s obrovským sumcom 60 mačiek …

Október – Rákociho vojaci
na hrade Murányi …

November – na severozápadnom odľahlom údolí paparazzi … tu bol posledný, ale stále slobodný, otrhaný vojak zbitých Maďarov … zbitý, ale nevzdaný …

a nakoniec december – pohľad z plášťa okolo dokola … cez staré geologické a hudobné vrstvy radových Karpát … až k majestátnej korune, Tatrám …
… čo je nad Tatrami? …

 

ˇApril flood, flower bloom, blossom Sunday, easter (former “papharast”)

May – Apocalypse, Crossing the Red Sea, Canaan …

June – City Garden-May Garden, Bird Concert …

July – Rima’s roaring ocean waves and storms associate and the city beach beach alias Venus’ birth on the island of Kythera …

August – the western city garden in the late afternoon … (with Tajikistan) on the island of Cythé …

September – (horror movie music) in the Cursed Lake (Giant) Cursed with a giant 60-cat catfish …

October – to Rákoci’s soldiers
in the Murányi Castle …

November – the northwest secluded valley of the paparazzi … here was the last but still free, ragged soldiers of the beaten Hungarians … beaten but not surrendered … and waiting for Attila’s redemptive coming … coming? ..

and finally December – a view from the mantle round and round … through the ancient geological and musical layers of the terraced Carpathians … all the way to the majestic crown, the Tatras …
… what is over the Tatras? …